Winamp Logo
Het Bureau (deel 1 van 2) Cover
Het Bureau (deel 1 van 2) Profile

Het Bureau (deel 1 van 2)

Dutch, Social, 1 season, 287 episodes, 2 days, 18 hours, 56 minutes
About
In tegenstelling tot de gangbare wetten in de dramatische literatuur gaat Voskuil er van uit dat mensen niet veranderen, ze worden alleen erger dan wat ze al zijn. Tussen 2002 en 2006 maakten Krijn ter Braak en Peter te Nuyl van de 7 delen van het boek de langste doorlopende hoorspelserie uit de radiogeschiedenis, 475 afleveringen, ruim 110 uur, 192 acteurs. Dit is podcast deel 1 van 2.
Episode Artwork

Aflevering 1

1957 - Bezoek van Maarten en Nicolien aan Beerta. Beerta biedt Maarten een baan aan bij de Atlas voor Volkscultuur. Nicolien is verbaasd dat Maarten die accepteert Sollicitatiegesprek. Ontmoeting met Koert Wiegel. Nicolien is triest dat hij de baan krijgt. Brieven van Beerta. Telefoongesprek met Klaas. Klaas is ontstemd dat hij bij Beerta gaat werken. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Joop Keesmaat (Beerta), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Fred Goessens (van Ieperen), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Titus Muizelaar (Veerman) en Peter Blok (Klaas de Ruiter).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 2

1957 - Eerste werkdag. Maarten krijgt opdracht een commentaar bij de kaart van de kabouters te maken. Als hij thuiskomt zit zijn schoonmoeder in de kamer. Tweede werkdag. Beerta vertrekt naar een vergadering in Arnhem. Telefoongesprek met 't Mannetje over een vergadering van de Boerenwagenclub. Juffrouw Haan valt uit omdat Maarten de telefoon heeft aangenomen. Nijhuis geeft Maarten fiches en een kaartenbak. Van Ieperen probeert gemene zaak met Maarten te maken. Moedeloos. Maarten vraagt Beerta wat zijn positie is. Beerta over juffrouw Haan. Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Hanneke Riemer (Dé Haan), Arthur Boni (Teun Nijhuis), Jack Vecht (Geert Meierink), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Titus Muizelaar (Veerman), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Kitty Courbois (moeder van Nicolien), en Adriaan Olree ('t Mannetje).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 3

1957 - Beerta over de kaartenbak die krassen op de tafel zou maken. Wiegel deelt Beerta mee dat hij twee weken met vakantie gaat. Hein de Boer meldt zich. De Bruin vraagt Maarten op de bel te letten. Ontmoeting met Jan ter Haar. Kennismaking met Van der Haar. Kennismaking met Jaap Balk. Met Hein de Boer over de kaart van het dwaallicht en over Zeeland. Maarten neemt de vragenlijsten mee. Uitval van juffrouw Haan omdat hij daarbij op een stoel is gaan staan. Beerta maakt ruimte op de tafel door hem uit te trekken. 's Avonds maakt Maarten zich woedend op juffrouw Haan. Nicolien reageert laconiek. Maarten waarschuwt Beerta dat hij niet bij juffrouw Haan op de kamer wil zitten. Beerta stelt voor dat hij bij hem op de kamer komt. Nijhuis zorgt voor een bureau en een schrijfmachine. Oordeel van Beerta over Nijhuis. Maarten beantwoordt een vraag over rood haar. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Joep Onderdelinden (Hein de Boer), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Lucas Dijkema (Jan ter Haar), Hugo Koolschijn (van der Haar), Mark Rietman (Jaap Balk), Jack Vecht (Geert Meierink), Hanneke Riemer (Dé Haan), Arthur Boni (Teun Nijhuis) en Louis Lehmann (W.A. Lebbing).
4/1/202014 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Aflevering 4

1957 - Maarten beantwoordt een vraag over rood haar(vervolg). Beerta is vooral geïnteresseerd in de vormgeving. Met Klaas en Nicolien bij het Noord- en Zuidhollands koffiehuis: over de wetenschap, over Beerta. Beerta in een telefoongesprek met Karel over het weggooien van eten en brood met hagelslag. Met Veerman over het knipselarchief: vliegende schotels, kabouters, volksgeneeskunde. Veerman wordt door Wiegel begeleid. Met: Fred Goessens (van Ieperen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Peter Blok (Klaas de Ruiter), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Titus Muizelaar (Veerman).
4/1/202013 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Aflevering 5

1957 - Hein de Boer komt vijf minuten te laat en wordt daarover door Beerta onderhouden. Gesprek met Beerta over de commentaren. Maartens opmerking dat ze onvolledig zijn en dat hij geen verklaring kan vinden, emotioneert Beerta hevig. Maarten krijgt de opdracht binnen twee maanden met een voorstel te komen en voelt zich bedreigd. Als hij thuiskomt, verwijt Nicolien hem dat hij stil is. Hij loopt kwaad het huis uit en verliest in het donker zijn pijp in het IJ. Maarten droomt dat hij achtervolgd wordt door een blinde man en dat er boven een man zit opgesloten. Dat is hijzelf. Beerta is afgemeten. Hij geeft Maarten nieuwe brieven ter beantwoording. Bezoek van Spiering, een links politicus. De Bruin heeft kolen gekocht. Maarten haalt tussen de middag zijn pijp uit het IJ. Beerta stelt vast dat zijn grootmoeder die dag 109 jaar zou zijn geworden. Maarten formuleert een vraag over het ophangen van de nageboorte van het paard. Meierink komt zeggen dat Balk vandaag niet komt omdat de baby geboren moet worden. Juffrouw Haan weigert bloemen te kopen, waarna Meierink de opdracht krijgt. De Bruin komt vragen of het wel in orde is dat daarvoor geld uit de koffiekas gehaald wordt. Met: Joep Onderdelinden (Hein de Boer), Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Felix Jan Kuypers (Spiering), Jack Vecht (Geert Meierink) en Hanneke Riemer (Dé Haan).
4/1/202014 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Aflevering 6

1957 - Juffrouw Haan wil weten of Beerta naar de lezing van Goedkoop gaat. Wiegel wordt ter verantwoording geroepen over de bibliografie. Maarten informeert naar de lezing van Goedkoop. Veerman vraagt Maarten geld te leen. Ter Haar beklaagt zich bij het Bestuur dat Maarten hem zijn machine heeft afgenomen. Reactie van Nijhuis. Beerta informeert naar de nieuwe vragenlijst, vraagt waarom die over volksgeneeskunde gaat en waarschuwt voor de nonnetjes. Correspondentenbijeenkomst in Zwolle. Beerta over prostituées en over een meisje voor Hein de Boer. Balk leest Balzac. Met: Hanneke Riemer (Dé Haan), Joop Keesmaat (Beerta), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Titus Muizelaar (Veerman), Arthur Boni (Teun Nijhuis), Mark Rietman (Jaap Balk), Jack Vecht (Geert Meierink), Fred Goessens (van Ieperen), Joep Onderlinden (Hein de Boer), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin) en Klaas Würste (van Laar).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 7

1957 - Op een bijeenkomst vragen Van Laar, Netjes, Pelleboer en Van Heijningen het woord. Juffrouw Haan pleit voor de aanschaf van een bandrecorder. Balk herinnert Maarten aan zijn vader. Hein de Boer wil geen boer worden. Maarten heeft een hoofdpijnaanval. Daarna is hij slapeloos. Hij voelt zich gevangen en bedreigd. Twee mannen die pratend langs het raam komen, brengen vrede. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Henny van 't Haar (Hageman), Joep Onderdelinden (Hein de Boer), Klaas Würste (van Laar), Hanneke Riemer (Dé Haan), Hanneke van Vilsteren (mevr. Netjes), Gerrit Bredenhof (Pelleboer), Joop Mestenbeld (van Heyningen), Mark Rietman (Jaap Balk), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Allard van der Scheer (Man 1) en Hugo Koolschijn (Man 2).
4/1/202013 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Aflevering 8

1957 - Juffrouw Haan wil mevrouw genoemd worden. Ter Haar komt niet terug. Nijhuis krijgt opdracht een opvolger te zoeken. Balk en Maarten over Balzac en Stendhal. Juffrouw Haan (Maarten noemt haar per ongeluk juffrouw en laat het dan maar zo) raadt Beerta aan zijn colleges op de band op te nemen. Beerta vraagt of Maarten verstand van radio's heeft, omdat Karel wil dat hij er een met ingebouwde platenspeler aanschaft. Het maakt hem zenuwachtig. Nijhuis verwisselt het lint in zijn machine. Beerta heeft gedroomd dat hij 400 gulden boete kreeg omdat hij een particuliere brief op papier van het Bureau had geschreven en vertelt over de directeur van een postkantoor die hem daarvoor een keer heeft aangegeven. Telefoongesprek met Karel over de radio, afspraak om hem te gaan kopen. Maarten is te laat. Gesprek over de Atlas. Voorstel van Maarten om voor de commentaren te volstaan met een verantwoording van de gegevens. Met: Hanneke Riemer (Dé Haan), Krijn ter Braak (Krijn ter Braak), Joop Keesmaat (Beerta), Mark Rietman (Jaap Balk), Arthur Boni (Teun Nijheus) en Huub van der Lubbe (Cor de Bruin).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 9

1957 - Bezoek van Jan Vanhamme. Beerta neemt het voorstel van Maarten over en voegt daaraan toe dat hij en Maarten een lijst met nog te publiceren kaarten en een tijdschema zullen maken, hetgeen hij vervolgens aan Maarten opdraagt. Verontwaardigde reactie van Maarten. Over het verleden van Vanhamme. De opmerking van Springvloed over Maartens vadercomplex. Sollicitatie van Frans Veen. Bezwaar van juffrouw Haan tegen Frans Veen (gat in zijn verleden). Tweede gesprek met Frans Veen. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Bert André (Vanhamme), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Arthur Boni (Teun Nijhuis), Harry van Rijthoven (Springvloed), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Jack Vecht (Geert Meierink).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 10

1957 - Beerta is verrukt over zijn platenspeler en zijn platen (De Wolgaslepers en de Moldau). Maarten over Klaas Vaak. De Bruin over zijn voetbalprestaties. Maarten is alleen, denkt over de Zuidertoren en Klaas Vaak. Droom over de dronken soldaten. Beerta wordt stapelgek van alle commissies waarin hij zit. Hij beklaagt zich dat hij het toch al druk heeft en nu ook nog de vragenlijst voor de Europese Atlas moet maken. Nijhuis komt Frans Veen voorstellen. Beerta vindt hem zijig en stelt dat intelligente mensen schofjes zijn. Juffrouw Haan krijgt haar bandrecorder. Wiegel imiteert Beerta en pater Cambach. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Hanneke Riemer (Dé Haan), Arthur Boni (Teun Nijhuis), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Gijs de Lange (Koert Wiegel).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 11

1957 - Maarten en Wiegel halen herinneringen op aan de verhuizing. Beerta komt onverwachts de kamer in. Swenker brengt de salarissen en zegt dat Maarten in rang verhoogd wordt omdat hij te laag was ingeschaald. Nicolien wil dat hij dat weigert. De Bruin over de oorlog. Nijhuis groet niet meer omdat hij geen periodiek heeft gehad. Maarten roept hem daarvoor ter verantwoording. 1958 - Het nieuwjaarwensen. Beerta wil Frans Veen thuis uitnodigen, omdat hij denkt dat hij problemen heeft. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Jack Vecht (Geert Meierink), Joop Keesmaat (Beerta), Theu Boermans (Swenker), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Arthur Boni (Teun Nijheus), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin) en Fred Goessens (van Ieperen).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 12

1958 - Beerta geeft Maarten een brief van een bejaardentehuis in Assen en draagt hem op een afspraak te maken. Op aandringen van Beerta maakt Maarten een afspraak en gaat er heen. Maarten brengt Beerta verslag uit van zijn bezoek. Beerta roept Veerman ter verantwoording omdat hij te lang gepauzeerd heeft. De dood van Veerman. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hilly Vrijs (Receptioniste), Marleen Stoltz (Geeske de Jong), Andries Oosting (Zwiers), Allard van der Scheer (Man), Tinus Uildriks (Man), Aaltje Ebbinge (Vrouw 1), Marchien Boelens (Vrouw 2), Titus Muizelaar (Veerman), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Hanneke Riemer (Dé Haan) Gijs de Lange (Koert Wiegel) en Elsje de Wijn (Hospita).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 13

1958 - Bezoek van de hospita van Veerman. Begrafenis van Veerman. Op de terugweg voegt Maarten zich bij Frans Veen. Bezoek van Henriette. Bezoek van professor Hussem met een plan om bejaarden te interviewen over hun jeugd. Beerta haalt Maarten daarbij. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Fred Goessens (van Ieperen), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Jack Vecht (Geert Meierink), Arthur Boni (Teun Nijhuis), Elsje de Wijn (Hospita), René van Asten (Begrafenisondernemer), Mark Rietman (Jaap Balk), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Catherine ten Bruggencate (Henriette Fagel), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Hugo Koolschijn (Prof. Hussum).
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 14

1958 - Wiegel en Nijhuis betrekken de achterkamer. Wiegel weigert om zich langer met het knipselarchief te bemoeien. Slofstra solliciteert en wordt aangenomen. De eerste dag van Slofstra. Maarten werkt hem in in het knipselarchief. Maarten rekent Beerta voor dat de Atlas meer tijd kost dan Beerta denkt. Beerta legt zich daarbij neer. Vergadering van de Commissie ten huize van Hillebrink in Utrecht. Hillebrink draagt Beerta op de zigeunercultuur te onderzoeken. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Joop Wittermans (Douwe Slofstra), Mark Rietman (Jaap Balk), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Allard van der Scheer (Hillebrink) en Felix Jan Kuypers (van Straten)
4/1/202014 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Aflevering 15

1958 - Maarten vindt het onbegrijpelijk dat Beerta het verzoek van Hillebrink om de zigeunercultuur te onderzoeken, geaccepteerd heeft. Slofstra weigert het werk omdat het te moeilijk voor hem is. Beerta maakt zich zorgen over het 's nachts werken van Veen. Bezoek van Van de Kasteele over de uitgave van door hem verzamelde volksverhalen. Beerta is gecommitteerde bij de eindexamens. Maarten is alleen, het is warm. Beerta vertelt dat Springvloed gescheiden is. Beerta nogmaals over de scheiding van Springvloed. De vader van Maarten komt hem op het Bureau fotograferen en gaat vervolgens met hem lunchen bij Schiller. Over het schrijven van een proefschrift en over de opmerking van Springvloed over Maartens vadercomplex. Beerta heeft een zigeunerin ontmoet en een jongen met een mammamanie. Over de homosexualiteit van Van het Reve. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Joop Wittermans (Douwe Slofstra), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Harry van Rijthoven (van de Kasteele), Hanneke Riemer (Dé Haan) en Eric van der Donk (vader van Maarten).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 16

1958 - Veen blijft drie dagen weg. Beerta heeft een tennisarm. Gesprek van Beerta met Veen over zijn wegblijven. Beerta houdt onvrede over het gedrag van Veen. Zijn tennisarm is weer over. Bezoek van Frans Veen aan Maarten en Nicolien. Hij vertelt dat hij ook bij Beerta op bezoek is geweest, maar dat dat niet zo prettig was. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Arthur Boni (Nijhuis), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Aflevering 17

1958 - Maarten is slapeloos en raakt in paniek. Er zit een rat in de slaapkamer. Frans Veen heeft zich verslapen en wordt daarover door Beerta aangesproken. Juffrouw Haan klaagt over het IQ van Slofstra en zijn gewoonte om alles te stempelen. Maarten, Hein en Nijhuis helpen Frans Veen met het verzenden van de vragenlijsten. Frans Veen neemt ontslag. Frans en Maarten over vluchten. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Joop Keesmaat (Beerta), Hanneke Riemer (Haan), Joop Wittermans (Slofstra), Joep Onderlinden (de Boer), Mark Rietman (Balk), Gijs de Lange (Wiegel), Fred Goessens (van Ieperen) en Arthur Boni (Nijhuis).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 18

1959 - Conferentie Oudheidkunde en Godsdienstgeschiedenis. Maarten maakt kennis met Buitenrust Hettema. Slofstra solliciteert naar de baan van Frans Veen. Maarten pleit daarvoor. Beerta stemt ermee in. De instelling van een brandwacht door Van der Haar. Het protest van De Bruin daartegen. Met: Hugo Koolschijn (Overzee), Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Walter Crommelin (Buitenrust-Hettema), Allard van der Scheer (Zandstra), Daniël van Ollefen (Man op conferentie), Daniël van Ollefen (Man op conferentie), Elsje de Wijn (vrouw op conferentie), Joop Wittermans (Slofstra) en Huub van der Lubbe (de Bruin).
4/1/202013 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Aflevering 19

1959 - Protest van De Bruin tegen de instelling van een brandwacht door Van der Haar (vervolg). Beerta wil contact opnemen met de broer van Veen. Beerta bezoekt met tegenzin op aanraden van Maarten een tentoonstelling over de geschiedenis van de Amsterdamse joden en komt daar verrukt van terug. Maarten voelt zich vernederd en bedreigd door een uitval van juffrouw Haan. Maarten met Klaas, Henriette en Nicolien over bedreigdheid. Hij leest een droom voor over een binnengedrongen buurman. Slofstra is afgekeurd. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Huub van der Lubbe (de Bruin), Joop Keesmaat (Beerta), Hanneke Riemer (Haan), Peter Blok (Klaas), Catherine ten Bruggencate (Henriëtte), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Joop Wittermans (Sloftra), Fred Goessens (van Ieperen), Arthur Boni (Nijhuis) en Mark Rietman (Balk).
4/1/202014 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Aflevering 20

1959 - Beerta vraagt herkeuring van Slofstra aan. Beerta deelt de ambtenaar van de Sociale Dienst mee dat Slofstra in dienst wordt genomen. Het congres van de Duitse Atlas voor Volkscultuur. Met: Joop Wittermans (Slofstra), Huub van der Lubbe (de Bruin), Jack Vecht (Meierink), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Harry van Rijthoven (man van de sociale dienst), Bert André (Vanhamme), Joachim Nimtz (Güntermann), Christoph Kamcke (Seiner), Guido Hammesfahr (junge in kneipe) Meina Kentner (frau professor Heim), en Ryszak Turbiasz (Tjech).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 21

1959 - Het congres van de Duitse Atlas voor Volkscultuur (vervolg). De Bruin en Nijhuis zijn er niet, juffrouw Haan komt pas om halftien, zodat ze voor de deur moeten wachten. Maarten krijgt een sleutel. Beerta is ontsteld als hij hoort dat juffrouw Haan wel eens wat later komt. Beerta draagt Maarten op een artikel voor de Mededelingen te schrijven. Maarten wordt op weg naar het Bureau ingehaald door Van Ieperen. De Bruin is ontstemd als blijkt dat Maarten een sleutel heeft. Bezoek van Frans Veen aan Maarten en Nicolien. Frans heeft een baan in Nieuwe Tonge. Met: Bert André (Vanhamme), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joachim Nimtz (Güntermann), Joop Keesmaat (Beerta), Meina Kentner (frau professor Heim), Ryszak Turbiasz (Tjech), Christoph Kamcke (Seiner), Joop Wittermans (Slofstra), Fred Goessens (van Ieperen), Jack Vecht (Meierink), Mark Rietman (Balk), Gijs de Lange (Wiegel), Hanneke Riemer (Haan), Huub van der Lubbe (de Bruin), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202013 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Aflevering 22

1959 - Bezoek van Frans Veen aan Maarten en Nicolien (vervolg). Over de angst om bekeken te worden. Over Van Ieperen en Wiegel. Over hun vaders en over Beerta. De Bruin heeft het slot laten veranderen. Maarten laat een nieuwe sleutel maken. Hittegolf. Beerta citeert uit de bijbel. Maarten mag negen minuten eerder naar huis. Maarten krijgt met enige moeite van Beerta toestemming om naar het Museum te gaan. Beerta over tentoonstellingen. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Huub van der Lubbe (de Bruin) en Joop Keesmaat (Beerta).
4/1/202013 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Aflevering 23

1959 - Maarten ontdekt een cultuurgrens op de kaart van het ophangen van de nageboorte van het paard. Beerta is niet geïnteresseerd. Maarten verwijt hem dat hij geen belangstelling heeft voor de Atlas. Beerta is onthutst. Klaas vindt Maartens kritiek op Beerta te ver gaan. Nicolien valt hem bij. Beerta wil een ernstig gesprek met Maarten hebben, bij hem thuis. Maarten neemt Nicolien mee. Beerta toont zich opgelucht als Maarten zegt dat hij wil blijven. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Peter Blok (Klaas) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 24

1959 - Maarten en Nicolien op bezoek bij Beerta (vervolg). Karel Ravelli wordt bij de borrel geroepen. Gesprek over straffen. Als Beerta met vakantie is en Maarten twee dagen ziek, laat juffrouw Haan zijn melkfles door De Bruin van zijn bureau verwijderen. De Bruin heeft die bewaard. Half in slaap ziet Maarten zichzelf als een klein beest. Frans Veen solliciteert naar de baan van Wiegel maar Beerta wil hem niet terug hebben. Sollicitatiegesprek met C.P. de Gruiter. Beerta verrukt als hij hoort dat deze bijbels verzamelt. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Joop Keesmaat (Beerta), Jeroen Willems (Ravelli), Huub van der Lubbe (de Bruin), Hanneke Riemer (Haan), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en René van Asten (de Gruiter).
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 25

1959 - Springvloed stuurt Bart Asjes ter vervanging van Hein de Boer. Barts eerste dag. Het luidruchtig geeuwen van Beerta doet Maarten vragen wat zijn vader was. Beerta over multiple sclerose. Komst van de kaartenbakken. Maarten wordt bij het vervoer geholpen door Hendrik Ansing, De Bruin, Nijhuis en Asjes. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Asjes), Joop Wittermans (Slofstra), Huub van der Lubbe (de Bruin), en Bert Geurkink (Ansing).
4/1/202014 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Aflevering 26

1959/1960 - Sollicitatiegesprek van Hendrik Ansing. Maarten met Slofstra over spelfouten en met Asjes over het knipselarchief, het schrijven van een proefschrift, de nageboorte van het paard. Met Beerta over de plaats van de kaartenbakken en over een Zeeuws knipsel dat Beerta wil hebben maar niet krijgt. Bart Asjes heeft kritiek op het artikel van Maarten over de nageboorte van het paard. Bezoek van de vader van Maarten. Over schrijven. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Bert Geurkink (Ansing), Fred Goessens (van Ieperen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Wittermans (Slofstra), Jacob Derwig (Asjes), Eric van der Donk (vader) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Aflevering 27

1960 - Bezoek van de vader van Maarten (vervolg). Over de universiteit, Maartens grootvader. Naar de film. Bij De Kroon, na afloop, vertelt zijn vader een mop over Brigitte Bardot. Over de angst van Frans voor de BVD. Maarten ergert zich aan het gedrag van zijn vader tegenover de ober en de chauffeur. Maarten droomt dat hij met zijn moeder over zijn vader praat. Bezoek van Frans Veen. Over het dragen van handschoenen, de BVD, Beerta, angst, reinheid. Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Eric van der Donk (vader) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 28

1960 - Bezoek van Frans Veen (vervolg). Over vluchten, uitwijken op straat, het beertje van Nicolien, de damesfiets van Frans. De Gruiter spreekt tegenover Maarten zijn afschuw uit over de heksenprocessen. Hij beklaagt zich dat Bart een boek heeft weggehaald en geen kartonnetje heeft geplaatst. Verder informeert hij naar de studie Nederlands en vraagt hij Maarten om een goed woordje voor hem te doen bij Beerta, wat Maarten weigert. Daarna met Bart Asjes over het bewaren van knipsels over zigeuners, joden, Chinezen, en daarna met Beerta, die niets wil weggooien. Beerta vraagt Maarten gegevens over het ‘ burgemeesteren' en vraagt hoe dat in Den Haag was. Hendrik Ansing en Maarten over Springvloed, Beerta en de vader van Hendrik. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien), René van Asten (de Gruiter), Theu Boermans (Swenker), Jacob Derwig (Asjes), Joop Keesmaat (Beerta), Arthur Boni (Nijhuis), Bert Geurkink (Ansing) en Fred Goessens (van Ieperen).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 29

1960 - Kritieken op de Atlas van Güntermann en Pieters. Beerta denkt erover Pieters in de redactie van de Atlas op te nemen. Beerta overweegt een subsidie voor een volksverhaalonderzoek aan te vragen. Maarten alleen thuis. Hij vindt zijn leven leeg en zinloos. Juffrouw Haan kwaad omdat Beerta geen subsidie voor haar heeft aangevraagd. Maarten begrijpt niet hoe Beerta het met haar heeft uitgehouden. Ruzie met Nicolien over de bandrecorder. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Joop Wittermans (Slofstra), Huub van der Lubbe (de Bruin), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Hanneke Riemer (Haan).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 30

1960 - Ruzie met Nicolien over de bandrecorder (vervolg). Maarten neemt volksverhalen op op Marken. Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Rosmarie Blaauwboer (mevr. Van Altena) en Lucas Dijkema (van Altena).
4/1/202013 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Aflevering 31

1960 - Subsidiegesprek met Buisman, ambtenaar van ZWO. Na afloop daarover met Hendrik en Bart. Omdat Nijhuis ziek is, moet Maarten de begroting maken. De Gruiter heeft geen tijd om de bedragen voor de bibliotheek te geven. Beerta vraagt De Gruiter en Meierink om de vragenlijsten te doen. Conflict tussen Maarten en Beerta over het schrappen van de post Publicaties. Maarten en Hendrik gaan naar Nijhuis. Slofstra heeft zich ingeschreven bij een huwelijksbureau. Met: Lucas Dijkema (Buisman), Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Huub van der Lubbe (de Bruin), Bert Geurkink (Ansing), Jacob Derwig (Asjes), Mark Rietman (Balk), Hanneke Riemer (Haan), René van Asten (de Gruiter), Joop Wittermans (Slofstra) en Jack Vecht (Meierink).
4/1/202013 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Aflevering 32

1960 - Bezoek aan Nijhuis. Daarna neemt Maarten Hendrik mee naar huis. Hij blijft eten. Over de wetenschap en over homosexualiteit. Beerta over zijn veroordeling. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marleen Stoltz (Mevr. Nijhuis), Bert Geurkink (Ansing), Arthur Boni (Nijhuis), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Joop Keesmaat (Beerta).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 33

1960/1961 - Beerta over zijn veroordeling (vervolg). Bart Asjes neemt ontslag als student-assistent. Hij noemt Stoutjesdijk als opvolger. Begrotingsvergadering. Juffrouw Haan ergert zich over het ruimtebeslag van het kaartsysteem en aan Slofstra. Balk heeft kritiek op het inzetten van Meierink ter ondersteuning van Slofstra. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Asjes), Hanneke Riemer (Haan) en Mark Rietman (Balk).
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 34

1961 - Juffrouw Haan wil een nieuwe kracht voor de medewerkersadministratie en twee voor zichzelf, Balk ook. Juffrouw Haan heeft kritiek op het servies en op De Bruin, ze wil nieuwe gordijnen en nieuwe kleden. Balk wil de gymnastiekzaal. De Bruin brengt koffie. Juffrouw Haan heeft kritiek op de vragenlijsten van Volkscultuur (te dik). Beerta vraagt Maarten waarom hij de post Publikaties geschrapt heeft en geeft hem, als ze alleen zijn, een lesje in verantwoordelijkheid met onder andere de opdracht om nieuwe krachten aan te vragen. Maarten wordt door het krijsen van een kat gewekt uit een droom over het opmetselen van een muur rond zijn bed. Hij gaat de straat op en komt terug met Jonas. Nicolien is onvoldaan over zijn reactie op de postbode die Jonas uit het water heeft gehaald. Ansing informeert naar de kat en vraagt of Maarten geen baan heeft voor Annechien. Bart praat eindeloos met De Gruiter. Maarten en Ansing over de zinloosheid van het werk, de vader van Ansing, het dominee worden. Maarten en Bart over een baan voor Bart als die is afgestudeerd. Maarten en Beerta over Bart en Annechien. Nicolien belt op dat de kat eet. Lauwe reactie van Ansing. Met: Hanneke Riemer (Haan), Joop Keesmaat (Beerta), Mark Rietman (Balk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Huub van der Lubbe (de Bruin), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Felix Jan Kuypers (postbode), Bert Geurkink (Ansing) en Jacob Derwig (Asjes).
4/1/202013 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Aflevering 35

1961 - Beerta heeft gedroomd over de gevangenis. Balk leent geld van Maarten. Afscheidsbrief van Frans Veen. Reacties daarop van Maarten en Nicolien. Beerta raadt Maarten aan sigaren en flikken mee te nemen. Bezoek met Kroezenkamp aan juffrouw Bennink in Rekken. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Balk), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hanneke Riemer (Haan), Jos Spijkers (Kroezenkamp) en Jo ter Linde-Deunk (juffr. Bennink).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 36

1961 - Bezoek met Kroezenkamp aan juffrouw Bennink in Rekken(vervolg). Ansing stelt voor om samen op opneming te gaan. Beerta berispt Maarten namens De Gruiter en vertelt dat De Gruiter hem heeft uitgenodigd. Verontschuldigende brief van Frans Veen. Antwoord van Maarten. Maarten neemt Hendrik mee naar huis. Onderweg praten ze over vriendschap. Hendrik weet niet wat dat is. Hij verbaast zich erover dat Maarten en Nicolien hun kat een naam hebben gegeven en maakt een opmerking over kinderen krijgen. Opnieuw over vriendschap en over de druk van zwijgende vaders. Met: Jos Spijkers (Kroezenkamp), Jo ter Linde-Deunk (vrouw uit Rekken), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Bert Geurkink (Ansing), Joop Keesmaat (Beerta) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 37

1961 - Afscheid van de vader van Maarten. Maarten weigert om een lijst voor Algerije te tekenen. Hendrik haalt zijn handtekening terug. De vader van Frans belt om te zeggen dat Frans in de Valeriuskliniek ligt. Beerta is onthutst over de opname van Frans. Bezoek van Maarten en Nicolien aan de Valeriuskliniek. Met: Lucas Dijkema (Directeur van het Vrije Volk), Felix Jan Kuypers (Kees Koning), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Eric van der Donk (vader van Maarten), Pam Wesseling (Schoonzusje van Maarten), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Daniël van Ollefen (Man), Joop Keesmaat (Beerta), Bert Geurkink (Ansing), Allard van der Scheer (vader van Frans Veen) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 38

1961 - Bezoek van Maarten en Nicolien aan de Valeriuskliniek (vervolg). Maarten droomt dat zijn vader hem probeert te wurgen. Frans Veen vlucht uit de Valeriuskliniek. Maarten ontmoet Hendrik op de brug, op weg naar huis om zijn bril te halen. Beerta heeft met een jongen gekanood. Gesprek over vakantie in Spanje. Beerta verwijt Hendrik dat hij te laat is. Hendrik verdedigt zich niet. Met: Hugo Koolschijn (dokter Zweers), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Bert Geurkink (Ansing), Huub van der Lubbe (de Bruin), Fred Goessens (van Ieperen), Joop Keesmaat (Beerta) en Hanneke Riemer (Haan).
4/1/202014 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Aflevering 39

1961 - Hendrik verandert op een intern briefje van Maarten zak in man en noemt Maarten een scherpslijper. Maarten zet een lint in de machine van Beerta. De Bruin en Beerta over de zwaarmoedigheid van Ter Haar. Gesprek van Maarten, Nicolien en Klaas over ontslag nemen, bedreigdheid, Hendrik Ansing en Frans Veen, Algerije, Maartens fascisme, Beerta en zijn opmerking dat Klaas hem ontwijkt. Maarten en Nicolien worden in het Vondelpark geconfronteerd met een groepje nozems. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bert Geurkink (Ansing), Joop Keesmaat (Beerta), Huub van der Lubbe (de Bruin), Peter Blok (Klaas de Ruiter), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Felix Jan Kuypers (Nozem).
4/1/202014 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Aflevering 40

1961 - In bed bedenkt Maarten hoe hij had moeten reageren. Nicolien is bang voor de dood. Nijhuis is terug, met pacemaker. Beerta schenkt het Bureau een boek. Maarten maakt daar een aanmerking op. Beerta reageert goedgemutst met de opmerking dat hij zelf ook een puritein is. Van Ieperen malicieus over de ziekte van Nijhuis (zal hij wel in Indië hebben opgedaan). Slofstra over zijn verbroken verloving en over een nieuwe vrouw. Meierink vraagt hem te zwijgen. Nijhuis gaat weer naar huis. Moeizaam contact met Bart, Stoutjesdijk en Annechien. Stoutjesdijk vraagt Maarten om hem Kees of meneer Stoutjesdijk te noemen. Beerta vindt het wel goed dat ze u tegen Maarten zeggen. Hendrik, Nicolien en Maarten maken bandopnames in Roswinkel. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Arthur Boni (Nijhuis), Joop Keesmaat (Beerta), Fred Goessens (van Ieperen), Joop Wittermans (Slofstra), Jack Vecht (Meierink), Jacob Derwig (Asjes), Aus Greidanus Jr. (Stoutjesdijk), Silvia Poorta (Annechien Ansing), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Wim Kamink (boer Boesman), Willem Wilterdink (boer Hoiting) en Henk Epping (Boer Zwiers).
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 41

1961/1962 - Maarten stelt Beerta voor om Hendrik een eigen afdeling Boerentaal en boerenwerk te geven. De televisie komt voor Balk. Beerta verwijt Maarten dat hij hem niet heeft ingelicht over de scheiding van Wiegel. Hendrik deelt Beerta mee dat hij zich gaat verloven en laat daarop een harde wind. Juffrouw Haan wil dat Beerta Maarten verbiedt nieuwjaarskaarten te versturen. Brief van Frans Veen uit de ATVA. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Joop Wittermans (Slofstra), Jack Vecht (Meierink), Huub van der Lubbe (de Bruin), Felix-Jan Kuypers (televisieregisseur), Mark Rietman (Balk), Fred Goessens (van Ieperen), Hanneke Riemer (Haan), Bert Geurkink (Ansing), en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 42

1962 - Brief van Frans Veen uit de ATVA (vervolg). Beerta heeft ook een brief van Frans Veen gehad. Over Karel Ravelli's afkeer van mannen met een moedercomplex, over Beerta's schoenencomplex. De Bruin en de kalender voor Slofstra. Over het wonder van Nicea. Slofstra komt mevrouw Moederman voorstellen en ontdekt de aan hem geadresseerde enveloppe in de prullemand. Beerta vertelt sub rosa dat Nijhuis zal worden afgekeurd. Slofstra heeft een felicitatiebrief van Van der Haar gekregen, Nijhuis een brief dat hij zal worden afgekeurd. Met: Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Joop Keesmaat (Beerta), Huub van der Lubbe (de Bruin), Joop Wittermans (Slofstra), Marlies Hamelynck (Moederman) en Arthur Boni (Nijhuis).
4/1/202014 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Aflevering 43

1962 - Maarten vraagt Beerta hoe het met de brief van Nijhuis zit. Beerta voelt zich bedonderd. Het huwelijk van Slofstra. Op de terugweg gesprek met Hendrik over de zin van het huwelijk, wetenschap, geloof. Nijhuis heeft gehoord dat het verzoek om hem te laten afkeuren van Beerta is uitgegaan. Beerta erkent dat hij een brief ondertekend heeft. Hij deelt mee dat er geld is voor Bart Asjes. Hendrik en juffrouw Haan roepen Beerta ter verantwoording. Beerta zet hen de kamer uit. Maarten houdt Beerta de artikelen uit het Ambtenarenreglement en de Pensioenwet voor. Beerta ontkent dat hij die gezien heeft. Slofstra zoekt een middel tegen snurken. Meierink en De Gruiter hebben een brief aan het Bestuur geschreven. Meierink tutoyeert Maarten. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Mark Rietman (Balk), Joop Wittermans (Slofstra), René van Asten (de Gruiter), Jack Vecht (Meierink), Raymonde de Kuyper (Mevrouw Dijk-Straat), Reinier Bulder (T. Balk), Bert Geurkink (Ansing), Arthur Boni (Nijhuis), Hanneke Riemer (Haan).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 44

1962 - Maarten telefoneert met Nicolien. Vergadering van het personeel onder voorzitterschap van juffrouw Haan. Beerta ontraadt de brief van Meierink en De Gruiter aan het Bestuur en wil hem niet gezien hebben. Hij raadt aan om met Van der Haar te gaan praten en geeft Maarten zijn map met bovenop een doorslag van de ontslagbrief, door Beerta zelf getikt. Beerta dreigt Meierink en De Gruiter. Maarten verwijt hem dat. Beerta verkneukelt zich. Juffrouw Haan verwijt Beerta zijn gedrag. Beerta ontkent en verwijt Maarten indiscretie. Van der Haar nodigt juffrouw Haan uit voor een gesprek. Maarten en Hendrik over de uitdrukking ‘met een sisser aflopen'. Juffrouw Haan komt half overtuigd terug, maar wordt door Hendrik weer over de streep getrokken. Beerta krijgt van het Bestuur de brief van het personeel ter fine van advies. Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hanneke Riemer (Haan), Fred Goessens (van Ieperen), Jack Vecht (Meierink), Mark Rietman (Balk), René van Asten (de Gruiter), Marlies Hamelynck (Moederman), Joop Wittermans (Slofstra), Bert Geurkink (Ansing), Huub van der Lubbe (de Bruin) en Joop Keesmaat (Beerta).
4/1/202013 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Aflevering 45

1962 - Brief van Frans Veen uit de ATVA. Slofstra wijst Beerta op het foutief gebruik van ‘bezwangerd'. Juffrouw Haan maakt ruzie omdat Beerta de Commissie heeft voorgesteld Ansing een eigen afdeling te geven. Beerta sommeert Ansing te promoveren en aan een proefschrift te denken. Hendrik bij Maarten en Nicolien. Over het schrijven van een proefschrift als middel om macht te verkrijgen en Maartens afkeer daarvan. Met: Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Wittermans (Slofstra), Joop Keesmaat (Beerta), Hanneke Riemer (Haan), Fred Goessens (van Ieperen), Bert Geurkink (Ansing) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 46

1962 - Van der Haar geeft een receptie omdat hij een lintje heeft gekregen. Maarten en Hendrik gaan er niet heen. Waarom ze niets leuk vinden. Mevrouw Moederman verlaat zich. Beerta zegt dat Maarten geen goeie beurt heeft gemaakt. Beerta vraagt Bart Asjes wanneer hij afstudeert en verwijt Maarten dat hij de vragenlijsten slordig heeft opgeborgen. Maarten is kwaad als hij van Van Ieperen hoort dat juffrouw Haan daarachter zit. Nicolien is kwaad omdat Maarten een uitnodiging voor een congres in Brussel wil aannemen. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bert Geurkink (Ansing), Huub van der Lubbe (de Bruin), Marlies Hamelynck (Moederman), Jacob Derwig (Asjes) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 47

1962 - Nicolien is kwaad omdat Maarten een uitnodiging voor een congres in Brussel wil aannemen (vervolg). Bezoek van Maarten aan zijn vader. Over diens memoires. Karel Ravelli nodigt Maarten en Nicolien uit. Bezoek van Frans Veen. Maarten geïrriteerd door diens hulpeloosheid. Over wormen en dood door bevriezing. Met: Met Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Eric van der Donk (Vader), Jeroen Willems (Ravelli) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 48

1962 - Bezoek van Maarten en Nicolien aan Karel Ravelli. Over schuldgevoelens en karakter. Later op de avond voegt Beerta zich bij hen. Met: Jeroen Willems (Ravelli), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Joop Keesmaat (Beerta).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 49

1962 - Wandeling met Frans Veen. Uit het dagboek van Maarten Koning: beschrijven als therapie. Met: Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Krijn ter Braak (Maarten Koning) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 50

1962 - Uit het dagboek van Maarten Koning: beschrijven als therapie (vervolg). Hendrik komt zijn trouwkaart brengen, hij is zat. Beerta deelt Hendrik mee dat hij niet bij zijn huwelijk zal zijn. Brief van Frans Veen uit Wolfheeze. Beerta, Maarten en Nicolien, onderweg naar het congres in Brussel, op bezoek bij Vanhamme in Antwerpen.. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Bert Geurkink (Ansing), Joop Keesmaat (Beerta), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Bert André (Vanhamme).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 51

1962 - Op bezoek bij Vanhamme (vervolg). Over de Atlas en Pieters. Wandeling met Beerta door de Marollen. De opening van het congres. Maaltijd in het restaurant met Beerta, Kaatje Kater, Buitenrust Hettema en Van der Land. Over de medaille van Beerta. Pieters vraagt Maarten een artikel over zijn kaartsysteem te schrijven. Maarten en Nicolien spijbelen en ontmoeten Van der Land. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Bert André (Vanhamme), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Walter Crommelin (Buitenrust-Hettema), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Gusta Teengs Gerritsen (Volksdanseres) en Michel van Dousselaere (Pieters).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 52

1962 - Maarten en Nicolien spijbelen en ontmoeten Van der Land (vervolg). Uit het dagboek van Maarten Koning: St. Donat. De Bruin heeft een hartinfarct gehad en wordt vervangen door Hindriks. Beerta heeft met Springvloed over Bart gesproken. Miskraam van mevrouw De Gruiter. Meierink heeft zijn MO gehaald. Gesprek met Ansing, met Nijhuis, met Slofstra en met mevrouw Moederman. Maarten komt doodmoe thuis. Hendrik en Annechien hebben niets gezegd over de bloemetjes die Maarten en Nicolien hen uit Auvergne hebben gestuurd. Gesprek met Bart over zijn afstuderen. Bart irriteert Beerta. Met: Bram van der Vlugt (van der Land), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Michiel Kerbosch (Hindriks), Joop Keesmaat (Beerta), Bert Geurkink (Ansing), Arthur Boni (Nijhuis), Silvia Poorta (Annechien Ansing), Joop Wittermans (Slofstra), Marlies Hamelynck (Moederman), Jack Vecht (Meierink), Mark Rietman (Balk), en Jacob Derwig (Asjes).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 53

1962 - Maarten, Nicolien en Klaas over Beerta. Maarten zegt dat Beerta hem steeds meer gaat irriteren: zijn zelfironie blijkt lafheid. Klaas raakt geëmotioneerd. Later op de avond komt Frans Veen, terug uit Wolfheeze. Correspondentenbijeenkomst in Rotterdam in aanwezigheid van Buitenrust Hettema en Van der Land. Beerta ontstemd omdat Maarten tegen Buitenrust Hettema heeft gezegd dat het een verloren middag was. Buitenrust Hettema vond dat een cynische opmerking en Beerta voelt zich verraden. Slofstra geeft Maarten een tekening van zijn vader. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Peter Blok (Klaas), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Joop Keesmaat (Beerta), Hanneke Riemer (Haan), Walter Crommelin (Buitenrust-Hettema), Bram van der Vlugt (Van der Land), Mark Rietman (Balk), Fred Goessens (van Ieperen), Marlies Hamelynck (Moederman), Joop Wittermans (Slofstra) en Arthur Boni (Nijhuis).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 54

1962 - Nabespreking. Kritiek van Balk, Hendrik en Maarten op de bijeenkomst. Beerta verandert radicaal van standpunt. Juffrouw Haan vindt dat Maartens ongenoegen van hem afstraalt. Buitenrust Hettema komt Maartens kaartsysteem bekijken. Maarten vraagt hem waarom hij zijn opmerking cynisch vond. Bezoek van Maarten en Nicolien aan Hendrik en Annechien. Over het probleem van de oudste zoon. Hendrik begrijpt de kritiek van Beerta. Nicolien meent dat Annechien de pest aan hen heeft. Commissievergadering. De Commissie is uitgebreid met Vervloet, Van der Land, Stelmaker en Buitenrust Hettema. Over het werk van Ansing. Met: Marlies Hamelynck (Moederman), Joop Keesmaat (Beerta), Hanneke Riemer (Haan), Mark Rietman (Balk), Bert Geurkink (Ansing), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Walter Crommelin (Buitenrust-Hettema), Silvia Poorta (Annechien Ansing), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Hans Karsenbarg (Stelmaker), Bram van der Vlugt (van der Land) en Paul van der Lek (Vervloet).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 55

1963 - Commissievergadering over het werk van Ansing(vervolg). Over het werk van Ansing en de toevoeging aan de Commissie van mevrouw Wagenmaker voor het Volksmuziekarchief. Beerta vraagt Maarten en Hendrik wie van hen gezegd heeft dat Rosiers zich nooit met boerencultuur heeft beziggehouden. Hendrik herinnert zich dat Beerta dat zelf heeft gezegd, waarna deze de brief van Rosiers naast zich neerlegt. Beerta is ontstemd als Maarten zegt dat hij naar de Bibliotheek gaat. Maarten met mevrouw Moederman, Slofstra en Meierink over het vieren van oudejaar, het Ave Verum en spottershuisjes. Beerta is met oudejaar bij dominee Overbosch geweest en heeft daarna feest gevierd met een stelletje artiesten. Maarten heeft Mens erger je niet gespeeld met zijn schoonmoeder. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Bram van der Vlugt (van der Land), Walter Crommelin (Buitenrust-Hettema), Hans Karsenbarg (Stelmaker), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Michiel Kerbosch (Hindriks), Bert Geurkink (Ansing), Marlies Hamelynck (Moederman) en Joop Wittermans (Slofstra).
4/1/202013 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Aflevering 56

1963 - Maarten droomt dat Beerta in een conflict tussen Hendrik en juffrouw Haan geen partij durft kiezen. Bezoek aan Frans Veen: zijn nieuwe huis, zijn nieuwe baan, zijn dromen over Klaas en Maarten, zijn overdreven zindelijkheid. Ze eten kaas met wijn. Frans leest voor uit zijn dagboek. Nicolien wil dat Maarten Balk het geleende geld terugvraagt. Beerta heeft een auto voor Karel gekocht en nodigt hen uit voor een ritje in het voorjaar. Juffrouw Bavelaar zit op de plaats van Nijhuis. Maarten vraagt het geld aan Balk terug. Beerta is kwaad omdat Maarten Stoutjesdijk heeft gewezen op de aanbieding van Bakker in een catalogus. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Joop Keesmaat (Beerta), Joop Wittermans (Slofstra), Diana Dobbelman (Bavelaar) en Mark Rietman (Balk).
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 57

1963 - Beerta is kwaad als een telefoongesprek tussen hem en Karel onderbroken wordt door een telefoontje van Nicolien. Beerta komt terug op de kwestie Bakker. Maarten geeft geen krimp. Maarten en Stoutjesdijk treffen Hindriks met een astma-aanval in de keuken. Stoutjesdijk wil geld van Maarten lenen. Maarten komt moedeloos en bedreigd thuis. Gesprek met Frans Veen over de sleutel van De Bruin en over macht. Maarten heeft geen behoefte aan macht, wel aan solidariteit. Frans heeft het anaalschild van een mijt getekend en belooft de volgende keer de tekening mee te nemen. Beerta heeft Asjes ontmoet en wil hem niet meer hebben. Maarten belt Asjes om te vragen of hij nog geïnteresseerd is in een baan bij het Bureau. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hanneke Riemer (Haan), Fred Goessens (van Ieperen), Bert Geurkink (Ansing), Aus Greidanus Jr. (Stoutjesdijk), Michiel Kerbosch (Hindriks), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Jacob Derwig (Asjes).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 58

1963 - Beerta heeft oedeem. Hij wil Kaatje Kater laten beslissen over de aanstelling van Asjes. Maarten dreigt met ontslag. Bandopname met Hendrik bij Bokkers. Een kerkuil. Over het interregnum als alle rotzakken gedood zouden zijn. Eten bij Avenarius en in de mist terug naar Amsterdam. Maarten eet pepermunt omdat hij uien heeft gegeten. Hendrik laat een wind, Beerta denkt dat Maarten dat doet. De opening van de gymnastiekzaal. Papendal. Maarten brengt, geholpen door Hendrik, de vragenlijsten naar de achterkamer. Beerta en Maarten over het feest. Hindriks komt zijn excuses aanbieden. Nijhuis is bang voor de dood. Dood van Nijhuis. Juffrouw Bavelaar voelt zich schuldig. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bert Geurkink (Ansing), Wim Smits (boer Bokkers), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Mark Rietman (Balk), Arend Jan Heerma van Voss (Papendal), Michiel Kerbosch (Hindriks), Arthur Boni (Nijhuis) en Diana Dobbelman (Bavelaar).
4/1/202014 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Aflevering 59

1963 - Begrafenis van Nijhuis. Beerta informeert naar het woord voor een meisje onkuis betasten en probeert in een gesprek met een man van de Huisvesting een gezin uit de woning boven Karel te krijgen. Gesprek met Klaas en Henriette over de corruptie van Beerta. Klaas raakt geëmotioneerd. Hij stelt voor Frans Veen mee te vragen op een wandeling. Autotochtje met Beerta en Karel Ravelli. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Huub van der Lubbe (de Bruin), Reinier Bulder (Ambtenaar), Catherine ten Bruggencate (Henriette), Peter Blok (Klaas) Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Jeroen Willems (Ravelli).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 60

1963 - Autotochtje met Beerta en Karel Ravelli (vervolg). Maarten praat met Heidi, Kees en Annechien over de zin van de Atlas: de zin is dat het een woordenboek is. Beerta stelt Maarten voor om dat woordenboek samen te maken. Heidi brengt Ad Muller mee, Beerta is van hem gecharmeerd: over Duits, Rilke, Stefan George en Henriette Roland Holst. Ad Muller toont zich vooral geïnteresseerd in het woordenboek. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Jeroen Willems (Ravelli), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Aus Greidanus Jr (Stoutjesdijk), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Silvia Poorta (Annechien Ansing) en Hans Hoes (Muller).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 61

1963 - Maartens vader eet bij hen, waarna Maarten hem naar Marcanti brengt. Zijn vader kan moeilijk tegen de storm op komen en heeft de verkeerde dia's bij zich. Beerta is naar de DDR geweest en heeft genoten. Over de toewijzing van een barak in de tuin aan juffrouw Veldhoven. Stafvergadering over het brievenarchief. Met: Eric van der Donk (Vader), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Laus Steenbeeke (heer van der Vaart), Joop Keesmaat (Beerta), Gusta Teengs Gerritsen (Veldhoven), Hanneke Riemer (Haan), René van Asten (de Guiter), Bert Geurkink (Ansing), Diana Dobbelman (Bavelaar) en Mark Rietman (Balk).
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 62

1964 - Juffrouw Haan klaagt over het roken van Pier Schaafsma. Beerta wil dat Stoutjesdijk hem daarover aanspreekt, maar Maarten verhindert dat, waarna Beerta het aan Hendrik opdraagt. Maarten maakt zich daar kwaad over, Beerta ook, met de opmerking dat hij niets met abnormale mensen te maken heeft. Bezoek van Frans Veen. Hij is bang dat Maarten en Nicolien boos op hem zijn, want ze hebben niet gereageerd op zijn nieuwjaarskaart. Hij heeft Van der Meer bezocht. De mijt heeft hij niet meegebracht omdat dat niet rein is. Hij kan zijn bierflesje niet open krijgen. Beerta heeft gedroomd dat hij over een balk moest klimmen die aan een kant loszat. Aan de andere kant stond Karel. Met: Hanneke Riemer (Haan), Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Aus Greidanus Jr. (Stoutjesdijk), Bert Geurkink (Ansing) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 63

1964 - De Commissie vindt het wenselijk dat Maarten een proefschrift schrijft. Buitenrust Hettema en Van der Land hebben ieder op zijn manier hun bedenkingen en uiten die achteraf. 's Avonds brengen Maarten en Nicolien een bezoek aan Hendrik en Annechien. Hendrik heeft juist zijn IQ uitgerekend. Annechien toont het kind. Over het schrijven van een proefschrift en over Pier Schaafsma. Op de terugweg door het Vondelpark zegt Maarten dat hij geen proefschrift zal schrijven. Juffrouw Haan valt uit over ‘dat afschuwelijke juffrouw'. Maarten zegt dat hij geen mevrouw zegt, omdat het voor haar een statuskwestie is. Als ze hem niet begrijpt, bindt hij in. Beerta wil dat Maarten hem opvolgt in de Boerenhuisclub. Maarten vindt dat Hendrik dat moet doen. Maarten zegt tegen Hendrik dat hij in de Boerenhuisclub moet. Met: Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Walter Crommelin (Buitenrust-Hettema), Hans Karsenbarg (Stelmaker), Joop Keesmaat (Beerta), Bram van der Vlugt (van der Land), Paul van der Lek (Vervloet), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Silvia Poorta (Annechien Ansing), Bert Geurkink (Ansing) en Hanneke Riemer (Haan).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 64

1964 - Maarten en Ad Muller over de roggemoeder en de zinloosheid van het werk. Daarna met Van Ieperen en mevrouw Moederman over de Atlas. Beerta telefoneert met Karel over een plank in zijn auto en vertelt Maarten vervolgens dat Karel een hernia heeft en al vier auto's heeft versleten. Zondagmiddag bij de sportvelden. Geluksgevoel na afloop van de Mattheuspassion. Bij het oversteken van de Voorburgwal. Gesprek in Bonn met Vanhamme over het plan van Güntermann om onderzoek te doen naar het boerenwerk. Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), René van Asten (de Gruiter), Fred Goessens (van Ieperen), Marlies Hamelynck (Moederman), Joop Keesmaat (Beerta) en Bert André (Vanhamme).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 65

1964 - Gesprek in Bonn met Vanhamme (vervolg). Over Vanhammes verleden. Beerta tegen Maarten over zijn opvolging. Beerta en Maarten krijgen hun salaris. Maarten kan zijn lachen niet houden. Bezoek aan Frans Veen. Over de bloeiende meidoorn, het papier voor de ramen, de soldaat op de schoorsteenmantel en het papier ‘op een gegeven ogenblik heb ik er genoeg van', het lucifersdoosje op de grond, de angst om bekeken te worden, het proefschrift van Maarten, de opdracht van Shell aan Frans om kleine beestjes te tekenen. Anekdote over zoekgeraakte luizen. Beerta beklaagt zich dat de mensen hem nooit de waarheid zeggen (in dit geval de uitgever Bert Bakker). Balk neemt De Vries mee. Hij heeft beloofd dat hij geen professor zal worden. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bert André (Vanhamme), Joop Keesmaat (Beerta), Theu Boermans (Swenker), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Mark Rietman (Balk).
4/1/202014 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Aflevering 66

1964 - Maarten praat met Hindriks over zijn astma en daarna met Van Ieperen over vroeger en over Schaafsma. Maarten heeft Nicolien nooit verteld over de vergadering van het Genootschap voor Volkscultuur. Met zijn schoonmoeder en Nicolien over Jaring Elshout en het Genootschap voor Volkscultuur, over liedjes en over de wetenschap die wel eens te ver gaat. Beerta en Maarten op weg naar Antwerpen. Beerta maakt zich zorgen over Hendrik. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Michiel Kerbosch (Hindriks), Fred Goessens (van Ieperen), Kitty Courbois (Moeder), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Joop Keesmaat (Beerta).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 67

1964 - Vergadering met De Brouckere, Vanhamme en Pieters over de Atlas. De maaltijd in het restaurant. Beerta meldt zich ziek. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Bob de Moor (De Brouckere), Bert André (Vanhamme), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Michel van Dousselaere (Pieters) en Fred Goessens (van Ieperen).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 68

1964 - Maarten probeert Hendrik te helpen met de kaart van het ploegen. De Gruiter heeft zijn arm gekneusd. Slofstra deelt mee dat hij ooit geopereerd is aan zijn anus. Rentjes helpt Maarten aan de landbouwkaart. Beerta voelt zich nog niet goed. De Gruiter krijgt de opdracht een bibliografie te controleren. Stafvergadering. Juffrouw Haan weigert te komen omdat in haar agenda staat dat de vergadering om tien uur begint. Maarten praat met juffrouw Veldhoven over het aantrekken van Elshout. In de vergadering maakt Haan ruzie over het aanwijzen van Balk als Beerta's opvolger. Beerta ontkent dat dat al beslist is. Na de vergadering probeert De Gruiter de opdracht terug te geven omdat hij zoiets niet foutloos kan. Maarten vraagt op verzoek van Pieters hoe Beerta denkt over een feestbundel. Beerta is ontzet. Hij voelt wel voor het voorstel Elshout aan te stellen. Maarten overhandigt hem een artikel over de roggemoeder. Met: Bert Geurkink (Ansing), Krijn ter Braak (Maarten Koning), René van Asten (de Gruiter), Marlies Hamelynck (Moederman), Joop Wittermans (Slofstra), Jack Vecht (Meierink), Theo Pont (Rentjes), Joop Keesmaat (Beerta), Mark Rietman (Balk), Diana Dobbelman (Bavelaar), Hanneke Riemer (Haan) en Gusta Teengs Gerritsen (Veldhoven).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 69

1964 - De Gruiter denkt dat Beerta boos op hem is. Beerta laat Maartens artikel aan Balk lezen. Ad Muller wil wel graag in dienst komen. Balk vindt het artikel goed. Maarten verwijt Beerta dat hij de verantwoordelijkheid afschuift. Bart Asjes komt vertellen dat hij geslaagd is en maakt een afspraak voor een sollicitatiegesprek. Beerta waarschuwt Maarten nog eens voor hem. Beerta maakt zich zorgen over de trouwplannen van Karel. Sollicitatie van Bart Asjes. Met: René van Asten (de Gruiter), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Hans Hoes (Muller), Oda Spelbos (Heidi Muller), Mark Rietman (Balk) en Jacob Derwig (Asjes).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 70

1964/1965 - Nicolien verwijt Maarten dat hij Asjes heeft aangenomen. Maarten bezoekt de barak en maakt kennis met Sartorius, Serlé en Freek Matser. Als hij Beerta verslag uitbrengt, komt juffrouw Haan Wim Bosman voorstellen. Gesprek met zijn vader over zijn mensen- schuwheid. Beerta reageert ironisch als hij vertelt dat zijn broer zoveel reist. Beerta gecharmeerd door een bezoeker. Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Laus Steenbeeke (Sartorius), Hans Dagelet (Matser), Joop Keesmaat (Beerta), Hanneke Riemer (Haan), Evert van der Meulen (Bosman), Eric van der Donk (Vader), Jacob Derwig (Asjes), Felix Jan Kuypers (Kees Koning) en René van Asten (de Gruiter).
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 71

1965 - Bezoek van de Friezen Zandstra, Ypma en Hoekstra, gesprek over samenwerking. Damsma wordt genoemd als potentiële medewerker voor het verhaalonderzoek. Maarten stelt Bart voor hem te tutoyeren. Hij is onthutst door de reactie van Bart. Beerta over de blote benen van een vroegere medewerker. Over zijn nichtje dat Van het Reve walgelijk vindt. Maarten op bezoek bij Damsma. Met: Hylke Tromp (Zandstra), Jan Jansma (Ypma), Broer Zonderland (Hoekstra), Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hanneke Riemer (Haan), Jacob Derwig (Asjes) en Rense Westra (Damsma).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 72

1965 - Maarten ziet zich genoodzaakt de Museumcommissies van Beerta over te nemen om te voorkomen dat Balk daar in gaat zitten. Hij stelt voor om Bart in het Bestuur van het Genootschap op te nemen. De Gruiter solliciteert bij Maarten, die wijst dat af. Juffrouw Haan heeft gehoord dat Hendrik leraar wordt in Enschede. Hendrik deelt dat Beerta mee. Personeelsuitstapje naar de Deltawerken bij het afscheid van Van der Haar. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Asjes), René van Asten (de Gruiter), Hanneke Riemer (Haan), Bert Geurkink (Ansing), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Joop Wittermans (Slofstra), Mark Rietman (Balk) en Arend Jan Heerma van Voss (Papendal).
4/1/202014 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Aflevering 73

1965 - Personeelsuitstapje naar de Deltawerken bij het afscheid van Van der Haar (vervolg). Gesprek met Ad, Heidi en Bart over wandelen in de polder. Droom van Beerta over de otter van Loenen. De Gruiter neemt ontslag omdat hij te weinig verdient. Juffrouw Haan en Karel vinden ook dat ze te weinig verdienen. Beerta begrijpt dat niet. Ad Muller wordt toch maar accountant. Sollicitatie van Wigbold. Reactie van Bavelaar en van Balk. Met: Marlies Hamelynck (Moederman), Joop Wittermans (Slofstra), Jacob Derwig (Asjes), Jack Vecht (Meierink), Raymonde de Kuyper (mevr. Meierink), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Diana Dobbelman (Bavelaar), Theo Pont (Rentjes), Bert Geurink (Ansing), Anneke Blok (Leguyt), Mark Rietman (Balk), Hans Hoes (Muller), Oda Spelbos (Heidi Muller), Joop Keesmaat (Beerta) en Marcel Musters (Wigbold).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 74

Korte inhoud:1965 - Afscheid van Beerta. Toespraken van Balk, juffrouw Haan, Bart en Maarten. Beerta is ontroerd. De vuilnisman en de eenden. Slofstra vertelt dat hij het dankwoord van Beerta niet gehoord omdat het kwart over vijf was. Met: Mark Rietman (Balk), Joop Keesmaat (Beerta), Hanneke Riemer (Haan), Diana Dobbelman (Bavelaar), Marcel Musters (Wigbold), Michiel Kerbosch (Hindriks), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Huub van der Lubbe (de Bruin), Jacob Derwig (Asjes) en Joop Wittermans (Slofstra).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 75

1965 - Met Beerta over de reis naar Israël die hij gekregen heeft. Balk en Rentjes halen Beerta's zitje weg. Maarten zegt dat Beerta van hem mag blijven zitten waar hij zit. Hij blijft hem meneer Beerta noemen. Wigbold is ziek. Maarten neemt zijn taak over en laat achtereenvolgens Van Ieperen, Balk, Slofstra, Bosman, Bart en Bavelaar binnen. Bezoek aan Frans Veen. Frans heeft zijn ramen met kastpapier beplakt. Gesprek daarover, over schaken tegen jezelf, over slakken, over cultuur en natuur, over de argwaan die de grootmoeder van Frans tegen zijn vader heeft, over het bewegen van je voet, over Frans' problemen met Ada Koppejan. Maarten vertelt een droom over Beerta en De Gruiter, Frans vertelt over de Valeriuskliniek. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Balk),Theo Pont (Rentjes), Raymonde de Kuyper (mevr. Wigbold), Fred Goessens (van Ieperen), Joop Wittermans (Slofstra), Evert van der Meulen (Bosman), Jacob Derwig (Asjes), Diana Dobbelman (Bavelaar), Gerardjan Rijnders (Frans Veen).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 76

1965 - Het voederen van de vogels door Maarten en Slofstra. Bart doet uit principe niet mee. Balk heeft buiten Maarten om een vacature voor Jan Boerakker geschapen. Bart distantieert zich en wil niet bij het sollicitatiegesprek zijn. Nicolien is kwaad dat Maarten de aanstelling van Boerakker geaccepteerd heeft terwijl hij altijd gezegd heeft dat hij er niemand bij zal nemen. Maarten en Slofstra maken een vogelhuisje. Discussie van Maarten en Bart over de inhoud van de map Feesten. Sollicitatiegesprek met Jan Boerakker. Reactie van Beerta. Met: Joop Wittermans (Slofstra), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Asjes), Mark Rietman (Balk), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Diana Dobbelman (Bavelaar), Dick van den Toorn (Boerakker) en Joop Keesmaat (Beerta).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 77

Korte inhoud:1965/1966 - Maarten onderweg naar het Bureau. Wigbold wil vroeger weg omdat zijn vrouw ziek is, Maarten verwijst hem naar Balk en Haan. Balk houdt geen stafvergaderingen meer en vraagt Maarten om in zijn jaarverslag een klacht over de behuizing op te nemen. Bavelaar trakteert op kerstkrans. Maarten belt Nicolien. Zijn schoonmoeder is gearriveerd. Bart draagt alsnog het bedrag voor een vetbol bij en wil nog eens over de map Feesten praten. Maarten herinnert zich een liedje uit zijn jeugd: Ik wil met je rijen. Beerta mag van Balk geen nieuwjaarskaarten meer versturen. Maarten verstuurt en ondertekent ze voor hem. Bezoek van Frans Veen met een tekening van zijn slak voor Nicolien. Hij neemt nu pillen tegen zijn libido. Over ziek melden, in het bijzonder wat betreft Wigbold, en over Maartens fascisme. Over Beerta, die zegt dat hij nooit hoofdpijn heeft en het tekenen van oren. Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marcel Musters (Wigbold), Mark Rietman (Balk), Diana Dobbelman (Bavelaar), Joop Wittermans (Slofstra), Kitty Courbois (Moeder), Jacob Derwig (Asjes), Joop Keesmaat (Beerta) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 78

1966 - Maarten, Bart en Jan Boerakker over de definities van feest en volk. Balk komt binnen met een aanmerking op Maartens jaarverslag. Bespreking van concrete voorbeelden: het slachtfeest. Bart over varkens. Bavelaar komt Krak voorstellen. Over het georganiseerde paasvuur en het 1-meifeest. Boerakker vraagt om hem Jan te noemen. Maarten informeert bij Beerta welke de bevoegdheden van de Directeur zijn ten aanzien van het jaarverslag. Maarten krijgt van zijn vader een boek. Gesprek over Claus en het manifest dat Beerta ondertekend heeft. Over de verjaardagen van de familie. Met: Jacob Derwig (Asjes), Dick van den Toorn (Boerakker), Mark Rietman (Balk), Diana Dobbelman (Bavelaar), Reinier Bulder (Krak) en Joop Keesmaat (Beerta).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 79

1966 - Maarten en Nicolien op zaterdagochtend over het ouder worden. Wigbold is er niet omdat hij problemen heeft met zijn auto. Beerta belt dat hij naar Zeeland gaat. Maarten schrijft een brief aan een Amerikaan over Hans Brinker. Flip de Fluiter stelt zich voor en wil het kaartsysteem raadplegen over molens. Gesprek met Bart en Jan over Hans Brinker en de politiek, met Jaring Elshout en Freek Matser over de protestsongwedstrijd van de PSP en het knipselarchief. Over stemmen. Maarten vraagt Elshout of hij een keer met hem mee kan. Bart heeft litteratuur over Hans Brinker gevonden. Balk en Maarten bezichtigen een nieuw gebouw. Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Michiel Kerbosch (Hindriks), Joop Keesmaat (Beerta), Harry van Rijthoven (de Fluiter), Dick van den Toorn (Boerakker), Jacob Derwig (Asjes), Marcel Musters (Wigbold), Geert Lageveen (Elshout), Mark Rietman (Balk) en Felix-Jan Kuypers (Aannemer).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 80

1966 - Balk en Maarten bezichtigen een nieuw gebouw op de Herengracht. Maarten droomt over de balken op de kamer van Balk. Jaring Elshout en Maarten maken bandopnames in Friesland. Met: Harry van Rijthoven (de Fluiter), Mark Rietman (Balk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Geert Lageveen (Elshout) en Leny Dijkstra (mevr. Van Norden).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 81

1966 - Jaring Elshout blijft de dag na de opneming thuis. Gesprek van Maarten met Freek Matser over tutoyeren, over de afstemming van het werk tussen Jaring en Freek en het ontbreken daarvan, over Prediker 9, vs 10. Ontmoeting met Nico Goud. Over namen. Reactie van Bart en Jan over Maartens verslag van de opneming. Bart heeft langs de Lambertskade gelopen en een paar aardige waarnemingen gedaan. Maarten en Nicolien kijken naar het Bouwvakkersoproer op de televisie. Maarten vraagt zich af of hij het bureau moet bellen. Brief van Balk over Euvelgunne. Verslag van Bart en Jan over het Bouwvakkersoproer. Opnieuw over knipsels: spiritisme en herinneringen van Maarten daaraan. Met: Met Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Dagelet (Freek Matser), Ton Sijtsma(Nico Goud), Jacob Derwig (Bart Asjes), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Mark Rietman (Jaap Balk) en Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 82

1966 - Brief uit Zuid-Afrika met verzoek om samenwerking. Reacties van Bart, Jan en Balk. Reactie van Beerta. Maarten schrijft een antwoord. Reacties van Beerta en Balk. Bezoek van Klaas. Over vroeger, over het werk en over de brief aan Zuid-Afrika. Klaas is het niet met Maarten eens. Terugkomend van vakantie vindt Maarten een brief van Balk. Het Bestuur is des duivels over Maartens brief aan Zuid-Afrika. Verheugde reactie van Nicolien. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Mark Rietman (Jaap Balk), Joop Keesmaat (Beerta), Peter Blok (Klaas de Ruiter) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 83

1966 - Balk legt de situatie uit. Gesprek met Goud. Gesprek met Bart en Jan. Balk raadt Maarten aan het op emotionaliteit te gooien. Beerta wast zijn handen in onschuld, Kaatje Kater vindt het sop de kool niet waard. Commissievergadering. Van der Land en Stelmaker keren zich tegen Maarten. Vervloet stelt voor om de kwestie te delegeren aan Kaatje Kater, Beerta en Maarten. Met: Mark Rietman (Balk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ton Sijtsma(Nico Goud), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Keesmaat (Beerta), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Paul van der Lek (Vervloet), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Hans Karsenbarg (Stelmaker), Walter Crommelin (Karst Buitenrust Hettema) en Gusta Teengs Gerritsen (Juffrouw Veldhoven).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 84

1966 - Kaatje Kater deelt Maarten mee dat het Bestuur al een brief heeft geschreven om hem te desavoueren. Beerta vindt dat Maarten niet verstandig gehandeld heeft. Maarten herinnert hem aan zijn reactie. Flip de Fluiter vraagt hem wat er gebeurd is. Jan en Bart blijven bij hun eerste reactie. Maarten schrijft 's nachts zijn ontslagbrief. Reactie van Nicolien. Met: Met Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Jacob Derwig (Bart Asjes), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Karsenbarg (Stelmaker) en Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 85

1966 - Reacties van Beerta, Balk en Papendal op Maartens brief. Reactie van Kaatje Kater. Ze vraagt Maarten nog even te wachten tot ze het samen met Beerta en met het Bestuur heeft gesproken. Beerta weet wat Maarten wil. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Mark Rietman (Jaap Balk), Arend Jan Heerma van Voss (Papendal) en Marjon Brandsma (Kaatje Kater).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 86

1966 - Bart en Jan hebben gehoord dat Maarten weggaat. Beerta wil dat Maarten een beslissing neemt. Maarten stemt er tenslotte mee in te wachten tot na het gesprek, met het gevoel dat hij daarmee alles verpest heeft. Maartens vader vindt het jammer dat hij de brief niet verzonden heeft, omdat ze nu uit het dossier blijft. Hij stelt voor om Vrij Nederland of de VARA in te lichten. Kaatje Kater en Beerta worden door het Bestuur gemachtigd om de zaak weer recht te trekken. Beerta schrijft een nieuwe brief naar Zuid-Afrika. Jan Boerakker ontdekt een deur tussen de kamers. Maarten corrigeert de brief van Beerta. Reactie van Balk. Met: Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Keesmaat (Beerta), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Eric van der Donk (Vader van Maarten) en Mark Rietman (Jaap Balk).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 87

1966 - Maarten haalt geld op voor het huwelijk van Bart. Bart komt zijn aanstaande vrouw voorstellen. Maarten overhandigt het cadeau en houdt een toespraak. Bezoek van Frans Veen. Over zijn katten en zijn slakken. Hij heeft zich ziek gemeld om mevrouw Koppejan. Maarten vindt dat bedenkelijk, Nicolien niet. Maarten vertelt hoe Bart Marion kwam voorstellen. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Hanneke Riemer (Dé Haan), Fred Goessens (Van Ieperen), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Joop Wittermans (Slofstra), Reinier Bulder (Krak), Diana Dobbelman (Bavelaar), Theo Pont (Koos Rentjes), Jack Vecht (Geert Meierink), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Chiara Tissen (Marion Asjes-Spelberg), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 88

1967 - Bart is ziek. Emma Boomsma vraagt of ze thuis mag werken. Ad wil op het Bureau komen, Balk geeft toestemming. Jan Boerakker moet Maarten tutoyeren. Met Beerta over van Ieperen. Afscheid van Van Ieperen. Maarten op ziekenbezoek bij Bart en Marion. Over Van Ieperen en Wigbold. Bart is ontstemd dat Maarten hem niet gekend heeft in de aanstelling van Ad. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Raymonde de Kuyper (Emma Visser), Hans Hoes (Ad Muller), Oda Spelbos (Heidi Bruul), Mark Rietman (Balk), Joop Keesmaat (Beerta), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Joop Wittermans (Slofstra), Hanneke Riemer (Dé Haan), Marcel Mutsters (Wigbold), Diana Dobbelman (Bavelaar), Raymonde de Kuyper (Mevrouw Van Ieperen), Fred Goessens (Van Ieperen) en Chiara Tissen (Marion Asjes-Spelberg).
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 89

1967 - Maarten stelt Ad en Heidi voor hem te tutoyeren. Heidi mag thuis werken omdat ze een hond hebben. Frans, Nicolien en Maarten demonstreren tegen Africa Addio. Wigbold vindt een nest katten. Ad, Jan en Maarten ontfermen zich erover. Nicolien en Maarten lopen mee in de Vietnam-demonstratie, Frans voegt zich bij hen. Maarten noemt Beerta voortaan Anton. Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Oda Spelbos (Heidi Bruul), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Marcel Musters (Wigbold), Dick van den Toorn (Jan Boerakker) en Joop Keesmaat (Beerta).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 90

1967 - Beerta komt uit Bonn met nieuwe opdrachten voor de Europese Atlas. Bart heeft bezwaren. Ad en Jan zijn coöperatief. Als ze weg zijn zegt Beerta dat Maarten benoemd is tot secretaris van Ons Tijdschrift. Ze worden onderbroken als Meierink een overdruk komt brengen. Discussie over het maken van kaarten. Bezwaren van Bart. Maarten en Nicolien wandelen van Haarlemmerliede naar Halfweg: over buiten wonen en oud worden. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Jack Vecht (Geert Meierink) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Aflevering 91

1968 - Bart, Ad en Maarten over het huis van Jan in Purmerend, over het wonen in de Jordaan en over het moederschap. Bart meent dat Maarten nog nooit een echte vrouw heeft ontmoet en verontschuldigt zich daar later over. Balk over een aantal bezichtigde huizen. Hij wil het Bureau vernoemen naar Beerta, vraagt Maarten om hem te polsen en nodigt hem uit in een feestbundel te schrijven. Het laatste wordt door Maarten geweigerd. Er is een nieuwe tekenaar aangesteld. Maarten wil voortaan de kopij van Ons Tijdschrift zien omdat er in het nieuwe nummer een opmerking wordt gemaakt over samenwerking met Zuid-Afrika. Beerta wil niet dat het Bureau naar hem vernoemd wordt. Balk en Maarten bezichtigen opnieuw een kantoorgebouw. Maarten koopt op de weg naar huis een roeimachine. Nicolien wil dat hij die onmiddellijk terugbrengt. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Mark Rietman (Balk), Joop Keesmaat (Beerta) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 92

1968 - Maarten, Bart, Ad en Jan over Jehova's getuigen, kinderen krijgen. Dé Haan valt binnen met de vraag wat een droplul is. Balk komt met een brief die Maarten moet beantwoorden. Buitenrust Hettema belt. Maarten vergeet hem te tutoyeren. Ien Boerakker over Maarten. Droom van Bart over Maarten. Bart, Maarten en Jan over de aanstelling van een nieuwe student-assistent. Bart wil liever een meisje. Gesprek over mannen en vrouwen. Beerta ontkent ooit gezegd te hebben dat Maarten beter geen vrouwen kan aanstellen. Bart heeft het probleem voorgelegd aan Marion. Ze vindt hem ouderwets en Maarten psychologiseert te veel. Maarten vindt goed dat Ien Boerakker ook thuis werkt. Maarten met Horvatiç en Beerta aan het ontbijt in Bonn. Met: Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Hanneke Riemer (Dé Haan), Mark Rietman (Balk), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema) Meina Kentner (Koffie-en-thee-meisje) en Chaim Levano (Horvatiç).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 93

1968 - Ontmoeting met Stanton. Lezing van Horvatiç. In de koffiekamer voegt Maarten zich met de moed der wanhoop bij een gesprek tussen Stanton, Tränkle en Güntermann. Ontmoeting met Karl Appel. 's Nachts paniek. Discussie over de Atlas: Grübler, Güntermann, Beerta, Horvatiç over de gelijktijdigheid van de gegevens. Bezoek aan het openluchtmuseum in Kommern. Gesprek met Alex Klastrup. Met: Allen Zipson (Alex Stanton), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Chaim Levano (Horvatiç), Pierre Siegenthaler (Walter Tränkle) Joachim Nimtz (Wolf Güntermann), Porgy Franssen (Karl Appel), Joop Keesmaat (Beerta), Susanna Häusler (Frau Grübler), Ditrich Hollinderbäumer (Alex Klastrup) en Ryszard Turbiasz (Roemeen).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 94

1968 - In de bus naar Aken. Mislukt contact met Irmgard Kretsch. In de bus naar Aken. Gesprek met Beerta in het station in Aken over de zeis en Karl Appel. Met Bart, Ad en Jan over het congres en de nieuwe opdrachten. Freek Matser komt Stanley Graanschuur voorstellen. Beerta vond het een van de interessantste congressen die hij ooit heeft bijgewoond. De vader van Maarten komt eten. Over het congres en de wetenschap, over schrijven en verlegenheid, en over Guevara. Kees komt hem halen. In een droom verwijt Maarten zijn vader dat die zich niet voor hem interesseert. Bezoek aan Frans Veen. Frans leest voor uit zijn dagboek. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Meina Kentner (Irmgard Kretsch), Susanna Häusler (Frau Grübler), Joachim Nimtz (Wolf Güntermann), Joop Keesmaat (Beerta), Pierre Siegenthaler (Walter Tränkle), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Hans Dagelet (Freek Matser), Kenneth Herdigein (Stanley Graanschuur), Eric van der Donk (Vader van Maarten), Felix Jan Kuypers (Kees Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 95

1968 - Frans leest voor uit zijn dagboek (vervolg). Maarten noemt het godslasterlijk. Frans schiet een dronken man te hulp als ze op de tram staan te wachten. Beerta: ‘Haast u, haast u, want het leven is kort.' Maarten, Bart en Ad over het vangen van katten. Maarten wil dat Slofstra ook meedoet. Maarten en Ad op weg naar Damsma. Over Barts bijziendheid, over de voorkeur van Ad voor grote, uitzichtloze werken, over Maartens grootouders en over de vader van Ad die havenarbeider is. Met: Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Felix Jan Kuypers (dronkeman), Joop Keesmaat (Beerta), Hans Hoes (Ad Muller) en Jacob Derwig (Bart Asjes).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 96

1968 - Vergadering van de Boerenhuisclub. De kaarten over de wanden van het boerenhuis.Maarten en Ad herordenen de bibliotheek. Ad gaat voortijdig naar huis. Slofstra vraagt Maarten een pakje voor Bavelaar voor hem mee te nemen. Wiegersma heeft geen werk meer. Graanschuur over de ‘heren'. Beerta geschokt over de herordening. Ad kwaad omdat Maarten gezegd heeft dat hij leuke plannetjes heeft. Aan het eind van de middag, als Maarten thuis is, komt Ad twee gemberbolussen brengen. Met: Bert Luppes (Kassies), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Adriaan Olree ('t Mannetje), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Wim T. Schippers (Sluizer), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Eelco Vellema (Douma), Allard van der Scheer (Valkema Blouw), Fred Goessens (Botermans), Hans Hoes (Ad Muller), Joop Wittermans (Slofstra), Marlies Hamelynck (Mevrouw Moederman), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Kenneth Herdigein (Stanley Graanschuur) en Joop Keesmaat (Beerta).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 97

1968 - Bezoek aan de Oudheidkamer van Hulst voor een dorsvlegel. Redactievergadering van Ons Tijdschrift in Amsterdam. Over Belgen en Nederlanders, over de kwestie Zuid-Afrika. Pieters vertelt een verhaal over de verbalisering van honderd Nederlanders, als schot voor de boeg. Maarten moet van hem een artikel over zijn kaartsysteem schrijven. Bart, Ad, Jan en Maarten over de bontadvertentie van C&A. Balk deelt mee dat Mark Grosz is aangesteld. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gerard Baijens (man Oudheidkamer Hulst), Michel van Dousselaere (Pieters), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Joop Keesmaat (Beerta), Hans Hoes (Ad Muller), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Jacob Derwig (Bart Asjes), Mark Rietman (Balk).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 98

1968/1969 -Slofstra heeft twee Japanners binnengehaald en roept de hulp in van Maarten omdat hij ze niet kan verstaan. Haan vraagt wie er mee gaat naar Grave. Ontmoeting met Lex van 't Schip. Bavelaar wil onder vier ogen praten over Graanschuur. Balk en Maarten bezichtigen het toekomstige Bureau op de Keizersgracht. Bart, Ad, Jan en Maarten praten over het artikel over het kaartsysteem dat Maarten moet schrijven. Bart vindt dat hij dat had moeten weigeren. Over de zin van de wetenschap. Jacobo Alblas komt een dorsvlegel brengen. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Wittermans (Slofstra), Hanneke Riemer (Dé Haan), Diana Dobbelman (Juffrouw Bavelaar), Harry van Rijthoven (Doornebal), Peter van Heeringen (Lex van 't Schip), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Marlies Hamelynck (Mevrouw Moederman) en Dimme Treurniet (Jocobo Alblas).
4/1/202014 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Aflevering 99

1969 - Met Wim en Flip over de dorsvlegel. Maarten slaat hem stuk. Wiegersma wil hem wel tekenen. Ad pleit voor een vriendin als opvolgster van Krak. Maarten praat daar met Balk over, en over het nieuwe gebouw. Jan en Ad maken de vlegel. Bart maakt zich zorgen over de houtworm. Maarten helpt bij het redden van een hond uit de Prinsengracht. Nicolien over Maartens afwerendheid. Ad is ziek. Bart had dat al zien aankomen. Maarten ziet tussen de middag de bezetting van het Maagdenhuis en voelt zich oud. Ad is nog altijd ziek. Met: Evert van der Meulen (Wim Bosman), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Hanneke Riemer (Dé Haan), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Mark Rietman (Jaap Balk), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul) en Diana Dobbelman (Juffrouw Bavelaar).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 100

1969 - Bart, Jan en Maarten over de bezetting van het Maagdenhuis. Bart meent dat alles met praten is op te lossen, maar geeft toe dat het niet mee zal vallen om Wigbold uit zijn auto te krijgen. Maarten en Nicolien brengen een bezoek aan Ad en Heidi. Maarten treft Ad aan achter zijn werkbank. Vergadering over de verdeling van het nieuwe gebouw. Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Hans Hoes (Ad Muller), Mark Rietman (Jaap Balk), Hanneke Riemer (Dé Haan), Theo Pont (Koos Rentjes), Gusta Teengs Gerritsen (Juffrouw Veldhoven), Marieke van Weelde (Mia van Idegem) en Joop Keesmaat (Beerta).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 101

1969 - Maarten, Jan en Ad redden een vlinder. Bart vindt in het hok platen van Jetses en brengt ze met Maarten in veiligheid. Beerta ziet op tegen de verhuizing. Bij het ontruimen van Beerta's bureau vindt Maarten de losse katernen van diens Zeeuwse boekje. De verhuizing. De verhuizers zijn er. Maarten heeft in zee gezwommen. Rentjes probeert voorrang te krijgen maar Maarten verhindert dat. Jan vindt dat Maarten niet met karretjes moet rijden, maar leiding moet geven. Maarten roept Wigbold in een conflict met Grosz tot de orde en schaamt zich voor zijn optreden. Maarten blijft alleen achter in het gebouw. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Hans Hoes (Ad Muller), Hanneke Riemer (Dé Haan), Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Keesmaat (Beerta), Marcel Musters (Wigbold), Ton Sijtsma (Nico Goud), Joop Wittermans (Slofstra), Mark Rietman (Jaap Balk), Theo Pont (Koos Rentjes), Diana Dobbelman (Juffrouw Bavelaar), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Eelco Vellema (Grafzand), Ad van Kempen (Mark Grosz) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 102

1969 - Gesprek met Slofstra. Wigbold is ziek. Tussen de middag bezoekt Maarten het nieuwe gebouw waar iedereen druk bezig is. De eerste dag in het nieuwe gebouw. Maarten, Jan en Ad installeren het bureau van Beerta en worden daarin onderbroken door Buitenrust Hettema, die tot hoogleraar is benoemd. Slofstra heeft problemen met de telefoon als Nicolien belt over een bezoek aan hun nieuwe huis. Met: Theo Pont (Koos Rentjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Wittermans (Slofstra), Peter van Heeringen (Lex van 't Schip), Ton Sijtsma (Nico Goud), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Mark Rietman (Jaap Balk), Diana Dobbelman (Juffrouw Bavelaar), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Huub Stapel (Huub Pastoors), Walter Crommelin (Buitenrust Hettama), Joop Keesmaat (Beerta), Hans Dagelet (Freek Matser) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 103

1969 - Ad trekt de hoed van Beerta over zijn hoofd en trapt ertegen. Maarten en Nicolien bekijken het nieuwe huis. Maarten doet de ronde op de afdeling Muziek, bouwt met Ad en Jan het kaartsysteem op, wordt door Freek Matser ter verantwoording geroepen over een kapstok en helpt Mia met haar schuifraam. Maarten en Nicolien bezoeken met Nicoliens moeder het nieuwe huis. Met: Theo Pont (Rentjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Mark Rietman (Balk), Reinier Bulder (timmerman), Gusta Teengs Gerritsen (Juffrouw Veldhoven), Kenneth Herdigein (Stanley Graanschuur), Hans Dagelet (Freek Matser), Marieke van Weelde (Mia van Idegem), Kitty Courbois (Moeder van Nicolien) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 104

1969 - Nicolien twijfelt over het nieuwe huis. Wigbold biedt Maarten de oude geiser aan. Jan vindt dat Pastoors op een pastoor lijkt. Rentjes heeft een deel van de kluis geconfisqueerd. Maarten haalt vergeefs verhaal bij Balk. Jan en Maarten ruimen de kluis in. Balk belt Maarten thuis over de geiser. Bart komt namens de afdeling een dracaena brengen. Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marcel Musters (Wigbold), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Huub Stapel (Huub Pastoors), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Jacob Derwig (Bart Asjes), Ad Kempen (Mark Grozs), Theo Pont (Koos Rentjes), Diana Dobbelman (Juffrouw Bavelaar), Mark Rietman (Jaap Balk).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 105

1969/1970 - Bezoek van Frans. Over Chopin en Bach, over zijn buurvrouw, Walter Gerwig, zelfmoord-droom van Maarten, de droom van Frans over Dé Haan. Over het nieuwe huis van Maarten en Nicolien en hun motieven om te verhuizen. Bezoek van Klaas. Over de motieven om te verhuizen. Maarten voelt zich verantwoordelijk tegenover de Commissie en niet tegenover zijn mensen, in tegenstelling tot Klaas. Over de ziekten van Ad waarvoor Maarten zich niet verantwoordelijk voelt. Aan het verzuim wil hij ook niets doen. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Peter Blok (Klaas de Ruiter).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 106

1970 - Droom van Maarten over de kleine stad aan de rivier. Ad is weer beter. Hij wijt zijn moeheid aan het gebrek aan separatie en wil de kamertjes herstellen. Mia denkt dat hij bloedarmoede heeft. Buitenrust Hettema komt na zijn college een boterham eten. Hij ziet niets in de geografische methode. Maarten brengt de wens van Ad ter sprake en stelt voor dat iedereen een dag per week thuis werkt. Jan heeft daar geen behoefte aan. Ad wijst Maarten erop dat Ien Boerakker te veel declareert. Jacqueline Greep komt vertellen dat ze een dochtertje heeft. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Marieke van Weelde (Mia van Idegem), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Marcel Musters (Wigbold) en Dick van den Toorn (Jan Boerakker).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 107

1970 - Balk wordt kwaad als Maarten hem overbrengt dat Jacqueline Greep een dochtertje heeft, maar bindt in als Maarten hem erop wijst dat ze dan kinderbijslag moet hebben. Maarten stelt voor om een controle op de declaraties in te stellen. Jan is het daar helemaal mee eens. Commissievergadering. Appel vraagt om een beleidsstuk. Kater en Van der Land nemen het voor Maarten op. Maarten laat aan de hand van de dorskaart zien hoe hij werkt. Beerta zegt achteraf dat hij nooit tegen de Commissie moet zeggen dat hij iets niet kan of iets niet weet. Atlascongres in Helsinki. Met Allen Stanton. In de bar met Stanton, Güntermann, Klee en Frau Grübler. Maarten voelt zich ongeschikt. Met:Mark Rietman (Balk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Porgy Franssen (Karl Appel), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Hans Karsenbarg (Stelmaker), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Joop Keesmaat (Beerta), Paul van der Lek (Vervloet), Allen Zipson (Alex Stanton), Joachim Nimtz (Wolf Güntermann), Herbert Meurer (Henri Klee), Susanne Häusler (Frau Grübler), Christoph Kamcke (Seiner), Chaim Levano (Horvatiç), Christoph Kamcke (Petsch).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 108

1970 - Atlascongres in Helsinki (vervolg). Maarten steekt zijn hand op. Discussie. In de pauze met Beerta over Horvatiç en eten. Gesprek met Alex Klastrup. Met: Christoph Kamcke (Seiner), Chaim Levano (Horvatiç), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Christoph Kamcke (Petsch), Joachim Nimtz (Wolf Güntermann), Michael Jones (O' Sullivan), Herbert Meurer (Henri Klee), Joop Keesmaat (Beerta) en Ditrich Hollinderbäumer (Alex Klastrup).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 109

1970 - Atlascongres in Helsinki (vervolg). Verdeling van de taken. Na afloop gesprek met Klastrup, Stanton, Frau Grübler, Klee en Bloch in een uitgeverij. Bezoek van Henriette. Over Helsinki. Maarten gelooft niet in zijn werk. Henriette vertelt het verhaal van Stefano en de metselaar. Maarten zoekt de verklaring in zijn onvermogen met mensen om te gaan en leest zijn droom voor. Bart en Maarten over de uil en het milieu. In de koffieruimte hoort Maarten van De Roode dat hij in dienst is gekomen. Met: Chaim Levano (Horvatiç), Ditrich Hollinderbäumer (Alex Klastrup), Christoph Kamcke (Petsch), Kees Kampfens (Lopez), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Allen Zipson (Alex Stanton), Joop Keesmaat (Beerta), Genna Sosonko (Bloch), Catherine ten Bruggecate (Henrïette), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Kees Hulst (Bart de Roode).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 110

1970 - Bezoek van de vader van Maarten. Over het Katteblad, het milieu, de uil, de politiek (Roel van Duyn). Maarten op veldwerk in Enkhuizen: de knopvlegel. Bart trakteert bij de koffie op koekjes omdat hij jarig is. Gesprekken in de koffiekamer terwijl Maarten de post doorneemt. Goud wil zich niet door Slofstra laten tutoyeren. Maarten roept vergeefs de hulp in van Grosz voor zijn roggebroodonderzoek. Balk vraagt Maarten voor de nieuwjaarskaart te zorgen. De mannen van Volkstaal komen Bart feliciteren. De Roode stelt hem voor elkaar Bart te noemen. Bart is ontstemd dat Maarten niet geweigerd heeft voor de nieuwjaarskaart te zorgen. Met: Eric van der Donk (vader van Maarten), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gerard Kok (Staal), Henk van de Mosselaar (Oude Enkhuizer 1), Willem van Zel (Oude Enkhuizer 2), Joop Lubbers (Oude Enkhuizer 3), Wim Burghouwt (Oude Enkhuizer 4), Marcel Musters (Wigbold), Ad van Kempen (Mark Grosz), Mark Rietman (Balk), Diana Dobbelman (Juffrouw Bavelaar), Jacob Derwig (Bart Asjes), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter) en Evert van der Meulen (Wim Bosman).
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 111

1970/1971 - Beerta belt dat Vanhamme overleden is. Maarten gaat met Buitenrust Hettema naar de begrafenis. Gesprek over homeopathie, Vanhamme, Landa de Vletter, Ad en Bart. De opmerking van Maarten dat zij eten op kosten van de belastingbetaler vindt Buitenrust Hettema te cynisch. Maarten treft bij Wiegersma Jacqueline Greep aan. Ze gedragen zich betrapt. Maarten stelt Wiegersma voor elkaar te tutoyeren en bekijkt de kaart van het roggebrood. Gesprek over de oorlog. Jan brengt over dat Jaring vindt dat Maarten meer veldwerk moet doen. Maarten reageert geëmotioneerd: een man met een baan moet zijn bek houden. Ad: Maar dan zou Jaring geen auto kunnen rijden. Bij het uitschrijven van de giro's stelt Maarten vast dat hij nog vier vrienden heeft. Maarten slapeloos, hoort een kat miauwen en veracht zichzelf. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Bert André (Vanhamme), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Dick van den Toorn (Maarten Koning) en Hans Hoes (Ad Muller).
4/1/202014 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Aflevering 112

1971 - Nicolien over een krantenbericht. Maarten wordt uitgenodigd in het Vriendenboek voor Buitenrust Hettema te schrijven. Bart zegt wat van zijn vloeken en vindt dat hij moet weigeren. Ad is coöperatief. Bezoek van Frans. Over het artikel over de dorsvlegel. Verontwaardiging van Nicolien. De buurvrouw van Frans. Maarten laat de dorsvlegel zien. Over de verkiezingen, het socialisme, de PSP, de ideale maatschappij en Maartens vader. Beerta stelt vast dat er elke dag iemand bij de overlijdensberichten staat die hij kent. Jan heeft per ongeluk op Luns gestemd, Ad op de PSP, Bart wil het niet zeggen. Maarten noemt zichzelf een anarcho-fascist. Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Joop Keesmaat (Beerta) en Dick van den Toorn (Jan Boerakker).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 113

1971 - Vergadering van de Museumcommissie. Het lintje van Buitenrust Hettema. Over de feestbundel en over Vester Jeuring. Van der Land stelt Maarten voor hem Ritsaert te noemen. Maarten, Ad en Jan krijgen maailes van Boesman, Van der Harst en Zwiers. Met: Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Peer Mascini (Vester Jeuring), Ruud Janssen (De Baar), Raymonde de Kuyper (Mevrouw Wout), Reinier Bulder (burgemeester Boelens), Dick van der Toorn (Jan Boerakker), Hans Hoes (Ad Muller), Wim Kamink (Karst Boesman), Dina Mulder (zijn vrouw), Henk Eppink (Jan Zwiers) en Jeep Lok (Van der Harst).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 114

1971 - Maarten, Ad en Jan krijgen maailes van Boesman, Van der Harst en Zwiers (vervolg). Wim Bosman solliciteert bij Maarten naar de vacature van Jacqueline Greep. Freek en Jaring willen hem niet hebben. Beerta pleit voor hem. Maarten deelt Bosman mee dat hij niet gewenst wordt en ontmoet Klaas Sparreboom. Met: Rob van de Meeberg (Karst Boesman), Dick van der Toorn (Jan Boerakker), Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Hans Dagelet (Freek Matser), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Joop Keesmaat (Beerta) en Alexander van Heteren (Sparreboom).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 115

1971 - Freek Matser verwijt Maarten dat hij tegen Bosman heeft gezegd dat hij niet gelooft dat juffrouw Veldhoven echt ziek is. Sien de Nooijer komt een baantje vragen. Haar verschijning wekt enige beroering, met name bij Rentjes en Jan. Maarten praat met haar, Bavelaar dringt erop aan haar te nemen. Maarten ontvangt Sien, stelt haar voor aan Bavelaar en Balk, aan Jan, Ad en Bart. Rentjes komt kijken. Uit het dagboek van Maarten Koning: de parabel van de maagzweer. Met Maartens vader naar het Openluchtmuseum. Met: Hans Dagelet (Freek Matser), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Theo Pont (Koos Rentjes), Diana Dobbelman (Juffrouw Bavelaar), Joop Wittermans (Slofstra), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Dick van der Toorn (Jan Boerakker), Hans Hoes (Ad Muller), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Eric van der Donk (vader van Maarten) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 116

1971 - Maarten terug van vakantie, meldt zich bij Balk en Meierink. Met Bart over de vakantie. Ad is ziek. Jan deelt mee dat hij een andere baan heeft. Maarten maakt kennis met Elsje Helder op het Muziekarchief. Gesprek met Beerta over de wens van Pieters om een Brabander en een Limburger in de Redactieraad op te nemen. Onverwacht bezoek van Boesman over de film. Sollicitatiegesprek met Tjitske Met: Marcel Musters (Wigbold), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Balk), Jack Vecht (Meierink), Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Keesmaat (Beerta), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Maike Meijer (Elsje Helder), Joop Wittermans (Douwe Slofstra), Rob van de Meeberg (Boesman), Hans Hoes (Ad Muller) en Anneke Blok (Tjitske van den Akker).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 117

1971 - Sollicitatiegesprek met Manda. Nabespreking. Daarna, thuis, een hoofdpijnaanval. Balk wil de cijferlijsten van Tjitske en Manda zien. Boesman belt, hij heeft contact gehad met de NOS. Maarten belt met de NOS. Daar blijkt men niet geïnteresseerd. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Roos Ouwehand (Sien de Nooyer), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Mark Rietman (Jaap Balk) en Rob van de Meeberg (Boesman) en Reinier Bulder (Bakker van de NOS).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 118

1971/1972 - Balk tevreden over Tjitske en Manda. Buitenrust Hettema na college. Hij heeft het druk na zijn pensionering, is gecharmeerd van Sien. Over zijn afscheid en het Vriendenboek, en over Vester Jeuring. Maarten legt een nieuw schema van werkzaamheden voor aan Ad en Bart. Bart heeft bezwaren. Maarten opent in de koffieruimte een brief van Van de Kasteele. Elsje Helder en Freek Matser komen binnen: over de zangles die Maarten van de vader van Elsje heeft gehad op school. Tjitske en Manda worden door Sien rondgeleid. Geert Meierink wenst Maarten een gelukkig nieuwjaar, Goud ook. Met Ad over Van de Kasteele. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Marcel Musters (Wigbold), Maike Meijer (Elsje Helder), Ad van Kempen (Mark Grosz), Theo Pont (Koos Rentjes), Hans Dagelet (Freek Matser), Jack Vecht (Meierink), Hanneke Riemer (Dé Haan), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Tom Sijtsma (Goud).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 119

1972 - Met Beerta over Van de Kasteele. De Europese Atlas vraagt Maarten om over de kerstboom te spreken. Maarten verwijt Beerta dat hij dat bekokstoofd heeft. Ad biedt aan te helpen. Ad en Maarten brengen een bezoek aan Van de Kasteele. Over Maartens verantwoordelijkheidsgevoel, over zijn weigering om verhalen op zichzelf uit te geven. Ad stelt voor om samen een klusjesdienst te beginnen. Gesprek met Nicolien over dat voorstel. Bezoek aan Klaas in diens nieuwe huis. Over zijn schilderijen. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer), Harry van Rijthoven (van de Kasteele), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Peter Blok (Klaas de Ruiter) en Maeve van der Steen (Moeder van Klaas).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 120

1972 - Bezoek aan Klaas in diens nieuwe huis (vervolg). Over de film die Maarten gaat maken. Maarten meent dat verantwoordelijkheidsgevoel angst voor intimiteit is. Klaas kent geen angst. Over zijn reactie op een molestatie door een opgeschoten jongen. Maarten zegt dat hij zich door zoiets in een hoek zou laten drijven. In de trein terug merkt Nicolien op dat Klaas zich zijn hele leven in een hoek heeft laten drijven. Een Abraham voor Hans Wiegersma.Opneming van het dorsen voor de film. Met: Peter Blok (Klaas de Ruiter), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Diana Dobbelman (Bavelaar), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Hans Dagelet (Freek Matser), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Maike Meijer (Elsje Helder), Kenneth Herdigein (Stanley Graanschuur) en Wilbert Gieske (Hans Wiegersma)
4/1/202014 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Aflevering 121

1972 - Opneming van het dorsen voor de film. Bezoek van Maarten aan zijn vader als hij gehoord heeft dat de krant gesloopt wordt. Zijn vader schrijft nog iedere dag een hoofdartikel. Bezoek aan Ad en Heidi in hun nieuwe huis in Heiloo. Bezoek van Henriette. Ze geeft Maarten een gedicht. Over rouwadvertenties. Slofstra gaat met pensioen en vraagt Maarten om werk. Gesprek daarover met Ad en Bart. Bart is tegen. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Henk Eppink (Zwiers), Peter te Nuyl (Winkler), Hermi Hartjes (Jo Katoen), Eric van der Donk (vader van Maarten), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Catherine ten Bruggencate (Henriette Fagel), Joop Wittermans (Slofstra) en Jacob Derwig (Bart Asjes).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 122

1972 - Reactie van Balk. Balk vraagt Maarten om bij het sollicitatiegesprek voor de opvolging aanwezig te zijn. Sollicitatie van J. de Vries. Congres in Stockholm. Bezoek aan het mortuarium. Maarten houdt een lezing over de kerstboom. Met: Mark Rietman (Balk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Huub Stapel (Huub Pastoors), Cas Enklaar (de Vries), Herbert Meurer (Herbert Klee), Natasja Hanusova (Helena Slovaçeviçova), Chaim Levano (Horvatiç), Ditrich Hollinderbäumer (Nilsson) en Joop Keesmaat (Beerta).
4/1/202014 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Aflevering 123

1972 - Maarten houdt een lezing over de kerstboom (vervolg). Horvatiç negeert de lezing omdat die niet past in zijn strategie. Gezamenlijke boottocht, bezoek aan het huis van Larsson. Beerta en Maarten vliegen samen terug. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Chaim Levano (Horvatiç), Joachim Nimtz, Ditrich Hollinderbäumer (Nilsson), Susanne Häusler (Frau Grübler), Allen Zipson (Alex Stanton), Ditrich Hollinderbäumer (Axel Klastrup), Meina Kentner (Edith Schenkle), Christoph Kamcke (Seiner), Ditrich Hollinderbäumer (Larsson) en Joop Keesmaat (Beerta).
4/1/202013 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Aflevering 124

1972 - Maarten treft De Vries bij het weggaan in de loge, omdat Wigbold voortijdig verdwenen is. Hij neemt het van hem over. Gesprekken met Slofstra en Sparreboom. Filmopname van de roggeoogst in Roswinkel. Buitenrust Hettema is ontstemd als Maarten tegen hem zegt gehoord te hebben dat juffrouw De Vletter is ontslagen. Maarten vraagt hem onder vier ogen hoe hij zijn reactie moet begrijpen, maar Buitenrust Hettema reageert niet. Freek wil juffrouw Veldhoven niet opvolgen. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Cas Enklaar (de Vries), Joop Wittermans (Slofstra), Alexander van Heteren (Sparreboom), Jacob Derwig (Bart Asjes), Rob van de Meeberg (Boesman), Henk Eppink (Zwiers), Peter te Nuyl (Winkler), Herman Mulder (Paalman), Jeep Lok (van der Harst), Herman Mulder (Eefting), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Ad Muller (Hans Hoes) en Hans Dagelet (Freek Matser).
4/1/202014 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Aflevering 125

1972 - Jaring wil alleen juffrouw Veldhoven opvolgen als hij salarisverhoging krijgt en dan nog onder voorbehoud. Bart vindt dat in hem te prijzen en meent dat Maarten uit is op macht. Verjaardag van de vader van Maarten. Zijn vader verbiedt hem over politiek te praten. In de trein met Beerta en Kaatje Kater over de opvolging van Veldhoven. Maarten stelt voor om Wiegel in de Redactieraad op te nemen. Vergadering van de redactieraad in Antwerpen. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Jacob Derwig (Bart Asjes), Yvonne van den Hurk (Nicolien, Inez Koning), Felix Jan Kuypers (Kees Koning), Eric van der Donk (vader van Maarten), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Joop Keesmaat (Beerta), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Michel van Dousselaere (Pieters), Marc Decorte (Louis Dop), Wim Meeuwisse (Stalpers) en Bob de Moor (de Brouckere).
4/1/202013 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Aflevering 126

1972 - Maarten houdt in Münster een lezing over de kerstboom, voor de studenten van Güntermann. Maarten schrijft aan zijn jaarverslag. In de koffieruimte treft hij Tjitske. Tjitske vindt dat je ergens maar vier jaar moet blijven. Gesprek met haar en Wigbold over de kerstboom. Tjitske sneert op het socialisme van Maartens vader. Mia van Idegem voegt zich bij hen. Over een kat die Mia heeft gevonden. Bavelaar vertelt dat Slofstra in een bejaardenhuis gaat. Maarten legt een briefje op het bureau van Jaring en van mevrouw Moederman, met het verzoek de gegevens over het jaarverslag te verschaffen. Mevrouw Moederman verwijt hem het briefje. Hij herinnert zich het kerstspel in het VCL. Met: Joachim Nimtz (Wolf Güntermann), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marcel Musters (Wigbold), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Paul Hoes (Rik Bracht), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Jack Vecht (Geert Meierink), Cas Enklaar (J. de Vries) en Marlies Hamelynck (Mevr. Moederman).
4/1/202014 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Aflevering 127

1973 - Bezoek van de moeder van Nicolien. Haar vergeetachtigheid. Gesprek in de koffieruimte tussen Balk, Beerta, Rentjes, Goud, Meierink, Pastoors, Bracht over jaartallen. Balk beveelt Wigbold de radio zachter te zetten. Maarten loopt met hem mee om rangverhoging voor Sien te vragen en om te vertellen dat de broer van Manda Kraai gesolliciteerd heeft naar een vacature op het Volksmuziekarchief. Balk vraagt waarom hij niet aan Halbe Tromp is voorgesteld en wil dat Maarten de andere vacature neemt en bij de sollicitatiegesprekken is. Freek Matser reageert verontwaardigd als Maarten hem het ongenoegen van Balk overbrengt. Bart maakt bezwaar tegen die nieuwe kracht. Beerta wil weten of je van een man kunt zeggen dat hij lief is. Sollicitatie van Joost Kraai. Met: Kitty Courbois (moeder van Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Joop Keesmaat (Beerta), Theo Pont (Koos Rentjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Peter van Heeringen (Lex van 't Schip), Huub Stapel (Huub Pastoors), Tom Sijtsma (Nico Goud), Paul Hoes (Rick Bracht), Jack Vecht (Geert Meierink), Ad van Kempen (Mark Grosz), Hans Dagelet (Freek Matser), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Geert Lageveen (Jaring Elshout) en Mike Reus (Joost Kraai).
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 128

1973 - Beerta en Bart over ongetrouwd samenwonen. Maarten en Beerta over het museumnummer van Ons Tijdschrift. Commissievergadering. Over de brief van Pieters over een feestnummer voor het Vlaamse openluchtmuseum Bokrijk, en over de werkzaamheden van de afdeling. Balk is door het Hoofdbureau verzocht om een rapport voor de Wetenschappelijke Commissie, in verband met de herverkaveling van het wetenschappelijk veld. Maarten krijgt de opdracht dat rapport samen met Appel, Van der Land en Buitenrust Hettema te schrijven. Maarten schrijft Pieters over de bezwaren tegen zijn museumnummer. Het antwoord van Pieters. Bart is bang dat Maartens kritiek zich tegen de Belgen richt. Ad vraagt of hij een museum dan zinloos vindt en wat volgens Maarten dan hun functie is. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Peer Mascini (Vester Jeuring), Porgy Franssen (Karl Appel), Hans Trentelman (Goslinga), Mark Rietman (Jaap Balk), Michel van Dousselaere (Pieters) en Hans Hoes (Ad Muller).
4/1/202013 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Aflevering 129

1973 - Ad vraagt of hij een museum dan zinloos vindt en wat volgens Maarten dan hun functie is (vervolg). In de pap spugen, zegt Maarten. Nicolien wordt opgenomen in het ziekenhuis. Hans Wiegersma heeft een uil in de boom voor zijn kamer zien zitten. Wigbold vertelt dat hij vroeger uilen levend op de schuurdeur spijkerde. Bavelaar informeert naar Nicolien, Balk ook, als Maarten hem het rapport van de Wetenschappelijke Commissie brengt. Maarten haalt Nicolien op uit het ziekenhuis. Haar moeder belt op. Marion brengt bloemen.Telefoongesprek met Slofstra. Slofstra is gedeprimeerd. Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Hans Hoes), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Marcel Musters (Wigbold), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Kitty Courbois (moeder van Nicolien), Chiara Tissen (Marion Asjes-Spelberg) en Joop Wittermans (Slofstra).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 130

1973 - Met Lex, Jaring en Hans W. in de koffieruimte over cassetterecorders, spijkerpakken, batterijen, stofzuigers, de uil. Telefoongesprek met Nicolien over de stofzuiger. Nicolien kwaad omdat hij anderen daarover advies heeft gevraagd. Met Ad over de aanschaf van een wekker. Beerta, Maarten en Bart over het In Memoriam voor Van der Ven. Aan het eind van de dag heeft Maarten een gesprek met Manda over krankzinnigheid. Lopend naar huis stelt hij vast dat hij triest is. Droom over de bezetter. Met: Peter van Heeringen (Lex van 't Schip), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Cas Enklaar (J. de Vries), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Huub Stapel (Huub Pastoors), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Maureen Teeuwen (Manda Kraai).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 131

1973 - Vergadering over het rapport van de Wetenschappelijke Commissie met Buitenrust Hettema, Van der Land, Appel, Bart, Grosz. 's Avonds belt Van der Land op om Maarten moed in te spreken. Met Beerta over het In Memoriam van Van der Ven. Appel belt op om te zeggen dat hij niet meer met Buitenrust Hettema wil vergaderen. Beerta vraagt hem het In Memoriam van Van der Ven te schrijven. Maarten heeft in de koffieruimte een gesprek met Tjitske, Lex, Hans Wiegersma en Jaring over de auto. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bram van der Vugt (Ritsaert van der Land), Porgy Franssen (Karl Appel), Jacob Derwig (Bart Asjes), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Mark Rietman (Jaap Balk), Joop Keesmaat (Beerta) en Anneke Blok (Tjitske van den Akker).
4/1/202014 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Aflevering 132

1973 - Maarten heeft in de koffieruimte een gesprek met Tjitske, Lex, Hans Wiegersma en Jaring over de auto (vervolg). Bavelaar komt zeggen dat de Sony er is. Van Ieperen komt op bezoek, Maarten ontwijkt hem. Met Balk over de bevordering van Sien. Met Sien en Mark Grosz over de Sony. Met Bart en Ad over het rapport voor de Wetenschappelijke Commissie dat door Bart en Mark gecastreerd is, en over een uitstapje met de afdeling naar het Museum. Bart wil niet mee naar het Museum. Reactie van Ad en Sien. Solicitatiebrief van Joop Schenk. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Peter van Heeringen (Lex van 't Schip), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Fred Goessens (Van Ieperen), Mark Rietman (Jaap Balk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Ad van Kempen (Mark Grosz), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).
4/1/202013 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Aflevering 133

1973 - Sollicitatie van Joop Schenk. Bart blijft thuis omdat hij niet heeft geslapen, Tjitske omdat ze een musje heeft gevonden. Ad en Maarten over de kraai van Maarten en het muisje van Ad. Herinnering aan de uil. Mia en Joris komen binnen. Over rododendrons, aardbeien op je balkon, de geur van de vlier en lijkenlucht. Jantje belt uit de kelder om de sleutel van de kluis. Goud klaagt over het presentiebord en Maarten zegt dat het eigenlijk alfabetisch zou moeten zijn. Goud heeft het bord veranderd, Balk is razend. Aan het eind van de dag probeert hij het goed te maken. Bezoek van de vader van Maarten. Over mensenschuwheid en bakkers Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Mark Rietman (Jaap Balk), Huub Stapel (Huub Pastoors), Eric van der Donk (vader van Maarten) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 134

1973 - Bezoek van de vader van Maarten (vervolg). Over bakkers en asociaal gedrag. 's Nachts ligt Maarten wakker. Daarna droomt hij over zijn vader. Beerta ergert zich aan een vuile plek in het zeil. Over het artikel van Sinninghe dat door Pieters geplaatst is. Koert Wiegel belt en complimenteert Maarten met zijn artikel over Kipperman en Van der Meulen. Balk verwijt Maarten dat hij te veel vragenlijsten rondzendt en deelt mee dat Sien niet bevorderd wordt. Maarten brengt dat over en vraagt mevrouw Moederman wat er aan de hand is. Mevrouw Moederman is ontzet. Juffrouw Veldhoven komt langs. Naar aanleiding daarvan een gesprek tussen Maarten en Bart over pensionering en de zin van het werk Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Eric van der Donk (vader van Maarten), Joop Keesmaat (Beerta), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Mark Rietman (Jaap Balk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Ad van Kempen (Mark Grosz), Marlies Hamelynck (Mevrouw Moederman), Gusta Teengs Gerritsen (Juffrouw Veldhoven) en Jacob Derwig (Bart Asjes).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 135

1973 - Uitval van Sien. Daarna is Maarten alleen. Maarten praat met Sien over zijn personeelsbeleid. Ad is ziek. Maarten verwerpt het artikel van Appel over Van der Ven. De vader van Maarten belt over een harristweed jasje. Bart klaagt over het knipselbeleid. Freek vraagt Maarten een recensie te lezen. De Vries krijgt Karel aan de telefoon en weet niet wie Beerta is. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacob Derwig (Bart Asjes), Eric van der Donk (vader van Maarten), Hans Dagelet (Freek Matser) en Cas Enklaar (J. de Vries).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 136

1973 - Maarten repareert Mia's stofzuiger en verwondt zich daarbij. Lex heeft uit Auvergne tijm voor hem meegenomen, later stelt Bart vast dat het lavendel is. Huub over zijn grote teen. Rentjes, Grosz, Elleke Laurier en Goud over het niet bevorderen van Lex. Maarten vindt dat ze allemaal evenveel zouden moeten verdienen als Goud. De brief van Beerta aan Appel, waar Bart bezwaren tegen heeft. Met Freek over diens recensie. Maarten bekijkt zijn bureau en stelt vast dat het een puinhoop is. Met: Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marcel Musters (Henk Wigbold), Cas Enklaar (J. de Vries), Peter van Heeringen (Lex van 't Schip), Huub Stapel (Huub Pastoors), Theo Pont (Koos Rentjes), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Tom Sijtsma (Nico Goud), Ad van Kempen (Mark Grosz), Joop Keesmaat (Beerta) en Hans Dagelet (Freek Matser).
4/1/202014 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Aflevering 137

1973 - Bart keert terug met een voorstel voor een nieuw rondzendformulier. Manda lijkt het leuk als er geen morgen meer was. Freek loopt met Maarten naar huis, over Maartens artikel, over Elsje Helder. Maarten vraagt Bart op bezoek. Bart weigert. Maarten ontvangt Joop Schenk. Ad heeft leedvermaak. Elsje Helder is terug. Balk heeft een afspraak gemaakt met het Departement voor een gesprek over de salarisverhoging van Sien en Lex, en herinnert Maarten aan de nieuwjaarskaart. Maarten speelt dat door aan Freek. Elsje komt twee pruimen brengen. Mevrouw Moederman zegt dat ze bij Balk geen gehoor heeft gevonden. Maarten praat met Ad en Beerta over de baard van Freek. Maarten meent ten onrechte dat hij op de helft van zijn diensttijd is. Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Hans Dagelet (Freek Matser), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Hoes (Ad Muller), Maike Meijer (Elsje Helder), Mark Rietman (Jaap Balk), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Marieke van Weelden (Mia van Idegem) en Marlies Hamelynck (Mevr. Moederman).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 138

1973 - Over dementie en de moeder van Nicolien. Ad zou zijn schoonmoeder in huis nemen. Joop Schenk gaat naar huis.Maarten doet veldwerk in Brabant. Gesprek op de bank voor de boerderij van de Van de Weijers. Maarten probeert de zeis. Appel bedankt als lid van de Redactieraad. Pieters stuurt een artikel van Bohez over de Brabantse Dag. Sien wil trakteren voor haar verjaardag. Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Dianne Krijnen (vrouw van Graad van de Weijer), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Rob van Gestel (Graad van de Weijer), Porgy Franssen (Karl Appel), Bob de Moor (Prof. Pieters), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Jacob Derwig (Bart Asjes).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 139

1973 - Met Bart en Ad over Brabant, de katholieken, hun kinderrijkdom. Bart maakt zich kwaad. Tjitske vraagt Maarten te verhinderen dat de bomen worden gekandelaberd. In de koffieruimte stelt Flip de Fluiter Aad Ritsen voor. Over Brabanders. Balk verdwijnt met Rentjes, voordat Maarten hem naar de bomen heeft kunnen vragen. Sien trakteert op Zeeuwse bolussen. Gesprek met Bart en Ad over het artikel van Bohez. Ad vindt dat Maarten discrimineert en als redacteur zou moeten aftreden. Bij de thee met Balk over het kandelaberen. Droom over de koffieruimte. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Niels Croiset (Aad Ritsen), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Theo Pont (Koos Rentjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Mark Rietman (Jaap Balk).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 140

1973 - Met Beerta over de brieven van Appel en Pieters en over een artikel van juffrouw Piebenga. Nicolien belt op dat ze Heidi heeft ontmoet en dat Ad wel voor de katten wil zorgen. Maarten op weg naar zijn werk: Eulalie, het gat in de Raadhuisstraat, Drees, angst voor het Bureau, het meisje met het lakjasje, de beha. Hij stelt Joop voor hem te tutoyeren, ze reageert koel. Bart wil de foto houden voor zijn persoonlijk dossier en verklaart zich bereid voortaan de antiquariaatscatalogi te doen. In de koffieruimte met onder andere Halbe Tromp over de rupsen en de luis. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Yvonnen van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Marcel Hensema (Halbe Tromp), Marieke van Weelden (Mia van Idegem) en Kees Hulst (Bart de Roode).
4/1/202014 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Aflevering 141

1973 - Gesprek op het Departement met Balk, Van Ditvorst en Hofland. Het gebouw staat op de plaats waar Maarten vroeger salamanders ving. Maarten krijgt opdracht een organisatierapport te schrijven, Balk mag Lex bevorderen, tot ongenoegen van Maarten. Na afloop met Balk naar Delft om wijn op te halen. Balk wil De Roode als opvolger van Haan. Bavelaar is verontwaardigd dat Lex wel en Sien geen salarisverhoging heeft gehad. Bart brengt over dat er een meneer heeft gebeld met het verzoek een inleiding te schrijven bij een herdruk van Ter Laan. Bespreking van het organisatierapport met de afdeling. Bart valt uit en vergelijkt Maarten met Eichmann. Ruzie met Nicolien over Jakir en Panagoulis, de interviews met Spel en het vragen om geld voor zijn mensen. Met: Wim van der Grijn (Van Ditvorst), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Han Römer (Hofland), Mark Rietman (Jaap Balk), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Aflevering 142

1973 -Met Spel langs bakkers in het noorden van het land. Ad blijft thuis omdat hij verkouden is. Nicolien, aan de telefoon, is bang dat de vakantie niet doorgaat. Bespreking van een knipselmap met Joop. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Lucas Dijkema (Anton Spel), Wim Smits (bakker Weggen), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 143

1973 - Balk deelt mee dat Sien bevorderd is en dat het organisatierapport is geaccepteerd. Met mevrouw Moederman over haar pensionering. Met Jaring en Freek over de verzakking van het pand en het organisatierapport. Kort gesprek met Manda. Beerta begrijpt niet dat Maarten een hommel bevrijdt. Buitenrust Hettema komt een boterham eten. Over het rapport voor de Wetenschappelijke Commissie, over Buitenrust Hettema's boek over wajangpoppen en over zijn studenten. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Marlies Hamelynck (mevr. Moederman), Hans Dagelet (Freek Matser), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Joop Keesmaat (Beerta) en Walter Crommelin (Buitenrust Hettema).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 144

1973 - Maarten, Beerta en Buitenrust-Hettema met zijn drieën naar het station, naar het afscheid van Munting. Op de postzegelmarkt wordt Beerta kraaiend begroet door een jongen, op het station treffen ze Van der Land. Over de spelling van diens voornaam, over Van der Meulen die fout is geweest en over de platen met de toespraken van Mussert. In Enkhuizen voegt Van der Land zich bij Corsten en later bij Van der Meulen, die Maarten negeert. Elco Dreesman leidt Munting binnen. Buitenrust Hettema geeft Maarten een stukje marsepein omdat hij eruitziet alsof hij hoofdpijn heeft. Bij het ontbijt klinkt door de radio het Wilhelmus ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van de Koningin. Het ontroert Maarten. Balk doet met een kleine buiging de deur voor hem open. Bij de koffie ergert Maarten zich aan de aandacht die Rentjes aan Joop besteedt. Het kontje van Gaby Wildeboer. Gesprek over het watertekort en de wc tussen Rik Bracht, Goud, Freek Matser, van 't Schip, Pastoors en Flip de Fluiter. Balk vraagt Maarten of hij attaches heeft bij het PBF. Freek maakt zich zorgen over Maartens gezondheid. Er is een brief van Pieters die het artikel van Piebenga afwijst. Beerta wil geen ruzie maken over de beslissing van Pieters. Met: Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Theo de Groot (Elco Dreesman), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Theo Pont (Koos Rentjes), Jack Vecht (Meierink), Ad van Kempen (Mark Grosz), Tom Sijtsma (Nico Goud), Paul Hoes (Rik Bracht), Hans Dagelet (Freek Matser), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Huub Stapel (Huub Pastoors), Peter van Heeringen (Lex van 't Schip), Mark Rietman (Jaap Balk) en Kees Hulst (Bart de Roode).
4/1/202014 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Aflevering 145

1973 - Joop gaat naar huis met de mededeling dat ze maar recht heeft op viervijfde van een vrije dag. Nicolien vindt het idioot dat hij zich zo druk maakt over zo'n brief van Pieters. 's Nachts maakt hij haar wakker met zijn gewoel en verdwijnt naar het kamertje. Maarten schrijft een brief aan Pieters, Beerta vindt hem uitstekend. Bezoek aan Frans Veen. Over Allende, de slakken, het watertekort. Met: Jacqueline Blom (Joop Schenk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Alexander van Heteren (Sparreboom), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Dagelet (Freek Matser) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 146

1973 - Bezoek aan Frans Veen (vervolg). Over het watertekort. De ouders van Frans Veen komen ook. Ad is weer beter. Haan vraagt wanneer Maarten weer terug is van vakantie omdat Balk naar het ziekenhuis moet. Ad is verbaasd over de hardheid van de brief aan Pieters. Bij het insteken van fiches in de kaartsysteemkamer vindt Maarten de afgebroken dol van de zeis uit Wieringen. Dat geeft hem een gevoel van vervreemding. Pieters geeft Maarten gelijk. In de vakantie droomt Maarten over een boek over het Bureau, over De Heer en Rentjes. Terug van vakantie belt Nicolien haar moeder en Ad en Heidi om te zeggen dat ze wat eerder terug zijn gekomen omdat Maarten ziek is. Maarten brengt verslag uit over zijn bezoek aan de dokter. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Allard van der Scheer (vader van Frans Veen), Gusta Teengs Gerritsen (moeder van Frans Veen), Hans Hoes (Ad Muller), Hanneke Riemer (Dé Haan), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 147

1973 - Beerta belt, verontrust door de geheimzinnigheid van Bart. Dat irriteert Maarten. De eerste dag na de vakantie. Maarten feliciteert Bart ten onrechte met zijn verjaardag. Ad is ziek maar komt even later binnen, wat geïrriteerd als Maarten niet begrijpt dat hij oververmoeid is. Ad is wat argwanend en vijandig. Hij vertelt meesmuilend hoe Marietje met het ondergoed van Nicolien heeft gesleept en over de iriscopist. Maarten vraagt advies over zijn radio. Jaring vraagt werk voor Graanschuur. Bart wil het raam dicht. Graanschuur wordt aan het maken van een trefwoordenboek gezet, waarover vervolgens vergaderd wordt. Bart heeft bedenkingen en wijst op slordigheden in het systeem en de service aan de bezoekers. Maarten stelt voor een ventilator te plaatsen. Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Kenneth Herdigein (Stanley Graanschuur) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 148

1973 - Op verzoek van Bart vraagt Maarten aan Bavelaar een ventilator. Gesprek met De Vries over zijn radio. In de koffieruimte vertelt hij over de vakantie, in aanwezigheid van Goud, Bracht, Pastoors, Meierink en Rentjes. Buitenrust Hettema komt langs. Over zijn colleges en de olieboycot. Bezoek aan Ad en Heidi om kaas uit Frankrijk te brengen. Heidi heeft gebakjes. Met: Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Cas Enklaar (J. de Vries), Theo Pont (Koos Rentjes), Tom Sijtsma (Nico Goud), Huub Stapel (Huub Pastoors), Paul Hoes (Rik Bracht), Jack Vecht (Geert Meierink), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Jacob Derwig (Bart Asjes), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul) en Hans Hoes (Ad Muller).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 149

1973 - Bezoek aan Ad en Heidi om kaas uit Frankrijk te brengen (vervolg). Over drank. De kattenren. Een schreeuwende fietser in de Wolvenstraat. Aanval van Van der Meulen op de hulp van de afdeling bij het sprookjesboek. Bart vindt dat daarvoor richtlijnen moeten worden opgesteld. Maarten en Ad hebben daar geen behoefte aan. De autoloze zondag. Maarten en Nicolien bezoeken Maartens vader. Met: Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Bart Asjes), Eric van der Donk (vader van Maarten) en Felix Jan Kuypers (Kees Koning).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 150

1973 - Nicolien en Maarten op de terugweg van Maartens vader. Met Bart en Ad over de autoloze zondag, over Israël en de Arabieren. Stafvergadering met Balk, Haan, Rentjes. Over de ontheffing van het rijverbod, de opvolging van mevrouw Moederman en haar afscheid, de wc's en Wigbold. Met Graanschuur over het trefwoordenboek. Met Freek naar huis: over Ajax, voetbal, pesten op school. Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Mark Rietman (Jaap Balk), Hanneke Riemer (Dé Haan), Theo Pont (Koos Rentjes), Kennethe Herdigein (Stanley Graanschuur), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Hans Dagelet (Freek Matser).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 151

1973 - Bart en Ad over het stoken van hout en de dierenbescherming. Met Ad in de koffieruimte. Over de reclame voor panty pé en over de droom van Maarten waarin hij Ad en Bart verdedigt tegen ontslag. De reactie van Ad maakt hem triest. Naar Enkhuizen. In de trein met Luning Prak en Corsten. Thuis treft hij Henriette en de moeder van Nicolien. Ze gaan pannekoeken eten. Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Marcel Musters (Henk Wigbold), Wim van der Grijn (Luning Prak), Fred Goessens (Corsten), Catherine ten Bruggencate (Henriëtte Fagel), Kitty Courbois (moeder van Nicolien) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 152

1973 - Balk is ziek. Maarten zoekt op verzoek van Bavelaar een nieuwjaarskaart uit. Bij de koffie met Ad, Mia, Goud en Lex over de auto, Ad en Mia keren zich tegen hem. Conflict met Balk over de nieuwjaarskaart. Bart ergert zich over de afkortingen die de dames gebruiken. Woede van Maarten over het gedrag van Balk als hij naar huis loopt en 's nachts. Balk, Haan en Maarten ontvangen de sollicitanten voor mevrouw Moederman. Bekenkamp wordt gekozen. Droom waarin Maarten Balk de waarheid zegt. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Hans Hoes (Ad Muller), Tom Sijtsma (Nico Goud), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Peter van Heeringen (Lex van 't Schip), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hanneke Riemer (Dé Haan), Cas Enklaar (J. de Vries), Maeve van der Steen (sollicitante) en Ton Kas (Gerrit Bekenkamp)
4/1/202013 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Aflevering 153

1973 - Buitenrust Hettema over het interview met Spel en zijn autobiografie. Wigbold vraagt of Maarten soms in het weekend op het Bureau is geweest en het licht heeft laten branden. Joop maakt daar een grapje over. De trouwkaart van Halbe. Met Bart over het veldwerk, de zin van het werk, het verminderen van de controle. Ad informeert naar Maartens radio. Met Bart over Tinbergen, die alles met de tram doet. Jaring over een cadeau voor Halbe. Afspraak met Manda over de systematiek. Bavelaar probeert gemene zaak met Maarten te maken tegen Balk. In de koffieruimte over volle treinen, groeten en de bezorgdheid van Freek over Maartens gezondheid. Over vroeger vrij op Sinterklaas. Met: Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marcel Musters (Henk Wigbold), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Kees Hulst (Bart de Roode), Hans Dagelet (Freek Matser), Paul Hoes (Rik Bracht), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Jack Vecht (Geert Meierink), Theo Pont (Koos Rentjes) en Evert van der Meulen (Wim Bosman).
4/1/202014 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Aflevering 154

1973 - Over vroeger vrij op Sinterklaas (vervolg). Maarten heeft het land en schaamt zich. In de trein naar Antwerpen met Kaatje Kater, Buitenrust-Hettema, Beerta en Wiegel. Redactieraad in Antwerpen. Wiegel komt onverwacht met een voorstel voor de tijdschriftenschouw. Met: Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Jack Vecht (Geert Meierink), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Joop Keesmaat (Beerta), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Marc Decorte (Louis Dop), Michel van Dousselaere (Pieters), Herman Verbeek (Geschiere), Wim Meeuwisse (Stalpers) en Bob de Moor (de Brouckere).
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 155

1973 - Pieters met ideeën over een reorganisatie. Op de terugweg begint Kaatje Kater over Maartens proefschrift. Thuis heeft Nicolien met hem te doen. Maarten brengt verslag uit aan Bart, Ad en Freek. Beerta verdedigt zijn stemgedrag. Bart en Freek zijn niet voetstoots bereid mee te doen met een nieuwe informatierubriek. Met: Michel van Dousselaere (Pieters), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Herman Verbeek (Geschiere), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Joop Keesmaat (Beerta), Marc Decorte (Louis Dop), Wim Meeuwisse (Stalpers), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller) en Hans Dagelet (Freek Matser).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 156

1973 - Beerta vindt het verdrietig dat Buitenrust Hettema niet tegen kritiek kan. Bart klaagt onder vier ogen over de werkdruk. Maarten loopt met Freek en Halbe naar huis. Freek gelooft niet dat Maarten zich niet op zijn gemak voelt. De droom van Bart over Maarten. Over het vegetarisme en het dogmatisme van vrouwen. Over de brief van de intellectuelen over het opnemen van 250.000 joden. Bart en Ad over een catalogus erotica. Over dogmatiek. Over het opzeggen van Sekstant. In de regen naar het Bureau. Reacties van Geert, Joop, Sien en Bart op de regen. Ad blijft thuis omdat hij anders ziek wordt. Bavelaar wil benzinebonnen voor Jaring bestellen. Maarten werkt daar niet aan mee. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Dagelet (Freek Matser), Marcel Hensema (Halbe Tromp), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jack Vecht (Geert Meierink) en Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar).
4/1/202013 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Aflevering 157

1973 - Met Jaring, Bavelaar en Bart over de Benzinebonnen. Woedende reactie van Balk. Maarten woedend naar de markt, komt in aanvaring met een vrouw die voor haar beurt gaat. Wigbold wil Maarten uitleggen hoe de kachel werkt, omdat Balk er de volgende dag niet is. Maarten belt daar Balk kwaad over op, Balk bindt in. Maarten vertelt aan Bart en Ad dat hij op de Hoge Veluwe heeft gewandeld en ganzen heeft gezien. Sarcastische opmerking van Ad over het eten van gans, ontstemming van Bart. Lex bij de koffie over het sparen van Verkade-albums. Bart ontstemd als Maarten Lex een zeikerd noemt: hij zeikt zelf ook, over de radio. Ad boos als Maarten Wigbold een bedrieger noemt. Maarten over een concert in de Noorderkerk en zijn ideale maatschappij. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Tom Sijtsma (Nico Goud), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Jacob Derwig (Bart Asjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Maeve van der Steen (Appelenvrouw), Fred Goessens (Man op markt), Marcel Musters (Wigbold), Hans Hoes (Ad Muller) en Peter van Heeringen (Lex van 't Schip).
4/1/202014 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Aflevering 158

1974 - Commissievergadering. Over de film, Pieters, de reorganisatie van de wetenschap. Maarten krijgt de opdracht, op instigatie van Appel, om een symposion over het huwelijk te organiseren. Daarover praat hij achteraf met Bart, Ad en Beerta. Ad komt verkrampt op het Bureau en weigert medewerking. Vergadering met de afdeling en Jaring. Met: Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Hans Trentelman (Goslinga), Peer Mascini (Vester Jeuring), Hans Karsenbarg (Stelmaker), Joop Keesmaat (Beerta), Mark Rietman (Jaap Balk), Porgy Franssen (Karl Appel), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 159

1974 - Vergadering met de afdeling en Jaring (vervolg). Daarna komt Ad zeggen dat hij toch wel wil meewerken. Afscheid van mevrouw Moederman. Over de reorganisatie van de wetenschap met Mark Grosz, Elleke Laurier en Rik Bracht. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Bart Asjes), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Mark Rietman (Jaap C. Balk), Marlies Hamelynck (mevrouw Moederman), Hanneke Riemer (Dé Haan), Ad van Kempen (Mark Grosz), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Paul Hoes (Rik Bracht), Kees Hulst (Bart de Roode), Marieke van Weelden (Mia van Idegem) en Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar).
4/1/202014 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Aflevering 160

1974 - Afscheid van mevrouw Moederman (vervolg). Kritiek van Bart op Maartens optreden tijdens de vergadering. Jaring vraagt advies over de ziekte van Elsje en de wens van Halbe om naar Helsinki te gaan. Discussie tussen Ad en Bart over dierentuinen. Maarten hapt naar adem op weg naar het Bureau. Irritatie over de rotzooi op zijn bureau. Freek: ‘Die intens vermoeide lach van je.' Bij de koffie gaat het over dromen met Mia, Ad, Joop, Goud, Lex. Maarten heeft gedroomd dat hij vervroegd met pensioen ging. Tussenkomst van Balk. Begrotingsbespreking met Bavelaar. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Tom Sijtsma (Nico Goud), Alexander van Heteren (Klaas Sparreboom), Marlies Hamelynck (mevr. Moederman), Jacob Derwig (Bart Asjes), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Hoes (Ad Muller), Hans Dagelet (Freek Matser), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Peter van Heeringen (Lex van 't Schip), Marieke van Weelden (Mia van Idegem) en Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 161

1974 - Begrotingsbespreking met Bavelaar (vervolg). Tromp heeft verlof buiten bezwaar gevraagd aan het Hoofdbureau. Bavelaar nodigt zichzelf uit. Gesprek met Tromp over bureaucratie. Met Bavelaar naar huis, over haar carrière, haar kijk op Beerta, de dood van Slofstra. Maarten en Ad bekijken met Winkler en Vester Jeuring de film over Roswinkel. Met: Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marcel Hensema (Halbe Tromp), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Peter te Nuyl (Winkler) en Peer Mascini (Vester Jeuring).
4/1/202014 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Aflevering 162

1974 - Maarten en Ad bekijken met Winkler en Vester Jeuring de film over Roswinkel (vervolg). Maarten ziek, Ad ook. Bart acht zich niet bevoegd om in plaats van Maarten advies over de reorganisatie uit te brengen. Droom over Balk en een boek. Maarten weer aan het werk. Reacties van Nicolien, Joop, Sien, Manda en Bart. Bart weigert over het rapport te praten, heeft gewacht met het doorschuiven van de kasten, bang dat Maarten hem anders een verwijt zou maken. Balk is niet meer geïnteresseerd in Maartens advies. Met Mia over de ziekte van Ad. Bart meent dat ze allemaal overwerkt raken. Maarten blijft thuis om het commentaar bij de film te schrijven. Verwijten van Nicolien. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Peer Mascini (Vester Jeuring), Peter te Nuyl (Winkler), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Jacob Derwig (Bart Asjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Marcel Musters (Henk Wigbold) en Marieke van Weelden (Mia van Idegem).
4/1/202014 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Aflevering 163

1974 - Verwijten van Nicolien (vervolg). Over werken en solidariteit. Bart maakt zich bezorgd over het werken van Maarten. Ad is weer beter en voelt zich de lul. De moeder van Nicolien kan haar oogdruppeltjes niet vinden. Met Nicolien over haar moeder. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller) en Kitty Courbois (moeder van Nicolien).
4/1/202014 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Aflevering 164

1974 - Ruzie met Nicolien over solidariteit. Maarten doorziet zichzelf. Maarten doet Ad verschillende voorstellen om het weer goed te maken. Met Bart en Ad over de Surinamers. In de koffieruimte over hennep en de tomaten van Lex. Met Rentjes en Pastoors over de rubriek Landbouw. Maartens opmerking over wat Rentjes met zijn mensen doet wordt dubbelzinnig opgevat. Bart en Ad hebben daar veel plezier om. Maarten voelt zich in een jungle. Gedeprimeerd naar huis. Slapeloos. Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Huub Stapel (Huub Pastoors), Theo Pont (Koos Rentjes), Ton Kas (Geert Bekenkamp), Tom Sijtsma (Nico Goud), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Peter van Heeringen (Lex van 't Schip) en Jack Vecht (Geert Meierink).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 165

1974 - Veldwerk in Eemnes. Daarna naar zijn vader: over politiek en over vroeger. Maarten met Tjitske en Goud over PSP en PPR en het afsluiten van de binnenstad. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Rob van de Meeberg (Wiggerts, de jongere broer van Wiggerts), Eric van der Donk (vader van Maarten), Felix Jan Kuypers (Kees Koning), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Tom Sijtsma (Nico Goud).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 166

1974 - Emma Boomsma, Bart en de werkbriefjes. Rentjes en Lex over de WAO.Redactievergadering van Ons Tijdschrift in Amsterdam. Over de litteratuurinformatie, de Vlaamse inbreng, de ledenlijst van de Vereniging voor Vlaamse volkscultuur, de trouwring. Pieters stelt voor elkaar te tutoyeren. Met: Raymonde de Kuyper (Emma Boomsma-Varkevisser), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Peter van Heeringen (Lex van 't Schip), Theo Pont (Koos Rentjes), Joop Keesmaat (Beerta), Michel van Dousselaere (Staaf Pieters) en Lucas Vandervost (Jan Nelissen).
4/1/202014 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Aflevering 167

1974 - Beerta is gekwetst omdat Maarten hem onbetrouwbaar heeft genoemd. Het voorstel van Pieters elkaar te tutoyeren deprimeert Maarten als hij naar huis loopt. In de koffieruimte vertelt hij wat er is voorgevallen, waarop Balk Maarten om uitleg vraagt. Lex wil weten waarom ze geen eigen tijdschrift beginnen. Beerta wil daar niet van horen. Bij de thee gesprek over de wereldondergang. Over het fluiten van Maartens grammofoon. Bezoek van Frans Veen. Over Beaujolais helemaal over het asfalt gereden, over slakken, over de buurvrouw van Frans. Maarten vertelt dat Ad niet naar Helsinki mag. Over verantwoordelijkheid, lafheid, intimiteit met Manda en het tutoyeren van Pieters. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Hans Hoes (Ad Muller), Mark Rietman (Jaap Balk), Peter van Heeringen (Lex van 't Schip), Hans Dagelet (Freek Matser), Ton Kas (Gerrit Bekekamp), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 168

1974 - Bezoek van Klaas en Henriette. Klaas twijfelt aan het leraarschap maar niet aan de jonge mens. Maarten geeft de schuld aan de sociale voorzieningen, Nicolien vindt dat rechts.Ad mag van Heidi met de trein ook niet naar Helsinki. Brief van Pieters. Maarten biedt aan in Ad zijn plaats te gaan, waarop Ad weer aarzelt. Beerta maakt zich zorgen. Maarten gaat met vakantie. Maarten en Nicolien bezoeken na de vakantie Ad en Heidi met als cadeau twee likeurglaasjes. Over hun vakanties. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Catherine ten Bruggencate (Henriette Fagel), Peter Blok (Klaas de Ruiter), Hans Hoes (Ad Muller), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Dagelet (Freek Matser), Cas Enklaar (J. de Vries) en Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 169

1974 - Over de angst van Ad en Heidi en de ontsnapte gevangene die Maarten en Nicolien ontmoet hebben. Over Helsinki. Over de nieuwe erker, de aardbeienplanten en de brief van de Atlas. Balk heeft een brief uit Stellenbosch gehad, maar wil daar niet op reageren. Hij deelt mee dat de President van het Hoofdbureau het Bureau komt bezoeken. Een brief van Lukács met het verzoek aan Maarten om in Visegrad een lezing over de wieg te houden. Reacties van Sien, Bart en Ad, verwijt van Maarten aan Beerta. Reactie van Freek op het bezoek van de President. Maarten gaat naar de kluis om de vragenlijsten over de wieg in te zien. Bezoek van de President van het Hoofdbureau. De houding van Beerta en Balk. Maarten is alleen bezig. De bromvlieg. Met: Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Mark Rietman (Jaap Balk), Jack Vecht (Geert Meierink), Jacob Derwig (Bart Asjes), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Joop Keesmaat (Beerta), Hans Dagelet (Freek Matser), Wim van der Grijn (President van het hoofdbureau) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).
4/1/202014 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Aflevering 170

1974 - Een meneer Van Vloten wil gegevens over St. Jan. Manda over haar gekte en het Bureau als inrichting. Maarten komt tegelijk met Sien aan bij het Bureau. Ad is terug uit Helsinki. Het spinnetje in zijn portemonnaie. Als hij verslag doet komt Beerta binnen. Het is Maarten te veel, gespannen loopt hij naar de markt. Zelfbespiegeling. Beerta is zijn spaargeld kwijt. Maarten verschuift met Ad en Joop de boeken en valt daarbij van de ladder. Gesprek met een uitgever die een serie over het dagelijks leven wil maken. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Joop Keesmaat (Beerta), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Felix Jan Kuypers (Van Vloten) en Wim van der Grijn (Uitgever De Vries).
4/1/202014 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Aflevering 171

1974 - Gesprek met een uitgever die een serie over het dagelijks leven wil maken. Telefonisch gesprek met de burgemeester van Gendt over de uitgave van Stinnissen. Manda en Bart over Maartens val van een ladder. Met Jaring en Freek over de vacature Graanschuur: Richard Escher. Maarten handelt dat af met Balk en Bavelaar. In de koffieruimte vertelt Mia over de kat van haar ouders, gesprek over zetpillen, verhaal van Maarten over een man in de bus. Bart komt met de foto van een vrouw en ze bestuderen die om te zien of ze een trouwring draagt. Ad over geld geven aan de Dierenbescherming. Met Tjitske, Ad en Bart over drankgebruik. Maarten komt het onbemande Bureau binnen, moe. Hij heeft schuldgevoelens als Goud in de portiersloge plaatsneemt. Met: Wim van der Grijn (Uitgever De Vries), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Karsenbarg (burgemeester van Gendt), Hans Hoes (Ad Muller), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Jacob Derwig (Bart Asjes), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Dagelet (Freek Matser), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Mark Rietman (Jaap Balk), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Tom Sijtsma (Nico Goud).
4/1/202014 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Aflevering 172

1974 - Hij heeft ook schuldgevoelens als Joop zich verontschuldigt als ze te laat is. Hij knipt voor Ad een bericht uit over een hond. Bart heeft thuis verteld dat Maarten van de ladder is gevallen, tot vermaak van zijn kinderen. Gesprek over Imming. Ad wil Manda niet begeleiden. Bij de koffie de prentbriefkaart van Flip de Fluiter. Mia met Freek, Joop en Halbe over haar droom, Maarten over zijn treindromen. Dé Haan vraagt Maarten bij haar te komen. Maarten voelt dat als een bedreiging maar het blijkt te gaan over de aanstelling van Lagerweij. Met Joop over een map. Naar de markt, onder andere om becel voor Goud te kopen. Aantrekkingskracht van Sien. Droom over Sien. Met Stinnissen en de burgemeester van Gendt over de uitgave van diens verhalen. Met: Jacqueline Blom (Joop Schenk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Hans Dagelet (Freek Matser), Marcel Hensema (Halbe Tromp), Hanneke Riemer (Dé Haan), Tom Sijtsma (Nico Goud), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Karsenbarg (burgemeester van Gendt) en Allard van der Scheer (Stinnissen).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 173

1974 - Op de fiets naar Arnhem: de bromfietsers op de brug. Maarten werkt thuis aan zijn lezing over de wieg. Woede van Nicolien. Maarten blijft thuis werken. Kritiek van Bart. Nicolien biedt aan om te helpen. Tjitske komt boeken brengen. Over haar afkomst. Nicolien vindt haar niks. Gesprek bij de koffie over haardracht met onder andere Bart de Roode. Sien, en later Ad en Bart en Freek, over de lezing van Maarten. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacob Derwig (Bart Asjes), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Jack Vecht (Geert Meierink), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Peter van Heeringen (Lex van 't Schip), Kees Hulst (Bart de Roode), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Niels Croiset (Aad Ritsen), Paul Hoes (Rik Bracht), Evert van der Meulen (Wim Bosman) en Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 174

1974 - Met Ad en Bart over de lezing van Maarten. Met Manda over de trouwring. Met Freek over de lezing. Ad blijft weg zonder iets te zeggen. Bart denkt dat hij het te druk heeft en verwijt Maarten onbegrip. Over Van Maurik en Barts afkeer van het schrijven over personen en zijn angst dat Maarten dat nog eens over hem zal doen. Nicolien belt over Pieterburen. Maarten zoekt het telefoonnummer en praat met De Vries over diens vakantie en met Bart over Pieterburen. Ad komt even langs, maar weigert te zeggen wanneer hij weer terugkomt. Sien heeft haar commentaar af. Maarten kritiseert het en gaat triest naar huis. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Hans Dagelet (Freek Matser), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Cas Enklaar (J. de Vries), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Wilbert Gieske (Hans Wiegersma).
4/1/202014 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Aflevering 175

1974 - Sien heeft haar commentaar af. Maarten kritiseert het en gaat triest naar huis. Maarten schrijft in een ruk de laatste bladzij van de wieg en voelt zich dan bedreigd. Beerta gaat een feest houden en wil advies over de drank. Balk zegt in de koffieruimte dat hij wel met Beatrix naar bed had gewild. Mia vertelt dat tante Betje is overleden. Over snelheidsbeperking, de motoren van Bekenkamp, de helmen. Met Tjitske over dienstweigeren en fietsen, met Pastoors over de mensenkennis van Balk. Tegelijk met Joop naar huis. Nicolien belt Ad en Heidi. Ad weet niet of hij met vakantie is. Met: Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Bart Asjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Koos Rentjes (Theo Pont), Jack Vecht (Geert Meierink), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Ton Kas (Geert Bekekamp), Peter van Heeringen (Lex van 't Schip), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Huub Stapel (Huub Pastoors), Paul Hoes (Rik Bracht), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Aflevering 176

1974 - Bezoek van de vader van Maarten. Gesprek over Maartens lezing, over het schrijven van een handboek, over Surinamers. Maarten slapeloos. Dolgedraaid naar het Bureau. Een man met een helm op de stoep van de bank. Achterstallige post van Ad. Bart stuurloos, doet Maarten verwijten. Met: Eric van der Donk (vader van Maarten), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien)en Jacob Derwig (Bart Asjes).
4/1/202014 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Aflevering 177

1974 - Beerta ontzet over de enquête van Pieters over de trouwring. Halbe wil nog maar één dag werken. De koffieruimte: Bekenkamp heeft er een kind bij. Over de vrouw die van het balkon is gesprongen en het parachutespringen van Bekenkamp. Beerta's brief aan Pieters. Bekenkamp komt litteratuur zoeken over de valkenjacht. Buitenrust Hettema sneert op de Atlas. Omdat hij een congres heeft kan hij niet op Beerta's feest komen. Kipperman is onder behandeling van een psychiater. Ravelli heeft een sabbatical year, Buitenrust Hettema doet daar sceptisch over. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Marcel Hensema (Halbe Tromp), Mark Rietman (Jaap Balk), Peter van Heeringen (Lex van 't Schip), Hans Dagelet (Freek Matser), Marcel Musters (Henk Wigbold), Ton Kas (Gerrit Bekenkamp), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Jack Vecht (Geert Meierink), Niels Croiset (Aad Ritsen), Theo Pont (Koos Rentjes), Kees Hulst (Bart de Roode) en Walter Crommelin (Buitenrust Hettema).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 178

1974 - Sien wil met Buitenrust-Hettema praten over haar bijvak. Bart en Maarten over het stelen van stenen. Maarten stelt voor om met zijn drieën naar de RKD te gaan. Bart reageert zuinig, Ad wantrouwend. Beerta over de brief van Pieters. Maarten, Bart en Ad naar de RKD en naar Leiden. Bart over gemolesteerd worden. Met: Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Joop Keesmaat (Beerta), Michel van Dousselaere (Staaf Pieters), Maeve van der Steen (Baliemeisje RKD) en Gusta Teengs Gerritsen (Juffrouw Bruining).
4/1/202013 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Aflevering 179

1974 - Nog eens over de kaart van De Fluiter. Het antwoord van Beerta aan Pieters. De declaratie van Bart. Over het interview met Vredeling. Telefoongesprek van Beerta met Karel over zijn feest. Mia schamper over Maartens bezoek aan de RKD. Lex over het feest. Bespreking van de brief van Pieters. Maarten wil geen compromissen. Freek, Bart en Ad kiezen de kant van Beerta tegen het radicalisme van Maarten. Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Cas Enklaar (J. de Vries), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Peter van Heeringen (Lex van 't Schip) en Hans Dagelet (Freek Matser).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 180

1974 - Bespreking van de brief van Pieters. De detailkritiek van Bart irriteert Beerta. Het Atlascongres in Visegrad. Maarten deelt zijn kamer met Jan Nelissen. Opening van het congres. Maarten is ziek. Eerste bijeenkomst. Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Keesmaat (Beerta), Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Réká Urbán (Hongaars meisje), Delilah van Eijck (Chinees-Amerikaans meisje), István Jeney (Lajos Lukács), Lucas Vandervorst (Jan Nelissen), Peter K. Rempart (Endre Füzes), Herbert Meurer (Henri Klee), Natasja Hanusova (Helena Slovacevicova), Guido Hammesfahr (Prof. Fischbächle), Chaim Levano (Horvatic), Joachim Nimtz (Wolf Güntermann) en Donal Merren (O'Reilly).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 181

1974 - Het Atlascongres in Visegrad (vervolg). Bijeenkomst. Lunch met Güntermann, diens vrouw en Frau Grübler. Larsson is dood. Maartens lezing over spijsvetten en discussie. Onder het eten met Beerta, Nelissen en Klee. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Pierre Siegenthaler (Prof. Sonderegger), Joachim Nimtz (Wolf Güntermann), Meina Kentner (Frau Güntermann), Susanne Häusler (Frau Grübler), Herbert Meurer (Henri Klee), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Christoph Kamcke (Herr Petsch), Chaim Levano (Horvatic), Natasja Hanusova (Helena Slovacevicova) en Istvan Jeney (Lajos Lucács).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 182

1974 - Het Atlascongres in Visegrad (vervolg). Met Klastrup. Lezing over de wieg. Maarten ergert zich weer aan Horvatic. Met: István Jeney (Lajos Lucács), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ditrich Hollinderbäumer (Axel Klastrup), Peter K. Rempart (Endre Füzes), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Herbert Meurer (Henri Klee), Chaim Levano (Horvatic), guido Hammesfahr (Prof. Fischbächle), Susanne Häusler (Frau Grübler) en Joop Keesmaat (Beerta).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 183

1974 - Het Atlascongres in Visegrad (vervolg). Maarten opent de vergadering. Ergernis over Horvatic met Klee en Nelissen. Discussie over de gang van zaken. Conflict tussen Maarten en Horvatic over de verkiezingen van de bestuursleden die volgens Maarten te dictatoriaal is, waardoor de werkzaamheden voor de Atlas gefrustreerd worden. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Chaim Levano (Horvatic), Lucas Vandervorst (Jan Nelissen), Herbert Meurer (Henri Klee), Ditrich Hollinderbäumer (Axel Klastrup), Donal Merren (Alan Bailey), Joachim Nimtz (Wolf Güntermann), Natasja Hanusova (Helena Slovacevicova) en Pierre Siegenthaler (Prof. Sonderegger).
4/1/202014 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Aflevering 184

1974 - Het Atlascongres in Visegrad. Conflict tussen Maarten en Horvatic over de verkiezingen van de bestuursleden die volgens Maarten te dictatoriaal is, waardoor de werkzaamheden voor de Atlas gefrustreerd worden (vervolg) Maarten moet bloemen aanbieden. Gesprek met Jan Nelissen. Met: Pierre Siegenthaler (Prof. Sonderegger), Chaim Levano (Horvatic), Donal Merren (O'Reilley) Krijn ter Braak (Maarten Koning), Susanne Häusler (Frau Grübler), Joop Keesmaat (Beerta), István Jeney (Lajos Lucács), Lucas Vandervorst (Jan Nelissen), Herbert Meurer (Henri Klee), Peter K. Rempart (Endre Füzes), Szoka Grifioen (Eszter Kovács), Guido Hammesfahr (Fischbächle), Genna Sosonko (Bloch), en Joachim Nimtz (Wolf Güntermann).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 185

1974 - Maarten weer terug.Reacties van Joop, Sien, Ad. De brief van Beerta aan Horvatic. Reacties van Bavelaar en Balk. Manda krijgt een zuurtje en vertelt dat ze bij haar vriend gaat wonen, die priester is. Ze vraagt of ze af en toe thuis mag werken. Maarten staat het toe met angst voor Balk. Tegelijk met Sien de deur uit. Gevoel van vertrouwelijkheid. Bezoek aan Frans Veen. Over de dood van zijn moeder. Met: Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Joop Keesmaat (Beerta), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Mark Rietman (Jaap Balk), Maureen Teeuwen (Manda Kraai) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 186

1974 - Bezoek aan Frans Veen (vervolg), over dwanghandelingen. Beerta heeft met Pieters gesproken, die bij zijn standpunt blijft. Beerta wil concessies doen. Maarten stelt Balk op de hoogte. In de koffiekamer gesprek over de verzetsfilm van de VPRO. Op weg naar het Bureau. Joop vraagt vrij om haar vader in het ziekenhuis te bezoeken, maar wil het wel inhalen. Buitenrust Hettema komt na zijn college lunchen. Over Hongarije. Zijn broer is overleden. Met: Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Mark Rietman (Jaap Balk), Theo Pont (Koos Rentjes), Niels Croiset (Aad Ritsen), Tom Sijtsma (Nico Goud), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Peter van Heeringen (Lex van 't Schip), Ton Kas (Gerrit Bekenkamp), Jack Vecht (Geert Meierink), Huub Stapel (Huub Pastoors), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Freek Matser (Hans Dagelet), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Walter Crommelin (Buitenrust Hettema).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 187

1974 - Buitenrust Hettema komt na zijn college lunchen (vervolg), over zijn tevredenheid met zichzelf, over Sien, over zijn muzikaliteit. Met Joop over het in elkaar slaan van haar vader en haar werk. De brief van Van de Kasteele over de uitgave van zijn verhalen. Maartens antwoord aan Van de Kasteele. Discussie over bloemen voor Manda. Met: Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Harry van Rijthoven (van de Kasteele), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Anneke Blom (Tjitske van den Akker).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 188

1974 - Redactievergadering in Middelburg. Bart is verbaasd over de aan Manda gegeven toestemming om thuis te werken. Maarten voelt zich betrapt. Buitenrust Hettema komt overdrukjes aan Sien brengen. Beerta wil concessies aan Pieters doen tot woede van Maarten. Droom over Simon Achterop. Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Michel van Dousselaere (Staaf Pieters), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Jacob Derwig (Bart Asjes), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema) en Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 189

1974 - Zorgelijk naar het Bureau. De brief aan De Vlaming om hem uit te nodigen voor het symposion. Bart blijkt over die brief gedroomd te hebben. Bij de koffie klaagt Mia over het ziekenfonds, Beerta, Tjitske, Joop, Ad en Sien praten over sexualiteit vroeger en nu. Over de derde mei en de Kruisvinding. Bezoek aan Jonker. Onaardige opmerking over het niet-publiceren van Bart. Met Sien over het bezoek aan de margarinefabriek. Balk belt dat Hofland komt. Spel belt om een afspraak te maken. Met Beerta over margarine. Met Manda en Hans Wiegersma over een kaart. Van der Land belt. Maarten is ontroerd dat Hans Wiegersma zijn pen heeft gerepareerd. Bart weigert de verantwoordelijkheid voor de ontvangst van Hofland. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Mark Rietman (Jaap Balk), Lucas Dijkema (Anton Spel), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Geert Lageveen (Jaring Elshout) en Wilbert Gieske (Hans Wiegersma).
4/1/202013 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Aflevering 190

1974 - De vriend van Tjitske komt binnen en later de man voor het linoleum. Bart is toch naar het Bureau gekomen en reageert verongelijkt als blijkt dat Maarten niet naar de vergadering is gegaan. Over de afsluiting van de Oosterschelde. Bezoek van Hofland en Uitdenhaag voor Manda en Tjitske. Bezoek aan de vader van Maarten in het ziekenhuis. Met: Jacqueline Blom (Joop Schenk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Theo de Groot (vriend van Tjitske), Cas Enklaar (J. de Vries), Leslie de Gruyter (Dekking), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Rob van de Meeberg (Uitdenhaag), Han Römer (Hofland), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 191

1974 - Bezoek aan de vader van Maarten in het ziekenhuis (vervolg). Droom over een bende dieven. Afdelingsvergadering. Conflict met Bart over Nixon-achtige toestanden. Terneergeslagen naar huis. Naar het ziekenhuis. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Eric van der Donk (vader van Maarten), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacob Derwig (Bart Asjes), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Hans Hoes (Ad Muller).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 192

1974 - Naar het ziekenhuis, bezoek aan de vader van Maarten (vervolg). Kees wil een superspecialist raadplegen. Barts bezwaren tegen het beleid. De nieuwjaarskaarten van Beerta. Ad stelt voor om samen een huis te kopen. Buitenrust Hettema over Ad en over interviewen. Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Eric van der Donk (vader van Maarten), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Felix Jan Kuypers (Kees Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Joop Keesmaat (Beerta) en Walter Crommelin (Buitenrust Hettema).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 193

1974 - Buitenrust Hettema over interviewen (vervolg). Sien brengt hem litteratuur. Maarten loopt met hem mee tot de markt: over de VPRO, over de reactie van zijn schoonzuster op de dood van zijn broer, over Sien, over de oude dienstbode, over schroom ten opzichte van de bezittingen van een dode. Reactie van Nicolien op het voorstel van Ad. Met Nicolien op bezoek bij zijn vader in het ziekenhuis. Overlijdensadvertenties in de krant. Maarten bekijkt een huis met Ad en Heidi. Met Ad over Nicolien's bezwaar tegen het in één huis wonen met mensen die ze kent. Vergadering van de Redactieraad in Antwerpen. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Eric van der Donk (vader van Maarten), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Wim Meeuwissen (Stalpers) en Marjon Brandsma (Kaatje Kater).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 194

1974 - Vergadering van de Redactieraad in Antwerpen. Bezoek aan de vader van Maarten in het ziekenhuis. Met: Michel van Dousselaere (Staaf Pieters), Wim Meeuwissen (Stalpers), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Marc Decorte (Louis Dop), Joop Keesmaat (Beerta), Eric van der Donk (vader van Maarten) en Delilah van Eyck (Verpleegster).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 195

1974 - Bezoek aan de vader van Maarten in het ziekenhuis (vervolg), daarna de telefoon in de nacht. Bart en Ad vragen naar de vergadering. Beerta heeft er nog eens over nagedacht en komt met een compromis. Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Eric van der Donk (vader van Maarten), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller) en Joop Keesmaat (Beerta).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 196

1974 - Freek begrijpt niet wat Maarten tegen Brabanders heeft. Bekenkamp houdt zich onledig met zijn vissen en slangen in plaats van met zijn werk. Freek biedt zijn excuses aan. Discussie met de afdeling over de vergadering van de Redactieraad. Bezoek aan het ziekenhuis. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Dagelet (Freek Matser), Mike Reus (Joost Kraai), Ton Kas (Gerrit Bekenkamp), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Joop Keesmaat (Beerta), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Eric van der Donk (vader van Maarten).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 197

1974/1975 - Bezoek aan het ziekenhuis (vervolg). Beerta heeft met Buitenrust Hettema gesproken en blijft zich verzetten tegen de breuk met Pieters. Bart wil niet met Sien over haar artikel praten voor hij er met Maarten over gepraat heeft. Bavelaar heeft een Abraham voor Balk gekocht. Met: Eric van der Donk (vader van Maarten), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Marijke van der Molen (verpleegster), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Bart Asjes), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar) en Jack Vecht (Geert Meierink).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 198

1975 - Maarten moet de Abraham aan Balk aanbieden Bezoek aan het ziekenhuis. Maarten schrijft een brief aan de Commissie, laat hem Nicolien lezen en brengt hem op zondag naar het Bureau. Beerta vraagt uitstel. Herinnering aan Ons land is als dit kabinet. Bezoek aan het ziekenhuis. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Eric van der Donk (vader van Maarten), Rob van de Meeberg (Dokter), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Hans Hoes (Ad Muller).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 199

1975 - Bezoek aan het ziekenhuis. Dood van de vader van Maarten. De brief van Beerta. Reacties op de dood van zijn vader van Meierink, Sien, Bart, Manda, Ad. Bart over Maartens opvattingen over godsdienst. Met: Eric van der Donk (vader van Maarten), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Joop Keesmaat (Beerta), Jack Vecht (Geert Meierink), Jacquline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacob Derwig (Bart Asjes), Maureen Teeuwen (Manda Kraai) en Hans Hoes (Ad Muller).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 200

1975 - Over de brief van Beerta met Bart en Ad. Karel belt dat Beerta een beroerte heeft gehad. Maarten geeft dat door aan Balk, Kaatje Kater en Buitenrust Hettema. Goud condoleert hem. Een briefje over Ons Tijdschrift op het bureau van Beerta. Ravelli belt opnieuw. Geluksgevoel bij het naar huis gaan. Commissievergadering in aanwezigheid van Ad en Bart. Over de beroerte van Beerta. Buitenrust Hettema wil Sien er ook bij. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Jeroen Willems (Karel Ravelli), Mark Rietman (Jaap Balk), Tom Sijtsma (Nico Goud), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Eric van der Donk (vader van Maarten), Paul van der Lek (Vervloet), Hans Karsenbarg (Stelmaker), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land) en Geert Lageveen (Jaring Elshout). Muziek: Amen, opus 35 van de Poolse componist Henryk Mikolaj Górecki.
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 201

1975 - Commissievergadering (vevolg). Mededelingen over het symposion en over de breuk met Ons Tijdschrift. De Commissie wil een eigen tijdschrift. Van der Land stelt voor om de brief aan Pieters en diens collega's ook door de Voorzitter te laten tekenen. Maarten is daarover ontstemd en zegt hem dat achteraf. Sien reageert ontsteld. Maarten loopt gedesoriënteerd naar huis. Nicolien is boos dat hij het nieuwe tijdschrift op zich heeft genomen. Tjalling Kipperman belt op om te horen hoe het met Beerta gaat. Bart weigert de post voor Beerta te behandelen zolang daar door of namens Beerta geen toestemming is gegeven. Met: Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Hans Karsenbarg (Stelmaker), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Hans Trentelman (Goslinga), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Hein Boele (Tjalling Kipperman).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 202

1975 - Ad heeft van Beerta gedroomd, Maarten maakt daarover een grapje, waarna een discussie ontstaat over de uitdrukking Spottershuisjes branden niet. Mark wil Mark Grosz uitnodigen voor de vergadering over de oprichting van een tijdschrift. Bart is daar tegen.Ook Balk weigert brieven aan Beerta te beantwoorden. Gesprek met Bavelaar over de financiering van een eigen tijdschrift. Afdelingsvergadering met Mark over het nieuwe tijdschrift. Bezwaren van Bart en Freek. Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Ad van Kempen (Mark Grosz), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Dagelet (Freek Matser), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Maike Meijer (Elsje Helder), Mike Reus (Joost Kraai) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 203

1975 - Afdelingsvergadering met Mark over het nieuwe tijdschrift. Bezwaren van Bart en Freek (vervolg). Manda vraagt de volgende vergadering uit te stellen omdat ze dan autorijles heeft. Maarten weigert dat. Gesprek met Bart over de verlichting van diens taak. Bezoek aan Kaatje Kater met de brieven aan Pieters en Jan Nelissen. Met: Maarten Koning (Krijn ter Braak), Hans Dagelet (Freek Matser), Jacob Derwig (Bart Asjes), Ad van Kempen (Mark Grosz), Maike Meijer (Elsje Helder), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Hoes (Ad Muller) en Marjonn Brandsma (Kaatje Kater).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 204

1975 - Telefoongesprek met Karel Ravelli. Karel vraagt of Maarten niet een deel van de bezoeken voor zijn rekening kan nemen. Bezoek van Frans Veen. Over de reactie van Maarten op de dood van zijn vader, het harristweed jasje en het vegetarisme van Frans na de dood van zijn moeder. In de koffieruimte. Gesprekken over de trouwring, over het hoesten van Ad en het dragen van beha's. Bezoek aan Beerta. Met: Jeroen Willems (Karel Ravelli), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Huub Stapel (Huub Pastoors), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Niels Croiset (Aad Ritsen), Peter van Heeringen (Lex van 't Schip), Theo Pont (Koos Rentjes), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Ad van Kempen (Mark Grosz), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Paul Hoes (Rick Bracht), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Cas Enklaar (J. de Vries) en Joop Keesmaat (Beerta).
4/1/202014 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Aflevering 205

1975 - Telefoongesprek met Karel. Gesprek met Nicolien over hulp bij zelfmoord. Maarten licht Balk in over Beerta, daarna ook Bart en Ad. Opnieuw vergadering over het tijdschrift. Bezwaren van Bart en Freek. Over de naam, de lay-out, de artikelen, de aankondigingen, de ondertekening. Met: Jeroen Willems (Karel Ravelli), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Hans Dagelet (Freek Matser), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Anneke Blok (Jacqueline Blok), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Ad van Kempen (Mark Grosz) en Maike Meijer (Elsje Helder).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 206

1975 - Opnieuw vergadering over het tijdschrift, de artikelen, de aankondigingen, de ondertekening. Ad vindt dat Maarten Bart en Freek veel te veel ruimte laat en meldt zich ziek. Bart ziet daarin een bewijs dat het werk te zwaar is. Woede van Sien omdat Bart haar artikel beoordeeld heeft. Reactie van Bart. Bespreking met Ad en Bart van de aan te kondigen boeken. Bezoek van Buitenrust Hettema: over Beerta, Sien, Ad en Bart, zijn uitgever. Maarten loopt een eind met hem mee. Over het domino-spelen met zijn schoonmoeder en niet tegen je verlies kunnen. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ad van Kempen (Mark Grosz), Hans Dagelet (Freek Matser), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Walter Crommelin (Buitenrust Hettema).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 207

1975 - Onbevredigend gesprek met Sien over haar woede-uitval. Bart weigert aanmerkingen te maken op de samenvattingen van Tjitske, waarna een conflict met Tjitske ontstaat, die net als Bart dwarsligt. Ad toont zich solidair. Een hoofdpijnaanval verhindert Maarten naar de correspondentenbijeenkomst te gaan. Ad weigert hem te vervangen omdat hij warm is. Uit het dagboek van Maarten Koning: reflectie op deze strubbelingen. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 208

1975 - Uit het dagboek van Maarten Koning: reflectie op de strubbelingen (vervolg). Bezoek aan Beerta. Als Maarten verslag uitbrengt, concludeert Bart dat Beerta dan toch vooruitgaat. Dat irriteert Maarten. Bart maakt bezwaar tegen verkorte titelbeschrijvingen. Ad gaat ziek naar huis. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Hans Hoes (Ad Muller).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 209

1975 - Op zijn middagwandeling denkt Maarten na over Ad. Bart heeft Kipperman op bezoek gehad toen Maarten naar Wageningen was. Kipperman wil subsidie van CRM vragen om een ambtenaar op het Bureau te plaatsen die belast wordt met de popularisering. Kipperman belt op over zijn plan. Het symposion. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hein Boele (Tjalling Kipperman), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Alexander van Heteren (Sparreboom), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Rob van de Meeberg(Professor Wigman), Huub Stapel (Huub Pastoors), Dimme Treurniet (Jacobo Alblas), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Leslie de Gruyter (Bert de Vlaming), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema) en Mark Rietman (Jaap Balk).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 210

1975 - Het symposion (vervolg). Lezing van Maarten over de trouwring. Met: Leslie de Gruyter (Bert de Vlaming), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Dimme Treurniet (Jacobo Alblas), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Rob van de Meeberg (professor Wigman) en Walter Crommelin (Buitenrust Hettema).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 211

1975 - Het symposion (vervolg). Reactie van Balk op het symposion. Buitenrust Hettema komt min of meer zijn verontschuldigingen aanbieden voor zijn solo-optreden. Bezoek aan Beerta. Over het symposion. De Zeemuseumcommissie. De dood van De Baar. Bezoek aan het Buitenmuseum. Met: Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Jim Berghout (Ton Boks), Marcel Musters (Henk Wigbold), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Keesmaat (Beerta), Ursul de Geer (Johan Schilderman), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Theo de Groot (Elco Dreesman), Kees Campfens (de Beer), Wim T. Schippers (Sluizer) en Fred Goessens (Corsten).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 212

1975 - Bezoek aan het Buitenmuseum (vervolg). Voor Maartens huis graaft een man een geul, achter het raam van een lunchroom in de Raadhuisstraat zit Drees, de man van de bontzaak zet een traliehek op een stukje bont. Maarten geeft Tjitske de stek van een Stefanotis voor haar nieuwe huis. Bart wil haar bloemen geven omdat Manda die ook gekregen heeft. Ad over zijn vakantie en zijn ziekte. Freek komt melk opnemen: over Terschelling, de Waddenvereniging, ijsjes eten en het autoverbod. Met Balk en Jaring over het congres van Jaring. In de koffieruimte over de hoofdpijn van Wigbold en het afscheid van Dé Haan, bij de tweede koffie over lego. Bezoek aan Klaas. Gesprek over het harde werken van Maarten. Met: Theo de Groot (Elco Dreesman), Ursul de Geer (Johan Schilderman), Kees Campfens (de Beer), Wim T. Schippers (Sluizer), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Hans Dagelet (Freek Matser), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Mark Rietman (Jaap Balk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Tom Sijtsma (Nico Goud), Marieke van Weelde (Mia van Idegem), Peter van Heeringen (Lex van 't Schip), Jack Vecht (Geert Meierink), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Ton kas (Gerrit Bekenkamp), Maike Meijer (Elsje Helder).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 213

1975 - Bezoek aan Klaas. Gesprek over het harde werken van Maarten, de jongere generatie, zijn bezoek in Friesland aan een oude, dove man, en over Beerta. Bezoek aan Beerta. Naast zijn bed staat een mand met een jonge spreeuw. Over het afscheid van Dé Haan, die wordt opgevolgd door De Roode, over Klaas, de televisie en de jongere generatie en bij terugkomst op het Bureau met Bart over de spreeuw. 's Nachts slapeloos om de spreeuw. Met: Peter Blok (Klaas de Ruiter), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van der Hurk (Nicolien), Joop Keesmaat (Beerta) en Jacob Derwig (Bart Asjes).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 214

1975 - Het congres van Jaring. Rijtoer met het congres. Bart verwijt Maarten dat hij in een bespreking Hélène Grünn een nazi noemt en vindt hem onrijp. Maarten zegt van zichzelf dat hij een gefrustreerde nazi is. Maarten biedt Bart de tijdschriftenrubriek aan. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Kees Campfens (Herr Prof. Künzig), Hans Dagelet (Freek Matser), Meina Kentner (Frau Waltraud Warnar), Guido Hammesfahr (Wimmel), Hans Hoes (Ad Muller), Maike Meijer (Elsje Helder) en Jacob Derwig (Bart Asjes).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 215

1975 - Balk vraagt Maarten adjunct te worden. Bavelaar heeft een nieuwe kamer en krijgt een Surinamer als hulp. Rentjes komt Lies Meis voorstellen. Maarten hoort in de Boerhaave-kliniek dat Beerta is overgebracht naar het Zonnehuis. Bart wijst Maartens aanbod over de tijdschriftenrubriek af. Deprimerend gesprek over Barts perfectionisme. Maarten wordt er door Wigbold op gewezen dat hij Balks plaatsvervanger is. Freek reageert op Maartens artikel over de trouwring en zegt dat hij in zijn plaats allang een hartverlamming had gekregen. Hans Wiegersma heeft de tekeningen van de wieg bijna af. Maarten en Nicolien zitten op zondagochtend bij de Noorderkerk. Uit de kerk horen ze Blijf met mij, Heer. Bezoek aan Beerta in het Zonnehuis, hij praat en loopt. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Theo Pont (Koos Rentjes), Delilah van Eyck (Lies Meis), Daniel van Ollefen (Hoofdverpleger), Marcel Musters (Henk Wigbold), Hans Dagelet (Freek Matser) Wilbert Gieske (Hans Wiegersma) en Joop Keesmaat (Beerta).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 216

1975 - Wigbold wil eerder naar huis. Maarten geeft hem toestemming om zijn boodschappen te doen, maar niet om naar huis te gaan. Hij regelt dat met Goud. Wigbold komt niet terug. Maarten roept Wigbold ter verantwoording, maar krijgt een onbevredigende reactie. Hij vraagt Balk wat die precies heeft afgesproken. Daarna met Bart over de knikkerlijst. Wigbold meldt zich ziek, Balk wacht Maarten op. Maarten neemt plaats in de loge en wijst de hulp van Hans W., Tjitske en Aad Ritsen af, tot De Vries komt. Tjitske vertelt dat ze naar het ziekenhuis moet. Bavelaar belt dat het Bulletin er is. Maarten deelt het op de afdeling rond, kijkt het in en geneert zich. Freek gelooft daar niets van. Ad wil niet langer voor de katten zorgen. Op zijn middagwandeling maakt Maarten zich daar kwaad over. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marcel Musters (Henk Wigbold), Tom Sijtsma (Nico Goud), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Niels Croiset (Aad Ritsen), Cas Enklaar (J. de Vries), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Ad van Kempen (Mark Grosz), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Hoes (Ad Muller) en Hans Dagelet (Freek Matser).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 217

1975 -. Op zijn middagwandeling maakt Maarten zich kwaad over dat Ad niet langer voor de katten wil zorgen (vervolg). Hij belt Nicolien. Tjitske moet geopereerd worden. Henk van Sien vindt het Bulletin prachtig. Ad vertelt dat Beer ziek is. Maarten deelt Ad en Bart mee dat Tjitske geopereerd moet worden, ze reageren ontsteld. Bezoek aan Beerta, die gedeprimeerd is omdat hij op zijn broek geplast heeft. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Joop Keesmaat.
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 218

1975 - 's Avonds belt Maarten met Karel over Beerta. Karel denkt er niet over deze in huis te nemen. Terug van vakantie vindt Maarten op zijn bureau een geweldige chaos en een briefje dat Tjitske van de afdeling bloemen heeft gehad. Met Tjitske over haar ziekte, met Bart over Beerta en over de ongelukken die hij op de terugweg bijna gehad heeft. Professor Huizing belt over een bespreking van een boek die hij zou maken en die Maarten al gemaakt heeft. Maarten herinnert zich er niets van en probeert of Huizings bespreking in Ons Tijdschrift kan. Nelissen vertelt dat Pieters ziek is. Met Freek en Richard Escher over een extra dag. Gesprek met Jaring. Met: Jeroen Willems (Karel Ravelli), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Rob van de Meeberg (Huizing), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Cees Geel (Richard Escher), Hans Dagelet (Freek Matser), Tom Sijtsma (Nico Goud), Geert Lageveen (Jaring Elshout) en Wilbert Gieske (Hans Wiegersma).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 219

1975 - Met Bavelaar en Panday. Met Elsje Helder over haar vertrek, daarna met Bart over zijn vakantie in Limburg. Hij schrijft een brief aan Pieters, Bart vindt dat schijnheilig. Maarten ergert zich over de mappen van Joop en praat met haar over haar samenvattingen, die niet deugen. Bij de post is een brief van Pieters. Met Tjitske over de narcose. Bart de Roode stelt Engelien Jansen voor. Met Bart en Ad over de mappen van Joop Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Maike Meijer (Elsje Helder), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Kees Hulst (Bart de Roode) en Carine Crutzen (Engelien Jansen).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 220

1975/1976 - Met Ad over het nationaal-socialisme, naar aanleiding van een bespreking van Hélène Grünn. Redactievergadering van het Bulletin. Bart valt uit over de manier waarop Maarten Pieters herdenkt. Maarten reikt het tweede nummer uit. Discussie over de artikelen in de volgende jaargangen. Bart stelt voor om de redactie uit te breiden met Wiegel en de Commissie. Het voorstel wordt verworpen. Storm in de nacht. Maarten voelt zich bedreigd. Wandeling in de storm naar Parnassia, waarbij hij een spier in zijn been verrekt. Op weg naar het Bureau fantaseert hij over zijn been. Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Jacob Derwig (Bart Asjes), Ad van Kempen (Mark Grosz) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 221

1976 - Nieuwjaarswensen van Joop, Ad en Bart. Met Bart en Ad over Maartens opmerking in het jaarverslag dat Pieters niet is toegekomen aan de kaart van de trouwring. Sparreboom vraagt Maarten of hij iets aan zijn been heeft. Maarten koopt een bakje mosselen, maakt zijn prak, luistert naar koormuziek, schrijft een bespreking van de Hessentag en haalt Nicolien van het station. Commissievergadering. Beerta wordt tot erelid benoemd. Mededelingen over het Bulletin. Bart is ontstemd dat Maarten hem niet op de vragen van de commissieleden heeft voorbereid. Gedeprimeerd naar huis. Bart staat door de telefoon een journalist te woord die over het Bulletin wil schrijven. Met: Jacqueline Blom (Joop Schenk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Alexander van Heteren (Klaas Sparreboom), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Paul van der Lek (Vervloet), Hans Trentelman (Goslinga), Mark Rietman (Jaap Balk), Porgy Franssen (Karl Appel) en Hans Karsenbarg (Stelmaker).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 222

1976 - De Bruin belt op. Maarten probeert Joop te leren samenvatten en eindigt met weerzin tegen zichzelf. Naar Beerta. Die moet het Zonnehuis uit omdat hij te goed is, maar Karel wil hem niet thuis hebben. Gesprek daarover met De Blaauwe. Naar huis in het donker, Parnassusweg. Als hij thuiskomt is Jonas stervende. Bart heeft kritiek op Maartens bespreking van de Hessentag. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Dagelet (Freek Matser), Joop Keesmaat (Beerta), Kees Campfens (Pieter de Blaauwe) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 223

1976 - Bart heeft kritiek op Maartens bespreking van de Hessentag (vervolg). Nicolien belt dat Jonas is weggehaald. Hij vertelt Ad hoe het gegaan is en gaat naar huis. Buitenrust Hettema wordt zeventig en wil dat Maarten hem opvolgt. Maarten bespreekt dat met de afdeling. Maarten bespreekt hetzelfde met Mark en stelt hem voor om hem hele dagen te nemen. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Hans Dagelet (Freek Matser), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Ad van Kempen (Mark Grosz).
4/1/202014 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Aflevering 224

1976 - Maarten heeft een conflict heeft met Bart, omdat hij Mark voorstelde hele dagen te nemen. Brief van Beerta over Freek Matser. Maarten over straat: een glazige, zinloze wereld. Uit het dagboek van Maarten Koning: de dag na zijn vakantie. In de koffieruimte doet Maarten het verhaal van de duiven. Lies Meis heeft kritiek. Op weg naar zijn werk vindt hij een doodgereden duif. Balk belt dat hij melk wil. Maarten schrijft een brief aan een instituut in Utrecht over zijn kaartsysteem en praat met Bart over de duif. Ad wil naar Beerta. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Keesmaat (Beerta), Paul Hoes (Rik Bracht), Delilah van Eyck (Tineke Barkhuis), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Hans Dagelet (Freek Matser), Ton Kas (Gerrit Bekenkamp), Delilah van Eyck (Lies Meis), Tom Sijtsma (Nico Goud), Marcel Musters (Henk Wigbold), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Mark Rietman (Jaap Balk) en Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse).
4/1/202014 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Aflevering 225

1976 - Maarten haalt melk en bespreekt met Tineke Barkhuis wat ze doen moet. De bioloog van Lies Meis wil geen litteratuur over de duiven geven. Balk heeft kritiek op de vragenlijst van Sien en wil naar Beerta. Ad is ontstemd als Maarten hem dat meedeelt. Sien maakt zich zorgen over haar vragenlijst. Maarten denkt over ontslag. Bart heeft bezwaar tegen Maartens brief aan het instituut in Utrecht. Ad begrijpt Balks kritiek op de vragenlijst wel. Maarten wil het met Balk uitpraten, maar zwijgt als het zo ver is. Uit het dagboek van Maarten Koning: de duiven. Naar het Bureau onder een zware lucht. De duiven. Met Sien over de wetenschap. Bart zal proberen zelf de brief aan het instituut in Utrecht te schrijven. Tjitske vraagt vrij. Met Ad over hard werken, Maarten suggereert een laag salaris en een prikklok. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Dagelet (Freek Matser), Delilah van Eyck (Tineke Barkhuis), Delilah van Eyck (Lies Meis), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Mark Rietman (Jaap Balk), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Jacob Derwig (Bart Asjes).
4/1/202013 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Aflevering 226

1976 - Manda komt, in haar vakantie, op bezoek. Maarten loopt naar huis, maakt zijn eten en kijkt naar de duiven. Maarten is ziek. Ad denkt dat dat wel van de rechtse praatjes zal zijn. Zijn schoonmoeder is er. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Kitty Courbois (moeder van Nicolien) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 227

1976 - Maarten is ziek en zijn schoonmoeder is er (vervolg). Maarten bezoekt nog wat gammel de kapper. Sien waarschuwt hem voor te hard werken. Bart vraagt naar de duiven, Ad naar zijn ziekte. Met Sien over haar artikel en haar recensie. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hein Boele (kapper), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Hans Hoes (Ad Muller).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 228

1976 - Met Sien over haar artikel en haar recensie (vervolg). De brief van Bart aan het instituut moet uitvoerig besproken worden. Moe naar huis. De klokken van de Krijtberg. Balk verwijt Maarten dat hij en zijn afdeling geen vakantie opgeven. Maarten haalt verhaal bij Meierink. Verjaardag van Sien. Maarten krijgt stiekem een extra appelflap. Freek vindt het gek om Maarten op de fiets te zien. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Mark Rietman (Jaap Balk), Jack Vecht (Geert Meierink), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Hans Dagelet (Freek Matser).
4/1/202013 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Aflevering 229

1976 - Balk wil melk. Maarten stelt de agenda op voor de vergadering van het Bulletin. Ad is woedend over een doodgereden merel en voorspelt dat hij nog eens iets verschrikkelijks zal doen. Bart is kwaad over de agenda en verwijt Maarten autoritair optreden, waarop Maarten hoonlachend roept dat hij Hitler is. Bavelaar beklaagt zich over Panday. Mia krijgt van Balk een reprimande omdat ze te laat is. Uit de keuken komt Petite Fleur. Met Hans Wiegersma en Goud over Vera Lynn en de oorlog, tot irritatie van Freek. Maarten over zijn onvermogen om in Amsterdam de weg te wijzen. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Cas Enklaar (J. de Vries), Tom Sijtsma (Nico Goud), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Dagelet (Freek Matser) en Anneke Blok (Tjitske van den Akker).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 230

1976 - Nicolien vindt het idioot dat hij een cent die hij de melkboer nog schuldig is uit haar portemonnaie haalt. Discussie met Bart, Ad en Tjitske over het artikel van een priester die het bewezen acht dat de duivel bestaat. Met Bart en Ad, en later met Balk, over het verzoek van een bezoeker 300 kopieën te maken. Gesprek tussen de mensen van Volksnamen over de Romeinse limes en de Waal. Maarten verlaat opgelucht het Bureau, en gaat naar Beerta. Heidi belt dat Ad hoofdpijn heeft. Bart is bang dat het van de discussie komt, Maarten denkt eerder aan de lezing die Ad moet houden. Gesprek met Bart over Turken, Turkenrellen en Het verstoorde mierennest. Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Jack Vecht (Geert Meierink), Mark Rietman (Jaap Balk), Theo Pont (Koos Rentjes), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Tom Sijtsma (Nico Goud) en Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul).
4/1/202013 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Aflevering 231

1976 - Het verstoorde mierennest. Rentjes komt verhaal halen over de plaatsing van een boek. Maarten woedend. Bij de koffie is er een gesprek over Jehova's getuigen. Met Engelien over het contact tussen de afdelingen en over Maartens onwil hoogleraar te worden. Tussen de middag langs de Amstel, voorbij twee debielen. Ad komt met een knipseltje waarin staat dat Franssen zijn verhalen uit gaat geven. Maarten denkt na over een recensie van een boek over het beeld van de vrouw in advertenties en ergert zich aan de modieuze kletspraat. Bij de koffie praten Joop en Freek over Japan. Bavelaar neemt Maarten in vertrouwen over haar kwalen. Maarten schrijft een brief aan Franssen. Juist als hij daarmee klaar is komt Rik Bracht een stapel boeken brengen. Over dementie, Maarten heeft spijt van een grapje over Rik's infantiele belangstelling voor Kuifje. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Theo Pont (Koos Rentjes), Paul Hoes (Rock Bracht), Jack Vecht (Geert Meierink), Kees Hulst (Bart de Roode), Hans Dagelet (Freek Matser), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Niels Croiset (Ad Ritsen), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Hans Hoes (Ad Muller) en Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 232

1976 - Bart heeft bezwaar tegen de brief aan Franssen. Maarten luistert aan het eind van de middag in de kamer van Jaring naar Den Uyl over de Lockheed-affaire. Met Bart en Ad over de Lockheed-affaire. Maarten wordt thuis door de politie gebeld dat de alarmbel in het Bureau overgaat. Hij gaat erheen en treft Rentjes en Wim Bosman. Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Mark Rietman (Jaap Balk), Theo Pont (Koos Rentjes) en Evert van der Meulen (Wim Bosman).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 233

1976 - Bart en Marion hebben een lijst gemaakt van alle gevallen van corruptie die hen bekend zijn. Bart reageert zuinig op Maartens verzoek Beerta een keer te bezoeken. Huub is bezorgd over Jantje. Met Wigbold over de lijst voor de politie, waar Maarten door hem bovenaan is gezet. Discussie met Bart over de plaatsing van een rijmwoordenboek. Balk vindt het artikel van Sien te lang en blijkt op de hoogte van de problemen van Bavelaar. Bart is bij Beerta geweest en vond hem niet goed genoeg om naar huis te gaan. Hij heeft het met hem over de Lockheed-affaire gehad. Maarten knipt een foto uit De Graafschapsbode van twee mensen bij hun eigen graf. Balk accepteert het artikel van Sien, maar wil niet dat er mensen geciteerd worden die over de armoede in hun jeugd praten. Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Huub Stapel (Huub Pastoors), Marcel Musters (Henk Wigbold) en Mark Rietman (Jaap Balk).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 234

1976 - Maarten vindt dat ze de mensen toestemming moet vragen. Ad komt bij hem thuis de bandrecorder halen. Uit het dagboek van Maarten Koning: de parabel van de twee mannen. Gesprek met Nicolien over de rupsen. Reacties van Joop en Bart. Reactie van Sien op het knipsel van het graf. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Jacob Derwig (Bart Asjes).
4/1/202014 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Aflevering 235

1976 - Maarten informeert wat Ad en Bart met lege wijnflessen doen en vertelt over de jongetjes die daarmee gooien. Ad komt terug op de weigering van Bart aankondigingen te ondertekenen en stelt voor dat in potlood te doen. Bart weigert. Maarten rijdt langs de Amstel naar Beerta. Hij vertelt over de ziekten van Ad, de obstructie van Bart. Beerta vertelt over zijn memoires en klaagt dat hij Karel zelden ziet. Weer thuis wordt hij overvallen door een gevoel van zinloosheid en troost hij zich met de Prediker. Maarten loopt met zijn petje op in de regen naar het Bureau, ongevoelig voor alles. Hij praat met Bart over de verlopen tramkaarten en wisselt die tussen de middag in. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Keesmaat (Beerta), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse).
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 236

1976 - Maarten wisselt zijn tramkaartje tussen de middag in. Buitenrust Hettema is ziek geweest, ‘een kleine ingreep'. Gesprek over de wajangpoppen, over Sien, over Alblas en het verhaalonderzoek, over het overzicht van het huwelijk dat Buitenrust Hettema gemaakt heeft. In de koffieruimte reageert Sien sceptisch op het bezoek van Buitenrust Hettema en is ontsteld als Maarten zegt dat het verhaalonderzoek waardeloos is, net als onderzoek in het algemeen. Bart heeft er bezwaar tegen dat Maarten aan Alblas schrijft dat Ad ziek is. Bij de thee: over foto's, tekeningen, naaktlopen, auto's, vroeger. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Marcel Musters (Henk Wigbold), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacob Derwig (Bart Asjes), Tom Sijtsma (Nico Goud), Paul Hoes (Rik Bracht), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Theo Pont (Koos Rentjes), Huub Stapel (Huub Pastoors) en Wilbert Gieske (Hans Wiegersma).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 237

1976 - Maarten en Freek lopen samen op, op weg naar huis. Over de advertentie die Freek tegen Maxi's heeft geplaatst. Op weg naar het Bureau, de heer Henk Dunnebier. Bart heeft in het weekend Ad, die ziek is, ontmoet op het station. Op de fiets naar de Commissie Broodonderzoek. Vergadering over Maartens onderzoek. Ad belt op dat hij thuis blijft zolang hij onderzocht wordt. Heimwee in de Raadhuisstraat bij avond. Sien wil niet meer door Bart gecontroleerd worden. Tjitske heeft een hond gevonden en wil hem meenemen naar het Bureau. Hoofdenvergadering over het bezoek van Dreessen, over de vervanging van Wigbold als die er niet is, over overwerktheid van Jantje. Met: Hans Dagelet (Freek Matser), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Ursul de Geer (voorzitter van de commissie broodgeschiedenis), Lucas Dijkema (Anton Spel), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Mark Rietman (Jaap Balk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Theo Pont (Koos Rentjes), Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman) en Kees Hulst (Bart de Roode).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 238

1976 - Er is een brief van Jan Everhard, waar de recensie van zijn boek blijft. Maarten laat Bart die brief lezen, omdat die de recensie geschreven heeft, maar Bart weigert hem te ondertekenen. In de mist naar het Bureau loopt er een man achter Maarten. Blijkt ongevaarlijk. Tjitske brengt Wampie mee, Bart maakt zich daar ongerust over. Bij de koffie over de mogelijkheid dat het Bureau wordt opgeheven. In de lunchpauze het naambordje Bintje Woekeree, kleedster. Telefoongesprek met Annelien Douma over de ontvangst van het Bulletin. Met Bart over de houtduiven in de tuin. Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Niels Croiset (Aad Ritsen), Huub Stapel (Huub Pastoors), Cas Enklaar (J. de Vries), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Paul Hoes (Rik Bracht), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Theo Pont (Koos Rentjes), Tom Sijtsma (Nico Goud), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Delilah van Eyck (Annelien Douma), en Mike Reus (Joost Kraai).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 239

1976 - Ad is terug, nukkig, heeft niets. Met Bart over het overschot aan intellectuelen, met Ad over de brief van Jan Everhard, met Mark over de opvolging van Buitenrust Hettema, die niet doorgaat. Naar Beerta. Gesprek over de opheffing van het Bureau en over Bart. Beerta zit huilend naar een kinderprogramma van Peter Pan te kijken. Met Ad over het bezoek aan Beerta. Met Bart, Freek en Joop over de tentoonstelling voor de heren van het Departement. Met Tjitske over De Groene. Met Freek over de noodzaak iets anders te laten zien dan verzamelen en over de baard die hij niet heeft. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Ad van Kempen (Mark Grosz), Joop Keesmaat (Beerta), Delilah van Eijck (Tineke Barkhuis), Hans Dagelet (Freek Matser), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 240

1976 - Gesprek met Bart over publiceren en de noodzaak dat Bart zijn nek uitsteekt. Bart vindt Maarten een padvinder. Marion belt dat Bart ziek is. Ad klaagt over moeheid in zijn ogen. Bezoek van het Departement. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Chiara Tissen (Marion Asjes-Spelberg), Hans Hoes (Ad Muller), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Mark Rietman (Jaap Balk), Kees Hulst (Bart de Roode), Theo Pont (Koos Rentjes), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Dagelet (Freek Matser), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Leslie de Gruyter (Dreessen) en Tom Sijtsma (Nico Goud).
4/1/202014 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Aflevering 241

1976 - Sien, Joop, Jaring en Freek vragen naar het bezoek van het departement. Brief van Beerta. Ad belt op dat hij griep krijgt. Sien is bang dat hij overwerkt is. Bij de koffie over het beursje van Engelien en de tractaties met Kerstmis en oudejaar. Bart komt even, vol verwijt, en gaat weer weg. Vergadering van de Boerenhuisclub. Over de bezuinigingen, de Stichting Historisch Onderzoek, de wanden van het Boerenhuis. 't Mannetje loopt een eindje met hem op, wijst hem de weg, waarna Maarten verdwaalt in de sneeuw. Met: Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Dagelet (Freek Matser), Mark Rietman (Jaap Balk), Joop Keesmaat (Beerta), Hans Hoes (Ad Muller), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Jack Vecht (Geert Meierink), Jacob Derwig (Bart Asjes), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Wim T. Schippers (Sluizer), Peer Mascini (Vester Jeuring), Eelco Vellema (Douma), Allard van der Scheer (Valkema Blouw), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Wim van der Grijn (van Rijnsoever), Adriaan Olree (Ruurd 't Mannetje) en Bert Luppes (Ko Kassies).
4/1/202013 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Aflevering 242

1976 - Maarten neemt met zijn schoonmoeder de vragenlijst van Sien door. Rijmpje: Tien dat zijn mijn kinderjaren. Het nieuwjaarwensen: Wigbold, Joop, Sien (over de lijst en de wetenschap), Bart (over abortus, wil naar Beerta), Ad (stelt voor om naar Drente te gaan om moppen op te nemen), Manda (over het katholicisme), Tjitske (vraagt haar een boek voor Beerta uit de Bibliotheek te halen). Freek wil niet naar de Commissievergadering. Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Kitty Courbois (moeder van Nicolien), Marcel Musters (Wigbold), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Maureen Teeuwen (Manda Kraai) en Hans Dagelet (Freek Matser).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 243

1977 - Joop en Sien tonen zich bezorgd over Maartens niet-slapen. Maarten spuit zijn ideeën over gewoonten en tracht de neiging van Sien zich te specialiseren tegen te gaan. Bandopnames met Ad in Roswinkel. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Rob van de Meeberg (Boesman), Dina Mulder (mevr. Boesman), Wim Smits (Joling), Hermi Hartjes (Jo Katoen), Willem Wilterdink (Hoiting), Jeep Lok (van der Harst) en Bert Geurkink (Jan Weggeman).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 244

1977 - Bandopnames met Ad in Roswinkel (vervolg) In de trein over de vader van Ad, De tuinman en de dood, het bedrog van de wetenschap, Bart, en over de zin van het verzamelen van moppen en liedjes. Bezoek aan Frans. Over praten en zwijgen. Frans is uit zijn doen omdat hij nieuwe ramen heeft gekregen. Over de vervreemding bij het horen van je achternaam. Met: Herman Mulder (Haan), Rob van de Meeberg (Boesman), Wim Smits (Joling), Jeep Lok (van der Harst), Willem Wilterdink (Hoiting), Hermi Hartjes (Jo Katoen), Hans Hoes (Ad Muller), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Aflevering 245

1977 - Bezoek aan Frans (vervolg). Over Drente en de wrok van Katoen. Frans wil niet horen dat hij leeft van de petrochemische industrie. Nicolien valt hem bij. Over het reisje naar Keulen. Nicolien is bezorgd over Frans. Maarten brengt Joop drie mappen en maant haar bedachtzamer te werk te gaan. Hij ontdekt een achterstand bij Sien en Tjitske. Gesprek daarover met Ad en Bart. Bart verwijt hem tegenstrijdigheid en weigert mee te werken aan het wegwerken van de achterstand. Ad biedt aan de congresbundel van Sien over te nemen. Freek komt met een bespreking. Balk belt, hij wil dat iemand van de afdeling in het nieuw te vormen bestuur van Dorps- en Streekgeschiedenis gaat zitten. Met: Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Dagelet (Freek Matser), Mark Rietman (Jaap Balk), Cas Enklaar (de Vries), Dimme Treurniet (Jacobo Alblas), Marcel Musters (Henk Wigbold) en Ad van Kempen (Mark Grosz).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 246

1977 - Alblas komt vragen of Ad of Maarten gastcolleges wil geven. Gesprek over antropologie en volkscultuur. Maarten nodigt Mark, Bart en Ad uit na te denken over de bestuursfunctie. Maarten zegt tegen Freek dat hij zijn bespreking prachtig vindt, Freek wantrouwt dat. Hysterische uitval van Sien als Maarten haar meedeelt dat hij de mappen van haar heeft overgenomen. Ze verwijt hem dat het structureel is en ze wil onderzoek doen. Ad voorspelt dat de mensen wrok tegen hem zullen krijgen. Tjitske reageert stug. Met Bart, Ad en Mark over Dorps- en Streekgeschiedenis. Bart weigert. Met: Dimme Treurniet (Jacobo Alblas), Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Dagelet (Freek Matser), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Ad van Kempen (Mark Grosz).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 247

1977 - Met Bart, Ad en Mark over Dorps- en Streekgeschiedenis (vervolg). Bart weigert. Maarten schrijft een stuk over het beleid en de werkverdeling om Sien te herinneren aan haar plaats. Met Freek op weg naar huis. Over de zin van het verzamelen, de wetenschap. Als hij Nicolien van het station gaat halen wordt hij gevolgd door een fluit. Met het Zeemuseum naar Keulen. Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ad van Kempen (Mark Grosz), Hans Hoes (Ad Muller), Hans Dagelet (Freek Matser), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Theo de Groot (Elco Dreesman), Ursel de Geer (Schilderman) en Jim Berghout (Karseboom).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 248

1977 - Met het Zeemuseum naar Keulen (vervolg). Bezoek aan Beerta. Beerta is gedeprimeerd. Over Kipperman, over Beerta's doodsverlangen, over het Bureau. Beerta raadt hem met de vrouw van Bart te gaan praten. In de koffieruimte over huisartsen, Boekowski, moed. Met: Theo de Groot (Eelco Dreesman), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Jim Berghout (Karseboom), Kees Campfens (de Beer), Ursel de Geer (Schilderman), Kees Campfens (Bongers), Joop Keesmaat (Beerta), Huub Stapel (Huub Pastoors), Paul Hoes (Rik Bracht), Theo Pont (Koos Rentjes), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Evert van der Meulen (Wim Bosman) en Anneke Blok (Tjitske van den Akker).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 249

1977 - In de koffieruimte over Boekowski, moed. Woede van Nicolien als hij daarover vertelt. Oprichtingsvergadering van Dorps- en Streekgeschiedenis. Maarten wordt in het bestuur gekozen. Ad brengt de kopij voor het eerste deel van de volksverhalen. Hij weigert Joop te begeleiden bij de systematisering van dood en begrafenis. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Bert Luppes (Kassies), Ad van Kempen (Mark Grosz), Mark Rietman (Jaap Balk), Rob van de Meeberg (Heerema), Leslie de Gruyter (Groeneveld), Kees Campfens (van Warmerdam), Ursul de Geer (Ritfeld), Hein Boele (van Arkel), Hans Trentelman (Goslinga), Hanneke Riemer (Mieke van Eysinga), Wim Smits (D. Regout) en Hans Hoes (Ad Muller).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 250

1977 - Maarten gaat met de bundel naar De Roode en Balk om over de productie in huis te praten. In de koffieruimte Rik Bracht, Engelien en Wim Bosman over het verbod om in de klas vieze auteurs en woorden te behandelen. Rentjes valt binnen met een boek, Buitenrust Hettema belt dat hij op bezoek komt. Balk wil de verhalen niet uitgeven maar laat zich ompraten. Buitenrust Hettema over zijn wajangpoppen en Boudewijn. Maarten over de commissievergadering, het afscheid van Vervloet, de aanstelling van Alblas en Boks. Buitenrust Hettema vindt het jammer dat Sien nog altijd niet in de Commissie zit. Sien laat zich schamper over hem uit. Nicolien is kwaad dat hij gedeprimeerd is. De nieuwe televisie maakt hem niet vrolijker. Verkiezing van het Bestuur van de Stichting Historisch Onderzoek. Maarten brengt Balk verslag uit. Balk deelt mee dat de Hoofddirecteur Onderzoek van het Departement op bezoek komt en wil een overzicht hebben van de internationale contacten, wat Maarten op zijn beurt weer overbrengt aan Jaring Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Kees Hulst (Bart de Roode), Mark Rietman (Jaap Balk), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Paul Hoes (Rik Bracht), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Theo Pont (Koos Rentjes), Hans Hoes (Ad Muller), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Ursul de Geer (van Herfte Veldwijk), Hein Boele (Westerveld), Mark Rietman (Jaap Balk) en Geert Lageveen (Jaring Elshout).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 251

1977 - Maarten vertelt aan Bart en Ad over het op handen zijnde bezoek van het departement. Bart levert zijn recensie in met de mededeling dat dit de laatste keer is. In de koffieruimte over de lijst van Amnesty International die Balk op de lage tafel heeft gelegd en over een lijst voor abortus die Engelien daar van hem heeft moeten weghalen. Maarten met haar daarover en over kinderen krijgen. Hij haalt herinneringen op aan Beerta. In de koffieruimte praat Maarten met Goud, Joop, Tjitske en Freek over Engeland-Nederland en over zijn t.v.. Balk roept Maarten omdat het Riemens-Instituut hem gevraagd heeft een Roemeen uit te nodigen. Maarten schuift hem door naar Jaring, die hem weer doorschuift naar het Etnomusicologisch Instituut. Kaatje Kater belt dat ze helemaal niet wil aftreden. Bezoek van het Departement. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Theo Pont (Koos Rentjes), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Hans Dagelet (Freek Matser), Cas Enklaar (J. de Vries), Tom Sijtsma (Nico Goud), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Mark Rietman (Jaap Balk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Marjon Brandsma (Kaatje Kater) en Marieke van Weelden (Mia van Idegem).
4/1/202014 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Aflevering 252

1977 - In de koffieruimte over het houden van symposia. Balk roept Maarten en De Roode bij zich, onderstreept het belang van de vragenlijst-methode en het redden wat te redden is. Later vernedert hij Maarten als blijkt dat die de anderen heeft verteld dat het gevaar geweken is. Maarten loopt gedeprimeerd naar het Bureau. Hij ergert zich aan een Engelse spreuk achter het raam van de OBAS-winkel. Spreekt Sien moed in voor haar bevorderingsgesprek. Jaring brengt zijn artikel, dat waardeloos blijkt te zijn. Panday belt dat Balk ziek is. Hofland en Uitdenhaag melden zich en worden naar Sien gebracht. Gesprek met Ad over een artikel over het dorsen ter vervanging van het artikel van Jaring.. Met: Ton Kas (Gerrit Bekenkamp), Theo Pont (Koos Rentjes), Niels Croiset (Aad Ritsen), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Marieke van Weelde (Mia van Idegem), Huub Stapel (Huub Pastoors), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Tom Sijtsma (Nico Goud), Jaap Balk (Mark Rietman), Kees Hulst (Bart de Roode), Hans Dagelet (Freek Matser), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Hans Hoes (Ad Muller), Han Römer (Hofland), Rob van de Meeberg (Uitdenhaag) en Maureen Teeuwen (Manda Kraai).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 253

1977 - Maarten belt Bart dat hij thuis blijft om het artikel over het dorsen te schrijven en schrijft vervolgens Omzien in weemoed. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning) en Jacob Derwig (Bart Asjes).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 254

1977 - Bart is verbijsterd als Maarten na twee dagen al weer terug is. Er heeft een meneer gebeld die zijn naam niet noemde. Reacties van Ad, Sien, Joop, Tjitske en Bart op het artikel. In de koffieruimte over de feuilletons in streektaal. Manda neemt ontslag. Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Ton Kas (Bart de Roode), Theo Pont (Koos Rentjes), Jack Vecht (Geert Meierink), Evert van der Meulen (Wim Bosman) en Niels Croiset (Aad Ritsen)."
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 255

1977 - Naar huis, weerbaar. Voor het stoplicht in de Raadhuisstraat staat een ambtenaar, Maarten passeert hem met grote zekerheid. Jaring gaat met Tineke veldwerk doen. Tjitske heeft een interview met Roel van Duyn op zijn bureau gelegd. Bart komt terug op zijn bezwaren tegen Maartens artikel en op zijn Inleiding bij de volksverhalen. Telefoon van De Bruin. Met Tjitske, Wim Bosman, Mia, Ad en Engelien over stemmen. De advertentie voor een nieuwe documentalist. Brief aan Kaatje Kater. Kritiek van Bart. Maarten verlaat tegelijk met Manda het Bureau. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Jacob Derwig (Bart Asjes), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Hans Hoes (Ad Muller), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Marjon Brandsma (Kaatje Kater) en Maureen Teeuwen (Manda Kraai).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 256

1977 - Vergadering over de tekst van de advertentie. Balk vraagt Maarten hem te vervangen bij de sollicitaties voor de vacature Schaafsma. Wampie vliegt Huub Pastoors aan. Maarten praat met De Roode over de vacatures en ontmoet in de gang Freek, die hem meedeelt dat hij overspannen is. Balk toont zich geamuseerd over het incident-Pastoors. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Huub Stapel (Huub Pastoors), Kees Hulst (Bart de Roode), Hans Dagelet (Freek Matser) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 257

1977 - Ontvangst van de sollicitanten voor de vacature Schaafsma. Een zieke Maarten. Vergadering van het bestuur van Dorps- en Streekgeschiedenis. Tjitske en Bart hebben Enkeling van De Telegraaf niet durven afpoeieren. Sien is in paniek over haar onderzoek. Ad belt op dat hij ziek is. Bart informeert opnieuw of Maarten nog wijzigingen heeft aangebracht in Omzien met weemoed. Enkeling belt. Behalve Ad is ook Bart ziek. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Kees Hulst (Bart de Roode), Arend Brandligt (Erik Zandgrond), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Dagelet (Freek Matser), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Bert Luppes (Enkeling) en Chiara Tissen (Marion Asjes-Spelberg)."
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 258

1977 - Afscheid van Manda. Discussie met Bart en Ad over de sollicitatiebrieven en over het werk van Joop. Joop vraagt of Lien Kiepe nog kan solliciteren. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Hans Hoes (Ad Muller).
4/1/202013 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Aflevering 259

1977 - Bart en Tjitske maken zich zorgen over een door een muis aangevreten chocoladereep in het bureau van Manda. Er is een brief van Lien Kiepe. Jan Nelissen belt over een student die onderzoek wil doen naar de rommelpot. Sollicitaties. Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Marcel Musters (Henk Wigbold), Lucas Vandervorst (Jan Nelissen), Cas Enklaar (J. de Vries), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Rob van de Meeberg (G. Faassen) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Aflevering 260

1977 - Sollicitaties (vervolg). Henk de Nooijer belt dat Sien overwerkt is. Reacties van Bart en Ad. Bart is tegen de aanstelling van Gert Wiggelaar. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Jacob Derwig (Bart Asjes), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bert Luppes (Henk de Nooijer) en Mark Rietman (Jaap Balk).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 261

1977 - Balk is verontwaardigd over het gedrag van Faassen. Ad maakt zich zorgen over de reactie van Bart. Met Engelien en Bart de Roode over de sollicitaties. Maarten belt met Lien Kiepe, die aarzelt, en Gert Wiggelaar, die door het dolle heen is. Met Joop over Lien Kiepe en Peter van Hagestein. Maarten schrijft een brief aan Faassen. Maarten met de sollicitanten naar Balk. Onderweg ontmoeten ze Goud. Aanvaring met Joop over haar samenvattingen. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Kees Hulst (Bart de Roode), Hans Hoes (Ad Muller), Bert Geurkink (Peter van Hagestein), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Jacob Derwig (Bart Asjes), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Tom Sijtsma (Nico Goud).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 262

1977 - Gesprek in Antwerpen met Jan Nelissen en later met Wim Bosschart.Telefoongesprek met Spel. Met Bart en Ad. Freek. Het kalf in de wei, overweging vergetarisch te worden, Bezoek aan Beerta: over zijn dromen, boerenjongens. Met: Lucas Vandervorst (Jan Nelissen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Leslie de Gruyter (Wim Bosschart), Felix Jan Kuypers (Anton Spel), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller) en Joop Keesmaat (Beerta).
4/1/202013 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Aflevering 263

1977 - Op de terugweg van Beerta. Weer op het bureau gesprek met Sparreboom. Bandopnames in Horst, met juffrouw Janssen. Met Bart en Ad over de kraam met molsla, de ondergang van de beschaving, elke dag molsla eten, waarom Maarten PSP stemt, de hoge salarissen van intellectuelen, het oordeel van de glazenwassers. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Alexander van Heteren (Klaas Sparrenboom), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Sylvia Hoeks (Juffouw Janssen), Bert Geurkink (vriend van Janssen), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Hans Hoes (Ad Muller).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 264

1977 - De droom van Beerta. Rentjes complimenteert Maarten met zijn artikel. De Vries vraagt Maarten of Lagerweij de collegezaal mag gebruiken, gesprek daarover met hem en met De Roode. Gesprek met Mia, Tjitske en Hans W. over het eten van molsla en sla in het algemeen. Sien is terug, vol verwijten. Ze krijgt een nieuwe plaats, in de bezoekerskamer. Maarten gaat naar Bavelaar om een bureau. Bavelaar begrijpt niet dat Sien overwerkt is. Maarten haalt met Ad het bureau uit de kelder. Sien gaat vroeger naar huis. Het is haar niet meegevallen. Maarten moedeloos. Met Joop over de plaats van Lien Kiepe. Met Ad en Bart over de herinrichting van de werkzaamheden, in het bijzonder aan het knipselarchief. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Theo Pont (Koos Rentjes), Cas Enklaar (J. de Vries), Maarten Wansink (Sjef Lagerweij), Kees Hulst (Bart de Roode), Tom Sijtsma (Nico Goud), Marieke van Weelde (Mia van Idegem), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 265

1977 - Tussen de middag vindt Maarten een jonge mus. Als hij thuiskomt heeft Nicolien het lijkje voor hem bewaard. De eerste dag van Lien en Gert. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacquline Blom (Joop Schenk), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Jacob Derwig (Bart Asjes).
4/1/202013 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Aflevering 266

1977 - De eerste dag van Lien en Gert. Opneming met Spel in Gaasterland. Als Maarten binnenkomt is alleen Balk er. Maarten gaat in de loge zitten. Meierink is onverwacht in het ziekenhuis opgenomen. Balk reageert bot als Maarten daarnaar informeert. Met Ad over de inleiding tot de wetenschap der volkscultuur en over de film van Ophüls. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Lucas Dijkema (Anton Spel), Tom Sijtsma (Nico Goud), Mark Rietman (Jaap Balk) en Hans Hoes (Ad Muller).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 267

1977 - Met Lien en Gert over Van Gennep, Léautaud, de wetenschap. Engelien wil weten of Maarten hen ook op hun gezicht heeft uitgekozen. Bezoek van Klaas. Over xenofobie en zelfkritiek. Maarten ligt wakker. Fantasieën over redes bij de graven van Meierink en Balk. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Peter Blok (Klaas de Ruiter) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 268

1977 - Fantasieën over redes bij de graven van Meierink en Balk (vervolg). Met Lien over haar dichtgetimmerde voordeur, met Gert over een vrije dag voor zijn doctoraal. Maarten moet een röntgenfoto laten maken. Gert en Lien willen ander werk. Maarten praat met Ad over de mogelijkheid Gert de verenigingslijst te geven en over een verkaveling van het terrein van de volkscultuur onder hen vieren. Daarna zoekt hij Bart op in zijn kamertje en Engelien in het kamertje daartegenover. Meierink is weer beter. Gesprek met Gert over volkskarakter en over de vader van Gert. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), (Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Jacob Derwig (Bart Asjes), Bert Luppes (Schoenmaker), Ad Muller (Hans Hoes), Carine Crutzen (Engelien Jansen) en Jack Vecht (Geert Meierink).
4/1/202013 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Aflevering 269

1977 - Met Lien over haar afstuderen. Ad heeft gehoord dat Sparreboom muizentarwe heeft gestrooid, ze gaan samen op onderzoek uit en verwijderen het. Bij het naar huis gaan heeft Maarten daarover een gesprek met Sparreboom. Vergadering van de Boerenhuisclub. Maarten wordt benoemd in het Dagelijks Bestuur en in de Publicatiecommissie. Gert heeft een artikel geschreven. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Hoes (Ad Muller), Alexander van Heteren (Sparreboom), Peer Mascini (Vester Jeuring), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Eelco Vellema (Douma), Allard van der Scheer (Valkema Blouw), Wim T. Schippers (Sluizer), Bert Luppes (Ko Kassies), Fred Goessens (Botermans), Felix Jan Kuypers (Avereest), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul) en Geert Lageveen (Jaring Elshout).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 270

1977/1978- Gert heeft een artikel geschreven (vervolg). Heidi komt op het Bureau voor de muizen en valt Balk aan. Maarten praat met Jaring over de aanvulling van de Commissie met Veldhoven, Alblas en Boks, en over Wim Bosschart. Maarten bespreekt het artikel met Gert en vraagt hem een vragenlijst te maken. Ad heeft met Balk gepraat. Gert wil een probleemstelling. Maarten schrijft die. De moeder van Nicolien vergeet Nicoliens verjaardag. Vergadering van de Commissie. Over het aantal abonnees en het Bulletin. Benoeming van de nieuwe leden. Met: Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Kitty Courbois (moeder van Nicolien), Hans Karsenbarg (prof. Stelmaker), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Hans Trentelman (prof. Goslinga), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Jacob Derwig (Bart Asjes), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Geert Lageveen (Jaring Elshout) en Hans Dagelet (Freek Matser).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 271

1978 - Vergadering van de Commissie. Benoeming van de nieuwe leden (vervolg). De opdracht aan Bosschart. Over de Europese Atlas, de aanstelling van Kiepe en Wiggelaar en de vragenlijst Openbare Feesten. Bart levert zijn artikel in. Wim Bosschart arriveert. Maarten maakt hem wegwijs en maakt een grapje over de Belgen. In de trein naar Enkhuizen praat hij met Van der Land over het nationaal gevoel. Vergadering van de Zeemuseumcommissie. Dreesman vraagt Maarten voor de commissie Buitenmuseum. Met: Hans Karsenbarg (Stelmaker), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Dagelet (Freek Matser), Porgy Franssen (Karl Appel), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Hans Trentelman (Goslinga), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Cas Enklaar (J. de Vries), Leslie de Gruyter (Wim Bosschart), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Theo de Groot (Elco Dreesman) en Jim Berghout (Karseboom).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 272

1978 - Vergadering van de Zeemuseumcommissie (vervolg). Ruzie over het jaarverslag van Dreesman wordt door Maarten bedwongen. In de trein heeft Van der Land het daarover. Het artikel van Bart blijkt niet goed. Gesprek daarover met Nicolien. Gesprek met Bart over zijn artikel. Tweede gesprek met Bart, waarbij Ad vertrekt naar het kleine kamertje. Daarna is Maarten gedesoriënteerd. Derde gesprek met Bart. Maarten biedt hem aan de formule van het vak op te rekken zodat zijn artikel erin kan, maar Bart weigert. Met: Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Theo de Groot (Elco Dreesman), Bert Geurkink (de Groot), Adriaan Olree (Zolder), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar) en Anneke Blok (Tjitske van den Akker).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 273

1978 - Gert wil ook thuis werken. Vertelt over zijn vriendin. Ad stelt voor het thuis werken dan maar meteen af te schaffen. Bart ligt in het ziekenhuis, waarover Maarten een gesprek heeft met Ad. Hij belt Jantje Bavelaar, maakt een herverdeling van het werk en praat daarover met Lien en Joop. Lien vraagt of ze halve dagen mag werken. Maarten vindt goed dat ze haar scriptie op het Bureau schrijft, zoekt een plaats voor haar in de kamer van Richard Escher, die het verzoek afwijst. Bezoek aan Bart in het ziekenhuis. Rotinfectie. Met: Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Chiara Tissen (Marion Asjes-Spelberg), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Mike Reus (Joost Kraai), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Cees Geel (Richard Escher) en Jacob Derwig (Bart Asjes).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 274

1978 - Bezoek aan Bart in het ziekenhuis (vervolg). Bart vindt dat hij het bureau van Beerta niet had mogen overbrengen naar een andere kamer zonder het Beerta te vragen. Begrafenis van Marietje. Maarten stelt voor om met zijn zevenen naar het Museum te gaan en ontmoet bij Lien Rie. Bij de koffie complimenteert hij Freek met zijn bespreking. Freek deelt mee dat hij weggaat. Ze praten over de bibliografie en over Richard. Engelien voegt zich bij hen. Ze heeft Omzien met weemoed gelezen en vraagt Maarten hoe oud hij is. Maarten vertelt over Kassies en 't Mannetje, die plotseling een doodshoofd onder hun vel hadden. Vergadering over het bezoek aan het Museum: over pizza's en vegetarisme. Maarten ontvouwt het programma. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Chiara Tissen (Marion Asjes-Spelberg), Yvonne van den Hurk (Nicolien), (Bert Geurkink (Ferd), Tycho Gernandt (Jasper), Sylvia Hoeks (Olla), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Nettie Blanken (Rie Veld), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Dagelet (Freek Matser) en Carine Crutzen (Engelien Jansen).
4/1/202014 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Aflevering 275

1978 - Gert komt met het voorstel Bart een treinenplaat te geven. Maarten en Nicolien op bezoek bij Bart en Marion. De plaat met de treingeluiden. Over de vakantie van Maarten en Nicolien en het kistkalf, over de krabben op de pier en de moffen. Bart vraagt Marion de plaat op te zetten, omdat hij dat met één oog niet kan. Maarten herinnert zich dat zijn vader ook één oog had. Bart herkent het geluid van de 3700 en laat een boek zien. Met de afdeling naar het Museum. Met: Roeland Fernhout(Gert Wiggelaar), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Anneke Blok (Joop Schenk), Hans Hoes (Ad Muller), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Jacob Derwig (Bart Asjes), Chiara Tissen (Marion Asjes-Spelberg) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202013 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Aflevering 276

1978 - Met de afdeling naar het Museum (vervolg). Maarten praat met Ad en daarna met Jaring en Richard over de opvolging van Freek. Op zijn bureau vindt hij een briefje van Gert dat hij zal proberen om voortaan Maarten te zeggen. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Hans Hoes (Ad Muller), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Bert Luppes (Ko Kassies), Geert Lageveen (Jaring Elshout) en Cees Geel (Richard Escher).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 277

1978 - Congres in Enniskillen. Alan Baily op het vliegveld. Gesprek met Karl Appel en Frau Grübler. Jan Nelissen, Henri Klee en, uit Oost-Duitsland, Ulrich Panzer. Thompson opent het congres. Excursie, gesprek met Lajos Lukács, vervolgens met Alex Stanton en O'Reilley. Maarten gaat niet met Jan een biertje drinken. Wandeling en gesprek met Axel Klastrup. Met: Donal Merren (Alan Bailey, O'Reilley), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Porgy Franssen (Karl Appel), Susanne Häusler (Frau Grübler), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Herbert Meurer (Henri Klee), István Jeney (Lajos Lukács), Allan Zipson (Alex Stanton) en Ditrich Hollinderbäumer (Axel Klastrup).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 278

1978 - Congres in Enniskillen. Wandeling en gesprek met Axel Klastrup (vervolg). Het congres. Gesprek met Ulrich Panzer, daarna over joggen met Bloch, Alan Bailey voegt zich bij hen. Ontbijt. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ditrich Hollinderbäumer (Axel Klastrup), Joachim Nimtz (Seiner), Porgy Franssen (Karl Appel), Genna Sosonko (Bloch), Allan Zipson (Alex Stanton), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Donal Merren (Alan Bailey), Christoph Kamcke (Ulrich Panzer), Ian Glennister (Thompson) en Meina Kentner (Edith Schenkle).
4/1/202014 minutes, 1 second
Episode Artwork

Aflevering 279

1978 - Bezoek aan Beerta. Over het handboek van Seiner en Güntermann, de opvolging van Freek, over Bart en de moeder van Nicolien. Onder het gesprek rolt een vrouw binnen om een boek te lenen, tot irritatie van Beerta. Met Balk over de aanstelling van Escher, de beide vacatures, de ziekte van Bart en het vervangen van de correspondentenbijeenkomsten door bezoeken. Afdelingsvergadering. Met Lien over Rie, met Joop over haar moeder. Lien is geslaagd. Over de bibliotheek, het handschriftenarchief, het knipselarchief. Sien protesteert. Maarten tracteert. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Mark Rietman (Jaap Balk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Anneke Blok (Tjitske van den Akker).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 280

1978 - Rie krijgt een onderhoud en schrijft een minimale sollicitatiebrief. Vergadering over het Bulletin. Lien trakteert. Over de boekbesprekingen en het register. Maarten tikt aan de bespreking van het boek van Seiner en Güntermann. Nicolien is verontwaardigd dat hij dat doet terwijl haar moeder er is. Met: Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Ad van Kempen (Mark Grosz), Cees Geel (Richard Escher), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Mike Reus (Joost Kraai), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Aflevering 281

1978/1979 - De moeder van Nicolien herkent hen niet. Nicolien komt terug uit Den Haag. Maarten leest haar het stuk over Güntermann uit zijn bespreking voor. Na afloop van de commissievergadering neemt Maarten Alblas en Boks mee naar boven. Hij laat ze het kaartsysteem zien. Boks is geïnteresseerd in rovers. Gesprek over sociale randgroepen en cultuur en het verschil tussen antropologie en volkscultuur. Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Kitty Courbois (moeder van Nicolien), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Hans Karsenbarg (Stelmaker), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Gusta Teengs Gerritsen (Juffrouw Veldhoven), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Hans Trentelman (Goslinga), Jim Berghout (Ton Boks), Dimme Treurniet (Jacobo Alblas) en Hans Hoes (Ad Muller).
4/1/202014 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Aflevering 282

1979 - Commentaar van Ad op het contact. Sollicitaties van Eef Batteljee en Rie Veld. Maarten deelt de mensen van zijn afdeling mee dat ze voorlopig niets aan het trefwoordenregister hoeven te doen omdat hij bezig is met het ontwerpen van een systematiek. Gert vindt zijn verworpen artikel nog altijd goed. ZWO vraagt gegevens over de vorderingen van de bibliografie van het geestelijk lied. Maarten heeft daarover een gesprek met Jaring, die aankondigt dat hij overweegt om een plaat uit te geven. Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Felix Jan Kuypers (Eef Batteljee), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Nettie Blanken (Rie Veld), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Cees Geel (Richard Escher), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Mark Rietman (Jaap Balk) en Mike Reus (Joost Kraai).
4/1/202013 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Aflevering 283

1979 - Met Richard over de bibliografie van het geestelijk lied. Kassies belt over een excursie naar het Vragenderveen. Gesprek met Freek over de bibliografie. Maarten schrijft voor Balk een brief aan ZWO, voltooit het register en gaat met vakantie. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Cees Geel (Richard Escher), Hans Hoes (Ad Muller), Bert Luppes (Ko Kassies), Mark Rietman (Jaap Balk), Hans Dagelet (Freek Matser), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).
4/1/202014 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Aflevering 284

1979 - Vergadering over het register. Sien en Tjitske komen in opstand. Joop en Lien bieden aan het register af te maken. Ad vindt dat Maarten dat maar moet aannemen. Excursie met het bureau van de Boerenhuisclub naar het Vragenderveen. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Hans Hoes (Ad Muller), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bert Luppes (Ko Kassies), (Bert Geurkink (Lutje Schipholt), Tycho Gernandt (René Pieters), Daniel van Ollefen (Piet van Dijk) en Wim Smits (Boer die gidst).
4/1/202014 minutes
Episode Artwork

Aflevering 285

1979 - Excursie met het bureau van de Boerenhuisclub naar het Vragenderveen (vervolg). Brief van Güntermann over Maartens bespreking. Balk vindt 82 mappen bij Richard. Rie doet laatdunkend over Richard. Ad is bereid samen met Maarten de mappen weg te werken, maar Richard weigert dat en vindt dat Maarten er niets mee te maken heeft. Brief aan Güntermann. Discussie met Gert naar aanleiding van de brief aan Güntermann over vooruitgang in de wetenschap. Gert stelt voor om het knipselarchief elders te zetten en zo plaats te maken voor een nieuwe boekenkast. Maarten gaat op zoek en vindt ruimte in de achterkelder. Hij praat daarover met Bavelaar. Met: Bert Luppes (Ko Kassies), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Hans Hoes (Ad Muller), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Nettie Blanken (Rie Veld), Mike Reus (Joost Kraai), Cees Geel (Richard Escher), Ramdew Krishna (Rahman Panday) en Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar).
4/1/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Aflevering 286

1979 - Balk vraagt Maarten om Beerta nog eens te vragen om zijn naam te verbinden aan het Bureau. Maarten bekijkt met Ad en Gert de kelder. Maarten vraagt Beerta zijn naam aan het Bureau te verbinden. Over Güntermann en Seiner. Bezoek van De Blaauwe en zijn vrouw. Ontruiming van de kelder. Als ze klaar zijn claimt Rentjes een stuk, naar blijkt op gezag van Balk. Conflict tussen Rie en Richard. Gesprek daarover met Richard en Jaring en vervolgens met Eef. Maarten stelt Ad voor om met zijn allen naar Drente te gaan. Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Hans Hoes (Ad Muller), Joop Keesmaat (Beerta), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Theo Pont (Koos Rentjes), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Cees Geel (Richard Escher) en Felix Jan Kuypers (Eef Batteljee).
4/1/202014 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Aflevering 287

1979 - Vergadering over de nieuwe naam van het Bureau. Met de afdeling naar Drente. Met: Mark Rietman (Jaap Balk), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Theo Pont (Koos Rentjes), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Niels Croiset (Aad Ritsen), Kees Hulst (Bart de Roode), Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman), Cees Geel (Richard Escher), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Hans Hoes (Ad Muller). DIT IS HET EINDE VAN DEEL 1 VAN HET BUREAU. HET HOORSPEL GAAT VERDER IN DEEL 2, TE VINDEN VIA: https://www.nporadio1.nl/podcasts/het-bureau-deel-2-van-2
4/1/202013 minutes, 58 seconds