Winamp Logo
Harri Tiido taustajutud Cover
Harri Tiido taustajutud Profile

Harri Tiido taustajutud

Estonian, Social, 1 season, 341 episodes, 1 day, 21 hours, 30 minutes
About
Harri Tiido pakub lühilugude sarjas sissevaadet rahvusvahelisse poliitikasse ning avab maailmas toimuvate sündmuste ja protsesside taustu. "Harri Tiido taustajutud" on eetris teisipäeviti ja neljapäeviti Vikerraadio saates "Uudis+" Septembri lõpus 2020 liitus Vikerraadioga kogenud diplomaat Harri Tiido, kes kaks korda nädalas pakub lühilugude sarjas sissevaadet rahvusvahelisse poliitikasse. Maailma eri nurkades toimuvat võib selgitada lokaalsete juhustega, kuid taustad on enamasti sügavamad ja mitmekihilised. Saatesarjas avab Harri Tiido maailmas toimuvate sündmuste ja protsesside taustu ning tagamaid."Harri Tiido taustajutud" on eetris teisipäeviti ja neljapäeviti saates "Uudis+".
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ühest Venemaa dekoloniseerimisele suunatud üritusest

6/27/20248 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Tuumateema lõpetuseks ühest raportist Hiina tuumarelva teemal

6/25/20248 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Idamaisusest läänes

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Christopher Hardingu abil vaatluse all lääne ja ida suhted. Lääne hinnangud idale on alati olnud segased ning muutuvad ning läbi aegade on õhus hõljunud küsimused vaimust, vaimsest tervisest, spirituaalsusest ja eksistentsist, märgib Tiido.
6/20/20248 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. USA kongressi raportist vene tuumarelva teemal

6/18/20248 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kõige lõpust

6/13/20248 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vene tuumaähvardustest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all, kuidas Venemaa ülejäänud maailma tuumarelvaga ähvardab. Tuumarelva, eeskätt taktikalise tuumarelva kasutamise lävi on asjatundjate sõnul Venes praegu maailma tuumariikidest madalaim, märgib Tiido.
6/11/20248 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ühe Soome sõjaväeluuraja mälestustest

6/6/20248 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Moskva patriarhist ja Putini altaripoisist

6/4/20248 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Loodusest ja kurjusest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Alexander Etkindi abil vaatluse all loodusressursside kasutamine. Etkind viitab, et kui vili tekitas talupoja ja tekstiil proletariaadi, siis kodanlus loodi suhkruga teest, märgib Tiido.
5/30/20248 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Järjekordsest ajalookorüfeest Moskvas

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Dmitri Medvedevi tiraad anglosaksi kuritegelike jõudude rollist Hitleri Saksamaa tõusul ja arengul. Medevedit nörritab tugevalt asjaolu, et Nürnbergi tribunalis ei mõistetud surma ühtegi natsirežiimi majandusliku küljega tegelejat, märgib Tiido.
5/28/20248 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Revolutsioonide ajastust läbi aegade

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Fareed Zakaria abil vaatluse all igikestvad revolutsioonid. Zakaria hoiatab, et riikide sees käivate revolutsioonidega kaasnevad vältimatult ka revolutsioonid riikide suhetes, märgib Tiido.
5/23/20248 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa dekoloniseerimisest

5/21/20248 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. India ja Hiina pürgimustest oma kohale maailmas

5/16/20248 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kas Venemaa vaenulikul askeldamisel Läänes on taga ka mingi doktriin?

5/14/20247 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Jätkujutt Hiina-Vene suhetest meile lähemal ajastul

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on taas Philip Snow abil vaatluse all Hiina ja Vene suhted. Moskva on teadlik, et Kaug-Idas on kuue miljoni venelase vastas kolmes Mandžuuria provintsis 110 miljonit hiinlast, märgib Tiido.
5/9/20248 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ühe Ukraina sõja teemalise kogumiku mõtteist

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa ja Ukrainas toimuv sõda. Ukraina on olnud kahetsusväärselt kaasaja iga suurema globaalse kokkupõrke keskmes, olgu siis tegemist külma või kuuma sõjaga, märgib Tiido.
5/7/20247 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Hiina ja Vene suhetest nii- ja naapidi 1

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Philip Snow abil vaatluse all Venemaa ja Hiina suhted. Kaubavahetus läks Vene ja Hiina vahel käima 17. sajandil, aga Hiinas venelastest just väga hästi ei arvatud.
5/2/20248 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kuidas Venemaal tudengite ajude komposteerimist korraldatakse

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa "mõttehiiglased". Andrei Ilnitski sõnul ei sõltuvat Venemaa võidust Ukrainas mitte ainult maailma tulevik, vaid üldse kogu inimkonna eksisteerimine, märgib Tiido.
4/30/20248 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Võimust ja selle piiridest Venemaal

4/25/20248 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vene mõju äärmuslastele Euroopas

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa mõjutustegevus. Sotsiaalmeedia areng on andnud Vene trollidele ning muudele tegelastele avarad võimalused propaganda tegemiseks ja lahkhelide külvamiseks läänes, märgib Tiido.
4/23/20247 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Inimese arengusuunast ja intelligentsist

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all intelligents. Uuringute kohaselt olevat kõige terasemad need, kellel kõrge IQ-taseme kõrval on ka emotsionaalne intelligents, märgib Tiido.
4/18/20248 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vene emigratsioonist

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all vene emigratsioon. Emigrandid on avanud venekeelseid erakoole, lasteaedu ja kohvikuid ning üldse loonud uue asukohariigi omadele paralleelseid struktuure, märgib Tiido.
4/16/20248 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Valgenahalisest Euroopast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Hans Kundnani abil vaatluse all Euroopa ja eurooplased. Oma raamatuga püüab Kundnani veenda eurooplasi, et vaja on praegusest erinevat Euroopat, märgib Tiido.
4/11/20247 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kuidas vene rahva jaoks uut elu mõtet esitletakse

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all ülemaailmse Vene rahvakogu ideed. Kirikutegelaste seas on arutatud vajadust taastada pärisorjus, kuna ilma mõisnikuta vene rahvas hakkama ei saavat, märgib Tiido.
4/9/20248 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Surmakultusest Venemaal

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all surmakultus. Nüüdisaja propaganda Venemaal reklaamib surma sõjaväljal kui ainsat viisi meheks jääda ja kõik probleemid lahendada, märgib Tiido.
4/4/20247 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Keskklassist Venemaal

4/2/20248 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kultuurist ja selle arengust

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Martin Puchneri abil vaatluse all kultuuri areng. Me kakleme selle üle, kellele kuulub kultuur, kuid unustame, et kultuur on üks suur uuskasutusprojekt, märgib Tiido.
3/28/20248 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Islamist Venemaal

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all islami ja Venemaa omalaadsed suhted. Ega asjata ole mõned arvajad ironiseerinud, et tulevikus võib Venemaa näol tegemist olla Putinistani või õigeuskliku Iraaniga, märgib Tiido.
3/26/20248 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kaheksajalgade klass Indias

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all India rikkad kaheksajalad. Võib öelda, et Indias lähevad kaheksajalad ühiskonnas üha rammusamaks, muud aga sellevõrra ilmselt kõhnemaks, märgib Tiido.
3/21/20247 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa uue eliidi kujundamisest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa uus eliit. Üldiselt on diktaatorite jaoks pidev lähikonna ümberkujundamine reegel. Küsimus on Venemaal praegu selles, kui lähedale troonile see puhastus jõuab ning kas ja kuidas senine eliit reageerib, märgib Tiido.
3/19/20248 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vahelduseks juttudele järgmise sõja saabumisest

3/14/20248 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ukrainluse vastu võitlemisest Venemaal

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all ukrainlus. Mulle on jäänud mulje, et ukrainluse kui millegi ohtliku ja taunimisväärse ja hukkamõistetava arutamine algas pärast 2014. aastat, märgib Tiido.
3/12/20247 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Mis on poliitikas valesti ja mida teha?

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Alastair Campbelli abil vaatluse all poliitika muutumine. Normaalse poliitika asemele trügib Campbelli sõnutsi poliitika, mis põhineb sügavatel eelarvamustel, väärastunud väärtustel ja kultuurisõdadel, märgib Tiido.
3/7/20248 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Veelkord ajaloo kuritarvitamisest Venemaa võimude poolt

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all ajaloo kasvanud roll Vene riigi tegevuses. Kremli ajaloonarratiivis leiavad praegune sõda ja järgmised sõjad õigustuse läbi iseloodud mineviku, märgib Tiido.
3/5/20248 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Nostalgiast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Tobias Beckeri abil vaatluse all nostalgia uus ajalugu. Nostalgia oli, on ja jääb, muutuvad vaid tähendused ja tõlgendused, märgib Tiido.
2/29/20248 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Inimliku rumaluse seadustest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Carlo Maria Cipolla abil vaatluse all inimliku rumaluse seadused. Lollpead kujutavad autori sõnul inimrühma, mis on võimsam kui maffia või sõjalis-tööstuslik kompleks või rahvusvaheline kommunism, märgib Tiido.
2/27/20248 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kulinaarsest väljasuremisest

2/22/20248 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Möödunud sajandi ühest kõige ajuvabamast keskkonnakuriteost

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all vaalapüük. Lõunapoolsetes ookeanides oli Nõukogude Liidu vaalapüük nii tõhus, et 1960. aastate algupoolel oli piirkond vaaladest peaaegu tühjaks tehtud, märgib Tiido.
2/20/20248 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Hirmust ajaloos ja eriti poliitikas

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Robert Peckhami abil vaatluse all hirm. Inimene on hirmu tundnud olemasolu algusest peale ja Peckham väidab, et mitmeti on kogu kaasaegne maailm hirmu loodud, märgib Tiido.
2/15/20248 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Haruldased maavarad merepõhjas

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all vee all peituvad maavarad. Siililegi on selge, et merepõhja rookimisega kaob ilmselt suur osa sealsest elust ja teadlaste arvates on sügavustes tuhandeid olendeid, kellest inimkond veel midagi ei tea, märgib Tiido.
2/13/20247 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Humanismist enne ja nüüd

2/8/20248 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Mälust ja poliitikast idanaabrite juures

2/6/20248 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ühe Nobeli preemia laureaadi teest kommunismist liberalismini

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Mario Vargas Llosa raamat "Hõimu kutse". Raamatut võiks pidada kirjelduseks ühe inimese teest kommunistlikest vaadetest liberalismini, märgib Tiido.
2/1/20248 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Putinluse ideoloogiast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Vladimir Putini ja tema kamba ideoloogia. Nüüdne putinlik tinglik ideoloogia toitub minevikust ja kasutab ajaloopoliitikat massiteadvuse juhtimise vahendina, märgib Tiido.
1/30/20247 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Pimeduse vajalikkusest ja ohust sellele

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Johan Eklöfi abil vaatluse all valgus ja pimedus. Mitmes riigis on hakatud valgusreostust vähendama ning Eklöf arvab, et sellele saab igaüks kaasa aidata kasvõi liigse valgustuse kustutamisega, märgib Tiido.
1/25/20248 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Hiina huvid ja India ookean

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Hiina huvid. India ookean on muutunud regiooniks, kus tegeletakse globaalse ülemvõimu piirkondliku lahenduse otsimisega ja endi positsioneerimisega, märgib Tiido.
1/23/20248 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Euro-orientalismist ehk Ida-Euroopa needusest

1/18/20248 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa kavad mitte-lääne maailma suunal

1/16/20248 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ühest ajaloo ja ühiskonna arengu teooriast

1/11/20247 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ukraina vabariigist Kaug-Idas

1/9/20247 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ühest ameerika diplomaadist, keda ei kuulatud…

1/4/20248 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ungarlastest Ukrainas

1/2/20247 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Lugude ja müütide vajalikkusest

12/21/20237 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Miks Venemaa käitub nagu ta käitub

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Martti Kari ja Antero Holmila abil vaatluse all Venemaa strateegiline kultuur. Kari ja Holmila üks peamisi teese on lükata ümber levinud väide, et Venemaad ei ole võimalik mõistusega mõista, märgib Tiido.
12/19/20237 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Soomlaste NATO-tee kurvidest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Lauri Nurmi abil vaatluse all soomlaste jõudmine NATO-sse, kuna see on ka üks lõppeva aasta märgiline sündmus.
12/14/20238 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Mõni sõna vene kirjanduse teemal

12/12/20237 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Napoleoni ühest lüüasaamisest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all, kuidas Napoleon Bonaparte'il tekkis tahtmine jänesejahile minna ja mis sellest kõigest välja tuli.
12/7/20237 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. NATO võidujooksust ajaga

12/5/20237 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Impeeriumite langusest Rooma ja nüüdisaja Lääne kõrvutamisel

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all impeeriumid minevikus ja tänapäeval. Lääne kui endise impeeriumi edasine areng on teadmata, tõenäoliselt on kõige paslikum kohaneda olukorraga, märgib Tiido.
11/30/20238 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venestamisest Ukraina okupeeritud aladel

11/28/20238 minutes, 1 second
Episode Artwork

Harri tiido taustajutud. Kesk-Euroopast, 2

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" jätkub Martin Rady abil Kesk-Euroopa tutvustamine. Sõda Ukrainas on väljakutse seisukohale, et Kesk-Euroopa kaart on nüüd lõplik, märgib Tiido.
11/23/20238 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Harri tiido taustajutud. Kesk-Euroopast, 1

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Martin Rady abil vaatluse all Kesk-Euroopa ajalugu. Kesk-Euroopa on olnud kahe ilmasõja alguspiirkond ja üleüldse on see üks segasevõitu paik, märgib Tiido.
11/21/20238 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Multi- ja muidu polaarsusest maailmas

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all maailma juhtriigid. Multipolaarses maailmas on tinglikke mõjukeskuseid rohkem kui kaks ja üldiselt on multipolaarsus ajaloos olnud enim levinud mõju jaotumise süsteem, märgib Tiido.
11/16/20237 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kuidas Venemaal maailma nähakse

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Nikolai Patruševi vaated ja mõtted. Kindlasti on huvitav Patruševi märkus, et lääs on endiselt koloniaaljõud, mille aluseks olla 19. ja 20. sajandi piiril välja töötatud niinimetatud teaduslik rassism, märgib Tiido.
11/14/20238 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Inimkonna vananemisest ja paljunemisest

11/9/20238 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vene luuramine ja mõjutustegevus Euroopas

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa luuretegevus. Teadupärast on Ukraina sõja ajal Vene diplomaate läänest massiliselt välja saadetud, Brüsselis olla seetõttu tihe koostöö Vene ja Valgevene agentide vahel, kuna valgevenelasi on vähem pitsitatud, märgib Tiido.
11/7/20237 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. John Gray ja uued Leviaatanid

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord John Gray abil vaatluse all Venemaa ja Hiina. Liberalism ja vaba turg osutusid poliitiliseks eksperimendiks, mille aeg on Gray arvates läbi saanud, märgib Tiido.
11/2/20238 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Soome majandusteadlane humanismist

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Sixten Korkmani abil vaatluse all majandus ja kultuur. Majanduse arengu plaanis peab Korkman kõige kasulikumaks protestantismi või õigemini kalvinismi, märgib Tiido.
10/31/20237 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ühest Ukraina traditsioonilisest nähtusest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all pekk kogu ilus ja kõigis maitsenüanssides. Poolast ära tulles mõtlesin hakata ise erinevate pekisortide tegemist proovima ja kohe esimese hooga kogunes paarkümmend erinevat retsepti, aga sinna see asi jäi, märgib Tiido.
10/26/20237 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Soomlase pilgu läbi Vene muinasajaloost

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Jukka Korpela abil vaatluse all Venemaa ajalugu. Korpela jõuab järeldusele, et Venemaa ei ole euroopalik territoriaalsetes piirides rahvusriik, See on pigem aade, mis püüab maailma päästa, märgib Tiido.
10/24/20238 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Hiina liidri võimuajastu soomlaste pilgu läbi

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Hiina soomlaste pilgu läbi. Hiinast väljapoole partei juhtkonna nägemuste levitamisele on kaasatud kogu meedia, haritlaskond, teadlased, ka diplomaatilised teenistused, samuti Konfutsiuse instituudid, märgib Tiido.
10/19/20237 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa veealustest askeldamistest

Seoses viimasel ajal meie kandis toimunud sündmustega on Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" vaatluse all Venemaa huvid merepinnast allpool. Kas Venemaal on üldse võimekust midagi korda saata? Peaks olema ja konflikti korral võib veealune maailm olla esimene koht, kus löök antakse, märgib Tiido.
10/17/20237 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kuidas renessans algas – raamatust

10/12/20237 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Hiina-Vene piirisuhted Kaug-Idas

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa ja Hiina suhted. Venemaal on Hiinat rohkem vaja kui vastupidi ja seega ei saa välistada, et lisaks nafta ja gaasi odava hinnaga müümisele teeb Moskva järeleandmisi ka territoriaalsetes küsimustes, märgib Tiido.
10/10/20237 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Lagunenud maailma kasutusjuhendist - soome autori raamat

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Ville Juhani Sutineni abil vaatluse all lagunenud maailma kasutusjuhend. Asjatundjate hinnangul on merepinna tõus esimene meid kõiki ähvardav kliimamuutuse tulemus, järelikult on vaja õppida elama vee peal, märgib Tiido.
10/5/20237 minutes
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Nõukogude inimesest ehk Homo Sovieticus'est

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Gulnaz Sharafutdinova abil vaatluse all nõukogude inimene. Professor Sharafutdinova sõnul ütlevad paljud inimesed nüüdis-Venemaal uhkusega, et nad on "nõukogude inimesed", märgib Tiido.
10/3/20237 minutes
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Nõukogude ja Venemaa endise Pariisi-saadiku meenutustest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Nõukogude Liidu ja Venemaa endise suursaadiku Aleksander Orlovi mälestused. Orlovi suurim käkk Pariisis on ilmselt osalus Vene õigeusu keskuse rajamises, mille üle ta ise väga uhke on, märgib Tiido.
9/28/20237 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Litviini küsimus Leedu ja Valgevene suhtes

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all litviiniküsimus ehk litvinism. Kui litvinism väga lühidalt kokku võtta, siis tähendab see, et valgevenelased on litviinid ja Valgevene on Leedu, märgib Tiido.
9/26/20237 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Soome esimene diplomaatiline esindaja Jaapanis – mälestused

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Gustav John Ramstedti mälestused. Ramstedtil õnnestus pelgast asjuri staatusest hoolimata jätta diplomaatide seas mulje, et ta on üks vähestest välismaalastest, keda jaapanlased tundsid ja hindasid, märgib Tiido.
9/21/20237 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa nurjunud koloniseerimiskatse Aafrikas

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa koloniseerimiskatsed. Üks värvikamaid näiteid on isehakanud kasakaatamani Nikolai Ashinovi reid Etioopiasse, kus ta püüdis rajada Uue Moskva nimelist kolooniat, märgib Tiido.
9/19/20237 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Maakera ajaloost selle muutumises

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Peter Frankopani abil vaatluse all planeedi Maa ajalugu ja kliimamuutused. Inimesed on püüdnud endasugustele juba mitu tuhat aastat selgeks teha, et loodusega tuleb ettevaatlikult ümber käia, märgib Tiido.
9/14/20237 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vene ajalugu on tuhat aastat üksindust

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Mihhail Epšteini abil vaatluse all Vene antimaailm. Epšteini arvates peaks Vladimir Putini võim tänavuse aastaga lõppema ja see ei ole seotud jooksva poliitikaga, märgib Tiido.
9/12/20237 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Valgevene vaikitud ajaloost – Toni Stenströmi tänavune raamat

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Toni Stenströmi abil vaatluse all Valgevene minevik. Paljude valgevenelaste jaoks on taas tekkinud oma ajalugu, mis omakorda on oma identiteedi aluseks, märgib Tiido.
9/7/20237 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Aleksander Etkind ja Venemaa vastasseis kaasajaga

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Aleksander Etkindi abil vaatluse all Venemaa minevik, olevik ja tulevik. Vladimir Putini eesmärk on Etkindi arvates taastada nõukastiilis paleokaasaeg ehk nafta, terase ja suitsu valitsemine, sõjalise jõu majesteetlikkus ja inimestele peale surutud ühtsus, märgib Tiido.
9/5/20237 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Soome marssalist Mannerheimist

8/31/20237 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Uus teaduslik kommunism Venemaa kõrghariduses

8/29/20237 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kliimapagulased sadulas

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all hunnide rännakud. Hunnide puhul tasub vaadata kliimaolusid Euroopas, kus 4. ja 5. sajandil täheldati tugevaid temperatuurianomaaliaid, märgib Tiido.
8/25/20238 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Hiinast ja reegliteta sõjast

8/24/20237 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Staatuserevolutsioonist

8/22/20238 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kas demokraatia on inimkonna jaoks sobimatu nähtus?

8/17/20238 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Referendumist kui rahva tahte avaldamise viisist

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all valimised ja referendumid. Olemuslikult on referendumite süsteem demagoogide unelm, sest hea kõneoskuse ning korraldusega on võimalik suvaline asi läbi suruda, märgib Tiido.
8/15/20238 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Populismist laiemalt ühe prantsuse autori pilgu läbi

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all populism, nagu seda on käsitlenud Pierre Rosanvallon. Populismi toidab demokraatias kibestumine kui oma staatusega rahulolematuse tulemus, märgib Tiido.
8/10/20237 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Tänapäeva kultuurisõjast mineviku valguses

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all kultuurisõjad ja tühistamiskultuur. Paljudes lääne ülikoolides on lääne kultuuri õpetamine asendunud kultuurilise mitmekesisuse õpetamisega ja seda paljuski lääne mahategemise kontekstis, märgib Tiido.
8/8/20237 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Võõraid mõtteid Venemaa elanikkonnast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all arvamused, mida on avaldatud Venemaa ja venelaste kohta. William Somerset Maugham on kirjutanud, et venelaste arvates ei sarnane nad ühegi teise rahvaga ja neile meeldib sellega kenitleda, märgib Tiido.
8/3/20237 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kas korruptsioonivaba Venemaa on võimalik?

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa ja korruptsioon. Venemaal on seadused selleks, et võimule võimalusi anda, mitte vastutuse kandmiseks, märgib Tiido.
8/1/20237 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ühest raamatust Vene rahvuse ja impeeriumi kujunemise teemal

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Serhii Plohhi kirjutatud raamat Venemaa ajaloost. Plohhi hinnangul kiirendab sõda ilmselt Venemaa domineeritud ajaloolis-kultuurilise ruumi lagunemist ning tugevdab etnilist identiteeti mõlemal pool rindejoont, märgib Tii
7/27/20238 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Miks inimesed sõdivad?

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all sõja juured ja tee rahule. Teatud annus verejanu on inimeses olemuslikult olemas ja inimene ei piirdu rõõmustamisega oma üleoleku üle, ta tunneb naudingut ka vastase alandamisest ning tema valust, tsiteerib Tiido Christopher Blattmani.
7/25/20238 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Inimese kujutlusvõimest ja selle piiridest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all inimese kujutlusvõime. Eks teadlastel ole ikka vahel kiusatus loodusega pisut mängida. Inimene võib end eriliseks lugeda, kuid tegelikult koosneb ta samasugustest aatomitest nagu kivid, puud, õhk ja vesi, märgib Tiido.
7/20/20238 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa genotsiid Ukrainas ja vene rahvuslik mentaliteet

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa genotsiid. Venemaal on sajandid nomaadilikku vägivalda ja verevalamist kujundanud laibaideoloogia, millest kaasaegne vene ühiskond on läbi imbunud ja mille tõttu moraali tähendust kohandatakse pidevalt hetkevajadusele, märgib Tiido.
7/18/20237 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Neutraliteedist

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all neutraalsed riigid. Tänapäeva maailmas on väga raske neutraalne olla, sest tsivilisatsioonide konflikt paneb ka selles küsimuses asjad paika, märgib Tiido.
7/13/20237 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Miks inimesed sõdivad?

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all sõja juured ja tee rahule. Teatud annus verejanu on inimeses olemuslikult olemas ja inimene ei piirdu rõõmustamisega oma üleoleku üle, ta tunneb naudingut ka vastase alandamisest ning tema valust, tsiteerib Tiido Christopher Blattmani.
7/11/20238 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Mida loomade tarkus räägib inimese rumalusest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all see, mida loomade tarkus räägib inimese rumalusest. Kui poliitika mängu tuua, siis võib öelda, et inimene on loodud lollitama ja olema lollitatud, märgib Tiido.
7/6/20238 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kirjeldus kolmandast Vene impeeriumist

Seekord on vaatluse all üks düstoopiline kirjeldus kolmandast Vene impeeriumist, kus kõik kolm balti keelt keelustatakse seadusega ning eestlased ja lätlased veetakse sunniviisil Kaug-Itta, kus nad venestatakse.
7/4/20237 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Tsivilisatsioonidest II

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" jätkub eelmisel korral alustatud tsivilisatsioonide teema, mille käsitlemisel tugineb Tiido soomlase Markku Salomaa raamatule "Tsivilisatsioonide sõda" ("Sivilisaatioiden sota", 2020).
6/29/20237 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Tsivilisatsioonidest I

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Markku Salomaa abil vaatluse all tsivilisatsioonid. Salomaa arvates on tagasi tulemas vana maailmakord, kus suured on suured ja väikesed on väikesed, märgib Tiido.
6/27/20237 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Raamatute tekkest ja arengust

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all raamatute ajalugu. Nii tsensuur kui ka trükiste hävitamine on kahjuks inimkonnale omane läbi aegade kuni tänapäevani välja, märgib Tiido.
6/22/20238 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Parempopulistlikust kallakust Euroopas

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Euroopa poliitika lähitulevik. Riigiti tähendab poliitiliste vaadete muutumine seda, et laua äärde võib tekkida uusi tülikaid tegelasi, kuigi eks seegi on tegelikult üks demokraatia ilming, märgib Tiido.
6/20/20238 minutes
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Reptiilidest meis ja meie ajus

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all reptiilid. Huvitaval moel leitakse, et niinimetatud reptiilse aju toimimine on rohkem omane populistlike loosungite levitajaile ja neisse uskujatele ning loomulikult ka vandenõuteooriate levitajatele, märgib Tiido.
6/15/20238 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vaadates ettepoole kümme aastat ja ka pisut vähem…

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all, milline võiks maailm tervikuna ja Venemaa eraldi välja näha umbes kümne aasta pärast. Midagi uut ega midagi head ei ole oodata, märgib Tiido.
6/13/20238 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Klassikajuhendist õigeks napsitamiseks

6/8/20238 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kas keskaeg oli pime või särav aeg?

6/6/20238 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vene-ameerika filosoofi mõtteid venemaalastest ja venemaadest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vene-ameerika filosoofi Mihhail Epšteini abil vaatluse all venemaalased ja Venemaad. Epšteini arvates on kogu sõja mõte Ukrainas kättemaks vabamatele, ettevõtlikumatele, edukamatele, märgib Tiido.
6/1/20238 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Eraarmeedest Venemaal

5/30/20238 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. „Kuldsest miljardist“ ja muudest vandenõuteooriatest Venemaa mõtlemises

5/25/20237 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Globaliseerumise kokku kukkumisest ja kuldse ajastu lõpust

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Peter Zeihani abil vaatluse all globaliseerumise kokkukukkumine. Zeihan leiab, et Ameerikalt liidrirolli võtmiseks praegu kandidaate ei ole ega ilmselt niipea ka tule, märgib Tiido.
5/23/20237 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Veekriisist Euroopas

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all veepuudus. Eelolevaks suveks ennustatakse raskeid aegu Hispaaniale, Portugali lõunaosale, Itaaliale ja Prantsusmaale, märgib Tiido.
5/18/20238 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ajaloo kohandamisest Venemaal

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all katsed kujundada Venemaale kangelaslikku minevikku. Ajalugu on üks rahvusliku uhkuse aluseid ja seetõttu peavad Venemaa võimud vajalikuks oma imperialistliku ajaloonägemuse kohustuslikuks muutmist noorte harimisel, märgib Tiido.
5/16/20238 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Keskaja algusest Euroopas

5/11/20238 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kiibisõltuvusest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Chris Milleri abil vaatluse all kiibisõltuvus. Kiip on nüüdismaailma maailma elujõud, ilma milleta enam hakkama ei saada, ja kiipide pärast võidakse ka sõdida, märgib Tiido.
5/9/20238 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Tšinghis-khaanist, tšingisiidisest ja nende mõjust Venemaa elule

5/4/20238 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Mida teha NATO-maale Soomele kuuluva Ahvenamaaga?

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Ahvenamaa. Soomes käivitati aprilli alguses rahvaalgatus Venemaa konsulaadi sulgemiseks Ahvenamaal ja seaduse järgi suundub see parlamenti juhul, kui kogub poole aastaga 50 000 toetusallkirja, märgib Tiido.
5/2/20238 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Putin kui ajatolla ja Venemaa kui õigeusklik Iraan

4/27/20238 minutes, 1 second
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kliimapagulased sadulas

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all hunnide rännakud. Hunnide puhul tasub vaadata kliimaolusid Euroopas, kus 4. ja 5. sajandil täheldati tugevaid temperatuurianomaaliaid, märgib Tiido.
4/25/20238 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Soome järelsoometumisest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Pekka Virkki abil vaatluse all järelsoometumine. Soome ja Eesti suhete kontekstis meenutab Virkki kummalist innukust, millega Soomes peeti vajalikuks toonitada eristumist Balti naabritest, märgib Tiido.
4/20/20238 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Segased lood kolonialismi ja selle pärandiga

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all kolonialism. Tänapäeval on levinud seisukoht, et valge inimene on igasugustes ajaloolistes kuritegudes süüdi juba ainuüksi oma nahavärvi pärast ja kogu lääne tsivilisatsioon on vaata et täielikult arenenud orjapidamise ja kolonialismiga saadud rikkuste najal, märgib Tiido.
4/18/20238 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Foobiad russofoobia pärast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all niinimetatud russofoobia. Nüüdisajal ilmnevat venevaenulikkus seoses sellega, et lääne meedias ei ole pluralismi, rikutakse demokraatia põhimõtteid, Venemaale sõna ei antavat, piiratakse Vene massiteabe levikut ja nii edasi, märgib Tiido.
4/13/20237 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Rooma impeeriumi saatusest looduse vaatevinklist

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Kyle Harperi abil vaatluse all Rooma impeeriumi langemine. Rooma languse kohta olla muidugi juba massiliselt eri versioone, üks klassikauurija kogus neid kokku rohkem kui 200, märgib Tiido.
4/11/20237 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Põlissoomlastest eestimaise EKRE taustal

4/6/20237 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kas lühendada töönädalat või tööpäeva?

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all töönädala ja tööpäeva pikkus. Inimesed ja nende eelistused on erinevad, kuid küllalt palju on neid, kes ei soovigi enam üheksast viieni töörütmi ja eelistavad vabadust, märgib Tiido.
4/4/20238 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kasakatest Ukraina sõjas ja mujal

3/30/20237 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Uuest loosungist Moskvas

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaal toimunud rahvusvaheline russofiilide foorum. Pea kõik osalejad väljendasid veendumust, et russofiilid on erilise hingelis-kultuurilise koodiga inimesed, kes seisavad vastu liberaalsele diktatuurile, märgib Tiido.
3/28/20238 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Staatuserevolutsioonist

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on Chuck Thompsoni abil vaatluse all staatuse muutumine. Tänapäeva rikaste ja eriti ülirikaste seas on heaks tooniks kujunenud heategevus, mis tõstab ülirikaste enesetunnet ja kohendab seisundit ühiskonnas, märgib Tiido.
3/23/20238 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Veel kord demokraatia olukorrast maailmas

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on taas vaatluse all demokraatia. Demokraatiaga on see häda, et demokraatia vajab ajusid, mõtlemisvõimet ja teadmisi ning see on ka põhjus, miks demokraatiat puhuti küsimärgi alla seatakse, märgib Tiido.
3/21/20238 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ühest ülevaatest Soome piiri taga olevatest vene vägedest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Vladimir Panschini abil vaatluse all Soome piiri taga paiknevad Vene väed. Panschini raamat pakub piisava aluspaketi Soome lähipiirkonnas olevatest Venemaa üksustest ja sellest, milliseks lahingutegevuseks neid valmistatakse, märgib Tiido.
3/16/20238 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kas demokraatia on inimkonna jaoks sobimatu nähtus?

3/14/20238 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ühest vene presidendi nii-öelda sõbrast Läänes

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Vladimir Putini sõbra Matthias Warnigi elu ja tegevus. Üldiselt on enamus lääne poliitikuid praeguseks Vene tööotsad maha pannud, kuigi nälga keegi neist selle pärast jäänud ei ole, märgib Tiido.
3/9/20238 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa välispoliitikast mõne mineviku ja oleviku esindaja pilgu läbi

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa välispoliitika. Eksvälisminister Andrei Kozõrev on öelnud, et ta ei näe enam mingit Vene diplomaatiat ja Vene diplomaate ei nähta vähemalt USA-s enam diplomaatidena, märgib Tiido.
3/7/20238 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Eneseimetlusest poliitikas, eriti Venemaal

3/2/20238 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Euroopa kui Rooma impeeriumi laguprodukt

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Walter Scheideli abil vaatluse all Rooma impeeriumi suurim panus Euroopa tuleviku ehitamisse. Ainus piirkond, kus Rooma languse järel veel impeeriume sündis, oli Euroopa idaosa, märgib Tiido.
2/28/20237 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Mustast meduusist ja muudest tumedat tooni olevustest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all must hobune, must elevant, must luik, hall ninasarvik ja must meduus. Mainitud elusolendid ei ole nendega tähistatavate nähtuste osas muidugi milleski süüdi, märgib Tiido.
2/23/20237 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Referendumist kui rahva tahte avaldamise viisist

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all valimised ja referendumid. Olemuslikult on referendumite süsteem demagoogide unelm, sest hea kõneoskuse ning korraldusega on võimalik suvaline asi läbi suruda, märgib Tiido.
2/21/20238 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vene köögi saatusest praegusaja vastasseisus

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord abil vaatluse all vene köögi saatus. Kui ukrainlased said oma supi kultuuripärandi nimistusse sisse, ühele tasemele prantslaste baguette'i ja korealaste kimchiga, siis venelastel ei ole selles listis muhvigi ette näidata, märgib Tiido.
2/16/20237 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Poliitilisest polariseerumisest Soomes

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord Arttu Saarineni abil vaatluse all meie põhjanaabrite poliitika. Soome poliitiline kultuur on mõõdukas, provokatiivset keelepruuki kasutavad enim skaala ääred, märgib Tiido.
2/14/20238 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Tõest ja valest läbi aegade

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all tõde ja vale ja tõelikkus. Matthew Fraseri arvates on meie ajastu tunnusmärk osaliste tõdede omaksvõtt ning isegi tõe võimalikkuse täielik eitamine, märgib Tiido.
2/9/20238 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Populismist laiemalt ühe prantsuse autori pilgu läbi

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all populism, nagu seda on käsitlenud Pierre Rosanvallon. Populismi toidab demokraatias kibestumine kui oma staatusega rahulolematuse tulemus, märgib Tiido.
2/7/20237 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Inimese kujutlusvõimest ja selle piiridest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all inimese kujutlusvõime. Eks teadlastel ole ikka vahel kiusatus loodusega pisut mängida. Inimene võib end eriliseks lugeda, kuid tegelikult koosneb ta samasugustest aatomitest nagu kivid, puud, õhk ja vesi, märgib Tiido.
2/2/20238 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kuidas olla liberaal

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Ian Dunti käsitlus liberalismist. Jõudes liberalismi raskuste ajastusse leiab Dunt, et liberalism nõrgenes rahanduskrahhi, identiteedisõja ja tõevastasuse tõttu, märgib Tiido.
1/31/20238 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Mida loomade tarkus räägib inimese rumalusest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all see, mida loomade tarkus räägib inimese rumalusest. Kui poliitika mängu tuua, siis võib öelda, et inimene on loodud lollitama ja olema lollitatud, märgib Tiido.
1/26/20238 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Võõraid mõtteid Venemaa elanikkonnast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all arvamused, mida on avaldatud Venemaa ja venelaste kohta. William Somerset Maugham on kirjutanud, et venelaste arvates ei sarnane nad ühegi teise rahvaga ja neile meeldib sellega kenitleda, märgib Tiido.
1/24/20237 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ungari suursaadiku meenutustest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Ungari suursaadiku Béla Jávorszky mälestused. Tumedates värvides näeb Jávorszky 1994. aasta sündmusi Ungaris, kui sotside sildi all tulid võimule endised kommunistid, märgib Tiido.
1/19/20238 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Tänapäeva kultuurisõjast mineviku valguses

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all kultuurisõjad ja tühistamiskultuur. Paljudes lääne ülikoolides on lääne kultuuri õpetamine asendunud kultuurilise mitmekesisuse õpetamisega ja seda paljuski lääne mahategemise kontekstis, märgib Tiido.
1/17/20237 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa valeuudiste ajaloolisest esi-isast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa valeuudiste esiisa Aleksander Sulakadzev. Sulakadzev koostas oma võltsingute alusel terve paralleelajaloo, viidates ühes tekstis teistele kui tõenditele ja nii edasi, märgib Tiido.
1/12/20238 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Liikumisest uue maailmakorra poole

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all uus võimalik maailmakord. USA roll senise korra hoidjana on järjest nõrgenenud. Globaalselt on aga tegemist suure vastasseisuga, kus osapoolte seltskonnad võivad muutuda, aga põhitegijad on samad, märgib Tiido.
1/10/20238 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Hiina investeeringutest Euroopas

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Hiina investeeringud. Meile lähimad Hiina investeeringud on Soomes ning viimasel ajal on teema põhjanaabrite juures ka meediasse jõudnud ja seda võiks nimetada Vene kodanike omandi ümber tõusetunud probleemi jätkuks, märgib Tiido.
1/5/20238 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Hiina võimude survetegevusest nii kodu- kui välismaal

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Hiina Rahvavabariik. Hiinat tasub tunda ja uurida, sest Venemaa on praegu oma sõjategevuse tõttu meil küll fookuses, kuid selle varjus askeldab üpris aktiivselt ka Peking, märgib Tiido.
1/3/20237 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Tulevikule mõtlemisest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all inimkonna tulevik. Huvitav on küsimus, kas inimkonna säilimine oleks üldse maailmale hea või mitte. Ja ka küsimus, kui palju peaksime olema nüüdisajas valmis ohverdama tulevaste põlvkondade heaks, märgib Tiido.
12/22/20228 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Võiduleer ja rahuleer Ukraina sõja vaates

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all sõda Ukrainas ja suhtumine sellesse. On võiduleer ja on rahuleer. Võiduleeri eelis on sõnumi suhteline selgus, kuigi teatud staadiumis hakkavad ka selle leeri arvamused jagunema, märgib Tiido.
12/20/20228 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kas korruptsioonivaba Venemaa on võimalik?

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa ja korruptsioon. Venemaal on seadused selleks, et võimule võimalusi anda, mitte vastutuse kandmiseks, märgib Tiido.
12/15/20227 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Lõpmatutest maailmalõpuennustustest

Aasta lõpu eel on Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on vaatluse all maailma lõpp. Esimese dokumenteeritud maailmalõpu ennustuse leiab kivitahvlilt, mis on paigutatav umbes aastasse 2800 enne meie aega, märgib Tiido.
12/13/20228 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ühest raamatust Vene rahvuse ja impeeriumi kujunemise teemal

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Serhii Plohhi kirjutatud raamat Venemaa ajaloost. Plohhi hinnangul kiirendab sõda ilmselt Venemaa domineeritud ajaloolis-kultuurilise ruumi lagunemist ning tugevdab etnilist identiteeti mõlemal pool rindejoont, märgib Tiido.
12/8/20228 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Keskmine transiidikoridor Aasias kui Ukraina sõja üks tulemusi

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all sõja mõju Aasia transporditeedele. Nii kaotajad kui ka võitjad võivad esile tõusta mitte ainult sõjaväljal, vaid ka muudes valdkondades, märgib Tiido.
12/6/20228 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ungari ja ungarlased ühe Soome diplomaadi pilgu läbi

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Ungari nii, nagu seda kirjeldab Pertti Torstila. Üldistavalt leiab Torstila, et ungarlased on uhke rahvas tugeva rahvusliku identiteediga, märgib Tiido.
12/1/20228 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ukraina sõja võimalikust täiendavast põhjusest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all üks võimalik põhjus, miks Venemaa Ukrainat ründas. Ukraina on osutunud päris rikkaks pruudiks, märgib Tiido.
11/29/20228 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. KGB poliitilisest sõjast Soomes enne Nõukogude Liidu lagunemist

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all KGB tegemised Soomes. Muudest läänemaadest erines Soome selle poolest, et riigi juhtkond pidas suhteid Moskvaga eelkõige KGB liini kaudu, märgib Tiido.
11/24/20227 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Soome venekeelse elanikkonna arvamustest Ukraina sõja ja Venemaa teemal

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Soome venekeelse elanikkonna arvamused Ukrainas toimuva sõja ja Venemaa teemal. Soomes ning Eestis elavate venelaste suhtumistes on nii mõndagi ühtelangevat ja seda eriti Venemaa meedia mõju osas, märgib Tiido.
11/22/20227 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ühest diplomaatiakirjanduse klassikust

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all klassikaks kujunenud teos "Diplomaatia kunst", mida on nimetatud ka parimaks diplomaatia käsiraamatuks, mis kunagi kirjutatud.
11/17/20227 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa genotsiid Ukrainas ja vene rahvuslik mentaliteet

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa genotsiid. Venemaal on sajandid nomaadilikku vägivalda ja verevalamist kujundanud laibaideoloogia, millest kaasaegne vene ühiskond on läbi imbunud ja mille tõttu moraali tähendust kohandatakse pidevalt hetkevajadusele, märgib Tiido.
11/15/20227 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Neutraliteedist

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all neutraalsed riigid. Tänapäeva maailmas on väga raske neutraalne olla, sest tsivilisatsioonide konflikt paneb ka selles küsimuses asjad paika, märgib Tiido.
11/10/20227 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ühest Soome ajakirjanikust ja tema arvamusest Venemaa teemal

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Pekka Lehtoneni raamat Venemaast. Oma arvamused Venemaast võtab Lehtonen kokku kinnitusega, et Venemaa on olnud ja on müütide ahelais, märgib Tiido.
11/8/20227 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Teater diplomaatias ja diplomaadid teatris

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" jätkub diplomaatia ajaloo käsitlemine ja seekord on vaatluse all meelelahutusdiplomaatia, mis pakkus võimalust saadikute kontaktideks nii-öelda neutraalsel pinnal ilma tähelepanu äratamata.
11/3/20227 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa ja Euroopa esimesest kokkupõrkest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa ja Euroopa suhete ajalugu. Ajaloolased on uurinud, kas kokkupõrge Euroopaga venelastele ka mingi euroopalikkuse kaasa tõi. Vastus on eitav, märgib Tiido.
11/1/20227 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Veneetsia diplomaatia

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" jätkub diplomaatia ajaloo käsitlemine. Diplomaatia ajaloolased loevad tänapäevase diplomaatia tegelikuks sünnimaaks Itaaliat, märgib Tiido.
10/27/20228 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Miks inimesed sõdivad?

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all sõja juured ja tee rahule. Teatud annus verejanu on inimeses olemuslikult olemas ja inimene ei piirdu rõõmustamisega oma üleoleku üle, ta tunneb naudingut ka vastase alandamisest ning tema valust, tsiteerib Tiido Christopher Blattmani.
10/25/20228 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Bütsantsi diplomaatia

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" jätkub diplomaatia ajaloo käsitlemine ning vaatluse all on Bütsantsi välispoliitika. Bütsantsis loodi esimene ametkond, mida meie aja mõistes võib nimetada välisluureks. Diplomaatia ja luure olid tol ajal väga tihedalt seotud, märgib Tiido.
10/20/20227 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ühe ameerika ajakirjaniku omaaegsest arreteerimisest Moskvas

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Ameerika ajakirjaniku Nicholas Daniloffi seiklused Nõukogude Venemaal. Tiido tegi temaga omal ajal intervjuu, mille eetrisse laskmise KGB ära keelas. Daniloff aga võeti peagi pärast seda Moskvas spioonina kinni.
10/18/20227 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Rooma diplomaatiast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" jätkub diplomaatia ajaloo käsitlemine ning vaatluse all on Vana-Rooma välispoliitika. Rooma diplomaatia kuldajaks peetakse üldiselt teise sajandi keskpaika ja esimest sajandit enne meie ajaarvamist, märgib Tiido.
10/13/20227 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ühest Soome diplomaatia "hallist eminentsist" – Jaakko Iloniemist

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Soome diplomaatiaveterani Jaakko Iloniemi elu ja tegevus, abiks Hannu Himaneni raamat temast kui diplomaatia hallist kardinalist.
10/11/20226 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vana-kreeka Peloponnesose sõjast tänapäeval

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" jätkub diplomaatia ajaloo käsitlemine ja vaatluse all on Thucydidese teos "Peloponnesose sõda". Kõigile huvilistele võib seda soojalt soovitada kui ühte alusteksti tänapäeva rahvusvaheliste suhete teemal käivate arutelude paremaks mõistmiseks, märgib Tiido.
10/6/20227 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Hiina Kompartei tegevuse taustast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Hiina Kommunistlik Partei. Esimees Xi Jinpingi ajal on Hiina püüdlused tõusnud uuele agressiivsuse tasemele, märgib Tiido.
10/4/20228 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Diplomaatiast Vanas Kreekas

9/29/20227 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa võimalikust lagunemisest ja selle vajalikkusest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Janusz Bugajski "Juhis Venemaa lõhenemiseks". Bugajski põhiteesi järgi peab impeerium lagunema, et selle asemele saaksid tekkida demokraatlikud struktuurid, märgib Tiido.
9/27/20227 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Hiina varajane diplomaatia

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" jätkub diplomaatia ajaloo käsitlemine ja vaatluse all on Hiina. Üheks impeeriumiks liitmise järel oli Hiinas tõesti ilmselt nii, et pariteetseid suhteid välisjõududega ei tunnistatud, Taevaalune oli üks ja seda valitses Taevapoeg, märgib Tiido.
9/22/20227 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kesk-Euroopa ja Ungari fenomenist

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Kesk-Euroopa. Viimastel aastatel on vähemalt kaks riiki – Poola ja Ungari – hakanud demokraatia vallas teatavat vähikäiku tegema. Ja mõlemad on kunagised suurriigid, märgib Tiido.
9/20/20228 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Diplomaatia ajaloost iidse India näitel

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" jätkub diplomaatia ajaloo käsitlemine. Kautilya nimi on kandunud läbi aegade tema raamatu "Arthashastra" tõttu. Kautilya soovitustes kuningale on sees märkus, et rahu on kasulikum kui sõda, mis on alati ettearvamatu tulemusega ning võib olla väga kulukas, märgib Tiido.
9/15/20226 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Hiinast ja reegliteta sõjast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all hiinlaste nägemus reegliteta sõjat. Reegliteta sõjapidamise esimene reegel on, et mitte miski ei ole keelatud, ei eksisteeri mingeid piiranguid eesmärgi saavutamisel, märgib Tiido.
9/13/20227 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Diplomaatia algusest ehk Amarna ajastust

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" jätkub diplomaatia ajaloo käsitlemine. Paljud diplomaatiat puudutavad nähtused ja kombed olid kasutusel juba rohkem kui kolm tuhat aastat tagasi, märgib Tiido.
9/8/20227 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kilde soomekeelselt riiulilt – Soome Panga president Olli Rehn

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Olli Rehni raamat "Õnnelike vabariik". Rehn väidab, et raamat ei ole memuaaride hulka liigituv, vaid pigem on tegemist vahearuandega Soome olukorrast ja väljakutsetest, märgib Tiido.
9/6/20227 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Diplomaatiast ja selle olemusest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all diplomaatia olemus. Diplomaatia kui suhtlusvorm on ilmselt kasutusel olnud sama kaua kui inimkond on eksisteerinud, märgib Tiido.
9/1/20227 minutes
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kirjeldus kolmandast Vene impeeriumist

Seekord on vaatluse all üks düstoopiline kirjeldus kolmandast Vene impeeriumist, kus kõik kolm balti keelt keelustatakse seadusega ning eestlased ja lätlased veetakse sunniviisil Kaug-Itta, kus nad venestatakse.
8/30/20227 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Väärikast vananemisest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all vananemine. Ärgem muretsegem asjade üle, mida me ei kontrolli. Ei tasu muretseda vanaduse õuduste üle enne, kui need on kohale jõudnud. Ja ka siis mitte eriti, märgib Tiido.
5/26/20227 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kulinaarsest sõjast Venemaa ja Ukraina vahel

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa ja Ukraina vaheline kulinaarne sõda. Venemaa arvab, et borš on nende pärusmaa ja leiutis, kuigi ajal, mil praeguse Ukraina territooriumil borši keedeti, ei olnud mõistet Venemaa veel olemas, märgib Tiido.
5/24/20227 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Sõjaaegsest elust Ida-Aasias

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Ida-Aasia piirkonnas toimuv, sest elu läheb sealgi edasi, kuigi sõda Ukrainas jälgitakse pingsalt. Konkreetselt peatub Tiido lühidalt niinimetatud Ida Davosel ehk Davose majandusfoorumi Aasia analoogil.
5/19/20227 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa röövtegevus Ukrainas okupeeritud aladel

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Vene okupantide tegevus Ukrainas. Vene väed on kordades mõrvarlikumad kui olid natsi-Saksa väed, aga seda muidugi tsiviilelanike mõrvamisel, Ukraina armeega kohtumisel on tulemus harilikult teistsugune, märgib Tiido.
5/17/20227 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kuidas jõukad on valmistunud pandeemiateks ja sõdadeks

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all kallimad ja odavamad variandid tuumasõja eest varjumiseks. Ameerikas näiteks on viimastel aastatel hakanud taas vohama luksuspunkrite äri, märgib Tiido.
5/12/20226 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Jätkulugu Venemaa mõtlemisest ja olemisest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" jätkub Venemaa mõtlemise ja olemise lahkamine. Vene riik on poliitiline moodustis, kus rahvast eraldatud võim omab ülimuslikku iseolemist ja õigusi, märgib Tiido.
5/10/20227 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ukraina sõda ja maailma korraldus

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Ukrainas toimuva sõja mõju ülejäänud maailmale. Ukraina ja Venemaa andsid umbes 30 protsenti maailma nisust ja odrast ning lisaks andis Ukraina umbes 40 protsenti maailma päevalilleõlist. Nende tarnete katkemine on üpris suure mõjuga, märgib Tiido.
5/5/20226 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vene fašismist ehk rašismist

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Vene fašism ehk rašism. Fašismi ja rašismi jaoks ei ole võitlust elu eest, on vaid elu selleks, et võidelda. Patsifism on juba iseenesest reeturlus ja iga inimese kasvatuse eesmärk on lapsest peale kangelase oreool, märgib Tiido.
5/3/20227 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Taktikalise tuumarelva kasutamine Ukrainas

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all strateegilised ja taktikalised tuumarelvad. Tuumarelva kasutamine Vene-Ukraina sõjas on võimalik, kuid ainult Vene rašistliku režiimi poolt, märgib Tiido.
4/28/20226 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Järjekordne jutt Vene mõttemaailmast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" jätkub vene mõttemaailma tutvustamine. Seekord kirjutab Tiido ajaloost ja kolmikrahvusest, mis justkui peaks ühte katlasse panema nii venelased, ukrainlased kui ka valgevenelased.
4/26/20227 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Hiina–Vene suhetest Ukraina sõja taustal

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Hiina ja Venemaa suhted. Tegelikult arvab Peking juba ammu, et ega Venemaa ei oska Siberiga niikuinii midagi peale hakata ning varem või hiljem on see kõik üks suur Hiina, märgib Tiido.
4/21/20226 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Soome julgeolekuraport ja NATO

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Soome liikumine NATO suunas. Soomlastele pakuks ilmselt mõnu tüng, mida rootslastele teha, andes liitumisavalduse enne neid, märgib Tiido.
4/19/20226 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Francis Fukuyama võitlus liberalismi eest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Francis Fukuyama mõtted. Fukuyama sisuliselt ennustab, et Moskva kaotab selle sõja ja lüüasaamine annab läänele võimaluse ronida välja globaalse demokraatia allakäiguspiraalist. Ehk tema vaateid võib pidada üpris optimistlikeks, märgib Tiido.
4/14/20226 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Veelkord Vene mõttemaailmast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" jätkub vene mõttemaailmas toimuva ja toimunu tutvustamine. Venekeelsest netimeediast on käinud mitmel korral läbi termin "rašism" kui vene fašismi üldnimetaja, ehk on aeg hakata rohkem seda terminit levitama, märgib Tiido.
4/12/20227 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Musta mandri riigipöörete hooaeg

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Aafrikat tabanud riigipöörete laine. Musta Mandri viimase aja riigipöörete puhul on olnud huvitav jälgida, et mitmel korral on riigipööret toetanud elanikud tulnud tänavaile Venemaa lippude ja Venemaad toetavate loosungite all, märgib Tiido.
4/7/20227 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ukraina ajaloo moodi minekust

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Serhii Plokhy kirjutatud raamat Ukraina ajaloost. Ukraina ajaloo narratiiv on lihtne: ukrainlased on iidne rahvas, kes on alati püüelnud vabaduse ja iseseisvuse poole, kuid kurjad välisvaenlased on seda läbi aegade takistanud, märgib Tiido.
4/5/20227 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaal väidetavalt valitsevast skiso-fašismist

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa skisofašism, mis on fašism sellega võitlemise maski all. Kui kuulata Vene välisministri Sergei Lavrovi sõnu, et Venemaa ei ole kellelegi kallale tunginud, siis tekib tõesti kahtlus ütleja vaimses tervises, märgib Tiido.
3/31/20227 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Emigreerumisest Venemaalt varem ja praegu

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all venemaalaste väljaränne. Venemaalased on juba mõnda aega aktiivselt otsinud võimalusi eneseteostuseks raja taga, märgib Tiido.
3/29/20227 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kodakondsus kui vahend Moskva poliitikute käes

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa kodakondsus. Venemaa kasutab kodanikustaatust enesele sekkumisvõimaluste loomiseks ja sellest ilma jätmist poliitiliste isearvajate neutraliseerimiseks ning miks mitte ka riigist minema suunamiseks, märgib Tiido.
3/24/20227 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Jätkujutt impeeriumitest ühe impeeriumi ohvitseri nägemuses

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" jätkub impeeriumide teema. Seekord tuleb juttu ühest üsna lühikesest kirjutisest, mis mulle riiulil kahe raamatu vahelt kätte kukkus ja selle autor on isik, kes koloniaalküsimusi ja impeeriumide teemat valdas kogemuse, mitte teooria alusel, märgib Tiido.
3/22/20227 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Elamisest impeeriumipohmeluses maailmas

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all impeeriumid. Side impeeriumi minevikuga on tuntav ka Putini poliitikas. Autoritaarne poliitika kodus ja agressiivsed sammud välismaal. Putini Venemaa püüab pöörata riigi arengu trajektoori taas laienemisele, märgib Tiido.
3/17/20227 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kas Venemaa on määratud olema autoritaarne?

Ukraina sõja taustal on taas kerkinud küsimusi Venemaa nii-öelda ajaloolisest määratusest. Et kas ta ongi määratud olema igavesti agressor ning kas demokraatia ongi Venemaa elanike jaoks täiesti võõras värk. Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" jätkub Venemaa analüüsimine.
3/15/20227 minutes, 1 second
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa kui seisuste ühiskond

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" jätkub Venemaa arvajate mõtete tutvustamine, lootusega, et ehk aitab see tasapisi idanaabrit paremini mõista. Mõistmine ei tähenda toetamist, kuid ilma mõistmiseta on raske kedagi ka hukka mõista, märgib Tiido.
3/10/20227 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kõige raskem on ennustada minevikku

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all ajalugu kui relv. Ühtse ajalookäsitluse pealesurumine ei piirdu Venemaal teadusega, see on surutud ka filmidesse ja isegi videomängudesse, märgib Tiido.
3/8/20227 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kreeka tragöödiakultuur ja tänapäeva pinged

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all antiiktragöödia kui lavakunsti seosed tänapäevaga. Rahvusvahelistes suhetes, nagu kreeka tragöödiateski, on häving alati vaid kukesammu kaugusel, märgib Tiido.
3/3/20227 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Putini vastutusele võtmisest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all võimalused Vladimir Putin sõja- ja muude kuritegude eest vastutusele võtta. Ilmselt oleks vaja rahvusvahelise õiguse asjatundjatel pead kokku panna ja vaadata, mil viisil õnnestuks tunnistada Venemaa agressoriks, märgib Tiido.
3/1/20227 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Eesti saadikute raportitest sõdadevahelisest Soomest

2/25/20227 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Hiina "hundisõdalaste" diplomaatia taustast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord taas vaatluse all Hiina diplomaatia ja hundisõdalased. Hiina diplomaadid teavad, et nende saatuse jaoks on tähtis mitte see, mida välismaalased arvavad, vaid see, millisena näib sinu tegevus kodumaistele poliitilistele ülemustele, märgib Tiido.
2/22/20227 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Demokraatia nimelisest hädaorust

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all demokraatia tervis. Lääne liberaalne demokraatia on languses, samal ajal kui Hiina autoritaarne ühiskonnamudel koos majanduslike saavutustega on tõusuteel, märgib Tiido.
2/17/20227 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vene ja Põhjamaad

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa suhted Rootsi, Norra ja Soomega. Suhted Venemaa ja Põhjala riikide vahel on pingestunud samas taktis Moskva ja lääne suhete üldise pingestumisega, märgib Tiido.
2/15/20227 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa enesekoloniseerimisest 2

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" jätkub Venemaa enesekoloniseerimise käsitlemine. Kui eelmises taustajutus olid vaatluse all Venemaa sisekoloniseerimise algusajad, siis nüüd jõuab Tiido meie ajale lähemale.
2/10/20227 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa enesekoloniseerimisest I osa

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa enesekoloniseerimise ajalugu. Ajaloolase Sergei Solovjovi sõnul on kogu Venemaa ajalugu iseennast koloniseeriva riigi lugu, märgib Tiido.
2/8/20228 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Tööharjumuste muutumisest praegu ja tulevikus

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all töötegemine muutuvas maailmas. Hübriidtöö variant näikse meeldivat paljudele teadmisi nõudvate erialade töötajaile, kuigi nähakse ohtu, et võib tekkida erinevate väljavaadete ja erineva palgatasemega kahetasemeline töötajaskond, märgib Tiido.
2/3/20228 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kuidas läheb Euroopal tehnoloogilises võistluses Hiinaga?

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Hiina ja Euroopa konkurents. Hiina eelised riikliku sekkumise kasutamisel arengu kiirendamiseks on paljudele kolmanda maailma riikidele näidanud, et taoline autoritaarne riigimudel on puhuti edukam kui lääne kapitalismimudel, märgib Tiido.
2/1/20227 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Winston Churchill tuleviku ennustajana

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Winston Churchilli 1931 ilmunud kirjutis "Viiekümne aasta pärast". Churchilli lai huvidering ja haare näitavad, milline on riigimehe erinevus poliitikust, märgib Tiido.
1/27/20227 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ebarahu seisund ja inimkontaktide ohtlikkus

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all maailma üldine olukord, mida Mark Leonard määratleb kui ebarahu. Me elame ebarahu maailmas, ei ole justkui sõda, kuid ei ole ka päris rahu, selline vahepealne värk, kuid suurte pingetega, märgib Tiido.
1/25/20228 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Euroopa "Kuldsest Triost"

Kuna aasta algusest on Euroopa Liidu eesistuja Prantsusmaa, siis on Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" seekord vaatluse all Euroopa nii-öelda kuldne trio, kuid jutt ei ole muusikast.
1/20/20227 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kasahhide segasevõitu üminast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Kasahstan. Näib, et kogu Kasahstanis toimunud või toimuv protsess on sealse hõimuühiskonna sisemiste jõujoonte ümberkujundamine, märgib Tiido.
1/18/20227 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Miks inimese aju tasapisi väiksemaks muutub

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all hallid ajukäärud. Inimese aju on vähenenud, kuid inimkonna enese arengu tulemusel. Kuna evolutsioon on jätkuv protsess, ei ole ette teada, kuhu meie ajuke oma arengus jõuab, märgib Tiido.
1/13/20227 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ühiskonna mõjutamisest eesmärkide saavutamisel

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all kognitiivne sõda. Kognitiivse sõjategevuse maksimumeesmärk oleks vastase ühiskonna nõrgestamine sedavõrd, et seal võiksid võimule tulla ründajale meelepärased poliitilised jõud ning ühiskond võtaks suures osas omaks neile sisse söödetud vaimse seisundi, märgib Tiido.
1/11/20227 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Poliitilise segadusteaja ennustustest Ameerikas

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Ameerika Ühendriikides toimuv. Kui tänavu läheb kongress trumpistlike vabariiklaste kontrolli alla ja kui 2024. aastal hakkab Valges Majas taas laiutama Donald Trump, oleks sellel tohutu mõju kogu lääneliidule, märgib Tiido.
1/6/20227 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa juhtkonnas levinud mõttemaailma ühest osast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa kaitseministri nõuniku Andrei Ilnitski avaldused. Ilnitski on seisukohal, et Venemaa on eraldiseisev tsivilisatsioon ja eks sellisel nähtusel on õigus nimetada asju nii, nagu nad heaks arvavad, märgib Tiido.
1/4/20227 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ühest kunstlikust ajamõõdust nimega nädal

Vikerraadio saatesarja "Harri Tiido taustajutud" 2021. aasta viimases osas on vaatluse all ajaarvestus. Esimesed märgid nädalasest ajamõõtmisest pärinevad 1. sajandist meie aja järgi. Rooma impeeriumi standardiseeritud nädalane kalender ühendas eneses juudi sabati arvepidamise ja roomlaste planetaartsüklid, märgib Tiido.
12/23/20217 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Türgi pürgimustest päikese all paremat asendit leida

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Türgi, turgi rahvad ja ka pan-turanism. Ottomani impeeriumi otsese taastamise asemel on Türgi president Erdogan leidnud uue tegevusbaasi, turgikeelsed rahvad, märgib Tiido.
12/21/20218 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kuidas Hiina vaikselt nii kaugel kui lähemal kohta sisse võtab

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Hiina tegevus teistes riikides. Teadaolevalt on praegu 42 riigil avaliku sektori võlg Hiinale suurem kui kümnendik nende SKT-st. Ei imestaks, kui peagi kuuluks nende hulka ka Ukraina, märgib Tiido.
12/16/20217 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Geopoliitilisest askeldamisest euro-atlantilisel maastikul

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Ameerika Ühendriikide ja Venemaa suhted. Ida-lääne uue lepingulise baasi kujundamine euro-atlandi julgeolekule võiks olla president Joe Bideni jaoks atraktiivne siht ka iseenese koha vormistamiseks ajaloos, märgib Tiido.
12/14/20218 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Avaruumi prügiväljadest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all kosmose risustamine. Hiljuti purustati Maalt lähetatud vene raketi abil Nõukogude Liidu vana satelliit ja paugu tulemusel olla tekkinud vähemalt 1500 suuremat tükki ja sadu tuhandeid metallipudinaid, märgib Tiido.
12/9/20218 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Uuest feodalismiajastust ja pisut ka tehnoloogiast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Joel Kotkini mõtted uus-feodalismist. Tundub, et kiirelt kasvab just varandusliku ebavõrdsuse kasvu eest hoiatajate hulk. Kuigi ei oskagi öelda, kumb kasvab kiiremini, kas hoiatuste hulk või varanduslik ebavõrdsus, märgib Tiido.
12/7/20219 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Uuest klasside konfliktist ühe ameerika professori pilgu läbi

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Michael Lindi raamat "Uus klassisõda". Uus klassisõda võib lõppeda uue klassiülese kompromissiga või siis võidaks üks klass, kas neoliberaalsete tehnokraatide ülaklass või populistlike demagoogide juhitud töölisklass, märgib Tiido.
12/2/20218 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Keskkonnahoiust ja tuumaenergiast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all tuumaenergia. Nii tuuma- kui ka päris rohelise energia pooldajatel on mõlemal argumente nii enda pakutu poolt kui ka konkurentide vastu, märgib Tiido.
11/30/20218 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Euroopa päritolu ja olemus

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Euroopa olemus. Euroopa identiteedi jaoks nähakse migratsioonis ohtu. Euroopa identiteet on aga omakorda kasvanud kogu Euroopa projekti omaette tugisambaks, märgib Tiido.
11/25/20218 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Euroopa kaks eri poolt

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Euroopa poliitiline ja mentaalne kaart. 1970. ja 1980. aastatel nägid Poola ja Tšehhi dissidendid vaeva, et toonitada endi kuulumist just Kesk-Euroopasse, mitte Ida-Euroopasse. See trend pädeb tegelikult tänini, märgib Tiido.
11/23/20218 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Staatusemängud meis ja meie ümber

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all staatusemängud. Kas oleks võimalik elada ka ilma staatuseta? Teoreetiliselt jah, näiteks kommunismis. Kuid praktika näitab, et ka selle ehitajad rajasid uusi hierarhiaid ja sättisid iseennast nende tippu, märgib Tiido.
11/18/20218 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kuidas rahvusvahelised otsused sünnivad

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all see, kuidas sünnivad rahvusvahelised otsused. Poliitikud vaatavad kõiki taolisi dokumente tihti eelkõige isiklike ja parteiliste huvide lähtekohast, märgib Tiido.
11/16/20217 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vandenõukultuurist Venemaal

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaal levivad vandenõuteooriad. Ühiskonna jagamine omadeks ja võõrasteks jätkub täie hooga ka vandenõuteooriate turvil, märgib Tiido.
11/11/20218 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Soomlaste arvamusi NATO-st ja Venemaast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all, mida arvavad meie põhjanaabrid Venemaast ja NATO-st. Venemaa-kriitilisuse kasv on paljuski aluseks ka NATO-sse sõbralikumalt suhtumise kasvule, märgib Tiido.
11/9/20218 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Veealuste kaablite maailmast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all veealused kaablid. Huvitav elu käib seal vee all, kus liigub suur osa meie poolt kuival maal nähtavast ja kasutatavast infost, märgib Tiido.
11/4/20218 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Killukesi demokraatiast ja selle teostamisest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all demokraatia. Praeguses kriisis ei ole asi selles, et inimestel on demokraatiast kõrini. Lihtsalt ühiskonnad on tugevalt polariseerunud ja killustunud, märgib Tiido.
11/2/20218 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Arenguabist nii ja naa

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all arengumaadele antav abi. Kuna paljude probleemide allikas on ka rahvastiku kiire kasv, siis tasub abis keskenduda haridusele, eriti tütarlaste ja naiste haridusele, märgib Tiido.
10/28/20218 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Maa tulevikust

Et mitte trendist kõrvale jääda, on Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" seekord vaatluse all keskkond, täpsemalt meie elukeskkonna tulevik. Inimese loomus ei muutu väga kergelt, selleks on vaja väga suuri vapustusi, märgib Tiido.
10/26/20218 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Soome probleemid venelaste omandiga

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all venelaste omandid Soomes. Vene kodanike seletamatu huvi kinnisvara vastu põhjanaabrite juures jätkub ja otsitakse uusi teid huvi pakkuvate objektide soetamiseks julgeoleku seisukohalt tundlikes paikades, märgib Tiido.
10/21/20218 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa võimukonserv

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa võimumängud. Vladimir Putinile ei meeldivat sugugi igasugused jutud võimalikust tippvõimu vahetumisest ja tema võimalikust järglasest. Ükskõik kelle edutamine ükskõik kuidas või kuhu võiks vallandada kohe spekulatsioonide tulva, märgib Tiido.
10/19/20218 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Igavlemisest ja molutamisest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all igavlemine. Suure osa igavuse ajaloost on tegeletud sellega, kuidas igavusest pääseda. Praeguseks oleme aga jõudnud aega, kus juba otsitakse võimalusi selleks, et igavusehetki tekitada, märgib Tiido.
10/14/20218 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Taiwani küsimusest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Hiina Rahvavabariik ja Hiina Vabariik ehk Taiwan. Pinged on tõusnud ja eksperdid mõõdavad taas ameeriklaste ja hiinlaste sõjalisi võimekusi võimaliku konflikti puhuks, märgib Tiido.
10/12/20218 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Joomine kui arengu mootor

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all alkoholi mõju inimkonna arengule. Alkoholi sotsiaalne funktsioon on tänini tähtsal kohal ja läbi aegade on alkohol olnud üks diplomaatia töövahendeidki, märgib Tiido.
10/7/20218 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Markii de Custine'i Venemaast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Astolphe de Custine´i kirjeldus Venemaast aastal 1839. Markii de Custine´i raamatu väärtus on püsiv ja meie asupaika arvestades oleks see ka paljudele eestlastele valgustav lugemine, märgib Tiido.
10/5/20217 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Wagneri rühmitus

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Mali hunta ja Vene firma Wagner. Wagner näikse olevat võrgustik, mis palkab eri riikides tegutsemiseks eri siltide all palgasõdureid ja seda mitte ainult Venemaalt, märgib Tiido.
9/30/20218 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Demokraatia tippkohtumise plaanist

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all kavasolev tippkohtumine demokraatia edendamiseks. Demokraatiaga on üldiselt keskpärane lugu ja kui võtta arvesse ka demokraatia vähikäiku Indias, siis elab umbes 68 protsenti maailma elanikest praegu valitavates autokraatiates, märgib Tiido.
9/28/20217 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa kui saar

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Vadim Tsõmburski vaated. Siber on Tsõmburski arvates Venemaa jaoks võtmetähtsusega ja Venemaa ei ole tema jaoks Euraasia, vaid enese vajadusi rahuldada suutev "saar", omaette tsivilisatsioon, märgib Tiido.
9/23/20217 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ühest raamatust katastroofide poliitika teemal

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Niall Fergusoni raamat "Doom". Fergusoni arvates võib koroonaviiruse mõju meie sotsiaalsele elule olla sama kui AIDS-il seksuaalelule: see muudab meie käitumist, kuid mitte piisavalt, et vältida hulka enneaegseid surmasid, märgib Tiido.
9/21/20217 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Soome kaitsearuanne

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Soome kaitsepoliitika aruanne. Soome välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika aluseks on rahvusliku liikumisruumi ning valikuvõimaluste säilitamine ja selle hulka kuulub ka võimalus taotleda NATO liikmelisust, märgib Tiido.
9/16/20217 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Hiina Ühise saatuse ühiskonnast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on jätkuvalt vaatluse all Hiina globaalsed pürgimused. Hiina strateegia üks tööriist on Vöö ja Tee projekt, teine ja üldisem raamistik on "Ühise saatuse ühiskond", millest seekord juttu tulebki.
9/14/20218 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Hiina ning tema Vöö ja Tee projekt

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" jätkub jutt Hiina globaalsetest pürgimustest, mille üks tööriist on Vöö ja Tee projekt.
9/9/20218 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Hiina globaalsetest plaanidest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Hiina globaalsed plaanid lähiaastateks. Külma Sõja järel toonitas Hiina vajadust multipolaarse maailma järele, nüüdseks aga on jõutud järeldusele, et USA ajastu on läbi ja seega peab arusaamu muutma, märgib Tiido.
9/7/20218 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa venelaslikkuse ja ajaloo kaitsest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa võitlus vaenuliku lääne vastu, mida ei nähta enam 20. sajandi pärandina, vaid pika ja katkematu teljena alates keskajast tänapäevani.
9/2/20218 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vene ühiskonnast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa ühiskond. Vladimir Pastuhhovi hinnangul valitseb Venemaad parasiteeriv seisus, kes tänu Putinile on muutunud valitsevaks klassiks. Tegelikult on see lumpenite ehk kaltsakate seisus, märgib Tiido.
8/31/20218 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Trükitud raamatu võistlusest digikonkurentidega

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all paberraamatud ja e-raamatud. Jätke suvel digividinad mõneks ajaks kõrvale ja proovige mõnu tunda ka hea paberraamatu lugemisest ning selle poolt stimuleeritud mõttelennust, soovitab Tiido.
6/29/20217 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vene välisministri Andrei Kozõrevi mälestustest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa kunagise välisministri Andrei Kozõrevi karjäär. Kozõrevi puhul meenutatakse alati tema kurikuulsat kõnet Stockholmis, kus ta CSCE kohtumisel lääne poliitikat ründas ja ei rünnanud ka, märgib Tiido.
6/22/20217 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa "valgest Internetist"

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa katseid sõltumatu neti loomiseks. Interneti sisu tsenseerimine ja soovimatu sisu kõrvaldamise nõudmine on kujunenud Venemaal juba argiseks, märgib Tiido.
6/17/20217 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kallis metalne rohepööre

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all rohepööre. Uusi energia saamise viise soovitakse, kuid nende loomiseks vajalikke meetmeid vastustatakse, märgib Tiido.
6/15/20217 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaal ei suuda külmkapp mõista teleri geneetilist koodi

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all see, mille poolest erinevat vene inimesed lääne inimestest. President Vladimir Putin on märkinud, et vene inimest eristab lääne omast väljapoole pööratus ning kalduvus eneseohverdusele.
6/10/20218 minutes
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Hiina Kommunistlik Partei kui galaktiline suunamudija

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all peagi saja-aastaseks saav Hiina Kommunistlik Partei. Hiina kompartei ja selle liidri Xi Jinpingi pürgimusi võib nimetada galaktilise suunamudija rolli poole liikumiseks.
6/7/20218 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Nord Stream 2 ja selle mõju julgeolekule

6/3/20217 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Soome sõjaväeluure aastaülevaatest

6/1/20217 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Puude õigustest

5/27/20217 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Avaruumi reiside mõju inimesele

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all kosmoselennud. Meie senisest arengukeskkonnast irdumine keskkonda, mille jaoks me pole kohanenud, on üpris riskantne ning tugimeetmete leiutamist vajav, märgib Tiido.
5/25/20217 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Raudne kuppel

Iisraeli ja palestiinlaste järjekordses vägivallakeerdes on korduvalt viidatud raketitõrjesüsteemile, mida tuntakse nimetuse "Raudne kuppel" all. See tänavu kümnendat sünniaastat tähistav süsteem on mõneti unikaalne. Nimelt ei ole taolist mujal seni vaja olnud. "Kuppel" on mõeldud eeskätt suurearvulise juhitamatute lähimaarakettide ründe tõrjumiseks.
5/20/20217 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa ja "pehme jõud"

Venemaa võimude pürgimuste kohta kasutada enese huvides välisriikide elanikke on kirjutatud nii raamatuid kui ka teadustöid ja arvukalt artikleid eri väljaannetes. Ammendavat ülevaadet anda pole võimalik, kuid väike spikker sel teemal kulub ehk ära, nii-öelda meenutuseks.
5/18/20217 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Pandeemia ja "toksiline positiivsus"

Koroonapandeemia puhul peab ilmselt alati täpsustama, mis mõttes positiivsusest räägitakse – kui testi tulemuste mõttes, siis on see üks jutt, kui pandeemia mõjust, siis hoopis teine.
5/13/20217 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vene diplomaatide raske, kuid huvitav elu

5/11/20218 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Segaduse kasulikkusest

5/5/20217 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vladimir Putin

5/4/20217 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Afganistan- minek ja tulek

4/29/20217 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kriitilised maavarad

4/27/20217 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Taiwan konfliktikoldena

4/22/20217 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Hiina huvid Aafrikas

Eelmine nädal rääkisime seoses Eesti Aafrika-suunaliste kavadega Venemaa huvitatusest Mustal mandril askeldamisest. Täna "Harri Tiido taustajuttudes" vaatleme, kuidas Hiina samasse kanti suhtub.
4/20/20217 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa huvide laienemine Aafrikas

"Eesti võttis mõni aeg tagasi vastu "Aafrika strateegia", määratlemaks oma huve Mustal mandril. Seega peaks meid huvitama, kelle või millega võib seal tegemist tulla. Tänases jutus räägin pisut Venemaa huvist selle mandri vastu," tutvustan Harrri Tiido tänast taustajuttu.
4/15/20217 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vene ja Hiina - rahandus

"Kui Venemaa välisminister Sergei Lavrov umbes kolm nädalat tagasi Pekingis käis, kuulutas ta pressikonverentsil mõlema riigi pürgimustest saada üle sõltuvusest Lääne finantssüsteemist. Viide oli seejuures nii pankadevahelisele maksesüsteemile kui ka rahvusvaluutade kasutamisele," tutvustab Harri Tiido selle nädala esimest taustajuttu.
4/13/202110 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido Taustajutud. Ordo luris

"Möödunud nädala Eesti Ekspressis ja seejärel Eesti Päevalehe laupäevalisas oli juttu Poola katoliiklikust juristide ühendusest Ordo Iuris, selle taustast ja sidemetest Eestiga. Lisan pisut teavet, mis põhineb valdavalt Višegradi riikide uurivate ajakirjanike võrgustiku vsquare.org poolt üllitatud infol. Kõnealuste ühenduste ideoloogia jääb siinkohal kõrvale," tutvustab Harri Tiido tänast taustajuttu.
4/8/20217 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Hundisõdalased Hiina diplomaatias

"Paar nädalat tagasi pälvis Prantsusmaa Strateegiliste uuringute fondi Hiina ja Aasia ekspert Antoine Bondaz Twitteris Hiina Pariisi-saatkonna tähelepanu. Nimelt tituleeris Hiina suursaadik Lu Shaye teda sõnapaariga "petite frappe", mida võiks vist tõlkida kui "väike suli" "väike pätt" või "väike huligaan". Diplomaadi jaoks tavatu sõnakasutus ja tõtt öelda ei tule mulle meelde, et oleksin oma diplomaadiaastate jooksul mõnda suursaadikut, või üldse diplomaati, kuulnud avalikus meediaruumis selliseid väljendeid pruukivat," tutvustab Harri Tiido seekordset taustajuttu.
4/6/20217 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vandenõuteooriad teoorias ja praktikas

"Tänast päeva arvestades oleks ehk paslik rääkida mõne sõnaga vandenõuteooriatest. Oleme teemat Taustajuttudes puudutanud mullu detsembris seoses USA-s levinud QAnon liikumisega, kuid täna pisut üldisemalt," tutvustab Harri Tiido tänast taustajuttu.
4/1/20217 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kuu peale kiirustamisest

"Varem oli ikka nii, et kui keegi teid Kuu peale saatis, siis võeti seda kui pehmet solvangut. Nüüd on aga nii, et riigid suisa rüselevad Kuu peale minemisega, nagu ka avaruumi asustamisega. On tekkinud eri riikide rühmitused, kes omavahel konkureerivad Maa kaaslase vallutamisel," tutvustab Harri Tiido selle nädala esimest taustajuttu.
3/29/20217 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Euroopa kaitseprobleemide ajalooline peegeldus

"Mitmed USA presidendid on püüdnud avaldada Euroopa liitlastele survet, et nood suurendaksid panust kaitsevõime arendamisse. Eriti jõuliselt tuli selle sõnumiga avalikkusesse president Donald Trump. Euroopa riigid on aga paraku ikka veel jalgu järel lohistamas ning mõnes riigis tekkis Trumpi pressingu tulemusel hoopis täiendavaid negatiivseid tundeid ameeriklaste suhtes. Ilmekalt on taolised tunded esile tulnud Prantsusmaal, kes tahaks olla Euroopa riik number üks, kuid ilma ameeriklasteta," tutvustab Harri Tiido selle nädala teist taustajuttu.
3/24/20216 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Euroopa Tulevikukonverents

"Ühes veebruarikuu Taustajutus mainisin Euroopa strateegilisest autonoomiast rääkides ka Euroopa Tulevikukonverentsi. Selle käivitamine lükkus eelmisest aastast tänavusse ja nüüdseks on euroliidu kolm presidenti allkirjastanud ka Ühisdeklaratsiooni konverentsi teemal. Selle start on kavandatud 9. maile, elik Euroopa päevale," tutvustab Harri Tiido ürituse väljavaateid tänases taustajutus.
3/23/20217 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido tastajutud. Liikumistest Venemaa poliitilisel maastikul

"Sügisel on Venemaal ees Riigiduuma valimised. Üldiselt peaks idanaabri poliitiline maastik olema suures osas välja kujunenud – on Kremli käepikendus – "Ühtne Venemaa" - kellele on antud ülesanne saada valimistel kaks kolmandikku kohtadest. On niinimetatud süsteemisisene opositsioon – Zjuganovi kommunistid ja Žirinovski liberaal-demokraadid, kes alati kandideerivad ja veendunud pooldajate turvil ka alati Duumas esindatud on, kuid kellel ei ole mingit ambitsiooni valimisi võita ja valitsuses vastutust kanda," juhatab Harri Tiido sisse tänase taustajutu.
3/18/20216 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido tastajutud. Vahva sõdur Švejki juhtumised said 100-aastaseks…

"Meenub, et kui mind 1974. aastal nõukogude armeesse võeti, siis võtsin kaasa vaid ühe raamatu – sellesama Švejki. Ja leidsin meie Poola piiril paiknevast väeosast mitu tegelast, kellede prototüübid Hašek oli ajalukku kirjutanud. Nii näiteks meenutas väeosa komandör väga täpselt seda kindralit, kes kannatas selgitamise ja seletamise maania all," tutvustab ajakirjanik Harri Tiido tänast tausajuttu.
3/16/20217 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kolme Mere Algatus ja selle ajalooline taust

"Kolme Mere Algatus selle praeguses vormis peaks olema mõeldud Põhi-Lõuna suunaliste infrastruktuuriprojektide elluviimiseks nii osalejariikide kui ka USA rahadega. Tegelikult ongi ameeriklased need, kelle tugev toetus ja ka mõningane ärgitamine kogu asja liikvele pani. Vormiliselt oli küll algataja Poola president Andrzej Duda 2016. aastal. Ja ladina keeles võiks seda algatust kutsuda "Trimariumiks". Selline ladinakeelne variant oleks antud kontekstis paslik, kuna Põhi-Lõuna suunalist riikide kogumit on poolakad püüdnud kokku saada ka sõdadevahelises perioodil, siis nimetati algatust Intermarium, elik "Meredevaheline"," tutvustab Harri Tiido tänast taustajuttu.
3/11/20216 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Mis seal üleval Kaug-Põhjas toimub ja mida seal vaadelda on?

"Riigikogus toimunud välispoliitika arutelul meenutas välisminister ka Eesti pürgimust saada Arktika Nõukogus vaatlejaliikmeks. Euroopa Liit on nii-öelda taotluspõhine vaatleja elik saab osaleda ja vaadelda, kui esitab taotluse konkreetseks kohtumiseks. Vaatlejastaatuse saamist on seni takistanud tüli hüljeste ja hülgenahkade pärast eelkõige alalise liikme Kanadaga," tutvustab Harri Tiido tänast taustajuttu.
3/9/20216 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Filosoofia lohutusest

"Kuuendal sajandil kirjutatud "Filosoofia Lohutus" on olnud läbi aegade erineva tähendusega. Keskajal ja hiljemgi on seda massiliselt tõlgitud ja uusi tõlkeid tuleb meie ajani välja – näiteks Vikerraadio kodulehel on viide digitaalsele raamatuversioonile, koopiana aastal 1897 ilmunud trükist. Minul on laual aastal 1969 tehtud tõlge Folio Society suurepärases köites. Ja harilikult on tõlgid kirjutanud raamatule ka eessõna või sissejuhatuse, mistõttu nende võrdlemine annaks hea ülevaate Boethiuse teksti suhtumise muutumisest ajas ja ruumis…" tutvustab ajakirjanik Harri Tiido tänast taustajuttu.
3/4/20216 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Mida valgevenelased arvavad naabritest?

"On mitmeid küsitlusi teemal, mida arvavad naaberrahvad valgevenelastest, kuid raskem on leida vastupidist uuringut – mida arvavad valgevenelased naaberrahvastest. Poola Idauuringute Instituut on selle tänuväärse töö ära teinud," tutvustab Harri Tiido tänast taustajuttu.
3/2/20216 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Järjepidevus Vene diplomaatias

"Euroopa Liidu kõrge esindaja Josep Borrelli ebaõnnestunud Moskva-visiit on saanud palju kriitikat ja tähelepanu on juhitud ka Vene välisministri Lavrovi süüdistavale sõnaseadmisele pressikonverentsil. Jüri Luik on Eesti Päevalehe kirjutises andnud viiteid sellest, millele pidanuks venelastega läbirääkimistel tähelepanu pöörama," tutvustab Harri Tiido nädala teist taustajutu teemat.
2/25/20216 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Pikem telegramm

"Hiljuti üllitas USA Atlandi Nõukogu kirjutise pealkirjaga "Pikem Telegramm. Teel Ameerika uue Hiina-strateegia suunas". Kirjutis on tõesti ¨tublisti pikem kui Kennani oma, üle 80 lehekülje. Üllitisel on autori kohale märgitud "Anonymous" elik "Anonüüm". Toimetajad märgivad, et tegemist on "administratsiooni endise kõrge esindajaga", kes ei soovi praegustes oludes teatud põhjustel oma nime avaldada," tutvustab Harri Tiido tänast taustajuttu.
2/23/20217 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Relvastuskontrolli kalambuuridest

"Veebruari alguses, 5. kuupäeval, jõustus USA ja Venemaa vahelise strateegilise relvastuse lepingu pikendamine veel viieks aastaks. Asi oli päris napikas – Trumpi administratsioon soovis kasutada lepingut Venemaa survestamiseks, Venemaa sellega ei nõustunud ja leping oli kokku varisemas," tutvustab Harri Tiido nädala teist taustajuttu.
2/18/20216 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Euroopa strateegilisest autonoomiast

"Mullu kevadel oli Euroopa Liidul kavas korraldada Euroopa Tuleviku Konverents, mis lükkus aga koroona tõttu edasi. Nüüd püütakse seda taas käivitada ja nende pürgimuste taustal käivad vaidlused ka konverentsi teemade ulatuse üle, " tutvustab Harri Tiido selle nädala esimest taustajuttu.
2/15/20216 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kas Venemaa võidab või kaotab kliimamuutustest?

"Oli vist aasta 2003 kui president Putin vastas vastuseks kliima soojenemise jutule, et jäämäed on sulanud ka ilma inimese abita, ka soojenemine on toimunud looduslikel põhjustel, mitte inimtegevuse tulemusena. Ja Putin lisas, et paar-kolm kraadi soojem keskkond on Venemaale ainult kasuks, viljakasvatus Siberis laieneb ja venemaalased saavad kasukate arvelt kokku hoida…" tutvustab Harri Tiido neljapäevast teemat.
2/11/20216 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Impeeriumite langus ja keskkonna osa selles

"Antiigiajaloolane Tom Holland, keda palun siinses kontekstis mitte segi ajada samanimelise filminäitlejaga, ütles korra, et iga lääneriik kes kunagi on olnud ka impeerium või üliriik, on alati elanud teadmisega iseenese surelikkusest. Läänes teab enamus inimesi alateadvuse tasandil, mis on impeerium. Ja teab, et mis on kord tõusnud, see peab ükskord ka langema," tutvustab Harri Tiido teisipäevast taustajuttu.
2/9/20216 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kiievi Venemaad pole kunagi olnud, on olnud Põhja-Euraasia

"Kui tuleviku ennustamine on raske, siis mineviku ennustamine tihti veelgi raskem. See pädeb ka Venemaa, või selle territooriumi kohta, kus Venemaa praegu paikneb," tutvustab neljapäevast taustajuttu Harri Tiido.
2/4/20216 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Euroopa arvab – endast ja Ameerikast ja muustki

"Eurooplased kalduvad arvama, et Ameerika ühiskond on katki ja Euroopas on tekkinud neli poliitilist hõimu. "European Council on Foreign Relations" ehk Euroopa Välissuhete Nõukogu viis läbi järjekordse uurimuse eurooplaste arvamustest ja suhtumistest," tutvustab Harri Tiido nädala esimest taustajuttu.
2/3/20216 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Haritlaste reeturlusest ajaloolises plaanis

"Mõnikord on kasulik, kui näppu jääb mõni vana raamat, mille uuesti lugemine annab selle sisule uue värvi. Nii jäi minule raamaturiiulil ette 1927. aastal prantsuse keeles ilmunud Julien Benda raamat "Intelligentsi, ehk parem oleks öelda "haritlaste" reeturlus". Inglisekeelne üllitis pärineb aastast 2014. Mõtleme ajas tagasi – Esimene Ilmsõda oli 9 aastat tagasi lõppenud, kuid elamas veel inimmälus, natsism ei olnud Saksamaal veel võimule tulnud, kuigi oli juba pead tõstnud," tutvustab Harri Tiido taustajuttu.
1/28/20216 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Trumpismist ja sadopopulismist

"Rohkem kui kaks aastat tagasi üllitas ajaloolane Timothy Snyder raamatu pealkirjaga "Tee mitte-vabadusse". Snyder on tuntud oma kriitilise suhtumise poolest Putini Venemaasse ja ka Trumpi administratsiooni. Mullu sügisel, enne USA presidendivalimisi, avaldas netikülg Eurozine usutluse temaga. Hakatuseks selgitas Snyder oma raamatust pärit terminit "sadopopulism", mida ta kasutab Trumpi rezhiimi kohta," tutvustab Harri Tiido selle nädala esimest taustajuttu.
1/26/20216 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Vene raha ja selle mõju Ameerikas

"USA uut presidenti Joe Bidenit on ennustatud olema Venemaa suhtes kriitilisem kui Donald Trump, kes mingil põhjusel vältis Kremli kritiseerimist. Kuid suure tõenäosusega on ka Bidenil vaja Moskvaga suhteid hoida, kasvõi relvastuslepete plaanis. Aga nende suhete foonil on veel üks asjaolu, mis võib USA-s mõju omada – nimelt Vene raha, pluss investeeringud," tutvustab ajakirjanik Harri Tiido neljapäevast taustajuttu.
1/21/20216 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Alanud aasta ohud ja võimalused

"Aasta lõpus ning uue aasta alguses tehakse alailma erinevaid kokkuvõtteid ja ennustusi. Kuigi mulle ennustamine eriti ei meeldi, viskan siiski omalt poolt ka kümme senti sellesse katlasse," tutvustab Harri Tiido teisipäevast taustajuttu.
1/19/20216 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kuuldused liberalismi surmast on ennatlikud

"Viimase aasta või paari jooksul on ilmunud sedavõrd palju liberalismi ja kõigi selle avaldumisvormide vältimatut hääbumist ning surma kuulutavaid raamatuid ja artikleid, et briti analüütik Timothy Garton Ash oli sunnitud tõdema – "ilmselt on liberalism veel vägagi elus". Muidu ju tema lahkumisest nii palju ei räägitaks," tutvustab Harri Tiido taustajuttu.
1/14/20216 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Õiguslikud võimalused Putini režiimi kohtu ette viimiseks

"Nädal tagasi rääkisime USA senise presidendi Donald Trumpi kohtualastest muredest. Täna aga samast teemast Venemaal, kus võimuritel sarnased mured," tutvustab Harri Tiido nädala esimest taustajuttu.
1/12/20216 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kuidas grillida diplomaate ja vastase võitlejaid?

"Aasta 2017 detsembris siirdus vastselt USA Luure Keskagentuuri Euroopa salaoperatsioonide osakonna juhiks nimetatud Marc Polimerόpoulos lähetusse Moskvasse, kus tal olid ees ka kohtumised Nõukogude eriteenistuste esindajatega. Pärast ühte kohtumist hotelli tagasi jõudes ja magama minnes, ärkas ta järsku kohutava enesetundega," tutvustab Harri Tiido taustajuttu.
1/7/20216 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Donald Trumpi kohtutee võimalikkus…

"USA-s on mure lahkumisjärgsete kohtuasjade pärast Donald Trumpil päris ilmne. Ta ei taha kohe kuidagi ametit maha panna. See on mõistetav kasvõi juba tema pea kohal rippuva võlakoorma pärast – võlgu olla tal umbes miljard dollarit, neist 450 miljonit peaks ta tagastama eeloleva kahe aasta jooksul," tutvustab Harri Tiido oma selle nädala esimest taustajuttu.
1/5/20216 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Räägime viinast

"Aasta lõpp on kohe käes ja nii mõneski peres tähendab see ka erinevate jookide tarbimise kasvu. Venemaal on uut aastat ikka tervitatud šampusega, kuid samuti viinaga. Viin on üldse Venemaal märgilise tähendusega nähtus," tutvustab diplomaat Harri Tiido selle nädala taustajuttu.
12/29/20209 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Mõtteid inimestest ja muudest loomadest

Aastal 2002 üllitas briti filosoof John Gray raamatu "Straw Dogs" elik "Õlest koerad". Mõiste "õlest koerad", tähistas Hiinas omal ajal kehtinud kommet põletada neid kujundeid teatud rituaalide ajal. Kuid tervikuna oli raamatu eesmärk heita kinnas seisukohale, et inimene on kõige keskus ja kogu ajalugu sõltub ainult inimese tegemistest ja mõtlemistest.
12/22/20208 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Inimkond ei saa kohe mitte targemaks…

Kuna oleme pandeemia järjekordses laines, siis on paslik meenutada ühte raamatut, mis inimkonda hoiatas selle eest, kuid tulutult. Raamat on John Barry "The Great Influenza" elik siis "Suur gripp" ja jutt on sada aastat tagasi möllanud niinimetatud "hispaania gripist", millel paraku ei olnud Hispaaniaga rohkem seoseid kui tõik, et viiruse kätte suri Hispaania tollane kuningas.
12/17/20208 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Sandarmohi hauad. Venemaa proparünnak Soome vastu

Oleme oma taustajuttudes puudutanud ajaloolist mälu, unustamist ja ajaloo kasutamist poliitilistel eesmärkidel Venemaal. Täna toome sellesse teemasse sisse põhjanaabri Soome, kellel hoolimata muidu viisakatest suhetest idanaabriga on sellega jätkuvalt probleeme. Ja nagu ikka, on Venemaa valinud tüli kiskumiseks Teise Maailmasõja eelse, aegse ja järgse ajastu.
12/15/20209 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ameerika Ühendriikide isolatsionismikalduvused

Võtame täna jutuks Ameerika isolatsionismikalduvused, mis senise presidendi ajal eredalt esile tõusid. Ajendiks suvel lõpul ilmunud Charles Kupchani raamat Ameerika katsetest end maailmast ära lõigata.
12/10/20209 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Karaganovi uutest doktriinidest Venemaal

"Ma olen ärimees, kes müüb teatud toodet, nii Läänes, kui kodus," ütles mulle kord Trilateraalse Komisjoni kohtumise ajal toimunud vastuvõtul usalduslikult Sergei Karaganov, kes neil kokkusaamistel tihti kutsutud külalisena osales.
12/8/20209 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Poliitilisest korrektsusest

Me elame maailmas, mis täitub järjest uute terminitega. Näiteks vihakõne või vaenukõne ja Euroopa Liidu nõudmised selle kriminaliseerimiseks. Vastaspoolel on aga termin "poliitiline korrektsus", mis viimaste aastakümnetega on üha enam levinud nii termini kui väitlusvahendina.
12/3/20208 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Süvariigist

Tänu ühe valitsuserakonna esindajatele on termin "süvariik" Eestis päris hästi tuntud. Mõni aeg tagasi lisandus sellele terminile veel "püsiriik", kuid kuna mulle eneselegi ei ole päris selge, mida see tähistab, siis piirdun "süvariigist" rääkimisega.
12/1/20208 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venelaste suhtumine välispoliitika küsimustesse

Poola ajakiri "Nowa Europa Wschodnia" avaldas mõni aeg tagasi ülevaate uuringust, mille tellis Venemaa Levada Keskuselt Poola-Vene dialoogi ja kokkuleppe keskus. Käivitati eksperiment, selgitamaks venelaste suhtumist välispoliitika küsimustesse.
11/26/20209 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Euroopa radikaalne populism. Trumpi valimiskaotus

Mitu vaatlejat on märkinud, et USA presidendivalimistel on sedapuhku ka märgiline tähendus - Trumpi kui suure mõjukeskuse radikaalpopulistliku liidri saatus võib ju mõjutada ka temale orienteerunud Euroopa radikaalpopulistlikke jõude.
11/24/202010 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Yuval Noah Harari mõtteid

Ajaloolase Yuval Harari arvates ei ole praegune pandeemia meie tsivilisatsioonile kuigivõrd suur oht, suured probleemid seisavad meil alles ees…
11/19/20209 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Konservatiivide ja liberaalide ajuehitus

Kas konservatiividel ja liberaalidel on erinev ajuehitus? Ameerika Ühendriikide äsjastel valimistel tuli ilmsiks demokraatide ja vabariiklaste pooldajate tugev polariseeritus ja avalik vaen üksteise suhtes. Ühe ühiskonna liikmed, kuid sedavõrd erinevate seisukohtadega – nagu oleks tegemist erinevate rahvaste, erineva ajaloo ja nüüdisaja taju ning erineva tulevikupildiga. Eks inimese arengus ühe või teise poliitilise spektri osa suunas ole palju mõjureid, kuid Ameerika teadlased on nüüd jõudnud nende tuvastamisel välja neurobioloogiani.
11/17/202010 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kommunistlikest ja muudest sigadest

Täna räägime sigadest – kommunistlikest ja ka fašistlikest. Poliitikutel palun kohe maha rahuneda, juttu ei tule neist. Räägime ikka neist päris kärssninadest, kes meie toidulauda rikastavad ja mõnel pool ka tubaste lemmikloomadena elavad. Ja üleüldse – minu arvates on väga ebaõiglane võrdlus, kui kedagi nimetatakse seaks – see on justkui solvang, kuid tihti võib see solvang olla vastupidine – solvav seale, mitte inimesele, kellega teda ebaõiglaselt võrreldakse.
11/12/20209 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Kriisid ja nendeks valmistumine

Õhtuleht avaldas hiljuti kirjutistesarja valmisolekust sõjaks. Stroomi keskuse kõrval oleva bussipeatuse reklaamipinnal oli Päästeameti üleskutse hoida kodus nädalast toidu- ja joogivaru. Kui olin veel Helsingis tööl, siis ka seal jooksis meedias läbi üleskutse tagada isiklikul ja perekondlikul tasandil kriisivalmidus. Niisiis räägime kriisist ja selleks valmistumisest.
11/10/20209 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Unustamise kasulikkusest ajaloos

Septembri lõpus 2020 liitus Vikerraadioga kogenud diplomaat Harri Tiido, kes kaks korda nädalas pakub lühilugude sarjas sissevaadet rahvusvahelisse poliitikasse.
11/5/20209 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Prantsusmaa ja kaotatud lahing islamismi vastu

Järjekordne sõnum islamistide kuriteost Pariisi äärelinnas, kus kooliõpetaja tapeti ja tal lõigati pea küljest, ei tundugi enam nii võikana kui varasemad sõnumid islamistide mõrvadest.
11/3/20209 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. USA senine valitsus ja usuvabadus

Septembri lõpus 2020 liitus Vikerraadioga kogenud diplomaat Harri Tiido, kes kaks korda nädalas pakub lühilugude sarjas sissevaadet rahvusvahelisse poliitikasse.
10/29/20209 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ajuvaba liikumine USA valimiskampaania osana…

Septembri lõpus 2020 liitus Vikerraadioga kogenud diplomaat Harri Tiido, kes kaks korda nädalas pakub lühilugude sarjas sissevaadet rahvusvahelisse poliitikasse.
10/27/20209 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Koroonapandeemiaga seotud muredest Venemaal

Septembri lõpus 2020 liitus Vikerraadioga kogenud diplomaat Harri Tiido, kes kaks korda nädalas pakub lühilugude sarjas sissevaadet rahvusvahelisse poliitikasse.
10/22/20209 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ameerika presidendid ja tervisehädad

29. septembril 2020 liitus Vikerraadioga kogenud diplomaat Harri Tiido, kes pakub kaks korda nädalas (T ja N kell 11.15) lühilugude sarjas sissevaadet rahvusvahelisse poliitikasse.
10/20/20209 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ränne ehk migratsioon, 4

29. septembril 2020 liitus Vikerraadioga kogenud diplomaat Harri Tiido, kes pakub kaks korda nädalas (T ja N kell 11.15) lühilugude sarjas sissevaadet rahvusvahelisse poliitikasse.
10/15/202011 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ränne ehk migratsioon, 3

29. septembril 2020 liitus Vikerraadioga kogenud diplomaat Harri Tiido, kes pakub kaks korda nädalas (T ja N kell 11.15) lühilugude sarjas sissevaadet rahvusvahelisse poliitikasse.
10/13/202011 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ränne ehk migratsioon, 2

29. septembril 2020 liitus Vikerraadioga kogenud diplomaat Harri Tiido, kes pakub kaks korda nädalas (T ja N kell 11.15) lühilugude sarjas sissevaadet rahvusvahelisse poliitikasse.
10/8/202010 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Ränne ehk migratsioon, 1

29. septembril 2020 liitus Vikerraadioga kogenud diplomaat Harri Tiido, kes pakub kaks korda nädalas (T ja N kell 11.15) lühilugude sarjas sissevaadet rahvusvahelisse poliitikasse.
10/6/202010 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Venemaa poliitiliste mõrvade ajalugu

29. septembril 2020 liitus Vikerraadioga kogenud diplomaat Harri Tiido, kes pakub kaks korda nädalas (T ja N kell 11.15) lühilugude sarjas sissevaadet rahvusvahelisse poliitikasse.
10/1/202012 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Harri Tiido taustajutud. Valgevene kui rahvuslik projekt

29. septembril 2020 liitub Vikerraadioga kogenud diplomaat Harri Tiido, kes pakub kaks korda nädalas (T ja N kell 11.15) lühilugude sarjas sissevaadet rahvusvahelisse poliitikasse.
9/29/202011 minutes