Winamp Logo
Gwleidydda Podcast Cover
Gwleidydda Podcast Profile

Gwleidydda Podcast

Welsh, Political, 1 season, 41 episodes, 15 hours, 30 minutes
About
Trafodaeth ar rai o straeon gwleidyddol yr wythnos. Political discussion.
Episode Artwork

Llond Bol o Bledleisio

Vaughan Roderick a’r Athro Richard Wyn Jones sy’n cychwyn y ras i etholiad Senedd Cymru yng nghwmni Kate Crockett.
3/25/202121 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Brexit yn Berwi

Trafodaeth danbaid wrth i’r UE a llywodraeth y DU geisio taro bargen ar gytundeb masnach.
12/18/202024 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Cytundeb masnach ar y dibyn?

Alun Thomas, Elliw Gwawr, Mared Gwyn, Paul Davies ac Hywel Williams sy'n trafod.
12/11/202023 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Y Brechlyn Newydd

Alun Thomas yn holi pa mor barod fydd pawb i gael eu brechu o ystyried yr holl newyddion ffug ar wefannau.
12/4/202024 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Nadolig Covid

Trafod effaith cyfyngiadau y coronafeirws ar yr ŵyl gyda Gwenllian Grigg, Teleri Glyn Jones, Dr Eleri Davies o Iechyd Cyhoeddus Cymru a Ifan Llywelyn.
11/27/202020 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Drama Downing Street

Yr Athro Richard Wyn Jones, Vaughan Roderick a Morley Jones sy’n ymuno â Gwenllian Grigg.
11/20/202021 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Beth nesa i America?

Gwenllian Grigg sy’n holi Bethan James, Syr Deian Hopkin a’r Athro Jerry Hunter
11/13/202021 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Y Ras i'r Tŷ Gwyn

Gwenllian Grigg sy’n cael cwmni Maxine Hughes, Catrin Jones a Jonathan Edwards
11/6/202021 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Hydref Dan Glo...

Dafydd Morgan, Teleri Glyn Jones, Cynog Prys a Carys Huws sy’n trafod y cyfnod clo...
10/30/202021 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Yr Ail Glo

Gwenllian Grigg sy'n trafod y cyfnod clo newydd gydag Alun Thomas, Yr Athro Arwyn Thomas Jones o Brifysgol Caerdydd a Dr Eleri Davies Iechyd Cyhoeddus Cymru.
10/23/202020 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Pysgota am gytundeb Brexit?

Gwenllian Grigg, Richard Wyn Jones, Mared Gwyn a Vaughan Roderick sy’n trafod.
10/16/202020 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Y Ras i'r Tŷ Gwyn

Vaughan Roderick, Sion Rogers, Ann Griffith a Maxine Hughes sy’n trafod y ras i’r Tŷ Gwyn
10/7/202023 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Hunan-ofal mewn cyfnod pryderus

Ynghanol y newyddion pryderus am COVID19, beth allwn ni ei wneud i ofalu am ein hunain?
10/2/202025 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Podlediad Cymru Fyw: Yr Ail Don?

Gyda rhagor o gyfyngiadau wedi eu cyhoeddi i geisio atal lledaeniaid y coronafeirws heddiw, ydyn ni ar fin gweld ail don? Alun Thomas a’i westeion sy’n pwyso a mesur.
9/25/202023 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Brexit?

Kate Crocket yn trafod datblygiadau Brexit yng nghwmni Vaughan Roderick, Dr.Carol Bell a’r Athro Richard Wyn Jones.
6/17/202022 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Bolitics

Ddiwrnod cyn i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd Kate Crockett, Yr Athro Richard Wyn Jones, Dr. Edward Thomas Jones a Mared Gwyn sy’n rhoi’r byd gwleidyddol yn ei le.
1/30/202021 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Wythnos olaf Prydain fel aelod o’r Undeb Ewropeaidd

Dylan Jones a'i westeion sy'n trafod wythnos hanesyddol...
1/24/202016 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Bolitics - Yr Alban, Gogledd Iwerddon ac arweinyddiaeth y blaid Lafur...

Kate Crockett, Richard Wyn Jones a Gareth Hughes yn trafod straeon gwleidyddol yr wythnos
1/17/202021 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Bolitics: Barod am 2020?!

Vaughan Roderick, Mared Gwyn a Richard Wyn Jones sy'n trafod Brexit a mwy...
1/10/202021 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Bledleisio?

Dadansoddiad o’r wythnos gyntaf wedi’r etholiad cyffredinol - Araith y Frenhines a Mesur Cytundeb Ymadael Boris Johnson. Dylan Jones sy’n cadeirio trafodaeth yng nghwmni’r Athro Richard Wyn Jones, Mared Gwyn a Dr Huw Lewis.
12/20/201921 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Bleidleisio?

Gydag wythnos i fynd cyn yr etholiad, Kate Crockett sydd yn holi ein Golygydd Materion Cymreig, Vaughan Roderick, a'r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru am ddigwyddiadau'r wythnos yn yr ymgyrchu gwleidyddol.
12/5/201919 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Bleidleisio?

Kate Crockett sy'n cadeirio trafodaeth etholiadol rhwng Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick, a’r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru.
11/29/201920 minutes, 1 second
Episode Artwork

Llond Bol o Bleidleisio?

Y pleidiau gwleidyddol yn dechrau cyflwyno eu maniffestos. Gwenllian Grigg sy’n cadeirio rhan gyntaf y drafodaeth yng nghwmni Vaughan Roderick a Richard Wyn Jones.
11/22/201920 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Bleidleisio?

Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick, a’r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru, yn trafod yr wythnos a aeth heibio yn yr ymgyrch etholiadol gyda Dylan Jones yn y gadair.
11/15/201917 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Bleidleisio?

Kate Crockett yn holi Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick, a'r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ar ddechrau'r ymgyrchu ar gyfer yr etholiad cyffredinol.
11/7/201917 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Brexit - Barod am etholiad?

Gwenllian Grigg, Vaughan Roderick, Richard Wyn Jones a Mared Gwyn sy'n trafod.
11/1/201924 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Brexit?

Oes 'na etholiad cyffredinol ar y gorwel cyn y Nadolig? Gwenllian Grigg sy’n cadeirio trafodaeth yng nghwmni Vaughan Roderick a Richard Wyn Jones.
10/25/201920 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Brexit?

Cytundeb rhwng Prydain a'r Undeb Ewropeaidd ar Brexit. Alun Thomas sy’n cadeirio trafodaeth yng nghwmni Vaughan Roderick, Gareth Pennant a Theo Davies-Lewis.
10/18/201920 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Brexit?

Dylan Jones sy’n cadeirio trafodaeth ble mae Tweli Griffiths, Vaughan Roderick a Hedydd Philyp yn rhoi eu pen ar y bloc wrth ddarogan a fydd yna gytundeb rhwng Prydain a’r Undeb Ewropeaidd cyn calan gaeaf.
10/11/201917 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Brexit? Deunawfed cainc y Mabinogi?!

“Deunawfed cainc y Mabinogi” meddai Vaughan Roderick am gynnig diweddaraf Llywodraeth Prydain ar Brexit i’r Undeb Ewropeaidd. Gwenllian Grigg sy’n holi Vaughan, ynghyd â Mared Gwyn o Frwsel a’r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru, ym mhodlediad diweddaraf Llond Bol o Brexit.
10/4/201925 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Brexit?

Ar ddiwedd wythnos gythyrblus ARALL yn San Steffan, ein gohebydd gwleidyddol ni, James Williams, sy’n holi’r arbenigwr cyfreithiol, Keith Bush, yr academydd o Ganolfan Llywodraethiant Cymru, Dr Huw Pritchard, a chyfarwyddwr cwmni ymchwil cymdeithasol, Ymchwil Ob3, Heledd Bebb, am oblygiadau dyfarniad y Goruchaf Lys ac ieithwedd Aelodau Seneddol.
9/27/201925 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Brexit

Ar fore cythryblus arall yn San Steffan, Kate Crockett yn trafod y diweddara gyda gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, Gareth Pennant, a’r sylwebyddion gwleidyddol Sebastian Giraud a Derfel Owen.
9/25/201916 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Brexit

Betsan Powys, Richard Wyn Jones a Teleri Glyn Jones sy'n cadw cwmni i Gwenllian Grigg i edrych yn ôl ar wythnos wleidyddol gythryblus arall...
9/13/201924 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Brexit?

Kate Crockett, Guto Harri, Mared Gwyn a Vaughan Roderick sy’n trafod wythnos ddramatig.
9/6/201924 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Brexit

Steffan Messenger yn cadeirio trafodaeth ar ddigwyddiadau’r wythnos yn San Steffan ar Brexit gyda Vaughan Roderick, yr Athro Richard Wyn Jones a Mared Gwyn
8/30/201926 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Y Dyn Newydd yn Rhif 10…

Kate Crockett, Vaughan Roderick, Richard Wyn Jones a Mared Gwyn sy’n trafod wrth i Boris Johnson setlo yn Downing Street.
7/25/201928 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Dosbarth '99

Dosbarth '99: Bethan Rhys sy’n hel atgofion gyda Dafydd Wigley, Alun Michael, Glyn Davies ac Eleanor Burnham am ddyddiau cyntaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
5/10/201936 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Brexit?

Trafod Wythnos arall o Brexit gyda James Williams, Richard Wyn Jones a Mared Gwyn.
4/5/201930 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Brexit?

Ble nesaf i Brexit? James Williams (Gohebydd Brexit BBC Cymru), Dr Huw Lewis (Prifysgol Aberystwyth), a Hedydd Phylip (Prifysgol Caerdydd) sy'n trafod.
3/29/201928 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Brexit?

Ble nesaf i Brexit? James Williams, Cemlyn Davies a Dafydd ap Iago sy'n trafod.
3/22/201918 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Llond Bol o Brexit?

Podlediad arbennig: Ar ddiwedd wythnos hir o drafod a dadlau, ble nesaf i Brexit?
3/15/201928 minutes, 4 seconds