Winamp Logo
Giang ơi Radio Cover
Giang ơi Radio Profile

Giang ơi Radio

Vietnamese, Education, 1 seasons, 28 episodes, 6 hours 31 minutes
About
Cảm ơn các bạn đã đến với Giang Ơi Radio, mình là Giang và ở đây mình tản mạn về chuyện làm người lớn.
Episode Artwork

#28 - người lớn và áp lực "xây dựng hình ảnh"

Mình là Giang, mình là người lớn và mình muốn nói về áp lực "xây dựng hình ảnh".
01/12/202314 minutes 13 seconds
Episode Artwork

#27 -người lớn được và mất

Mình là Giang, mình là người lớn và mình sống cùng những cái được bên cạnh những cái mất.
21/07/202314 minutes 31 seconds
Episode Artwork

#26 - người lớn ở riêng

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đã ra ở riêng
28/04/202312 minutes 58 seconds
Episode Artwork

#25 - người lớn cô đơn

Mình là Giang, mình là người lớn và mình thỉnh thoảng cũng cô đơn
16/03/202322 minutes 49 seconds
Episode Artwork

#24 - người lớn tạm biệt năm cũ

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đang tạm biệt năm cũ
31/12/202214 minutes 41 seconds
Episode Artwork

#23 - người lớn chơi trung thu

Mình là Giang, mình là người lớn và mình chơi trung thu
07/09/202217 minutes 22 seconds
Episode Artwork

#22 - người lớn FOMO

Mình là Giang, mình là người lớn và thỉnh thoảng mình cũng FOMO
24/05/202218 minutes 18 seconds
Episode Artwork

#21 - người lớn đi đẻ

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi đẻ
16/04/202224 minutes 49 seconds
Episode Artwork

#20 - người lớn mang bầu

Mình là Giang, mình là người lớn và mình mang bầu
26/11/202111 minutes 20 seconds
Episode Artwork

#19 - người lớn quá tải mạng xã hội

Mình là Giang, mình là người lớn và mình (thỉnh thoảng cũng) bị quá tải mạng xã hội.
17/09/202122 minutes 58 seconds
Episode Artwork

#18 - người lớn đi thi

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đã đi thi rất nhiều cuộc thi.
26/07/202121 minutes 40 seconds
Episode Artwork

#17 - người lớn cảm thấy... già

Mình là Giang, mình là người lớn và mình cảm thấy già thật là già!
29/05/202115 minutes 41 seconds
Episode Artwork

#16 - người lớn đón năm mới

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đón năm mới.
17/01/202112 minutes
Episode Artwork

#15 - người lớn chết đi

Mình là Giang, mình là người lớn và một ngày nào đó mình sẽ chết.
03/12/202019 minutes 13 seconds
Episode Artwork

#14 - người lớn bị PMS

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đang bị PMS.
19/10/20208 minutes 45 seconds
Episode Artwork

#13 - người lớn ở căn hộ

Mình là Giang, mình là người lớn và mình sống ở căn hộ.
30/07/202012 minutes 49 seconds
Episode Artwork

#12 - người lớn thích đẹp

Mình là Giang, mình là người lớn và mình thích đẹp.
11/06/202016 minutes 14 seconds
Episode Artwork

#11 - người lớn ở thành phố lớn

Mình là Giang, mình là người lớn và mình ở thành phố lớn.
02/06/202013 minutes 40 seconds
Episode Artwork

#10 - người lớn đi du lịch

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi du lịch.
05/05/202012 minutes 57 seconds
Episode Artwork

#9 - người lớn ở nhà

Mình là Giang, mình là người lớn và mình ở nhà.
14/04/202019 minutes 15 seconds
Episode Artwork

#8 - người lớn thất tình

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đã từng thất tình.
05/03/202011 minutes 47 seconds
Episode Artwork

#7 - người lớn nghỉ lễ

Mình là Giang, mình là người lớn và mình nghỉ lễ.
30/04/20197 minutes 11 seconds
Episode Artwork

#6 - người lớn đi máy bay

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi máy bay.
07/01/20196 minutes 26 seconds
Episode Artwork

#5 - người lớn chuyển nhà

Mình là Giang, mình là người lớn và mình chuyển nhà.
26/11/201811 minutes 35 seconds
Episode Artwork

#4 - người lớn đi làm

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi làm.
28/04/20188 minutes 47 seconds
Episode Artwork

#3 - người lớn dọn nhà

Mình là Giang, mình là người lớn và mình dọn nhà.
08/03/20186 minutes 27 seconds
Episode Artwork

#2 - người lớn nuôi mèo

Mình là Giang, mình là người lớn và mình nuôi mèo.
28/02/20186 minutes 37 seconds
Episode Artwork

#1 - người lớn đi siêu thị

Mình là Giang, mình là người lớn và mình đi siêu thị.
16/01/20186 minutes 17 seconds