Winamp Logo
Gen Z Tập Lớn Cover
Gen Z Tập Lớn Profile

Gen Z Tập Lớn

Vietnamese, Adult education, 47 seasons, 52 episodes, 11 hours 46 minutes
About
Podcast của một Gen Z kể những câu chuyện đời thường và bàn luận về những vấn đề Gen Z tuổi "tập lớn" thường gặp phải. Một nơi để Gen Z kể, Gen Z nghe. Tìm hiểu về host: Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/ Instagram: https://www.instagram.com/hplinhhh/ Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh/
Episode Artwork

051. Tử tế và rộng lượng khi còn có thể

Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.co
04/02/202412 minutes 21 seconds
Episode Artwork

050. Chuyện hẹn hò và những tiêu chuẩn trong tình yêu

Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/gen
22/01/202414 minutes 51 seconds
Episode Artwork

049. Dám nghĩ, dám mơ, dám làm

Bình chọn cho mình tại WeChoice Awards: https://wechoice.vn/chi-tiet-de-cu/13/hoang-phuong-linh-55.htm Video về Kẻ mộng mơ thực tế: https://youtu.be/m7L6yq2HlF0?si=eJwDkVMT3wg25wP5 Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
14/01/202415 minutes 33 seconds
Episode Artwork

048. Mình sẽ luôn có ít nhất một người để nhớ, nhưng lại chẳng thể quay trở lại

Một tập podcast lấy cảm hứng từ bộ phim Past Lives. Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
25/12/202310 minutes 44 seconds
Episode Artwork

046. Mình đang cố gắng vì điều gì?

Mỗi khi tự hỏi bản thân mình đang cố gắng vì điều gì. Hãy nghĩ rằng mình đang cố gắng vì chính bản thân mình. Một khi mình biết mình nỗ lực vì bản thân, dù kết quả có ra sao, mình chắc chắn vẫn nhận được một điều từ quá trình cố gắng của mình. Đó chính là sự phát triển bản thân. Đó chính là điều mình luôn tự nhủ mỗi khi nhìn lên trời và hỏi nhũng vì sao mình đang cố gắng vì điều gì. Vì sao sẽ không trả lời mình đâu. Mà mình phải tự trả lời chính mình rằng mình đang cố gắng vì bản thân mình... Cuốn sách mình nhắc trong tập podcast này là Can&#39;t Hurt Me của David Goggins Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fgenz-tap-lon%3Ffbclid%3DIwAR3cA5liugwT01L82z-5lQFoOnZIoRSDJxoGRVnfJ1miAEutLSkjY7ytgy0&h=AT3fVwAjsiE2bninylDNUxUJNXeyhUgizWgEZmjX7yexm5TQ0dNdqLx0D42ZjJ-Xuezn3HGfpnq_7HZPdKQdpHt1CAXXth87-xQ98xddaCBY_rmWy_9xjgOrnHZXXGpx58x3UQ4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1yzwa1BwuCivDXvQye7
06/11/202317 minutes 53 seconds
Episode Artwork

045. Cái gì cũng có cái giá của nó

Nhớ nhé, cái gì cũng có cái giá của nó thôi! Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ - Fahasa: <a href="https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs?fbclid=IwAR1ZPQUZvrgI6fWPiVdr-jvqJHY9bYv948nbqNifLGnBJdx3brkXy
20/08/202320 minutes 49 seconds
Episode Artwork

044. Mình tự hào là một “black sheep” của gia đình

Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠
06/08/202310 minutes 52 seconds
Episode Artwork

043. Những điều mình học được về tình yêu (Phần 2)

Ừ thì mình lại nói về tình yêu nhé. Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ - Fahasa: <a href="https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs?fbclid=IwAR1ZPQUZvrgI6fWPiVdr-jvqJHY9bYv948nbqNifLGnBJdx3brkXyHcim
23/07/202314 minutes 31 seconds
Episode Artwork

042. Sẽ có lúc cuộc đời chông chênh

Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
17/07/20236 minutes 10 seconds
Episode Artwork

041. Mình vẫn còn chính mình

Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ - Fahasa: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ <
26/06/202312 minutes 37 seconds
Episode Artwork

040. Những điều mình học được về tình yêu

Xin chào các bạn, Hôm nay đổi gió mình nói về chủ đề tình yêu nhé! Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠⁠ - Shopee: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠⁠⁠ - Fahasa: <a href="https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs?fbclid=IwAR1ZPQUZvrgI6fWPiVdr-jvqJHY9bYv
18/06/202317 minutes 17 seconds
Episode Artwork

039. Tuổi trẻ là phải "điên" và hết mình

Xin chào mọi người, Trong hành trình học tập và trưởng thành, đã có rất nhiều lần mình đưa ra quyết định điên rồ mà người xung quanh đều ngăn cản mình. Bằng cách sống hết mình với những điều điên rồ đó mà mình chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì điều gì và mình cũng có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ để nhìn lại. Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠⁠ - Shopee: <a href="https://tinyurl.com/genz-tap-lon-
12/06/202322 minutes 7 seconds
Episode Artwork

038. Đối diện với tổn thương cảm xúc

Xin chào mọi người, Tập podcast ngày hôm nay chúng mình sẽ nói về tổn thương và nhìn thẳng vào tổn thương để đối diện với nó. Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠⁠ - Shopee: ⁠⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp⁠⁠⁠⁠ - Fahasa: <a href="https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs?f
07/05/202316 minutes 22 seconds
Episode Artwork

037. Khó khăn hay không là do cách mình nhìn nhận

Xin chào mọi người, Mình luôn tự hỏi tại sao cuộc sống chỉ khó khăn với mỗi mình mình. Cho đến khi mình nhận ra mình cần phải thay đổi cách mình nhìn nhận về khó khăn trong cuộc sống. Khó khăn có thể bất hạnh, nhưng khó khăn cũng có thể là một bài học, một trải nghiệm và một cú nhảy vọt trong hành trình trưởng thành. Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠⁠⁠ - Shopee: <a href="https://tinyurl.com/genz-t
24/04/202313 minutes 4 seconds
Episode Artwork

036. Bao giờ vết thương cũ mới lành để mình tiếp tục được yêu

Xin chào các bạn, Tập podcast này được gửi tặng đặc biệt tới những bạn không được may mắn trong chuyện tình cảm. Mình lấy hết can đảm để kể về những tổn thương trong chuyện tình cảm khiến mình không còn có thể tự tin yêu một ai đó. Mình đã lỡ mang những vết thương này vào mối quan hệ hiện tại của mình khiến mình phải đấu tranh rất nhiều để vượt qua những lần tổn thương xưa cũ quay về. Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠⁠https://tinyurl.com/genz
04/04/202310 minutes 59 seconds
Episode Artwork

035. Sống thử khi còn trẻ có phải điều dại dột?

Xin chào các bạn, Trong tập podcast ngày hôm nay, chúng mình sẽ bàn về câu chuyện liên quan đến tình yêu như sống thử, tài chính, cãi nhau và giáo dục giới tính. Ở cuối tập podcast, mình sẽ đưa ra kết luận liệu người trẻ chúng mình có nên sống thử trước hôn nhân hay không. Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn: - Tiki: ⁠https://tinyurl.com/genz-tap-lon⁠ - Shopee: <a href="https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp?fbclid=IwAR01uM9OvVUxOcQe4wAFIcfpfmbtCO3
20/03/202313 minutes 37 seconds
Episode Artwork

033. Làm sao để Gen Z nổi bật khi chưa có nhiều kinh nghiệm

Xin chào các bạn,&nbsp; Mình không những là một Gen Z, mình còn là một người hướng nội chính hiệu. Mình đã từng trăn trở không biết tìm đâu ra để thấy mentor, làm sao để xây dựng network khi mình ít nói và ngại giao lưu. Mình cũng từng lo lắng mỗi khi đảm nhận một công việc mới khi bản thân còn quá ít kinh nghiệm và kiến thức. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Tập podcast ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cách mình trở nên nổi bật và tiến nhanh trên con đường sự nghiệp của mình.&nbsp; Tìm đọc cuốn sách Gen Z Tập Lớn:&nbsp; - Tiki: <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fgenz-tap-lon%3Ffbclid%3DIwAR3cA5liugwT01L82z-5lQFoOnZIoRSDJxoGRVnfJ1miAEutLSkjY7ytgy0&amp;h=AT3fVwAjsiE2bninylDNUxUJNXeyhUgizWgEZmjX7yexm5TQ0dNdqLx0D42ZjJ-Xuezn3HGfpnq_7HZPdKQdpHt1CAXXth87-xQ98xddaCBY_rmWy_9xjgOrnHZXXGpx58x3UQ4&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT1yzwa1BwuCivDXvQye77OzGwSYsvwYhX8B3bm1PnLhK0THkRCrm-nNBxOZsq81jHJ9KnvRiWnBtctzpT8YY1GFHh3hvG_f9S3nY7nSE
20/02/202319 minutes 14 seconds
Episode Artwork

032. Sống một cuộc đời như một cuốn sách

Xin chào tất cả các bạn,&nbsp; Sau 21 năm nỗ lực sống 1 cuộc đời như một cuốn sách, trải qua thăng trầm và chấp nhận những trái đắng cuộc đời "ném thẳng vào mặt", cuối cùng ngày hôm nay (9/2), mình đã hoàn thành ước nguyện thuở ấu thơ - Sống 1 cuộc đời như một cuốn sách. Mình xin phép chính thức thông báo cuốn sách đầu tay "Gen Z Tập Lớn" tuyển tập 25 câu hỏi của Gen Z đã ra mắt trên toàn quốc.&nbsp; Tìm mua sách của mình tại đây nha:&nbsp;&nbsp; - Tiki: https://tinyurl.com/genz-tap-lon&nbsp; - Shopee: https://tinyurl.com/genz-tap-lon-sp&nbsp; - Fahasa: https://tinyurl.com/genz-tap-lon-fhs&nbsp; CẢM ƠN CÁC BẠN THÍNH GIẢ ĐÃ ỦNG HỘ KÊNH PODCAST CỦA MÌNH ĐỂ MÌNH CÓ ĐỦ SỰ TỰ TIN RA MẮT CUỐN SÁCH NÀY. Xin lỗi mọi người vì quên nói cảm ơn trong tập podcast huhu nên phải viết caplock ở đây hy vọng mọi người đọc được và cảm nhận được mình trân trọng các bạn thính giả nhiều như thế nào.&nbsp;&nbsp; Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé
09/02/20237 minutes 46 seconds
Episode Artwork

031. Nếu không phải bây giờ, bao giờ mình mới bắt đầu sống cuộc đời trong mơ

Xin chào mọi người,&nbsp; Mình mới bắt đầu quay lại theo đuổi đam mê làm content của mình. Bạn nào hứng thú thì tìm kênh tiktok của mình tại đây: https://www.tiktok.com/@thediningstory?_t=8ZGN0RG8JBi&amp;_r=1 Tên cuốn sách mình nhắc tới: Atomic Habits&nbsp; Video của chị Chi Nguyễn mình nhắc tới: https://youtu.be/iTffVzZzLcA Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
23/01/202314 minutes 45 seconds
Episode Artwork

030. Gửi tới những đứa trẻ phải tự lập từ sớm

Xin chào các bạn trẻ (không) may mắn phải tự lập từ nhỏ,&nbsp; Mình luôn nghĩ rằng có được sự tự do và khả năng tự lập từ sớm là một điều may mắn mà không phải đứa trẻ nào cũng có. Mình luôn hãnh diện với các bạn rằng bố mẹ mình chẳng quan tâm đến mình làm gì, được bao nhiêu điểm. Vì thế lúc nào mình cũng được làm những điều mình thích mà chẳng sợ cái thứ gọi là áp lực từ gia đình. Nhưng đến khi lớn rồi, độc lập và tự chủ lâu rồi, mình dần nhận ra cái việc phải tự lập từ sớm cũng là một dạng tổn thương mà mình không bao giờ muốn nhắc tới. Mình đã từng ao ước có được những chuyến du lịch cùng gia đình khi còn nhỏ. Điều ước duy nhất vào ngày sinh nhật là có mẹ ở nhà. Mình chẳng ước gì cao xa, mình chỉ ước có đầy đủ thành viên trong gia đình là tuổi thơ mình mãn nguyện rồi. Thế nhưng mình đã lớn lên với suy nghĩ rằng mình chỉ có một thân một mình. Để rồi mình nhận ra, tự lập là một kiểu may mắn, nhưng tự lập từ sớm cũng là một kiểu cô đơn. Mình dành tập podcast ngày hôm nay để n
08/01/202311 minutes 47 seconds
Episode Artwork

029. Nỗ lực để trở thành người kém nhất trong những người giỏi nhất

Xin chào các bạn,&nbsp; Đã bao giờ các bạn cảm thấy mình là người kém nhất trong một tập thể nào đó? Đã bao giờ bạn cảm thấy mình được giao phó một vị trí vượt quá năng lực và tầm với của bản thân? Đã bao giờ bạn sống trong lo âu sợ rằng ai đó sẽ phát hiện ra bạn không giỏi như những gì họ tưởng tượng trước đó? Kể từ khi bắt đầu câu việc mới đầy thách thức, mình đã được sống trọn combo của hội chứng kẻ mạo danh (Impostor Syndrome) và mình đã rơi vào trạng thái trầm cảm do cảm thấy mình quá kém cỏi so với những người xung quanh.&nbsp; Nếu bạn là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo và trải qua hội chứng kẻ mạo danh, có lẽ bạn sẽ thấy hình ảnh của chính mình qua câu chuyện mình kể trong tập podcast này.&nbsp; Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
03/01/202312 minutes 37 seconds
Episode Artwork

028. Tiền bạc chẳng thể mua nổi giấc mơ

Mình đã từ chối cơ hội được nhận học bổng để bắt đầu công việc mình thích. Mình từ chối công việc trả lương cao, làm tại nhà để tập trung vào mục tiêu tương lai. Mình từ chối tiền để chạy theo giấc mơ. Bởi tiền bạc chẳng thể mua nổi giấc mơ mình muốn đạt được.&nbsp; Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
06/11/20229 minutes 47 seconds
Episode Artwork

027. Trầm cảm hay đơn giản là những cảm xúc không nói thành lời

Xin chào mọi người,&nbsp; Đây là một tập podcast ngẫu nhiên đọc lại trang notes lưu lại trên điện thoại của mình vào lúc nửa đêm sau 5 tiếng nằm trên giường khóc không rõ lí do. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ làm về chủ đề trầm cảm vì bản thân không có chuyên môn và cũng không khẳng định mình đang trải qua giai đoạn trầm cảm. Mình chỉ vô tình có những dấu hiệu của trầm cảm hay đơn giản là trải qua những xung đột về mặt cảm xúc. Mình làm tập podcast này với mong muốn có thể giúp các bạn cảm thấy vơi đi cảm giác lạc lõng và trống trải nếu có phải trải qua trạng thái cảm xúc giông như mình.&nbsp; Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
04/10/20226 minutes 24 seconds
Episode Artwork

026. Nghề nghiệp đâu thể định nghĩa giá trị bản thân

Công việc không phải là tất cả cuộc sống và nghề nghiệp không thể định nghĩa giá trị của bất cứ một ai. Cảm hứng của tập podcast này đến từ sự hy sinh của 3 người lính cứu hoả tring 1 vụ hoả hoạn tại Hà Nội khiến mình suy ngẫm về mỗi quan hệ giữa nghề nghiệp và giá trị cá nhân.
07/08/20228 minutes 55 seconds
Episode Artwork

025. Tuổi trẻ đốt cháy giai đoạn sao cho hiệu quả

Xin chào mọi người,&nbsp; Nhân dịp mới được promote, mình làm một tập podcast update nhanh về công việc của mình. Lồng ghép trong tập podcast này sẽ là 3 quy tắc giúp mình đốt cháy giai đoạn hiểu quả để đạt được mục tiêu sớm hơn dự kiến. Đây chắc hẳn sẽ là một tập podcast dành cho các bạn có khát vọng thành công sớm giống như mình.&nbsp; Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
27/07/202215 minutes 55 seconds
Episode Artwork

024. Cần gì nhiều hơn một thái độ tốt để thành công

Xin chào mọi người,&nbsp; Không biết mọi người nghĩ thế nào chứ cá nhân mình đi làm luôn để tâm tới 2 chữ THÁI ĐỘ. Một khi ai đó đã có thái độ tốt thì cho dù họ có thiếu kinh nghiệm và kĩ năng thì họ vẫn sẽ hoàn thành tốt công việc sau khi được tập huấn. Ngược lại, những người có kinh nghiệm, kĩ năng nhưng thiếu đi một thái độ tốt thì họ như đang xây nhà mà không có móng. Vậy nên với mình, muốn nghĩ tới thành công thì phải nghĩ xem bản thân đã có thái độ làm việc tốt hay chưa. Trong tập podcast ngày hôm nay, mình chia sẻ quan điểm của mình về câu chuyện thái độ làm việc và như thế nào là thái độ làm việc tốt.&nbsp; Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
19/07/202213 minutes 7 seconds
Episode Artwork

023. Học cách chủ động cô đơn để vượt qua những lúc một mình

Xin chào mọi người,&nbsp; Là một đứa sống rất nội tâm với tâm hồn vô cùng nhạy cảm, mình là một người thường xuyên cảm thấy cô đơn không một lí do cụ thể. Mình đã từng trách móc bản thân tại sao cứ cảm thấy cô đơn thay vì đi tìm lối thoát cho cảm xúc của chính mình. Cho đến khi mình học cách bình thường hoá cảm xúc cô đơn và học cách tự tạo ra cô đơn cho chính mình thì cũng là lúc mình giải thoát tâm trí mình khỏi những cảm xúc tiêu cực của sự cô đơn. Mình dành tập podcast ngày hôm nay để nói về cách mình đã chủ động cô đơn như thế nào.&nbsp; Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
16/06/202210 minutes 59 seconds
Episode Artwork

022. Hành trình trở thành thủ khoa của một sinh viên quốc tế

Xin chào mọi người,&nbsp; Và thế là cuộc hành trình học đại học trong suốt 3 năm vừa qua của mình đã khép lại với 1 chiếc Gold Medal cho điểm phẩy cao nhất toàn khoá đi kèm với tấm bằng cử nhân Quản trị Khách sạn của mình. Mình không quá hãnh diện vì mình được điểm cao, mà mình tự hào về bản thân vì đã bền bỉ vượt qua những khó khăn về tài chính trong suốt 3 năm học đại học tại Úc. Mình sẽ dành tập podcast ngày hôm nay để chia sẻ lại với các bạn về hành trình du học của mình với danh nghĩa 1 du học sinh không có điều kiện.&nbsp; Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
25/04/202216 minutes 7 seconds
Episode Artwork

021. Áp lực học hành bao giờ mới nguôi

Xin chào mọi người, Mình lên kịch bản cho tập podcast này vào thời điểm mình căng thẳng và mệt mỏi nhất với việc học để chuẩn bị cho bài thi rượu vang của mình. Cũng rất trùng hợp vì thời điểm đó trên mạng xã hội rầm rộ về vấn đề áp lực học hành của các bạn học sinh. Tập podcast ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái áp lực học hành mình đã trải qua trong suốt 15 năm đèn sách để các bạn thấy bản thân mình không hề cô đơn. Và liệu cái áp lực đấy có bao giờ kết thúc không? Hãy cùng mình trò chuyện trong tập podcast ngày hôm nay nhé. Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
18/04/202213 minutes 7 seconds
Episode Artwork

020. Khát khao đi tìm sự ngưỡng mộ

Xin chào mọi người,&nbsp; Dạo gần đây mình mới nhận ra là mình sống chỉ để đi tìm sự ngưỡng mộ. Mình làm mọi thứ cũng chỉ vì 1 mục đích: Được người khác ngưỡng mộ. Mình đã tưởng sự ngưỡng mộ là động lực giúp mình nỗ lực nhiều hơn. Nhưng rồi cuối cùng nó khiến mình luôn cảm thấy thật vọng về bản thân mỗi khi mình làm gì đó mà không nhận được sự ngưỡng mộ. Mình dành tập podcast ngày hôm nay để chia sẻ lại cái gánh nặng của việc luôn khát khao đi tìm sự ngưỡng mộ&nbsp; Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
08/03/202211 minutes 57 seconds
Episode Artwork

019. Những tổn thương chuyện tình yêu rồi cũng sẽ lành

Xin chào mọi người,&nbsp; Hôm nay là lần đầu tiên chúng mình nói về chuyện tình yêu. Người lạ nhìn mình sẽ luôn có cảm giác mình là đứa không quan tâm đến chuyện yêu đương là gì. Ấy vậy mà tình trường của mình cũng gian nan và ly kì lắm đó. Cũng giống như bao bạn trẻ khác ở độ tuổi tập lớn, mình cũng đã từng trải qua những khoảng thời gian yêu đương lãng mạn, hẹn thề đi cùng nhau mãi mãi rồi chia tay "oạch" 1 cái và ngồi 1 góc trong phòng khóc tu tu. Mình cũng đã từng nghĩ mình sẽ không thể yêu thêm 1 ai nữa vì những mối tình trước đã đem lại quá nhiều tổn thương cho mình. Liệu điều đó có đúng hay không? Liệu những tổn thương trong chuyện tình cảm có thể chữa lành? Hãy cùng mình trò chuyện về tình yêu và những lần chia tay đẫm nước mắt nhé.&nbsp; Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
23/02/202211 minutes 20 seconds
Episode Artwork

018. Cảm giác tội lỗi khi tận hưởng cuộc sống

Xin chào tất cả các bạn, Chào mừng các bạn đến với 1 tập podcast được thu khi còn đang ngái ngủ. Mình vừa trải qua chuỗi ngày ăn chơi "sa đoạ" để hiểu được giá trị của việc hưởng thụ cuộc sống 1 cách trọn vẹn mà không bận tâm tới chuyện cơm áo gạo tiền. Cùng nghe về cảm giác tội lỗi khi bản thân đang cố gắng tận hưởng cuộc sống trong tập podcast tuần này nhé.&nbsp; Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
27/01/202214 minutes 5 seconds
Episode Artwork

017. Life Updates: 6 tuần biến mất để "sống trong mơ"

Xin chào các bạn,&nbsp; Cuối cùng thì mình cũng đã quay trở lại sau khoảng 6 tuần lặn mất tăm khỏi podcast. Mình đã làm gì trong 6 tuần vừa rồi? Hãy cùng nghe tập podcast này để nghe mấy cái "cớ" khiến mình không ra podcast nha. Cảm ơn mọi người đã kiên trì chờ đợi! Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
17/01/202213 minutes 53 seconds
Episode Artwork

016. Tại sao cuộc sống lại chỉ bất công với mỗi bản thân mình

Xin chào các bạn,&nbsp; Các bạn có bao giờ tự cảm thấy cuộc sống này sao bất công với mình quá? Sao lúc nào mọi người xung quanh cũng may mắn hơn mình còn mình thì chỉ toàn thấy xui xẻo? Rồi mình lại tự hỏi công bằng có tồn tại trong cuộc sống này không. Mình là một đứa luôn đi tìm sự công bằng ngay cả trong những thứ nhỏ nhất diễn ra hàng ngày. Nhưng bản thân mình cũng đã không ít lần cảm thấy cuộc sống này bất công với mình và mình không nhận được những thứ mình xứng đáng được hưởng. Trong tập podcast ngày hôm nay, chúng mình cùng trò chuyện về sự công bằng trong cuộc sống và có phải là cuộc sống luôn bất công với mỗi mình mình không nhé.&nbsp;&nbsp; Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé!&nbsp; Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh&nbsp; Instagram: @hplinhhh&nbsp; Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
30/11/202114 minutes 16 seconds
Episode Artwork

015. Đừng để tuổi trưởng thành lấy đi tình bạn tuổi thơ

Xin chào mọi người, mình ra tập podcast này sau 1 hôm không nhớ nổi sinh nhật của 1 người bạn thân cấp 2 của mình và phát hiện ra mình đã chưa từng chúc mừng sinh nhật bạn mình ít nhất 4 năm gần đây. Từ đó mình nhận ra sự phai nhoà của những tình bạn mình đã từng rất trân trọng hồi còn đi học. Mình cũng đã phải đối diện với cảm giác xa lạ khi nói chuyện lại với những người bạn cũ. Trong tập podcast ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng trò chuyện về cách duy trì tình bạn thời thơ ấu trong suốt hành trình tập lớn của mình nhé!
23/11/202116 minutes 43 seconds
Episode Artwork

014. Đi tiếp hay dừng lại trên hành trình tìm kiếm định nghĩa của thành công

Xin chào mọi người,  Ở độ tuổi tập lớp, chắc hẳn chúng mình chẳng mấy ai là không có khát vọng thành công. Chúng mình ai cũng muốn tìm ra một con đường dẫn tới thành công của riêng mình. Nhưng trong quá trình đi tìm định nghĩa thành công trong cuộc sống, sẽ có lúc chúng mình tự hỏi liệu bản thân muốn đi tiếp hay dừng lại. Sẽ có những lúc chúng mình cảm thấy đi tiếp thì nản mà dừng lại thì hoá ra mình thành kẻ thất bại. Trong tập podcast này, chúng mình sẽ cũng nhau trò chuyện về câu chuyện bỏ cuộc hay đi tới cùng trên con đường tìm kiếm thành công này nhé
09/11/202116 minutes 55 seconds
Episode Artwork

013. Đâu có gì trên đời quan trọng hơn chính bản thân mình

Xin chào mọi người,&nbsp; Tập podcast ngày hôm nay là về tình yêu bản thân và những điều mình làm để chăm sóc sức khoẻ thể chất cũng như sức khoẻ tinh thần của bản thân. Với mình thì chỉ cần các bạn yêu bản thân đủ nhiều thì tất cả mọi thứ khác trong cuộc sống sẽ rơi vào đúng quỹ đạo của nó thôi.&nbsp; Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
02/11/202114 minutes 39 seconds
Episode Artwork

012. Gen Z hỏi - Gen Z đáp: Tuổi trẻ sống hết mình, làm sao nói được làm được,...

Xin chào tất cả mọi người,&nbsp; Tập podcast ngày hôm nay là 1 tập Q&amp;A về bản thân mình. Mình sẽ trả lời 1 vài câu hỏi các bạn gửi tới mình thông qua Instagram cá nhân. Tuy là câu hỏi về mình nhưng mình sẽ lồng ghép để chia sẻ quan điểm của mình về 1 số câu hỏi thường gặp của các bạn Gen Z nói chung.&nbsp; Trong tập podcast này, mình có đề cập tới các sản phẩm truyền thông của mình, mọi người có thể xem tại đây nha: https://bio.link/hoangphuonglinh&nbsp; Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
27/10/202118 minutes 45 seconds
Episode Artwork

011. Đằng sau lớp mặt nạ của 1 kẻ hướng nội

Xin chào mọi người,&nbsp; Tập podcast ngày hôm nay dành riêng cho các bạn hướng nội - những người luôn cảm thấy mặc cảm vì không thể hoà nhập với 1 cộng đồng hay nói chuyện khi gặp người lạ. Không biết các bạn có ngạc nhiên không, nhưng mình là 1 phiên bản hướng nội 100% không thể lai đi đâu. Tất cả những sự tự tin và hoạt ngôn của mình ở ngoài đều là do mình "pha-ke" cả đó. Vậy mình đã học các "pha-ke" làm người hướng ngoại như thế nào và đằng sau lớp mặt nạ đó là ai? Hãy cùng mình tìm hiểu trong tập podcast này nhé.&nbsp; Các bạn tìm đến Gen Z Tập Lớn trên Mây tại đây nha: https://may.vn/genztaplon Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
19/10/202116 minutes 53 seconds
Episode Artwork

010. Có những việc dù ghét nhưng vẫn phải làm

Xin chào mọi người,&nbsp; Tập podcast ngày hôm nay được lên sóng trong bối cảnh mình sắp phải quay lại đi làm công việc full-time của mình sau 3 tháng nghỉ dịch. Mình phải đối diện với cảm giác "ghét cay ghét đắng mà vẫn phải cố làm". Mình tin là ai cũng đã từng trả qua cảm giác này rồi. Mình sống với nó từ lúc mình đi học đến tận bây giờ vẫn chưa thoát được cảm giác này. Nhưng đôi khi, mình nghĩ cảm giác này không phải quá xấu như những gì chúng mình vẫn hay nghĩ về nó. Những công việc dù ghét nhưng vẫn phải làm nó giống như 1 thách thức để tôi luyện sự kiên trì và bền bỉ của chúng mình đó.&nbsp; Các bạn tìm đến Gen Z Tập Lớn trên Mây tại đây nha: https://may.vn/genztaplon Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
12/10/202113 minutes 56 seconds
Episode Artwork

009. Đừng chờ đến lớn mới biết thương bố mẹ

Xin chào các bạn,&nbsp; Tập podcast tuần này được lấy cảm hứng từ 1 cuộc trò chuyện giữa mình và mẹ khiến mình nhận ra sự vô tư và ích kỉ của bản thân dẫn tới sự vô tâm với bố mẹ. Mình hy vọng câu chuyện của mình trong tập podcast ngày hôm nay sẽ giúp các bạn nhận ra rằng: Đừng chờ đến lớn mới biết thương bố mẹ và đừng chờ đến lúc sẵn sàng mới thể hiện tình thương với bố mẹ.&nbsp; Show này có sự đồng hành của Mây - &nbsp;ứng dụng tổng hợp tin mới, podcast và những câu chuyện hay đến từ hàng ngàn nhà sáng tạo trên khắp thế giới.&nbsp; Các bạn tìm đến Gen Z Tập Lớn trên Mây tại đây nha: https://may.vn/genztaplon Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
05/10/202113 minutes 29 seconds
Episode Artwork

008. Mất 20 năm để học cách từ chối và bỏ cuộc

Xin chào mọi người,&nbsp; Nếu có ai đó hỏi mình "Bài học lớn nhất học được trong năm nay là gì" thì câu trả lời của mình sẽ luôn là "Học cách từ chối và bỏ cuộc". Mình đã từng là một đứa việc gì cũng làm, cơ hội nào cũng chấp nhận cho đến khi mình rơi vào trạng thái mất định hướng vì cái gì cũng làm được nhưng chẳng có trọng tâm. Mình đã từng là đứa không có định nghĩa của "bỏ cuộc" trong cuốn từ điển của bản thân, cho đến khi mình nhận ra "bỏ cuộc là cách để tiến xa hơn". Mình tin là không phải riêng mình gặp phải vấn đề này bởi vốn dĩ xã hội luôn đánh giá cao giá trị của việc cần cù và kiên trì. Sau 20 năm làm theo những gì xã hội tôn sùng, mình đã nhận ra giá trị của việc từ chối và bỏ cuộc. Tập podcast ngày hôm nay kể lại cuộc hành trình mình học cách từ chối và bỏ cuộc đó.&nbsp; Video kể về hành trình mình xây dựng nhà hàng vào năm 19 tuổi: https://www.youtube.com/watch?v=f6cTAlj2EqI&amp;t=277s Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https
28/09/202116 minutes 56 seconds
Episode Artwork

007. Làm cả đời cũng không đủ tiền mua chiếc vé về tuổi thơ

Xin chào mọi người,&nbsp; Tập podcast lần này được lên vào đúng dịp trung thu, nên mình đã nhân dịp này để cho bản thân cơ hội được hoài niệm về những kỉ niệm thời thơ ấu của mình. Đan xen giữa những mảnh kí ức của tuổi thơ là thực tại của một cô nàng 20 tuổi đang trong hành trình tập lớn và phải đón cái tết Trung Thu thứ 3 xa gia đình. Chính nhờ sự hồi tưởng về quá khứ đã giúp mình nhận ra một sự thật: Có làm cả đời cũng chẳng thể đủ tiền mua chiếc vé về tuổi thơ. Sự khác biệt giữa Trung thu của trẻ nhỏ và Trung thu của đứa trẻ tập lớn khác nhau như thế nào? Hãy cùng mình trò chuyện trong tập podcast lần này nhé.&nbsp; Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
21/09/202111 minutes 59 seconds
Episode Artwork

006. Lấy lại định hướng giữa sự mất phương hướng

Xin chào mọi người,&nbsp; Nếu các bạn đã nghe tập podcast số 3 - Đối diện với khủng hoảng bản sắc trong hành trình tập lớn, thì mọi người cũng biết mình bị đứng giữa 2 ngã rẽ là 2 công việc ước mơ của mình. Mình đã từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc trong việc xác định con đường tương lai của bản thân, không nghĩ nữa, đời đưa mình đi đâu thì đi. Nhưng may mắn mình đã có 1 buổi trò chuyện ngắn với 1 anh mình coi là mentor của mình và anh ý đã giúp mình lấy lại định hướng tương lai với khoảng 4 câu hỏi ngắn nhưng rất thâm và thấm. Tập podcast ngày hôm nay mình sẽ tái hiện lại toàn bộ buổi trò chuyện đấy của mình và chia sẻ lại những lời khuyên mình đã nhận được về câu chuyện định hướng nghề nghiệp tới các bạn.&nbsp; Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
14/09/202112 minutes 33 seconds
Episode Artwork

005. Cả đời mình luôn kém hơn một ai đó

Hi mọi người,&nbsp; Cảm hứng của tập podcast ngày hôm nay đến từ 1 dòng tin nhắn "tao thấy tao nghèo nhất lớp" từ 1 đứa bạn giàu nhất nhì lớp cấp 2 của mình. Một dòng tin nhắn nhỏ khiến mình nhận ra 1 điều: Ai cũng sẽ cảm thấy thấy mình kém hơn một ai đó. Ngay cả khi một người được người khác đánh giá là họ có tất cả mọi thứ, họ vẫn sẽ tìm ra được 1 người hơn họ để so sánh và cảm thấy ghen tị. Hãy cùng mình lắng nghe tập podcast ngày hôm nay để khám phá cái sự luẩn quẩn của sự ghen tị trong cuộc sống nhé.&nbsp; Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
07/09/202115 minutes 3 seconds
Episode Artwork

003. Đối diện với khủng hoảng bản sắc trong hành trình tập lớn

Xin chào tất cả các bạn, Mình vừa mới trải qua một "cuộc khủng hoảng bản sắc", tiếng Anh gọi là Identity Crisis. Tập podcast này là những lời thổ lộ, chia sẻ của mình về những khó khăn trong cuộc hành trình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Mình là ai trên cuộc đời này?". Nếu bạn cũng đang trong quá trình đi tìm lại chính mình và định vị bản thân trên tấm bản đồ của cuộc sống thì hãy thử lắng nghe tập podcast này để tìm sự đồng cảm nhé! Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/
11/08/202111 minutes 23 seconds
Episode Artwork

002. Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn lỡ chọn sai ngành?

Xin chào tất cả các bạn,&nbsp; Chọn sai ngành có lẽ là không phải là nỗi lòng của riêng một ai, mà là nỗi lo lắng của tất cả chúng ta. Chưa vào đại học đã sợ mình sẽ chọn sai ngành, học đại học lại càng cảm thấy sai sai, đến lúc tốt nghiệp rồi mới chợt giật mình nhận ra ngành mình học đã hoàn toàn sai. Ai cũng nói về câu chuyện chọn sai ngành, ai ai cũng tìm kiếm cách để chọn đúng ngành. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân "Chuyện gì sẽ xảy ra khi mình chọn sai ngành" chưa? Câu trả lời sẽ có trong podcast lần này. Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé!&nbsp; Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh&nbsp; Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001
08/08/202115 minutes 34 seconds
Episode Artwork

001. Vượt qua áp lực thành tích thời đi học

Hi mọi người, Chào mừng mọi người đến với tập chính thức đầu tiên trên "Gen Z Tập lớn". Để khởi đầu cho chuỗi những câu chuyện của tuổi tập lớn, chúng mình sẽ cùng nhau trò chuyện về chủ đề "bệnh thành tích" - 1 căn bệnh mà mình nghĩ ai cũng từng trải qua trong quá trình đi học. Tưởng chừng đây là điều rất bình thường của thời học sinh, sinh viên, nhưng căn bệnh này đã tạo ra những ảnh hưởng không tốt lên sức khoẻ tinh thần và trải nghiệm đi học của mình. Mình đã sống trong suốt 14 năm cố gắng trở thành hình mẫu của xã hội, cố gắng không bao giờ mất mặt trước người khác bằng cách luôn đạt thành tích học tập xuất sắc. Đến khi tốt nghiệp Đại học rồi, mình mới nhận ra tác hại của căn bệnh này. Mình mong podcast này sẽ 1 phần giúp các bạn cảm thấy đỡ tệ hơn khi bị điểm thấp và góp phần thay đổi quan điểm của bạn về câu chuyện điểm số. Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Faceb
28/07/202115 minutes
Episode Artwork

000. Lời chào từ Gen Z tới Gen Z

Hi mọi người,&nbsp; Đây là tập đầu tiên trên kênh podcast Gen Z Tập Lớn của mình. Tập này cũng chỉ là để chúng mình làm quen với nhau và để giới thiệu đứa con tinh thần mới tinh này của mình tới mọi người thôi. Mình biết là mình vẫn sẽ còn nhiều thiếu sót trong quá trình phát triển kênh Podcast này nên mọi người cứ thoải mái góp ý với mình nha. Đừng quên tiếp tục theo dõi những cuộc "xàm" của mình trên Gen Z Tập Lớn để nghe mình bắn rap :)&nbsp; Mình quên mất không cảm ơn mọi người trong lúc ghi âm nên bây giờ phải hét thật to CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ NGHE PODCAST CỦA MÌNH!&nbsp; Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé! Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh Instagram: @hplinhhh Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001
23/07/20216 minutes 27 seconds