Winamp Logo
Galwad Cynnar Podcast Cover
Galwad Cynnar Podcast Profile

Galwad Cynnar Podcast

English, Nature/Natural sciences, 1 season, 48 episodes, 1 day, 21 hours, 44 minutes
About
Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt. Radio Cymru's weekly nature and wildlife discussion.
Episode Artwork

03/04/2021

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
4/3/202158 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
3/27/202157 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
3/13/202157 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
2/20/202157 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
2/13/202157 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
1/16/202158 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
1/9/202157 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
12/12/202057 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
11/28/202058 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
11/21/202057 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Galwad Cynnar

Y naturiaethwyr Bethan Wyn Jones, Euros ap Hywel a'r daearyddwr Hywel Griffiths sydd yn trafod byd natur gyda Gerallt. Hefyd sgwrs gyda Iolo Williams am ei gyfresi, Hydref Gwyllt Iolo ac Autumnwatch.
10/31/202057 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Be ydan ni yn ei wybod am y naturiaethwr, Richard Morgan?

Datblygiad cyffrous i stori John Beech, y sgolar byd natur o 1900. Mae'n debyg mai Richard Morgan, naturiaethwr adnabyddus ac awdur cynhyrchiol oedd ei athro yn Ysgol Llanarmon yn Ial. Hefyd sgwrs am y draenog gyda Martin Coleman o Swydd Derby. Y panelwyr heddiw yw Twm Elias, Paula Roberts a Nia Jones.
9/26/202057 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
9/19/202057 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
8/29/202055 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
7/4/202057 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

27/06/2020

Gerallt Pennant yn trafod Wythnos Ymwybyddiaeth Gwenoliaid Duon a hanes Canolfan Ryngwladol Adnoddau Daear Glyn Rhonwy gyda Math Williams a Ben Stammers. Siôn Dafis yn sôn am flodyn prin ar y Gogarth sy’n dibynnu ar wyfynod, a beth fedrwn ni wneud i helpu peillwyr yn gyffredinol. Dr Gethin Thomas a Dr Jess Mead Silvester yn trafod ymwelwyr tymhorol i'n moroedd, pysgod yr haul Mola mola, sydd wedi bod yn heidio cryn dipyn wrth i'r dŵr gynhesu.
7/3/202057 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

21/03/2020

Merched y Wawr, Dinas, Llanwnda yn Arfon sy'n ymestyn gwahoddiad i Galwad Cynnar recordio rhaglen yng Nghanolfan Felinwnda.
3/21/202055 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

14/03/2020

Bryn Tomos a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Bryn Tomos and guests discuss nature, wildlife and conservation.
3/14/202057 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

30/11/2019

Duncan Brown, Rhys Evans a Hywel Roberts sy'n trafod pynciau o fyd natur gyda Gerallt Pennant. Llyfr adar mawr y plant Onwy Gower a hanes diweddaraf y Bele Goed yn ardal Pontarfynach ydi rhai o'r pynciau sydd dan sylw.
11/30/201956 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

02/11/2019

Bryn Tomos sydd yn sedd Gerallt Pennant, yn trafod byd natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Bryn Tomos and guests discuss nature, wildlife and conservation.
11/2/201957 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Dolydd gwair Sir Benfro

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod dolydd gwair yn Sir Benfro a phynciau o fyd natur. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
10/5/201957 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Clwb Garddio Dinas Mawddwy

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth yng Nghlwb Garddio Dinas Mawddwy. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
9/7/201956 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

31/08/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
8/31/201957 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

10/08/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
8/10/201956 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

29/06/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
6/29/201956 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

15/06/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
6/15/201957 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Tŵr pwrpasol i wenoliaid duon

Bryn Tomos a'i westeion yn trafod pynciau'n cynnwys tŵr pwrpasol i wenoliaid duon yng Nghaerdydd. Deio Gruffydd o RSPB Cymru sy'n ymuno ag o i sgwrsio am hynny. Sylw hefyd i un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd yn y gogledd-ddwyrain, a cherdd newydd sbon gan Iwan Huws, sef Bardd Mis Mai Radio Cymru. Y panelwyr ydi Twm Elias, Ian Keith Jones ac Eifiona Thomas Lane.
5/25/201957 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

11/05/2019

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
5/11/201957 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

20/04/2019

Bryn Tomos a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Bryn Tomos and guests discuss nature, wildlife and conservation.
4/20/201956 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Tywydd Eithafol, Sychder, a Diwrnod Cynta'r Gwanwyn

Trafodaeth ar bynciau'n cynnwys tywydd eithafol, sychder, a diwrnod cynta'r gwanwyn. Keith Jones, Twm Elias a Nia Haf Jones sy'n gwmni i Gerallt Pennant.
3/23/201956 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

09/02/2019

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
2/9/201956 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

26/01/2019

Bryn Tomos a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Bryn Tomos and guests discuss nature, wildlife and conservation.
1/26/201957 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

12/01/2019

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
1/12/201956 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

15/12/2018

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
12/15/201857 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

08/12/2018

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
12/8/201857 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Awyr Dywyll

Wedi taith awyr dywyll yn Nhrawsfynydd, mae Keith O'Brien yn ymuno â Gerallt Pennant gyda'r hanes, ac mae'n gyfle yn ogystal i holi Rhys Owen am statws awyr dywyll Parc Cenedlaethol Eryri. Hefyd, Medwyn Williams yn beirniadu'r gystadleuaeth cenhinen fwyaf rhwng Iolo Williams a Gerallt. Rhys Jones, Guto Roberts ac Angharad Harris yw'r panelwyr.
11/10/201857 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

22/09/2018

Gerallt Penannt a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.
9/22/201856 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

15/09/2018

Iolo Williams a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth, gan gynnwys Twm Elias yn sôn am y parot. Bethan Wyn Jones, Keith Jones a Rhys Owen ydi'r panelwyr.
9/15/201857 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Gŵyl Arall

Gerallt Pennant a'i westeion yng Ngŵyl Arall, Caernarfon. Twm Elias, Nia Haf Jones, Math Williams, Guto Roberts a Duncan Brown sy'n sôn am gofnodion tywydd braf eithriadol dros y blynyddoedd, wrth i Dewi Rhys drafod Cychod Salmon Caernarfon.
7/16/201857 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

28/04/2018

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur a bywyd gwyllt. Gerallt Pennant and guests discuss nature and wildlife.
4/28/201857 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Trefnant

Trafodaeth ar natur a bywyd gwyllt, wedi'i recordio o flaen cynulleidfa yn Nhrefnant, Sir Ddinbych. Iolo Williams, Twm Elias a Gwynedd Roberts yw'r panelwyr sy'n ymuno â Gerallt Pennant.
4/23/201855 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

14/04/2018

Gerallt Pennant yn trafod natur a bywyd gwyllt gyda Rhys Jones, Paula Roberts a Gethin Thomas. Gerallt Pennant and guests discuss nature and wildlife.
4/14/201855 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Adar Israel

Duncan Brown, Angharad Harris a Kelvin Jones sy'n cadw cwmni i Bethan Wyn Jones. Mae'r sgyrsiau'n cynnwys Marc Berw yn sôn am y profiad o weld miloedd o adar ar ei daith i Israel, a Rory Francis yn trafod y Goedwig Law Geltaidd.
4/7/201856 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Galwad Cynnar

Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt.
2/24/201856 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Plas Tan y Bwlch

Golwg wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt, wedi'i recordio ym Mhlas Tan y Bwlch. Radio Cymru's weekly look at nature and wildlife, recorded at Plas Tan y Bwlch.
10/28/201755 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Ynys Lawd

Iolo Williams a'i westeion yn trafod natur a bywyd gwyllt ar Ynys Lawd ym Môn. Iolo Williams and guests discuss nature and wildlife living on Anglesey's South Stack.
10/14/201758 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Cyffylliog

Rhaglen gyda rhai o arbenigwyr Galwad Cynnar yn ateb cwestiynau yng Nghyffylliog, Sir Ddinbych. Nature and wildlife experts take questions from audience members in Cyffylliog.
12/31/201657 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Tanygroes

Gerallt Pennant sy'n cyflwyno wrth i rai o arbenigwyr Galwad Cynnar gael eu holi gan gynulleidfa yn Nhanygroes, Ceredigion. Geraint Jones, Bethan Wyn Jones, Twm Elias a Donald Morgan sydd ar y panel.
12/24/201656 minutes, 1 second