Winamp Logo
Fra Mistanke Til Handling Cover
Fra Mistanke Til Handling Profile

Fra Mistanke Til Handling

Danish, Education, 1 seasons, 12 episodes, 11 hours 22 minutes
About
Fra Mistanke til Handling har til formål at udbrede viden om børn som har været udsat for seksuelle overgreb. Vært: Steffie Syrild
Episode Artwork

Maryam Testmann. Børn og Kompleks PTSD

Maryam Testmann sætter fokus på traumereaktioner hos børn. Hun deler hendes viden om PTSD og Kompleks PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), og hvordan det kan have indflydelse på barnet i forskellige sammenhænge. Hun forklare, hvordan vi voksne skal være opmærksomme og nysgerrige på børns ændrede adfærd, samt hvilke tegn der er i forbindelse med seksuelle overgreb mod børn. Hun fortæller, at vi voksne skal turde at tale om det svære, og hvordan vi kan gå i dialog med børnene ved at stille åbne spørgsmål.    Maryam Testmann: Psykolog med speciale i klinisk børne- og unge psykologi. Link til hjemmeside Steffie Syrild: Tilrettelægger, vært og producent bag podcasten. 
04/10/20231 hour 29 seconds
Episode Artwork

Mette Andersen. Vi vil alle gerne være en del af et fællesskab.

Mette Andersen er gæst i podcasten. Hun fortæller om en barndom og ungdom præget af mobning. I løbet af Mette's folkeskoletid bliver hun udsat for mobning af de andre jævnaldrene fra hendes klasse. Mobningen står på i flere år, og hun føler sig ensom og konstant på vagt over for de andre.  På et tidspunkt skal klassen på eksklusionstur til udlandet. Om natten hører Mette en høj lyd, og hun vågner med et sæt. Hun kigger rundt og opdager, at en af de andre fra klassen sidder og skriger hende ind i hovedet, mens en gruppe af andre kigger på. Mette beder dem om at lade være, men de bliver ved og griner af hende. Mette begynder at græde.  I hendes teenager år kommer hun med i et nyt fællesskab. Hun følte for første gang i lang tid, at hun hørte til, og hendes hverdag begynder at lysne op igen. Desværre er det nye fællesskab ikke uden konsekvensr. For om natten bliver Mette udsat for seksuelle overgreb af en af de andre jævnaldrende fra fællesskabet. Mette er rædselsslagen. H
10/05/202357 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Skam i professionelle relationer

Katja Balslev Nielsen og Rikke Svendsen gæster podcasten, hvor vi sammen sætter fokus på SKAM i professionelle relationer ud fra Katjas bog om selv samme emne.  Seksuelle overgreb mod børn er et sårbart og tabuiseret emne. Det gør det sværere at arbejde med i praksis, da der kan være skam forbundet med emnet.  Måske du har en følelse af ikke at vide nok om emnet? Eller har følt skam over ikke at have handlet på en mistanke om seksuelle overgreb mod børn? Lyt med hvordan skammen også kan være et sundt, brugbart værktøj i dit arbejde med børn i at opspore seksuelle overgreb mod børn.    Katja Balslev Nielsen: Forfatter til bogen, Skam i profesionelle relationer, Områdechef for udvikling og kommunikation. Rikke Svendsen: Pædagogisk konsulent og faglig leder af FGU Valby, Stifter af en syskole.  Steffie Syrild: Producent, tilrettelægger og vært på podcasten.    <a title="Link til Katjas hjemmeside" href= "https://www.katjaba
25/04/20231 hour 8 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Thor Allentoft. Det er vigtigt at være ærlige om livets skyggesider.

Thor Allentoft er vokset op i en barndom præget af misbrug, og han er gennem sin opvækst vidne til vold mod hans mor. Han beskriver, hvordan han som barn skulle tilbasse sig de voksne. Det gjorde, at han følte sig ensom og alene som barn. I episoden beskriver han, hvordan ensomheden stadig påvirker ham ind i hans voksenliv.  I en alder af 5 år skal Thor passes af en af de voksne fra misbrugmiljøet. Thor glæder sig til at skulle passes. Han oplever manden, som værende en af de fra misbrugsmiljøet, der lytter og er imødekommende overfor ham. Thor mærker, at manden har ændret adfærd, og senere på aftenen udsætter manden Thor for et seksuelt overgreb.  I episoden fortæller Thor, hvordan vi skal turde at være ærlige og tale om livets skyggesider.    Gæst: Thor Allentoft, udannet pædagog og stifter af instagramprofilen, Creating A Voice. Vært: Steffie Syrild Tilrettelægger: Steffie Syrild. 
08/03/20231 hour 7 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Mimi Strange. Børns seksuelle adfærd. Hvornår er der grund til bekymring?

Mimi Strange deler sin viden om børns seksuelle adfærd og uddyber hendes arbejde med bekymringsbarometeret. Bekymringsbarometeret stiller skarpt på, hvordan vi som fagpersoner kan tilegne os viden indenfor tre kategorier: Normativ-, bekymrende- og skadelig seksuel adfærd. Episoden vil tage udgangspunkt i udvalgte cases, som tager afsæt i aldersgruppr mellem 0-14 år. Mimi Strange kommenterer på casene, og hun sætter dem i relation til bekymringsbarometeret.  I episoden giver hun nogle konkrete redskaber i forhold til, hvordan fagprofessionelle kan sætte fokus på børns seksuelle adfærd i praksis.  Relevante links i forbindelse med episoden: Januscentret Den professionelle tvi
23/02/202345 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Frejamay November. Vi skal være nysgerrige på at forstå børnene.

Frejamay November beskriver en barndom præget af at være; på flugt, at være ensom, og at hun kun lige kan holde sig overvande med en evig frygt for at drukne i det store hav. Hendes forældre bliver skilt, da hun er lille, og de kan ikke kommunikerere med hinanden. I skolen bliver hun mobbet af de andre børn, men også af hendes egen lærer. Hun ender ofte med at låse sig inde på toilettet. I hendes sjette leveår bliver hun udsat for et seksuelt overgreb på en badestrand, men som så mange andre glemmer hun med tiden. I hendes 20'ere begynder hun at erindre det seksuelle overgreb, og hun begynder at forstå hendes handlemønstre i tiden efter.  I denne episode sætter Frejamay fokus på, hvordan voksne kan have en central rolle i forhold til barnets trivsel. Hun mener, at voksne der arbejder med børn, skal være nysgerrige på at forstå barnet, da barnet har en god intention for sine handlinger. Dette gælder særligt med børn i udsatte positioner.  Frejamay deler ærligt om hendes
27/01/20231 hour 6 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Saras fortælling. Kroppen er min.

Børn lærer at voksne ikke må slå, men det er sjældent at voksne taler højt om, hvad voksne må gøre ved børns kroppe. Hvorfor gør vi egentlig ikke det? Det sætter Sara Schytz fokus på i denne podcastepisode, hvor hun taler om kroppen og grænser.  Sara Schytz var 4 år, da hun første gang fik overtrådt sine grænser af en ældre dreng. Det skete første gang, da hun sad i legehuset og legede med hendes barbiedukke. Hun lærte, at når Ken gør noget, så lægger Barbie stille med armene ned langs siden. I den årække, hvor de seksuelle overgreb stod på, fik Sara Schytz overskredet sine grænser gang på gang.  Hun mener, at børn skal lære deres egne kroppe og grænser at kende, så de kan sige fra, hvis der er noget, som de ikke bryder sig om.  Gæst: Sara Schytz, Ejer af Pilates B Studio og Den Danske Pilatesskole, Ambassadør for Bryd Tavsheden.  Vært: Steffie Syrild Tilrettelægger: Steffie Syrild og Caroline Corinth
22/12/20221 hour 12 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Camille Darres fortælling: ¨Alle børn kan blive udsat for seksuelle overgreb¨

Camille Darre deler hendes faglige viden og hendes barndomserindringer om seksuelle overgreb.  Camille Darre stiftede i 2020 Institut For Seksuelle Overgreb med hendes søster Charlotte Darre, da de ønskede at gøre en forskel for voksne med senfølger efter seksulle overgreb. Camille Darre har en bred pallette af viden, da hun både er uddannet jordmoder, kropsterapeut og sexolog med speciale i senfølger efter seksuelle overgreb.  Udover hendes faglige viden, så har hun også erfaring og viden om, hvordan det er at vokse på i en barndom præget af seksuelle overgreb. I episoden deler hun, hvordan hun voksede op i en helt almindelig familie. Det var i hvert fald sådan det så ud udadtil, men bag facaden gemte der sig en anden virkelighed.  Link til Institut For Seksuelle overgreb: https://ifso.dk/   Vært Steffie Syrild Produceret af Steffie Syrild og Caroline Corinth. 
07/12/20221 hour 7 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Elenes fortælling

Elene Nielsen er erfaringsekspert inden for traumeomtådet, da hun er vokset op i en barndom med massive svigt bl.a. ved at være blevet udsat for seksuelle overgreb. I episoden taler vi om hendes børnesag, og hvordan hun blev mødt af de voksne. Elene Nielsen blev tit fortalt, at hun var et hysterisk barn, og hun ikke skulle dyrke hendes somatiske smerter. Desværre var dette et råb om hjælp til de voksne, som ikke blev hørt.   Mange seksuelle overgreb mod børn bliver ikke rapoorteret eller opdaget imens overgrebene står på. I episoden siger Elene Nielsen: ¨Mennesket dør, hvis det ikke er sammen me sin flok¨ Lyt til Elene Nielsens fortælling om, hvordan hun gav udtryk for, at hun blev udsat for seksuelle overgreb, og hvorfor hun ikke kunne sige det verbalt højt til nogle voksne.  Vært: Steffie Syrild Udgivet af: Steffie Syrild & Caroline Corinth 
16/11/202250 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Vi ved nok. Nu skal der handles.

Ida Hoeck og Anne Jøker har skrevet rapporten, Seksuelle overgreb mod børn og unge. Vi ved nok. Nu skal der handles. I episoden fortæller de om deres bud på, hvordan fagprofesionelle kan sætte fokus på seksuelle overgreb mod børn i institutioner. De fortæller om, hvordan vi kan hindre de første overgreb, og hvordan vi kan forhindre overgrebene sker igen og igen.  Rapporten er skrevet i samarbejde med LOKK, og du kan læse hele rapporten i linket under.  LOKK rapport. Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark. Vi ved nok. Nu skal der handles  
02/11/20221 hour 6 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Betinas Fortælling

I dette afsnit deler Betina en af hendes største ønsker som barn. Nemlig at få omsorg, at blive set og hørt af de voksne. Desværre blev det ønske ikke opfyldt af de rette voksne, men i stedet af hendes overgrebs person, som opsøgte hende og gerne ville tilbringe tid sammen med hende.  Hun fortæller også, hvordan overgrebene har påvirket hende i voksenlivet f.eks. i relationen til hendes børn. En senfølge mange med seksuelle overgreb mærker til, når de får børn.  Betinas fortælling er en vigtig brik i forhold til at passe på de børn, som til dagligt vokser op og bliver udsat for seksuelle overgreb. Lad os lytte til de børn, som giver udtryk for mistrivsel. Giv dem det ekstra kram. Måske vil det gøre, at de ikke går med den forkerte hjem.
02/11/202254 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Trailer

Fra Mistanke Til Handling sætter fokus på børn som har været udsat for seksuelle overgreb. Lad os sammen lægge berørengsangsten på hylden, så vi kan få skab et sprog og bryde med tabuet.  Vært: Steffie Syrild.   
06/10/20223 minutes 34 seconds