Winamp Logo
Finlands nästmesta språk Cover
Finlands nästmesta språk Profile

Finlands nästmesta språk

Swedish, Social, 2 seasons, 11 episodes, 4 hours, 28 minutes
About
I Folktingets podd "Finlands nästmesta språk" tar sig Alfred Backa an problem och möjligheter i Svenskfinland. Tillsammans med experter svarar den här podden på de mest kniviga frågorna kring finlandssvenskarna och det svenska i Finland. Till exempel varför är det så bra att komma som nyanländ till Närpes? Måste poliser kunna prata svenska? Och när ska egentligen Tim Sparv komma hem igen?
Episode Artwork

Förbindelsen till marken är vad som gör samerna till ett urfolk. Om samer, naturen och klimatförändringar.

Har urfolken alltid förstått det som resten av världen  just nu börjar lära sig om hållbarhet? Vad tänker samerna om klimatförändringen, storindustrier och andra hot mot de traditionella samiska näringarna? Hur påverkas renbetet när vädret förändras? Medverkande: Alfred Backa diskuterar naturen tillsammans med renskötaren och journalisten Aslak Paltto och sameaktivisterna Janne Saijets  och Petra Laiti.
4/13/202227 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Till sist lärde vi oss alla att tala svenska

Att vara en del av ett sammanhang är viktigt. Men hur känns det egentligen att integreras på svenska? Alfred Backa talar med Clemence, Luu, Raine och Julen. Alla med olika bakgrund, men med en sak gemensamt: de pratar svenska. Finns det arbetsplatser på svenska? Studieplatser? Kompisar? Och hurdana fördomar möter de som en minoritet i en minoritet? Medverkande: Cleménce Habiyakare som studerar socialt arbete vid Helsingfors universitet, Luu Dieu Thuy som är samhälls- och hälsokommunikatör vid Närpes stad, Raine Katajamäki, kommundirektör i Eckerö samt Julen Leandro som studerar till socionom vid Novia i Åbo.
11/6/202023 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Men varför flyttar de inte tillbaka då?

Varje år förlorar vi en mängd utbildade experter till utlandet, och en del kommer aldrig tillbaka. Kan vi locka tillbaka folk som följt sina drömmar utomlands? Och tjänar vi som finlandssvenskar något på att skeppas ut i världen. Medverkande: språksociolog Kjell Herberts, diplomingenjör och projektledare för Slussenbron i Stockholm Ida Mann och fotbollsspelare Tim Sparv.
10/30/202022 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Alla borde ha en språkö

Ordet "Språkö" måste vara ett av de mest ensliga men samtidigt hoppingivande vi har i det svenska språket. Ett litet fragment av språk mitt i ett annat språkmassiv. I detta avsnitt besöker vi två av sådana platser, ställen där svenskan hålls igång mot alla odds. Vi får höra hur det andra inhemska mår i Uleåborg samt den inspirerande historien om hur svenskan byggdes upp i Lahtis. Medverkande: Paula Rossi, professor i nordisk filologi vid Uleåborgs universitet och Karin Ihalainen, rektor för Svenska skolan i Lahtis.
10/22/202021 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Tvåspråkiga poliser går inte arbetslösa

Har nöden någon lag? Jo, om du ringer 112 ska du kunna få hjälp vare sig du vill ha den till Mannerheimintie eller Suumjölksveijin. Men hur fungerar det i praktiken? Och vem ska du klaga till om det inte fungerar? Alfred går till botten med nödcentral, polis och annat livsviktigt. Medverkande: överkommissarie Kjell Nylund, sakkunnig på Folktinget Johanna Lindholm och biträdande chef för Vasa nödcentral Vasa Kai Paldanius.
10/16/202020 minutes, 31 seconds