Winamp Logo
Filozofun Yolu: Felsefe Dersleri Cover
Filozofun Yolu: Felsefe Dersleri Profile

Filozofun Yolu: Felsefe Dersleri

Turkish, Education, 2 seasons, 84 episodes, 2 days, 4 hours, 31 minutes
About
Felsefe öğrenmek, felsefe metinlerini okumak isteyen ama nereden başlaması gerektiğini bilmeyenler, felsefe bölümü öğrencileri olarak, üniversite müfredatına paralel hazırladığımız podcast içeriğiyle bu yolcuğa başlayabilirler.
Episode Artwork

061 Rönesans 1/3 : Sanat ve Felsefe Gelişmeleri

Bu serimizde Rönesans'ı sanat ve felsefe, din ve devlet ve bilimsel gelişmeler olarak üç programda ele alıyoruz. Sanat ve Felsefe alanındaki gelişmeler programımızın notlarımıza ulaşmak için tıklayınız.
3/1/202035 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

060 Ortaçağ Felsefesi 2/2: Patristik, İslam ve Skolastik Felsefe

Ortaçağ serimizin ikinci programında Patristik Felsefe, İslam Felsefesi ve Skolastik Felsefenin genel özelliklerini ve etkili olmuş isimleri konuşuyoruz. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
1/23/202033 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

059 Ortacağ Felsefesi-1/2: Genel Özellikleri

Ortaçağ felsefesinin özelliklerini konuştuğumuz programımızın notlarına ulaşmak için tıklayınız.
1/14/202027 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

058 Doç.Dr. Hasan AYDIN'la Helenistik Dönem, Yeni-Platonculuk ve Ortaçağ Felsefesine Giriş

Daha önceki programlarımızda bahsettiğimiz gibi çeşitli dönemler veya konuları işledikten sonra konunun uzmanı akademik filozoflarla program yapma çabalarımız devam ediyor. Bu bağlamda Ondokuz Mayıs Üniversite Felsefe Bölümünde görevli Doç.Dr. Hasan AYDIN'la Helenistik Dönem ve Yeni-Platoncu felsefeyi konuşup Ortaçağ Felsefesine de giriş yapmış olduk. Bu programda sorduğumuz sorular şunlar: 1. Felsefe tarihçilerinin yaptığı sınıflandırmada genellikle helenistik dönem ayrı olarak ele alınır ve Epikurosçular, Stoacılar ve Septikleri kapsar. Yeni-Platonculuk ise Roma Felsefesi başlığı altında ele alınır. Bu felsefe okullarının tarihsel olarak çakıştıkları belirli dönemler de söz konusu. Biz yapacağımız sınıflandırmada nasıl bir tavır alabiliriz? 2. Romalılar felsefeyi Yunan hocalarından öğrendiler ama onların öğrencileri olarak kalmaya devam ettiler Macit Gökberk'e göre? Sizce bu doğru mu? 3. Helenistik Dönem, Büyük İskender'in doğuda ele geçirdiği yerlerde kurduğu garnizon ve okullarda helenleşme sürecinde ortaya çıkan felsefe okullarını kapsar. Bu okulların tarihsel ve nedensel kuruluş paydaları haricinde felsefelerinde ne türden ortaklıklardan bahsedebiliriz? 4. Stoacılar günümüzde tekrar popüler olmuş durumda. Acılara katlanma ve doğaya uygun yaşam stoik düşünceyi de gündeme getiriyor. Bunun sebebi ne olabilir? 5. Septik felsefeyi nasıl anlamalıyız ve günümüzdeki karşılığı olarak görülebilecek bir akımdan söz edebilir miyiz? 6. Yeni-Platoncular sonrası artık felsefe bitmiş ve theosophia (tanrı bilgeliği) süreci başlamış ve bu süreç 1000 yıl sürmüştür deniyor. Bu eleştirilerde bir haklılık payı var mıdır? 1000 yıllık bu ortaçağ sürecine nasıl bakmalıyız?
12/28/20191 hour, 19 seconds
Episode Artwork

057 Plotinos: Sanat ve Ahlak Felsefesi

Bu programımızda Plotinos'un Sanat ve Ahlak felsefelerini konuşuyor sonra da takipçileri olan Yeni-Platonculara kısaca değiniyoruz. Bu programla beraber ilkçağ felsefe tarihini bitirmiş oluyoruz. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
12/16/201931 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

056 Plotinos - Metafizik (Bir, Akıl, Ruh)

Plotinos metafiziğinde tinsel dünyayı oluşturan üç hipostaz olan Bir, Akıl ve Ruh hakkında konuştuk. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
12/1/201941 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

055 Plotinos - Metafizik (Madde ve Doğa)

Plotinos serisi devam ediyor. Bu programda onun metafiziğindeki varlık hiyerarşisinin zeminini oluşturan madde ve maddenin oluşturduğu doğayı konuştuk. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
11/21/201927 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

054 Plotinos - Taşma / Südur Teorisi

Bu programda Plotinos'un Taşma (Südur, Türüm veya Feyz) Teorisini konuştuk. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
11/11/201929 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

053 Yeni-Platonculuk ve Plotinos Giriş-2/2

Kendisinden sonra bütün ortaçağı etkilemiş olan Plotinos ve kurduğu Yeni-Platonculuk veya Plotinosçuluk felsefesini ayrıntılı bir şekilde incelemek için iyi bir giriş yapıyoruz. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
10/25/201934 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

052 Yeni-Platonculuk ve Plotinos Giriş-1/2

Kendisinden sonra bütün ortaçağı etkilemiş olan Plotinos ve kurduğu Yeni-Platonculuk veya Plotinosçuluk felsefesini ayrıntılı bir şekilde incelemek için iyi bir giriş yapıyoruz. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
10/16/201939 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

051 Septikler-3/3 (Son Dönem)

Bu programda Septikler okulunun son halkasını konuştuk. Programda Ainesidemos ve Sextus Empiricus isimli filozoflara değindik. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
9/22/201940 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

050 Septikler-2/3 (Akademi Dönemi)

Bu bölümde Septik okulun ikinci dönemi olan Orta (Akademi) Dönemi hakkında konuştuk. Yenilenmiş program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
9/13/201930 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

049 Septikler-1/3 (İlk Dönem-Pironculuk)

Bu programda Helenistik dönemin son okulu olan Septikler (Şüpheciler) hakkında konuştuk. Şüphecilik hakkında genel bir izah yaptıktan sonra okulun ilk dönemi ve kurucusu Piron'un felsefesini anlattık. Program hakkında notlarımıza ulaşmak için tıklayınız.
9/4/201946 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

048 Stoacılar-2 (Psikoloji, Teoloji, Ahlak Felsefesi)

Stoacıların psikoloji (ruh kuramı), Teoloji (tanrı kuramı), Determinizm anlayışı ve ahlak felsefelerini konuştuğumuz programımızın notlarına ulaşmak için tıklayınız.
7/27/201951 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

047 Stoacılar-1 (Giriş, Epistemoloji ve Doğa Felsefesi)

Bu programda Stoacılara giriş yaptık. Mantık, Epistemoloji, Metafizik ve Doğa Felsefelerini konuştuk. Program notlarına sitemizden ulaşabilirsiniz. www.filozofunyolu.com
7/10/201952 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

046 Epikurosçuluk

Epikuros ve takipçilerinin felsefesi Epikurosçuluk hakkında konuştuğumuz program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
5/20/201949 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

045 Helenistik Dönem ve Epikuros

Helenistik Dönem Tarihi, Felsefesi ve bu dönemin ilk okulu olan Epikurosçuluk okulunun kurucusu Epikuros'un hayatını konuşuyoruz. Program notları için tıklayınız.
5/10/201929 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

044 Ar.Gör. Aslı AVCAN'la Aristoteles

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevli Aslı AVCAN’la Aristoteles hakkında kısa bir söyleşi yaptık. Programımızda sorulan sorular şöyle: Aristoteles kendinden önceki filozofların düşüncelerini toplamış, tasnif etmiş, eleştirmiş filozof örneğinin ilk temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. Metodu itibariyle ilk felsefe tarihçisi olan Aristoteles’in benzer çalışmayı bilimlerin sınıflaması için de yaptığını görüyoruz. Örneğin biyoloji ve zooloji alanında da benzer çalışmalar yapmış ve bu bilimlerin kurucusu olmuştu. Onun geniş çalışma konularını göz önüne alarak Aristoteles’in filozof ve bilimci kimliğini ayırmak imkanı ve ihtiyacı içinde bulunabilir miyiz? Aristoteles için mantık yalnızca düşüncenin kendi yasalarına göre tutarlı bir biçimde nasıl çalıştığını araştırmakla birlikte bilimsel bir metodolojiydi. Bu metodolojideki apodiktik kıyaslar, biçimsel açıdan doğru ve tutarlı akıl yürütmelerle bizi bilimsel bilgi ve doğruya götüren yöntemdi. Bu mantığın 18.yy’a kadar önemli değişikliklere uğramadığını biliyoruz. Bu tarihte değişikliğe ihtiyaç duyulan unsurlar nelerdi ve 18.yy ve takip eden dönemlerde Aristoteles mantığı ne gibi dönüşümlere uğradı? Aristoteles ahlakını incelediğimizde hayatının amacının mutluluk olarak sunulduğu (Eudomonia) ve en yüksek mutluluğun da teorik hazlarla elde edilebildiğinin iddia edildiğini görüyoruz. Onun mantık ve metafiziği ile de ilgili olan teorik felsefede yetkinlik kazanmanın ve bu tanrısal hazza erişmenin çocuklar ve köleler için mümkün olmadığını görüyoruz. Günümüz dünya tasavvuru ile anlamakta güçlük çektiğimiz bu teorik yaşamı ve kölelerle ilişkisini anlatabilir misiniz? Aristoteles felsefesinden günümüz dünyasında da ilham alınacak unsurlar bulunmakta mıdır? Keyifli dinlemeler.
4/30/201940 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

043 Aristoteles: Sanat Felsefesi (Estetik)

Bu hafta Aristoteles'in sanat felsefesini konuşarak Aristoteles serimizin sonuna geliyoruz. Notlar için tıklayınız.
1/11/201927 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

042 Aristoteles: Siyaset (Devlet) Felsefesi

Aristoteles'in siyaset felsefesini konuştuğumuzun program notların ulaşmak için tıklayınız.
1/4/20191 hour, 3 seconds
Episode Artwork

041 Aristoteles: Ahlak Felsefesi (Etik)

Aristoteles'in ahlak felsefesini konuştuğumuz programımızın notlarına ulaşmak için tıklayınız.
12/28/20181 hour, 13 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

040 Aristoteles: Ruh Kuramı (Psikoloji)

Aristoteles'in ruh kuramını konuştuğumuz programımızın notlarına ulaşmak için tıklayınız
12/15/201831 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

039 Aristoteles: Metafizik (Teoloji)

Aristoteles'in tanrı öğretisi yani teolojisini konuştuğumuz programımızın notlarına ulaşmak için tıklayınız.
12/10/201821 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

038 Aristoteles: Doğa Felsefesi (Fizik)

Aristoteles'in doğa felsefesini (fiziğini) konuştuğumuz programın notlarına ulaşmak için tıklayınız.
12/4/201830 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

037 Aristoteles: Metafizik (Ontoloji)

Bu hafta Aristoteles'in Metafiziğini genel olarak tanımladıktan sonra Aristoteles Metafiziği derken anlamamız gereken Ontolojisini anlattık. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
11/16/201856 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

036 Aristoteles: Bilgi Felsefesi ve Mantıkı - 3

Bu programda Aristoteles'sin Bilgi Felsefesi ve Mantıkını konuşmaya devam ediyoruz ve bu konuyu bitiriyoruz. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
11/3/201832 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

035 Aristoteles: Bilgi Felsefesi ve Mantıkı - 2

Geçen hafta başladığımız Aristoteles Bilgi Felsefesi konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haftaya da son programla bilgi felsefesini bitireceğiz. Bu programın notlarına ulaşmak için tıklayınız.
10/25/201837 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

034 Aristoteles: Bilgi Felsefesi ve Mantıkı - 1

Aristoteles'in Bilgi Felsefesini onunla içiçe geçmiş mantıkını anlatarak başlamak durumundaydık. Bu yüzden birkaç program boyunca sürekli mantık, kavramları ve kurallarından bahsedeceğiz. Notlar için tıklayınız
10/19/201826 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

033 Aristotelesçilik

Bu programımızda Aristotelesçiliği anlamayı kolaylaştırmak için onu Platon'la karşılaştırıyoruz. Program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
10/12/201836 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

031 Dr. Ömer AYGÜN'le Platon'un Mağarası

Galatasaray Üniversitesi Dr.Öğr. Ömer AYGÜN'le Platon'un Mağarası hakkında konuştuğumuz programımız yayında, keyifli dinlemeler. 
5/25/201854 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

030 Platon: Siyaset Felsefesi

Platon'un siyaset felsefesi hakkında konuştuğumuz programımızın notlarına ulaşmak için tıklayınız.
5/19/20181 hour, 6 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

029 Platon: Ruh ve Tanrı Kuramı

Platon'un Ruh Kuramı ve Tanrı Kuramını konuştuğumuz programımızın notlarına ulaşmak için tıklayınız.
5/11/201843 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

028 Platon: Doğa Öğretisi

Platon'un doğa öğretisini konuştuğumuz programımızın notlarına ulaşmak için tıklayınız.
5/3/201822 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

027 Platon: Bilgi Felsefesi

Platon'un bilgi felsefesini konuştuğumuz programımızın notlarına ulaşmak için tıklayınız.
4/21/201849 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

026 Platon: Varlık Felsefesi

Platon'un varlık felsefesini konuştuğumuz program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
3/21/201849 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

025 Platon ve Platonculuk

Platon hakkında konuştuğumuz program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
3/13/201825 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

024 Küçük Sokratesçi Okullar

Platon ve Aristoteles’ten azade Sokrates’in yakın çevresinden olup kendilerini Sokrates’in dostları olarak adlandıran başka bazı düşünürler vardır ki, bunlar felsefe tarihçileri tarafından Küçük Sokratesçiler ve onların kurdukları okullar Küçük Sokratesçi Okullar olarak nitelendirilirler. Bu okullar Euklides’in Megara Okulu, en meşhur öğrencisi Sinop’lu Diogenes olduğu Antisthenes’in Kinik okulu ve Aristippos’un Kirene Okuludur. Programa ilişkin notlara ulaşmak için tıklayınız.
3/6/201843 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

023 Sokrates

Sokrates hakkında konuştuğumuz program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
2/23/201840 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

022 Geç Dönem Sofistleri

Bu programımızda geç dönem sofistlerini konuştuk. Maalesef program notlarını hazırlayamadık. İçeriği dinlemekle iktifa etmeniz gerekecek. 
2/7/201847 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

021 Protagoras ve Gorgias

Protagoras ve Gorgias'ı konuştuğumuz program notların ulaşmak için tıklayınız.
1/31/20181 hour, 2 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

020 Sofistler

Sofistler hakkında konuştuğumuz program notlarına ulaşmak için tıklayınız.
1/25/201847 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

019 Demokritos

Demokritos hakkında konuştuğumuz program notlarımıza ulaşmak için tıklayınız.
1/10/20181 hour, 8 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

018 Anaksagoras

Anaksagoras hakkında konuştuğumuz programımızın notlarına ulaşmak için tıklayınız.
1/4/201824 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

017 Empedokles

Empedokles'i konuştuğumuz programımızın notlarına ulaşmak için tıklayınız.
12/27/201740 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

016 Felsefe Sohbetleri 1 - Hayatın Anlamı ve Kurgu Gerçekliğin Metafiziği

Prof.Dr. Lokman ÇİLİNGİR ve Doç.Dr. Hasan AYDIN’la beraber Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencileri olarak yaptığımız kahvaltı sırasında yaptığımız felsefi sohbetler bu programımızın içeriğini oluşturmaktadır. Konuşulan konular: 1 – Hayata yeni bir birey getirmenin (çocuk yapmanın) ahlaki sorumluluğu nedir? 2 – Felsefenin günümüzdeki işlevi nelerdir? 3 – Basın ve politik propagandalar yoluyla yaratılan kurgu gerçeklik metafiziğin konusu olabilir mi? Keyifli dinlemeler.  
12/20/201759 minutes, 58 seconds