Winamp Logo
Fethur Rabbani - Abdulkadir Geylani Hazretleri - Meviza Cover
Fethur Rabbani - Abdulkadir Geylani Hazretleri - Meviza Profile

Fethur Rabbani - Abdulkadir Geylani Hazretleri - Meviza

Turkish, Religion, 1 season, 166 episodes, 2 days, 15 hours, 10 minutes
About
Bu sohbetler; sultânü'l evliyâ, gavs-ı âzam Abdülkadir Geylânî (k.s.) Hazretleri'nin El-Fethu'r Rabbânî vel Feyzu'r Rahmânî isimli eserindeki konuşmalardır. Sohbetler, Geylani Hazretleri'nin, devrinde kendi idaresinde bulunan medresesi ve dergâhında yaptığı konuşmalardan meydana gelmiştir. Onun, zamanının Bağdat halkına, misafir ve yolcu olarak dergâhına uğrayanlara hitaben yaptığı bu samimiyet ve ihlâs timsâli konuşmaları, dünyaca da meşhurdur. Hicri 545-546 (milâdî: 1150-1152) yıllarında yapılan ve herbir cümlesi insanın rûhunun derinliklerinde akisler uyandıran bu konuşmalar, Geylani Hazretleri'nin ileri gelen bağlılarından Afif adındaki talebesi tarafından aynen kaydedilmiştir.
Episode Artwork

Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Vefatı

4/12/20137 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Tevhid - 17. Bölüm

4/10/201320 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Tevhid - 16. Bölüm

4/10/201320 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Tevhid - 15. Bölüm

4/10/201320 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Tevhid - 14. Bölüm

4/10/201327 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Tevhid - 11. Bölüm

4/10/201330 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Tevhid - 13. Bölüm

4/10/201328 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Tevhid - 12. Bölüm

4/10/201325 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Tevhid - 10. Bölüm

4/10/201326 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Tevhid - 9. Bölüm

4/10/201333 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Tevhid - 8. Bölüm

4/10/201328 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Tevhid - 7. Bölüm

4/10/201334 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Tevhid - 6. Bölüm

4/10/201338 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Tevhid - 5. Bölüm

4/10/201329 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Tevhid 4.Bölüm

4/9/201333 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Tevhid - 3. Bölüm

4/9/201320 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Tevhid - 2. Bölüm

4/9/201333 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Tevhid - 1. Bölüm

4/8/201329 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

İnsan Zihninde Doğan Düşünceler- 3. Bölüm

4/8/201326 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

İnsan Zihninde Doğan Düşünceler- 2. Bölüm

4/8/201326 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

İnsan Zihninde Doğan Düşünceler- 1. Bölüm

4/8/201328 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Lüzumsuz, Fuzuli Şeyleri Terketmek

4/8/201337 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

İçi Dışı Bir Olmak

4/7/201330 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

İhlasla Amel Etmek

4/7/20139 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Sıdk - Doğruluk

4/7/201316 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Allah'ın Emirlerini Gözetmek

4/7/201320 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Allah'ın Takdirine Razı Olmak

4/7/201322 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Haşir Hakkında Tefekkür

4/7/201343 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Müminin İmtihanı

4/7/201319 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

İnsanlara Fani Gözüyle Bakmak

4/6/201328 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Dünyaya Meyletmemek - 2. Bölüm

4/6/201321 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Dünyaya Meyletmemek - 1. Bölüm

4/6/201328 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Dünya Tasalarından Sıyrılmak

4/6/201318 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Kerem - Cömertlik - 2. Bölüm

4/6/201335 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Kerem - Cömertlik - 1. Bölüm

4/6/201318 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Salih Amel

4/5/201322 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Kötülere Karşı Tavır Almak

4/5/201316 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selleme Tâbi Olmak

4/5/20139 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Sağlam İpe Yapışmak

4/5/201317 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Dünyada Müminin Durumu

4/5/201318 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Nefs-i Emmare

4/5/201322 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Takva

4/4/201323 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Allah Sevgisi

4/4/201312 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Dini Bilgilerde Derinleşmek

4/4/201319 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Evliyayı ve Salihleri Sevmek

4/4/201313 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Kelime-i Tevhidin Fazileti

4/4/201326 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Hastaları Ziyaret

4/3/201319 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Amellerde İhlas

4/3/201329 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Allah'a Karşı Gelmemek

4/3/20135 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Kibirden Sakındırmak

4/3/20139 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Ahiret Günü Allah'ın Görülmesi

4/2/20135 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Emirleri Yerine Getirmek, Yasaklardan Kaçınmak

4/2/20138 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Hiddet, Öfke ve Çeşitleri

4/2/201316 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Allah'ın Nimetlerinin Varlığını Kabul Etmek

4/2/201316 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Zengine Zenginliğinden Ötürü Tevazu Göstermemek

4/2/201341 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Allah İçin Sevmek

4/2/201320 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Yalandan Sakınmak

4/2/20138 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Halinden İnsanlara Şikayetçi Olmamak

4/2/201319 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Zühd

4/1/201317 minutes
Episode Artwork

Allah'ın İdaresine Ortak Olmamak

4/1/201326 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Kalplerin Pasını Gidermek

3/31/201315 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Kalpten Dünya Sevgisini Atmak

3/31/201335 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Fanilere Güvenmeyip Allah'a Güvenmek

3/31/20138 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Amelsizlik

3/31/201328 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Allah Korkusu

3/30/201316 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Nefs, Heva ve Şeytana Karşı Cihad

3/30/201324 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Rızık Meselesinde Fazla Endişelenmemek

3/30/201326 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Kur'an İle Amel Etmek

3/30/201312 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Müminin Kendi Nefsine İkramı

3/30/201318 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

İçi Başka Dışı Başka Olmaktan Sakınmak

3/30/201324 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Ahiret Endişesini Dünya Endişesinden Önde Tutmak

3/30/201323 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Allah'tan Başkasından Talepte Bulunmamak

3/30/201326 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Marifetullah - Allah'ı Bilmek

3/30/201324 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Külfet Addetmemek - Zorluk Saymamak

3/30/201331 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Müminin İmtihana Tabi Tutulması

3/30/20138 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Mürailik - İkiyüzlülük

3/30/20138 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Sabır

3/30/20139 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Müminin Mümin Kardeşine Nasihatı

3/30/201314 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Allah'ın Kulunu Sevmesinin Sebebi

3/30/201329 minutes, 1 second
Episode Artwork

Tövbe

3/30/201326 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Allah'tan Başkasına İhtiyaç Duymamak

3/30/201340 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Kendini Allah'a Muhtaç Hissetmek

3/30/201329 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Kadere İtiraz Etmemek

3/30/201342 minutes