Winamp Logo
Fad Botal Fìon Podcast Cover
Fad Botal Fìon Podcast Profile

Fad Botal Fìon Podcast

Scottish Gaelic, Social, 1 season, 17 episodes, 14 hours, 10 minutes
About
Thigibh an cuideachd Lana Pheutain, Hannah McKirdy is Rachel NicAoidh ‘s iad a’ cnuasachadh air iomadh cuspair fhad ‘s a tha iad a’ dèanamh an slìghe troimh bhotal fìon.
Episode Artwork

Eapasod 16 | Come Dine With Me

Còmhradh còmhla ri Rachel, Lana agus Hannah mu dheidhinn pàrtaidhean dìnnear!
6/3/20241 hour, 9 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Eapasod 15 | Saor-làithean

Thigibh còmhla ri Hannah, Lana agus Rachel is iad a’ còmhradh mu shaor-làithean.
5/6/20241 hour, 1 minute, 21 seconds
Episode Artwork

Eapasod 14 | Ageing Gracefully

Thigibh còmhla ri Hannah, Lana agus Rachel is iad a’ còmhradh mi bhith a' fàs aosta.
4/1/20241 hour, 3 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Eapasod 13 | Beachdan Connspaideach

Thigibh còmhla ri Hannah, Lana agus Rachel is iad a’ còmhradh mu bheachdan connspaideach.
3/4/202459 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Eapasod 12 | An t-Eagal

Tha Hannah, Lana agus Rachel a’ còmhradh mun eagal.
2/5/202458 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Eapasod 11 | A' Bhliadhn' Ùr

Thigibh còmhla ri Hannah, Lana agus Rachel is iad a’ cur fàilte air a’ Bhliadhn' Ùr.
1/1/202446 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

Eapasod 10 | Partaidh na Nollaige

Thigibh còmhla ri Hannah, Lana agus Rachel is iad a' dèanamh deiseil airson na Nollaige!
12/11/20231 hour, 8 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Eapasod 9 | Cosgaisean bith-beò

Tha Hannah, Lana agus Rachel a’ còmhradh mu chosgaisean bith-beò.
11/6/202350 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Eapasod 8 | Casg-gin

Tha Hannah, Lana agus Rachel a’ còmhradh mu dheidhinn casg-gin.
10/2/202353 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Eapasod 7 | Oilthighean

Rachel, Lana, Hannah agus Alice Nic a' Mhaoilein a’ còmhradh mu dheidhinn oilthighean.
9/4/202346 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Eapasod 6 | Bainnsean

Rachel, Lana agus Hannah a’ còmhradh mu dheidhinn bainnsean le Krisell Dhòmhnallach.
8/7/202345 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Eapasod 5 | Na Meadhanan Sòisealta

Rachel, Lana agus Hannah a’ còmhradh mu dheidhinn na meadhanan sòisealta.
7/17/202349 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Eapasod 4 | Ìomhaigh-chuirp

Rachel, Lana agus Hannah a’ còmhradh mu dheidhinn ìomhaigh-chuirp.
6/5/202348 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Eapasod 3 | Sgaraidhean

Le glainne fìon nan làimh, tha Lana, Rachel agus Hannah a’ còmhradh mar a dhèiligeas tu ri sgaraidhean. Cluinnear sgeulachdan èibhinn agus brònach mu na ‘breakups’ aca fhèin.
5/8/202344 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Eapasod 2 | An t-àite-obrach

Tha iad air botal fìon eile fhosgladh, is tha Rachel, Lana is Hannah a-nis a’ bruidhinn mu obair, gu h-àraid an t-àite-obrach is dè cho cudromach ’s a tha e san latha a th’ ann?
4/10/202338 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Eapasod 1 | Càirdeas

Le glainne prosecco nan làimh, tha a' chlann-nighean a' deasbad mu chàirdeas, facal Gàidhlig airson ‘friendship’. Dè dha-rìribh a tha e a' ciallachadh do Hannah, Rachel is Lana?
3/20/202345 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Fad Botal Fìon | Coming Soon

Hannah, Rachel is Lana a’ toirt seachad am barail air na dlùth-cheanglaichean a th’againn ri ar bana-charaidean is cho cudromach ‘s a tha na dàimhean seo nar beatha.
3/15/20231 minute, 15 seconds