Winamp Logo
Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd Podcast Cover
Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd Podcast Profile

Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd Podcast

Welsh, Social, 1 season, 13 episodes, 12 hours, 23 minutes
About
Elis James sy'n archwilio’r ffordd mae iaith yn allwedd i ddiwylliant, i ffordd arall o weld y byd, ac i bersonoliaethau gwahanol…
Episode Artwork

Garmon Ceiro

Garmon Ceiro, yr awdur comedi a golygydd gwasanaeth Golwg yw'r gwestai.
1/14/20211 hour, 9 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Gwenno Saunders

Y cerddor o Gaerdydd sy'n trafod bywyd a gyrfa rhwng sawl iaith...
1/7/20211 hour, 4 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Dafydd Iwan

Y canwr ac ymgyrchydd dylanwadol sy'n ymuno ag Elis James i drafod iaith, bywyd a gyrfa
12/30/20201 hour, 2 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Luned Tonderai

Sgwrs am fywyd a gwaith rhwng dwy iaith gyda'r cynhyrchydd a chyfarwyddwr Luned Tonderai
5/15/20201 hour, 4 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Richard Elis

Elis James sy'n trafod iaith, gwaith a bywyd gyda'r actor Richard Elis
4/15/20201 hour, 9 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Sian Harries

Sgwrs rhwng y comedïwr Elis James a'r awdur a'r perfformiwr comedi Sian Harries. Mae'r ddau yn trafod magwraeth ieithyddol Sian a'i gyrfa.
4/2/202053 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Yr Athro Prys Morgan

Sgwrs rhwng y comedïwr Elis James a'r hanesydd yr Athro Prys Morgan. Beth oedd cyfraniad unigolion a chymdeithasau Cymreig ym mhrif ddinas Lloegr ar iaith a diwylliant Cymru ar hyd yr oesau? Pa mor hir fydd hi'n gymeryd i'r iaith Gymraeg golli rheolau treiglo? A sut mae rhedeg y ferf ' skidaddle’?
6/14/201945 minutes, 1 second
Episode Artwork

Esyllt Sears

Elis James yn sgyrsio gyda'r comediwraig Esyllt Sears am ddwyieithrwydd.
6/7/20191 hour, 25 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Huw Stephens

Elis James sy'n sgwrsio gyda'r DJ Huw Stephens.
5/31/201950 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Elliw Gwawr

Sgwrs rhwng Elis James a'r gohebydd seneddol a'r awdur Elliw Gwawr. Mae'r ddau'n trafod cefndir ieithyddol Elliw a fagwyd ar aelwyd Gymraeg ond sydd bellach yn byw yn Essex ac yn trio magu plentyn dwyieithog yn ne ddwyrain Lloegr. Clywn am y penderfyniadau ieithyddol bwysig wrth sgwennu llyfrau coginio poblogaidd, ac am yr her o gyfathrebu'n glir ar y teledu a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol wrth ohebu mewn cyfnod gwleidyddol cythryblus.
5/24/20191 hour, 57 seconds
Episode Artwork

Sioned Wiliam

Sgwrs rhwng y comedïwr Elis James a chomisiynydd comedi Radio 4, Sioned Wiliam. Mae'r ddau yn trafod magwraeth ieithyddol Sioned yn y Bari, a sut mae wedi llwyddo i fagu mab sy'n Gymro Cymraeg yng nghanol Llundain. Clywn am yrfa ddisglair Sioned yn gweithio gyda mawrion y byd comedi o Steve Coogan i Jonathan Ross, ac ar rai o gyfresi comedi ac adloniant fwyaf dylanwadol y degawdau diwethaf, ynghyd a'r nofelau Cymraeg mae wedi bod yn 'sgwennu yn y blynyddoedd diweddar.
5/17/20191 hour, 2 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Gruff Rhys

Y cerddor Gruff Rhys yw gwestai cyntaf y gyfres. Mae'r ddau yn trafod magwraeth ieithyddol Gruff, dylanwad y cyfnod pan fu'n astudio yn Barcelona, ac effaith iaith a dwyieithrwydd ar ei gyfansoddi, ei waith creadigol a'i fywyd teuluol.
5/10/201954 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Croeso i bodlediad Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Elis James sy'n archwilio’r ffordd mae iaith yn allwedd i ddiwylliant.
5/9/201942 seconds