Winamp Logo
Dysleksivenlig Skole Cover
Dysleksivenlig Skole Profile

Dysleksivenlig Skole

Danish, Education, 1 season, 8 episodes, 6 hours, 55 minutes
Episode Artwork

Hvordan skaber vi en god skole for elever med dysleksi? - Paneldebat

Hvordan kan vi styrke samarbejdet og støtte hinanden i at skabe en god skole for elever med dysleksi? Paneldebatten er optaget på Wizkids Konferencen ”Læring for alle” den 9. september i Odeon i Odense.Debatten giver blandt andet et indblik i den opgave, som både skolelederen og læsevejlederen står med, og hvor vigtigt det er, at begge parter er bevidste om, at en dysleksivenlig skole også handler om at skabe en ny kultur og samtale på skolen. Panelet: - Mads Vilstrup Hoeg, skoleleder, Bramdrupskolen, dysleksivenlig skole- Ingrid Feldbæk Wredstrøm, læsevejleder, Kulsbjerg Skole, dysleksivenlig skole- Martin Noel Larsen, studerende, dyslektiker- Jonas Lund, CEO Wizkids, ekspert i udviklingen af elektroniske hjælpemidler- Claus Skjoldborg Larsen, byrådsmedlem, Odense Byråd, er selv dyslektiker og har to børn med dysleksiOrdstyrer: Niels Svanborg, journalist
9/10/202146 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

BONUS - Jeg troede jeg var dum – Hør Martin fortælle om sin skoletid som elev med dysleksi

Hvordan er det at gå i skole, når man er en elev med dysleksi? Hvordan er det at gå i skole uden at vide, at man har dysleksi, og derfor bare føler sig dummere end kammeraterne. Det kan du høre om i dette bonusafsnit. Martin, der i sommeren 2021 afsluttede 3. g, fortæller om, hvordan han oplevede sin skoletid som elev med dysleksi. Han fortæller om, hvordan han i lang tid følte sig dummere end kammeraterne, fordi han ikke som dem lærte at læse i de første skoleår og først sent fandt ud af, at han har dysleksi. Du hører Martins både meget ærlige og konstruktive kritik af en skole, der havde svært ved at tilrettelægge en undervisning, så Martin kunne deltage på lige vilkår med de øvrige elever. Dette afsnit er et bonusafsnit i serien DYSLEKSIVENLIG SKOLE, som er en podcastserie til lærere, læsevejledere og ledelse om, hvordan skolen bliver mere dysleksivenlig og giver elever med dysleksi bedre mulighed for at lære og deltage på lige Udgivet af WizkidsTilrettelæggelse: Niels Svanborg
7/27/20211 hour, 5 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

PROGRAM 5 – Hør hvorfor og hvordan forældresamarbejdet er en del af den dysleksivenlige skole

Samarbejdet med forældrene er en vigtig del af den dysleksivenlige skole. For netop forældrene til børn med dysleksi har en ekspertviden om deres børn, som er vigtig for, at skolen kan lykkes med indsatsen for elever med dysleksi. Derfor er det vigtigt, at dialogen fra barnets første skoleår bliver åben og ligeværdig. I program 5 om forældresamarbejdet får du et indblik i, hvorfor samarbejdet er så vigtigt, og hvorfor det ind i mellem kan være svært. Du får desuden gode råd til, hvordan du kan styrke samarbejdet med forældrene, og om hvordan skolen med fordel kan etablere forældrenetværk.Og du kan møde, Trine Pihl, der er mor til et barn med dysleksi. Hun fortæller om sine erfaringer med skole-hjemsamarbejde og forældrenetværk. DYSLEKSIVENLIG SKOLE er en podcast til lærere, læsevejledere og ledelse om, hvordan skolen bliver mere dysleksivenlig og giver elever med dysleksi bedre mulighed for at lære og deltage på lige fod med deres klassekammerater.
5/4/20211 hour, 2 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

PROGRAM 4 – Hvordan bruger du læse- og skriveteknologien godt og bevidst i undervisningen?

Læse- og skriveteknologi er grundlæggende for at skabe et godt læringsmiljø for elever med dysleksi. Hvis man som lærer bruger læse- og skriveteknologien godt og bevidst i undervisningen, så har eleverne ved hjælp af deres teknolog og bevidste læse- og skrivestrategier mulighed for at blive kompenseret for deres dyslektiske vanskeligheder, så de kan deltage og lære på lige fod med deres kammerater. Det handler dette program om.Du får en viden om, hvad teknologien kan, og hvordan man som lærer kan inddrage den i sin undervisning, og du får viden om, hvordan man sammen med elever og forældre kan arbejde med at gøre eleverne bevidste og trygge i at bruge teknologien i dagligdagen. I programmet møder du desuden fransk- og matematiklærer, Ellen Tranberg Schultz, fra Frederiksværk skole, der fortæller om sine erfaringer med at inddrage læse- og skriveteknologi i sin undervisning. Og du får gode råd om, hvordan du som lærer eller læsevejleder bliver bedre til at inddrage læse- og skriveteknologien i hverdagens undervisning.DYSLEKSIVENLIG SKOLE er en ny podcast til lærere, læsevejledere og ledelse om, hvordan skolen bliver mere dysleksivenlig og giver elever med dysleksi bedre mulighed for at lære og deltage på lige fod med deres klasekammerater.
4/27/202159 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

PROGRAM 3 – Dysleksivenlig undervisning - Hør hvordan du kan gøre din undervisning mere dysleksivenlig

Dysleksivenlig undervisning består af god undervisning, der er god for alle elever. Men den består også af konkrete elementer, der er særligt målrettet elever med dysleksi. Målet er at skabe de bedste forudsætninger for, at elever med dysleksi kan deltage i skolen på lige fod med deres kammerater. I dette program får du metoder og redskaber til at skabe en dysleksivenlig undervisning på tværs af de forskellige fag i skolen. Det er blandt andet arbejdet med konkrete læse- og skrivestrategier med og uden læse- og skriveteknologi. I programmet møder du desuden læsevejleder, Lone Svinding Pedersen, fra Lynge Skole, der fortæller om sine erfaringer med at støtte kollegernes dysleksivenlige undervisning.DYSLEKSIVENLIG SKOLE er en ny podcast til lærere, læsevejledere og ledelse om, hvordan skolen bliver mere dysleksivenlig og giver elever med dysleksi bedre mulighed for at lære og deltage på lige fod med deres klasekammerater. Du finder materiale til programmet på www.dysleksivenligskole.dk
4/21/202155 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

PROGRAM 2 – Dysleksivenlig pædagogik - Hør om grundtankerne i en dysleksivenlige pædagogik

Dysleksivenlig pædagogik handler grundlæggende om god pædagogik for alle elever. Og for eleverne med dysleksi er pædagogikken ekstra vigtig, fordi de har ekstra vanskeligheder, der betyder, at skolegangen kan være ekstra vanskelig for dem. I programmet får du en forståelse for de udfordringer en elev med dysleksi står med i den daglige skolegang. Og du får metoder til at gå ind i en åben og nysgerrig dialog med eleverne, kollegerne og forældrene om, hvad det er for barrierer eleverne har, og hvordan man i fællesskab kan finde løsninger for eleverne. Og så møder du eleverne, Martin og Miamaya, der fortæller om deres erfaringer og overvejelser om, hvad en god skole er for dem. DYSLEKSIVENLIG SKOLE er en ny podcast til lærere, læsevejledere og ledelse om, hvordan skolen bliver mere dysleksivenlig og giver elever med dysleksi bedre mulighed for at lære og deltage på lige fod med deres klasekammerater.
4/13/202159 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

PROGRAM 1 – Organiseringen af den dysleksivenlige skole – Hør hvordan man kan arbejde med organisering af en dysleksivenlig skole

I dette program fortæller lærer og dysleksiekspert Line Leth Jørgensen, hvordan skolen kan organisere sig på en mere dysleksivenlig måde. Det handler om, at skolen har viden, handleplaner og retningslinjer for alle de elementer, der er med til at påvirke, at elever med dysleksi får en god skolegang og har mulighed for at lære og trives på lige fod med klassekammeraterne. Programmet gennemgår de forskellige elementer i organiseringen. Hvorfor er de vigtige? Og hvordan kan man som skole arbejde med dem?I programmet møder du desuden dysleksivejleder, Ingrid Wredstrøm, fra Kulsbjerg Skole, der er i gang med processen mod at blive dysleksivenlig. DYSLEKSIVENLIG SKOLE er en ny podcast til lærere, læsevejledere og ledelse om, hvordan skolen bliver mere dysleksivenlig og giver elever med dysleksi bedre mulighed for at lære og deltage på lige fod med deres klasekammerater.
4/13/202149 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

INTRO - Ny podcast om dysleksivenlig skole - Derfor skal vi arbejde med den dysleksivenlige skole.

DYSLEKSIVENLIG SKOLE er en ny podcast til lærere, læsevejledere og ledelse om, hvordan skolen bliver bedre til at organisere sig, samt at tilrettelægge både undervisning, pædagogik og forældresamarbejde på en måde, der giver elever med dysleksi bedre mulighed for at lære og deltage på lige fod med deres klassekammerater. Med podcasten, Dysleksivenlig skole, sætter vi derfor fokus på en række temaer, som er afgørende i arbejdet med en dysleksivenlig skole. I INTRO-programmet fortæller vi om podcasten, og hvordan du som lærer, læsevejleder eller skoleleder kan bruge podcasten i dit arbejde.Fast ekspert i programmet er Line Leth Jørgensen, der giver helt konkrete råd og vejledning, der kan bruges i arbejdet på den enkelte skole. Line er uddannet lærer og dysleksivejleder og har taget en diplomuddannelse i dysleksi.
3/12/202117 minutes, 32 seconds