Winamp Logo
دیدن | تاریخ فلسفه Cover
دیدن | تاریخ فلسفه Profile

دیدن | تاریخ فلسفه

Persian, Cultural, 1 season, 19 episodes, 8 hours, 48 minutes
About
دیدن دنیا با عینک فلسفه تلگرام دیدن را دنبال کنید: https://t.me/didanpodcast
Episode Artwork

نوزدهم | رواقی‌گری (قسمت دوم) - رواقی مردن

مارکوس آورلیوسِ رواقی معتقد است مرگ همچون هر رویدادی دیگری در طبیعت طبیعی‌ست، در طبیعت شری وجود ندارد و ترس از مرگ بی‌مورد است. در این قسمت در موردِ رواقی مردن، و هنر و زیبایی از منظر رواقیان خواهم گفت و در آخر کلاه نقد به سر می‌گذاریم و برخی از آرایِ رواقی را بازبینی می‌کنیم.   در کانال تلگرام پادکست دیدن عضو شوید. توییتر پادکست دیدن را دنبال کنید. از دیدن در حامی‌باش حمایت کنید.
12/18/202330 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

هجدهم | رواقی‌گری (قسمت اول) - رواقی زیستن

چه شباهتی میانِ یونانیانِ قرنِ چهارمِ پیش از میلاد و ایرانیانِ این روزها باعث شده که هر دو از سبکِ زندگیِ رواقی استقبال کنند؟ امپراتورِ رواقی، مارکوس آورلیوس، که بود و در "تأملات" چه گفت؟ جهان‌‌وطنی زیستن چه مختصاتی دارد و متضمنِ چه نوع اخلاقی است؟ این‌ها مهم‌ترین پرسش‌هایِ اولین قسمت از فصلِ سومِ دیدن هستند، فصلِ یونانی‌مآبی. این قسمت اولین قسمت از دوگانه‌ای‌ست که به رواقی‌گری اختصاص دارد.   در کانال تلگرام پادکست دیدن عضو شوید. توییتر پادکست دیدن را دنبال کنید. از دیدن در حامی‌باش حمایت کنید.
11/17/202328 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

هفدهم | ارسطو (قسمت سوم) - سیاست و هنر

در قسمت پایانیِ سه‌گانه‌ی ارسطوست به فلسفه‌ی سیاست و هنرِ ارسطو  می‌پردازم. از انسانِ سیاسی، غایتِ جامعه، حکومتِ ایده‌آل، جایگاهِ هنر و تراژدی خواهم گفت. همچنین از دو نوع رویکرد به فلسفه خواهم گفت، رویکردِ سطحی و رویکردِ ثمربخش.    در کانال تلگرام پادکست دیدن عضو شوید. توییتر پادکست دیدن را دنبال کنید. از دیدن در حامی‌باش حمایت کنید.
12/17/202240 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

شانزدهم | ارسطو (قسمت دوّم) - اخلاق

ارسطو گفت: "انسان حیوان ناطق است." یعنی حیوانِ دارای لوگوس است، حیوانِ اندیشنده. امّا انسان افزونِ بر قوه‌ی تفکر جسم و عواطف هم دارد. پس ائودایمونیا یا سعادتش در گروی توجه به هر دو از طریقِ پرورشِ جسم و تربیتِ نفس است. به باورِ ارسطو سعادت مقصد نیست بلکه نحوی زیستن است، زیستِ فضیلتمدانه. برخلافِ انسان خدای ارسطو اندیشه‌ی مطلق است. خدا به خود می‌اندیشد و عشق او افلاک را به حرکت درمی‌آورد.   این دوّمین قسمت از سه‌گانه‌‌‌ی ارسطو است.   در کانال تلگرام پادکست دیدن عضو شوید. توییتر پادکست دیدن را دنبال کنید. از دیدن در حامی‌باش حمایت کنید.
9/3/202228 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

پانزدهم | صورت-ماده: ارسطو - قسمت اوّل

ارسطو باور داشت چیزها برای بودن و شناخته شدن تنها به صورت و ماده نیاز دارند، نه مثال‌هایی در آسمان. او برای هر برهانی سرآغازی متصور بود و اصلی را تبیین کرد که نفیِ آن متناقض‌ترین عملِ قابلِ تصور است. ارسطو در کتابِ متافیزیکِ به بنیادهای طبیعت پرداخت. از "جوهر" و "وجود" گفت و در هر شیئی چهار علّت را شناسایی کرد. او بزرگ‌ترین شاگردِ و جدی‌ترین منتقدِ افلاطون است. فلسفه که با نظریاتِ افلاطون به آسمان‌ها رفته بود، با ایده‌ی صورت-ماده‌ی ارسطو به زمین بازگشت.   در کانال تلگرام پادکست دیدن عضو شوید. توییتر پادکست دیدن را دنبال کنید.
5/2/202235 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

چهاردهم | جهانِ مُثُل: افلاطون - قسمت دوّم

افلاطون به دو جهان باور دارد، یکی همین که در آن ساکن هستیم، جهانِ شدن و تغییر، و دیگری جهانِ ازلی-ابدیِ و نامتغیرِ مُثُل. هر چیزی، از انسان و جانوار گرفته تا گیاه و اشیای بی‌جان، در عالمِ مُثُل، مثالی جاودان دارد. کارِ فیلسوف شناسائی این مثال‌هاست، برخلافِ انسان‌ها که تمامِ عمر گویی در غاری سرگرمِ تماشای سایه‌‌ها هستند. مثال‌های افلاطون معقول‌اند و غیر محسوس و بی‌نقص و نمی‌توانند منشأ شر باشند. شر آفت چیزهای مادی است. در کانال تلگرام پادکست دیدن عضو شوید. توییتر پادکست دیدن را دنبال کنید.
10/15/202133 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

سیزدهم | عدالت: افلاطون - قسمت اوّل

افلاطون آشناترین نام در دنیای فلسفه‌‌ست. وایتهد، فیلسوف و ریاضیدانِ قرن نوزدهمی، می‌گوید فلسفه‌ی غرب جز حاشیه‌ای نیست بر فلسفه‌ی افلاطون. بعد از گذشتِ قرن‌ها همچنان بعید است در عرصه‌ی فلسفه به موضوعی بربخورید که افلاطون به نحوی به آن نپرداخته باشد. نه فقط فلسفه، ردِ ایده‌های افلاطون را به سادگی می‌توان در ادیانِ و گرایش‌های عرفانی مختلف هم یافت. در این قسمت از جمله به افلاطونِ در سایه‌ی سقراط، افلاطونِ در کمال و عدالت در فلسفه‌ و آرمانشهرِ افلاطونی خواهیم پرداخت.   در کانال تلگرام پادکست دیدن عضو شوید. توییتر پادکست دیدن را دنبال کنید.
6/5/202126 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

دوازدهم | فضیلت: سقراط

سقراط همه‌ی عمر در کوچه‌های آتن قدم زد، و با مردم در موردِ عدالت، خوبی، خویشتن‌داری، دینداری، شجاعت، دوستی، و عشق گفت‌وگو کرد. هدفِ سقراط دستیابی به فضیلت و روشِ او دیالکتیک بود. سقراط سیاستمدارن، شاعران و اهالیِ فن را به پرسش گرفت. عاقبت آتن پرسشگریِ سقراط را برنتافت و او را به مرگ محکوم کرد.   در کانال تلگرام پادکست دیدن عضو شوید. توییتر پادکست دیدن را دنبال کنید.
6/5/202126 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

یازدهم | انسان-معیار: سوفسطائیان

اوّلین قسمت از دومین فصلِ دیدن اختصاص دارد به سوفسطائیان. «انسان معیار همه چیز است»— این شعارِ سوفسطائیان بود و حاصلِ «شکِ سوفسطائی» به تواناییِ انسان در به سرانجام رساندنِ پروژه‌ی پیشاسقراطیِان برای کشفِ رازِ جهان. سوفسطائیان آموزگاران فنِ سخنوری، نخستین زبان‌شناسان و نخستین روانکاوان بودند. با این حال سوفسطائی‌گری تا همین اواخر چیزی شبیه یک دشنامِ فلسفی بود. سقراط و افلاطون بزرگ‌ترین دشمنانِ سوفسطائی‌گری بودند. از نشانه‌های بدنامیِ این متفکران اینکه «سفسطه‌گری» و «سوفسطائی‌گری»‌ هم‌ریشه‌اند.   در کانال تلگرام پادکست دیدن عضو شوید. توییتر پادکست دیدن را دنبال کنید.
11/14/202027 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

دهم | اتم: اتمیان

اولین فصلِ دیدن، فلسفه‌ی پیشاسقراطیان، با این قسمت به پایان می‌رسد. موضوعِ این قسمت فلسفه‌ی اتم‌گرایی‌ست. نظامِ اتمیان، تا اینجای کار، بیشترین شباهت را به نظام علمیِ معاصرِ ما دارد. تنها موجودیتِ واقعی در فلسفه‌ی اتم‌گرایان، «اتم» است. همچنین، در این قسمت برای اولین بار از فلسفه‌ی اخلاق خواهیم گفت؛ از «ائوثومیا» یا سرخوشی که مبنای فلسفه‌ی لذت‌گرایانه‌ی اتمیان است. در کانال تلگرام پادکست دیدن عضو شوید. توییتر پادکست دیدن را دنبال کنید.
9/15/202024 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

نهم | عقل و بذر: آناکساگوراس

آناکساگوراس معتقد است جهان از «بذر»هایی ساخته شده که توسط نیروی «عقل» به هم آمیخته‌اند. با آناکساگوراس گسستی آغاز می‌شود که در آینده ایده‌ی خدای واحد را پدید می‌آورد؛ گسستِ نیروی محرکه‌ی کیهان، از ماده‌ی سازنده‌ی آن. در این قسمت، همچنین، از دوگانه‌‌ای خواهید شنید که در هر هشت قسمتِ قبلی حاضر اما مستتر بود، دوگانه‌ی «فنومن»، و «نومن» یا «پدیدار»، و «شیء فی‌نفسه». در کانال تلگرام پادکست دیدن عضو شوید. توییتر پادکست دیدن را دنبال کنید.
8/3/202019 minutes, 43 seconds