Winamp Logo
دکلمه‌ های ناب Cover
دکلمه‌ های ناب Profile

دکلمه‌ های ناب

Persian, Arts, 5 seasons, 39 episodes, 4 hours, 3 minutes
About
توی این پادکست دکلمه های نابی رو با شما به اشتراک میزارم. دکلمه های ناب رو میتونید در پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
Episode Artwork

زیبا - خسرو شکیبایی

زیباهنوز عشق در حول و حوش چشم تو می چرخداز من مگیر چشم...دست مرا بگیر و کوچه های محبت را با من بگردیادم بده چگونه بخوانمتا عشق در تمامی دل ها معنا شودیادم بده چگونه نگاهت کنم تا تردی بالایتدر تند باد عشق نلرزدزیبا آنقدر عاشقم که حرمت مجنون را احساس میکنمآنقدر عاشقم که نیستان را یکجا هوای زمزمه دارمآنقدر عاشقم که هر نفسم شعر استزیبا,چشم تو شعر چشم تو شاعر استمن دزد شعر های چشم تو هستم
4/12/20225 minutes, 19 seconds