Winamp Logo
Deutsch – warum nicht? Pjesa 1 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle Cover
Deutsch – warum nicht? Pjesa 1 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle Profile

Deutsch – warum nicht? Pjesa 1 | Mësoj gjermanisht | Deutsche Welle

Albanian, Education, 1 seasons, 26 episodes, 6 hours 1 minute
About
Ahen, Hotel Evropa. Këtu punon Andrea, për të financuar studimin e gazetarisë. Puna e tij bëhet vërtet interesante, kur zhduket papritur nga dhoma 10 muzikanti i famshëm. Elemente të rëndësishëm gramatikore: zgjedhimi i foljeve, përemrat, pyetje të thjeshta, rasa kallëzore.
Episode Artwork

Mësimi 26 – Ju ftoj

Zoti Tyrman ka një detyrë për Andrean - në Berlin... Kapitull i gramatikës: Foljet e ndashme
14/01/200914 minutes 1 second
Episode Artwork

Mësimi 25 – Unë po paguaj pjesën tjetër

Andrea në pozitë të vështirë Kapitull i gramatikës: Përemrat dhe nyjet në rasën kallëzore
14/01/200913 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Mësimi 24 – Dëshironi edhe një kafe?

Gosti pune: Zonja Berger, Andrea dhe - Eksa... Kapitull i gramatikës: Emrat në rasën kallëzore
14/01/200913 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Mësimi 23 – Kush flet atje?

Andreas i duhet përsëri një pretekst... Kapitull i gramatikës: Foljet e parregullta
14/01/200914 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Mësimi 22 – Po gruaja e tij?

Në sallonin e hotelit: Zonja Myler dhe zonja Hofman... Kapitull i gramatikës: Përemrat pronorë
14/01/200913 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Mësimi 21 – Unë isha në Esen

Zoti Majer tregon historinë e tij... Kapitull i gramatikës: Koha e pakryer e foljeve sein/haben
14/01/200913 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Mësimi 20 – Jeni i sëmurë?

Zoti Majer është kthyer... Kapitull i gramatikës: Përemrat pronorë në shumës meine
14/01/200913 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Mësimi 19 - Dua të fle

Zoti Majer është zhdukur - vetëm flauti i tij është ende në dhomë Kapitull i gramatikës: Folja gjysmëndihmëse mögen
14/01/200913 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Mësimi 18 - As plaçka, as bagazh

Trazim në hotel - zoti Majer papritur është zhdukur... Kapitull i gramatikës: Folja haben
14/01/200914 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Mësimi 17 – Katër filxhanë...bëjnë katër marka

Në tregun e sendeve të përdorura: Xhuxhë kopshti dhe vitore... Përemrat vetorë Kapitull i gramatikës: Kundrinori i drejtë
14/01/200913 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Mësimi 16 – Provojeni njëherë!

Në tregun e sendeve të përdorura: Eksa do fusë prapë hundët... Kapitull i gramatikës: Urdhërorja
14/01/200914 minutes 1 second
Episode Artwork

Mësimi 15 – Ti do të shesësh edhe kasetat?

Andrea përgatit gjërat që do shesë në tregun e sendeve të përdorura... Kapitull i gramatikës: Shumësi i emrave
14/01/200914 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Mësimi 14 – Ju do të vini në Ahen, apo jo?

Andrea i dërgon letër shtëpisë... Kapitull i gramatikës: Zgjedhimi i foljeve (V)
14/01/200914 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Mësimi 13 – Urdhëroni çelësin tim!

Ardhje dhe largime - Andrea në punë... Kapitull i gramatikës: Përemrat pronorë mein, dein etj.
14/01/200914 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Mësimi 12 – Student apo sportelist?

Eksës s’i rrihet pa folur... Kapitull i gramatikës: Zgjedhimi i foljeve (IV)
14/01/200914 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Mësimi 11 – Prapë një dhomë në këtë gjendje!

Pastruesja Hana dhe kokëçarjet me vizitorët... Kapitull i gramatikës: Nyja shquese dhe nyja joshquese
14/01/200914 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Mësimi 10 – A keni një dhomë të lirë?

Një vizitor i ri mbërrin... Kapitull i gramatikës: Fjalitë pyetëse
13/01/200913 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Mësimi 09 – Po ti e di këtë!

Eksa dhe Andrea habiten me doktor Tyrmanin... Kapitull i gramatikës: Zgjedhimi i foljeve (III)
13/01/200914 minutes
Episode Artwork

Mësimi 08 – Nga je ti?

Miqtë e vjetër dhe reporterja e re - njerëz Hotel Evropa... Kapitull i gramatikës: Pyetjet me woher dhe parafjala aus
13/01/200914 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Mësimi 07 – Ti je e çuditshme

Eksa habitet me mendimet e Andreas... Kapitull i gramatikës: Zgjedhimi i foljeve (II)
13/01/200913 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Mësimi 06 – Me se merreni ju?

Doktor Tyrman habitet me sjelljet e Andreas... Kapitull i gramatikës: Zgjedhimi i foljeve (I)
13/01/200914 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Mësimi 05 – Po kjo është e pahijshme!

Eksa i nxjerr telashe Andreas... Kapitull i gramatikës: Pjesëza doch
13/01/200913 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Mësimi 04 – Kush jeni ju, ju lutem?

Doktor Tyrman mbërrin në Hotel Evropa... Kapitull i gramatikës: Forma të tjera të foljes sein
13/01/200914 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Mësimi 03 – Hotel "Evropa"

Andrea, Hana, zonja Berger – personazhet prezantohen Gramatikë: Zgjedhimi i foljes sein (II)
13/01/200913 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Mësimi 02 – Ej, taksi!

Ahen. Një burrë i moshuar thërret një taksi. Destinacioni: Hotel Evropa ... Kapitull i gramatikës: Etiketa në përshëndetje
13/01/200913 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Mësimi 01 – Kjo është një këngë

Hapet perdja: Leksion hyrës ... Kapituj gramatike: Zgjedhimi i foljes sein (I)
13/01/200913 minutes 6 seconds