Winamp Logo
DERT MUSİKİSİ KIRIK TESTİ - 16 Cover
DERT MUSİKİSİ KIRIK TESTİ - 16 Profile

DERT MUSİKİSİ KIRIK TESTİ - 16

Turkish, Religion, 1 season, 38 episodes, 9 hours, 8 minutes
About
“Sohbet-i Canan”, belki de Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayatını tanımlayan en temel kavramlardan biri... Onun bulunduğu hemen her meclis bir sohbet-i Canan’a dönüşür. Hangi konudan söz açılırsa açılsın, mevzuu bir şekilde sohbet-i Canan’a kaydırır. Doyurucu ve ikna edici üslubuyla huzurdakilere marifet hüzmeleri sunar. Kimi zaman Allah’la kurulacak irtibatın ve O’na karşı sergilenmesi gereken kulluğun mahiyeti üzerinde durur ve huzurdakileri derin bir muhasebeye sevk eder. Kimi zaman peygamber yolunun yolcularına, Allah yolunda yapılan hizmetlerin ana umdelerini ve temel prensiplerini hatırlatır. Kimi zaman toplum bünyesinde meydana gelen çatlak ve kırıkların tamir ve ıslah yollarını gösterir. Kimi zaman toplum hayatında meydana gelen amansız ve imansız hâdiselerin iman gözlüğüyle nasıl okunacağını ders verir, maruz kalınan haksızlık ve zulümlerin kader plânında neye tekabül ettiğini izah eder. Kimi zaman da haksız yere türlü türlü eziyetlere maruz kalan, preslenen ve ezilen Hizmet gönüllülerine zor zamanlarda hizmet etmenin adab u erkânını öğretir ve onların ümitlerini kamçılar.
Episode Artwork

Takdim Yerine (11-16)

3/19/202013 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

1.Dinî Hayatı Canlı Tutan İki Dinamik (17-23)

3/19/202014 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

2. Amelin Ruhu: İhlâs (24-29)

3/19/202013 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

3. Asırlardır Tahribe Uğramış Kalenin Tamiri (30-36)

3/19/202015 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

4. İrşatta Üslup ve Sözün Tesiri (37-43)

3/19/202014 minutes
Episode Artwork

5.Keşke Çığlıkları ( 44-50)

3/19/202016 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

6. Usûlûddin Ekseni (51-58)

3/19/202016 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

7. Güç ve İmkân Sahiplerinin Hakkı Kabulü (59-64)

3/19/202014 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

8. Musibetten Hakiki Tevhide Giden Yol (65-69)

3/19/202010 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

9. Sistem Körlüğü ve Toplumların Ömrü (70-75)

3/19/202011 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

10. Güç Zehirlenmesi ya da Tiranlaşma (76-81)

3/19/202012 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

11. Gerçek Âlim ve Sosyal Sorumluluk (82-87)

3/19/202012 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

12. Gerçek Âlim ve Sosyal Sorumluluk (87-92)

3/19/202011 minutes, 1 second
Episode Artwork

13 . Öze Bağlı Kalma ve Dağınıklıktan Sıyrılma (93-99)

3/19/202014 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

14. Öze Bağlı Kalma ve Dağınıklıktan Sıyrılma (99-103)

3/19/202010 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

15 Hizmet ve İnsanî Münasebetler (104-108)

3/19/202010 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

16. Hizmet ve İnsanî Münasebetler (108-113)

3/19/202011 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

17. Allah Dostlarına Düşmanlık (114-118)

3/19/202010 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

18. Allah Dostlarına Düşmanlık (118-122)

3/19/20209 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

19. Meşruiyeti Tespit Yolları (123-132)

3/19/202019 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

20. Yüce Bir Mefkûrenin Kutlu Talipleri (132-138)

3/19/202014 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

21. Realiteler, Sebepleri Yerine Getirme ve Izdırap (139-145)

3/19/202014 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

22. Hayatı Süzerek Yaşama (146-154)

3/19/202018 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

23. Hayırlı Bir Danışmanın Özellikleri (155-163)

3/19/202019 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

24. Toplumsal Şiddet Karşısında Yapılması Gerekenler (164-171)

3/19/202018 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

25. Zulüm Karşısında Alınacak Tavır (172-178)

3/19/202014 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

26 Peygamber Yolu (179- 183)

3/19/202010 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

27. Peygamber Yolu (183-189)

3/19/202014 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

28. Safvet ve Samimiyette Devamlılık ( 190-198)

3/19/202019 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

29. Hizmet Aleyhindeki İtham ve iftiralar (199-204)

3/19/202013 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

30. Hizmet Aleyhindeki İtham ve iftiralar (204-209)

3/19/202010 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

31. Hizmet Aleyhindeki İtham ve iftiralar (209-217)

3/19/202018 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

32. Amansız Tenkitlere Karşı Dengeli Mukabele (218-226)

3/19/202018 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

33. Gayretullah ( 227-232)

3/19/202011 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

34. Gayretullah ( 232-236)

3/19/202011 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

35. Medya Etiğine dair Bazı Mülahazalar (237-245)

3/19/202019 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

36. Medya Etiğine dair Bazı Mülahazalar (245-251)

3/19/202013 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

37.Medyayla Meşguliyette Ölçü (251-261)

3/19/202022 minutes, 2 seconds