Winamp Logo
Dejepis Inak Cover
Dejepis Inak Profile

Dejepis Inak

Slovak, Education, 1 season, 176 episodes, 1 day, 13 hours, 42 minutes
About
Podcastová verzia vzdelávacieho kanálu Dejepis Inak. All songs authorized from Epidemic Sound.
Episode Artwork

Prvé rozšírenie, voľby a energetická kríza 70.roky | História EÚ Inak Epizóda #4

70. roky boli v Európe obdobím dynamických zmien. Politika sa zotavovala z nestability spôsobenej krízami vo vzťahoch a popritom rezonovalo aj napätie okolo prebiehajúcej vojny vo Vietname a tiež energetickej krízy, ktorá vznikla v dôsledku Jomkipurskej vojny na Blízkom východe. Bolo to však aj obdobie mnohých úspechov, prvé voľby do EÚ parlamentu, prvé rozšírenie spoločenstva a zároveň posilnenie väzieb, investícii a solidárnosti, ktoré viedli ešte k hlbšej integrácii. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako sa s týmto všetkým dokázali popasovať! Za korekcie a pomoc so scenárom ďakujem Petrovi Mravcovi. O EÚ odporúčam túto bibliu, z ktorej som čerpala: FIALA, P., KRUTÍLEK, O., PITROVÁ, M. Evropská unie. CDK, 2018. Link na zdroje nájdete v popise nižšie. -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Hudba: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
5/9/202415 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Prvé nezhody a krízové 60.roky | História EÚ Inak Epizóda #3

Čo všetko sa udialo v rušných 60.rokoch z pohľadu dejín EÚ? Ako pokračoval príbeh spolupráce? Na jednej strane sa k európskym spoločenstvám chceli pripojiť ďalšie štáty. No na strane druhej sa jeden zo zakladateľských štátov začal stavať na zadné ako spurný pubertiak. Viac sa dozviete už v tretej epizóde Histórie EÚ Inak. Za korekcie a pomoc so scenárom ďakujem Petrovi Mravcovi. O EÚ odporúčam túto bibliu, z ktorej som čerpala: FIALA, P., KRUTÍLEK, O., PITROVÁ, M. Evropská unie. CDK, 2018. Link na zdroje nájdete v popise nižšie. -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Hudba: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
5/3/202417 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Fiasko v obrane. Úspech v hospodárskej spolupráci. 50. roky | História EÚ inak. Epizóda #2

Ako formovanie obrannej spolupráce vyzeralo v počiatkoch EÚ? Prečo bezpečnosť EÚ dodnes garantuje NATO? A ako sa v 50. rokoch rozvíjala hospodárska spolupráca európskych krajín? To všetko sa vám pokúsim vysvetliť v ďalšej epizóde Histórie EÚ inak. Za korekcie a pomoc so scenárom ďakujem Petrovi Mravcovi. O EÚ odporúčam túto bibliu, z ktorej som čerpala: FIALA, P., KRUTÍLEK, O., PITROVÁ, M. Evropská unie. CDK, 2018. Link na zdroje nájdete v popise nižšie. -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Hudba: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
4/2/202418 minutes
Episode Artwork

KORČOK: Otvorte nám dvere znovu. Ten prúšvih ktorý sme mali doma je vyriešený. | História SR v NATO

V roku 2024 ubehne 75 rokov odkedy vznikla Severoatlantická aliancia a zároveň ubehne presne 20 rokov, odkedy do NATO vstúpila aj Slovenská republika. Ako sa rodilo toto rozhodnutie? Prečo sme pôvodne zmeškali vlak? A čo boli tie najkľúčovejšie faktory, ktoré napokon umožnili náš úspešný vstup.. O tomto a aj mnohom inom sa rozprávam s kariérnym diplomatom a pamätníkom tejto udalosti, s Ivanom Korčokom. Odporúčané zdroje: Je NATO odvekým NEPRIATEĽOM RUSKA? | História a súčasný vývoj NATO https://youtu.be/qO46uT5y-bU?si=hiSbZJ38jLbnPrAO ASMUS, R.D. Dvere do NATO. Kalligram, 2002. BÚTORA, M. ŠEBEJ, F. Slovensko v šedej zóne? : rozširovanie NATO, zlyhanie a perspektívy Slovenska. IVO, 1998. PARTOS, G. Studená vojna očami východu a západu. PTK-Echo, 1994. Podcast Cele zle (ex Daj NATO!) https://skpodcasty.sk/podcasty/daj-nato/ Za poskytnutie priestorov a produkciu ďakujem podcastovému štúdiu SHAPE: https://www.shape.sk/sluzby/dalsie-sluzby/podcastove-studio-bratislava/ -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Hudba: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
3/27/202449 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Od vojny k mieru. Takto začal európsky príbeh. | História EÚ inak. Epizóda #1

Príbeh EÚ je dôkazom toho, čo sme schopní dosiahnuť, keď stojíme bok po boku. V prvej epizóde série "História EÚ inak" sa ponoríme do počiatkov európskej jednoty. Preskúmame vizionárske idey, odvážne sny a nezlomného ducha, ktorý vydláždil cestu našej Európskej únii. Za korekcie a pomoc so scenárom ďakujem Petrovi Mravcovi. O EÚ odporúčam túto bibliu, z ktorej som čerpala: FIALA, P., KRUTÍLEK, O., PITROVÁ, M. Evropská unie. CDK, 2018. Link na ďalšie zdroje nájdete v popise nižšie. -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Hudba: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
3/12/202418 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Taliansko má stále problém s fašizmom | Súčasná situácia a história

Zábery z tohtoročného zhromaždenia, ktoré sa udialo na Acca Larentia v Ríme, obleteli začiatkom roka 2024 celý svet. Nezaobišlo sa totiž bez fašistických pozdravov. V dnešnom videu sa pokúsime nájsť odpoveď na to, prečo taliansky fašizmus ani po 100 rokoch nezmizol a čo znamenalo to zhromaždenie v Ríme. -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Hudba: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
1/22/202419 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Hitler mal jeden semenník. A čo sa stalo s jeho telom?

Počas druhej svetovej vojny, si Briti na povzbudenie bojovného ducha spievali chytľavú pieseň, ktorá sa vysmieva z anatómie pohlavných orgánov nacistických predstaviteľov. Vo videu vám prezradím, že v prípade jedného menovaného, pieseň trafila klinec po hlavičke. Bola to iba blbá náhoda že vznikla takáto pieseň alebo sa britská verejnosť a spojenci naozaj mohli dozvedieť klebety o stave Hitlerovho vercajgu? -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Hudba: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
1/9/202411 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Jeho meno vyvoláva ostré hádky. Machiavelista s Nobelovkou či geniálny diplomat? | Henry Kissinger

Hlavný tvorca americkej zahraničnej politiky v období studenej vojny. Poradca pre americkú národnú bezpečnosť, štátny tajomník dvoch amerických prezidentov - Nixona a Forda, kariérny diplomat a politológ s brilantnou mysľou. Autor diela Umenie Diplomacie, získal Nobelovu cenu za mier, no zároveň je dodnes v očiach mnohých ľudí považovaný za vojnového zločinca. Ako to teda je a čo všetko by ste o Henrym Kissingerovi či jeho komplikovanom dedičstve, ktoré po sebe zanechal, mali vedieť? -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Hudba: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
1/5/202418 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Bez Československa by IZRAEL možno vôbec neexistoval

Poďme sa dnes spoločne pozrieť na to, ako vznikol Izrael a ako k tomu, že mohol prežiť náročné obdobie prvej arabsko-izraelskej vojny, prispelo aj Československo.  -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Hudba vo videu: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
12/11/202320 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Charizmatický vlastenec a vizionár | Milan Rastislav Štefánik

Milan Rastislav Štefánik, jeden z otcov Československa, náš národný hrdina, v roku 2019 vyhral anketu najväčší Slovák. Astronóm, letec, diplomat, šarmantný zvodca, charizmatický vizionár. Na tomto kanáli nájdete samostatné video o Štefánikovej smrti, či o tom, ako pomáhal pri formovaní ČS légii a vzniku prvej republiky a teraz sa poďme pozrieť na to, čo iné, zaujímavé o Štefánikovi vďaka historikom vieme. 📒Zápisník si môžete kúpiť exkluzívne v predajniach alebo na e-shope Panta Rhei: https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak #dejepisinak #milanrastislavstefanik #stefanik -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Hudba vo videu: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
11/10/202317 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Ako sa z učiteľa stal otec nového štátu. Život a dielo Tomáša Garrigue Masaryka

Narodil sa v malom mestečku v rakúsko-uhorskej monarchii do rodiny kočiša a kuchárky a aj napriek tomu sa z neho stal úspešný akademik, filozof a štátnik nevídaných rozmerov. Vo veku 68 rokov sa stal prvým a najdlhšie slúžiacim československým prezidentom a jedným z najväčších európskych demokratov 20. storočia. Poďme sa spoločne pozrieť na život a dielo Tomáša Garrigue Masaryka. -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Hudba vo videu: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
10/31/202321 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Ako začala STUDENÁ VOJNA a ako sa zo SPOJENCOV stali NEPRIATELIA?

V dnešnom podcaste vám porozprávam o tom, aké dôsledky mala druhá svetová vojna, ako sa z bývalých spojencov stali súperi a prečo sa Studená vojna začala. -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Hudba vo videu: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
10/27/202323 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Izrael bol opäť napadnutý. Aké pozadie má izraelsko-palestínsky konflikt?

V máji 2021 Hamas zaútočil na Izrael a ja som pri tejto príležitosti spracovala tému izraelsko-palestínskeho konfliktu z pohľadu histórie. V tom čase som dúfala, že sme bližšie k trvalému vyriešeniu ich sporu, než k tretej intifáde. Je október 2023 a zdá sa, že sa napĺňa to druhé. Pre Váš obrovský záujem o tému som sa rozhodla túto staršiu epizódu znova uverejniť, pretože považujem za dôležité, aby čo najviac ľudí malo aspoň elementárne poznatky o tomto konflikte a na základe historických faktov si mohli dotvárať celkový obraz. -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Hudba vo videu: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
10/22/202316 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Svadba, ktorá Slovensko spojila s Napoleonom a Bourbonovcami | Ružbašská kráľovská svadba 👑

Desiatky rokov na našom území žila aristokratická rodina Zamoyski, ktorá Slovensko navždy prepojila s významnými rodmi európskych dejín. Pred sto rokmi sa vo Vyšných Ružbachoch, v blízkosti Starej Ľubovni, konala kráľovská svadba, na ktorú sa úplne zabudlo. Pripomeňme si ju v dnešnom podcaste! -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Hudba vo videu: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
9/12/202317 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Kráľovná volantu šoférovala na vankúšoch a nedosiahla na pedále | Eliška Junková

Eliška Junková sa preslávila ako najrýchlejšia žena sveta. Priatelila sa s Ettorem Bugattim, robila Československu skvelé meno v zahraničí a v roku 1928 dosiahla svoj najväčší úspech, keď sa stala víťazkou vo svojej kategórii na mimoriadne náročnom preteku Targa Florio na Sicílii. -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Hudba vo videu: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
8/18/202317 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

TITANIC a zaujímavosti, ktoré ste (ne)vedeli

Prečo nevideli ľadovec? Pomohlo by viac člnov? S Titanicom sa spájajú mnohé mýty, konšpiračné teórie, ale aj málo známe fakty. Na mnohé, som si myslela, že poznám odpoveď, ale nebolo to úplne tak! Poďme sa teda spoločne pozrieť na rôzne zaujímavosti, ktoré sa mi o Titanicu podarilo vyňúrať. -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Hudba vo videu: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
8/4/202317 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Prečo sa popiera holokaust?

Holokaust má z pohľadu historikov jednu výnimočnú odlišnosť. Je tou najlepšie zdokumentovanou genocídou na svete. No a aj napriek tomu, najviac mýtov v súvislosti s 2. svetovou vojnou sa týka práve holokaustu. Existuje mnoho ľudí, ktorí ho spochybňujú a popierajú. Popieranie podkopáva fakty a naše chápanie histórie. Je to problém, ktorému čelíme aj v súčasnej dobe. A aj u nás na Slovensku. -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Hudba vo videu: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
7/18/202315 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Prečo máme RÓMSKE OSADY a kto ich postavil?

📣Hlasujte za svoj obľúbený podcast v prvom ročníku Orange Podcast roka 2023 na ⁠⁠https://podcastroka2023.sk⁠⁠. Projekt ďalej podporujú: ESET, Httpool, Fun rádio, TV Markíza, SITA a okto.digital. -- Rómske osady boli postavené v súlade so zákonom. Nevznikali dobrovoľne a najmä boli výsledkom práce nacistov či mocipánov na miestnych úrovniach. Odpovede na to, prečo niektorí Rómovia žijú v osadách a ako rómske osady vznikli, nájdete v tomto podcaste. -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠⁠ ✎ Hudba vo videu: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
6/22/202317 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Skúška sexom | Nezvyčajná metóda rozvodu manželstva v minulosti

📣Hlasujte za svoj obľúbený podcast v prvom ročníku Orange Podcast roka 2023 na ⁠https://podcastroka2023.sk⁠. Projekt ďalej podporujú: ESET, Httpool, Fun rádio, TV Markíza, SITA a okto.digital. -- To, čo dnes považujeme za absurdné konanie, cirkevné súdy v minulosti považovali za legitímnu metódu na anuláciu manželstva. Dokonca ste o to mali právo požiadať v prípade, že manželstvo nebolo konzumované a nesplnilo svoju funkciu - plodenie potomkov. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o skúške sexom, ktorá sa používala pri rozvodoch v minulosti. -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠⁠ ✎ Hudba vo videu: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
6/15/20236 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Kontroverzný Netflix dokument a rozhovor s Egyptologičkou | Aká bola Kleopatra naozaj?

📣Hlasujte za svoj obľúbený podcast v prvom ročníku Orange Podcast roka 2023 na https://podcastroka2023.sk. Projekt ďalej podporujú: ESET, Httpool, Fun rádio, TV Markíza, SITA a okto.digital. -- Na Netflixe prednedávnom vyšiel dokumentárny seriál Queen Cleopatra, ktorý sa zameriava na kráľovnú Kleopatru VII. Philopator. V dnešnom podcaste sa pozrieme na to, ako Kleopatra najpravdepodobnejšie vyzerala, akú mala etnickú identitu, pôvod či vlastnosti. Či to, ako je prezentovaná v moderných vyobrazeniach, má niečo spoločné s historickou realitou. Nakoľko bol vôbec koncept rasy v starovekom Egypte dôležitý a ako sa na svoju identitu či dejiny pozerajú súčasní Egypťania. 🤝Za rozhovor ďakujem Paulíne Šútorovej, MA. Jej aktivity, či vedecké výstupy môžete sledovať TU: https://www.facebook.com/aigyptosnadacia a https://historylab.dennikn.sk/author/paulina-sutorova-ma/ ⏯️ Pozri si aj YouTube video: ⁠⁠https://www.youtube.com/watch?v=D3OOej7JsNE -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠⁠@dejepisinak⁠⁠⁠   Patreon: ⁠⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠⁠ Paypal: ⁠⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠⁠ Instagram: ⁠⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠⁠ TikTok: ⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠⁠ Twitter: ⁠⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠⁠ ✎ Hudba vo videu: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
6/6/202342 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

DEJINY POISTENIA na SLOVENSKU | Od Márie Terézie po súčasnosť

📣 Odporúčaný podcast: Marketingová päťminútovka: https://link.chtbl.com/mp5djps -- Poistenie sa môže na prvý pohľad zdať ako produkt modernej doby. No v skutočnosti je staré ako ľudstvo samo. Ako sa vyvíjalo a akú tradíciu malo u nás na Slovensku? ⏯️ Pozri si aj YouTube video: ⁠https://www.youtube.com/watch?v=2zfLzlhIhSk -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠ ⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠@dejepisinak⁠⁠   Patreon: ⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠ Paypal: ⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠ Instagram: ⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠ TikTok: ⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠ Twitter: ⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠ ✎ Hudba vo videu: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
6/1/20239 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

DEJINY POISTENIA | Od Chammurapiho po súčasnosť

📣 Odporúčaný podcast: Ekonómia ľudskou rečou: https://link.chtbl.com/elr-dej -- Poistenie sa môže na prvý pohľad zdať ako produkt modernej doby. No v skutočnosti je staré ako ľudstvo samo. ⏯️ Pozri si aj YouTube video: ⁠https://www.youtube.com/watch?v=2zfLzlhIhSk -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠⁠ ⁠⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠⁠@dejepisinak⁠⁠   Patreon: ⁠⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠⁠ BuyMeACoffe: ⁠⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠⁠ Paypal: ⁠⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠⁠ Instagram: ⁠⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠⁠ TikTok: ⁠⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠⁠ Twitter: ⁠⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠⁠ ✎ Hudba vo videu: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠⁠http://bit.ly/3vruLl⁠⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
5/25/202312 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Vlasy si neumývali tak často ako dnes | Hygiena a starostlivosť o vlasy v minulosti

📣 Odporúčaný podcast: Marketingová päťminútovka: https://link.chtbl.com/mp5djps -- Umývanie vlasov kedysi nebolo tak dôležitou hygienickou rutinou ako je tomu v súčasnosti. To však neznamená, že ľudia boli totálne špinaví a smradľaví. Dali si záležať na tom aby mali vlasy čisté a reprezentatívne. Mali na to však iné metódy a štandardy. Boli by ste prekvapení, ale v skutočnosti urobili nemálo šikovných rozhodnutí vzhľadom na to, čo mali vo svojich dobách k dispozícii! ⏯️ Pozri si aj YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=FiIKiWhFckY -- ✎ Dejepis Inak merch ⁠https://merch.sk/dejepis-inak⁠ ⁠https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak⁠ ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: ⁠@dejepisinak⁠   Patreon: ⁠https://www.patreon.com/dejepisinak⁠ BuyMeACoffe: ⁠https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK⁠ Paypal: ⁠https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434⁠ ✎ Sociálne siete: Facebook: ⁠https://www.facebook.com/dejepisinak/⁠ Instagram: ⁠https://www.instagram.com/dejepisinak/⁠ TikTok: ⁠https://www.tiktok.com/@dejepisinak⁠ Twitter: ⁠https://twitter.com/dejepis_inak⁠ ✎ Hudba vo videu: epidemicsound.com ✎ Zdroje: ⁠http://bit.ly/3vruLl⁠ -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
5/17/202310 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA | PREHĽADNÝ PRIEBEH

📣 Odporúčaný podcast: Ekonómia ľudskou rečou: https://link.chtbl.com/elr-dej -- Druhá svetová vojna bola najväčší a najničivejší vojenský konflikt v dejinách ľudstva. V dnešnom videu skočíme rovno do boja a pozrieme sa na samotný prehľadný priebeh a základnú terminológiu. ⏯️ Pozri si aj YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=rJeR-p4rk_I -- ✎ Dejepis Inak merch https://merch.sk/dejepis-inak https://www.pantarhei.sk/autori/sandra-svitekova-dejepis-inak ✎ Tvorbu Dejepisu Inak môžeš podporiť tu: Členstvá: YouTube: @dejepisinak   Patreon: https://www.patreon.com/dejepisinak BuyMeACoffe: https://www.buymeacoffee.com/dejepisinaK Paypal: https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RNB9XGJRX9JSE&source=url&ssrt=1683627082434 ✎ Sociálne siete: Facebook: https://www.facebook.com/dejepisinak/ Instagram: https://www.instagram.com/dejepisinak/ TikTok: https://www.tiktok.com/@dejepisinak Twitter: https://twitter.com/dejepis_inak ✎ Hudba vo videu: epidemicsound.com ✎ Zdroje: http://bit.ly/3vruLl -- Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
5/11/202325 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

KORUNOVÁCIA kráľa Karola III. | Operácia Golden Orb

Po neuveriteľných 70 rokoch bude korunovácia Karola III. ďalšou, ktorú Británia a spolu s ňou aj celý svet zažije. Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo na obrade uvidíme, aké zaujímavosti o korunováciách z minulosti by nás mohli pobaviť, či nadchnúť a čo nové, iné poprípade "po starom" môžeme od operácie Golden Orb očakávať. Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
5/5/202316 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

NOVÁ ÉRA pre britskú MONARCHIU? | Kráľ KAROL III. a jeho život

V tomto podcaste sa pozrieme na jednu z najväčších zmien, ktorá sa v Británii udiala po mnoho desaťročí - nástup nového kráľa, Karola III. Kto je Charles? Akú minulosť má za sebou? Podarí sa mu využiť obrovskú príležitosť a zmeniť či modernizovať britskú monarchiu? Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
5/3/202315 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Nezlomná bojovníčka za demokraciu a slobodu | MILADA HORÁKOVÁ

Nezlomná Milada Horáková. Bezpochyby jedna z najvýznamnejších postáv našich moderných dejín a československej politiky. Silná žena a bojovníčka za demokraciu a slobodu. Dvakrát čelila trestu smrti, no ani raz ju to nezlomilo v tom, aby aj naďalej konala v súlade so svojím presvedčením a odvážne bojovala za hodnoty, ktoré považovala za správne. Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
3/4/202311 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Najslávnejší FARAÓN | TUTANCHAMON

Jeho život bol síce krátky, no Tutanchamon nebol bezvýznamným panovníkom ako sa často hovorí. Mladý faraón sa do nášho povedomia najviac zapísal tým, že vďaka jeho hrobke a bohatej hrobovej výbave pomohol modernému človeku porozumieť starovekému Egyptu viac ako čokoľvek predtým. Nedávno ubehlo presne sto rokov od objavenia a odpečatenia jeho hrobky. Poďme sa spoločne pozrieť na život Tutanchamóna, najslávnejšieho faraóna v histórii. Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
2/22/202314 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

PREČO Američania nepoužívajú METRICKÝ SYSTÉM? 🤔

Prečo Američania nepoužívajú metrický systém a ako sa to vlastne stalo, že sú v tomto tak odlišní od zvyšku sveta? To všetko vám rozpoviem v dnešnom podcaste. Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
2/8/202314 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Do ktorej GENERÁCIE patrím? | NÁZVY, HISTÓRIA, CHARAKTERISTIKY

Do ktorej generácie patrím? Prečo sa volá tak ako sa volá? A prečo sa vôbec nálepkujeme týmto spôsobom? To všetko sú otázky, ktoré sme si viacerí určite neraz položili a verím tomu, že okolo nich panujú nejasnosti. Poďme si ich objasniť v dnešnom podcaste. Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
12/29/202216 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

MS 2022 KATAR VS. Olympiáda 1936 BERLÍN | Ako sa ŠPORT využíva na zlepšenie IMIDŽU

Sportswashing. Prax prania vlastnej povesti a obrazu prostredníctvom športu. Nie je to však nejaký novodobý fenomén. V skutočnosti je to celkom starý trik, ktorý poznal napríklad aj Adolf Hitler a objavil ho Joseph Goebbels. No a v dnešnom podcastesa spoločne pozrieme na najslávnejší príklad sportswashingu v dejinách. Rok 1936 a Berlín, čas kedy nacisti uniesli olympijské hry a využili ich na vlastnú propagáciu. Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
12/19/202219 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Najväčší Brit všetkých čias? | Sir WINSTON CHURCHILL

V najtemnejšej hodine, akú Británia vo svojich dejinách zažila, ju práve Winston Churchill dokázal zachrániť. Starší pán s nadváhou, vychádzkovou palicou a cigarou v ústach bol dlhú dobu považovaný za hrdinu, ktorý v 30. rokoch 20. storočia dokázal veľmi výstižne pomenovať hrozby nacizmu a následne povzbudzoval Britov k tomu, aby sa v druhej svetovej vojne postavili Hitlerovi čelom. Kto vlastne Winston Churchill bol sa vám pokúsim komplexne zhrnúť v dnešnom podcaste. Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
11/28/202218 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Príbeh našej slobody | Novembrový špeciál

Roky, ktoré sa končia osmičkou, majú v našej modernej histórii špeciálne postavenie. Každý sa nejakým spôsobom dotýka jednej z najdôležitejších spoločenských hodnôt - našej slobody. V spolupráci s férovou nadáciou O2 sme vám pri príležitosti 17. novembra, Dňa boja za slobodu a demokraciu, pripravili prehľadný vývoj našej slobody so zreteľom na najdôležitejšie historické míľniky a na základe nich si pripomenuli, že sloboda nie je samozrejmosť. #slobodaniejesamozrejmost
11/17/202214 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

🏴‍☠️ ROZPRÁVKA či historická SKUTOČNOSŤ? | DEJINY PIRÁTSTVA 🦜

🏴‍☠️AHOJ! Piráti a pirátstvo je rovnako staré ako lodná doprava a to, čo nám o ňom hovoria dejiny, sa dozviete v dnešnom podcaste! Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
11/3/202213 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

AKO sa z Nemecka a Sovietskeho zväzu stali SPOJENCI | PAKT MOLOTOV-RIBBENTROP

Vedeli ste, že dva totalitné štáty ktoré proti sebe bojovali v druhej svetovej vojne podpísali ešte pred vypuknutím tohto konfliktu priateľskú zmluvu o neútočení? Zmluva medzi nacistickým Nemeckom a Sovietskym zväzom mala názov pakt Molotov-Ribbentrop. Čo obsahoval a prečo bol podpísaný sa dozviete v dnešnom podcaste. Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
10/31/202211 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

Majú ČESI nárok na KRÁLOVEC? | KALININGRAD a jeho história

Mohli by si však Česi uplatniť historický nárok na Královec? A prečo Rusko vlastní toto územie v súčasnosti? To všetko sa dozviete v dnešnom podcaste. Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠LinkedIne⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
10/13/202211 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

AKÉ bolo vyrastať ako RIMAN(KA)? | Detstvo a dospelosť v Rímskej ríši

V dnešnom podcaste sa vám pokúsim ukázať, aký bol každodenný život Rimanov a presnejšie, aké to bolo vyrastať ako Riman či Rimanka. Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom skpodcasty. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠LinkedIne⁠.
9/30/202216 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Dejiny #119 Čo má spoločné opera, kuchynský stôl a Luftwaffe | História slúchadiel

Všadeprítomnosť moderných slúchadiel možno pripísať rôznym prehrávačom hudby či podcastom. Ale ich samotný vznik a história siaha až do 19. storočia. To, aké technologické inovácie a zaujímavé príhody viedli k rýchlemu vzostupu slúchadiel sa dozviete v dnešnom podcaste.
9/21/202210 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Dejiny #118 Najstatočnejšia športovkyňa našich dejín | Věra Čáslavská

Kto bola Věra Čáslavská? A prečo sa stala celosvetovou celebritou a jednou z najstatočnejších žien našich dejín, si povieme v dnešnom podcaste.  
9/21/202212 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Dejiny #117 Ruina či klenot Bratislavy? | Kaštieľ v Rusovciach | História na dvoch kolesách

Vzácna a unikátna pamiatka s bohatou históriou, romantickými ľúbostnými príbehmi a zaujímavými historkami. Kaštieľ v Rusovciach. Môžeme sa vôbec nazývať kultúrnym národom, keď takto necháme schátrať kaštieľ, ktorý je v štýle anglických hradov, ktoré sú navštevované miliónmi turistov každoročne? Možno za tým všetkým stojí náš nezáujem a za nezáujmom aj nevedomosť. Buď vôbec nevieme, že niečo takéto na našom území stojí alebo ak aj vieme, nikto nám nikdy nerozpovedal, prečo je kaštieľ v Rusovciach významný, kto všetko tu žil a kto všetko ho navštevoval. V dnešnom podcaste sa to pokúsim aspoň trochu napraviť.
9/21/202211 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Dejiny #116 Pražský mäsiar a kat | Reinhard Heydrich

Muž so železným srdcom alebo aj pražský mäsiar a kat. Tak prezývali Reinharda Heydricha architekta holokaustu a ríšskeho protektora Čiech a Moravy. Kto bol Heydrich a ako sa z ambiciózneho námorného dôstojníka stal jeden z najvyššie postavených pohlavárov nacistickej hierarchie, sa dozviete v dnešnom podcaste.
9/21/202212 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Dejiny #115 Čierna mačka či klopanie na drevo? | Najčastejšie povery a ich pôvod

Zľaknete sa keď vám cez cestu prebehne čierna mačka? Alebo klopete na drevo aby ste niečo nezakričali? Či už ste poverčiví alebo nie v dnešnom podcaste sa dozviete kde majú niektoré z najčastejších povier svoj pôvod.
9/21/20229 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Dejiny #114 Ako sa komik stal prezidentom | Volodymyr Zelensky

Najúspešnejší a najznámejší ukrajinský komik a herec, ktorý sa stal prezidentom. Kto je Volodymyr Zelensky a ako sa stal tvárou ukrajinského boja za slobodu sa dozviete v dnešnom podcaste.
9/21/202218 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

ČO sa ZMENÍ po smrti KRÁĽOVNEJ? | Alžbeta II.

Alžbeta II. prekonala rekord ako najdlhšie vládnuca panovníčka v moderných dejinách ľudstva, vládla Spojenému kráľovstvu a ostatným územiam Commonwealthu neuveriteľných 70 rokov. Čo presne sa stane a čo sa zmení po smrti kráľovnej Alžbety? Podcastová verzia Dejepisu Inak vychádza v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty⁠. Sledujte skpodcasty.sk na ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Instagrame⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ alebo ⁠⁠LinkedIne⁠⁠.
9/20/202210 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Dejiny #113 Je NATO odvekým nepriateľom Ruska? | História a súčasný vývoj NATO

Jedným zo spôsobov ako predchádzať vojnám je vytvorenie aliancie. Spojenectva, ktoré je dokopy tak silné, že nikomu nenapadne zaútočiť. Jednou z takýchto aliancií je aj Severoatlantická aliancia čiže NATO, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne. Čo je pravdy na Putinových výčitkách o tom, že NATO expanduje na východ. Sľúbilo NATO niekedy Moskve, že sa nebude rozširovať? A prečo je vstup Ukrajiny takým problémom? Aj tieto otázky si zodpovieme v dnešnom podcaste!
4/1/202217 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Dejiny #112 Od Caesara až po enigmu | História šifrovania alebo kryptografie

Písmo je najdôležitejším vynálezom ľudstva. Ale v tom istom čase ako sa u ľudí vytvorila potreba zaznamenávať a zdieľať medzi sebou dôležité informácie, vytvorila sa aj potreba ich skrývať. A to viedlo k vynálezu, ktorý dnes nazývame kryptografia alebo aj šifrovanie.
4/1/202216 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Dejiny #111 Je putinove nukleárne vydieranie niečím novým? | Najväčšia jadrová kríza v histórii

Prezident Ruskej federácie Vladimír Putin nedávno nariadil uviesť jadrové sily do bojovej pohotovosti. Jeho vyjadrenia takmer okamžite zvýšili hrozbu, že napätie okolo vojny na Ukrajine by mohlo viesť aj k použitiu nukleárnych zbraní. V našej histórii už niekoľko krát hrozilo, že veľmoci na seba vypustia svoj jadrový arzenál. Poďme sa pozrieť na to, čo sa stane, keď sa svet ocitne v tieni jadrovej prestrelky.
4/1/202214 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Dejiny #110 Vojna na Ukrajine | Historické a politické príčiny

Útok na Ukrajinu a začiatok vojny v Európe vznikol ako priamy dôsledok dlhotrvajúceho rusko-ukrajinského napätia. To kam Ukrajina patrí, akú má históriu, prečo ju Putin tak veľmi chce a čo sa deje na Ukrajine a ako je možné, že sa rozpútala táto bratovražedná vojna sa vám pokúsim vysvetliť
4/1/202217 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Dejiny #109 Zo špióna KGB ruským prezidentom | Vladimír Putin

V dnešnom dieli sa budeme venovať príbehu jednej veľmi silnej a polarizujúcej postavy svetového diania, ktorá sa do dejín zapísala a pravdepodobne ešte aj zapíše, mnohými činmi. Pozrime sa spoločne na to ako sa Vladimír Vladimirovič Putin stal zo špióna KGB ruským prezidentom.
4/1/202217 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Dejiny #108 Pásomnicová či amfetamínová | Aké diéty sa držali v minulosti?

Diéty tu boli od nepamäti, ich význam sa však rokmi zmenil na nepoznanie. Niektoré boli nevinné, iné naozaj extrémne a nebezpečné. Poďte sa dnes so mnou pozrieť na históriu diétovania.
4/1/202213 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Dejiny #107 Prečo sa ochlpenému ohanbiu hovorí bobor?

Ochlpenej vulve prischli tie najrôznejšie synonymá. A zväčša označujú malé, našuchorené a chlpaté cicavce. Ako a prečo sa ženskému pohlavnému orgánu začalo hovoriť bobor? To sa dozviete v dnešnom podcaste.
4/1/20227 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Dejiny #106 Útok na pearl harbor 1941 | 2. svetová vojna

Prečo Japonci zaútočili na Pearl Harbor? Ako to prebiehalo a aké dôsledky to malo, sa dozviete v dnešnom podcaste.
12/14/202113 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Dejiny #105 Čo spôsobilo druhú svetovú vojnu? | 2. svetová a jej príčiny

Dvadsať rokov po tom, čo zaschol atrament na mierových zmluvách, ktoré ukončili prvú svetovú vojnu, došlo k ďalšej. Prečo? Kto alebo čo to spôsobilo? V dnešnom podcaste budeme hovoriť o príčinách druhej svetovej vojny. 
12/14/202114 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Dejiny #104 Otec fašizmu | Benito Mussolini

Charizmatický diktátor, sukničkár a násilník. Stal sa otcom fašizmu a vládol v Taliansku viac ako dve desaťročia. Priviedol na seba hnev celého sveta a za to, že uvrhol svoju vlasť do katastrofy sa mu podarilo znepriateliť si vlastný ľud, ktorý nad ním aj vykonal nemilosrdný ortieľ. Toto je Il Duce alebo aj Benito Mussolini. 
12/14/202126 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Dejiny #103 Muž z ocele | Josif Stalin

Pomohol poraziť nacizmus a štvrť storočie bol najvyššie postaveným mužom Sovietskeho zväzu. Premenil zaostalú krajinu na svetovú superveľmoc. S jeho menom sa dodnes spája teror a strach, pričom v skutočnosti znamenalo muž z ocele. Toto je Josif Stalin.
11/20/202116 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Dejiny #102 Čarodejníctvo a jeho ohavná história

Hon na čarodejnice patrí k temným kapitolám dejín, kedy sa verilo, že diabol je prítomný na zemi a jeho jediným cieľom je pokaziť dobrých kresťanov akýmikoľvek prostriedkami. Čo spôsobilo, že ľudia začali prichádzať do kontaktu s nadprirodzenými bytosťami akými sú čarodejnice?
11/20/202117 minutes, 1 second
Episode Artwork

Dejiny #101 Zázračná vakcína na chorobu, ktorá paralyzovala celý svet | Detská obrna

V dnešnom videu vám porozprávam príbeh o jednom z najúnavnejších bojov, aké ľudstvo zviedlo s vírusom, ktorý sa stal najhoršou nočnou morou každého rodiča. Poliomyelitída alebo aj detská obrna.
11/20/202113 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Dejiny #100 Zabudnutá pandémia | Modrá smrť alebo aj cholera

Dnešné video bude o najväčšej pohrome 19. storočia, ktorá v minulosti vypukla v niekoľkých pandemických vlnách a voči ktorej sa spočiatku takmer nikto nevedel brániť. Cholera alebo aj Modrá smrť.
11/20/202113 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Dejiny #99 Najhoršia pandémia v histórii? | Čierna smrť | Morová epidémia

Baktéria, menom Yersinia Pestis prebývajúca v živočíchoch, spôsobila v 14. storočí jednu z najväčších katastrof všetkých čias. Obliehanie Kaffy na pobreží Čierneho mora a následný námorný obchod boli katalyzátorom pandémie, ktorá spustošila v priebehu niekoľkých mesiacov celú Európu. Poďme sa spoločne pozrieť na jednu z najhorších pandémii v dejinách. Čierna smrť alebo aj Veľká Morová epidémia.
11/20/202112 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Dejiny #98 Mária Antoinetta | Obdivovaná a nenávidená kráľovná Francúzska

Extravagantné míňanie, nádherné šperky, šaty a parochne. Milovaná a zároveň nenávidená. Aká v skutočnosti bola Mária Antoinneta? Koľko toho vieme o jej živote? Vzdala sa niekedy svojho prehnaného hedónizmu alebo zostala márnivá až do poslednej chvíle?
11/20/202121 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Dejiny #97 Najhorší pápeži v dejinách

Ktorí sú tí najhorší pápeži v dejinách? A čím nelichotivým sa zapísali do historických kníh? To sa dozviete v dnešnom podcaste!
9/24/202111 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Dejiny #96 Ako sa stať pápežom? | Prečo máme pápeža?

Pápež je hlavou katolíckej cirkvi a od roku 1929 je aj hlavou najmenšieho zvrchovaného štátu na svete - Vatikánu. Pápežský úrad však nie je bežným zamestnaním, ale doslova povolaním. Tak, ako sa stať pápežom a prečo ho vlastne máme?
9/24/202110 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Dejiny #95 August 1968 | Pražská jar a invázia do Československa

V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o najväčšej ozbrojenej akcii v Európe od konca druhej svetovej vojny. O operácii Dunaj alebo teda o invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Rovnako si vysvetlíme, čo znamenal socializmus s ľudskou tvárou, slovné spojenie pražská jar a ako vyzerala bratská pomoc z pohľadu dobových snímkov.
9/24/202113 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Dejiny #94 Čo sa deje v Afganistane? | história a súvislosti

Vo videu si na príkladoch Anglo-afgánskej, sovietsko-afgánskej vojny a americkej invázie z roku 2001 ukážeme, prečo sa Afganistanu zvykne hovoriť cintorín impérii. Povieme si kto sú Mudžahidíni, kto je Taliban a čo sa to v súčasnosti vlastne deje?
9/24/202121 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Dejiny #93 Súrodenci, ktorí sa postavili nacistom | Sophie a Hans Scholl

Sophie a Hans sa stali ikonickými postavami dejín Európy a ich príbeh je mimoriadne odvážny a dôležitý. Tento rok v máji bolo dokonca 100. výročie narodenín Sophie Scholl, ktorá sa spolu so svojim bratom Hansom a skupinou Weisse Rose postavila nacizmu a napokon za to zaplatili životom.
9/24/202111 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Dejiny #92 O udržateľnosti a klimatickej kríze

Žijeme v akejsi jari vesmíru alebo sme na samotnom vrchole? Sme na pokraji budovania lepšieho života, ktorý je udržateľný pre mnoho generácii a na mnohé stáročia alebo budeme my, naše deti a vnúčatá, žiť v akomsi degradovanom svete? To, ako sa mení naša klíma, ako ľudia ovplyvňujú podnebie, ako to všetko vieme vďaka histórii a čo to znamená pre našu budúcnosť si povieme v dnešnom špeciálnom vydaní podcastu, ktorý vznikol v spolupráci so ZSE a ich Zelenými nápadmi.
8/6/20219 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Dejiny #91 Život pod hákovým krížom | Ženy a Rodina

V roku 1933 sa pod nacistickou totalitou ocitli široké vrstvy nemeckého obyvateľstva. Aký bol ich každodenný život? Pre koho to bola nočná mora a pre koho sa naopak nič nezmenilo? Vo štvrtom dieli krátkej minisérie, Život pod hákovým krížom, sa pozrieme na úlohu žien a rodiny. Aký význam mali pre režim, čo mali dovolené, čo zakázané a ako veľmi emancipované a slobodné mohli byť?
8/6/202112 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Dejiny #90 Aké boli pôvodné olympijské hry ? | Olympiáda v starovekom Grécku vs. súčasnosť

Olympijské hry v roku 1896 boli prvými medzinárodne rotujúcimi hrami, ktoré sa mali konať každé štyri roky. Avšak historický príbeh olympijských hier, ktorý siaha až do čias starovekého Grécka, nám môže ukázať, že moderná olympiáda je už na hony vzdialená od tej pôvodnej.
8/6/202116 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Dejiny #89 Buď svetlo? | Od žiarovky po svetelný smog | ft. Tomáš Slovinský

Okrem štyroch základných zmyslov, vnímame a chápeme svet vďaka zraku a svetlu. Kvôli tomu, že svetlo je neustále všade okolo nás paradoxne zabúdame na to, aký temný bol svet v minulosti. Kedysi sme boli otrokmi východu a západu Slnka a iba nedávno naše životy zaplavilo umelé osvetlenie a naše noci sa stali jasnejšími. V dnešnom videu si spoločne s astrofotografom a popularizátorom astronómie, Tomášom Slovinským posvietime na históriu svetla a problematiku svetelného znečistenia. Pokúsime sa Vám ukázať, ako sa zo svetla stal nielen dobrý sluha, ale aj zlý pán.
8/6/202119 minutes
Episode Artwork

Dejiny #88 Prečo lekári používali pijavice a púšťali krv žilou?

Povedal Vám niekedy lekár, že máte príliš veľa krvi? Pravdepodobne nie, však? Kedysi sa odtečením určitého množstva krvi liečilo takmer čokoľvek. Bolela Vás hlava alebo ste prišli o nohu? Po krátkom púšťaní krvi žilou, ste sa mali cítiť lepšie. Prečo si to ľudia mysleli a ako táto žalostná liečiteľská praktika fungovala, si povieme v dnešnom videu.
8/6/20219 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Dejiny #87 Studená vojna v hokeji | Majstrovstvá sveta 1969 | ČSSR vs ZSSR

Sedem mesiacov potom, čo vojská varšavskej zmluvy vtrhli do Československa, sa na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v roku 1969 stretli dva tímy. Sovietsky zväz a Československo. Dnes sa spoločne pozrieme nielen na to prebiehali zápasy, ale aj na politické dôsledky našej hokejovej pomsty.
8/6/202110 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Dejiny #86 Sufražetky a sufražistky | Boj žien za volebné práva

Sufražetky a sufražistky boli dve organizácie v Británií, ktoré používali odlišné stratégie. Spoločne však bojovali za rovnakú vec. Volebné právo pre ženy.
8/6/202111 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Dejiny #85 Čo sa deje v Izraeli? | História a príčiny konfliktu

Prečo a ako vzniklo napätie a útoky medzi Izraelom a Palestínou? O čo ide v súčasnej situácii a kde má tento konflikt svoje korene, si vysvetlíme v dnešnom videu.
5/23/202116 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Dejiny #84 Sú ešte nejakí žijúci potomkovia Napoleona?

Napoleon sa dostal do popredia ešte počas Francúzskej revolúcie, následne sa stal konzulom a v roku 1804 aj cisárom. Zvíťazil v mnohých bitkách, až kým ho v poradí 7. protinapoleonská koalícia porazila v bitke pri Waterloo v roku 1815. Išiel do vyhnanstva na ostrov svätej Heleny a tam v roku 1821 zomrel. Dnes sa zameriame na to, aké dedičstvo v podobe žijúcich príbuzných po sebe zanechal - ľudí, ktorí stále nesú jeho meno a v žilách im koluje jeho krv.
5/23/20219 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Dejiny #83 Život pod hákovým krížom | Škola a mládež

V roku 1933 sa pod nacistickou totalitou ocitli široké vrstvy nemeckého obyvateľstva. Aký bol ich každodenný život? Pre koho to bola nočná mora a pre koho sa naopak nič nezmenilo? V treťom dieli krátkej minisérie, Život pod hákovým krížom, sa pozrieme na život mladých ľudí počas národného socializmu, na školstvo a mládežnícke hnutia pre chlapcov a dievčatá.
5/23/202111 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Dejiny #82 Žena, ktorá sa stala pápežom

Prvá žena, ktorá sa stala pápežom alebo iba mýtus? Pápežka Jana je jedna z najzáhadnejších postáv európskych dejín, ale taktiež jednou z najmenej známych.
5/23/20218 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Dejiny #81 Kráľovná Alžbeta II. | Najdlhšie slúžiaca hlava štátu

Kráľovná Alžbeta II. je ikona 20. ale aj 21. storočia. Dokázala udržať monarchiu v náročných časoch a významne pomohla s jej transformáciou a s prekročením prahu do modernej éry. Tento rok oslavuje 95. narodeniny! God save the queen!
5/23/202115 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Dejiny #80 Ako fungovali médiá v minulosti? | história mediálnej gramotnosti

Ako sa mediálna gramotnosť u ľudí prispôsobovala meniacim sa časom?
4/21/202112 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Dejiny #79 Prečo manžel kráľovnej nebol kráľ?

Britskú kráľovnú Alžbetu II. navždy opustil manžel, jeho kráľovská výsosť princ Filip, vojvoda z Edinburghu. V súvislosti s touto udalosťou a s tým, že princ Filip bol najdlhšie slúžiaci životný partner britského panovníka v histórii, mi napadlo, či vlastne viete, prečo nikdy nebol kráľom, ale princom?
4/21/20217 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Dejiny #78 Toto nebola prvá zápcha v Sueze

V dnešnom podcaste si vysvetlíme prečo je Suezský prieplav dôležitý, kto a kedy ho postavil, akým rôznym krízam počas svojej existencie čelil a ako sa v ňom podarilo uväzniť 15 lodí na takmer 10 rokov.
4/21/202111 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Dejiny #77 Život pod hákovým krížom | Teror a Propaganda

V roku 1933 sa pod nacistickou totalitou ocitli široké vrstvy nemeckého obyvateľstva. Aký bol ich každodenný život? Pre koho to bola nočná mora a pre koho sa naopak nič nezmenilo? V druhom dieli krátkej minisérie, Život pod hákovým krížom, sa pozrieme na spôsob rozširovania nacistickej diktatúry a na to, akú taktiku zvolili aby si ľudí pripútali k sebe.
4/21/202115 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Dejiny #76 Život pod hákovým krížom | Ideológia Národného Socializmu

V roku 1933 sa pod nacistickou totalitou ocitli široké vrstvy nemeckého obyvateľstva. Aký bol ich každodenný život? Pre koho to bola nočná mora a pre koho sa naopak nič nezmenilo? V prvom dieli krátkej minisérie, Život pod hákovým krížom, sa pozrieme na ideológiu nacizmu.
4/21/202111 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Dejiny #75 Myš a jej cesta na naše stoly | História počítačovej myši

Počítačová myš má za sebou viac ako 50 rokov zaujímavej histórie a v dnešnom podcaste Vás prevediem jej fascinujúcim príbehom.
4/21/202111 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Dejiny #74 Ako sa dostal Hitler k moci?

Ako sa Hitler dostal k moci v Nemecku? A čo ovplyvnilo vývoj jeho politickej ideológie? V dnešnom podcaste sa budeme venovať vzostupu Adolfa Hitlera a prejdeme si jeho život od narodenia až po uchopenie moci v roku 1933.
2/21/202117 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Dejiny #73 Weimarská republika (1919-1933) | Nemecko v medzivojnovom období

Dvadsiate roky minulého storočia pre Nemcov znamenali napätie, ale aj prvú fungujúcu demokraciu. Po prvej svetovej vojne prišla do platnosti Versailleská mierová zmluva a novovzniknutá Weimarská republika od začiatku bojovala s vyrovnaním reparácii a ponižujúcim mierom. Mala však obrovskú ambíciu osvedčiť sa a opakovane musela dokazovať, že stojí za to, ju udržať. No a ako to urobí, či to bude aj naozaj fungovať a aké ponaučenie si môžeme odniesť z dejín Nemecka aj my, si priblížime v dnešnom podcaste.
2/21/202115 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Dejiny #72 Viedenský kongres | Európa po Napoleonovi

V dnešnom podcaste si spoločne prejdeme priebeh a najdôležitejšie výsledky Viedenského kongresu, povieme si ako došlo k reorganizácii Európy po Napoleonovom páde, ktoré uznesenia sa prijali a čo to znamená, keď sa povie, že kongres tancuje.
2/21/202114 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Dejiny #71 Prečo neexistuje ROK 0?

Čo znamenajú skratky pri číslach rokov, prečo sú dôležité, ako vznikol náš systém datovania a prečo vlastne rok 0 neexistuje si vysvetlíme v dnešnom podcaste.
1/18/20219 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Dejiny #70 Napoleon Bonaparte | Génius alebo netvor?

Napoleon Bonaparte je jednou z najkontroverznejších postáv dejín. Niektorí ho považujú za génia, talentovaného stratéga a iní zase za netvora, ktorý sa chopil moci diktátorským spôsobom. V dnešnom videu sa spoločne pozrieme na to ako sa z armádnej celebrity stal cisár Francúzska a akým spôsobom ovplyvnil celú Európu. A možno lepšie pochopíte, prečo sa toto obdobie francúzskych dejín považuje za tak dôležité pre svetovú históriu.
1/18/202119 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Dejiny #69 Ako sme porazili kiahne - história vakcínovania | Jak jsme porazili neštovice - historie očkování

Kde majú vakcíny svoj počiatok a ako nám pomohli poraziť jedno z najsmrtelnejších ochorení? To všetko si povieme v tomto podcaste :)
1/18/202112 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Dejiny #68 Kráľovná všetkých chorôb a jej minulosť | História rakoviny

V súčasnosti existuje viac ako 100 rôznych druhov rakoviny a aj napriek technológiám a skúsenostiam s inými civilizačnými chorobami, stále zostáva najťažšie liečiteľnou chorobou. Dobrou správou však je, že robíme pokroky. A keby sme sa pozreli do minulosti, tak zistíme, že za posledné 3 desaťročia sa vedci dozvedeli o rakovine viac ako za všetky predchádzajúce storočia. Akú minulosť má kráľovná všetkých chorôb a ako dlho je tu už s nami?
11/1/202012 minutes, 1 second
Episode Artwork

Dejiny #67 Žena, ktorá si kúpila tank a išla pomstiť svojho manžela

Mária Oktjabrskaja. Vojnová vdova, ktorá sa v roku 1943 rozhodla napísať list Josifovi Stalinovi a počas druhej svetovej vojny išla pomstiť svojho muža v tanku pomenovanom ako Bojujúca priateľka.
10/28/202011 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Dejiny #66 Historické korene sporu o Náhorný Karabach

Boje medzi Arménskom a Azerbajdžanom, ktoré pretrvávajú posledné týždne opäť upriamili medzinárodnú pozornosť na desiatky rokov prebiehajúci konflikt o Náhorný Karabach. O čo ide v tomto spore? A kde má svoje historické korene?
10/28/202011 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Dejiny #65 Španielska chrípka VS. Koronavírus | Lekcia z minulosti?

Je to približne 100 rokov odkedy sme zviedli boj s pandémiou Španielskej chrípky. Predpokladá sa, že sa ňou nakazila štvrtina alebo až tretina svetovej populácie. Počty obetí sa pohybujú od 50 miliónov až po 100 miliónov úmrtí na celom svete. Čo bola španielska chrípka zač? Prečo bola taká smrteľná? V čom sa podobá a v čom sa odlišuje pandémia spred 100 rokov od tej súčasnej? A môže nám dať nejakú cennú lekciu do našich životov? To všetko si povieme v dnešnom podcaste.
10/28/202014 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Dejiny #64 Muž, ktorého nevedeli zabiť

Prenikavý pohľad, dlhá brada, nadprirodzené schopnosti. Hovorili mu: diabol, šialený mních alebo antikrist. Život a smrť Grigorija Rasputina sú opradené mnohými legendami. Isté však je, že mal veľmi blízko k Romanovcom a tak sa stal jednou z najmocnejších postáv cárskeho Ruska.
10/28/202010 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Dejiny #63 Hitlerova kniha

Najnebezpečnejšia kniha 20.storočia oslávila tento rok 95 rokov. Ako táto kniha vznikala, aké myšlienky obsahuje a prečo bola dlhú dobu zakázaná sa dozviete v dnešnom podcaste.
10/28/20208 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Dejiny #62 Ruská revolúcia 1917 v kocke

V dnešnom videu sa spoločne pozrieme na to ako vznikla a prebiehala Ruská revolúcia, ktorá zničila tradíciu ruskej imperiálnej vlády a viedla k vytvoreniu Sovietskeho zväzu.
8/21/202012 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Dejiny #61 Muž, ktorý si 29 rokov myslel, že druhá svetová vojna neskončila

Hiro Onoda bol japonský vojak, pre ktorého druhá svetová vojna trvala o 29 rokov viac. Žil v lubangskej džungli na Filipínach ako partizánsky bojovník a odmietal prijať, že by Japonsko mohlo prehrať.
8/21/20208 minutes, 1 second
Episode Artwork

Dejiny #60 HIROŠIMA a NAGASAKI | Ako svet vstúpil do atómového veku | ft. Vedátor

V dnešnom podcaste Vás pozývam pozrieť sa na to, ako vznikla atómová bomba, ako sa rodilo rozhodnutie použiť ju na Hirošimu a Nagasaki a v neposlednom rade, aké to malo dôsledky na neskorší geopolitický a kultúrny vývoj. Na spoluprácu do tohto podcastu som oslovila aj teoretického fyzika Samuela Kováčika z projektu Vedátor.
8/21/202019 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Dejiny #59 Vysoké opätky boli pôvodne pre mužov!

Dámy a podpätky jednoducho kráčajú bok po boku. Ale premýšľali ste niekedy nad tým, ako vysoké podpätky vznikli? Možno zostanete prekvapení, pretože ich vymysleli a dlhú dobu nosili práve muži.
8/21/20207 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Dejiny #58 Najhoršie profesie z minulosti | Zametač komínov

Je pravdou, že práca kominára existuje dlhú dobu, avšak práve v 18. storočí sa dopyt po ich službách enormne zvýšil. Bez pravidelnej údržby sa komíny ľahko ucpávali a preto ich bolo potrebné čistiť naozaj frekventovane. Majstri kominári si na takúto prácu vyberali učňa, ktorému sa hovorilo zametač alebo aj lezec. Jeho úlohou bolo vliezť do úzkeho komínu a vyčistiť ho od všetkého popola a sadzí. Táto práca bola extrémne klaustrofóbna, krvavá a krutá.
8/21/20206 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Dejiny #57 Ako si ľudia vytierali zadok?

V súčasnosti sme komfortne zásobovaní hojným množstvom toaletného papiera. Určite sa Vám minimálne raz stalo, že ste sa poň natiahli, rolka bola na konci a ďalší nebol. V tej chvíli je úplne na mieste spýtať sa sám seba, čím sa teraz vytrem? A možno aj, ako to riešili ľudia kedysi?
8/21/20208 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Filozofia #16 Prečo sa smejeme?

Smiech. Nádherný jav, ktorý presahuje hranice jazyka, štátov, životného štýlu a spája všetkých ľudí na Zemi. Keď sa ľudí spýtame, čo je v ich živote dôležité, často odpovedia humor. A keďže filozofia a história vždy pojednávali o tom, čo je v živote dôležité, poďme sa dnes pozrieť na to, čo si myslia o smiechu a o humore.
8/21/20207 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Dejiny #56 Opilcov plášť | tresty v minulosti

V histórii Európy jestvovali obdobia, kedy by ste si trikrát rozmysleli byť pod vplyvom alkoholu na verejnosti. V niektorých krajinách to bol trestný čin, za ktorý ste mohli dostať naozaj divný trest.
8/21/20205 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Dejiny #55 Čokoláda a jej sladko-trpká história

Keď sa povie čokoláda, tak väčšina z nás si predstaví chutné potešenie v tvare tabuľky alebo krabičku plnú lahodných bonbónov. Ak si dnes neviete predstaviť život bez nej, tak Vás možno prekvapí, že pred pár storočiami by ste si ju na našom území ani nemohli dopriať a že jej zaujímavá história má miestami trpko-sladkú chuť.
8/21/20206 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Dejiny #54 Ako sme (ne)skrotili mačky

Mačky. V staroveku sme ich uctievali ako božstvo a oni na to evidentne NIKDY nezabudli. V dnešnom videu sa pozrieme na to, ako sme ich domestikovali, alebo skôr, ako si ony domestikovali nás?
8/21/20208 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Dejiny #53 Otravné komáre a ich krvilačný príbeh

Komár je azda tým najnenávidenejším hmyzom na celej planéte a vydáva ten najotravnejší zvuk. Zabúdame na to, že niektorí z nich prenášajú choroby, na ktoré umiera ročne viac ako milión ľudí. V dejinách môžeme nájsť aj niekoľko zaujímavých príkladov, kedy úmrtia spôsobené komármi boli oveľa vyššie ako počet úmrtí v bitkách.
8/21/20207 minutes, 1 second
Episode Artwork

Dejiny #52 Skutočný Dracula - VLAD III. "NABODÁVAČ"

Bram Stoker, autor románu o upírovi Drakulovi, získal na napísanie svojej knihy inšpiráciu v histórii. Konkrétne v málo známom valašskom kniežati Vladovi III.
8/21/20206 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Dejiny #51 Ako sa zo psov stali naši najlepší priatelia

Hovorí sa, že pes je najlepší priateľ človeka. A je to pravda. Pretože zo všetkých živočíšnych spojenectiev, je to naše so psami najstaršie. Takže ako k tomu došlo? A kto skrotil koho?
8/21/20209 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Dejiny #50 Prečo nosil morový doktor masku?

Kto boli moroví doktori a prečo nosili dlhý plášť s klobúkom a masku v tvare zobáka?
8/21/20206 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Dejiny #49 Nepokoje v USA | História rasizmu

Čo sa deje v Amerike za posledné týždne? Ako tento problém, súvisí s ich históriou a čím si prešli Afroameričania od dôb kolonializmu až po súčasnosť?
8/21/202019 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Dejiny #48 Začali sa nové vesmírne preteky?

V sobotu 30. mája 2020 vyniesla raketa Falcon 9 kozmický modul Crew Dragon od spoločnosti SpaceX do vesmíru. Je to prvýkrát v dejinách ľudstva, čo súkromná spoločnosť vyniesla ľudskú posádku na obežnú dráhu Zeme a následne sa vesmírna ľoď aj úspešne spojila s Medzinárodnou vesmírnou stanicou. Je to štart komerčného vesmírneho cestovania? A ako sme sa vlastne dostali do tohto bodu?
8/21/202012 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Dejiny #47 Tetovanie a história

Tetovanie patrí k bežnému spôsobu skrášľovania tela a dalo by sa povedať, že ide o akýsi módny fenomén. Kedy sa ale tetovania objavili? A ako sa z niečoho, čo bolo typické iba pre niektoré subkultúry stal mainstream? Popravde, ako vždy, odpovede na tieto otázky ležia v našej histórii.
8/21/202012 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Dejiny #46 Byť bledý bolo in! História opaľovania

Ideál krásy bol naprieč našimi dejinami rôzny. Aj taká vec ako opálenie, má svoje kultúrno-historické pozadie a to, čo považujeme dnes za neatraktívny ba až chorý prejav bledosti, bol kedysi znak vznešenosti a dokonalosti. A naopak, karamelová slnkom pobozkaná pleť bola niečo, čomu by ste sa chceli vyhnúť.
8/21/202012 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Dejiny #45 Mier po prvej svetovej vojne

Prvá svetová vojna skončila víťazstvom Dohody. Veľká štvorka, USA, Francúzsko, Veľká Británia a Taliansko, vedeli že musia konať rýchlo a efektívne. Všetci mali spoločný cieľ. Dať za touto etapou definitívnu bodku a vytvoriť trvalý mier, ktorý nastolí nový svetový poriadok.
8/21/202014 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Dejiny #44 Ako vznikli názvy dní?

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým ako vznikli názvy dní v týždni, aký je ich pôvodný význam a čo znamenajú tak ste na správnom mieste!
5/7/20208 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Dejiny #43 Príbeh červeného rúžu - dejiny krásy

Červený rúž je jedným z mála produktov na líčenie, ktorý má tu moc poskytnúť okamžité zvýšenie sebadôvery. Kultové výrazné červené pery majú bohatú históriu plnú sexu, sily a vojny. Poďme sa dnes spoločne pozrieť na dejiny krásy.
5/7/20208 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Dejiny #42 Priebeh prvej svetovej vojny

Prvá svetová vojna bola do roku 1914 nevídaný konflikt a ovplyvnila život každého človeka v každom štáte na Zemi. V dnešnom podcaste sa zameriame na priebeh vojny, vývoj situácie na frontoch a jej následné ukončenie v novembri 1918.
5/7/202015 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Dejiny #41 Na ceste k prvej svetovej vojne

Prvá svetová vojna bola do roku 1914 nevídaný konflikt a ovplyvnila život každého človeka v každom štáte na Zemi. V dnešnom podcaste sa spoločne pokúsime porozumieť jej príčinám, zrekapitulujeme si geopolitickú situáciu na európskom kontinente pred rokom 1914 a pozrieme sa bližšie na hlavných aktérov konfliktu.
5/7/202015 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Filozofia #15 Ako zvládať súčasnú krízu?

V dnešnom podcaste Vám priblížim múdrosť, ktorú môžeme použiť v časoch súčasnej krízy a ktorá je viac ako 2000 rokov stará. Poďme sa spoločne pozrieť na filozofiu stoicizmu.
3/29/20209 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Dejiny #40 Ako vznikli naše nadávky?

Ako vznikli slovenské nadávky? Kde hľadať ich etymologický základ a čo pôvodne označovali?
3/29/20207 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Dejiny #39 Najhoršie choroby v histórii

Choroby majú rozsiahly a dá sa povedať, že najdôležitejší vplyv na ľudí už tisícročia. V dnešnom podcaste sa spoločne pozrieme na to, ako baktérie a vírusy dokázali zatočiť s ľudstvom a nad ktorými z nich sa naopak ľudstvu podarilo zvíťaziť!
3/29/202014 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Politológia #3 O čom je Istanbulský dohovor?

Čo je to istanbulský dohovor? Odopovede na to, o čom je a o čom v skutočnosti vôbec nie je, nájdete v tomto podcaste.
3/29/202011 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Dejiny #38 Prečo má srdce takýto ❤️ tvar?

Nemusíte byť chirurg aby ste si všimli, aký veľký rozdiel je medzi srdcom, ktoré kreslíme na papier a skutočným srdcom. Tá vec v našom hrudníku, ktorá pumpuje krv do celého tela, sa podobá skôr na päsť než na dva sladké oblúky spojené do cípu. Prečo potom používame tento ❤️ tvar? A kde hľadať jeho pôvod?
3/29/20207 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Dejiny #37 Prečo a ako oslavujeme Valentín?

Pred sebou máme sviatok všetkých zaľúbených - deň sv. Valentína. Viete prečo ho oslavujeme práve 14. februára? Ako vznikol? A akým spôsobom sa oslavuje v súčasnosti?
2/9/202011 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Dejiny #36 Prečo máme priestupné roky?

Štandardný kalendárny rok sa skladá z 365 dní. Rozdeľujeme ho na dvanásť 30 a 31 dňových mesiacov. Až na február. Ten má iba 28 dní. Teda okrem prípadu, keď má 29. Vtedy má kalendárny rok 366 dní a hovoríme, že je priestupný. Tento rok, rok 2020, je priestupným rokom a má taktiež o deň naviac. Prečo to tak je? A ako sme sa dopracovali k tomuto systému?
2/9/20208 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Politológia #2 Prečo ísť voliť?

Prečo ísť voliť? Aj to je otázka, ktorú si kladieme často. V tomto videu Vám v skratke vysvetlím ako Vám Váš hlas vo voľbách dáva moc rozhodovať o spôsobe fungovania Slovenska a o dôležitých otázkach, ktoré sú súčasťou Vášho života.
2/9/20207 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Svet #2 Odchod z kráľovskej rodiny?

Princ Harry a Meghan Markle, vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu oznámili, že sa formálne vzdávajú svojich seniorských rolí v rámci kráľovskej rodiny a budú sa usilovať o finančnú nezávislosť. V dnešnom podcaste sa dozviete, čo toto rozhodnutie znamená, či je táto situácia v dejinách britskej monarchie bezprecedentná a ako bude ich život vyzerať v blízkej budúcnosti.
2/9/202010 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Dejiny #35 Čo sú falošné správy a dezinformácie? | História FAKE NEWS

Fake news je pomerne mladý pojem, ale samotný fenomén dezinformácii je starý ako ľudstvo samo. V dnešnom podcaste sa pozrieme na to, čo dezinformácie sú, ako vznikli a prejdeme si aj niektoré známe príklady z histórie.
2/9/202015 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Dejiny #34 Čo je extrémizmus a akú má históriu?

Na slovo extrémizmus alebo extrémista narážame v poslednej dobe skoro všade. Ale vieme naozaj čo je to extrémizmus? A v akých podobách existuje v našich dejinách?
2/9/202016 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Dejiny #26 Ako komunisti spravili z Ježiška Deda mráza

Málokto vie, že pred 67 rokmi v Československu, na Vianoce vrcholil zápas medzi Ježiškom a dedom Mrázom. Poďme sa pozrieť na to, ako vyzerali Vianoce v období socializmu. Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠skpodcasty.sk⁠⁠⁠⁠.
1/30/20208 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Dejiny #24 Ako sa bývalo a žilo v Prvej republike - Československý funkcionalizmus

Možno by Vám ani len nenapadlo, že to, že sa dnes netlačíte v jednej miestnosti so svojimi rodičmi, poprípade deťmi, má na "rováši" aj Prvá Československá republika a československý funkcionalizmus. A to, čo dnes považujete za samozrejmosť: rovné steny, pravé uhly, ekologicky vhodné a ekonomické materiály, má svoje korene už v 20-tych a 30-tych rokoch minulého storočia. Poďte sa so mnou dnes pozrieť na históriu architektúry Československa a jej stavby, okolo ktorých chodíme dennodenne aj dnes. Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠skpodcasty.sk⁠⁠⁠.
1/30/20209 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Filozofia #13 Interrupcie a právo na život

Majú mať ženy plnú moc nad svojim telom v prípade tehotenstva, alebo je plod samostatná osoba a ženy tým pádom nemajú na výber. Je plod živou ľudskou bytosťou? Je plod osoba? A kto o tom rozhoduje? Veda, náboženstvo alebo filozofia? Poďme sa bližšie pozrieť na túto rozporuplnú etickú tému, ktorá delí ľudí do dvoch táborov. Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠⁠⁠⁠⁠skpodcasty.sk⁠⁠⁠⁠⁠.
1/30/202012 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Dejiny #23 História Islamu

V časovo nedávnom a pomerne krátkom historickom období, malá skupina ľudí z územia bez prírodných zdrojov dokázala vytvoriť jednu z najväčších ríši histórie a zároveň jedno z najväčších náboženstiev. A keďže história ľudstva nie je len príbeh kresťanstva a Európy, ale je príbehom všetkých ľudí na tejto planéte - poďme si povedať niečo o islame. Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/30/202010 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Dejiny #22 Izraelsko-palestínsky konflikt

Konflikt medzi Izraelom a Palestínou len málo súvisí s náboženskými rozdielmi medzi judaizmom a islamom a rozhodne sa neodohráva tisíce rokov ako si mnohí myslia.V dnešnom videu si spolu prejdeme príčiny, priebeh a východiská Izraelsko-palestínskeho konfliktu a budeme hovoriť najmä o nacionalizme, európskych dejinách a o pôde. Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/30/202013 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Filozofia #12 Je morálne zabíjať zvieratá kvôli jedlu?

Každý rok zabíjame kvôli potrave mnoho zvierat. Jedna z ústredných otázok, ktoré sa vo filozofických debatách objavujú je takáto. Je morálne prípustné zabíjať zvieratá kvôli jedlu, ktoré prakticky ani nepotrebujeme jesť? Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/30/20209 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Dejiny #21 Keď na veľkosti záležalo

Čím väčší, tým lepšie. V súčasnom pornografickom priemysle, je fyzický prejav muža redukovaný prakticky len na jeho veľký penis. Falické preferencie sa však v našej západnej kultúre menili a možno budete prekvapení, ale kedysi platilo čím menší, tým lepšie. Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/30/20208 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Dejiny #20 KFC na Vianoce

Vianoce poprípade štedrá večera v akomkoľvek fastfoode nie je tak celkom podľa našich predstáv. Vedeli ste však, že v Japonsku sa z červeno-bieleho kýbliku s vyprážanými kúskami kuraťa z KFC stala tradícia? Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/30/20205 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Filozofia #11 Máme slobodnú vôľu?

Máme slobodnú vôľu alebo je všetko v našom živote prísne determinované a sme len ozubené koliečka v obrovskom stroji? V dnešnom videu Vám predstavím koncept slobodnej vôle podľa libertarianizmu, kompatibilizmu a determinizmu. Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/30/20209 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Dejiny #19 Móda počas Prvej republiky | 20. a 30. roky

Móda nie je len odrazom hospodárskych a politických podmienok. Odev bol už od pradávna aj výrazovým prostriedkom. Aj dnes môže vypovedať o bohatstve, chudobe, veku, vzdelaní, ba dokonca aj o povrchnosti alebo samotnom vkuse človeka. Prvá československá republika bola novým obdobím pre český a slovenský národ aj z hľadiska módnej tvorby. Obyvateľstvo získalo nový impulz k tomu, aby sa dobre obliekalo a prezentovalo. Móda v tej dobe, bola niečo, čo malo Československu priniesť prestíž pred zbytkom Európy a čo malo do istej miery dokázať, že sme rovnocennými členmi európskeho spoločenstva. Poďme sa dnes spoločne pozrieť do 20. a 30. rokov! Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/30/20208 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Dejiny #18 Prečo je ružová pre dievčatá a modrá pre chlapcov?

Keď dnes prídete do akéhokoľvek hračkárstva, na prvý pohľad ešte stále uvidíte jasné rozdelenie. Ružová pre dievčatá a modrá pre chlapcov. Kedy sme si vytvorili túto asociáciu? A prečo máme tendenciu určité farebné schémy spájať s konkrétnym pohlavím? Odpovede na tieto otázky znovu raz nájdeme v histórii. Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/30/20209 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Dejiny #17 O čom bolo SNP?

Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené a politické vystúpenie proti obsadeniu Slovenska nemeckou armádou. Proti nacizmu a politickému systému v Slovenskom štáte. Poďme sa dnes spoločne pozrieť na to, o čom SNP vlastne bolo, prečo ho oslavujeme ako štátny sviatok a aký má význam v našich dejinách. Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/30/202013 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Filozofia #10 Obetovali by ste jedného, aby ste zachránili piatich?

Obetovať život jedného človeka, alebo piatich? Filozofický myšlienkový experiment, ktorý v roku 1967 predstavila Philippa Foot. Morálna dilema, ktorá nemá jednoznačné riešenie a pomaly sa začína dotýkať aj sveta technológii. Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/30/20205 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Dejiny #33 Aké bolo randenie v minulosti?

Láska je základnou potrebou ľudskej prirodzenosti. A túto hlbokú túžbu hľadáme, pretože sme spoločenské tvory a vrcholom našej interakcie je navzájom zdieľať lásku a život s druhými. Keď dnes idete na rande tak disponujete rôznymi očakávaniami. Avšak nie vždy to tak bolo. Randenie je pomerne nedávny fenomén, ktorý sa objavil v posledných storočiach a dokonca pred 19. storočím ani neexistovalo.
1/30/20209 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Dejiny #32 Ako sa ľudia starali o zuby?

Návšteva zubára je pre mnohých ľudí nočná mora. Mučivé bolesti zubov, hrozivé vytrhnutia, nevhodné zubné náhrady. Zdá sa, že naše zuby boli po stáročia neustálym zdrojom agónie, utrpenia a bolesti. Áno, toto všetko bolo súčasťou zložitej evolúcie moderného zubárstva. Ak Vás zaujíma, čo všetko predchádzalo súčasnej ére perfektných úsmevov a bezbolestných procedúr tak ste na správnom mieste :) Poďme sa pozrieť na príbeh našich zubov a tých, ktorí sa ich pokúšali opraviť.
1/30/202011 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Dejiny #31 Zodpovednosť sa oplatí! História antikoncepcie

Vývoj antikoncepčných prostriedkov prešiel dlhou cestou. A všetko to začalo rôznymi rituálmi, masťami a mechanickými prostriedkami, ktoré mali brániť otehotneniu. Účinnosť nových vynálezov sa však odvtedy výrazne zlepšila. Dopomohol tomu vynález gumy a latexu, ktorý umožnil výrobu kondómov a samozrejme aj biológia a chémia, vďaka ktorým dnes máme okluzívny pesar a antikoncepčné tabletky.
1/30/202012 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Filozofia #14 Najčastejšie argumenty proti homosexualite

Vždy je dobré prejsť si, prečo si myslíme, čo si myslíme a z toho dôvodu som sa rozhodla prehodnotiť najčastejšie argumenty proti homosexualite.
1/30/20205 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Dejiny #30 Ako sa z Amsterdamu stalo mesto bicyklov?

Cyklistika je akýsi symbol Holandska. Rovnako ako tulipány, gouda a veterné mlyny. Vedeli ste však, že Amsterdam v minulosti smeroval k tomu, stať sa dominantou automobilov a nie bicyklov?
1/30/20208 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Dejiny #29 Československé légie - Loď smerujúca k domovu

Československé légie bolo dobrovoľnícke vojsko, ktoré pozostávalo z odhodlaných a uvedomelých mužov. Mužov bez vlastného štátu, ktorí sa rozhodli vstúpiť do prvej svetovej vojny po boku Dohody, aby tak vytvorili morálny ale i reálny záväzok: dosiahnuť porážku ústredných mocností a vytvoriť svoj štát. Títo muži významne prispeli k tomu aby sa idea Československa pretavila do skutočnosti a navyše tým, že zabránili návratu niekoľko stovkám tisícom nemeckých a rakúsko-uhorských zajatcov späť na front, skrátili prvú svetovú vojnu o niekoľko mesiacov a zachránili tak životy mnohých vojakov.
1/30/202012 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Dejiny #28 Čo je CHARTA 77?

Čo bola Charta 77? A aký význam má pre naše dejiny?
1/30/20208 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Dejiny #27 Čo keby sme sa bránili? Mníchov 1938

Dňa 30. septembra 1938 došlo k podpísaniu Mníchovskej Dohody medzi Nemeckom, Francúzskom, Talianskom a Veľkou Britániou, o postúpení pohraničných území Československej republiky Nemecku. Táto dohoda bola vyvrcholením snáh Adolfa Hitlera o rozbitie Československa. Akoby však dopadol československý národ keby nepristúpil na tzv. mníchovský diktát? V dnešnom podcaste sa budem snažiť odpovedať na azda najčastejšiu alternatívu našich dejín: Mali sme sa v 1938 brániť?
1/30/202013 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Dejiny #16 Prečo ženy nosia podprsenky?

Asi všetci vieme, že ženy nosia podprsenky. Avšak vieme aj aké dôvody stoja za ich vznikom? Možno Vás prekvapí, ak zistíte, že to bola aj prvá svetová vojna. Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/21/20207 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Dejiny #15 Ako sa rodilo v minulosti?

Príchod nového človeka na tento svet je pre mnohých ľudí najkrajším momentom v živote. V súčasnosti máme k dispozícii modernú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Pôrod je však pre rodičku aj v dnešnej dobe náročnou a niekedy nebezpečnou úlohou. Tak ako sa s tým ženy vysporiadali v minulosti? Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/21/202011 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Filozofia #9 Prečo nemať deti?

Ľudia by nemali mať deti, pretože to je zlé. Takto je definovaný antinatalizmus. Poďte sa so mnou dnes pozrieť na to, prečo NEMAŤ deti a aké argumenty predkladá tento filozofický smer. Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/14/20209 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Filozofia #8 Prečo by ste na Vianoce (ne)mali dávať darčeky?

Vianoce sú už pomaly tu a tento december sa rozdá neskutočne veľa darčekov. Ak ste už aj vy začali rozmýšľať nad tým, čo dať svoji blízkym "pod stromček", je možno na čase zamyslieť sa nad pravou hodnotou Vianoc a tak trochu si zafilozofovať. Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/14/20207 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Filozofia #7 Prečo sa bojíme smrti?

Čoho sa vo svojom živote bojíte najviac? Výšok? Zubára? Pavúkov? A čo taká smrť? Predstava nekonečnej ničoty a vlastnej neexistencie dokáže určite navodiť hrôzostrašné pocity. Mnohí filozofi však boli toho názoru, že smrť nie je niečo čoho by sme sa mali báť. Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/14/20209 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Dejiny #14 Prečo sa holíme?

V našej kultúre si nadmerné ochlpenie väčšinou spájame so všetkým nepríťažlivým, s nedostatkom hygieny a starostlivosti o seba. Ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo to tak je? Prečo si ženy holia nohy a podpazušie? A kedy sme uverili tomu, že všetko hodvábne hladučké je pôvabnejšie než naša prirodzenosť? Ako a kedy začala táto móda? To všetko sa dozviete v dnešnom podcaste :) Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/14/202010 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Dejiny #13 Prečo sa niekde jazdí vľavo?

Približne tretina svetovej populácie jazdí na ľavej strane. A krajiny ktorých sa to týka, sú väčšinou bývalé britské kolónie. Tento príbeh začal ešte dávno pred prvými autami a preto ak chceme zistiť, prečo sa dnes v niektorých krajinách jazdí vpravo a v iných zase vľavo, musíme nazrieť do histórie. Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/14/20206 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Politológia #1 Ako sa rozhodovať pri voľbách?

Ako sa bežný volič rozhoduje komu dať svoj hlas? A aké sú tri najhlavnejšie faktory, ktoré ovplyvňujú ako budete hlasovať vo voľbách? Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/12/20208 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Dejiny #12 Zvieratá pred súdom

Prasa popravené za vraždu, kohút obžalovaný z vypomáhania čarodejníctvu a potkany, ktoré sa opakovane odmietli dostaviť pred súd. Znie to šialene? V stredoveku sa váha zákona mohla preniesť nielen na ľudí, ale aj na zvieratá. Poďme sa dnes spoločne pozrieť na časy, kedy sa v Európe voči zvieratám praktikovali hanebné a do určitej miery iracionálne činy.
1/12/20208 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Filozofia #6 Ako môžu slová niečo znamenať?

Ako môže slovo - jednoduchý zvuk alebo množina znakov na papieri - vôbec niečo znamenať? Poďme sa dnes spoločne pozrieť na filozofiu Ludwiga Wittgensteina. Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/12/20209 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Dejiny #11 Smrť Milana Rastislava Štefánika

V sobotu 4.mája 2019 si pripomíname výročie tragickej leteckej nehody Milana Rastislava Štefánika. A keďže pochybnosti o jeho smrti sa sporadicky objavujú aj po 100 rokoch, rozhodla som sa postaviť fakty voči konšpiračným teóriám. Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/12/20207 minutes
Episode Artwork

Dejiny #10 Prečo je medzi Severnou a Južnou Kóreou konflikt?

Severná a Južná Kórea sú dva ázijské štáty, ktoré boli jedným až do roku 1948, kedy boli po druhej svetovej vojne rozdelené. Odvtedy dochádza medzi týmito dvoma krajinami k napätiu. Poďme sa pozrieť na historické súvislosti tohto konfliktu. Podcast vzniká v spolupráci s portálom ⁠skpodcasty.sk⁠.
1/12/20205 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Dejiny #9 Prečo existujú predsudky voči ryšavým?

Ryšaví ľudia bývajú aj dnes terčom posmechu a predsudkov. Skutočný dôvod, prečo sa takto správame, treba hľadať opäť v historickom vývoji ľudstva. Podcast vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk.
1/12/202011 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Dejiny #8 Prečo si ženy berú priezviská manželov?

Keď si muž berie ženu, manželka odstráni svoje rodné priezvisko a vezme si priezvisko svojho muža. Prečo a ako táto tradícia začala? Podcast vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk.
1/12/20207 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Dejiny #7 Časy, kedy muži predávali svoje ženy na trhu

Len pred niekoľkými desiatkami rokov bolo predávanie manželiek úplne bežnou praxou. V 18. a 19. storočí bol rozvod v Británii náročný a nákladný, takže namiesto toho si nešťastné páry museli nájsť iný spôsob ako legálne rozviazať svoje záväzky. Podcast vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk.
1/12/20205 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Filozofia #5 Dilema väzňa

Dilema väzňa je situácia, ktorá vzniká, keď jednotlivci, ktorí môžu viac získať vzájomnou spoluprácou, konajú napriek tomu vo vlastnom záujme. Takéto konanie, môžme vidieť nielen pri znečisťovaní atmosféry, ale aj v politike. Poďme si vysvetliť jednoduchým a stručným spôsobom základnú štruktúru tohto problému. Podcast vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk.
1/12/20208 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Dejiny #6 Gejiny ľudstva - História homosexuality v Európe

Spoločenské postoje k vzťahom rovnakého pohlavia sa naprieč históriou ľudstva líšili v závislosti na čase a mieste. Boli tu éry, v ktorých sa očakávalo, že sa všetci muži oddávajú rovnakopohlavným vzťahom ale aj obdobia, kedy bola táto prax označovaná za hriešnu. Poďme sa spoločne pozrieť na dejiny homosexuality európskej kultúry. Podcast vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk.
1/11/202014 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Dejiny #5 Ako ženy zvládali menštruáciu

Menštruácia je prirodzená súčasť života. Ak však máte pocit, že aj v dnešnej dobe na tento proces padá určitý tieň hanby, buďte si istí, že v minulosti, to bolo oveľa horšie... Podcast vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk.
1/10/202011 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Dejiny #4 Nežná revolúcia

Záver roka 1989 a neutíchajúci zápas o slobodu konečne priniesol svoje ovocie aj v Československu. Komunistický režim skončil. Revolúcia prebehla bez vojny a obetí na životoch a preto sa do našej histórie zapísala pod pojmom NEŽNÁ alebo česky SAMETOVÁ. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako sa u nás rodila SLOBODA. Podcast vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk.
1/10/202016 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Dejiny #3 Vznik 1. Československej republiky

Dňa 28. októbra 2018 je sté výročie vzniku Československa (1918-1939). Pri tejto príležitosti som si pre Vás pripravila video, v ktorom sa snažím vysvetliť okolnosti vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov a na záver videa sa snažím zhodnotiť, čo nám Slovákom, tento štát dal. Podcast vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk.
1/10/202013 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Dejiny #2 Berlínsky múr

Zhmotnený symbol ideologického rozdelenia Európy a potláčania ľudských práv. V roku 1961 komunistická vláda Nemeckej demokratickej republiky vo Východnom Nemecku začala s výstavbou múru. Účelom tohto činu bolo zabrániť aby západný fašizmus vstúpil do socialistického Východného Nemecka a rovnako aby sa zastavila migrácia z východu na západ. Podcast vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk.
1/9/202010 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Dejiny #1 Francúzska revolúcia

Veľká francúzska revolúcia je často vnímaná ako krvavý, anarchistický chaos, ktorý rovnako ako veľa iných revolúcií v histórii, napokon len vymenil jeden autoritatívny režim za druhý. Avšak myšlienky a otázky, ktoré so sebou priniesla, zmenili históriu ľudstva. O čom vlastne tá Francúzska revolúcia bola a prečo vznikla? Podcast vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk.
1/9/202015 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Filozofia #4 Žijeme vo virtuálnej realite?

Virtuálna realita je technológia, ktorá nám poskytuje zážitky generované počítačovou simuláciou. Momentálne je táto technológia ešte nedokonalá, ale o pár rokov môže byť na takej úrovni, že zážitky z nej budú nerozoznateľné od bežnej reality. Ak je ale toto možné, ako vieme, že už práve teraz nežijeme vo virtuálnej realite?
1/9/20208 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Filozofia #3 Závisť - najstaršia ľudská vlastnosť

Všetci z času na čas prežívame momenty, kedy si uvedomíme, že nie sme spokojní so svojim vzhľadom alebo že nemáme skvelú prácu, ktorá by nás bavila. Do toho všetkého sledujeme úspešných ľudí na sociálnych sieťach a v médiách. Javia sa byť dokonalí a majú všetko to, čo by sme chceli aj my. A presne vtedy to príde - začneme závidieť.
1/8/20209 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Filozofia #2 Nežite v tieni (Podobenstvo o jaskyni)

Podobenstvo o jaskyni je najznámejšou filozofickou alegóriou vôbec. Jej autorom je Platón a vznika okolo roku 380 p.n.l. Jej výnimočnosť spočíva v tom, že sa dá interpretovať politicky, filozoficky alebo aj socio-kultúrne. Páči sa mi jej nadčasovosť a preto Vám ponúkam moju interpretáciu, v ktorej si snáď každý nájde niečo do svojho každodenného života.
1/8/20207 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Filozofia #1 Čo je zlé na demokracii?

O demokracii máme v súčasnosti veľmi vysokú mienku. Rozmýšľame o nej vždy ako o niečom bezprostredne dobrom. Avšak často zabúdame, že je skutočne efektívna len do tej miery, ako systém vzdelávania, ktorý ju obklopuje. Na jej slabé miesta poukazovali už aj filozofi v starovekom Grécku, pričom bola hlavným výdobytkom ich doby.
1/8/20209 minutes, 14 seconds