Winamp Logo
De naakte Keizers van de Psychoanalyse Cover
De naakte Keizers van de Psychoanalyse Profile

De naakte Keizers van de Psychoanalyse

Dutch, Psychology, 1 season, 74 episodes, 6 hours, 41 minutes
About
De Immunisatiestrategieen van een Pseudowetenschap. Thesis van Maarten Boudry als promotie van Doctor in de filosofie.
Episode Artwork

Nawoord van de voorlezer.

1 minute, 42 seconds
Episode Artwork

5.10.4. Zwarte gaten en zandkastelen

7 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

5.10.3. Freuds erfenis versnipperd

6 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

6.4.2. De ingrediënten van een succesverhaal

3 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

5.9.2. Hedendaagse Voorbeelden

10/5/20149 minutes, 1 second
Episode Artwork

5.9. Immunisatie 9: De Triomftocht van de Psychoanalyse 5.9.1. Het succesverhaal van de psychoanalyse

10/5/20142 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

5.8.2. Radicale uniciteit

10/5/20143 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

5.7.5. Voorlopige conclusie

10/5/20142 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

5.7.3. De tegenaanval van het Anti-Livre Noir

10/5/20146 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

5.7. Immunisatie 7: De Stromannen van de Psychoanalyse 5.7.1. De schaduwzijde

10/5/20144 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

5.6.3. Verschillende Waarheden

10/5/20148 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

5.5.4. De ongeneeslijkheid van de menselijke conditie?

10/5/20143 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

5.5.3. De grote ommezwaai

10/5/20143 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

5.10.7. Voorlopige Conclusie

2 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

5.10.5. Van applicaties naar confirmaties

4 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

6.3. De immunisatiestrategie als indicator

2 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

5.10. Immunisatie 10: Beyond Freud: de Progressie van de Psychoanalyse 5.10.1. Afscheid van Freud

3 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

6.5. Epiloog

3 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

6.2. Het argument dat alle andere argumenten overtroeft

4 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

6. Conclusie 6.1. De Decaloog van een Pseudowetenschap

4 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

6.4 Beperkingen van het werk 6.4.1. Aanpak en structuur

9 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

5.10.2. De cultus van Freud

8 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

5.9.3. Waar is de weerstand gebleven?

3 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

5.10.6. Psychoanalytische Progressie: Quo Vadis?

6 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

5.8.3. Uniciteit en Willekeur

10/5/20145 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

5.8. Immunisatie 8: Elk Geval is Uniek (vooral dat van de psychoanalyse) 5.8.1. Redelijke en mateloze interpretaties

10/5/20146 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

5.7.4. De tegenstanders door het slijk

10/5/201410 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

5.7.2. Pot schrijft zwartboek over ketel

10/5/20143 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

5.6.5. Weifelende Relativisten

10/5/20144 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

5.6.4. Freud een postmodernist ‘avant la lettre’?

10/5/20143 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

5.6.2. Postmoderne minachting voor waarheid

10/5/20148 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

5.6. Immunisatie 6: Postmoderne Loopgraven 5.6.1. Postmoderne verduistering

10/5/20143 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

5.5.2. De triomf van het fiasco

10/5/20149 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

5.5. Immunisatie 5: De Cynische Socrates. 5.5.1. De zoektocht naar therapeutische verdiensten

10/5/20143 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

5.4.5. De aantrekkelijkheid van de ‘diepe inzichten’

10/5/20144 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

5.4.4. Empirische evidentie voor symptoomsubstitutie en duurzame genezingen

10/5/20144 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

5.4.3. Hedendaagse diepe inzichten

10/5/20145 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

5.4.2. Diepe inzichten en symptoomsubstitutie

10/5/20146 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

5.4. Immunisatie 4: Duurzame Genezing door Diepe Inzichten 5.4.1. Het therapeutische domein

10/5/20143 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

5.3.4 Is de psychoanalyse een wetenschap?

10/5/20149 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

5.3.3. Verstrekkende gevolgen

10/5/20145 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

5.3.2. De positivist hermeneutisch gereconstrueerd

10/5/20146 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

5.3. Immunisatie 3: Het Hermeneutische Hazenpad. 5.3.1. Probleemstelling

10/5/20142 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

5.2.6. De gebleekte kleren van de keizer

10/5/20145 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

5.2.5. Verdere hedendaagse voorbeelden

10/5/20143 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

5.2.4. Verwarring in het Onbewuste

10/5/20145 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

5.2.3. Retrospectieve mythologisering

10/5/201411 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

5.2.2. De immuniserende functies

10/5/20145 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

5.2. Immunisatie 2: Alle Platitudes leiden naar Wenen: de Exclusiviteit van het Truïsme. 5.2.1. Alle Platitudes leiden naar Wenen

10/5/20144 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

5.1.7. Weerstand zonder Freud?

10/5/20149 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

5.1.6. Exotische symptoomanalyses: de Lacanianen over de Evaluatie

10/5/20146 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

5.1.5 Vertwijfeling in de gelederen

10/5/20149 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

5.1.4. Pathologisering en weerstand: in de voetsporen van Freud

10/5/201413 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

5.1.3. Een argumentatieve pletwals

10/5/20148 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

5.1.2. De vermomde weerstanden

10/5/20145 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

5. De immunisatiestrategieën van de psychoanalyse. 5.1. Immunisatie 1 : De Symptoomanalyse van de Kritiek. 5.1.1. Het argument van de weerstand

10/5/20142 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

4.4. Pseudo-wetenschap?

10/5/20142 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

4.3. Defecte methodologische manoeuvres: de theorie-op-zichzelf?

10/5/20146 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

4.2.3. Ingebouwde immunisatie-uitrusting

10/5/20146 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

4.2.2. Theoretische jokerkaarten

10/5/20145 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

4.2.1. Epistemische dubbellevens

10/5/20146 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

4.2. De Psychoanalyse: een theoretisch kluwen

10/5/20142 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

4. Niet-falsifieerbaarheid en pseudo-wetenschap m.b.t. de psychoanalyse. 4.1. Het verdict van Popper

10/5/20146 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

3.5. Verzamelde bewijslast.

10/5/20141 minute, 39 seconds
Episode Artwork

3.4. Verdere onthullingen

10/5/20142 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

3.3. Het verdict van de wetenschap

10/5/20143 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

3.2. Het geboorteuur van een pseudowetenschap

10/5/20145 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

3. De Bewijslast. 3.1 De mythe en haar eerste barsten

10/5/20146 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

2.2. Het zwartboek van de psychoanalyse

10/5/20146 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

2. Het Strijdtoneel. 2.1 De Freudwars.

10/5/20145 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Verantwoording

10/5/201410 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Inleiding

10/5/20143 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Woord Vooraf

10/5/20143 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Voorwoord van de voorlezer.

10/5/20141 minute, 46 seconds