Winamp Logo
Dagteksten Evangelische Broedergemeente Cover
Dagteksten Evangelische Broedergemeente Profile

Dagteksten Evangelische Broedergemeente

Dutch, Religion, 3 seasons, 150 episodes, 11 hours, 45 minutes
About
Welkom! Dit is de Dagteksten podcast van de Evangelische Broedergemeente Nederland. In deze podcast gebruiken we de Dagteksten zoals de Evangelische Broedergemeente die al bijna 300 jaar kent en gebruikt. We delen een dagtekst, leertekst en korte overdenking. Het is ons doel om je te bemoedigen en iets mee te geven om door de dag te overdenken. Deze podcast is een aanvulling op dit eeuwen oude boekje want de EBG gaat mee met haar tijd. Voor kenners zal deze podcast een verdieping zijn naast het boekje. En voor nieuwkomers mag deze podcast een mooie kennismaking met de dagteksten zijn.
Episode Artwork

Een Goed Advies

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 43  Woensdag 6 april 2022  Wie heeft de geest van de HEER gemeten? Heeft iemand Hem ooit raad gegeven? (Jesaja 40:13)  O, onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen! (Romeinen 11:33) 
4/6/20225 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Vloek & Zegen

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 42  Woensdag 30 maart 2022  Onze God veranderde de vloek in zegen. (Nehemia 13:2)  Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. (2 Korinthiërs 5:19) 
3/30/20224 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

De Grote Held

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 41  Woensdag 23 maart 2022  HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. (2 Samuël 22:2)  Jezus zegt: Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33) 
3/23/20224 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Een Wandeling In Het Duister

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 23  Woensdag 17 november 2021  Laat degene die rondwaart in de duisternis, zonder een straal van licht, vertrouwen op de naam van de HEER. (Jesaja 50:10)  Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan, uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. (Petrus 1:19) 
11/16/20215 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

Ik Begrijp Het Soms Niet

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 22  Woensdag 10 november 2021  Droogt koud en stromend water uit een verre bron ooit op? Maar mijn volk is mij vergeten. (Jeremia 18:14-15)  Blijf in mijn liefde. (Johannes 15:9) 
11/9/20214 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Ik Ben Er, Vertrouw Daarop!

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 18  Woensdag 13 oktober 2021  De Heer riep Samuël. En hij zei: Zie, hier ben ik. (1 Samuël 3:4)  De Heer zei tegen Paulus: Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet! Ik sta je bij. (Handelingen 18:9-10) 
10/12/20214 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Leef Het Leven

Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 07  Woensdag 28 juli 2021  In Gods macht is de ziel van al wat leeft (Job 12:10)  Want door Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij (Handelingen 17:28) 
7/27/20214 minutes, 14 seconds