Winamp Logo
Cilaul Hatır - Abdulkadir Geylani Hazretleri - Meviza Cover
Cilaul Hatır - Abdulkadir Geylani Hazretleri - Meviza Profile

Cilaul Hatır - Abdulkadir Geylani Hazretleri - Meviza

Turkish, Religion, 1 season, 104 episodes, 18 hours, 31 minutes
About
Eserin tam adı Cilâu'l-hâtır fi'l-bâtın ve'z-zâhir şeklindedir. Hâtır kişinin, özellikle de sûfînin gönül ve kalp dünyâsına ilâhî âlemden tecellî eden fikirler demektir. Bu durumda eserin adını dilimize, Bâtınî ve zâhirî konularda gönül dünyâsına yansıyan fikirlerin cilâsı şeklinde çevirmek mümkündür. Cilâu'l-hâtır, Abdulkâdir Geylânî Hazretleri’nin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu'r-Rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-Rabbânî'nin adeta devamı niteliğindedir. Meclislerden yani sohbetlerden oluşmaktadır. Bu vaaz ve sohbetlerin tamamı tasavvufla ilgilidir. İlk sohbetin târihi 9 Receb 546/1152, son meclisin tarihi ise 24 Ramazan 546'dır. Başka bir deyişle Cilâu’l-Hâtır Abdulkâdir Geylânî'nin yaklaşık 2,5 aylık vaazlarını bir araya getirmektedir. Toplam 52 sohbetten oluşan eser, Meviza.com tarafından sesli kitap olarak hizmetinize sunulmaktadır.
Episode Artwork

Sabır - Kurbiyet

8/7/201317 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Dünyaya ve Ahirete Karşı Zahid Olmak

8/7/201312 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Kişinin Aczini Bilmesi

8/7/201320 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Sabır - Hüzün - Marifetullah - Adab-ı Muaşeret

8/6/201322 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Fenafillah - Muhabbet

8/5/201319 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Sufiler - Tevhid

8/4/201313 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Nefse ve Dünyaya Aldanmama

8/4/20138 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Belaların Hikmeti

8/4/20134 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Güzel Ahlak

8/3/201313 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Kıyamet Gününe Hazırlanmak

7/29/201317 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Kalp Katılığı - Havf - Allah'tan Korkmak

7/29/201314 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Şükür

7/26/201313 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Zikir - Muhasebe (Nefsi Hesaba Çekme)

7/26/20137 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Belaya Sabretmek - Tevhid- Vera

7/26/201311 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Cennet Nimetleri

7/26/20136 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

İhlas - İnfak

7/26/201316 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Ramazan ve Oruç

7/16/201319 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Zühd - Dünyaya Değer Vermemek

7/16/201315 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Muhabbet - Marifet - Cenab-ı Hakk'ı Tanımak

7/16/20139 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Ölüme Hazırlık

7/16/20136 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

İnfak - Mücahede

7/16/20136 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Dünyanın Geçiciliği - Fakr

7/16/201314 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Kur'an Dinlemek

7/13/20136 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Salih Amel

7/13/20132 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Zikr-i Daim - Edep

7/13/20133 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Sadaka Vermek

7/13/20134 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Sıhhatin ve Boş Zamanın Kıymeti

7/13/20137 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Veliler

7/12/20136 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Kurbiyet - Cenab-ı Hakk'a Yakınlık

7/12/20134 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Teveccüh - Hakk'a Yönelmek

7/12/20133 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Ölümü Düşünmek

7/12/20135 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Zikir - Cenab-ı Hakk’ı Unutmamak

7/12/20135 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Kadere Rıza - Belaya Sabır

7/12/20138 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

İnayet - Hakk'ın Yardımı

7/12/20135 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Muhabbet - Takva

7/12/201312 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Fakirlere Yardım

7/12/20134 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Sufilere Zulmetmek

7/12/20132 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

İbadet - Teslimiyet - Nefs-i Emmare

7/12/201314 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Sufiler

7/9/201316 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Salih Amel - Velayet

7/9/201314 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Mücahede - Nefse Karşı Savaş

7/9/201313 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

İhlas - Huşu

7/9/201313 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Nefs Terbiyesi

7/9/20139 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Ölüme Hazırlık

7/9/20136 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Gerçek Fakirlik - Kasr-ı Emel

7/9/201312 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Muhabbet - Sadakat

7/9/201315 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Zühd - Çile

7/8/201316 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Safa - Helal Lokma - Sabır

7/8/201316 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Ariflerin Uykusu

7/8/20132 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

Rıza - Tevbe

7/1/201317 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Mümin - Münafık

7/1/20138 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Haset - Sadakat - Samimiyet

7/1/201310 minutes, 52 seconds