Winamp Logo
Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại Cover
Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại Profile

Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại

Vietnamese, Arts, 2 seasons, 38 episodes, 3 hours, 31 minutes
About
Cuốn sách nói về những giá trị cần thiết giúp các bạn trẻ sống hiểu biết và vững vàng hơn.
Episode Artwork

#37. Nancy mà câu chuyện ung thư

Được trích từ cuốn Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kiên Trần
4/3/20243 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

#36. Nguyên tắc 10 %

Được trích từ cuốn Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kiên Trần
4/3/20243 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

#35. Thẻ tín dụng giấc ngủ

Được trích từ cuốn Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kiên Trần
4/3/20244 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

#34. Chính xác đi trước tốc độ theo sau

Được trích từ cuốn Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kiên Trần
3/31/20245 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

#33. Sống vì luyện tập không vì thành quả

Được trích từ cuốn Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kiên Trần
3/31/20246 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

#32. Hệ tư duy cái gì cũng có hai mặt

Được trích từ cuốn Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kiên Trần
3/31/20244 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

#31. Bản chất của sự học là lãi kép

Được trích từ cuốn Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kiên Trần
3/31/20246 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

#31. Bản chất của sự học là lãi kép

Được trích từ cuốn Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kiên Trần
3/31/20246 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

#30. Luôn chọn sự Công Bằng

Được trích từ cuốn Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kiên Trần
3/31/20244 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

#29. Sự cô đơn của kẻ có tầm nhìn

Được trích từ cuốn Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kiên Trần
3/31/20244 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

#28. 4 Điều bạn cần tập trung

Được trích từ cuốn Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kiên Trần
3/31/20242 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

#27. Tâm lý học,gps bộ não

Được trích từ cuốn Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kiên Trần
3/31/20243 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

#26. KHAO KHÁT SỰ CÔNG NHẬN TỪ NGƯỜI KHÁC

Được trích từ cuốn Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kiên Trần
3/30/20244 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

#25. CON NGƯỜI 4h30

Được trích từ cuốn Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kiên Trần
3/30/20245 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

#24. CHỦ NGHĨA SẢN XUẤT

Được trích từ cuốn Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kiên Trần
3/30/20244 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

#23. Bản Chất của Chủ Nghĩa Tiêu Dùng

Được trích trong cuốn sách Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kiên Trần
3/30/20244 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

#22. SẢN LƯỢNG HAY THỜI GIAN

Được trích từ cuốn Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kiên Trần
3/30/20243 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

#21. SỰ THẬT VỀ VIỆC ĐỌC SÁCH

Được trích từ cuốn sách Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kiên Trần
3/28/20244 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

#20. KIẾN THỨC DINH DƯỠNG SẼ CỨU CUỘC ĐỜI BẠN

Được trích từ cuốn sách Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kiên Trần
3/26/20244 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Chất Lượng Của Tư Duy

Được trích từ cuốn sách Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kien Tran. "Thời gian không phải là tiền nếu chúng ta dùng thời gian mà không tạo ra giá trị gì."
7/29/20215 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Tư Duy Lang Thang Trên Đường Đời

Được trích từ cuốn sách Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kien Tran. "Chúng ta đang dành phần lớn thời gian để lang thang."
7/29/20215 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Tài Chính Cá Nhân

Được trích từ cuốn sách Chuyến Tàu Một Chiều Không Trở Lại của tác giả Kien Tran. " Đầu tư vào bản thân là khoản đầu tư giá trị nhất."
7/28/20213 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Nhu Cầu Nhìn Thấy Bản Thân Phát Triển

Được trích từ cuốn sách Lập Trình Quỹ Đạo Cuộc Đời của tác giả Kien Tran. "Nhu cầu nhìn thấy bản thân phát triển là 1 giá trị của hạnh phúc."
7/5/20216 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Đừng Lắng Nghe Bản Thân, Hãy Nói Chuyện Với Nó

Được trích từ cuốn sách Lập Trình Quỹ Đạo Cuộc Đời của tác giả Kien Tran. " Đừng để bản năng thiết lập cuộc đời bạn."
7/5/20219 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Sức Mạnh Của Sách Dạy Con

Được trích từ cuốn sách Lập Trình Quỹ Đạo Cuộc Đời của tác giả Kien Tran. " Đọc sách dạy con để hiểu tại sao bạn là bạn của hiện tại."
6/16/20215 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Khả Năng Làm Việc Linh Hoạt

Được trích từ cuốn sách Lập Trình Quỹ Đạo Cuộc Đời của tác giả Kien Tran. " Khả năng làm việc linh hoạt là kĩ năng sinh tồn trong thời đại mới."
6/16/20218 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Hành Trình Của Năng Lực

Được trích từ cuốn sách Lập Trình Quỹ Đạo Cuộc Đời của tác giả Kien Tran."Không biết mình kém - biết mình kém - biết mình hết kém - Ko nhận biết được năng lực."
6/15/20218 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Mỗi Ngày Là Một Cuộc ĐỜi

Được trích từ cuốn sách Lập Trình Quỹ Đạo Cuộc Đời của tác giả Kien Tran. "Thời gian là tài nguyên hữu hạn, nếu bạn không sử dụng hiệu quả, nó sẽ mất đi vĩnh viễn."
6/15/202111 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Lối Mòn Chuyên Nghành

Được trích từ cuốn sách Đừng Chạy Theo Số Đông của tác giả Kien Tran. "Hãy tập luyện để cả cơ thể phát triển, thay vì chỉ tập cho tay to lên."
6/14/20217 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Ngôn Ngữ Của Số Ít

Được trích từ cuốn sách Đừng Chạy Theo Số Đông của tác giả Kien Tran. "Ý tại ngôn ngoại, ngôn ngữ rườm ra tư duy rườm rà."
6/14/20214 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Ngôn Ngữ Của Số Đông

Được trích từ cuốn Đừng Chạy Theo Số DÔng của tác gia Kien Tran. "Số đông trang bị lý do và lảng tránh, số ít trang bị hành động và không vòng vo".
6/13/20218 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Luật Cung Cầu Không Chừa Một Ai

Được trích từ cuốn sách Đừng Chạy Theo Số Đông của tác giả Kien Tran. "Đại dương đã quá nhiều nước, hãy mang nước tới sa mạc".
6/13/20216 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Tập Trung Vào Thị Trường

Được trích từ cuốn sách Đừng Chạy Theo Số Đông của tác giả Kien Tran. "Đừng bán cát trên sa mạc, hãy bán nước".
6/13/20212 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

Sự Tập Trung Là Tài Nguyên Hữu Hạn

Được trích từ cuốn sách Lập Trình Quỹ Đạo Cuộc Đời của tác giả Kien Tran. "Sự tập trung là tài nguyên giá trị bậc nhất, hãy học cách khai thác nó hiệu quả"
6/8/20218 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Bản Chất của Việc Đọc Sách

Được trích trong cuốn Lập Trình Quỹ Đạo Cuộc Đời của tác giả Kien Tran. "Nếu cơ thể bạn cần ăn uống để lớn lên,tạo ra giá trị từ cơ bắp thì Trí Tuệ và Nhận Thức được phát triển từ việc học đọc."
6/7/20216 minutes, 27 seconds