Winamp Logo
ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม) Cover
ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม) Profile

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

Thai, Arts, 1 season, 222 episodes, 3 days, 7 hours, 2 minutes
About
เสียงอ่านหนังสือโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม (โจโฉ เสียงธรรม) || ; ดาวน์โหลด Mp3 ได้ที่ www.โจโฉ.net , jozhoth.blogspot.com , www.jozho.net |:| สนับสนุนชมรมผลดี ร่วมเป็นเจ้าภาพเสียงอ่านทุกเรื่อง-พร้อมเพย์ 0919796696 หรือเลือกซื้อสินค้าที่ www.jzserum.com ขอทุกท่านเจริญในทางที่เป็นกุศล พ้นทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้น เจริญด้วยสติ สมาธิ ปัญญา บรรลุธรรมได้ในเร็ววันนี้นะครับ.. "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ขอบพระคุณที่เห็นประโยชน์ในงานที่ทำ และร่วมสนับสนุนในการเผยแผ่ธรรม อันส่งผลต่อคนอีกมาก ที่กำลังทุกข์กับภัยแห่งวัฏสงสารอันยาวนานแสนนานนี้
Episode Artwork

"สิ่งศักดิ์สิทธิ์" ๓ อย่าง (ตามหลักกรรมของพุทธ) ✵รู้ชัดพลังแห่งรัตนตรัย วิบาก เทพเจ้า ❌รู้ให้ชัดเพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม 🔵อ.พร รัตนสุวรรณ (เขียน) : อริยคุณ ชมรมผลดี (อ่าน)

*เนื่องจากระบบใหม่ บังคับให้อัปโหลดไฟล์เดี่ยว นำไฟล์ย่อยลงในหน้าเดียวไม่ได้ การเลื่อนฟังจึงยากขึ้น หากต้องการฟังแบบแยกตอนแนะนำให้ฟังที่นี่ได้นะครับ https://youtu.be/A2LtduHBnlU หนังสืออธิบายกฎแห่งกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ถ้าเข้าใจพลังแห่งวิบาก จะส่งผลดีเป็นลูกโซ่ต่อความเข้าใจธรรมและการใช้ชีวิตที่เหลืออย่างคุ้มค่าที่สุด "ร่วมจัดทำสื่อธรรม" ⁠https://facebook.com/jz.net⁠ 🔴 เสียงอ่านหนังสือ "สิ่งศักดิ์สิทธิ์" (ตามหลักกรรมของพุทธ) อ.พร รัตนสุวรรณ อำนาจพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามหลักวิชาการพุทธ ที่ควรรู้ให้ชัดเพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรมตรงทาง 1. พระรัตนตรัย โดยเฉพาะธรรมคุณ 2. โอปปาติกะ ชีวิตประเภทกายทิพย์ ในชั้นเทพเจ้า 3.วิบาก .. 📌 อำนาจศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่มีฤทธิ์ดลบันดาลมีจริงแค่ไหน ควรเชื่อ-ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไร ทำไมการศึกษาเรื่องนี้ให้รู้จริง ส่งผลต่อความเข้าใจธรรมขั้นสูง ช่วยพาพ้นมิจฉาทิฏฐิ-ความงมงาย ส่งให้เข้าใจหลักอริยสัจ ปฏิจสมุปบาท เกิดศรัทธาในกรรม เพิ่มพูนศีลธรรมในใจไมต้องมีใครบังคับ ขจัดปัดเป่าภัยอันตราย-ช่วยแก้ปัญหาสารพัดอย่างในชีวิต มีวิถีชีวิตราบรื่นมากขึ้นอย่างถูกต้องตรงธรรมได้จริงอย่างไร . เนื้อหาส่วนหนึ่งจะแสดงถึง "พุทธธรรม" ว่ามีประโยชน์ใช้แก้ปัญหาทุกอย่างได้อย่างไร วิธีเผยแผ่ศาสนาสำหรับคนเริ่มต้น-คนทั่วไป และสาระธรรมหลากหลายที่จะเป็นประโยชน์มากต่อสังคมแทรกอยู่อีกจำนวนมาก . . 📌เนื้อหาที่สำคัญภายใน พุทธศาสนาช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างได้อย่างไร อำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งธรรมคุณ กรรมวิบาก ในความหมายที่ลึกซึ้ง ประโยชน์การศึกษาสิ่งศักดิ์สิทธ์อย่างถูกต้อง "สิ่งที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง" การเข้าใจเรื่องวิบาก สำคัญมากที่สุดอย่างไร วิบากสี่ประเภท ตัวกำหนดชะตาชีวิต ความสามารถพิเศษ การสร้างบารมี สร้างอำนาจศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวเอง วิธีดึงพลังศักดิ์สิทธิ์จากอำนาจพุทธคุณที่ถูกต้อง หลักพิจารณาเพื่อแผ่เมตตาให้อภัย ทำไมบางคนอธิษฐานไม่ได้ผล หลักธรรมกับการเพิ่มสมรรถภาพทางกายใจ ธรรมสู่ความเป็นอัจริยเหนือผู้อื่น โอปปาติกะ ระดับไหนถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าเมื่อเทียบกับวิบากของพุทธ ชีวิตคนเราเกี่ยวข้องกับโอปปาติกะอยู่เสมออย่างไร เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าช่วยได้ จะช่วยได้แค่ไหน การดลใจของเจ้ากรรมนายเวร และเทวดาประจำตัว ทำดีได้ดี คือได้ดีที่ไหน อย่างไร แรงดึงดูดให้ไปเกิดในภพไหน พ่อแม่แบบใด เหตุให้ร่ำรวย ผลแห่งทานบารมี เหตุให้มีปัญหาสุขภาพ เกิดอุบัติเหตุ การกลับมาเกิดช้าเร็วของแต่ละคน จะรู้ได้อย่างไรว่าใครมีบุญมาเกิด มีจิตใจสูง เหตุที่ขวางคนทั่วไปให้ไม่อยากสนใจศาสนา ความเข้าใจผิดในการปฏิบัติศึกษาธรรมของฆราวาส ควรเริ่มต้นเผยแพร่ศาสนาอย่างไร วิธีสอนศาสนากับคนในวงกว้างและผู้เริ่มต้นให้ได้ผล ทำอย่างไรจะให้คนไม่เบื่อการศึกษาธรรม เหตุใดบางคนจึงเข้าใจคำสอนได้ง่ายลึกซึ้งกว่าคนอื่น และทำไมฆราวาสสอนคนบางกลุ่มได้ดีกว่าพระ คนประเภทไหนช่วยสังคมได้ดี วิธีเลือกหาคนมีวิบากดี พัฒนาบ้านเมืองได้ผลจริง . 🌓 อ.พร รัตนสุวรรณ เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ของไทย ที่แตกฉานทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา เป็นผู้ชำระพระไตรปิฎก อรรถกถาและฎีกา เป็นผู้ก่อตั้งธรรมวิจัย และศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมของพระนิสิตของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ภายหลังท่านมาก่อตั้งสำนักค้นคว้าทางวิญญาณ เพื่อเน้นงานในเรื่องชีวิตหลังความตายเป็นหลัก โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เข้าใจว่าภพชาติมีจริง ตายแล้วไม่สูญ เพื่อล้างความงมงายให้สังคม ให้เข้าใจชีวิตหลังตายหรือสิ่งมีชีวิตประเภทกายทิพย์ได้ถูกต้อง แล้วนำเข้าสู่ความเข้าใจกฎแห่งกรรม อริยสัจสี่ และปฏิจสมุปบาทต่อไป อ่านโดย.. อริยคุณ โจโฉ.net #เจ้าภาพหลัก นฤมล ตั้งสกุลไพศาล เอกลักษณ์ เลิศวรลักษณ์ บุญช่วย คงคารักษ์ _______ #เจ้าภาพรอง ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ครอบครัว ศรีโภคา ครอบครัว อธิสกุล ครอบครัว คหสุวรรณ ใหน้ โล่ห์ติวิกุล พีรพัฒน์ อุตรสฤษฏิกุล ธัชวดี ภมรานนท์ ธันยพร เกิดมั่งมี นที & ธรรม์ชนก ชาดา _______ #เจ้าภาพร่วม สุดาพร ตงศิริ ศุภกิจ นิมมานนรเทพ ณิชชา มาตโสภา กุลญาดา พุ่มพวง _______ เชาวนนท์ ทรงพล พลพร อภิวัฒนเสวี พรเพ็ญ หงษ์รอน เพ็ญนภา ขันผง ปัญญา โกจันทร์ รัชนี จันทร์จรัสวัฒนา ชยาภา อินทร์มณี ครอบครัว สินสมบัติ _______ รัตนอาภา อัตโตหิ สมัย เสริฐเจิม ธัญรดี อำนาจหาญกิจ วรรณรัตน์ มุ่งอิงกลาง ไพฑูรย์ จันทร์เรือง _______ จักรพันธ์ ทิพย์วาริน ปพิชญา สว่างโลก ศรินรัตน์ รุจิเรืองชัย นัยนันท์ แซ่ลี้ จักรพรรณ ทิพย์วารินทร์ ประภาพรรณ ไตรรัตน์วรวุฒิ พัชรี แพงดี _______ ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ณภัทชา ถวิลกมลภัส วรรณกร เมธา อังคณา มณฑาทิพย์กุล ชัยยุทธ์ อ่อนอินทร์ ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม "การให้ธรรม" ชนะการให้ทั้งปวง
7/18/20245 hours, 9 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

🔴ทัศนพุทธต่อสตรี 🔗 ไตรปิฎก-พุทธวจน &อรรถกถา ความจริงที่ทุกเพศควรเข้าใจ 📌ป. อ. ปยุตฺโต #อริยคุณ ชมรมผลดี (อ่าน)

เสียงอ่านหนังสือ "ทัศนพุทธศาสนาต่อสตรี และการบวชเป็นภิกษุณี" และหนังสือ จากอุบาสก อุบาสิกา สู่ปัญหาภิกษุณี : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) : มีความเข้าใจผิดจำนวนมากเกี่ยวกับคำสอนในพระไตรปิฎก ซึ่งต้องทำความเข้าใจให้ตรงว่า พุทธพจน์หรือพุทธวจนในแต่ละประโยคนั้น หมายถึงแค่ไหน เป็นสำนวนเปรียบเทียบหรือเป็นความหมายขั้นสูงระดับปรมัตถ์ มีที่มาที่ไปอย่างไร สอนใคร บริบทใด มีจุดประสงค์ด้านไหนอย่างไร เป็นการสอนเฉพาะกรณีหรือเป็นคำสอนในวงกว้าง กับคนจริตใด ความพร้อมมากน้อยแค่ไหนด้วย ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ กลายเป็นกล่าวบิดเบือนปรามาสพระธรรม และจะทำให้เข้าใจหลักธรรมข้ออื่น ๆ ผิดไปจากความจริงได้ หนังสือเล่มนี้จะอธิบายคำสอนของพุทธเกี่ยวกับสตรี ซึ่งหลายจุดทำให้คนจำนวนมากมองไปว่าศาสนาพุทธไม่ต่างจากศาสนาอื่น ที่ได้รับอิทธิพลจากยุคที่ชายเป็นใหญ่ และมีกฎกติกาหรือคำสอนที่เชิดชูบุรุษกดขี่สตรีเช่นเดียวกัน หรือบางคนก็สงสัยไปว่าพระพุทธเจ้าไม่น่าจะสอนแบบนี้ น่าจะเป็นการเติมแต่งไปในภายหลัง จนถึงขั้นมองไปว่าเป็นการดัดแปลงเพื่อผลทางการปกครอง ในที่นี้ท่านแก้ข้อสงสัยในคำสอนที่เกี่ยวกับสตรี เช่น.. กรรมที่ให้เกิดเป็นสตรี สตรีกับการเป็นพระพุทธเจ้า ข้อปฏิบัติภิกษุณีที่ทำไมมีกฎยุ่งยาก และมีสถานะเป็นรองจากภิกษุ การเปรียบสตรีเป็นภัยร้าย ฯลฯ ยังอธิบายในแง่ของพระไตรปิฎก&พุทธพจน์ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้แค่ไหน ส่วนไหนเป็นอรรถกถา ที่มาของคำสอนและคำอธิบายมีที่มาอย่างไร เชื่อถือได้แค่ไหน การเข้าใจพุทธพจน์หรือพุทธวจนในแง่จุดประสงค์ทางสังคมกับทางธรรม ฯลฯ หลายเรื่องสำคัญมากต่อศรัทธาในพระศาสนาในระยะยาวทั้งต่อสตรีและบุรุษ ที่ควรศึกษาและทำความเข้าใจ (โดยเฉพาะคนที่มีบทบาทหน้าที่สอนธรรม อันจะช่วยรักษาพระศาสนาได้ยืนนานต่อไป) ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก นฤมล ตั้งสกุลไพศาล ครอบครัว สินธวัชต์ รพีพร กำมัชพล __________ #เจ้าภาพรอง ครอบครัว เอี่ยมวงศรี จิตเจริญ ศรขวัญ สุดาพร ตงศิริ ศุภกิจ นิมมานนรเทพ นภัทรธมณฑ์ แซ่พาน ครอบครัว คหสุวรรณ พลพร อภิวัฒนเสวี ณิชชา มาตโสภา __________ #เจ้าภาพร่วม เพ็ญนภา ขันผง กุลญาดา พุ่มพวง ครอบครัว โล่ห์ติวิกุล เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล รัตนอาภา อัตโตหิ พีรพัฒน์ อุตรสฤษฏิกุล ไพศาล เตชะวลีกุล สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ สุเมธ คุ้มวงษ์ เพลินพิศ พระโพธิ์ กัญญณัช ทองบุญ ครอบครัว สินสมบัติ ปัญญา โกจันทร์ __________ เชวงศักดิ์ ดีเลิศ วราภรณ์ ไพบูรณ์เวชสวัสดิ์ สกาวรัตน์ โลตุรัตน์ จัทนา สระสืบกุล ชุติเดช ศุภกิจศิลป์ ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ อังคณา มณฑาทิพย์กุล นภาพร ปัญญารัตนคุณากร วรวุฒิ สง่าบ้านโคก ธิษณา เจษฏาวรางกูล อานุภาพ อ่วมมีเพียร ครอบครัว แก่นยิ่ง ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ร่วมสร้างสื่อธรรม และอื่น ๆได้ที่ https://facebook.com/jz.net https://youtube.com/user/MrJozho https://jozhoth.blogspot.com
7/1/20242 hours, 37 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

🔴วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง | ฝึกเข้าถึงนิพพานในปัจจุบัน 📌แก่นพุทธศาสน์-พุทธทาส ภิกขุ #อริยคุณ ชมรมผลดี(อ่าน)

"วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง" : พุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) อ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี 📌 จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. "ครอบครัว คณิตวิชากุล" ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา "การให้ธรรม ชนะการให้ทั้วปวง" เผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาต แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น ร่วมบุญง่าย ๆ ด้วยการหมั่นเข้ามาฟัง กดถูกใจ ไลก์ แชร์ จะดียิ่งขึ้นถ้าช่วยกันอัปโหลดผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากเท่าไหร่ยิ่งดี ยิ่งเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นนะครับ (แม้แต่โหลดไปแจกแถมกับเครื่องเล่น mp3 ก็ยินดีอย่างยิ่ง) 🔴 อย่างไรคือการเป็นอยู่ด้วยความว่าง หรือ สุญญตา รู้จักลักษณะของความว่างสองอย่าง และโอกาสในการปฏิบัติ ๓ วาระ ที่บางวาระทำได้แม้คนไม่รู้หนังสือ ไม่เคยศึกษาธรรม *แนะนำให้ฟังควบคู่ไปกับเรื่องความว่างของท่านพุทธทาสที่ชมรมผลดีจัดทำไปแล้วสองเรื่องนะครับ เนื้อหาบางช่วงอาจฟังยากสักหน่อย ขอให้อดทนฟังผ่าน ๆ แล้วจับใจความสำคัญ มีเวลาค่อยกลับมาฟังอีกหลายรอบ จิตที่เป็นสมาธิ ปราศจากนิวรณ์ ความสงสัย ฟังด้วยจิตที่สบาย ฟังไปเรื่อย ๆ วันหนึ่งบางทีจะเข้าใจขึ้นมาได้เอง หรือแม้ไม่เข้าใจ แต่ข้อมูลจะฝังติดจิตใจไปทุกภพชาติ เป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้ง่าย และเข้าใจธรรมได้ง่ายต่อไปนะครับ บางทีฝังอยู่ลึก ผ่านไปหลายปี อยู่ๆ ผุดขึ้นมาให้พิจารณา และเห็นแจ้งเองก็มี 🔴 || ช่องหลัก || YouTube :: โจโฉ เสียงธรรม Official https://www.youtube.com/user/MrJozho "ร่วมจัดทำสื่อธรรม" https://facebook.com/jz.net เชิญร่วมบุญ = ฟังธรรม-กดถูกใจ ไลก์ แชร์ (download ดูที่.. https://โจโฉ.net)
6/19/20241 hour, 20 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

"ปกิณกธรรม" หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 📌รวมคำสอน ข้อวัตร เรื่องลี้ลับ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ 🔴#อริยคุณ ชมรมผลดี (โจโฉ.net อ่าน)

(เสียงอ่าน) : ปกิณกธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต : พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน พระผู้ซึ่งเป็นต้นแบบของพระป่าสายเถรวาทที่เคร่งครัดของไทย และยูเนสโกย่องยกเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ : รวมเนื้อหาเกี่ยวกับข้อวัตรปฏิบัติ เกล็ดคำสอน เรื่องประวัติศาสตร์ เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติ และเรื่องปลีกย่อยต่าง ๆ ที่หลวงตาทองจำ จารุวฺณโณ พระอุปัฏฐากผู้ใกล้ชิด จดบันทึกมาจากคำบอกเล่าของหลวงปู่มั่นโดยตรง เช่น คำสอนเรื่องปัญญาถ้วนห้า ศาสนาภายนอกภายใน การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พุทธภาษา มูลกรรมฐาน การวินิจฉัยปัจจัยสี่ เศรษฐกิจสัมพันธ์ คำผญาอุปมาสอนธรรม หลวงปู่มั่นกับเหล่าเทวดาและพยานาคราช เรื่องพระแก้วมรกต พระสยามเทวาธิราช รอยพระพุทธบาท อานุภาพเสียงสวดมนต์ อานุภาพแห่งฌาน การถ่ายรูปครูบาอาจารย์ที่ควรไม่ควร ทหารกับการตกนรก การกลับมาเกิดใหม่ในศาสนาพุทธ ผีเฝ้าหวงกระดูก วิธีจัดการผีร้ายที่มารบกวน การฟื้นฟูศาสนา ความเป็นมาของคนพุทธไทย พม่า ลาว ความโชคดีของคนไทยที่หลายคนมองข้ามและไม่รู้ตัว ประวัติความสัมพันธ์ของวัดปทุมและวัดป่าสุทธาวาส ประเพณีและสิ่งที่ควรยกเลิก และเรื่องเบ็ดเตล็ดอีกหลายเรื่อง ซึ่งล้วนเป็นเรื่องน่าสนใจไว้ประดับความรู้และเสริมศรัทธาและปัญญาทางธรรมได้เป็นอย่างดี เสียงอ่านชุดนี้ จัดทำต่อจากเรื่อง เกร็ดประวัติหลวงปู่มั่น ที่บันทึกโดยหลวงตาทองคำเช่นเดียวกัน โดยมาพบภายหลังว่าต้นฉบับหนังสือที่ได้มานั้น ท่านตัดเนื้อหาออกไปจำนวนมากที่มีความยาวเทียบได้กับหนังสืออีกเล่มหนึ่งทีเดียว และส่วนใหญ่ล้วนเป็นเรื่องน่าสนใจและมีประโยชน์พอสมควร จึงได้จัดทำเพิ่มเติม แนะนำให้ฟังทั้งสองเรื่องประกอบกัน รวมถึงประวัติหลวงปู่มั่น และปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานที่ชมรมผลดีจัดทำไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ เผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาต แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น ช่วยกันอัปโหลด ช่วยแชร์ ถือเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ง่ายแต่ได้อานิสงส์มาก การให้ธรรม เป็นการให้สูงสุด 🔴 ชีวิตคน ๆ หนึ่งเปลี่ยนไปได้ด้วยธรรม จะสะท้อนกลับมาเป็นแรงส่งให้ชีวิตคุณ เปลี่ยนไปทุกด้านอย่างเป็นธรรมเช่นกัน เสียงอ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก ครอบครัว อริยชาติผดุงกิจ ครอบครัว เมฆาวรรณ์ นัชชา อภิวราวุฒิ #เจ้าภาพรอง มนต์สิณี เอี่ยมสำอางค์ สราวุฒิ​ โลหิตหาญ ครอบครัว ศรีโภคา ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ครอบครัว คหสุวรรณ ครอบครัว โล่ห์ติวิกุล สมพล เศรษฐีชัยชนะ ชวิน เทียนประเสริฐกิจ วิชญาดา มุ่งวิชา สุดาพร ตงศิริ __________ #เจ้าภาพร่วม ศุภกิจ นิมมานนรเทพ พีรพัฒน์ อุตรสฤษฏิกุล ไพศาล เตชะวลีกุล สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ __________ ณิชชา มาตโสภา อิทธิโชติ สิราภาสกุล พลพร อภิวัฒนเสวี สำรวย พุ่มพวง ปัญญา โกจันทร์ __________ ณภัชา ถวิลกมลภัส ณาตยา ศรีโพธิ์ พรรณทิพย์ สันติภากรณ์ อ้อยพร จึงวิวัฒนาภรณ์ อารดา ตามสกุล รพีพร กำมัชพล นภัทรธมณฑ์ แซ่พาน __________ ชนิดา เฟล่า ไพฑูรย์ วสันคสิทธิ์ อารี สายคำ พิศาล เลิศมาลาพงศ์ นฤภัค มิ่งคณิตกุล ชาญวิชญ์ ศรีวิไลเมฆ ปทิตตา เชื้อทอง กัญ ศรีวิชชุพงษ์ ภาคภูมิ ภูมิฐาน ปุณยนุช อินทะนิล ธัญรัตน์ กุลจินดา __________ อนุพันธ์ สระเอี่ยม นภาพร ปัญญารัตนคุณากร จันทร์เพ็ญ ธวัชชัย ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ สุรเชษฐ ตันกานนท์ อนุพันธ์ สระเอี่ยม ช่อทิพย์ นิธิประภา วิชาญ มณฑาทิพย์กุล ธิษณา เจษฏาวรางกูล อัณณพ ลีลามณี นทิตา มงคลศิริ ประทุมวัน ทำทองดี อาภรณ์ สารลี ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา "การให้ธรรม" ชนะการให้ทั้งปวง #อริยคุณ ชมรมผลดี https://facebook.com/jz.net https://โจโฉ.net
6/4/20245 hours, 14 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

พุทธศาสนา&เศรษฐกิจ : ธรรมสู่ความเจริญทางโลก || อ.พร รัตนสุวรรณ : #อริยคุณ(อ่าน) : ความเข้าใจผิดในเรื่องทาน บุญ&หลักธรรม

พุทธศาสนากับเศรษฐกิจ อ.พร รัตนสุวรรณ : อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี จัดทำโดย.. ครอบครัว "ภูมิประสพ" || คนจำนวนมากยังเข้าใจผิดในคำสอนของพุทธว่า ผู้สนใจธรรม ผู้จะเข้าถึงธรรม ต้องสละโลก จะหวังรวย หวังเจริญทางโลก เป็นการผิดหลักศาสนา ควรสันโดษ จะทำตัวทันสมัยใช้ชีวิตหรูหราไม่ได้ จนทำให้บางคนเห็นไปว่า ศาสนาพุทธขวางทางเจริญของโลก โลกจะก้าวหน้าไม่ได้ หรือต้องรอให้แก่ รอให้สิ้นหวังทางโลก ให้ทุกข์สาหัสก่อน จึงค่อยมาสนใจธรรม พระพุทธองค์ทรงสอนธรรมเป็นระดับ มีข้อปฏิบัติและการเปรียบเทียบเหมาะกับคนแตกต่างกัน สำหรับคนทั่วไปก็อย่างหนึ่ง สอนพระหรือผู้ที่บารมีพร้อมก็อีกอย่างหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่ที่เข้าใจและนำมาพูดกันคือหลักขั้นสูง เลยคล้ายสอนวิชาเคมีให้เด็กอนุบาลที่ยังบวกเลขไม่ได้ จึงไม่เกิดประโยชน์หรือไม่สามารถเข้าใจอย่างถูกต้องได้เลย หนังสือเล่มนี้ อ.พร ท่านอธิบายไว้อย่างน่าสนใจ เช่น ความเข้าใจผิดในคำสอนเรื่องการทำบุญให้ทาน โดยเฉพาะกับพระสงฆ์ ธรรมกับคนที่ยังมีอาชีพเสี่ยงบาป ปัญหาที่คนชั้นปัญญาชนมองศาสนาแคบไป เหตุที่ทำให้สอนศาสนาไม่ค่อยได้ผล การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องถูกระดับ ส่งเสริมให้เจริญทางโลกได้อย่างมั่นคง และจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งตนเองและสังคมได้อย่างไร ติดตามเพจหลัก https://facebook.com/jz.net https://youtube.com/user/MrJozho https://jozhoth.blogspot.com
5/11/20241 hour, 22 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

ปฐมบทสู่ความเป็นพุทธแท้ : "แก่นแท้พุทธศาสนา" || หัวใจแห่งพุทธ&แก่นธรรมเพื่อชีวิต : ป. อ. ปยุตฺโต || #อริยคุณ ชมรมผลดี (อ่าน)

"แก่นแท้ของพุทธศาสนา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หนังสือสรุปคำสอนที่เป็นแก่นแท้ของพุทธ ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ที่ชาวพุทธทุกคนได้อ่านได้ฟังสักครั้งในชีวิต หลายคนคงสงสัยว่าสรุปแล้วอะไรคือหัวใจพุทธศาสนากันแน่ เพราะได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์หลายท่านก็สอนไว้ต่างกัน เช่น เว้นชั่วทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์ หรือ ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น หรือ เราบัญญํติแต่ทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้น ซึ่งสมเด็จท่านจะมาจำแนกแยกแยะให้เห็นว่า แต่ละหลักนั้น สุดท้ายแล้วรวมลงในหลักเดียวกันทั้งหมด แต่เป็นคนละแง่มุม หรือคนละระดับอย่างไร เนื้อหาภายในประกอบด้วยสองหัวข้อหลักคือ แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา และแก่ธรรมเพื่อชีวิต เพื่อทำความเข้าใจว่าหัวใจพุทธคืออย่างไร และการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิต กับคำสอนหลักที่ควรรู้จัก เช่น เรื่องพระรัตนตรัย ฐานะของพระพุทธเจ้า และที่มาของพระธรรม เรื่องไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา เรื่องอริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท ไตรลักษณ์ กรรม ตัญหา อายตน อินทรีย์ สันโดษ กัลยาณมิตร หลักไม่ประมาท หลักพึ่งตนได้ การดำเนินชีวิต การพัฒนาคนและสังคมตามหลักธรรม การได้เกิดเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา จะไม่มีค่าอะไรเลย ถ้าไม่รู้ว่า.. "พระพุทธเจ้า สอนอะไร" และสาระสำคัญคืออะไร แค่ไหน อย่างไร จึงควรใส่ใจศึกษา เพราะมนุษย์เป็นภพเดียวที่ศึกษาและสร้างบารมีทางธรรมได้มากและได้ง่ายที่สุด เพื่อความเข้าใจดียิ่งขึ้น ควรหาเวลามาฟังซ้ำอีกครั้ง และควรศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยาย ซึ่งจะเป็นการสรุปพระไตรปิฎกมาจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ให้ศึกษาได้ง่ายแจกแจงอธิบายโดยละเอียดไปตามลำดับ เพื่อเข้าใจหลักธรรมที่สำคัญในแต่ละหัวข้อได้ถูกต้องตรงทางในเชิงลึก ก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติภาวนาจริงจังต่อไป ซึ่งการเจริญสติจนจิตผู้รู้ตื่น เห็นจิตนี้เป็นต่างหาก นั่นคือเป้าหมายที่ควรทำให้ได้ก่อนสิ้นชีวิตนี้นะครับ #เจ้าภาพหลัก ครอบครัว สินธวัชต์ ครอบครัว โล่ห์ติวิกุล จิราพร ภัตรสุวัณณาคาร #เจ้าภาพรอง ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ครอบครัว ศรีโภคา ครอบครัว อำนาจหาญกิจ ครอบครัว คณิตวิชากุล ครอบครัว คหสุวรรณ ศุภกิจ นิมมานนรเทพ ชัยเชษฐ์ สุขุมกาญจนะ นันทนา ศิริวัฒน์ ณิชชา มาตโสภา ปัญญา โกจันทร์ #เจ้าภาพร่วม สำรวย พุ่มพวง ชาย พฤกษ์คุ้มวงศ์ พนอมรักษ์ เพชรเสถียร รัตนอาภา อัตโตหิ วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์ วีรวุฒิ-ณกมน หวงอุรดี กณิยา บุญธกานนท์ ธนกร ศิริสมุทร กัญญณัช ทองบุญ ครอบครัว เงินถาวร อ้อยพร จึงวิวัฒนาภรณ์ พัชรี ลออเลิศลักขณา มุทิตา จินากรณ์ สุดารัตน์ อำไพโรจนวงศ์ ช่อทิพย์ นิธิประภา กิตติพร ตรีศุภกานต์ __________ ครอบครัว สินสมบัติ ครอบครัว หวงอุรดี ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ วิชาญ มณฑาทิพย์กุล อภิสิทธิ์ ไชยรส อนุรักษ์ วีระศร พิมพ์สิริ ภักดีชาติ ณัฎฐวิศา จำปา ปุญญานันท์ ลีลาขจรกิจ ศศิกัญญา คุณาสุธีรัตน์ อรัญ อรัญมาตย์ ไพโรจน์ คอนเอม ไพจิตร งามสุริยะพงศ์ ธีรวุฒิ สายมาแก้ว บุณฑริกา กลางประพันธ์ จีรนัทธ์ จารุวัฒนาศิริ ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมจัดทำดูที่ https://facebook.com/jz.net "การให้ธรรม" ชนะการให้ทั้งปวง 0:00:00 แนะนำก่อนฟัง : อริยคุณ (ผู้อ่าน) 0:03:42 ร่วมอนุโมทนาผู้ร่วมจัดทำ 0:04:16 บทนำ : แก่นแท้ของพุทธศาสนา ๑ 0:12:28 หัวใจพุทธศาสนาคืออะไร 0:20:46 อริยสัจ รวมทุกหลักไว้อย่างไร 0:31:41 กิจต่ออริยสัจ กับการบรรลุธรรม 0:40:42 อริยสัจ คือระบบปฏิบัติการอย่างไร 0:49:45 คำสอนเรื่องทุกข์ ที่ควรเข้าใจ แก่นแท้ของพุทธศาสนา ๒ 0:59:54 พระพุทธ & พระธรรม 1:10:41 ทุกข์ & อวิชชา ตัญหา อุปาทาน 1:20:16 ธรรมคุณ รู้ทันธรรมชาติ นิโรธ มรรค 1:24:23 สิกขา & ธรรมชาติมนุษย์ 1:33:28 หลักพระรัตนตรัย 1:43:16 หลักไตรลักษณ์ สัจธรรม 1:46:18 นำกฏธรรมชาติมาใช้ในชีวิต 1:50:28 พัฒนาศักยภาพให้มีชีวิตแห่งปัญญา แก่นธรรมเพื่อชีวิต 1:59:22 องค์ประกอบ๓ แห่งการดำเนินชีวิต 2:07:06 หลักไตรสิกขา ศีล จิต ปัญญา 2:16:31 ชีวิตที่ดี สิกขา&อริยมรรค 2:22:50 สัมพันธ์กับโลก อายตน&ปัญญา 2:31:49 ตัญหา&ฉันทะ ที่มาแห่งสุขสองแบบ 2:41:34 มโนกรรม ทำไมสำคัญที่สุด 2:49:16 การพัฒนามนุษย์ให้ได้ผล 2:54:19 วิธีวัดการปฏิบัติธรรมว่าตรงทาง 3:01:54 สันโดษ หลักที่ต้องเข้าใจให้ตรง สรุปหลักพื้นฐาน๔ ของพุทธศาสนา 3:07:08 หลักการกระทำ (กรรม&เพียร) 3:10:13 หลักศึกษาพัฒนาตน (ไตรสิกขา) 3:11:53 หลักไม่ประมาท (อัปปมาทธรรม) 3:15:29 หลักพึ่งตนได้ 3:20:55 สรุปแก่แท้ของพุทธศาสนา 3:26:27 คำโปรยท้ายบท 3:28:52 แนะนำก่อนจบ&อนุโมทนาเจ้าภาพ
4/5/20243 hours, 31 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

"ชีวิตหลังมรณะ" : The Life Beyond Death (โลกทิพย์๔) : ความจริงของภพชาติ & สังสารวัฎ กรรม นรก สวรรค์ ผี เทวดา ฯ หนังสือต่างชาติที่อธิบายเหตุผลเชิงลึก และตรงหลักพุทธธรรม : อ่านโดย #อริยคุณ ชมรมผลดี

เสียงอ่านหนังสือ.. "ชีวิตหลังจากตๅย" เรียบเรียงจากเรื่อง The Life Beyond Death by.. Yogi Ramacharaka โดย อ.ศิริ พุทธศุกร์ & อ.พร รัตนสุวรรณ (ผู้ก่อตั้งธรรมวิจัยในมหาจุฬาฯ) หนังสือของชาวต่างชาติที่อธิบายชีวิตของโอปปาติกะ คือเรื่องผีสางเทวดา สิ่งมีชีวิตประเภทกายทิพย์ ในเชิงทฤษฎีมีเหตุผลตรงหลักพุทธธรรมได้ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ผู้เขียนคือนักปราชญ์ชาวอินเดีย ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในหมู่ผู้สนใจศาตร์ทางจิตและสมาธิ ความน่าสนใจคือแม้ท่านจะไม่ใช่พุทธ แต่คำอธิบายส่วนใหญ่ตรงคำสอนของพุทธ เช่นเรื่องหลักกรรม -ปฏิจจสมุปบาท (วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป) จิตแต่ละคนเป็นผู้สร้างภพภูมิ ดึงไปสู่สิ่งแวดล้อมมีชีวิตตามวิบากที่สะสมไว้อย่างไร เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ตายแล้วไม่สูญ ตราบใดยังมีตัญหาจะต้องกลับมาเกิดใหม่ "เพื่อความเข้าใจถูกต้องครบถ้วน" โปรดฟังบทนำ คำชี้แจง คำนำ ไปตามลำดับบท เปิดใจฟังให้จบ แล้วพิจารณาว่าควรเชื่อหรือไม่ (จะดีมาก ถ้าได้ฟังงานของ อ.พร ครบทุกเรื่อง ซึ่งแนวทางนี้ถ้าจับจุดถูก จะทำให้เข้าใจหลักปฏิจสมุปบาท และอริยสัจสี่ได้ลึกซึ้งมาก ศรัทธาในกฎแห่งกรรมอย่างเหนียวแน่น ทุกข์น้อยลง สลัดความยึดติด ปล่อยวางโลกได้ง่ายขึ้น) หนังสือเรื่องนี้จะช่วยบรรเทาทุกข์ได้มากสำหรับท่านที่กำลังสูญเสียคนที่รัก หรือกำลังจะต้องถึงวาระจากโลกนี้ไป จะมีการเตรียมพร้อมจิตที่ดีกว่า และมีโอกาสไปสุคติได้ง่ายขึ้นอีกหลายเท่า สื่อธรรมบันทึกเสียงโดย..โจโฉ (อริยคุณ - ชมรมผลดี) จัดทำเพื่อเป็นสาธารณกุศล แต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัด องค์กรอื่นหรือใครทั้งนั้น เพียงเห็นว่าอะไรมีประโยชน์ ก็นำมาจัดทำเผยแพร่แจกฟรี ด้วยศรัทธาส่วนตัวเท่านั้น : ทุกเรื่องเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทาง ไม่ต้องขออนุญาต แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น (แต่กรุณาอ้างอิงที่มา เพื่อให้รู้ว่าร่วมเผยแพร่ต่อจากที่นี่ เพราะคนเข้าใจผิดเยอะมากนะครับ) สนใจร่วมจัดทำเพื่อสร้างมหาธรรมทานบารมีไปพร้อมกัน ดูได้ที่ https://www.facebook.com/jz.net 0:00:00 ทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนฟัง 0:08:16 อนุโมทนาผู้ร่วมจัดทำ 0:09:04 คำชี้แจง อ.พร รัตนสุวรรณ 0:11:21 อ.ศิริ พุทธศุกร์ (ผู้แปล) 0:14:29 ข้อความจากหนังสือที่น่าสนใจ 0:35:45 บทที่ 1. การศึกษาเรื่องโลกหน้ามีจริงหรือไม่ 0:49:52 บทที่ 2.ความตายสูญไม่มี มีแต่ไปสู่ชีวิตใหม่ 1:09:49 บทที่ 3.อุปมาเกี่ยวกับ ภพภูมิในระดับต่าง ๆ 1:28:17 บทที่ 4.ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกทิพย์&วิญญาณ 1:45:24 บทที่ 5.ภาวะทางจิตของวิญญาณก่อน&หลังตาย 2:03:33 บทที่ 6.กรรมนิมิต &การพักฟื้นของวิญญาณ 2:20:08 บทที่ 7.ภาวะหลังพักฟื้น&ภูมิของวิญญาณ 2:40:20 บทที่ 8.ภูมิศาสตร์ พรหมแดนโลกทิพย์ 2:57:28 บทที่ 9.วิญญาณขั้นต่ำ &จิตสร้างรูปนาม 3:22:11 บทที่10.ประสบการณ์เกี่ยวกับศาสนาในโลกทิพย์ 3:43:19 บทที่11. สิ่งแวดล้อมในนรกสวรรค์ ผันแปรตามจิตอย่างไร 4:11:14 บทที่12.การทำงาน หาความรู้ในโลกทิพย์ 4:27:34 บทที่13.การใช้ชีวิตในโลกทิพย์&ผลกรรม 4:49:38 บทที่14.กัลยาณมิตร &ญาติพี่น้องในโลกทิพย์ 5:07:40 บทที่15.การติดต่อกับวิญญาณ ที่มีคุณ&มีโทษ 5:23:21 บทที่16. วิญญาณห่วงหลัง สิ่งที่ญาติควรทำ &ผีหลอกคนทรง 5:47:57 บทที่17.เปลือกทิพย์ &ความสำคัญการศึกษาเรื่องวิญญาณ 6:08:20 บทที่18.ภาวะก่อนวิญญาณจุติมาเกิดใหม่&เด็กอัจฉริยะ 6:27:22 บทที่19.เหตุสำคัญที่ต้องกลับมาเกิดใหม่ 6:47:21 บทที่20.ผู้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้ว 7:11:53 ข้อความน่าสนใจจาก The life after death 7:22:27 แนะนำทิ้งท้ายก่อนจบ 7:24:32 อนุโมทนาเจ้าภาพท้ายบท ____________ บันทึกเสียงอ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี ____________ ร่วมจัดทำโดย **เจ้าภาพหลัก เอกลักษณ์ เลิศวรลักษณ์ ครอบครัว อริยชาติผดุงกิจ ชวศรี สุภัททธรรม ____________ **เจ้าภาพรอง ครอบครัว เอี่ยมวงศรี นงนภัส ยงค์มาลย์วงศ์ ครอบครัว ศรีโภคา ครอบครัว โล่ห์ติวิกุล ภาวนา เหลืองเจริญกิจ พลพร อภิวัฒนเสวี ศุภกิจ นิมมานนรเทพ ณิชชา มาตโสภา สุดาพร ตงศิริ ____________ **เจ้าภาพร่วม ครอบครัว เงินถาวร ชัยเชษฐ์ สุขุมกาญจนะ อ้อยพร จึงวิวัฒนาภรณ์ พัชรี ลออเลิศลักขณา มุทิตา จินากรณ์ สุดารัตน์ อำไพโรจนวงศ์ ช่อทิพย์ นิธิประภา สำรวย พุ่มพวง กิตติพร ตรีศุภกานต์ ณาตยา ศรีโพธิ์ พรสิริภัสร์ พึ่งไทย ปัญญา โกจันทร์ วัชราภรณ์ ยิ่งสุมล จีราพร คหสุวรรณ อรวรรณ ฟ้ารักษา ปาลิตา ชนะกูล อนุชา เมาหวล อิทธิโชติ สิราภาสกุล ---------------- สุพัตรา ปัญญารัตนคุณากร กณิยา บุญธกานนท์ ณภัทชา ถวิลกมลภัส ครอบครัว คหสุวรรณ ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว​ สิน​สมบัติ วิชาญ มณฑาทิพย์กุล อัจฉรากร ภัตรสุวัณณาคาร ประจวบ คงอินทร์ ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา "การให้ธรรม" ชนะการให้ทั้งปวง
3/20/20247 hours, 28 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

"หลักกรรม" กับการใช้ชีวิต : รวมบทความธรรม-ดังตฤณ ชุด5 || ตาสว่างรับอรุณ EP.401-500 (Full) || #อริยคุณ ชมรมผลดี โจโฉ.net (อ่าน)

"รวมบทความธรรม-ดังตฤณ" หลักกรรม การเจริญสติ บาปบุญ แก้ปัญหาชีวิต และตอบคำถามเกี่ยวกับหลักธรรม สำหรับคนทุกวัย "ตาสว่างรับอรุณ" EP.401-500 เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. ดาวุธ จันทร์ศิริ || ร่วมสร้างธรรมทานร่วมกัน อันเป็นการให้สูงสุด ที่ชนะการให้ทั้งปวง ดูได้ที่ https://www.facebook.com/jz.net ปกติจะทำเป็นตอนย่อย ครบร้อยตอนจึงมารวมเป็นตอนรวม และทำลงใน podcast ฟังตอนล่าสุดได้ที่ https://www.youtube.com/user/MrJozho 401.ผลแห่งกรรมหมู่ กรรมร่วม กระแสมืด 402.วิกฤตศรัทธา & ข่าวพระเสื่อม 403.ปล่อยวางจริง แต่ละขั้นอย่างไร 404.พุทธวิธีหาทรัพย์&ให้ทาน พอดี 405.ทำไมคนไร้มารยาทมากขึ้นเรื่อยๆ 406.การให้ยืมเงินแบบถูกธรรม 407.เป้าหมายที่ถูกต้อง ในการฝึกสมาธิ 408.วิธีฝึกสังเกต กุศลเจตนา 409.นั่งสมาธิแล้วกลัวผี ทำไงดี 410.สิ้นทุกข์ได้ เพียงหายใจเป็น 411.เบื่อโลกเบื่อชีวิต ดูจิตช่วยได้ 412.ตอนใกล้ต าย มักรีบร้อนเป็นคนดี 413.คนผ่านในชีวิต แสดงกรรมเก่าให้รู้จัก 414.บทพิสูจน์เขารักเราแค่ไหน 415.ความจริงที่ควรเข้าใจก่อนแก่ต าย 416.ความคิดร้าย คือคุกขังใจ 417.พูดถ่อมตัว โกหกหรือไม่ 418.กรุณาบารมี อุทิศบุญให้รับได้จริง 419.เชื่อผิด ขวางบรรลุธรรมได้ทุกชาติ 420.วิธีรู้จักตัวเองจริง แบบพุทธแท้ 421.ธรรมให้รักกันมาก 422.วิธีโต้ตอบทางวาจา ถูกธรรม 423.บุญใหญ่เปลี่ยนภพ ทวนกระแสกรรมเก่า 424.บุญใหญ่ รู้จักอนิจจังคนใกล้ตัว 425.รู้จักอัตตา ฝึกลด 426.สวดมนต์ไหว้พระ ขอพรแบบพุทธ 427.ปฏิบัติธรรมแล้วเบื่องาน 428.จิตหลอกตัวเอง เรื่องต้องรู้ทัน 429.เจริญสติ ปิดช่องมารเข้าแทรก 430.งานน่าเบื่อ สิ่งแวดล้อมแย่แก้อย่างไร 431.สิ่งให้ทำสมาธิไม่ได้ผล 432.มุฑิตาจิต ต้องมี จึงพ้นทุกข์ 433.ยอมรับความจริง ไม่ใช่นิ่งดูดาย 434.ผลกรรม ตำหนิกับบาปบุญ 435.รู้จักอนัตตา ผ่านเพลงวนซ้ำในหัว 436.เจริญสติ รู้จิตคนอื่นได้แค่ไหน 437.วิธีเปลี่ยนพื้นชะตา ดีในชาตินี้ 438.สมาธิสั้น สุขยาก จะแก้อย่างไร 439.งานวิจัยเศร้า&เห็นสีแย่ลง ดูจิตแก้ซึมเศร้า 440.กรรมให้ดูดีขึ้น เห็นผลชาตินี้ 441.ความเข้าใจผิดในรัก & ความเป็นตัวเอง 442.พื้นฐานการเจริญสติ&ความโกรธ 443.ยี่สิบข้อสรุป ว่าเจริญสติถูกทาง 444.อยู่ใกล้คนพูดลบทุกวัน ทำใจอย่างไร 445.พระพุทธเจ้าสอนอะไร 446.ชีวิตติดขัดมีปัญหา บุญใดช่วยได้ 447.กรรมวิบาก ภพชาติ รู้ได้ด้วยเจริญสติ 448.ทำดีข้างเดียว จิตจะสูงกว่าจนพ้นอีกฝ่ายไป 449.ดีสี่แบบ กับผลวิบากกรรมที่จะได้รับ 450.ชนะทางวาจา อาจแพ้ในเกมกรรม 451.วิธีสร้างทุนทางจิต แก้ทุกข์ 452.หลักสำคัญ เพื่อเปลี่ยนชะตาร้าย 453.วิธีจัดการโกรธ เกลียด อาฆาต เห็นต่าง 454.บทสวดให้ผลข้ามชาติ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 455.ประโยชน์ของฌานแบบพุทธ 456.วิธีทำบุญใหญ่ ตัดเวรคนที่ทำร้ายเรา 457.กรรมให้มีสัญชาตญาณเลือกถูกผิด 458.ใจอ่อน ใจดำ ใจดี & การให้โอกาสคน 459.หัวใจของการปฏิบัติธรรมที่บ้าน 460.ข้อคิดผลวิบาก หลักทำบุญให้ทาน 461.โรคระบาดทางวิญญาณ 462.ศีลข้อ๓ สู่สหายแห่งเปรต 463.พูดแง่ร้ายคนอื่น ที่ไม่บาป 464.เปลี่ยนคู่เวร ให้เป็นคู่บุญ 465.ข้อดีเมื่อเล่านิทานให้ลูกฟัง 466.คนเลวที่มีบุญหนุน &คนดีที่มีบาปต้องชดใช้ 467.หลักปฏิบัติธรรม เพื่อแก้กรรมให้ถูกทาง 468.พลังจากจิต &สิ่งที่ผลักหรือดึงคนรักไว้ 469.คำหยาบทำไมผิดศีล&ผลกรรมที่ต้องรับ 470.ความยุติธรรมในเกมกรรม 471.คาดหวังที่เป็นทุกข์&เป็นธรรม 472.ย้อนเวลาเลือกใหม่ &แก้ไขในขณะจิตนี้ 473.ผลเสียแค่ไหน ถ้าฝืนใจทำงาน 474.ปัญหาการฝึกสมาธิเจริญสติ 475.ผิดศีล ส่งผลเสียต่อสมาธิ&สมอง 476.วิธีสร้างเป้าชีวิต 477.ด่าใครบ่อย ยิ่งสร้างภพแบบนั้นไว้ให้ตน 478.การไหว้ เป็นบุญใหญ่ได้อย่างไร 479.ระดับโมหะหลงตัว 480.ปัญญาเสมอกันคืออย่างไร 481.ใจดีถูกทางถึงจะได้ใจคน 482.โชคดีภายนอก & โชคร้ายภายใน 483.คำตอบชีวิต หาได้จากดูจิต 484.นิสัยการคิด เปลี่ยนชะตาชีวิต 485.เจริญสติเข้าใจกรรม&ภพชาติ 486.โปรแกรมจิต จัดการความเศร้า 487.วิธีจัดการทุกข์เรื่องอดีต 488.มุมมองวิธีคิดที่ทำให้เกิดทุกข์ 489.ความต ายใจเหตุแห่งหายนะ 490.เป้าฝึกจิตที่ดีสุด 491.เจ้านาย&ลูกน้อง ผลกรรม 492.จิตวางจริง หรือแค่สมองหยุดคิดชั่วคราว 493.รู้จิตแบบใด จะพร้อมรู้กิเลสข้ออื่น 494.กรรมให้ไม่มีใครเหลียวแล 495.ลูกดื้อจากเวรกรรมเก่า&การเลี้ยง 496.ซื้อหวยแบบเสี่ยงอบายน้อยลง 497.เอาบุญมาฝาก จะได้บุญจริงแค่ไหน 498.คุกทางอารมณ์ 499.ปฏิบัติธรรมแนวไหนดี 500.หมดตัวอยากตา ย ทำไงจะผ่านไปได้
2/22/20246 hours, 54 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

พุทธธรรม.๒๓ [จบ] "ความสุข" ฉบับประมวลความ ** บทสรุปสุดท้ายแห่งพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย จุดหมายแห่งพุทธแท้ที่ต้องรู้ให้ตรง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ : ป. อ. ปยุตฺโต || #อริยคุณ โจโฉ.net (อ่าน)

"ความสุข" ฉบับประมวลความ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) : บทสรุปสุดท้ายของหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย เพื่อความเข้าใจจุดหมายแห่งพุทธธรรม และปฏิบัติได้ถูกต้องตรงทางอริยมรรคอย่างแท้จริง เป็นบทสรุปและขยายความจากบทที่แล้วคือเรื่องความสุขฉบับแบบแผน พุทธธรรมเป็นการสรุปเนื้อหาจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์เกี่ยวข้อง พร้อมคำอธิบาย คำแปล นัยแฝง การนำมาใช้ให้เกิดผลตรงหลักธรรม ฯลฯ จัดเป็นหมวดหมู่ แจกแจงโดยละเอียด เนื้อหาจะเป็นเชิงวิชาการค่อนข้างลึก แต่ถือว่านำมาศึกษาได้ง่ายขึ้นกว่าการค้นคว้าพระไตรปิฎกด้วยตัวเอง โดยจะได้เข้าใจที่มา และความหมายของพุทธวจนอย่างแท้จริง ซึ่งควรได้ศึกษาตั้งแต่บทนำแห่งพุทธธรรม และไล่ตามลำดับบทจะดีที่สุดนะครับ || เลือกฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นได้ที่นี่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLzUDnIIG_BlINP-4GdI9k-A9_OuTV5dzI ร่วมจัดทำดูได้ที่ https://www.facebook.com/jz.net .. .. .. .. .. .. .. หนังสือพุทธธรรม มีโอกาสควรอ่านหรือฟังให้จบสักครั้ง เพราะถึงแม้จะยังไม่เข้าใจ แต่วิบากแห่งความรู้ ความเพียร ความใส่ใจสนใจธรรม จะเป็นข้อมูลและความคุ้นชิน เป็นวิบากสะสมไว้ เมื่อเกิดใหม่จะจะเป็นแรงหนุนให้เกิดศรัทธาในธรรม เอื้อต่อการเข้าใจธรรม บรรลุธรรมได้ง่ายขึ้นต่อไป ต้องขออนุโมทนาเจ้าภาพผู้ร่วมจัดทำทุกท่าน ในทุกเรื่อง ทุกบท ที่เห็นความสำคัญในการสร้างธรรมทานร่วมกัน อันเป็นการให้ที่สูงสุด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่ทำให้ชมรมผลดีทำงานต่อมาได้ถึงทุกวันนี้นะครับ เสียงอ่านโดยอริยคุณ ชมรมผลดี ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก อธิษฐาน ริมทอง ครอบครัว สินธวัชต์ เกียรติศักดิ์ ศิริอินทราทร #เจ้าภาพรอง สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ ครอบครัว ศรีโภคา ธัญรดี อำนาจหาญกิจ เทียรทอง โยธาภักดี ปภัสสิริย์ พลังธรรมกุล ธนสร ประสาทไทย สุดาพร ตงศิริ ณิชชา มาตโสภา -------------- #เจ้าภาพร่วม อรวรรณ ฟ้ารักษา ปาลิตา ชนะกูล อนุชา เมาหวล ณาตยา ศรีโพธิ์ อิทธิโชติ สิราภาสกุล ---------------- ครอบครัว โถวสกุล ครอบครัว โล่ห์ติวิกุล ครอบครัว อุตรสฤษฏิกุล ครอบครัว ดิลกพัฒน์สกุล ชุติเดช ศุภกิจศิลป์ ปุณยนุช อินทะนิล วิรัตน์ ทรงพล รสกร กุลเพิ่มทวีรัชต์ ปัญญา โกจันทร์ กาญจน์วจี อำนวยทรัพย์ สุภาพ ไชยพร สุภาสินี ซีท (Seet) ธีรศักดิ์ วิสุทธิรงค์กุล ศุภฐการ ปิ่นทอง สุชาดา พาชื่นใจ พรรณทิพย์ สันติภากรณ์ ------------------- นฤภัค มิ่งคณิตกุล กัญญณัช ทองบุญ รัตนา วงศ์ศรีอาจ กนกเรขา ชำนาญยา ณภัทชา ถวิลกมลภัส ฐิติรัตน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ เจมส์ ฮอห์นสทีน ชาญวิทย์ ศรีวิไลเมฆ ครอบครัว สุทธิธรรมวสี ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ อังคณา มณฑาทิพย์กุล วรรณกร เมธา ณาตยา ประทุมชาติ อำนวย สินสมบัติ กานต์ธิดา เทพชัย ธัญญาลักษณ์ ไชยรินทร์ ดวงสมร รัตนจันทา ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม)
2/10/20245 hours, 53 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

"ชีวประวัติสมเด็จโต" วัดระฆัง : ชีวิต ข้อวัตร คำสอน & บทสวดศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ : ฉบับพระยาทิพโกษา : อ่านโดย.. #อริยคุณ ชมรมผลดี

เสียงอ่านหนังสือ #ชีวประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) จากบันทึกของมหาอำมาตย์ตรี พระยาทิพโกษา (สอน โลหะนันทน์) || รวบรวม&เรียบเรียงโดย.. ม.ล.พระมหาสว่าง เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา || สมเด็จโต พระอริยสงฆ์ของไทยที่มีแนวทางการสอนธรรมที่โดดเด่น ประวัติของท่านมีเรื่องน่าสนใจจำนวนมาก ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ ข้อวัตรปฏิบัติทางธรรม ทั้งยังเป็นผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ทั้งต่ออาณาจักร และศาสนจักร เป็นพระองค์สำคัญที่มีชีวิตอยู่ในสมณเพศตั้งแต่รัชกาลที่ ๑-๕ ได้ถวายคำแนะนำและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระศาสนาไว้มากมาย เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี https://www.facebook.com/jz.net ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก ครอบครัว อริยชาติผดุงกิจ ภูเบศ สถาพรกุลนภา ว่าที่ ร.ต. อภิสิทธิ์ หวังแก้ว __________ #เจ้าภาพรอง ครอบครัว ศรีโภคา ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ครอบครัว โล่ห์ติวิกุล นริศรา พานา ทีโอดอร์ แชง Theodore James Chang ศุภกิจ นิมมานนรเทพ ญาณินท์ เวียงเกตุ ครอบครัว คณิตวิชากุล __________ ครอบครัว ดิลกพัฒน์สกุล ครอบครัว อุตรสฤษฏิกุล ครอบครัว​ สิน​สมบัติ พรรณทิพย์ สันติภากรณ์ สุชาดา พาชื่นใจ ณิชชา มาตโสภา วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์ __________ ครอบครัว รักไพรสุเทพสิริ ศุภเดช หิมะมาน อารี บวรวนิชพงษ์ ณธิดารินทร์ ปุญญ์พรวรานนท์ ประภาพรรณ ไตรรัตน์วรวุฒิ __________ ชุติเดช ศุภกิจศิลป์ กัญญณัช ทองบุญ กณิยา บุญธกานนท์ ฤทัยรัตน์ ทิพเนตร นฤภัค มิ่งคณิตกุล ครอบครัว มณฑาทิพย์กุล ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ อัณณพ ลีลามณี ธิษณา​ เจษฎาวรางกูล ศุภรดา อินต๊ะจักร ปัญญา โกจันทร์ ชัยยุทธ อ่อนอินทร์ ธนการ โรจนภูวเดช ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม "การให้ธรรม" ชนะการให้ทั้งปวง สนใจร่วมสร้างสื่อธรรม ดูที่นี่ facebook.com/jz.net⁠ #อริยคุณ ชมรมผลดี โจโฉ.net
1/10/20245 hours, 11 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

พุทธธรรม ๒๒.ความสุข ฉบับแบบแผน (ตามหลักพระไตรปิฎก พุทธพจน์) : กามสุข ฌานสุข นิพพานสุข ความสุขกับการบรรลุธรรม เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจ : ป. อ. ปยุตฺโต อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี

"ความสุข" ฉบับแบบแผน (คือตามหลักการจากพระไตรปิฎก บาลี พุทธพจน์) จุดหมายของพุทธคือบรรลุถึงสุขสูงสุดคือ นิพพาน ดังพุทธพจน์ว่า.. นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง หรือในการปฏิบัติธรรมขั้นต้นก็มีพุทธพจน์ว่า "บุญเป็นชื่อของความสุข" และการบำเพ็ญทางจิต มีสุขเป็นปัจจัยสำคัญดังที่ตรัสว่า “ผู้มีสุข จิตย่อมตั้งมั่น (คือเป็นสมาธิ) การบรรลุธรรมจึงมีได้ด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์ กล่าวได้ว่า..พุทธจริยธรรมไม่แยกต่างหากจากความสุข * หลักสำคัญคือ ศาสนาพุทธสอนให้รู้ทุกข์ พัฒนาตนเพื่อให้มีความสุข แต่ไม่ใช่เพื่อหาความสุข ชาวพุทธมักพูดสอนกันแต่ในเรื่องทุกข์ จนมักเข้าใจผิด รังเกียจความสุข ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญ ที่ควรเข้าใจวางท่าทีให้ถูกต้องตามหลักว่า.. "ทุกข์สำหรับเห็น สุขสำหรับเป็น" เนื้อหาในพุทธธรรมคือพุทธพจน์ ที่มีมาในพระไตรปิฎก ที่รวบรวมหลักธรรมสำคัญ นำมาจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ แยกเป็นหัวข้อ จัดเรียงตามลำดับบท เพื่อการศึกษาได้ง่ายและครอบคลุม พร้อมคำแปลศัพท์ในความหมายที่ถูกต้อง โดยอ้างอิงที่มาโดยละเอียดระบุไว้ในหนังสือครบถ้วน พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย บทที่ ๒๒ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก ครอบครัว สินธวัชต์ ครอบครัว คณิตวิชากุล ภาลิณีย์ สมบัติวุฒิวงศ์ __________ #เจ้าภาพรอง วิโรจน์ ตังเดชะหิรัญ ครอบครัว ศรีโภคา ครอบครัว เอี่ยมวงศรี สุเมธ คุ้มวงษ์ น้ำอ้อย เซเมอร์ สุดารัตน์ ตั้งตรงวานิช ศุภกิจ นิมมานนรเทพ __________ #เจ้าภาพร่วม ครอบครัว รักไพรสุเทพสิริ ญาณินท์ เวียงเกตุ กิตติพร ตรีศุภกานต์ อารี บวรวนิชพงษ์ ณธิดารินทร์ ปุญญ์พรวรานนท์ ประภาพรรณ ไตรรัตน์วรวุฒิ ศุภเดช หิมะมาน __________ ชุติเดช ศุภกิจศิลป์ ปลิดา เฮ็ดวิก Hedwig กาญจน์วจี อำนวยทรัพย์ กณิยา บุญธกานนท์ กัญญณัช ทองบุญ วราภรณ์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์ ธิติมา อุดมภูริธนากุล __________ ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ไพฑูรย์ วสันคสิทธิ์ วิชาญ มณฑาทิพย์กุล ธิษณา​ เจษฎาวรางกูล​ ปัญญา โกจันทร์ ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป "การให้ธรรม" ชนะการให้ทั้งปวง #อริยคุณ ชมรมผลดี โจโฉ.net ร่วมจัดทำโปรดดูที่ (เพจ) โจโฉเสียงธรรม : jozho.net www.facebook.com/jz.net
12/26/20234 hours, 9 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

"เกร็ดประวัติหลวงปู่มั่น" (บันทึกจากท่านเล่า) : ชีวิต วัตรปฏิบัติ หลักภาวนา เรื่องลี้ลับ ฯลฯ : อ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี

บันทึกประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ ละเอียดหลายแง่มุม ทั้งข้อวัตร หลักธรรมคำสอน ปฏิปทา การปฏิบัติ ขั้นตอนการบรรลุธรรม ความปรากฎแห่งนิมิต ความเข้าใจผิดในนิพพาน และเรื่องลี้ลับจากประสบการณ์ตรงที่ท่านเล่าให้ฟัง บันทึกโดย..หลวงตาทองคำ จารุวณฺโณ เป็นพระอุปัฏฐากผู้ใกล้ชิดหลวงปู่มั่น อยู่หลายปี ได้มีโอกาสอยู่กับท่านทั้งในช่วงที่หลวงปู่มั่นจำพรรษาอยู่ที่บ้านโคกและบ้านนามน จนถึงวัดป่าบ้านหนองผือ จ.สกลนคร จนกระทั่งหลวงปู่มั่นมรณภาพ :: อ่านโดย อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี https://www.facebook.com/jz.net ต้นฉบับหนังสือจัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม ซึ่งนำมาจากหนังสือรำลึกวันวาน แต่ตัดส่วนปกิณกธรรมออกไปจำนวนมาก เข้าใจว่ามุ่งเน้นสาระสำคัญแห่งประวัติ การปฏิบัติและขั้นตอนบรรลุธรรมเป็นหลักเท่านั้น (แต่ก็มีเนื้อหายาวพอควร) และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากในการศึกษาเบื่้องต้น เพื่อเป็นแนวทาง เป็นกำลังใจให้ผู้ศึกษาธรรมรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี ในส่วนของปกิณกธรรมที่ไม่ได้ตีพิมพ์ในเล่มนี้ (พึ่งมารู้ตอนอัดเล่มนี้จบแล้ว แล้วไปค้นเจอทีหลัง) จะเป็นเรื่องเหนือสามัญวิสัยเป็นส่วนใหญ่ มีโอกาสจะนำมาทำเป็นเสียงอ่านให้ฟังกันอีกทีนะครับ เพราะหลายเรื่องสนุกได้สาระและเปิดโลกในการศึกษาธรรมได้กว้างขึ้นอย่างมาก ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก ครอบครัว คณิตวิชากุล ครอบครัว อริยชาติผดุงกิจ เอกลักษณ์ เลิศวรลักษณ์ __________ #เจ้าภาพรอง ครอบครัว ศรีโภคา __________ #เจ้าภาพร่วม ครอบครัว​ ยูวะนิยม​ พีระพัฒน์ อุตรสฤษฏิกุล พรรณทิพย์ สันติภากรณ์ ณัฐณิชา หิมะมาน ชุติเดช ศุภกิจศิลป์ เชาวนนท์ ทรงพล อุบลรัตน์ มงคล __________ ระพีพรรณ เสลาฤทธิ์ ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว​ สิน​สมบัติ ครอบครัว คำสุภา วิชาญ มณฑาทิพย์กุล ณัฎฐวิศา จำปา ปัญญา โกจันทร์ ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม "การให้ธรรม" ชนะการให้ทั้งปวง ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป อริยคุณ ชมรมผลดี https://www.youtube.com/user/MrJozho
11/20/20233 hours, 35 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

พุทธธรรม [๒๑].. ตัณหา&ฉันทะ Full : "ความอยาก" ข้อธรรมเพื่อความเข้าใจชีวิต&พุทธศาสนาได้ถูกต้อง || ฉบับปรับขยาย สมเด็จพระพุทธโฆษจารย์ ป. อ. ปยุตฺโต || #อริยคุณ (โจโฉ) อ่าน

"ตัณหา&ฉันทะ" เหตุแห่งทุกข์และมูลแห่งธรรมทั้งปวง หลักธรรมสำคัญที่จำเป็นต่อความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง กับเรื่อง.."ความอยาก" ที่มักเข้าใจสับสน || พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย บทที่ ๒๑ ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) || อ่านโดย .. #อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี https://www.facebook.com/jz.net พุทธธรรมเป็นการสรุปเนื้อหาจากพระไตรปิฎก แจกแจงจัดเป็นหมวดหมู่ แต่ละบทเทียบได้กับหนังสือเล่มหนึ่ง ** ผู้พึ่งเริ่มศึกษาอาจเข้าใจยากสักหน่อย แต่ก็ควรอ่านหรือฟังให้จบทุกบทสักครั้งในชีวิต #เจ้าภาพหลัก ครอบครัว สินธวัชต์ ครอบครัว วัฒนาการค้าดี วรรณิภา มหาศักดิ์ศิริ _________ #เจ้าภาพรอง George Clinton Bushey ครอบครัว ศรีโภคา ครอบครัว มิตรสุนทรานนท์ _________ พระมหาฑลขพรรธน์​ คุณวโร สุเมธ คุ้มวงษ์ พรรณทิพย์ สันติภากรณ์ ญาณินท์ เวียงเกตุ ชุลี ตรีฤทธิ์ทวีสิน __________ #เจ้าภาพร่วม ชุติเดช ศุภกิจศิลป์ ครอบครัว รักไพรสุเทพสิริ อุไรวรรณ์ ชาวเมืองทอง ครอบครัว กับรัมย์ กัญญณัช ทองบุญ กณิยา บุญธกานนท์ ณภัทชา ถวิลกมลภัส _________ ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว โถวสกุล ครอบครัว ไชยรัตน์ ครอบครัว แดงนรรักษ์รัศมี วิชาญ มณฑาทิพย์กุล วรรณกร เมธา นทิตา มงคลศิริ ปัญญา โกจันทร์ Pam Vanich Angkul Teantong Vongsa ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา "การให้ธรรม" ชนะการให้ทั้งปวง #อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี
11/1/20234 hours, 50 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

หนังสือ "พระไตรปิฎก ภาคปฏิบัติ" หลวงตาพระมหาบัว : แนวทางการศึกษาภาคทฤษฎีให้ถึงธรรม : อ่านโดย.. #อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี

หนังสือ "พระไตรปิฎก ภาคปฏิบัติ" พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด ) : รวมเทศนาธรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาพระไตรปิฎก เพื่อความเข้าใจปริยัติ การจดจำพุทธวจน และคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปฏิบัติใด้ถูกต้อง และเกิดประโยชน์เพื่อความพ้นทุกข์ได้มากที่สุด อันเป็นหลักสำคัญและเป้าหมายที่แท้จริงแห่งพุทธธรรม อ่านโดย.. #อริยคุณ ชมรมผลดี https://www.facebook.com/jz.net ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก ครอบครัว ชินวัฒนกุลชัย ครอบครัว เกษราธิคุณ ครอบครัว คณิตวิชากุล __________ #เจ้าภาพรอง ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ครอบครัว ศรีโภคา ครอบครัว สิ้วอินทร์ ครอบครัว ทรงพล สุเมธ คุ้มวงษ์ พรรณทิพย์ สันติภากรณ์ ประไพ วงศ์ทางประเสริฐ เธียรจุฑาณ์ รุกขวิบูลย์ ญาณินท์ เวียงเกตุ อภิรัตน์ เคราส์ กัลยา เทียมบุญประเสริฐ ผศ.พวงผกา กรีทอง __________ #เจ้าภาพร่วม รัตนอาภา อัตโตหิ พลพร อภิวัฒนเสวี อัจฉรากร ภัตรสุวัณณาคาร ภูเบศ โพธิ ชุติเดช ศุภกิจศิลป์ กณิยา บุญธกานนท์ ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว ไชยรัตน์ ครอบครัว แดงนรรักษ์รัศมี วิชาญ มณฑาทิพย์กุล นทิตา มงคลศิริ ปัญญา โกจันทร์ ธนการ โรจนภูวเดช เยาวเรศ ศรีสุนทร Tasra Wee Sudaporn Tongsiri Chanothai Mekawan Srirat Rattanavirotkul Kudalad Chumthong Ranida Charoenwong Thamonwan Rojanawanichkit ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม "การให้ธรรมะ" ชนะการให้ทั้งปวง เผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทาง ไม่ต้องขออนุญาต  เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นห้าม ตัดต่อแก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต #อริยคุณ ชมรมผลดี โจโฉ.net
10/14/20232 hours, 56 minutes, 1 second
Episode Artwork

พุทธธรรม ๒๐.เรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฏิหาริย์ เทวดา : (ทัศนคติของพุทธศาสนา สรุปความจากพุทธพจน์&คัมภีร์ฝ่ายเถรวาท) ป. อ. ปยุตฺโต || อ่านโดย.. #อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี

"ทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัย" || พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย บทที่ ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฏิหาริย์ และเทวดา || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) || จากต้นฉบับ ไฟล์pdf ของวัดญาณเวศกวัน ซึ่งระบุว่าพิมพ์ครั้งที่ ๕๕ เรื่องเหนือสามัญวิสัย คือเรื่องที่รู้จักหรือทำไม่ได้ ด้วยประสาทสัมผัสหรือด้วยประสบการณ์ธรรมดาสามัญ ในบทนี้พูดถึงเรื่องฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เทวดาหรือเทพเจ้าต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงอำนาจดลบันดาล ของขลัง วัตถุมงคล หรือที่เรียกกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนทั่วไป ว่าควรเชื่อแค่ไหน และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไร ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อตนเองและสังคม ไม่ว่าจะเชื่อว่ามีจริงหรือไม่ก็ตาม [ตัวอย่างหัวข้อภายใน] ทัศนคติของพุทธในเรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฏิหาริย์ คืออะไร-แค่ไหน? ปาฏิหาริย์ไม่ใช่แค่ฤทธิ์ แต่มีถึง ๓ อย่าง พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจ-สรรเสริญชนิดใด อิทธิฤทธิ์ชนิดอริยะ-อนารยะ โทษแก่ปุถุชน ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฤทธิ์ เปรียบเทียบฐานะมนุษย์กับเทวดา ความสัมพันธ์กับเทวดาที่ควรเลิก โทษจากการหวังพึ่งเทวดา สัมพันธ์กับเทวดาแบบพุทธที่ถูกต้อง วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อสิ่งเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฏิหาริย์ในคัมภีร์ : เรื่องของพระอินทร์ : สัจจกิริยา ทางออกสำหรับผู้ยังหวังอำนาจดลบันดาล : พระพุทธ เป็นมนุษย์ หรือเทวดา (คุณลักษณะแห่งศักยภาพของมนุษย์ ที่อยู่สูงสุดเหนือเทวดาทั้งปวง) (เรื่องนี้เคยอัดเสียงไว้นานแล้ว จากที่ท่านแยกมาพิมพ์เป็นหนังสือต่างหาก ก่อนทำพุทธธรรมจริงจังตั้งแต่เริ่มต้น คุณภาพอุปกรณ์และระบบการอัดจึงต่างกันมาก จึงจัดทำใหม่ เพื่อให้เนื้อเสียงเป็นแบบเดียวกัน เพื่อการฟังที่ต่อเนื่องไม่สะดุด และดีต่อการเผยแพร่ในระยะยาว และจัดทำแบบแยกตอนเป็นวิดีโอเพิ่มเติม เพื่อเลือกฟังหัวข้อที่สนใจ หรือฟังทบทวนได้ง่ายขึ้นนะครับ) อ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี ร่วมจัดทำโดย.. #เจ้าภาพหลัก อัศวิน อารัทธ์เทียรงาม ครอบครัว สินธวัชต์ เอกลักษณ์ เลิศวรลักษณ์ #เจ้าภาพรอง ครอบครัว ศรีโภคา สุเมธ คุ้มวงษ์ ฉันทนา เบิกบาน ซอพพา วิชญาฎา มุ่งวิชา ณภัทชา ถวิลกมลภัส ครอบครัว หยองเอ่น ญาณินท์ เวียงเกตุ สรวุฒิ ช่างพินิจ __________ ชุติเดช ศุภกิจศิลป์ วิรัตน์ ทรงพล รัตนอาภา อัตโตหิ วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์ ธงชัย ตันสุทัตต์ นันทิศา แดงนรรักษ์รัศมี กณิยา บุญธกานนท์ ปวิช เมฆาทัพพ์ ครอบครัว สุทธิธรรมวสี ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว คำสุภา รจนา มณฑาทิพย์กุล นราพร นาคะเกศ วิจิตรา เกิดแก้ว ณภัค บุญเจริญ ปัญญา โกจันทร์ Sudaporn Tongsiri Kudalad Chumthong Nalinpas Gluay Sasa Jaesasa ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง อริยคุณ ชมรมผลดี โจโฉ.net
9/25/20232 hours, 46 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

พุทธธรรม ๑๙. ศีล วินัย สิกขาบท : เจตนารมณ์ทางสังคม || ป. อ. ปยุตฺโต (ฉบับปรับขยาย) .. เข้าใจจุดประสงค์แห่งศีลให้ถูกต้อง เพื่อเข้าใจธรรมได้ตรงทาง || อ่านโดย #อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี

"ศีล วินัย สิกขาบท" คำสอนและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้องกับสังคมในขั้นศีล เป็นเรื่องใหญ่ มีขอบเขตกว้าง เป็นระบบการควบคุมชีวิตด้านนอก เป็นความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เอื้ออำนวยให้บำเพ็ญกิจที่ดีงามยิ่งขึ้นไป เพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิต เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาให้เข้าใจ ถึงเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนาเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป || พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ชีวิตที่ดีเป็นอย่างไร บทที่ ๑๙ บทความประกอบที่๒ ศีลกับเจตนาทางสังคม || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) || อ่านโดย #อริยคุณ เพจหลัก (fb) https://facebook.com/jz.net (YT) https://youtube.com/user/MrJozho (TT) https://www.tiktok.com/@jozho.net (โจโฉ.net & jozho.net) https://jozhoth.blogspot.com #ตัวอย่างหัวข้อภายใน : อธิบายคำสำคัญในชุดของศีล คือศีล วินัย สิกขาบท , ศีลระดับธรรม ,ศีลระดับวินัย , ตัวอย่างหลักปฏิบัติที่มุ่งเพื่อเชิดชูธรรมความดีงามและประโยชน์สุขของสังฆะและสังคม, การกราบไหว้ตามแก่อ่อนพรรษา ,พุทธบัญญัติห้ามภิกษุอวดอุตริมนุสสธรรม ,ทำไมจึงทรงยกย่องสังฆทานว่ามีผลมากที่สุด , หัวใจของวินัย , วินัยในความหมายที่กว้างใหญ่เลยจากศีล , ความหมายบางอย่างของวินัย ,การปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพหูชน , การเคารพตามอายุสมาชิกภาพ , ความเคารพธรรม เคารพวินัย ฯลฯ ร่วมจัดทำโดย เจ้าภาพหลัก ครอบครัว "สินธวัชต์" ศิริรัตน์ อัศวมงคลพันธุ์ ณภัทชา ถวิลกมลภัส *เจ้าภาพรอง ครอบครัว ศรีโภคา ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ครอบครัว สิ้วอินทร์ สุเมธ คุ้มวงษ์ วิชญาฎา มุ่งวิชา ญาณินท์ เวียงเกต ครอบครัว เกิดสุคนธ์ ครอบครัว เจริญวงศ์ ฉันทนา เบิกบาน ซอพพา ธัชวดี ภมรานนท์ ทิพย์สุดา วรรณะ กิตติพร ตรีศุภกานต์ ----------------- พีระพัฒน์ อุตรสฤษฏิกุล อภิชาติ ศรีรัตนอร่าม พูนศรี ช่างพินิจ กัญญณัช ทองบุญ ครอบครัว ทรงพล ครอบครัว ขวัญเพชร กณิยา บุญธกานนท์ ปุณยนุช อินทะนิล -------------- ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว คำสุภา ครอบครัว สินสมบัติ รจนา มณฑาทิพย์กุล ภารดี สมานสุวรรณ นราพร นาคะเกศ นนท์ณัฏฐ์ จันทรเนตร ชัยยุทธ อ่อนอินทร์ Nalinpas Gluay Ordsaeb Thamanoon Tanakarn Rojjanapuvadech Kudalad Chumthong Sudaporn Tongsiri ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง
9/14/20232 hours, 31 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

ปาฏิหาริย์มีได้อย่างไร ? : พร รัตนสุวรรณ :: [ไขปัญหาเรื่องลี้ลับ พลังจิต โอปปาติกะ ผี&เทวดา เจ้ากรรมนายเวร ระลึกชาติ ฮวงจุ้ย วัตถุมงคล การทำนาย รูปติดวิญญาณ วิบากกรรม ฯลฯ]

"ปาฏิหาริย์มีได้อย่างไร ?" โดย.. อ.พร รัตนสุวรรณ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาจุฬาฯ ผู้แตกฉานพระไตรปิฎกบาลี และด้านสมาธิวิปัสสนา อธิบายเรื่องของเอสเทลล์ โรเบิร์ตส์ Estelle Roberts ชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงด้านสัมผัสพิเศษ ว่าเป็นจริงได้แค่ไหน พร้อมตัวอย่างจากคัมภีร์ทางฝ่ายพุทธ และเรื่องจริงที่ท่านได้เจอมาในประเทศไทย เพื่อเข้าใจเรื่องกรรมและภพชาติได้ถูกทาง แนะนำให้ฟังตั้งแต่บทนำ จะทำให้เข้าใจภาพรวมและที่มาได้ดีขึ้นนะครับ ตัวอย่างหัวข้อภายใน : คำถามตอบว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงแค่ไหน และเป็นไปได้อย่างไร คือ.. การเห็น/การปรากฎ/การติดต่อกับโอปปาติกะ หรือผีสางเทวดา ในหลายรูปแบบ การระลึกชาติ เข้าทรง ผีสิง การสะกดจิต วิญญาณดลใจ ฮวงจุ้ย เจ้ากรรมนายเวร การทำนายดวง วัตถุมงคล รูปติดวิญญาณ สถานที่อาถรรพ์ ผลของพลังทางจิตต่อสิ่งแวดล้อม การรักษาโรคทางจิต การทำร้ายด้วยพลังจิต หรือจากสิ่งที่มองไม่เห็น การโดนทดสอบบารมี ผีเทวดามีอิทธิพลกับมนุษย์ได้แค่ไหน ทำอะไรได้ ทำอะไรไม่ได้ เหตุให้ป่วยไม่เหมือนกัน และเรื่องย่อยอีกจำนวนมาก ที่น่าสนใจและทำให้เข้าใจกฎแห่งกรรมได้ชัดขึ้น อ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี https://jozhoth.blogspot.com https://www.facebook.com/jz.net https://www.youtube.com/user/MrJozho ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก เอกลักษณ์ เลิศวรลักษณ์ สุกัลญา &นภัส เตชะยืนยง สุภาพร โภคาพานิชย์ _________ #เจ้าภาพรอง ครอบครัว อริยชาติผดุงกิจ ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ครอบครัว ศรีโภคา พนัสรมย์ มิตรสุนทรานนท์ ประเสริฐ แซ่โง้ว วิชญาฎา มุ่งวิชา _________ ณภัทชา ถวิลกมลภัส พีระพัฒน์ อุตรสฤษฏิกุล อภิชาติ ศรีรัตนอร่าม ญาณินท์ เวียงเกตุ พูนศรี ช่างพินิจ ชุติเดช ศุภกิจศิลป์ _________ วิรัตน์ ทรงพล วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์ มนทิพย์ ดิษยมาลย์ นันทิศา แดงนรรักษ์รัศมี สุทธิศักดิ์ อาริยะกูล กณิยา บุญธกานนท์ ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว มณฑาทิพย์กุล ครอบครัว โถวสกุล ครอบครัว ไชยรัตน์ นงนุช ยอดพรหม ปัญญา โกจันทร์ Sudaporn Tongsiri Milly Vsk ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง อริยคุณ ชมรมผลดี โจโฉ.net เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น ห้ามตัดต่อแก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต
8/27/20238 hours, 26 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

พุทธธรรม [๑๘].. โสดาบัน : จุดหมายแรกที่ควรรู้ให้ชัด และเพียรไปให้ถึงให้ได้ หรือใกล้ที่สุดในชาตินี้

คุณสมบัติเบื้องต้นแห่งการยกตนขึ้นสู่วิถีแห่งอริยะ ซึ่งภูมิธรรมและการดำเนินชีวิตระดับนี้ ควรจะสนใจและเน้นกันให้มาก ดังที่พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสแนะนำย้ำไว้ว่า พึงชักชวน พึงสอนให้ตั้งอยู่ ให้ดำรงมั่น ในองค์คุณของโสดาบัน ๔ ประการ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งใดบ้างที่ต้องละ สิ่งใดต้องเข้าถึง เพื่อไปสู่ความเป็นอริยสาวก เป็นพุทธสาวกอย่างแท้จริง ที่ปิดอบาย พ้นทุกข์ได้แน่นอน ซึ่งถือเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา เป็นเป้าหมายขั้นแรกที่ทุกคนควรให้ความสำคัญศึกษาให้เข้าใจ และพยายามไปให้ถึง หรือให้ใกล้เคียงที่สุดให้ได้ภายในชีวิตนี้ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย บทที่ ๑๘ : ชีวิต-คุณธรรมพื้นฐานของอารยชน (โสดาบัน) || บทแรกของภาคที่ ๓ : ตอนว่าด้วย ชีวิตที่ดี เป็นอย่างไร? || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕) อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี ** หนังสือพุทธธรรม มีโอกาสควรอ่านหรือฟังให้จบสักครั้งในชีวิต และจะยิ่งดีคืออ่าน-ฟังให้เข้าใจให้ได้จริงก่อนตายด้วยจะดีมากที่สุด (วิบากแห่งความรู้ติดไปภพหน้าได้ เกิดใหม่จะส่งเสริมสัมมาทิฏฐิ บรรลุธรรมได้ง่าย) || ฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นแบบวิดีโอที่นี่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLzUDnIIG_BlINP-4GdI9k-A9_OuTV5dzI ดูกิจกรรมบุญ & เรื่องที่จะทำล่าสุดที่เพจนี้ https://www.facebook.com/jz.net พุทธธรรมออนไลน์ อ่านที่นี่ https://book.watnyanaves.net/buddhadhamma ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก ครอบครัว สินธวัชต์ อัศวิน อารัทธ์เทียรงาม ทวี ศรีทองคำ __________ #เจ้าภาพรอง ครอบครัว ศรีโภคา สมชาย สมจิตต์ ญาณินท์ เวียงเกตุ น.อ.จักพันธุ์ เมืองแมน กิตติพร ตรีศุภกานต์ __________ #เจ้าภาพร่วม ชุติเดช ศุภกิจศิลป์ ครอบครัว ทรงพล นงค์รักษ์ สุวอ วิวัฒน์ หยองเอ่น พิศิษฐ ชรัทคศิงค์ รัตนอาภา อัตโตหิ ภูเบศ โพธิ ครอบครัว ทิพย์ธารทอง ณิชชา มาตโสภา พรรณงาม พิริยะกุลชัย วิรงรอง เปี่ยมสกุล __________ อานุภาพ อ่วมมีเพียร กณิยา บุญธกานนท์ ธีรวุฒิ สายมาแก้ว จิรวัฒน์ จิระศิริพงศ์ ครอบครัว โถวสกุล ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ รจนา มณฑาทิพย์กุล ครอบครัว คำสุภา ปัญญา โกจันทร์ Pattrabhorn N.Yannapatranametha Tanakarn Rojjanapuvadech Kudalad Chumthong Sudaporn Tongsiri Gift Nawaphorn Jo Klungut Milly Vsk Ying Yu ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง
7/29/20233 hours, 17 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

ตาสว่างรับอรุณ-ดังตฤณ "ชุดรวม 4" รวมวิธีแก้ทุกข์ด้วยหลักกรรม แนวปฏิบัติธรรมดูจิต เจริญสติ ฯลฯ || อ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ)

บทความธรรมโดย.. ดังตฤณ ชุดรวมที่ 4 จากหัวข้อ "ตาสว่างรับอรุณ" อธิบายหลักกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาชีวิตในหลายด้าน การทำบุญ สวดมนต์ สมาธิ เจริญสติ ดูจิต การงาน การเงิน ความรัก การเลี้ยงลูก การดูแลครอบครัว เจ้ากรรมนายเวร การทำบุญ สารพัดวิธีแก้ปัญหาด้วยหลักธรรม ในแบบสั้นกระชับ เข้าใจง่าย ฟังตอนล่าสุดได้ที่นี่ https://bit.ly/dungtrin อ่านโดย อริยคุณ (โจโฉ) ร่วมจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย ครอบครัว ศรีโภคา โดย.. ชูวิทย์ ศรีโภคา เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่ห้ามตัดต่อแก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต ห้ามใส่โฆษณา เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น
7/22/20237 hours, 6 minutes
Episode Artwork

ความว่าง - สุญญตา : พุทธทาสภิกขุ || อริยคุณ (โจโฉอ่าน)

เสียงอ่านหนังสือ "ความว่าง" จากธรรมเทศนาโดย.. พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) หรือ ท่านพุทธทาส ภิกขุ || ความว่าง" หรือ สุญญตา หรือสภาวะแห่งพุทธะ หลักธรรมที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในคำสอนของพระพุทธศาสนา และมีในศาสนาพุทธเท่านั้น เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ได้ ถ้าเข้าใจผิด ย่อมไม่มีทางปฏิบัติธรรมได้ถูกทาง เหมือนคนไม่รู้ชัดว่าเป้าหมายที่จะไปให้ถึงอยู่ที่ไหน ย่อมเดินทางไปถึงไม่ได้ เรื่องความว่างเป็นหลักธรรมขั้นสูงที่เป็นแก่นแท้ จะเข้าใจได้จริงต้องปฏิบัติให้ถูกหลักและมากพอประกอบกับความเข้าใจในเชิงทฤษฎีร่วมกัน การศึกษาให้เข้าใจความว่างที่แท้จริงให้ได้อย่างน้อยในหลักการเบื้องต้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องตรงทาง ไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงแห่งพุทธธรรมได้ในที่สุด ดังจะเห็นได้จากเรื่อง อริยสัจสี่ ท่านกล่าวถึงนิโรธคือความดับแห่งทุกข์หรือนิพพาน ไว้ก่อนหน้า มรรคที่เป็นข้อปฏิบัติ ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็น ให้เข้าใจเป้าหมายที่จะไปถึงให้รู้ชัดก่อน อันจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติต่อไป : เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี facebook.com/jz.net ติดตามต้นฉบับแบบวิดีโอที่นี่ https://youtu.be/uMIlkDxo1Ps ดาวน์โหลดเสียงอ่านทุกเรื่องได้ที่เว็บหลัก โจโฉ.net ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก ครอบครัว สินธวัชต์ ครอบครัว อริยชาติผดุงกิจ ณิเศษน์ อัคควรรณโณ __________ #เจ้าภาพรอง ครอบครัว ศรีโภคา ครอบครัว เอี่ยมวงศรี น.อ.จักพันธุ์ เมืองแมน ชาติชาย เตชะโชควิวัฒน์ วิชญาฎา มุ่งวิชา __________ #เจ้าภาพร่วม ครอบครัว ทิพย์ธารทอง ณิชชา มาตโสภา พรรณงาม พิริยะกุลชัย วิรงรอง เปี่ยมสกุล ญาณินท์ เวียงเกตุ __________ ชุติเดช ศุภกิจศิลป์ ครอบครัว ทรงพล วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์ กณิยา บุญธกานนท์ __________ ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว ไชยรัตน์ ครอบครัว โถวสกุล วิชาญ มณฑาทิพย์กุล วัชราภรณ์ ยิ่งสุมล พิมพ์สิริ ภักดีชาติ ปัญญา โกจันทร์ Tanakarn Rojjanapuvadech Pairote Konaem Khun Pimrak Torsuwan Sudaporn Tongsiri Gift Nawaphorn Pat Kunpitcha Cotta's Ft Milly Vsk ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง
7/12/20232 hours, 11 minutes
Episode Artwork

พุทธธรรม [๑๗].. "อริยสัจ ๔" || หลักที่คลุมคำสอนพุทธไว้ทั้งหมด || : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย บทที่ ๑๗ || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) || หลักธรรมสำคัญที่ครอบคลุมคำสอนของพุทธศาสนาไว้ทั้งหมด อันเป็นบทสรุปพุทธธรรมทั้งสองภาคลงในบทนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่ชาวพุทธต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ตรง ดังพุทธพจน์ว่า.. “ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่ตรัสรู้ ไม่เข้าใจอริยสัจ ๔ ทั้งเรา และเธอ จึงได้วิ่งแล่นเร่ร่อนไป (ในชาติทั้งหลาย) สิ้นกาลนานอย่างนี้” รวมเสียงโจโฉทั้งฉบับทุกเรื่อง : ดูแบบวิดีโอที่นี่ www.youtube.com/user/MrJozho :: ดูกิจกรรมบุญ & เรื่องจะทำล่าสุดที่เพจนี้.. www.facebook.com/jz.net ** หนังสือพุทธธรรม มีโอกาสควรอ่านหรือฟังให้จบสักครั้งในชีวิต และจะยิ่งดีคืออ่าน-ฟังให้เข้าใจให้ได้จริงก่อนตายด้วยจะดีมากที่สุด (วิบากแห่งความรู้ติดไปภพหน้าได้ เกิดใหม่จะส่งเสริมสัมมาทิฏฐิ บรรลุธรรมได้ง่าย) **พุทธธรรมออนไลน์ อ่านที่นี่ https://book.watnyanaves.net/buddhadhamma อ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ร่วมจัดทำโดย.. #เจ้าภาพหลัก ครอบครัว สินธวัชต์ สมเกียรติ รักคง พัณณ์ชิตา จุฑาสุริยะนันท์ __________ #เจ้าภาพรอง ครอบครัว ศรีโภคา ธานีนุกูล คณิตวิชากุล ครอบครัว แซ่โง้ว วิรัตน์ ทรงพล ญาณินท์ เวียงเกตุ ทวี ช่างพินิจ เอกลักษณ์ เลิศวรลักษณ์ __________ #เจ้าภาพร่วม ครอบครัว คณิตวิชากุล ครอบครัว ดิลกพัฒน์สกุล ครอบครัว แก้วเทศ ชุติเดช ศุภกิจศิลป์ รสกร กุลเพิ่มทวีรัชต์ พลพร อภิวัฒนเสวี พรรณงาม พิริยะกุลชัย น.ท.สมมาตย์ คันธนู เอกอนงค์ บรรจงวัฒนา เปลี่ยน&ปลิว สายวานิช __________ อานุภาพ อ่วมมีเพียร ธีรวุฒิ สายมาแก้ว กัญญณัช ทองบุญ วัลย์พิชชา จิรเสฐโภคิน (ชามา) __________ ธนวรรณ ธรรมสานุกุล อรวรรณ ขยันงาน ตรีรัตน์ ทารวรรณ อำนาจ บุญช่วง ครอบครัว มณฑาทิพย์กุล ครอบครัว โถวสกุล ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว ไชยรัตน์ ปิ่นปินัทธ์ สุขเกษม __________ ปัญญา โกจันทร์ ชัยยุทธ์ อ่อนอินทร์ Kun Kunton Sudaporn Tongsiri Jo Klungut Justyou Justlove Asitnan Tnim Gift Nawaphorn ฯลฯ(ไม่ประสงค์ออกนาม) ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง โจโฉ.net
6/25/20233 hours, 1 minute, 38 seconds
Episode Artwork

"พุทธ & วิทย์" ข้อพิสูจน์พุทธคุณขั้นสูง || อภิญญา&ฟิสิกส์ (ญาณ มิติ พลังงานนามธรรม การเดินทางข้ามเวลา ฯลฯ)

พุทธศาสนา กับ วิทยาศาสตร์ โดย.. อ.พร รัตนสุวรรณ & นาวาเอกสนิท เฟื่องระบิล (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) B.Sc. A.M.I.E.E (ยศสุดท้ายคือพลเรือตรี) : ข้อพิสูจน์จากสมการทางฟิสิกส์ และการทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกหลายท่าน เช่น.. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ , พอล แลงเกวิน เซอร์จากาดิช จันทรา โบส ฯลฯ ที่จะพิสูจน์ให้เห็นชัดในเรื่อง.. ทศพลญาณ อันเป็นพุทธคุณที่สำคัญ เรื่องญาณอภิญญา อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ ตาทิพย์ ระลึกชาติ รู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งปวง เรื่องอายุของเทวดา สภาพชีวิตในรูปแบบนามธรรม หรือโอปปาติกะ ฯลฯ ว่าเป็นจริงตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร รวมถึงหลักปฏิจสมุปบาท กฏแห่งไตรลักษณ์ เรื่องพลังงานนามธรรม หรือวิญญาณแฝงในวัตถุ ความเป็นอนัตตาของทุกสรรพสิ่ง ฯลฯ ที่หลักทางวิทยาศาสตร์อธิบายสิ่งเหล่านี้ได้ตรงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา จึงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ชัดถึงข้อมูลในพระไตรปิฎกว่าเป็นสัจธรรมแท้จริง แม้ในสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อก็ตาม **หากต้องการเห็นภาพสมการ ดูจากที่นี่ https://youtu.be/-W7g9_IlK7Q เสียงอ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี (โจโฉ) ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก ครอบครัว ชินวัฒนกุลชัย ครอบครัว เกษราธิคุณ เง็กหง แซ่ลิ้ม __________ #เจ้าภาพรอง ครอบครัว ศรีโภคา ครอบครัว ทาทอง ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ครอบครัว ทิพย์ธารทอง ชุติมา​ โล่งจิตร วิรัตน์ ทรงพล พูนศรี ช่างพินิจ สัตตบุษย์ & กานต์ศศิน ชูเลิศ __________ #เจ้าภาพร่วม ครอบครัว ดิลกพัฒน์สกุล ครอบครัว แก้วเทศ พลพร อภิวัฒนเสวี พรรณงาม พิริยะกุลชัย นาวาอากาศโทสมมาตย์ คันธนู เอกอนงค์ บรรจงวัฒนา ญาณินท์ เวียงเกตุ __________ เปลี่ยน&ปลิว สายวานิช ชุติเดช ศุภกิจศิลป์ Ningja Ninning (ไม่ได้ให้ชื่อ) พระอาทิตย์ อริยวํโส รันตอาภา อัตโตหิ รสกร กุลเพิ่มทวีรัชต์ พนอมรักษ์ เพชรเสถียร ครอบครัวเขาแก้ว-พิตพีรฆ ภาวิยา วรศักดิ์สิริกุล อิทธิโชติ สิราภาสกุล _________ จันทนา สระสืบกุล ปุณยนุช อินทะนิล ธนกร ศิริสมุทร ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว โถวสกุล ครอบครัว ไชยรัตน์ ครอบครัว ศิริวัฒนะโชติ อังคณา มณฑาทิพย์กุล ศศิกัญญา คุณาสุธีรัตน์ _________ ปัญญา โกจันทร์ พรรณา วัฒนศิลป์ Miruku Jung Vichane Sae Nai Sudaporn Tongsiri Kudalad Chumthong Natapit Roongsavasdisup ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง โจโฉ.net
6/16/20233 hours, 17 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

พุทธธรรม [๑๖.๒] "สัมมาสมาธิ" (โดยละเอียด).. || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) || #อริยคุณ (โจโฉอ่าน)

อริยมรรคข้อที่ ๘.สัมมาสมาธิ || พุทธธรรมฉบับปรับขยาย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) บทที่ ๑๖.๒ องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา หมวดที่๓ หมวดสมาธิ (๑.สัมมาวายามะ ๒.สัมมาสติ ๓.สัมมาสมาธิ) สมาธิที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาคืออย่างไร ? || จัดเป็นมรรคข้อสุดท้ายในทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์แปด เป็นส่วนประกอบสำคัญสู่การบรรลุธรรมในภาคปฏิบัติ เป็นข้อที่มีรายละเอียดมากที่สุดในอริยมรรค **แนะนำว่า ไม่ว่าจะสนใจภาวนาสายไหน การศึกษาพุทธธรรมก่อน จะเข้าใจหลักสำคัญ ความหมายของศัพท์ องค์ประกอบ โครงสร้าง-สิ่งเกี่ยวข้องได้ครอบคลุม จะฟังคำสอนครูบาอาจารย์อื่นเข้าใจได้ดี ได้ตรงมากขึ้น : อ่านโดย.. #อริยคุณ ชมรมผลดี #หัวข้อที่สำคัญ || ความหมาย-ระดับ-ศัตรูของสมาธิ , ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ , ความมุ่งหมาย-ประโยชน์ || วิธีเจริญสมาธิ ๑.แบบธรรมดาพาไปเอง, ๒.ตามหลักอิทธิบาท , ๓.ใช้สติเป็นตัวนำ , ๔.อย่างเป็นแบบแผน คือ.. ตัดปลิโพธ , เข้าหากัลยาณมิตร รับกรรมฐานเหมาะกับจริต , การเข้าประจำที่ ,หลักทั่วไปที่ควรทราบ ,วิธีเจริญอานาปานสติภาวนา , พุทธพจน์แสดงวิธีปฏิบัติ .. .. .. .. .. .. วิธีปฏิบัติภาคสมถะ , ผลสูงสุดของสมาธิ และสู่ความสมบูรณ์เหนือสมาธิ , ผลสำเร็จ-ขอบเขตความสำคัญ , องค์ประกอบร่วม/เกื้อหนุน , ฐาน ปทัฏฐาน ของสมาธิ , เครื่องวัดความพร้อม , คณะทำงานของปัญญา , องค์มรรคสามัคคี , การเจริญสติปัฏฐาน คือการอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ที่จะต้องดับ คืออย่างไร ? .. .. .. .. .. .. ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก ครอบครัว "สินธวัชต์" ครอบครัว "อริยชาติผดุงกิจ" ทวิติยา เคนสุโพธิ์ __________ #เจ้าภาพรอง ครอบครัว "ศรีโภคา" ครอบครัว "หงส์อิง" สุเมธ คุ้มวงษ์ ศศินันท์ หาญพาณิชย์ กุณฑล ราญรอน วิรงรอง เปี่ยมสกุล __________ วิรัตน์ ทรงพล ญาณินท์ เวียงเกตุ พระอาทิตย์ อริยวํโส พนอมรักษ์ เพชรเสถียร ครอบครัว "แดงนรรักษ์รัศมี" ครอบครัว ทิพย์ธารทอง ศุภกิจ นิมมานนรเทพ ทวี ช่างพินิจ อ้อยพร จึงวิวัฒนาภรณ์ กิตติพร ตรีศุภกานต์ __________ กัญญณัช ทองบุญ อานุภาพ อ่วมมีเพียร ชุติเดช ศุภกิจศิลป์ ปุณยนุช อินทะนิล ธีรวุฒิ สายมาแก้ว __________ ครอบครัว "งามสุริยะพงศ์" ครอบครัว "คำสุภา" ครอบครัว "โถวสกุล" อังคณา มณฑาทิพย์กุล ภัทรฤทัย จันกลิ่น อำนาจ บุญช่วง Tanakarn Rojjanapuvadech Polporn Apiwattanasawee Sudaporn Tongsiri Somchai Meesiri Gift Nawaphorn ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง #ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา และปลื้มปิติในบุญแห่งธรรมทานในครั้งนี้ร่วมกัน || ขอน้อมพลังแห่งกุศลจากผลบุญในทุกครั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นปัจจัย ส่งให้ผู้ร่วมจัดทำและผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุข พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายและโรคร้ายทั้งปวง จงถึงซึ่งความพร้อมสมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์และทิพยสมบัติ เปี่ยมด้วยจิตที่ตื่นรู้ผ่องใส ยิ่ง ๆ ขึ้นไป || ขอให้รุ่งเรืองแต่ในทางที่เป็นกุศล เจริญในอริยมรรค อริยผล เข้าถึงสภาวะจิตแห่งพุทธะได้ในที่สุด เพื่อความพ้นทุกข์ตลอดกาลนานด้วยเทอญ ... (สาธุ)
5/22/20236 hours, 8 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

"ประสบการณ์ นอกกายเนื้อ" การทดลองเชิงวิทย์ (OBE) : ถอดจิต กายทิพย์ ภพภูมิ โลกคู่ขนาน มิติลี้ลับ ฯลฯ

"ประสบการณ์ นอกกายเนื้อ" งานวิจัย บันทึก&ทดลองในเชิงวิทยาศาตร์ กว่า 12 ปีของต่างชาติ จนยอมรับว่าโลกหลังตายมีจริง พร้อมเล่าสิ่งที่ได้พบเจอมาในหลายภพภูมิ จากหนังสือเรื่อง.. JOURNEYS OUT OF THE BODY โดย.. ROBERT A.MONROE นักธุรกิจชาวอเมริกัน ผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจและมีการศึกษาสูงหลายด้าน ร่วมทดสอบโดย ศ.ดร. ชาล์ส ที ทาร์ต นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับธรรมชาติของสติ (โดยเฉพาะสถานะที่เปลี่ยนแปลงของจิตสำนึก ) หนึ่งในผู้ก่อตั้งสาขาจิตวิทยาข้ามบุคคล Transpersonal psychology แปลโดย.. อ.ศิริ พุทธศุกร์ จัดพิมพ์เผยแพร่โดย อ.พร รัตนสุวรรณ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ของไทย เอกสารชิ้นสำคัญของต่างชาติชิ้นหนึ่ง ที่แสดงการทดสอบพิสูจน์เรื่อง.. "การเดินทางด้วยจิต" กับชีวิตในรูปแบบกายทิพย์ ที่ทางพุทธเรียกว่า โอปปาติกะ จนยืนยันได้ว่าชีวิตหลังความตายมีจริง มนุษย์สามารถฝึกถอดจิต-หรือถอดกายทิพย์ ออกมาได้แม้ขณะมีชีวิต ที่เรียกแบบศัพท์วิทยาศาสตร์ด้วยตัวย่อว่า OBE || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี facebook.com/jz.net ฟังจากยูทูบ youtu.be/xSxCf20pDh0 : ช่องหลัก youtube.com/user/MrJozho ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก ครอบครัว ลิ่วสัมฤทธิ์ ครอบครัว พันธุ์เกตุมงคล ศิริรัตน์ ยิ่งยง __________ #เจ้าภาพรอง ชาติชาย เตชะโชควิวัฒน์ ครอบครัว ศรีโภคา ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ภัทรภร ญาณภัทรธนเมธา รุ่งรวี ต่อบุณย์ศุภชัย วิชญาฎา มุ่งวิชา __________ #เจ้าภาพร่วม ศุภกิจ นิมมานนรเทพ ทวี ช่างพินิจ ครอบครัว ทิพย์ธารทอง อ้อยพร จึงวิวัฒนาภรณ์ กิตติพร ตรีศุภกานต์ __________ ครอบครัว ปุนนจิต ครอบครัว ภูมิประสพ พรสวรรค์ ลิลิตธรรมพันธ์ ธนพรรณ สุทธหลวง วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์ ปณิดา พันธุ์โชติ คณิศร สังขวุฒิ รัตนอาภา อัตโตหิ อนุพันธ์ สระเอี่ยม ณิชชา มาตโสภา อุดม จิตรสุทัศน์ ดวงใจ จิตรสุทัศน์ เครือวัลย์ รักคง Karn Ac (ปิยาภรณ์) __________ หนึ่งฤทัย สันติธาดากุล ชุติเดช ศุภกิจศิลป์ จันทนา สระสืบกุล ธีรวุฒิ สายมาแก้ว ครอบครัว สุทธิธรรมวสี กวิสรา สวิทเซอร์ กุดาลัด ชุมทอง ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว ไชยรัตน์ วิชาญ มณฑาทิพย์กุล ธนภัทร ธีร์ถาวร น้ำเพชร มั่นเกษตรกิจ ปัญญา โกจันทร์ ณัฎฐวิศา จำปา ชบา ฉาย Polporn Apiwattanasawee Pairote Konaem Khun Sudaporn Tongsiri Somchai Meesiri Jeab Ninpong Sureenuch GL Tanakarn Rojjanapuvadech ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) "การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง" ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา และปลื้มปิติในบุญแห่งมหาธรรมทานครั้งนี้ร่วมกัน || ขอน้อมพลังแห่งบุญนี้เป็นปัจจัย ส่งให้ผู้ร่วมจัดทำและผู้ฟังทุกท่านจงเป็นสุข พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง จงถึงซึ่งความพร้อมสมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์และทิพยสมบัติ เปี่ยมด้วยจิตที่ตื่นรู้ผ่องใส ยิ่งๆขึ้นไป || ขอให้รุ่งเรืองแต่ในทางที่เป็นกุศล เจริญในอริยมรรค อริยผล เข้าถึงสภาวะจิตแห่งพุทธะได้ในที่สุด เพื่อความพ้นทุกข์ตลอดกาลนานด้วยเทอญ ... (สาธุ)
5/9/20238 hours, 39 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

พลังทิพย์ (พลังจิต) : อำนาจแห่งการแผ่เมตตา แผ่กุศล ฯลฯ || อ.พร รัตนสุวรรณ || #อริยคุณ (โจโฉอ่าน)

รู้จักพลังแห่งคลื่นกระแสจิต พลังงานวิญญาณ พลังแห่งความคิด อำนาจสร้างสรร อำนาจบันดาลที่เกิดจากพลังจากจิต ฯลฯ เพื่อความเข้าใจอำนาจแห่งการ..."แผ่เมตตาที่ถูกต้อง" หนังสือ "พลังทิพย์" เขียนโดย.. พร รัตนสุวรรณ อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย "เอกลักษณ์ เลิศวรลักษณ์" ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง __________ พลังทิพย์คืออะไร สื่อของพลังทิพย์ ความคิดแล่นไปถึงผู้อื่นได้อย่างไร เหตุใดรับความคิดคนอื่นไม่ได้ทุกอย่าง พลังความคิด ปัจจัยให้เกิดวัตถุ การแผ่เมตตาเป็นประโยชน์ต่อโลก ? กระแสจิต มีผลต่อคน-โอปปาติกะ ? วิธีแผ่เมตตาที่ถูกต้อง __________ (#ขอทุกท่านร่วมอธิษฐานจิต) __________ ขอน้อมระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทำไว้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รวมเป็นพลังกับบุญการฟังธรรมในครั้งนี้  ส่งถึงคุณ.. "เอกลักษณ์  เลิศวรลักษณ์"  ขอให้ได้ร่วมอนุโมทนาและปลื้มปิติในทุกบุญร่วมกัน  || ขอจงเป็นสุข  ครบพร้อมแห่งทิพยสมบัติ  เปี่ยมด้วยจิตที่ตื่นรู้ผ่องใส ยิ่งๆขึ้นไป || ขอให้รุ่งเรืองแต่ในทางที่เป็นกุศล เจริญในอริยมรรค อริยผล  เข้าถึงสภาวะจิตแห่งพุทธะได้ในที่สุด  เพื่อความพ้นทุกข์ตลอดกาลนานด้วยเทอญ ... (สาธุ) __________ 
4/25/20232 hours, 34 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

"บันทึกกรรมฐาน" || สมเด็จพระญาณสังวร || ** แก่นสำคัญของขั้นตอนปฏิบัติ.. สติปัฎฐานสี่ (กรรมฐาน จิตตภาวนา)

"บันทึกกรรมฐาน" (#แนะนำอย่างยิ่ง) || สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) || พระนามปัจจุบัน.. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร || เทศนาอบรมการปฏิบัติธรรม ทำกรรมฐาน เจริญจิตตภาวนา ด้วยแนวทางสายเอกจาก.. มหาสติปัฎฐานสูตร หรือ สติปัฎฐานสี่ ครบทุกขั้นตอน ในแบบกระชับเข้าใจง่าย แต่คงใจความสำคัญไว้ครบถ้วน || อ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี || จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. "นฤมล ตั้งสกุลไพศาล" เป็นหนังสือแนะแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง เท่าที่เคยศึกษามา ทำให้พระสูตรที่ยาก และดูเหมือนเป็นคนละขั้นตอน แต่ประมวลมาปฏิบัติในคราวเดียวกันได้อย่างลงตัว ยิ่งหากมีพื้นฐานทางธรรม ได้อ่านพุทธธรรมมาแล้ว จะยิ่งเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นมาก แต่ผู้ไม่มีพื้นฐานหรือพึ่งเริ่มต้น ก็จะเข้าใจได้ไม่ยาก หากตัดความสงสัยในศัพท์บางคำออก แล้วจับสาระสำคัญ แก่นหลัก ซึ่งพระองค์ท่านสรุปจุดสำคัญ และอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นอยู่แล้วนะครับ เท่าที่ศึกษามาพอสมควร เห็นชัดเลยว่า.. หากปฏิบัติได้ตามหนังสือเล่มนี้ได้จริง ก็แทบไม่ต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมแล้ว เพราะเป็นทางหลักทางเดียวสู่ความพ้นทุกข์ แต่การเป็นพหูสูตร ศึกษาให้มาก สำหรับหลายคนที่ยังบารมีธรรมไม่มากพอ ก็จำเป็นและเสริมความเข้าใจ และกันพลาดได้ดียิ่งขึ้น แต่หากศึกษาพระไตรปิฎก ท่องจำพุทธวจนะได้หมด แต่ถ้าไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูก นั่นก็อาจเป็นการเสียหาย และเสียเวลาไปเปล่า และผู้ปฏิบัติไม่ถึง มีโอกาสตีความพระธรรมผิดได้ง่ายมาก ดังนั้นการปฏิบัติที่ถูกต้องจึงจำเป็นต้องรู้เข้าใจให้ได้ ภายในชีวิตนี้ ซึ่งหากเข้าใจการปฏิบัติ และปฏิบัติได้ระดับหนึ่ง จะทำให้แม้ขณะกำลังศึกษา ฟังธรรมอื่น หรือทำกิจกรรมอื่นในแต่ละวัน ก็จะเป็นการปฏิบัติไปด้วยในตัวได้ทุกเวลา ในหนังสือท่านอบรมผู้ปฏิบัติจิตตภาวนา เริ่มแต่ทำสมาธิในรูปแบบ แต่ก็ปรับมาใช้กับอิริยาบถอื่นได้ หากเข้าใจแก่นของการปฏิบัตินะครับ พระปรีชาสามารถทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติของพระองค์ท่านนั้น เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังจะเห็นได้จากในการประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก พ.ศ.2555 ผู้นำชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก 32 ประเทศ มีมติทูลถวายตำแหน่ง “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา” ในฐานะที่ทรงได้รับการเคารพอย่างสูงสุด ซึ่งเป็นการมอบตำแหน่งนี้เป็นครั้งแรกของโลก
4/21/20231 hour, 45 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

"หัวใจพุทธศาสนา" - พุทธทาส || แก่นพุทธศาสน์ : ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา (โจโฉอ่าน)

"แก่นพุทธศาสน์" เรื่อง.. ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา โดย.. พุทธทาส อินทปัญโญ : สรุปแก่นแท้พุทธธรรม หัวใจพุทธศาสนา หลักขั้นมูลฐาน อนัตตา-ความว่าง โรคทางวิญญาณ-ตัวกูของกู ปฏิจสมุปบาทภาคปฏิบัติ แนวปฏิบัติ 3 แบบเพื่อถอนอุปาทาน (อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี facebook.com/jz.net) __________ ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ธีรวิทย์ เอี่ยมสอาด ศรินยา อริยชาติผดุงกิจ __________ #เจ้าภาพรอง ครอบครัว ปิติเจริญกุล ครอบครัว ศรีโภคา วิชญาฎา มุ่งวิชา __________ #เจ้าภาพร่วม ครอบครัว ทิพย์ธารทอง ทวี ช่างพินิจ สมชาย มีศิริ ไวทยากรณ์ มิ่งไชย พนอมรักษ์ เพชรเสถียร __________ กัลยา บำรุงญาติ ปิยะดี ปานแย้ม ณภัทร นาคสุทธิ์ ธิติมา เกิดทอง ชนิสรา เครือไชย จีรวรรณ วรพิสุทธิวงศ์ กัญญณัช ทองบุญ อังคณา มณฑาทิพย์กุล ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว คำสุภา ปัญญา โกจันทร์ (fb)ธนวรรณ ธรรมสานุกุล (fb)Polporn Apiwattanasawee (fb)Sudaporn Tongsiri (fb)Chanothai Mekawan (fb)Pekhere Suwantraiamorn ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง
4/17/20232 hours, 45 seconds
Episode Artwork

พุทธธรรม ๑๖.๑ "สัมมาสติ" : ทางสายเอก สู่ทางพ้นทุกข์ : ป. อ. ปยุตฺโต (ฉบับปรับขยาย)

"สัมมาสติ" (ทางสายเอก สู่ความพ้นทุกข์) พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร บทที่ ๑๖ องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ ตอนที่ 1 || หลักปฏิบัติธรรมสำคัญของพุทธศาสนาคือ.. สติ แม้สมาธิที่ฝึกกัน จุดสำคัญก็คือสติ จึงมีคำต่อท้ายเช่น อานาปานสติ เป็นการมีสติรู้ลมหายใจ จะสงบหรือไม่สงบก็ให้รู้ตามจริง ไม่ใช่การบังคับจิตให้สงบ ดังนั้นการเข้าใจเรื่องสติจึงสำคัญมาก เป็นอริยมรรคข้อที่ ๗ ที่ต้องเข้าใจทางด้านทฤษฎีให้ตรงก่อนด้วย อริยมรรค หมวดที่ ๓ หมวดสมาธิ ประกอบด้วยมรรคข้อที่ ๖. สัมมาวายามะ ข้อที่ ๗. สัมมาสติ และข้อที่ ๘ สัมมาสมาธิ สำหรับบทนี้แบ่งเป็นสองตอน ตอนที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของ สัมมาวายามะ และ สัมมาสติ ซึ่งสัมมาวายามะ ความเพียรชอบนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเจริญสติที่ต้องมีควบคู่กันไป ส่วนสัมมาสมาธิจะแยกไว้เป็นอีกตอน เพราะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างละเอียดและมีความยาวมาก เพื่อให้ได้ศึกษาไปทีละลำดับ และเลือกฟังภายหลังได้สะดวกขึ้นนะครับ || อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี facebook.com/jz.net __________ ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก "ครอบครัว สินธวัชต์" ครอบครัว ศรีโภคา ศรินยา อริยชาติผดุงกิจ __________ #เจ้าภาพร่วม "วิชญาฎา มุ่งวิชา" วิรัตน์ ทรงพล ญาณินท์ เวียงเกตุ รสกร กุลเพิ่มทวีรัชต์ __________ ธัชวดี ภมรานนท์ สอน กองแก้ว เพ็ง กองแก้ว ชาญ เพ็ชรกลม เฮี๊ยะ เพ็ชรกลม อุไรพร โสภณอุดมพร ลำไพ ค้ำชู ปัณณทัต โตพัญญะ ชนะภัย จันทร์ดำ วรัญญา พูลเพิ่ม __________ อริสรา สิงหภูมิ ปรัชญา สายอุดม ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว มณฑาทิพย์กุล ครอบครัว ไชยรัตน์ ครอบครัว โถวสกุล ตี๋ เนียมน่วม ปัญญา โกจันทร์ ชัยยุทธ อ่อนอินทร์ ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง
4/7/20232 hours, 19 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

"ตามดูจิต" : หลวงปู่ชา สุภทฺโท || วิธีทำกรรมฐาน สมถะ-วิปัสสนา &หลักสำคัญ-หัวใจพุทธศาสตร์ (โจโฉอ่าน)

เสียงอ่านหนังสือ "ตามดูจิต" พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง : เทศนาอบรมธรรมปฏิบัติ เพื่อความเข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่เบื้องต้นจนถึงศีล ก่อนจะเป็นขั้นสมาธิ คือ สมถะ ความสงบจิต จนถึงขั้นปัญญาคือวิปัสสนา การรู้เห็นตามเป็นจริง ขั้นตอนและเทคนิคในการรู้ลม และการตามดูจิต เพื่อสำเร็จกิจอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา อ่านโดย..อริยคุณ ชมรมผลดี facebook.com/jz.net หนังสือเล่มนี้ แม้เนื้อหาจะสั้น แต่เข้มข้นมาก เสมือนสรุปหลักพุทธศาสนาไว้ครบ ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ ในระดับที่เพียงพอกับคนทั่วไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริง แต่การศึกษาให้มากรอบด้าน ก็จำเป็นเพื่อกันหลงทาง และเสริมความมั่นใจได้ แนะนำฟัง "พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย" กับงานของ อ.พร รัตนสุวรรณ ถ้าหากเข้าใจคำว่า วิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวง สิ่งทั้งปวงสำเร็จมาแต่วิญญาณได้จริง จะไม่มีทางหลงได้เลย เพราะรู้เหตุเกิดของทุกสรรพสิ่ง ย่อมรู้ทางออก วิธีดับเหตุนั้นได้ถูกทาง และมั่นใจกว่ามากนะครับ จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย "ภัทรภร ญาณภัทรธนเมธา" ปรีชา & สุชญา นันท์นฤมิต ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา "การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง"
3/30/20231 hour, 2 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

"กุญแจภาวนา" : หลวงปู่ชา สุภทฺโท || เสียงอ่านหนังสือ - อริยคุณ ชมรมผลดี ||

เสียงอ่านหนังสือ "กุญแจภาวนา" :: พระโพธิญาณเถระ หลวงปู่ชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง || หลักสำคัญของการปฏิบัติธรรม ทำกรรมฐานทั้งในด้านสมถะ และวิปัสสนา ด้วยคำสอนที่กระชับ เรียบง่าย แต่ตรงถึงแก่นแท้สู่ความพ้นทุกข์ และเป็นสิ่งที่ผู้สนใจธรรมต้องให้ความสำคัญที่สุด คือไม่ใช่รู้ธรรมะ ด้วยการท่องจำตัวอักษร ท่องพุทธวจนได้ จำพระไตรปิฎกได้ไม่ผิดพลาด แต่ต้องรู้เข้าใจธรรมะ จากการภาวนา จึงจะเป็นการรู้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นจุดหมายหลักของพุทธศาสนา สำหรับผู้เริ่มศึกษา แนะนำให้ฟังด้วยใจสบาย ตรงไหนไม่เข้าใจให้ผ่านไปก่อน มีโอกาสค่อยกลับมาฟังใหม่ การเพียรศึกษาให้รอบด้าน ในที่สุดวันหนึ่งจะเข้าใจได้ดีขึ้น หรือเมื่อภูมิธรรมสูงขึ้น หากได้กลับมาฟังอีกครั้ง อาจจะได้พบความจริงว่า ที่เคยคิดว่าเข้าใจแล้ว กลับเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นอย่างน่าประหลาดใจทีเดียวเลยนะครับ || เสียงอ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี facebook.com/jz.net ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก กฤษณะ ชมศาสตร์ นภชา สมุจจัยมณี วิสาสินี สารพร __________ #เจ้าภาพรอง ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ครอบครัว ศุภกิจศิลป์ _____ #ร่วมกับ วิชญาฎา มุ่งวิชา ครอบครัว ศรีโภคา พูนศรี ช่างพินิจ สมใจ มิ่งไชย นภัทรธมณฑ์ แซ่พาน _____ นงค์รักษ์ สุวอ วิวัฒน์ หยองเอ่น พีชคณิต อุทัยวัฒนา จันทนา สระสืบกุล วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์ _____ กัญญ์พิชญา ใจธิตา จารุณี วานิชธนันกูล ปัญญา พุฒิพิพัฒน์ สุนันทา ทองกูล ไพลิน ดอกไม้ รักญา นาวาปัญญาธรรม _____ ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว โถวสกุล ครอบครัว ไชยรัตน์ อังคณา มณฑาทิพย์กุล เอษณะ นินนางกุล ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา ให้ธรรม ชนะการให้ทั้วงปวง อริยคุณ ชมรมผลดี โจโฉ.net
3/26/20232 hours, 7 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

พุทธธรรม ๑๕.อริยมรรค หมวดศีล || สัมมาวาจา กัมมันตะ อาชีวะ : ป. อ. ปยุตฺโต (ฉบับปรับขยาย)

"อริยมรรค หมวดศีล" คือมรรคข้อที่ ๓-๕ ได้แก่   สัมมาวาจา เจรจาชอบ , สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ , สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ   เสียงอ่านหนังสือ.. พุทธธรรมฉบับปรับขยาย  ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร? บทที่ ๑๕.องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา หมวดที่ ๒: หมวดศีล  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕   อ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี facebook.com/jz.net ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก ครอบครัว สินธวัชต์ สุเมธ คุ้มวงษ์ ปวีร์ภาพร นิธิศโชคสิทธิ์ __________ #เจ้าภาพรอง ธัชวดี ภมรานนท์ จันทนา สระสืบกุล __________ #เจ้าภาพร่วม ครอบครัว ศรีโภคา ครอบครัว เมฆาวรรณ์ ญาณินท์  เวียงเกตุ ณราวดี อนันทคุณ ฐิติยา วัฒนานิมิตกูล __________ พนอมรักษ์ เพชรเสถียร กันต์กวี เวณัธม์ ณิชชา  มาตโสภา รัชนี จันทร์จรัสวัฒนา __________ กรมลาสน์ มุ่งวิชา ชุติกานต์ สิบหมู่ สิริกร พุทธิพงศ์การรัณย์ ชูชาติ เหรียญทอง __________ กัญญณัช ทองบุญ อานุภาพ อ่วมมีเพียร ชู เพ็ชรกลม ทรัพย์ เพ็ชรกลม ไวทยากรณ์ มิ่งไชย __________ ครอบครัว คำสุภา ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ รจนา มณฑาทิพย์กุล พิพม์ศิริ ภักดีชาติ ปัญญา โกจันทร์ ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป "การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง"
3/18/20233 hours, 43 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

ความเข้าใจเรื่องชีวิต : สมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร)

เสียงอ่านหนังสือ "ความเข้าใจเรื่องชีวิต" || พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  พระนามปัจจุบันคือ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ||  อ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี facebook.com/jz.net รู้จักชีวิตให้ตรงธรรม วงจรชีวิต เกิดมาทำไม ภาพชีวิตในอนาคต ชีวิตต้องการอะไร การศึกษาชีวิตสองด้าน  สิ่งเป็นที่รัก จุดหมายของชีวิต  ที่พึ่งอันประเสริฐ  บุญบาป กรรม สุจริตธรรม ทุจริตอธรรม  เงื่อนไขของความสุข เหตุแห่งสุขที่แท้จริง  หนังสือเล่มนี้จะเป็นการสรุปเรื่องของชีวิตมนุษย์ไว้ครบถ้วนในแบบกระชับ ด้วยภาษาเข้าใจง่าย แต่คงความหมายทางธรรมที่ลึกซึ้ง แสดงธรรมชาติของชีวิตที่เป็นเรื่องยากให้เข้าใจง่ายสำหรับคนทั่วไป  นับเป็นหนังสือที่ชาวพุทธไทยทุกคนควรได้ศึกษาอย่างยิ่ง    พระปรีชาสามารถทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติของพระองค์ท่านนั้น เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ดังจะเห็นได้จากในการประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกแห่งโลก พ.ศ.2555  ผู้นำชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก 32 ประเทศ มีมติทูลถวายตำแหน่ง “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา”  ในฐานะที่ทรงได้รับการเคารพอย่างสูงสุด ซึ่งเป็นการมอบตำแหน่งนี้เป็นครั้งแรกของโลก    ___________ ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก สุเมธ คุ้มวงษ์ ครอบครัว เมฆาวรรณ์ นภัสนันท์ โชคธนานันท์ _________ #เจ้าภาพรอง ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ธัชวดี ภมรานนท์ ชลธิชา ตรีโสภา ทวี ช่างพินิจ ครอบครัว ทรงพล นภัทรธมณฑ์ แซ่พาน _________   พนอมรักษ์ เพชรเสถียร สรการต์ ทิพย์ธารทอง รสกร กุลเพิ่มทวีรัชต์ บุณฑริกา เพ็ชรกลม ภมรศรี  เพ็ชรกลม โต๊ะคุ้ง แซ่กิม ครอบครัว โชตยันดร _________    มงคล รังเกตุแก้ว เปรมฤดี มีแสงนิล ภิญญดา ร่มโพธิ ร.อ. ผดุง แสงทอง อัจฉรา โสภา สุกานดา เคนสุโพธิ์ _________    ชู เพ็ชรกลม ทรัพย์ เพ็ชรกลม ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว โถวสกุล ครอบครัว ไชยรัตน์ วิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปัญญา โกจันทร์ ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา ให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง อริยคุณ ชมรมผลดี โจโฉ.net
3/9/20232 hours, 6 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

พุทธธรรม ๑๔.อริยมรรค ๑.หมวดปัญญา || สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปปะ || (ฉบับปรับขยาย ป. อ. ปยุตฺโต : โจโฉอ่าน)

"อริยมรรค หมวดปัญญา" สัมมาทิฏฐิ และ สัมมาสังกัปปะ || เสียงอ่านหนังสือ  พุทธธรรมฉบับปรับขยาย ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร บทที่ ๑๔ องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา หมวดที่ ๑: หมวดปัญญา || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕  || อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี facebook.com/jz.net "มรรค" คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกเต็มว่า อริยอัฏฐังคิกมรรค แปลว่าทางมีองค์ ๘ ประการอันประเสริฐ เรียกสามัญว่า มรรคมีองค์ ๘  เริ่มต้นด้วยหมวดปัญญา ได้แก่มรรคข้อ ๑.สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ  ข้อ๒.สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ : เป็นจุดเริ่มต้นและทำให้มรรคในหมวดอื่นเจริญถูกทางได้จริง  โดยเฉพาะสัมมาทิฏฐิ ที่เป็นตัวนำ เป็นบุพนิมิตเพื่อการตรัสรู้ตามเป็นจริง ซึ่งอริยสัจ ๔ ประการ  หัวข้อภายใน : ความสำคัญ คำจำกัดความ ข้อควรทราบเกี่ยวกับสัมมาทิฎฐิ พร้อมพุทธพจน์ที่เกี่ยวข้อง  ทิฏฐิสองระดับ (โลกิยสัม-โลกุตร)  , สัมมาทิฏฐิกับการศึกษา , การฝึกหัดศีล อบรมความประพฤติ, แนวทางพัฒนาบุคคลผิด ๒ แบบ , สัมมาสังกัปปะ (ขั้นโลกิยะ-โลกุตระ)  อธิบายความเข้าใจผิดในพุทธธรรม สัมมาสังกัปปะกับองค์มรรคหมวดศีล &พรหมวิหาร เมตตาที่ถูกเป็นอย่างไร  ร่วมจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย #เจ้าภาพหลัก ครอบครัว สินธวัชต์ สุเมธ คุ้มวงษ์   ชญาน์พัฒน์ พัวประดิษฐ์ _________ #เจ้าภาพรอง ครอบครัว เอี่ยมวงศรี  กรศนันท์ เหลืองเจริญกิจ บุญช่วย คงคารักษ์ ครอบครัว ทรงพล  ครอบครัว ศรีโภคา  นภัทรธมณฑ์ แซ่พาน  _________ #เจ้าภาพร่วม พรเทพ วิริยะอาชา เมธากร จงไพศาล  สลิล วศินภัทร   ศิริธร ร่มโพธิ์  รัชนี วิเศษสาธร ชูเจริญวงศ์    ณัฐพร อรรถวุฒิศิลป์  กุลิสรา กิจบำรุง   รุ่งโรจน์ ยอดบุตรดี  ตรีรัตน์ ทารวรรณ   นภสวรรณ นิวแมน _________ ครอบครัว มณฑาทิพย์กุล  ครอบครัว งามสุริยะพงศ์  ครอบครัว ไชยรัตน์  ธีรวุฒิ สายมาแก้ว  ปัญญา โกจันทร์  ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง อริยคุณ โจโฉ.net  ชมรมผลดี
2/21/20232 hours, 6 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

วิญญาณคืออะไร (๒) || กำเนิดแห่งทุกสรรพสิ่งในจักรวาล || อ.พร รัตนสุวรรณ (โจโฉอ่าน)

"วิญญาณคืออะไร" (๒) อ.พร รัตนสุวรรณ   : การศึกษาเรื่องวิญญาณ สำหรับผู้เริ่มต้น (แต่เข้มข้นในเชิงวิชาการ) พร้อมคำถามตอบปัญหาเกี่ยวกับวิญญาณ : มีพุทธพจน์ว่า.. "วิญญาณ เป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวง  สิ่งทั้งปวงสำเร็จมาแต่วิญญาณ   วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป"  ซึ่งทุกสรรพสิ่งในจักรวาลสรุปเหลือเพียงนามธรรม กับรูปธรรมเท่านั้น    การรู้แจ้งเรื่องวิญญาณ ที่เป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวง จะทำให้เข้าใจหลักปฏิจสมุปบาท กฎแห่งกรรม การเกิดภพชาติ และทุกสรรพสิ่ง จะทำให้เข้าใจในหลักอริยสัจและข้อธรรมอื่นได้ง่ายขึ้น จะเกิดคุณธรรมในใจเช่นความเกรงกลัวละอายบาปด้วยเห็นชัดตามหลักกรรม มีผลต่อการละสักกายทิฏฐิ ความถือมั่นว่ากายใจนี้เป็นเรา  , วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในบาปบุญและกฎแห่งกรรม ฯลฯ  , สีลัพพตปรามาส ความเชื่อถืองมงาย ข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญขั้นต้นในการบรรลุธรรม : อ่านโดย.. อริยคุณ(โจโฉ) ชมรมผลดี  facebook.com/jz.net ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก ครอบครัว สินธวัชต์  ครอบครัว ปิติเจริญกุล  ศรินยา อริยชาติผดุงกิจ  __________ #เจ้าภาพรอง พีระพัฒน์ อุตรสฤษฏิกุล  ครอบครัว เอี่ยมวงศรี  ธัชวดี ภมรานนท์  สุเมธ คุ้มวงษ์   #เจ้าภาพร่วม พนอมรักษ์ เพชรเสถียร  สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ      ญาณินท์ เวียงเกตุ     ทวี ช่างพินิจ  ครอบครัว ศรีโภคา   ชาติชูพันธ์ นามปั่น __________ ณิชชา มาตโสภา  รัตนอาภา อัตโตหิ  สรกานต์ ทิพย์ธารทอง  พัชรา ยุทธพัฒนพร  __________ กัญญณัช ทองบุญ  อริสรา สิงหภูมิ  จิตติมา จิระภาพันธ์   สินีนาฏ จำปาทิพย์พงศ์   เพชรรินทร์ พงษ์เพ็ชรกูล ณัฐพัชร์ รุ่งเจริญ  __________ ครอบครัว งามสุริยะพงศ์  ครอบครัว คำสุภา ครอบครัว โถวสกุล  ปัญญา โกจันทร์  ไพฑูรย์ นาคแท้  อังคณา มณฑาทิพย์กุล ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา "การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง"
2/10/20236 hours, 53 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

พุทธธรรม ๑๓.โยนิโสมนสิการ : วิธีการแห่งปัญญา : ๑๐วิธีคิดสู่ความเป็นอริย : ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) : โจโฉอ่าน

เสียงอ่านหนังสือ : พุทธธรรมฉบับปรับขยาย บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา บุพนิมิตที่ ๒  "โยนิโสมนสิการ"  ปัจจัยภายในแห่งสัมมาทิฎฐิ วิธีการแห่งปัญญา เป็นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ เป็นรากฐานสำคัญแห่งอริยมรรค  เป็นตัวการสำคัญสู่ชีวิตที่ดี   || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕  ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี "โยนิโสมนสิการ" แปลว่า..  การทำในใจโดยแยบคาย หรือคิดถูกวิธี แปลง่ายๆ ว่า ความรู้จักคิด หรือคิดเป็น หมายถึง การคิดอย่างมีระเบียบ หรือคิดตามแนวทางของปัญญา คือ การรู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ เช่น ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเป็นของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัย สืบค้นถึงต้นเค้า สืบสาวให้ตลอดสาย แยกแยะสิ่งนั้นๆ เรื่องนั้นๆ ออกให้เห็นตามสภาวะ และตามความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัย โดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปทานของตนเองเข้าจับ หรือเคลือบคลุม ทำให้เกิดความดีงาม และแก้ปัญหาได้ "หัวข้อสำคัญภายใน+พุทธพจน์ที่เกี่ยวข้อง" ฐานะของความคิดในระบบการดำเนินชีวิตที่ดี & การพัฒนาปัญญา จุดเริ่มและกระบวนการของสิกขา-ศึกษา  ความสำคัญ ความหมายของโยนิโสมนสิการ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ๑๐ แบบ :: เปรียบเทียบวิธีคิดแบบอริยสัจ&แบบวิทยาศาสตร์  วิธีคิดที่สำคัญคือ..  "วิภัชชวาท"  ซึ่งเป็นชื่อเรียกอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา เป็นคำสำคัญที่ใช้แสดงระบบความคิดที่เป็นแบบของพุทธศาสนา มีความหมายคลุมถึงวิธีคิดหลายแบบไว้ในตัว  และเป็นหลักการแห่งคำสอนที่สำคัญ ที่ผู้ศึกษาคัดลอกอ้างความถึงพุทธวจนควรเข้าใจให้ตรง  เพื่อไม่เกิดความคลาดเคลื่อนในหลักธรรมคำสอน หรือเข้าใจได้ตรงกับจุดประสงค์ในพุทธวจนนั้นได้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามเป็นจริง ติดตามช่องทางหลัก youtube.com/user/MrJozho facebook.com/jz.net jozhoth.blogspot.com โจโฉ.net & jozho.net _________ ร่วมจัดทำโดย #เจ้าภาพหลัก  ครอบครัว สินธวัชต์ ดวงพร เนาวนัติ  ณัชชา ศักดิ์สุจริต _________ #เจ้าภาพรอง สุเมธ คุ้มวงษ์ ครอบครัว เอี่ยมวงศรี _________ #เจ้าภาพร่วม ครอบครัว ทรงพล จิตติมา เดอร์ สุภาภรณ์ กันทบุตร ญาณินท์   เวียงเกตุ ภมรศรี เพ็ชรกลม  รัชนี จันทร์จรัสวัฒนา _________ ครอบครัว ชุมทอง งามลักษณา ประคอง อ่วมศรีภิรมย์ วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์  พัชรี  จันทร์โทไทย __________ ครอบครัว อารีหนู ทีปกร วงศ์วิชัย   พรทิวา ละว้า  ลินดา วัฒนเกียรติวงศ์ ภารดี สมานสุวรรณ ภัทรพล ไชยพนากุล ธันย์สิตา วัฒนสุนทรฤทัย ฉัตรสุดา มนัส  __________ ครอบครัว คำสุภา ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ อังคณา มณฑาทิพย์กุล  นราพร นาคะเกศ วรรณกร เมธาทิตกรชัย จันทนา สระสืบกุล ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง
1/30/20236 hours, 44 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

โลกทิพย์ ๓ : Here & Hereafter (ชีวิตหลังตาย โลกนี้&โลกหน้า) : นักบวชต่างศาสนา แต่อธิบายตรงกับพระไตรปิฎก

เสียงอ่านหนังสือ-ฉบับแปลไทยในชื่อ.. โลกทิพย์ ภาค๓  :: Here & Hereafter  (โลกนี้&โลกหน้า) by.. Anthony Borgia : แอนโทนี บอร์เจีย ผ่านคำบอกเล่าของวิญญาณท่านสาธุคุณ Robert Hugh Benson : โรเบิร์ต ฮิวจ์ เบนสัน  แปลโดย อ.ศิริ พุทธศุกร์  อธิบายเพิ่มเติมโดย.. อ.พร รัตนสุวรรณ  (ผู้ก่อตั้งธรรมวิจัยในมหาจุฬาฯ) :: ร่วมสร้างสื่อธรรมเรื่องต่อไปที่โปรดดูที่เพจนี้ facebook.com/jz.net  เสียงอ่านโดย..อริยคุณ(โจโฉ) ชมรมผลดี    คำบรรยายชีวิตหลังตาย ในรายละเอียดเชิงลึกและหลักสำคัญต่อการพัฒนาจิตไปพร้อมกัน  โดยนักบวชคริสต์ที่มีชื่อเสียง-มีตำแหน่งสูง แต่กลับอธิบายสิ่งที่ได้เจอมา ตรงกับหลักกรรมในพระไตรปิฎก ซึ่งตรงข้ามกับคำสอนทางศาสนาของท่าน  **ควรฟังภาค๑ให้จบก่อนฟังภาคนี้นะครับ  ::  ช่องหลักยูทูบ  https://youtu.be/_7sCJpG5Dl4 **ฟังเรื่องเกี่ยวข้องแบบวิดีโอ ผีเทวดามีจริง https://youtu.be/1PWfX7gCZ34 โลกทิพย์ ภาค ๑ https://youtu.be/WsckB22eia8 หนังสือโดยสำนักค้นคว้าทางวิญญาณทั้งหมด https://www.youtube.com/playlist?list=PLzUDnIIG_BlLabeFQiyqobzAy7cg6dBtd เนื้อหาแบ่งเป็น ๓ บทดังนี้.. บทที่๑. อธิบายภาวะขณะตาย วิญญาณที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์ สายใยชีวิต การทำของญาติฉุดรั้งผู้ตายให้ทรมาน  พิธีศพ-สวดมนต์ให้ผู้ตายที่ดีจริง  บุญบาปกับเจตนา กุศลกับแสงสว่าง ไม่มีการตกนรกถาวร ทุกคนเลื่อนภูมิได้  กายทิพย์ระหว่างหลับ วิญาณเร่ร่อน วิญญาณวนเวียน ฯลฯ บทที่ ๒ ภาวะเมื่อเข้าสู่โลกทิพย์ หรือโลกของโอปปาติกะ สภาพสังคม ชุมชน ครอบครัว  อดีตคู่รักบนสวรรค์ การส่งกระแสจิตถึงมนุษย์  ความเข้าใจผิดในพิธีกรรมทางศาสนา  ซึ่งภูมิที่ท่านอยู่เป็นสวรร์ชั้นต้น ชีวิตใกล้เคียงมนุษย์ เป็นความจริงส่วนหนึ่งของภพภูมิอีกมาก เปรียบเสมือนเป็นท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้น   บทที่ ๓ สภาพของชาวโลกทิพย์  อำนาจของความคิด  การส่งกระแสความคิด  สมรรถภาพของสมองในโลกทิพย์  แสงของความคิด  อวัยวะภายในของกายทิพย์ โลกทิพย์มีมาก่อนโลกมนุษย์ ความเชื่อทางศาสนาแบบผิด ๆ  การเปลี่ยนนิสัย-ความเชื่อหลังตาย ทำได้แค่ไหน    (ร่วมสร้างธรรมทานโดย) #เจ้าภาพหลัก "ครอบครัว สินธวัชต์"  สุเมธ คุ้มวงษ์  รติพร วัฒนาการค้าดี __________ #เจ้าภาพรอง "ครอบครัว เอี่ยมวงศรี"   วิชญาฎา มุ่งวิชา  ครอบครัว ทรงพล   ทวี ช่างพินิจ   ชนะวัฒน์ เทียมบุญประเสริฐ  __________ #เจ้าภาพร่วม  ครอบครัว นามปั่น  ครอบครัว มนต์สา  ครอบครัว อ้อนดิษฐ์ กัญญณัช ทองบุญ  ณปภัช & ภธิรา วณิชคุปต์   สุนทร วงษ์แสง  จันทิมา หล่อปรีชากุล  ณัฏฐาณิชา บุญยวัฒน์  ภัทราวุธ สิงห์ศรี ธวัลรัตน์ พรพิทักษ์ดำรง นุชนารถ เลิศล้ำมีชัย ธันย์นิชา ชยพิสุทธินันท์   อุษา เทียมทอง พัชราภรณ์ ภัทรวรคุณ  เปรมใจ เหลื่อมล้ำ  นุสรา ศรช่วย  ชัยยุทธ์ อ่อนอินทร์  __________ ครอบครัว งามสุริยะพงศ์  ครอบครัว สินสมบัติ   ครอบครัว โถวสกุล  ครอบครัว ไชยรัตน์   ครอบครัว เชิดดำรงค์ ครอบครัว ชอบชน ครอบครัว รัตนวงษ์ ครอบครัว บางแก้ว ครอบครัว ตันเจริญ ธีรวุฒิ สายมาแก้ว ปองทิพย์ กลิ่นหอม  อังคณา มณฑาทิพย์กุล  Sudaporn Tongsiri ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง โจโฉ.net ชมรมผลดี อริยคุณ พุทธะธรรม  ม.ค.2566
1/20/20238 hours, 42 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

ตาสว่างรับอรุณ-ดังตฤณ "ชุดรวม 3" (Full) EP.201-300 || รวมข้อคิด หลักกรรม แนวทางพ้นทุกข์ || โจโฉอ่าน

ตาสว่างรับอรุณ-ดังตฤณ  ไฟล์รวมชุดที่ 3  EP.201-300  บทความเพื่อความสว่างทางปัญญาในทางธรรม  "หลักกรรม แนวทาง-วิธีแก้ปัญหาชีวิต ทำบุญ-ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ สมาธิ เจริญสติ ฯลฯ"  ฟังแบบแยกหัวข้อ และตอนล่าสุดที่นี่  https://www.youtube.com/playlist?list=PLzUDnIIG_BlLAFiN8YWvLcBfkrOo368VD   ::    บันทึกเสียงโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี  :: ร่วมจัดทำโดย.. "ครอบครัว  ลิ้มรัตนเมฆา" โดย.. บุรินทร์ ลิ้มรัตนเมฆา   ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา   || ดูกิจกรรมบุญล่าสุดที่เพจนี้เท่านั้น ..  https://www.facebook.com/jz.net    ต้นฉบับที่มา : รวมเสียงโจโฉทั้งฉบับทุกเรื่อง และงานล่าสุด : ดูที่นี่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLzUDnIIG_BlIC3hNDfGOKzF0sENyQSOA5 ติดตาม ติดต่อ : โจโฉ.net หรือที่ https://jozhoth.blogspot.com เผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาต แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น ห้ามตัดต่อแก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต
1/8/20236 hours, 41 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

วิธีฝึกสมาธิ "บริกรรมพุทโธ" : หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี (ศิษย์หลวงปู่มั่น - โจโฉอ่าน)

*** เสียงอ่านหนังสือ :: ฝึกหัดสมาธิ โดยบริกรรมพุทโธ  : พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์  (หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี) วัดหินหมากเป้ง  จ.หนองคาย  พระเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระสายพระป่า ศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต   || ผลิตสื่อ-บันทึกเสียงโดย..โจโฉ ||  ร่วมจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. "สมรภูมิ อ่อนศรี"  ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำครั้งนี้เสมือนได้ร่วมทำด้วยตัวท่านเอง  : ผู้ให้ปัญญาย่อมได้ปัญญา :: การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง (พุทธพจน์)  ** ฉายาของพระจะเป็นภาษาบาลี อย่างของหลวงปู่ เทสรํสี  ต้องอ่านว่า เท สะ รัง สี  ซึ่งมักจะอ่านผิดว่า เทด รัง สี   และการเขียนฉายา ที่ถูกต้องเขียนแบบบาลีเท่านั้นนะครับ   ซึ่งบางทีผมเองก็เผลอเขียนตามคนอื่นเหมือนกัน  พึ่งมาเข้าใจไม่นานนี่เอง    || สื่อธรรมบันทึกเสียงโดย..โจโฉ (อริยคุณ - ชมรมผลดี)  จัดทำเพื่อเป็นสาธารณกุศล  ด้วยเนื้อหาหลายแนวทาง จากครูบาอาจารย์ ด้วยคำอธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทุกเรื่องเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทาง  ไม่ต้องขออนุญาต  แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น  (** ห้ามตัดต่อดัดแปลงแก้ไขเสียง ก่อนได้รับอนุญาต)   ขออนุโมทนากับทุกกำลังใจ ที่มีให้กันเสมอมา  ขอให้เจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป  พ้นทุกข์ภัยทั้งปวง   ** การสนับสนุนที่ดีที่สุดคือการร่วมศึกษาธรรม หากไม่มีผู้ฟัง คงไม่รู้จะทำไปทำไมนะครับ   ติดต่อ ดาวน์โหลด ฯลฯ www.โจโฉ.net (เว็บใหม่) https://jozhoth.blogspot.com www.jozho.net (เว็บเก่า) สินค้าชมรม www.jzserum.com 
1/4/20231 hour, 20 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

"ปฏิปัตติ วิภัชน์" จากหนังสือ..ธัมมานุธัมมปฏิบัติ-หลวงปู่มั่น || กระบวนการแห่งอริยมรรค || คุณหญิงดำรงธรรมสาร (โจโฉอ่าน)

"ปฏิปัตติวิภัชน์" 1 ใน 5บทความอันทรงคุณค่า จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2475  ก่อนที่ภายหลังจะถูกนำไปพิมพ์ในชื่อว่า.. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ   โดยระบุว่าเป็นการสนทนาธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  เป็นบทความธรรมที่รวมหลักสำคัญในทางปริยัติและแนวปฏิบัติไว้อย่างประณีต ลุ่มลึก แสดงถึงความแตกฉานในธรรมของผู้เรียบเรียง  จนได้รับการยกย่องจากพระกรรมฐานและผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกหลายท่าน ว่าเป็นหนังสือที่ควรแก่การศึกษา เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง  :  อ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี  : จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย..  "นุชนันท์  กฤษฎาธิวุฒิ"  ภายหลังมีการพิสูจน์ชัดจากหลักฐานหลายอย่างว่าแต่งโดย คุณหญิงดำรงธรรมสาร (ใหญ่ วิเศษศิริ)  ซึ่งภายหลังได้บวชเป็นแม่ชีจนถึงบั้นปลายชีวิต  || นับเป็นที่น่าเสียดายพอสมควร ด้วยหนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมมายาวนานหลายสิบปี  ก็เพราะคนเชื่อและศรัทธาในหลวงปู่มั่น ทำให้เปิดใจศึกษา น้อมใจนำไปปฏิบัติตามได้ง่าย  แต่พอถูกเผยแพร่ในชื่อแม่ชีคุณหญิงใหญ่  ก็ทำให้ความสนใจน้อยลงอย่างมาก ทั้งที่เนื้อหาในหนังสือนั้นเป็นประโยชน์อย่างมาก และยากจะหาใครเรียบเรียงธรรมในระดับสูงมาให้ศึกษาได้ง่ายขึ้นในแบบกระชับครบถ้วนเท่านี้มาก่อน  จนท่านได้รับการชื่มชมจากทั้งผู้แตกฉานในฝ่ายปริยัติและฝ่ายปฏิบัติว่า เป็นเพชรน้ำเอกของสตรีในสมัยกึ่งพุทธกาล ชมรมผลดีเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในบทความทั้งหมดของแม่ชีใหญ่ จึงได้จัดทำเป็นเสียงอ่านเพื่อสืบต่อมรดกธรรมอันล้ำค่านี้ ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป (ต้องขออนุโมทนากับ.. "คุณนุชนันท์  กฤษฎาธิวุฒิ"  ที่รับเป็นเจ้าภาพหลักในชุดนี้)   ทั้งนี้ได้จัดทำมาแล้ว 4 ชุด  ชุดนี้เป็นชุดที่ 5 ซึ่งเป็นชุดสุดท้าย  ท่านผู้สนใจในธรรม ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง  ควรได้ฟังได้ศึกษาเนื้อหาทั้งหมดให้ครบตั้งแต่ชุดแรก เนื้อหาในบางตอนอาจจะค่อนข้างลึกพอสมควร เป็นเสมือนรวมแก่นธรรมที่สำคัญที่เน้นไปในด้านการปฏิบัติ  ซึ่งอาจต้องมีพื้นฐานผ่านการปฏิบัติมาบ้าง จึงจะเข้าใจได้ดีขึ้นนะครับ   ทั้งนี้การฟังซ้ำไปมา หรือมีโอกาสกลับมาฟังใหม่ตามสมควร จะช่วยให้ข้อสงสัยหลายอย่างกระจ่างชัดขึ้น หรือจะช่วยให้ท่านเข้าใจบางแง่มุมได้ลึกซึ้งขึ้นไปตามลำดับ   ต้นฉบับ https://youtu.be/T2o7VSbyPWo ฟังเสียงอ่านชุดนี้ทั้งหมดที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=R58fK4PX2SE&list=PLzUDnIIG_BlIAHjaX_GAHiGt1t9qS8LhD ติดตามกิจกรรมบุญล่าสุด facebook.com/jz.net
12/31/20221 hour, 6 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

พุทธธรรม.๑๒ ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ :หลักศรัทธา จุดเริ่มมรรค | กัลยาณมิตร | "บุพภาคแห่งการศึกษา" | ป. อ. ปยุตฺโต (อริยคุณ-โจโฉ อ่าน)

เสียงอ่านหนังสือ.. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย  บทที่ ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะที่ดี =  "กัลยาณมิตร"  || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕  || เนื้อหาภายในว่าด้วยเรื่องจุดเริ่มต้นแห่งมัชฌิมาปฏิปทา หรือการปฏิบัติธรรม คือสัมมาทิฎฐิ  โดยที่บทนี้จะอธิบายถึงปัจจัยภายนอกแห่งสัมมาทิฎฐิคือ.. ปรโตโฆสะที่ดี คือเสียงหรือคำจากผู้อื่นที่ดี ซึ่งมีความหมายเท่ากับ กัลยาณมิตร  เป็นปัจจัยจากสังคม อาจเรียกว่า.. วิธีการแห่งศรัทธา  มีพุทธพจน์ว่า.. “กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์”  ซึ่งในบทนี้จะแจกแจงถึงความสำคัญ-คุณสมบัติและหน้าที่ของกัลยาณมิตร ความสำคัญของสังคหวัตถุ ๔  *หลักแห่งศรัทธา ความสำคัญ ขอบเขต คุณประโยชน์ ศรัทธาที่ถูกทางคืออย่างไร การพัฒนาปัญญาที่เริ่มจากศรัทธา การพิจารณาตามหลัก กาลามสูตร และ อปัณณกสูตร และพุทธพจน์ที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง      || ดูกิจกรรมบุญล่าสุดที่เพจนี้เท่านั้น .. facebook.com/jz.net เลือกฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=OdRaKBpftp4&list=PLzUDnIIG_BlINP-4GdI9k-A9_OuTV5dzI บทเริ่มต้นพุทธธรรม https://youtu.be/OdRaKBpftp4 เฉพาะภาพรวม https://youtu.be/gf700gI_UJQ อ่านพุทธธรรมออนไลน์ที่นี่ https://book.watnyanaves.net/buddhadhamma "หนังสือทั้งหมดของสมเด็จฯ ป. อ. ปยุตฺโต "(คลิก) https://www.watnyanaves.net/th/book_list ติดต่อติดตามโจโฉที่นี่ โจโฉ.net อ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย #เจ้าภาพหลัก ครอบครัว สินธวัชต์ สุเมธ คุ้มวงษ์  อารัมภา เฉลยญาณ ______________ #เจ้าภาพรอง ญาณินท์   เวียงเกตุ  ครอบครัว ทรงพล  พนอมรักษ์ เพชรเสถียร  สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ                              ______________ #เจ้าภาพร่วม ฉันทนา เบิกบาน ซอพพา  ปิติพร สุขสุราษฎร์        เมธพัณณ์ เลิศกาญจนาพร          ______________ ณิชชา  มาตโสภา นงเยาว์ ด้วงบ้านยาง รัตนอาภา อัตโตหิ ครอบครัว อารีหนู กัญญณัช ทองบุญ กัญยา นิ่มนวล ______________ ชวศรี สุภัททธรรม นัชชา อภิวราวุฒิ สุรีย์พร ศูนย์คล้าย อัญณ์ชญา ตติยวัฒนสิริ เยาวมาลย์ ขจรเกียรติคุณ สมพร คำมุงคุณ ผุสดี ศรีสวัสดิ์ พยุง&เพลินพิศ ม่วงงาม ______________ ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว คำสุภา ครอบครัว แท่งทอง ครอบครัว โถวสกุล ครอบครัว​ สินสมบัติ ธีรวุฒิ สายมาแก้ว วีระยุทธ จับหมั่น อังคณา มณฑาทิพย์กุล ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา "การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง"
12/26/20224 hours, 4 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

"ผีเทวดามีจริง" หลักฐานจากพระไตรปิฎก | การติดต่อ & ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ | อ.พร รัตนสุวรรณ (โจโฉอ่าน)

เสียงอ่านหนังสือ.. "ผี-เทวดา มีจริง" รวบรวมจากหลักฐานในพระไตรปิฎก และข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ พร้อมทั้งการติดต่อโอปปาติกะ ที่ปรากฎในคัมภีร์พุทธศาสนา โดย.. อ.พร รัตนสุวรรณ  อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี  (โจโฉ.net)  || ควรฟังคำแนะนำ คำนำ คำชี้แจง ฯลฯ ไปตามลำดับ ให้ครบก่อนเท่านั้น  [ โอปปาติกะ เป็นชีวิตประเภทมีกายทิพย์ ที่เกิดด้วยกรรม  เช่น สัตว์นรก เปรต เทวดา พรหม ]  ชีวิตหลังตายมีจริงอย่างไร จากหลักฐานในพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาท ที่เมื่อศึกษาได้ถูกต้องเข้าใจจริงจะเกิดประโยชน์แค่ไหนอย่างไร  เนื้อหาค่อนข้างเป็นเชิงวิชาการ และมีศัพท์บาลีพอสมควร  อาจดูยากสักหน่อย สำหรับผู้พึ่งเริ่มศึกษา  ก็ขอให้อดทนฟังด้วยใจสบาย ไม่ต้องพยายามเข้าใจให้ได้ในทันที  มีเวลาค่อยกลับมาฟังซ้ำ  || แนะนำให้ศึกษาเพิ่มจากหนังสือของ สำนักค้นคว้าทางวิญญาณอีกหลายเรื่อง  ที่จัดทำแล้วและจะทำอีกหลายเล่ม  จะทำให้เข้าใจได้ถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะครับ  (ดูกิจกรรมบุญล่าสุดที่เพจนี้เท่านั้น  facebook.com/jz.net) __________ จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย #เจ้าภาพหลัก ครอบครัว สินธวัชต์  สุพจน์ วัชรประทีป  ธัญญรัตน์ โรยดี  __________ #เจ้าภาพรอง สุเมธ คุ้มวงษ์  ครอบครัว เอี่ยมวงศรี  ธวัลรัตน์ พรพิทักษ์ดำรง ธันย์นิชา ชยพิสุทธินันท์    __________ #เจ้าภาพร่วม พิชยา ช่างพินิจ  ครอบครัว ทิพย์ธารทอง  ครอบครัว แก้วศรีงาม  ปิยพงษ์  คล้ายคลึง  พีชคณิต อุทัยวัฒนา  รสกร กุลเพิ่มทวีรัชต์ บุญช่วย คงคารักษ์   ชลลัดดา เมฆวัน  ณัชชาพร มีสัจ     สุชาดา จาดบรรเทิง  พชิราณัฏฐ์ เทศผ่องใส    ทัศนีย์ อัจฉริยวงศ์กุล    สมโภชน์ โชติประยูร  พัชรา ยุทธพัฒนพร  __________ ครอบครัว โรจน์สันติบุญศิริ ศุภมาศ บุญประเสริฐ  ครอบครัว คำสุภา   ครอบครัว งามสุริยะพงศ์  ครอบครัว โถวสกุล   อังคณา มณฑาทิพย์กุล  ฯลฯ  ไม่ประสงค์ออกนาม ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป
12/14/20224 hours, 20 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

มัชฌิมาปฏิปทา : พุทธธรรม ๑๑ || ทางสายกลาง มรรค ไตรสิกขา || ป. อ. ปยุตฺโต (โจโฉอ่าน)

พุทธธรรม-ฉบับปรับขยาย ภาคที่ ๒   ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร?  บทที่ ๑๑.บทนำของมัชฌิมาปฏิปทา (หรือทางสายกลาง คือมรรค๘)   สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕  อ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี   บทนำสู่ความเข้าใจธรรมในภาคปฏิบัติคือ.. "มรรค & ไตรสิกขา" ทั้งของพระและชาวบ้าน  : ทางสายกลางที่แท้คืออย่างไร  รู้จักส่วนประกอบ ฐานะ กระบวนการและความสัมพันธ์ ในองค์ธรรมที่เกี่ยวข้อง  ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทาและมรรค ในฐานะต่าง  ๆ   || ระบบและองค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา  ระบบแยกส่วนของไตรสิกขา  ปัจจัยช่วยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ การพัฒนามรรคาในชีวิตของแต่ละคน ฯลฯ   ในหนังสือจะมีบทความพิเศษต้นภาคสอง คือ..  ภาพรวม"มัชฌิมาปฏิปทา" ซึ่งท่านนำไปพิมพ์รวมไว้กับ ภาพรวมมัชเฌนธรรมเทศนา ภายใต้ชื่อว่า.. พุทธธรรมเฉพาะภาพรวม และชมรมผลดีจัดทำเป็นเสียงอ่านไว้ก่อนแล้ว  เพื่อความเข้าใจที่ครบถ้วน ควรได้ฟังก่อน หรือย้อนกลับไปฟังอีกครั้งนะครับ   || ร่วมสร้างสื่อธรรม-ดูกิจกรรมบุญล่าสุดที่เพจนี้เท่านั้น https://www.facebook.com/jz.net   (เว็บไซต์หลักล่าสุด www.โจโฉ.net ) ____________________ *เลือกฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นได้อีกที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=OdRaKBpftp4&list=PLzUDnIIG_BlINP-4GdI9k-A9_OuTV5dzI   *บทเริ่มต้นพุทธธรรม https://youtu.be/OdRaKBpftp4   *พุทธธรรมเฉพาะภาพรวม https://youtu.be/gf700gI_UJQ *รวมเสียงโจโฉทั้งฉบับทุกเรื่อง : ดูที่นี่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLzUDnIIG_BlIC3hNDfGOKzF0sENyQSOA5   ____________________ อ่านพุทธธรรมออนไลน์ที่นี่ https://book.watnyanaves.net/buddhadhamma "หนังสือทั้งหมดของสมเด็จฯ ป. อ. ปยุตฺโต " https://www.watnyanaves.net/th/book_list ____________________ ผลิตสื่อ-บันทึกเสียงโดย..โจโฉ ร่วมจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย  (#เจ้าภาพหลัก) "ครอบครัว สินธวัชต์" ไพรัช&สุชาดา จันทรามิตร   ____________ (#เจ้าภาพรอง) สุเมธ คุ้มวงษ์ ครอบครัว อำนาจหาญกิจ จิดาภรณ์ คงสิบ อาชีพ ชำนาญแป้น สมมน เตชวรรณสิทธิ์ คมศร ลิ้มกุลธร อภิชาติ ศรีรัตนอร่าม ____________   (#เจ้าภาพร่วม) ครอบครัว ทรงพล รัตนอาภา อัตโตหิ พนอมรักษ์ เพชรเสถียร เข็มทอง โภคาพานิชย์ พลอยไพลิน สุทธิเดช สรวงพร ทีโส ณิชชา มาตโสภา อุไร ศรีเมือง ทิพย์เกษรใช้บางยาง ____________ วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์ วิวัฒน์ หยองเอ่น  นงค์รักษ์ สุวอ กัญญณัช ทองบุญ  ปัญญา โกจันทร์  ____________ ครอบครัว เหรียญทอง  ศศิธร แนมไสย ครอบครัวงามสุริยะพงศ์ ธีรวุฒิ สายมาแก้ว ครอบครัว โถวสกุล ครอบครัว ไชยรัตน์ อังคณา มณฑาทิพย์กุล ทิวาภรณ์ แจ่มดารา  (f)Natchapat Nuekngam (f)Suriyon Khetkorn ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา "การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง"
12/2/20225 hours, 17 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

"ชีวิตหลังความตาย" Life in the world unseen (โลกทิพย์๑) นักบวชต่างชาติ เล่าสิ่งที่เจอตรงกับพระไตรปิฎก : โจโฉอ่าน

หนังสือแปลที่อยากแนะนำ :: เรื่องเล่าชีวิตหลังความตาย จดบันทึกโดย.. มร.แอนโธนี บอร์เจีย  ผ่านคำบอกเล่าของวิญญาณท่าน.. สาธุคุณ โรเบิร์ต ฮิวจ์ เบนสัน  ด้วยการติดต่อทางสมาธิ   || เรื่องน่าสนใจคือ.. ใจความหลักสำคัญ ตรงกับหลักกรรมในพระไตรปิฎก  ทั้งที่ท่านเป็นนักบวชชาวคริสต์ ที่มีตำแหน่งสำคัญ  : หนังสือนี้ได้รับความนิยมมากพอควรในต่างประเทศ  ||  แปลโดย.. ศิริ พุทธศุกร์  อ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี    ส่วนสำคัญคือ.. คำแนะนำ คำนำ คำปรารถ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องฟังก่อน  จะทำให้การศึกษาเรื่องภพชาติเกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักการเทศนาแบบ.. "อนุปุพพิกถา" ที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้   ::  ปัจจุบันมีคนเลิกนับถือศาสนามากขึ้นเรื่อย ๆ  แต่คนเชื่อแบบงมงายมีมากกว่าหลายเท่า  นั่นเพราะไม่ศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างถูกต้อง  :: หนังสือนี้จะเป็นกรณีศึกษาให้เห็นว่า กฎแห่งกรรม คือหลักธรรมชาติอันเป็นสากล ที่ทุกศาสนาต้องอยู่ในกฎนี้  ไม่ว่าจะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง หรือไม่มีก็ตาม  : ตายแล้วไม่สูญ การเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่จริง ฯลฯ ** เวอร์ชั่นเสียงอ่านนี้ มีคำอธิบายเพิ่มเติมต้นเรื่อง+ท้ายบท+สรุปท้ายเรื่อง ที่รวบรวมจากตำรา-คำสอนครูบาอาจารย์  เพื่อไว้พิจารณาเพิ่มเติมสำหรับคนพุทธโดยตรงต่างหากนะครับ  ____________________ "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ผลิตสื่อ-บันทึกเสียงโดย..โจโฉ ร่วมจัดทำสื่อชุดนี้โดย (เจ้าภาพหลัก) ครอบครัว สินธวัชต์ บุรินทร์ ลิ้มรัตนเมฆา  George Clinton Bushey ____________________ (เจ้าภาพรอง) ครอบครัว ปิติเจริญกุล ครอบครัว เอี่ยมวงศรี  สุเมธ คุ้มวงษ์ น้ำอ้อย เซเมอร์ ญาณินท์   เวียงเกตุ                  ____________________ (เจ้าภาพร่วม) ครอบครัว ศรีโภคา   ครอบครัว อำนาจหาญกิจ       ชลธิชา  โภคาพานิชย์      ณัชชา คณาอนันต์  ทวี ช่างพินิจ  ธนารัตน์ ชมเนตร  ณิชชา มาตโสภา   (เจ้าภาพท้ายเรื่อง) รัตนอาภา อัตโตหิ พีชคณิต อุทัยวัฒนา สุชาดา แซ่ซือ กัญญณัช ทองบุญ จิรวีณ หทัยรัตน์ จารุณี วานิชธนันกูล เปรมฤดี มีแสงนิล ภิญญดา ร่มโพธิ์ อัจฉรา โสภา สุกานดา เคนสุโพธิ์ กรมลาสน์ มุ่งวิชา ชุติกานต์ สิบหมู่ สิริกร พุทธิพงศ์การรัณย์ ชูชาติ เหรียญทอง (f)Tavorn Nakvilai ครอบครัว โถวสกุล ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว คำสุภา อังคณา มณฑาทิพย์กุล ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป ร่วมสร้างสื่อธรรมที่นี่..  facebook.com/jz.net ติดต่อ ติดตาม โจโฉ.net
11/19/202210 hours, 18 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

ตาสว่างรับอรุณ-ดังตฤณ (ชุดรวม๒ :: EP.101-200) :: ธรรมสำหรับคนทุกวัย แก้ปัญหาชีวิตด้วยหลักกรรม แนวปฏิบัติธรรม สวดมนต์ สมาธิ เจริญสติในชีวิตประจำวัน (โจโฉอ่าน)

รวมบทความธรรมโดย.. ดังตฤณ : อ่านโดย.. อริยคุณ(โจโฉ)  กฎแห่งกรรม วิธีทำบุญ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ สมาธิ เจริญสติ แก้ปัญหาชีวิตด้วยหลักกรรม || ชุดรวม 2 ตอนที่ 101-200   :: จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. "ครอบครัว สันตะสว่าง"  ดูตอนย่อยล่าสุดที่นี่.. https://www.youtube.com/playlist?list=PLzUDnIIG_BlLAFiN8YWvLcBfkrOo368VD  ::   ร่วมสร้างสื่อธรรมที่นี่..  https://www.facebook.com/jz.net  เผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทาง ไม่ต้องขออนุญาต แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น ห้ามตัดต่อแก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต .. .. .. .. .. .. .. ติดต่อ ติดตาม โจโฉ.net / jozho.net
10/31/20225 hours, 24 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

"ปฏิปัตติ นิเทศ" : (ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ๔) : ใจความสำคัญที่ชาวพุทธต้องรู้

1 ใน 5  งานเขียนอันทรงคุณค่า ซึ่งถูกนำไปรวมตีพิมพ์เผยแพร่ต่อเนื่องมายาวนานภายใต้ชื่อ.. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ โดยระบุว่าเป็นคำสอนหลวงปู่มั่น  ต่อมาภายหลังจึงได้พบหลักฐาน ที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าเขียนโดย.. คุณหญิงดำรงธรรมสาร (ใหญ่ วิเศษศิริ)  ตั้งแต่ครองเพศฆราวาส  ก่อนที่ต่อมาจะออกบวชเป็นแม่ชี จนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิต    นับเป็นเพชรน้ำเอกแห่งสตรี ในยุคกึ่งพุทธกาล  ที่น่ายึดเป็นแบบอย่าง และเป็นประจักษ์พยานให้เห็นว่า  แม้เป็นสตรี แม้ยังไม่ได้บวช ก็มีความสามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างลึกซึ้ง   และทำประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาได้อย่างมากมาย   **  ฟังเสียงอ่านในชุด ธัมมานุธัมมปฏิบัติทั้งหมดที่นี่ (คลิก)      :: || สำหรับกิจกรรมบุญล่าสุด ร่วมจัดทำเสียงอ่าน ติดตามเพจนี้เท่านั้นนะครับ facebook.com/jz.net(คลิก) เนื้อหาภายใน :  แจกแจงคุณของพระรัตนตรัย (พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ)  : ไตรสรณคมน์-การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ   : ความรู้ ความสามารถพิเศษของพระพุทธเจ้า (ทศพลญาณ เวสารัชชญาณ)  :  อามิสบูชา-ปฏิบัติบูชา   : การละสังโยชน์  สักกายทิฏฐิ & อัตตานุทิฏฐิ  มิจฉาทิฏฐิ กามราคะ ปฏิฆะ  อกุศลวิตก ๓  อินทรีย์ ๕  ธรรมที่เป็นกุศล & ธรรมที่เป็นอกุศล   อย่างไรคือปัญญารู้ตามจริง ฯลฯ  จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. "ครอบครัว ตั้งสกุลไพศาล"   ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในมหาธรรมทานครั้งนี้ร่วมกันนะครับ    ||  สื่อธรรมบันทึกเสียงโดย..โจโฉ (อริยคุณ - ชมรมผลดี)  ทุกเรื่องเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทาง  ไม่ต้องขออนุญาต  แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น  (** ห้ามตัดต่อดัดแปลงแก้ไขเสียง ก่อนได้รับอนุญาต) 
10/17/20221 hour, 18 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

บทสรุปนิพพาน : พุทธธรรม ๑๐ (ปัญหา-จุดมักเข้าใจผิด) : ฉบับปรับขยาย - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) | |:เสียงโจโฉ

พุทธธรรม-ฉบับปรับขยาย ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร  บทที่ ๑๐.บทสรุปเรื่องเกี่ยวกับนิพพาน  (ลักษณะพิเศษ ปัญหา-จุดที่มักเข้าใจผิด) : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕  บันทึกเสียงโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี (2565)  เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน  แนะนำให้ฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นพุทธธรรม ก่อนฟังขึ้นไปตามลำดับจะดีที่สุดนะครับ    ** เลือกฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นได้ที่นี่ (คลิก)     || ** อ่านพุทธธรรมออนไลน์ที่นี่(คลิก)    ||  **"อ่านหนังสือทั้งหมดโดย..สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป. อ. ปยุตฺโต "(คลิก) ติดต่อ ร่วมบุญ ฯลฯ โจโฉ.net (เว็บใหม่) jozho.net (เว็บเก่า) "เฟซบุ๊ก แฟนเพจ"  (ดูงานที่จะทำล่าสุดที่นี่) facebook.com/jz.net ______________ ร่วมจัดทำโดย **(เจ้าภาพหลัก) ครอบครัว สินธวัชต์ สุเมธ คุ้มวงษ์  ______________ *(เจ้าภาพรอง) พิทยา ฮอมบัค (Hombach) ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ญาณินท์ เวียงเกตุ วิชญาฎา มุ่งวิชา อรุณ​ ลีลัครานนท์  ______________ (เจ้าภาพร่วม) ประไพจิตร หันกลาง  ครอบครัว ศรีโภคา ครอบครัว ทรงพล       สุภาพร  เทียมบุญประเสริฐ   พนอมรักษ์ เพชรเสถียร    อัจฉรากร ภัตรสุวัณณาคาร ครอบครัว อารีหนู กุลิสรา กิจบำรุง รุ่งโรจน์ ยอดบุตรดี ตรีรัตน์ ทารวรรณ นภสวรรณ นิวแมน กัญญ์พิชญา ใจธิตา ปัญญา โกจันทร์ วราภัสร์ ปิงยศ  อังคณา มณฑาทิพย์กุล นทิตา มงคลศิริ ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว คำสุภา ครอบครัว โถวสกุล ธีรวุฒิ สายมาแก้ว (f)Narudee Jeab  (f)Shisa Gift Rattanakornphan (f)Nada Habbeebtee Ana Behibak ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา  ในมหาธรรมทานนี้ร่วมกันนะครับ
10/12/20222 hours, 6 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

หลักสำคัญ ของการบรรลุนิพพาน :พุทธธรรม ๙ [ฉบับปรับขยาย ป. อ. ปยุตฺโต-โจโฉอ่าน]

พุทธธรรม-ฉบับปรับขยาย  บทที่ ๙ "หลักการสำคัญ ของการบรรลุนิพพาน" : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕   พุทธพจน์แสดงหลักบรรลุมรรคผล-นิพพาน  1.หลักทั่วไป  2.หลักสมถะที่เป็นฐาน  3.หลักวิปัสสนาที่เป็นมาตรฐาน , ความต่างของพระอริยแต่ละระดับ,  สรุปหลักปฏิบัติตามนัยแห่งคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ , ปัญหาเกี่ยวกับการบรรลุธรรม ฯลฯ  แนะนำให้ฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นพุทธธรรม บทนำสู่พุทธธรรม พุทธธรรมเฉพาะภาพรวม   ก่อนเป็นบทที่ 1 แล้วฟังขึ้นไปตามลำดับ จะดีที่สุด  ฟังเสียงอ่านทั้งหมดที่นี่ (คลิก) จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย (เจ้าภาพหลัก) "ครอบครัว สินธวัชต์" ณภาภัช สกุลณะมรรคา สิริรัตน์ ใหม่สุวรรณ์ (เจ้าภาพรอง) คุณแม่กาศ ชำนาญแป้น อภิรัตน์ เคราส์ (Krauss) น้ำอ้อย เซเมอร์ ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ญาณินท์ เวียงเกตุ ชุมพล สกุลร่มโพธิ์ชัย ธนรมย์ คงพิริยะพุฒิ ครอบครัว ทรงพล (เจ้าภาพร่วม) พนอมรักษ์ เพชรเสถียร ชนน ช่างพินิจ ครอบครัว ศรีโภคา ฐิติยา วัฒนานิมิตกูล สุเมธ คุ้มวงษ์ วนัสสุดา บัวจูม ปิยพงษ์ คล้ายคลึง สิงห์ทอง เหลืองเจริญกิจ ภาวนา เหลืองเจริญกิจ กรศนันท์ เหลืองเจริญกิจ เจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ พลอยไพลิน สุทธิเดช วันทนา ฉกะนันท์ วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์ ครอบครัว อารีหนู ครอบครัว มนต์สา ครอบครัว อ้อนดิษฐ์ คุณแม่บู่ นาคมาตร์ นราพร นาคะเกศ กัญ ศรีวิชชุพงษ์ ครอบครัว งามสุริยพงศ์ ธีรวุฒิ สายมาแก้ว ณัฐนวพร ธนาศุภเศรษฐ์ ครอบครัว คำสุภา อังคณา มณฑาทิพย์กุล ครอบครัว โถวสกุล ธนิดา อ่อนน้อม ศรีลัลนา แดงทองดี Thitirat T James ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา "การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง" "อ่านพุทธธรรมออนไลน์" https://book.watnyanaves.net/buddhadhamma "หนังสือ:สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์" https://www.watnyanaves.net/th/book_list ติดต่อ ร่วมบุญ ฯลฯ โจโฉ.net (เว็บใหม่) jozho.net (เว็บเก่า) เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (ดูงานที่จะทำล่าสุดที่นี่) facebook.com/jz.net
9/29/20224 hours, 7 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

ตาสว่างรับอรุณ-ดังตฤณ "ชุดรวม 1" (EP.01-100) : ข้อคิดหลักธรรม-กรรม ฯลฯ

บทความธรรม.. "ตาสว่างรับอรุณ" เขียนโดย.. ดังตฤณ  (ไฟล์รวมชุดที่ 1  EP.01-100)  ::  "หลักธรรม หลักกรรม แนวทาง-วิธีแก้ปัญหาชีวิต ทำบุญ-ปฏิบัติธรรม ฯลฯ"  บันทึกเสียงโดย.. อริยคุณ(โจโฉ) ชมรมผลดี  :: ร่วมจัดทำโดย.. "ครอบครัว อินทรัตน์"   ** บทความชุดนี้ จะมีเนื้อหาประเด็นย่อยหลากหลาย  บางหัวข้ออาจดูไกลตัว หรือไม่ตรงกับสิ่งที่สนใจ  แต่ปกติจะมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ซ่อนอยู่ในแต่ละหัวข้อนั้นอีกมาก  ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับกรณีอื่นได้อย่างหลากหลาย   หรืออย่างน้อย เก็บไว้เป็นหลักเพื่อช่วยแนะนำคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี  อยากให้ลองเปิดใจฟังให้ครบทุกหัวข้อ และจะดียิ่งขึ้น หากใช้เสียงอ่านชุดนี้ เพื่อดึงสติ ประคองจิตให้เป็นกุศล ด้วยการนำมาฟังซ้ำอีกเป็นระยะ ตามความพร้อมและโอกาสนะครับ จัดทำวันละ 1-2 ตอน เมื่อครบทุกร้อยตอน จึงจะนำมารวมลงแบบนี้อีกทีนะครับ  ติดตามฟังตอนล่าสุด ได้ทุกวันจากยูทูบ.. โจโฉ เสียงธรรม Official (คลิกที่นี่)   ____________ "ติดต่อ ติดตาม ฯลฯ" โจโฉ.net (เว็บใหม่) jozho.net (เว็บเก่า) เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (ดูงานที่จะทำล่าสุดที่นี่) facebook.com/jz.net อ่านหนังสือดังตฤณ dungtrin.com
9/25/20225 hours, 22 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

ปฏิปัตติ วิภังค์ [ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ๓]

เสียงอ่านหนังสือ "ปฏิปัตติ วิภังค์" หนึ่งในห้าบทความถามตอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ซึ่งถูกรวมไว้ในหนังสือที่ได้รับความนิยมมายาวนาน ภายใต้ชื่อว่า.. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ  โดยระบุว่าเป็น.. "คำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต"  ก่อนที่ภายหลัง จะมีหลักฐานชี้ชัดว่า  ทั้งหมดมาจากบทความธรรม 5 เรื่อง ที่เขียนโดยแม่ชี คุณหญิงดำรงธรรมสาร (ใหญ่ วิเศษศิริ)  หนังสือนี้ได้รับความนิยมและพิมพ์เผยแพร่ไปจำนวนมาก  โดยที่พระผู้ทรงธรรมจำนวนมาก ต่างกล่าวสรรเสริญ ถึงความลึกซึ้งในคำสอนชุดนี้  ท่านผู้สนใจใฝ่ธรรม ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง  ถ้ามีโอกาส ควรหาอ่านหรือฟังให้ครบทั้ง 5 เรื่องนะครับ เป็นหนังสือแนะแนวปฏิบัติธรรม ที่เนื้อหาเข้มข้น ลึกซึ้ง แต่ค่อนข้างกระชับ  อาจดูยากไปบ้างสำหรับผู้มาใหม่ ขอเพียงแต่อดทนศึกษา ฟังผ่าน ๆ ด้วยใจสบาย ๆ ไปก่อน  ถ้ายังไม่เข้าใจ ให้ฟังผ่าน ๆ ไปก่อน  มีโอกาสค่อยกลับมาฟังซ้ำไปมา  จะเข้าใจได้มากขึ้นไปตามลำดับนะครับ   แต่หากยังไม่เข้าใจจริง ๆ  แนะนำว่า ควรสละเวลาศึกษา พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ซึ่งชมรมผลดี กำลังจัดทำอยู่ จะเป็นการปูพื้นเพื่อเข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างเป็นขั้นตอน  เพื่อเข้าใจองค์รวม ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง รู้หลักสำคัญที่จำเป็นให้ได้ครบก่อน พอมาศึกษาคำสอนครูบาอาจารย์ หรือแม้แต่อ่านพระไตรปิฎก  ก็จะทำให้เข้าใจได้ง่าย และตรงทางมากขึ้นนะครับ (จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย) "ครอบครัว คงคาสุวรรณ" *เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ *เพลินพิศ พระโพธิ์ *อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ติดต่อ ร่วมบุญ ดาวน์โหลด ฯลฯ www.โจโฉ.net (เว็บใหม่) www.jozho.net (เว็บเก่า) เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (ดูงานที่จะทำล่าสุดที่นี่) facebook.com/jz.net
9/14/20221 hour, 3 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

ปฏิปัตติ วิภาค (ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ๒)

หนังสือ "ปฏิปัตติวิภาค" (ธัมมานุธัมมปฏิบัติ)  งานเขียนอันทรงคุณค่า เป็นที่ยอมรับจากผู้ทรงธรรม   ทั้งในด้านปริยัติ และด้านปฏิบัติ  โดย.. แม่ชีคุณหญิงดำรงธรรมสาร (ใหญ่ วิเศษศิริ)   || ; หนังสือของแม่ชีที่นิยมพิมพ์เผยแพร่มีทั้งหมด 5 เล่ม  เป็นลักษณะถามตอบปัญหาธรรม  พร้อมการอธิบายในแง่การปฏิบัติเป็นหลัก  ภายหลังมีการเข้าใจผิด นำมารวมเล่มเป็นหนังสือชื่อ.. "ธัมมานุธัมมปฏิบัติ"   และระบุว่าเป็นการสนทนาธรรมของหลวงปู่มั่นกับพระเถระ  โดยที่หนังสือได้รับความนิยมและตีพิมพ์ไปจำนวนมาก  เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ชี้แจงไว้แล้วในเสียงอ่านเรื่อง.. "ปฏิปัตติ ปุจฉาวิสัชนา" (เจ้าภาพในการจัดทำ) "สิงห์ทอง เหลืองเจริญกิจ"  ภาวนา เหลืองเจริญกิจ  กรศนันท์ เหลืองเจริญกิจ เจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ "ตัวอย่างเนื้อหา" การละความยินดียินร้าย ในโลกธรรม๘ / การเจริญจรณะ ๑๕ คือ เสขะปฏิบัติ  ข้อปฏิบัติของพระเสขะ  (พระเสขะ แปลว่า ผู้ยังต้องศึกษา  คือพระอริยตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป แต่ยังไม่สำเร็จเป็นอรหันต์  เมื่อสำเร็จอรหันต์ จึงเรียกว่า พระอเสขะ  แปลว่า ผู้ไม่ต้องศึกษา  คือจบกิจในพระศาสนาแล้ว จึงไม่มีข้อที่ต้องฝึกปฏิบัติอีกต่อไป    ผู้ต้องการพ้นทุกข์ พ้นอบาย จึงควรใส่ใจการเจริญจรณะ ๑๕ ให้ยิ่งขึ้นไป) -การพิจารณาธรรมในธรรม   รู้ตามจริง ในเรื่อง.. อายตนะ วิญญาณ ผัสสะ เวทนา อารมณ์  เพื่อถอนอัตตานุทิฐิ / การละสังโยชน์ ตัดกิเลสวัฎฎ์  และปิดท้ายด้วย พุทธภาษิต เปรียบการข้ามฟาก กับเหล่าสาวกในระดับต่าง ๆ    ติดต่อ ร่วมบุญ ฯลฯ www.โจโฉ.net (เว็บใหม่) www.jozho.net (เว็บเก่า) เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (ดูงานที่จะทำล่าสุดที่นี่) facebook.com/jz.net
9/12/20221 hour, 3 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

สมถะ-วิปัสสนา &วิมุตติ: พุทธธรรม ๘ (ฉบับปรับขยาย ป. อ. ปยุตฺโต)

พุทธธรรมฉบับปรับขยาย “ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร”  บทที่ ๘. ข้อควรทราบเพิ่มเติม เพื่อเสริมความเข้าใจ (ของการบรรลุนิพพาน) ว่าด้วยเรื่อง..  "สมถะ-วิปัสสนา" ความหลุดพ้น (เจโตวิมุตติ-ปัญญาวิมุตติ) , ความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับ อนัตตา และนิพพาน  ||: สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)    จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕  :: เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี (จัดทำเสียงอ่าน ก.ย.2565) :: ติดต่อ ดาวน์โหลด  ร่วมบุญ ฯลฯ  www.โจโฉ.net (เว็บใหม่)  www.jozho.net (เว็บเก่า) ------------------------- ร่วมจัดทำสื่อชุดนี้โดย.. (เจ้าภาพหลัก) "ครอบครัว สินธวัชต์" ภรธิดา นาคะไกรกุล ญาณินท์ เวียงเกตุ     (เจ้าภาพรอง) จันทิมา หล่อปรีชากุล  ณัฏฐาณิชา บุญยวัฒน์  ภัทราวุธ สิงห์ศรี "ครอบครัว ทรงพล" ปฏิพัทธ์ พลายแก้ว  ชนะวัฒน์ เทียมบุญประเสริฐ  ่(ร่วมจัดทำ) "ครอบครัว อารีหนู" สุนันทา ทองกูล  ไพลิน  ดอกไม้  รักญา นาวาปัญญาธรรม  อุไรพร โสภณอุดมพร ปัณณทัต โตพัญญะ  รัชนี วิเศษสาธร ชูเจริญวงศ์   ณัฐพร อรรถวุฒิศิลป์ สลิล วศินภัทร    พัชราภรณ์ หิรัณย์ภิวงศ์ ณิชชา มาตโสภา  ครอบครัว ไชยรัตน์ ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ อังคณา มณฑาทิพย์กุล ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) และขออนุโมทนาอย่างยิ่ง กับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนาม ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป "ให้ธรรม=ให้อำมฤต (อมตะ)"  (พุทธพจน์)
9/10/20221 hour, 36 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

อริยบุคคล : พุทธธรรม ๗ (ฉบับปรับขยาย ป. อ. ปยุตฺโต)

พุทธธรรมฉบับปรับขยาย : ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร บทที่ ๗.ประเภทและระดับแห่งนิพพาน และผู้บรรลุนิพพาน  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕   ** สำหรับบทนี้ เนื้อหาเด่นคือเรื่อง.. อริยบุคคล  คือผู้บรรลุนิพพาน หรือผู้บรรลุธรรม ประเภทและระดับต่าง ๆ อาจดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่ก็จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ต้องการพ้นทุกข์ ที่ต้องรู้เข้าใจให้ตรง ไม่เช่นนั้นอาจเดินหลงทาง พลาดโอกาสสำคัญในชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย เนื้อหาส่วนแรกจะเป็นการอธิบาย ประเภทและระดับของนิพพาน  เพื่อโยงไปถึงประเภทและระดับของผู้บรรลุนิพพานอีกทีหนึ่งนะครับ  ซึ่งในบทที่ ๖ ที่ผ่านมา จะเป็นการศึกษาให้เข้าใจเรื่องนิพพาน  ในแง่ของภาวะและคุณลักษณะ ที่เป็นภาพรวมเบื้องต้น เพื่อความเข้าใจถูกต้องครบถ้วน ควรฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นพุทธธรรม  และฟังตามลำดับบทไปจะดีที่สุดนะครับ   ร่วมจัดทำสื่อชุดนี้โดย.. (เจ้าภาพหลัก) "ครอบครัว สินธวัชต์" สิตาภา ทวีพิริยะ ญาณเดช เรืองจันทร์ (เจ้าภาพรอง) "George Clinton Bushey"   ชนิกานต์ อัศวกวินทิพย์  ครอบครัว อ่อนศรี ครอบครัว ตั้งสกุลไพศาล ครอบครัว เอี่ยมวงศรี  "เจ้าภาพร่วม" พนอมรักษ์ เพชรเสถียร ชนน ช่างพินิจ ญาณินท์ เวียงเกตุ บุญจันทร์  โภคาพานิชย์  ครอบครัว ทรงพล ครอบครัว นิลจินดา สมศักดิ์ โรจน์สันติบุญศิริ กัลยา บำรุงญาติ  ปิยะดี ปานแย้ม   ณภัทร นาคสุทธิ์     ชนิสรา เครือไชย     จีรวรรณ วรพิสุทธิวงศ์   สมจิตร พิมพ์พงษ์    ปัทมา แสงสมทรง   อินทิรา ดีเจริญวิรุฬ   สุธิดา ภู่ประดิษฐ์    ธิติมา เกิดทอง วรรณวีร์ ธีระชาญณรงค์ วรัญญา พูลเพิ่ม  อานุภาพ อ่วมมีเพียร สรพรพรรณ สายสินธุ์ชัย จันทนา สระสืบกุล ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว โถวสกุล ครอบครัว คำสุภา อังคณา มณฑาทิพย์กุล Suparada Budthongchai นทิตา มงคลศิริ Chotima Tanajirapas ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป การให้ธรรม(แท้) ชื่อว่าให้อมตะ "ชนะการให้ทั้งปวง"
8/31/20223 hours, 38 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

นิพพาน : พุทธธรรม ๖ (ฉบับปรับขยาย-ป. อ. ปยุตฺโต)

ก่อนปฏิบัติธรรม ควรรู้เกี่ยวกับจุดหมายสูงสุดให้เข้าใจ เพื่อไม่หลงทางเสียเวลาไปฟรีทั้งชีวิต  เสียงอ่านหนังสือ.. "พุทธธรรม" ฉบับปรับขยาย : ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร บทที่ ๖.วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน : ประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้จากชีวิตนี้ || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) จากต้นฉบับครั้งที่ ๕๕  จัดทำบันทึกเสียงโดย..โจโฉ เสียงธรรม (อริยคุณ - ชมรมผลดี)  เหมาะสำหรับใช้ฟังเพื่อจับภาพรวมในเบื้องต้นหรือเพื่อฟังทบทวน  ทุกเรื่องนำไปเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทาง  ไม่ต้องขออนุญาต  แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น  ห้ามตัดต่อแก้ไขเสียง  (อ่านต้นฉบับทั้งหมด พุทธธรรมออนไลน์กดที่นี่)  ติดตามโจโฉได้ที่ โจโฉ.net ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา "เจ้าภาพหลัก" ครอบครัวสินธวัชต์ ชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ พัลลภา พุทธจันทร์  "เจ้าภาพรอง" สิงห์ทอง เหลืองเจริญกิจ   เจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ กรศนันท์ เหลืองเจริญกิจ ครอบครัวเอี่ยมวงศรี รักษมล อัคระธรรม นิตยา  จันทรโชติ ชนิกานต์ อัศวกวินทิพย์ ณัฐชัย สถิตพงศ์ไพบูลย์ ญาณินท์ เวียงเกตุ ครอบครัว อริยตระกูล ครอบครัว ทรงพล พนอมรักษ์ เพชรเสถียร ภัทธิรา ช่างพินิจ  ในนาม.. undefined "เจ้าภาพร่วม" พิเชษฐ์​ เสลาหอม วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์ ร่มฟ้า โบสุวรรณ์ ศศินิภา ระสารักษ์ พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ ฐิตาภา วรพันธ์ กฤษณา ผโลปกรณ์ วรพงษ์ แก้วแสนเมือง  เมธพัณณ์ เลิศกาญจนาพร วีรยา ธนยากร สุพจน์ ทิวบุญเลี้ยง สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ พีชคณิต อุทัยวัฒนา ครอบครัว บุญทรง ศรีสุดา นันทสุขเกษม ศุภมาศ บุญประเสริฐ ไพฑูรย์ วสันคสิทธิ์ ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ศิริพร ความหมั่น นทิตา มงคลศิริ ศิลนทรรช สกุลเลิศวิรัตน์ วรรณกร เมธาทิตกรชัย อังคณา มณฑาทิพย์กุล ครอบครัวไชยรัตน์ ครอบครัวโถวสกุล ธีรวุฒิ สายมาแก้ว ปพิชญา ตั้งสกุลไพศาล นฤมล ตั้งสกุลไพศาล Sudarat Petcharamanee Wassana Thoobputtar ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง
8/17/20225 hours, 5 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

กฎแห่งกรรม : พุทธธรรม ๕ (ป. อ. ปยุตฺโต - เสียงโจโฉ)

พุทธธรรมฉบับปรับขยาย ตอน.. ชีวิตเป็นอย่างไร  บทที่ ๕. "กรรม"  ในฐานะหลักธรรมที่เนื่องอยู่ในปฏิจจสมุปบาท   : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) จากต้นฉบับครั้งที่ ๕๕   เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน ควรศึกษาตามลำดับตั้งแต่  บทเริ่มต้นพุทธธรรม จนถึงบทที่ ๑ และเรียงตามลำดับบทไปนะครับ  ||  อธิบายเรื่อง..กรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ที่ครอบคลุมเนื้อหาหลายแง่มุม  เช่นเรื่อง.. ความหมาย/ประเภทของกรรม  กรรมนิยาม  การให้ผลของกรรม/วิบากกรรม  การแก้กรรมในพระไตรปิฎก  กรรมที่ทำให้สิ้นกรรม  เกณฑ์ตัดสินกรรมดีชั่ว พุทธพจน์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   ชุดพุทธธรรมนี้ เป็นการสรุปเนื้อหาจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์เกี่ยวข้อง พร้อมคำอธิบาย คำแปล นัยแฝง การนำมาใช้ให้เกิดผลตรงหลักธรรม ฯลฯ  จัดเป็นหมวดหมู่ แจกแจงโดยละเอียด  จะเป็นเชิงวิชาการค่อนข้างลึก  แต่ถือว่านำมาศึกษาได้ง่ายขึ้นกว่าการค้นคว้าพระไตรปิฎกด้วยตัวเอง   หากฟังตรงไหนไม่เข้าใจ ไม่คุ้นศัพท์ ขอให้ฟังด้วยใจสบาย ฟังผ่าน ๆ  ไม่ต้องพยายามกดดันตัวเองให้เข้าใจ เพราะจะยิ่งทำให้ไม่เข้าใจ   มีเวลาค่อยย้อนกลับมาฟังซ้ำไปมา จะเข้าใจดีขึ้นตามลำดับนะครับ    เนื้อหาในหลายบท บางส่วนจะเป็นเรื่องที่ลึก อาจไม่จำเป็นกับคนทั่วไป ก็ขอให้ฟังไว้ประดับความรู้เท่านั้น  สำหรับเสียงอ่านควรใช้เพื่อฟังในเบื้องต้น หรือไว้ฟังทบทวน ผู้สนใจในเชิงลึก+ที่มาอ้างอิงโดยละเอียด  ศึกษาเพิ่มเติมได้จากพุทธธรรมออนไลน์(คลิกที่นี่)    ร่วมสร้างสื่อธรรมเรื่องต่อไปดูที่เว็บไซต์หลัก โจโฉ.net(คลิก)  หรือที่เพจหลัก facebook.jz.net (คลิก) ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา กับท่านที่เป็นหลักสำคัญให้เกิดสื่อธรรมชุดนี้ขึ้นมา หากขาดการสนับสนุน ชมรมผลดีคงทำงานต่อไม่ได้ หรือสร้างงานออกมาได้น้อยลง ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจ และทุกการสนับสนุนที่มีให้เสมอมานะครับ     "เจ้าภาพหลัก" ครอบครัว สินธวัชต์ ครอบครัว ลิ่วสัมฤทธิ์  ครอบครัว พันธุ์เกตุมงคล บุรินทร์ ลิ้มรัตนเมฆา  ไพรัช&สุชาดา จันทรามิตร  "เจ้าภาพรอง" ญาณินท์  เวียงเกตุ กมลทิพย์ อินทวิเชียร (ครอบครัว) แก้วนพกุล & รัตนคร ณปภัช & ภธิรา วณิชคุปต์ นุชนารถ เลิศล้ำมีชัย  พัชราภรณ์ ภัทรวรคุณ "เจ้าภาพร่วม-ต้นเรื่อง" ครอบครัว ทรงพล สรวุฒิ ช่างพินิจ ปุณณพินทุ์ สุขกลึง พนอมรักษ์ เพชรเสถียร ชนิกานต์ อัศวกวินทิพย์ เปรมฤดี  กังสนารักษ์ สุรพล ปธานวนิช เข็มทอง โภคาพานิชย์ "เจ้าภาพร่วม-ท้ายเรื่อง" ครอบครัว เภตรานุรัตน์ ครอบครัว เฉลิมกลาง ครอบครัว เรืองศรี  รัตนอาภา อัตโตหิ ธนัย ยวงสุวรรณ เรืองศรี รักไพรสุเทพสิริ ครอบครัว ทีมสวยสวดมนต์ ชนะภัย จันทร์ดำ  ร.อ. ผดุง แสงทอง ศิริธร ร่มโพธิ์  พรเทพ วิริยะอาชา  ลำไพ ค้ำชู มงคล รังเกตุแก้ว  อานุภาพ อ่วมมีเพียร ศุภมาศ บุญประเสริฐ ครอบครัวงาม สุริยะพงศ์ น้ำทิพย์ ณัฐประสิทธิ์กุล ครอบครัวโถวสกุล ครอบครัวไชยรัตน์ ธีรวุฒิ สายมาแก้ว อรทัย ฮวบกระโทก วิชาญ มณฑาทิพย์กุล ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป เสียงโจโฉทุกเรื่องนำไปเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทาง  ไม่ต้องขออนุญาต  แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น  ห้ามตัดต่อแก้ไขเสียง  "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ผลิตสื่อ-บันทึกเสียงโดย.. โจโฉ เสียงธรรม / ชมรมผลดี Official โจโฉ.net(คลิก)
7/26/20228 hours, 12 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

ปฏิจจสมุปบาท : พุทธธรรม ๔ (การเกิดดับ สังสารวัฎ ภพชาติ ชีวิต &ทุกข์)

พุทธธรรม-ปรับขยาย  : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ชีวิตเป็นอย่างไร บทที่ ๔.."ปฏิจจสมุปบาท"  การที่สิ่งทั้งหลาย อาศัยกันๆ  จึงเกิดมีขึ้น , การเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายโดยอาศัยกัน  เป็นหลักธรรมสำคัญ ที่แสดงความเกิดดับแห่งชีวิต และความเกิดดับแห่งทุกข์ของบุคคล   เรียกอีกชื่อว่า.. อิทัปปัจจยตา หรือ ปัจจยาการ  เป็นกฎธรรมชาติ หรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดา  ไม่เกี่ยวกับการอุบัติของพระศาสดาทั้งหลาย เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และทรงนำมาสั่งสอนแก่หมู่ประชา ผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดในหลักปฏิจจสมุปบาทเท่านั้น  จึงจะพ้นทุกข์ พ้นสังสารวัฎไปได้    (ต้นฉบับครั้งที่ ๕๕) บันทึกเสียงโดย.. โจโฉ (อริยคุณ ชมรมผลดี)  ร่วมจัดทำสื่อชุดนี้โดย.. "เจ้าภาพหลัก"  ครอบครัว สินธวัชต์ บงกชธร นาคสวัสดิ์   ชญาน์พัฒน์ พัวประดิษฐ์ เกศรี ขจรเกียรติคุณ  เจ้าภาพรอง.. George Clinton Bushey  สิงห์ทอง เหลืองเจริญกิจ ครอบครัว ลภิรัตนากูล ครอบครัว ทาทอง ครอบครัว เอี่ยมวงศรี  ประเสริฐพร พรหมวิศิษฎ์ สุนทร วงษ์แสง อุษา เทียมทอง เปรมใจ เหลื่อมล้ำ นุสรา ศรช่วย เจ้าภาพร่วม กัมปนาท คำม่วง จตุรงค์ ช่างพินิจ นิยม โคตรมณีย์ สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ  ครอบครัว นิติศรวุฒิ ครอบครัว ทรงพล  ครอบครัว อดิเทพสถิตย์ รัตนอาภา อัตโตหิ  พรรณทิพย์ สันติภากร ชัยณรงค์-อรวรรณ อนุสนธิวงษ์ อริสรา สิงหภูมิ   จิตติมา จิระภาพันธ์  สินีนาฏ จำปาทิพย์พงศ์    เพชรรินทร์ พงษ์เพ็ชรกูล   ณัฐพัชร์ รุ่งเจริญ    เมธากร จงไพศาล    ศุภมาศ บุญประเสริฐ ครอบครัว เรืองศรี Voraphan Dongsongkram So Vathana ครอบครัว คำสุภา ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ กนกวรินทร์ ขำเขียว ครอบครัว คูวัฒนวณิช พัฒณานนท์ นาคสวัสดิ์ กัญญณัช ทองบุญ ครอบครัวโถวสกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล ธีรวุฒิ สายมาแก้ว ภาวนา แซ่ลิ้ม กรรณิการ์ สิงห์แก้ว ณัฐสุดา คงนุช  Titaree Keeratipakdepong คมศักดิ์ พลอินทวงษ์ สุพรรณรัตน์ ถิรเจตภูวดล ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา ปิติในมหาธรรมทานนี้ร่วมกันนะครับ  ขอความเจริญรุ่งเรืองในทางกุศล จงมีแก่ทุกท่านโดยพร้อมเพรียง และเป็นปัจจัยส่งให้รู้ธรรม เห็นธรรม บรรลุธรรมได้ในเร็ววันนี้ด้วยเทอญ.. สาธุ 
7/13/20227 hours, 25 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

ไตรลักษณ์ : พุทธธรรม ๓ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)

"ชีวิตเป็นอย่างไร" บทที่ ๓  ไตรลักษณ์ : กฎธรรมชาติ , ลักษณะ ๓ ประการในความจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย || พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕  อ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี   :: เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วน  แนะนำให้ฟังตามลำดับ โดยเริ่มต้นที่.. บทเริ่มต้นพุทธธรรม ..บทนำสู่พุทธธรรม ..พุทธธรรมเฉพาะภาพรวม  ก่อนเป็นบทที่ ๑ ขันธ์ห้า และเรียงตามลำดับบทไปนะครับ  จัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดย *เจ้าภาพหลัก สุพัตรา สินธวัชต์ ประไพจิตร หันกลาง ครอบครัว ชินวัฒนกุลชัย ครอบครัว เกษราธิคุณ ชัยพร อินทรกุญชร *เจ้าภาพรอง อนุชา ราญรอน โบ เดชพันธวณิช ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ชัชวาล  จันทรโชติ พรพักตร์ นิรันต์วรภัทร์ วิชญาฎา มุ่งวิชา กรฎาริน ตั้งสกุล ร่วมจัดทำโดย.. พนอมรักษ์ เพชรเสถียร ทวี ช่างพินิจ สาโรจน์ หัทยาสมบูรณ์ มาลี ลิ่มมะดัน ครอบครัว หยองเอ่น ครอบครัว ทรงพล สุชาดา วิมลสัจจารักษ์ เรืองศรี รักไพรสุเทพสิริ ศิริวรรณ ยังวิริยะกุล สิงห์ทอง เหลืองเจริญกิจ ชลธิชา  โภคาพานิชย์ วารินทร์ & บุศดี วัฒนยืนยง ครอบครัว เจษฎาวัฒน์ พัลธกรณ์​ บัวประเสริฐ รสกร กุลเพิ่มทวีรัชต์ จีรภรณ์ เชี่ยวเลื่อน พินิจ อุทัยวัฒนา ณิชชา มาตโสภา ศิริลักษณ์  อิโนอุจิ ครอบครัว ยวงสุวรรณ ครอบครัว อมรวิทยกิจเวชา -- ศศิธร แนมไสย จามจุรี ถนอมศิริศิลป์ อรรถพร ชูบานเย็น ปุณยนุช อินทะนิล ครอบครัวงามสุริยะพงศ์ อ. ณัฐพล พลอยมะกล่ำ อ. สมใจ อ่องสุวรรณ วิภา บุญทรง ครอบครัว คำสุภา อังคณา มณฑาทิพย์กุล ครอบครัว โถวสกุล อำนาจ บุญช่วง รัตนาภรณ์ รักนาค กำชัย รัตนชินกร มณีพรรณ รัตนชินกร เบญจมาส รัตนชินกร Pakpimol Sae-liw Jason Little Chaya Varunchaya Nattikarn Wongsophanakul กัญ ศรีวิชชุพงษ์ กิตติวุฒิ ผลีสนธิ สุริยน เขตร์กรณ์ Nattapong Tanyakittikul ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาร่วมกัน เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไปได้   :: ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา
6/19/20227 hours, 51 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

อายตนะ ๖ : พุทธธรรม ๒ (ทางรับรู้ของชีวิต)

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป. อ. ปยุตโต  || ตอน.. ชีวิตคืออะไร บทที่ ๒ “อายตนะ ๖” (แดน/ทางรับรู้ คือ ตาหูจมูกลิ้นกายใจ)  หนังสือพุทธธรรม  เป็นหนังสือที่ประมวลข้อธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา  จากพระไตรปิฎก และคำภีร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  มาสรุปจัดเป็นหมวดหมู่ อย่างเป็นระบบ ควรสละเวลาศึกษาให้ได้ทั้งหมดสักครั้งในชีวิต || อ่านต้นฉบับหนังสือได้ที่ https://www.watnyanaves.net  || แนะนำให้ศึกษาตามลำดับ เริ่มด้วย.. "บทเริ่มต้นพุทธธรรม" เป็นอันดับแรก (จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕) อายตนคืออะไร ประกอบและสัมพันธ์กับอะไรบ้าง , ประเภทของความรู้ ,ความถูกต้อง-ผิดพลาดของความรู้ (สัจจะ ๒ ระดับ,วิปลาส ๓) , พุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนะ , คุณค่าทางจริยธรรม-การรู้เข้าใจและปฏิบัติต่อเรื่อง อายตน ให้เกิดประโยชน์ , และบันทึกพิเศษเรื่อง ปัญญา ๓ จัดทำโดยเจ้าภาพหลัก ครอบครัว สินธวัชต์ ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ชูวิทย์ ศรีโภคา ดาวุธ จันทร์ศิริ เจ้าภาพรอง ครอบครัว บุ๊ปลิซ เรืองศรี รักไพรสุเทพสิริ อนันต์​ & มะลิวัลย์​ แสงโสรจสุข ร่วมจัดทำโดย.. ชาตย์จิณณ์วรา นิธิวุฒิเดช วิภาภัทร์ ธิโนชัย อุไร ศรีเมือง รักชนนท์ จนิตส์ พนอมรักษ์ เพชรเสถียร ครอบครัว หยองเอ่น ฤทธิ์ธี โตดวง ผณินทร อัศวศิริวิลาศ สุภาพร  เทียมบุญประเสริฐ ครอบครัว ทรงพล ครอบครัว มาตโสภา ครอบครัว แทนม้วน กรสิริ อังกุลานนท์ สุภิญญา จารุรัตน์กิจ บัวสด ชัยเมือง ปุณณพินทุ์ สุขกลึง กฤติยาณี พานพิศุทธ์ ภารดี สมานสุวรรณ ภัทรพล ไชยพนากุล พัชราภรณ์ ภัทรวรคุณ ธันย์สิตา วัฒนสุนทรฤทัย นัชชา อภิวราวุฒิ ฉัตรสุดา มนัส -- อุไรวัลย์ สมิท มยุรินทร์ Jitlawan ภานุวัฒน์ สุกใส รัตนอาภา อัตโตหิ วีระยุทธ จับหมั่น อังคณา มณฑาทิพย์กุล ครอบครัว โถวสกุล ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว ลีลามณี ครอบครัว ไชยรัตน์ ณภัทร พูลดำริห์ ธีรวุฒิ สายมาแก้ว วรัลชญาน์ ศักดิ์ไชยเมธี กัญ ศรีวิชชุพงษ์ ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม) "ขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนาม"   ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไปได้   :: ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา   ติดต่อ/ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำเรื่องต่อไป ดูที่ โจโฉ.net (คลิก)
5/21/20223 hours, 15 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

ขันธ์ ๕ : พุทธธรรม ๑ ชีวิตคืออะไร

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป. อ. ปยุตโต  || ตอน.. ชีวิตคืออะไร บทที่ ๑.. ขันธ์ ๕  ส่วนประกอบ ๕ อย่างของชีวิต ที่ต้องรู้เข้าใจให้ตรงก่อน ::  หนังสือพุทธธรรม  เป็นหนังสือที่ประมวลข้อธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา  จากพระไตรปิฎก และคำภีร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  มาสรุปจัดเป็นหมวดหมู่ อย่างเป็นระบบ ควรสละเวลาศึกษาให้ได้ทั้งหมดสักครั้งในชีวิต   แนะนำให้ฟังตามลำดับตั้งแต่.. ๑.บทเริ่มต้นพุทธธรรม สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน  ก่อนเป็น.. ๒.บทนำสู่พุทธธรรม  และ ๓.พุทธธรรมเฉพาะภาพรวม  แล้วจึงมาเป็นบทที่ ๑ คือเรื่องขันธ์ ๕ ก่อนจะฟังบทต่อไปตามลำดับนะครับ  || อ่านต้นฉบับหนังสือได้ที่ www.watnyanaves.net "จัดทำโดยเจ้าภาพหลัก"  ครอบครัว สินธวัชต์ ประไพจิตร หันกลาง บุรินทร์ ลิ้มรัตนเมฆา ครอบครัว จันทรามิตร ร่วมจัดทำโดย.. รติยา รุ่งเรืองสาร วิชญาฎา มุ่งวิชา ภัทธิรา ช่างพินิจ ครอบครัว หยองเอ่น วราภรณ์ จาตนิล  ครอบครัว อธิสกุล  บุญจันทร์  โภคาพานิชย์ พัฒน์นรี รัตนเสถียร จณัญญา  บุญจนานนท์ สุกิตชนะชัย หัทยาสมบูรณ์ วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์ ครอบครัว เหรียญทอง ปัญญา โกจันทร์ พัณณ์ชิตา จุฑาสุริยะนันท์  นภชา สมุจจัยมณี   วิสาสินี สารพร   ทีปกร วงศ์วิชัย    พรทิวา ละว้า   ลินดา วัฒนเกียรติวงศ์  จันทนา สระสืบกุล ปิยะนุช เกตุทองเรือง ครอบครัว งามสุริยะพงศ์  วิชาญ มณฑาทิพย์กุล ครอบครัว คำสุภา ครอบครัว โถวสกุล Aiyakarn Yambun นราพร นาคะเกศ Pakpimol Sae-liw และขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไปได้   :: ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา  :: ติดตาม ติดต่อ ร่วมบุญ ดูที่ โจโฉ.net
5/7/20221 hour, 35 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

บทเริ่มต้น..พุทธธรรม (กำเนิด ลักษณะ สิ่งที่ควรรู้ก่อน)

พุทธธรรมฉบับปรับขยาย : บทเริ่มต้น  ความนำ สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน และลักษณะทั่วไปของพุทธธรรม : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับ พิมพ์ครั้งที่ 55  บทเริ่มต้นนี้เพื่อปูพื้นความเข้าใจ เกี่ยวกับที่มา กำเนิดแห่งพุทธธรรม หรือพุทธศาสนา ซึ่งควรจะรู้และเข้าใจก่อน สำหรับเสียงอ่านชุดพุทธธรรม ที่ชมรมผลดีจัดทำแนะนำให้ฟังเรียงลำดับตามบท จะดีที่สุด โดยเริ่มด้วยบทเริ่มต้นนี้ก่อน  ตามด้วย บทนำสู่พุทธธรรม  และพุทธธรรม เฉพาะภาพรวม  ก่อนเป็นบทที่หนึ่งคือเรื่องขันธ์ห้า ไปจนจบนะครับ หนังสือพุทธธรรม เป็นการสรุปคำสอนในพระพุทธศาสนา ประมวลเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งคำอธิบายในเชิงความหมาย  และคำศัพท์ คำแปล ความหมายแฝง  ที่มาต่าง  ๆ เป็นเนื้อหาธรรมโดยตรง ที่ควรรู้เข้าใจ และควรอ่านหรือฟังให้ได้สักครั้งในชีวิต  สำหรับผู้เริ่มศึกษา อาจจะรู้สึกยากไปบ้าง ก็อยากให้อดทนศึกษา โดยฟังผ่าน ๆ  ด้วยใจที่สบาย ตรงไหนไม่เข้าใจก็ปล่อยไปก่อน แล้วกลับมาฟังซ้ำ หรือนำจุดที่สงสัยไปสืบค้นต่อภายหลัง  การเข้าใจธรรม เป็นอริยทรัพย์ที่ประเมิณราคาไม่ได้ จึงยากและต้องใช้ความเพียรมากเป็นธรรมดา  แต่หากไม่ท้อถอย ขยันหมั่นเพียรศึกษาวันหนึ่งก็จะไปถึงจุดหมายได้จริง พระไตรปิฎก มีเนื้อหาจำนวนมาก และเป็นสิ่งที่แปลมาจากภาษาอื่น ยังไม่นับกับการสืบต่อด้วยการแต่งเป็นบทสวด เพื่อให้ท่องจำได้สะดวก จึงมักมีคำที่ใช้แทน หรือประโยคซ้ำไปมาจำนวนมาก การจะศึกษาอ่านเองให้เข้าใจจริง ไม่ใช่เรื่องง่าย  การได้ศึกษาหนังสือพุทธธรรมก่อน จึงทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า  การศึกษาทฤษฎีให้เข้าใจ เปรียบเสมือนการเดินทาง ที่ควรรู้แผนที่ให้ถูกต้องก่อน ไม่อย่างนั้น อาจเดินหลงทางไปไกล แก้ไขไม่ทัน และส่งความเสียหายให้กับชีวิตในอีกหลายภพชาติข้างหน้า ทั้งที่คิดดี ทำดี ตั้งใจดีมาแต่ต้น การฟังธรรม เป็นการปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันได้  ด้วยการเจริญสติ หรือทำสมาธิไปด้วยขณะฟัง จึงได้ประโยชน์ทั้งสองทาง เป็นหลักประกันระดับหนึ่ง เพื่อไม่ให้หลงทาง อย่างน้อยก็ควรรู้เข้าใจหลักสำคัญ อันเป็นแก่นแท้ในพุทธศาสนาให้เข้าใจ ทั้งเพื่อประโยชน์ตน และผู้อื่น    เพราะยังมีอีกจำนวนมาก ที่ท่านปฏิบัติดี ถูกตรง แต่พอไม่ได้ศึกษาทฤษฎีโดยละเอียด การถ่ายทอด การใช้ศัพท์ ก็อาจจะผิดเพี้ยนไป ทำให้มีผลต่อการเผยแผ่ธรรมในภาพรวมได้นะครับ   [ จัดทำเพื่อร่วมเผยแพร่โดย.. ครอบครัว อินทรัตน์ & ครอบครัว สันตสว่าง  ]  ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไปได้   :: ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา  
4/23/202249 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

พุทธธรรม ภาพรวม

พุทธธรรม" เฉพาะภาพรวมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) สรุปหลักธรรม กฎธรรมชาติ และข้อปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์  หลักสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ก่อน เพื่อเข้าใจพุทธศาสนาให้ตรง   ควรศึกษาตามลำดับ ตั้งแต่..บทนำสู่พุทธธรรม จึงมาเรื่องนี้ ก่อนศึกษาพุทธธรรมในบทต่อไป ที่ชมรมผลดีกำลังจัดทำอยู่นะครับ   เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่มีโอกาสได้ยากยิ่งในสังสารวัฎอันยาวไกล  และยิ่งยากเข้าไปอีกที่จะได้ศึกษาในแง่ทฤษฎีที่ท่านประมวลสรุปแปลและกรองมาให้ศึกษาได้ง่ายถึงเพียงนี้    คนจำนวนมากอ่านพระไตรปิฎก แล้วตีความผิด เป็นมิจฉาทิฎฐิไปอย่างน่าเสียดาย ด้วยความที่ไม่แตกฉานในศัพท์ ที่มา คำแปล ความหมายแฝง ความหมายแท้ที่่บางครั้งต้องแปลหลายชั้น หรือความหมายหลายนัย ที่แตกต่างไปตามประโยคและสถาณการณ์  ฯลฯ   อ่านต้นฉบับได้ที่นี่ www.watnyanaves.net    เนื้อหาธรรมแท้ อาจยากไปสำหรับผู้มาใหม่ ขอให้อดทนศึกษา ฟังผ่าน ๆ  จับภาพรวม แล้วฟังทวนซ้ำไปมาเมื่อมีโอกาส  เมื่อถึงจุดหนึ่งจะค่อย ๆ เข้าใจไปได้เอง   อย่างน้อยก็จับเฉพาะที่เข้าใจไว้ก่อน  ที่ไม่เข้าใจก็ผ่านไปก่อน  ค่อยมาค้นคว้าศึกษาอีกครั้งจะดีต่อทุกท่านเองนะครับ  บางทีก็ต้องรอให้ภูมิจิต หรือจิตมีกำลังระดับหนึ่ง ถึงจะเข้าใจ  เพราะไม่อย่างนั้นคงไม่มีเปรียญเก้า ที่ผิดศีล ทำบาปให้เห็นหรอกครับ   บางคนท่องได้แต่ไม่เข้าใจ แต่คิดว่าตัวเองเข้าใจก็มีให้เห็นประจำ  จัดทำโดยเจ้าภาพหลัก ครอบครัว สินธวัชต์ ศิริชัย สอนนิล ประไพจิตร หันกลาง ครอบครัว ปิติเจริญกุล ครอบครัว อริยชาติผดุงกิจ ร่วมจัดทำโดย ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ครอบครัว ศรีโภคา อภิรัตน์ เคราส์  Krauss ครอบครัว ศรีมีชัยพานิช ครอบครัว หยองเอ่น พนอมรักษ์ เพชรเสถียร วงษ์ ช่างพินิจ Phassamont Rinmukdapipat สหรัฐ ชุมเมฆ เข็มทอง โภคาพานิชย์ เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ  อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล   ครอบครัวทรงพล  ครอบครัว เสลาหอม วิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปัญญา โกจันทร์ ปุณณพินทุ์ สุขกลึง พ่อบุญมี กองสิงห์ ชิน วงษ์นายะ ธนพรรณ สุทธหลวง เพลินพิศ พระโพธิ์  วรวรัย วาริการ อุไรวัลย์ สมิท ศศิธร แนมไสย วรัลชญาน์ ศักดิ์ไชยเมธี อัญญลักษณ์ บุญล้อม ปุณยนุช อินทะนิล ไพรจิตร งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว ไชยรัตน์ รจนา มณฑาทิพย์กุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล Aom Ananya ครอบครัวโถวสกุล กัญ ศรีวิชชุพงษ์ และขออนุโมทนา กับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไปได้   :: ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา  // ติดต่อ ดาวน์โหลด ฯลฯ ดูที่ โจโฉ.net(คลิก)
4/18/20222 hours, 33 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

วิธีปฏิบัติต่อ..กรรมเก่า

เหตุปัจจัย ในปฏิจสมุปบาท และกรรม  โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  วิธีปฏิบัติต่อกรรมเก่า ให้เกิดประโยชน์  ตามหลักเหตุปัจจัย ใน ปฏิจสมุปบาท  อันเป็นหลักธรรมชาติ ซึ่งเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนา  ที่ผู้ต้องการพ้นทุกข์ ควรใส่ใจศึกษาให้เข้าใจ  ในที่นี้ท่านอธิบายภาพรวมสำหรับคนทั่วไปได้เข้าใจได้ง่าย  แต่ก็อาจจะรู้สึกยากสำหรับคนมาใหม่บ้าง  แต่จะแค่เฉพาะ 3 หัวข้อแรก  ต่อจากนั้น จะเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่อกรรม ที่เข้าใจง่าย แต่จำเป็นต้องเข้าใจหลักเบื้องต้น  ของเหตุปัจจัย ตามหลักวิชาการก่อน  จึงควรฟังกันไปตามลำดับนะครับ วิธีฟังธรรมที่ดี คือควรฟังด้วยจิตที่สบาย  สักแต่ว่าฟังไปก่อน ไม่เข้าใจก็ผ่านไปก่อน   มีโอกาสค่อยกลับมาฟังซ้ำอีกที   เมื่อถึงเวลาจะเข้าใจไปเอง  โดยบางครั้งจะพบว่า ที่เคยคิดว่าเข้าใจแล้ว  กลับเข้าใจได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น  อ่านต้นฉบับที่นี่ www.watnyanaves.net   [ จัดทำเพื่อร่วมเผยแพร่โดย.. ครอบครัว ลิ่วสัมฤทธิ์ & ครอบครัว พันธุ์เกตุมงคล  ] 00:00 วิธีปฏิบัติต่อกรรมเก่า 01:55 บางส่วนของปฏิจสมุปบาท ที่ควรสังเกตเป็นพิเศษ 04:14 ความหมายของ เหตุ และ ปัจจัย 09:27 ผลหลากหลาย จากปัจจัยอเนก 16:44 วิธีปฏิบัติต่อกรรม 39:14 ทำกรรมเก่าให้เกิดประโยชน์ 50:07 อยู่เพื่อพัฒนากรรม ไม่ใช่อยู่เพื่อใช้กรรม 57:14 กรรมระดับบุคคล กรรมระดับสังคม สำหรับท่านที่สนใจเรื่องกรรม  แนะนำให้ฟังเสียงอ่านเกี่ยวกับกรรมอีกหลายเรื่อง  ที่ชมรมผลดีได้จัดทำไว้ก่อนหน้านี้  โดยเฉพาะเรื่องหลักกรรม โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมากยิ่งขึ้นไป  เพราะการเข้าใจเรื่องกรรม สำคัญมาก  และควรเข้าใจหลักให้ถูกต้องก่อน   อันจะมีผลต่อการพัฒนาตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงต่อไป ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไปได้   :: ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา  ติดต่อ ร่วมบุญ ดาวน์โหลด ฯลฯ ดูที่ www.โจโฉ.net
4/18/20221 hour, 1 minute, 20 seconds
Episode Artwork

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ ปาฏิหาริย์  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  คนเราจริตปัญญาต่างกัน บางอย่างจึงยังจำเป็นสำหรับคนบางกลุ่มที่จะใช้เป็นสะพานเชื่อมให้ก้าวต่อไปได้  แต่ควรเชื่อ นำมาใช้ หรือควรสอนอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ ถูกทาง ตรงธรรม ไม่หลุดออกนอกพระพุทธศาสนา หรือเป็นการทำลายพระศาสนา  :: ไม่ว่าจะสนใจเรื่องนี้หรือไม่ ก็ควรศึกษาและฟังไว้  เพื่อประโยชน์ของตนและสังคมรอบข้าง และพระศาสนาโดยภาพรวมนะครับ  (เสียงอ่านจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓  อ่านได้ที่นี่ https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/451)  [ จัดทำเพื่อร่วมเผยแพร่โดย.. ชัยรัตน์ & พจนารถ ศิริสุขเกษม  ]  00:00 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ 01:33 พุทธกับฤทธิ์ ที่ต้องรู้ก่อน 05:13 ปัจจัยที่ผู้สอนควรรู้ 07:37 หลักปฏิบัติที่ ๑ หลักกรรม 13:01 หลักที่ ๒ หลักสิกขา 18:20 หลักที่ ๓ ความหมายของความศักดิ์สิทธิ์ 23:26 สรุปหลักปฏิบัติทั้ง ๓ ข้อ   ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไปได้   :: ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา  ติดต่อ ร่วมบุญ ดาวน์โหลด ฯลฯ ดูที่ www.โจโฉ.net
4/18/202227 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น

รวมข้อวัตรปฏิบัติ  อุบายสู้กิเลส   แนวทางการปฏิบัติ  ประสบการณ์การทางจิต เรื่องสมาธิ นิมิต สิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ   พร้อมข้อธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่น  เพื่อเป็นแบบอย่าง เป็นแนวทาง  เสริมสร้างกำลังใจ แก่ผู้สนใจในธรรม ทั้งพระและฆราวาส ในการพากเพียรไปสู่ความพ้นทุกข์  ได้อย่างถูกทางและถูกธรรมต่อไป  เรียบเรียงโดย.. พระธรรมวิสุทธิมงคล   (พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน)  วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี "จัดทำโดย เจ้าภาพหลัก" ครอบครัว สินธวัชต์ ประไพจิตร หันกลาง ครอบครัว พรรณเชษฐ์  ร่วมจัดทำโดย.. ฉันทนา เบิกบาน ซอพพา ครอบครัว บุ๊ปลิซ ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ครอบครัว ปัญญาพรปิยะ  รัตนหทัย ใจยงค์ วิชญาฎา มุ่งวิชา ครอบครัว แสงศิริพงษ์พันธ์ ครอบครัว เลิศอนุสรณ์ ละเมียด ช่างพินิจ พนอมรักษ์ เพชรเสถียร ธนรมย์  คงพิริยะพุฒิ สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ ครอบครัว ทรงพล  ครอบครับ ลิ่วสัมฤทธิ์  ครอบครัว พันธุ์เกตุมงคล จินตนา สิงจานุสงค์ ณัฐากาญจน์ ยวงสุวรรณ ครอบครัว สินพัฒน์ฐากุล วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์ วิวัฒน์ หยองเอ่น นงค์รักษ์ สุวอ ครอบครัว หยองเอ่น ครอบครัว ฮันตระกูล ครอบครัว ศรีดาวเดือน ปรีชา ศรีดาวเดือน ศรวณีย์ พิมพา วชิรา วิชยานุวัติ ปุณยนุช อินทะนิล อุไรวัลย์ สมิท ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ธนภัทร ถาวร ศุภมาศ บุญประเสริฐ จินตนา อมรวิทย์กิจเวชา น้ำทิพย์ ณัฐประสิทธิ์กุล วรัลชญาน์ ศักดิ์ไชยเมธี จักรพรรณ ทิพย์วารินทร์ ชาญยุทธ อ่อนอินทร์ กวิสรา สวิทเซอร์  ครอบครัว คำสุภา อังคณา มณฑาทิพย์กุล อณัญญา ทองทุม Piyathida Suenikhom พิมพ์สิริ ภักดีชาติ นราพร นาคะเกศ ครอบครัว เหรียญทอง ครอบครัว โถวสกุล อาคิรา แซ่เต่อ ศาตพร จันทวัฒน์ Pakpimol Sae-liw Kannika Singkaew ฐาณิญา วิสารวัฒนา ฐาปนีย์ มีภูงา กัญญณัช ทองบุญ Chotima Tanajirapas ขออนุโมทนากับทุกท่าน รวมถึงท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ "การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง" 
4/12/202219 hours, 39 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

ทำอย่างไร พ้นเคราะห์ได้จริง : ป. อ. ปยุตฺโต

ทำอย่างไรจะพ้นเคราะห์ได้จริง ,ไสยศาสตร์มีดีอย่างไร , พุทธศาสน์ว่าอย่างไร , ชาวพุทธจะปฏิบัติตัว-นับถือศาสนาอย่างไร   || หนังสือ.. ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์  : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2540  :: จัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดย..  "ครอบครัว ลิ่วสัมฤทธิ์ & ครอบครัว พันธุ์เกตุมงคล"  อ่านต้นฉบับที่นี่ www.watnyanaves.net   ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไปได้   :: ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา  ร่วมสร้างธรรมทาน ดูที่ โจโฉ.net
3/30/202240 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

จิตคือ พุทธะ : หลวงปู่ดูลย์

|| นิพพานคืออะไร  ชีวิต สัตว์โลก เกิดมาจากอะไร  ตายแล้วทำไมต้องเกิดอีก   จิตนี้คืออะไร  เมื่อเข้าใจได้ตรง จึงเข้าใจธรรมได้ตรงตามจริง   แนะนำให้ฟัง หลวงปู่ฝากไว้ / มรรคปฏิปทา ที่จัดทำไว้ก่อนหน้านี้ประกอบกัน จิตคือพุทธะ  พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)  เรียบเรียงโดย  พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา    ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไป  
3/19/202243 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

บทนำสู่ พุทธธรรม : ป. อ. ปยุตฺโต

บทนำสู่ พุทธธรรม ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ / Prelude to Buddhadhamma Noble Life - Healthy Society - Delightful Nature - หนังสือธรรมะ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  อ่านต้นฉบับที่นี่  www.watnyanaves.net สรุปหลักสำคัญในคำสอนของพระพุทธศาสนา ในภาพรวม   เพื่อความเข้าใจโครงสร้าง และการนำมาใช้ในชีวิตและสังคม  เป็นเสมือนบทนำ เพื่อความเข้าใจภาพรวม  ก่อนที่จะศึกษาหนังสือ พุทธธรรม ฉบับเต็มต่อไป  ติดต่อ ติดตาม ดาวน์โหลด ร่วมบุญ ดูที่ โจโฉ.net(คลิก) จัดทำโดยเจ้าภาพหลัก ครอบครัวสินธวัชต์ เฉลิมชัย  ลิ่วสัมฤทธิ์ ประไพจิตร หันกลาง ร่วมจัดทำโดย (ต้นเรื่อง เจ้าภาพรอง) ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ครอบครัว​ ปิติเจริญกุล​ อ้อยพร จึงวิวัฒนาภรณ์ (ตอน2) พนอมรักษ์ เพชรเสถียร นิยม โคตรมณีย์  อรกิติ พุ่มสะอาด (ตอน3) คุณยายแหลม ศรีกงพาน  กฤษณา ผโลปกรณ์  ครอบครัว หยองเอ่น (ท้ายเรื่อง) ครอบครัว ทรงพล ครอบครัว สุทธหลวง ครอบครัว นกสุวรรณ ครอบครัว คงสุข ธนกิจ ไตรสรณกุลชัย  พีรญา  ธรรมเมธี สุพรรณี ประเสริฐสุข ฐานิตา แพชนะ ณิชชา มาตโสภา วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์ รัตนอาภา อัตโตหิ จิต​ติ​มา​ เดอร์​ Dörr นงค์รักษ์ สุวอ วิวัฒน์ หยองเอ่น มาศวดี ปั้นงาม วิชาญ มณฑาทิพย์กุล เครดิตท้ายเรื่อง (เพิ่มเติม) กัญญณัช ทองบุญ วันเพ็ญ สังแตง ธัญญรัตน์ ไชยพูล เพ็ชรา รักษาวงศ์สกุล ครอบครัว ไชยรัตน์ ครอบครัว โถวสกุล ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ พิมพ์สิริ ภักดีชาติ อุษา พันธุ์ดี ขออนุโมทนากับทุกท่าน &ท่านที่ไม่ประสงค์ออกนาม ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป "การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง"
3/11/20222 hours, 16 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

มรรคปฏิปทา วิธีทำสมาธิ ดูจิต :: หลวงปู่ดูลย์

คำสอนวิธีปฏิบัติธรรม การทำสมาธิ ภาวนา การเจริญสติ ดูจิต  พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)  เรียบเรียงโดย.. พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)  จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. ประไพรจิต  หันกลาง   (แนะนำฟังเพิ่มในเรื่อง หลวงปู่ฝากไว้ ที่อัดเสียงไว้แล้วก่อนหน้านี้)     
3/8/202233 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

หลวงปู่ฝากไว้ : หลวงปู่ดูลย์

หลวงปู่ฝากไว้ บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของ   พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)  เรียบเรียงโดย  พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)   ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไป จัดทำโดย : เจ้าภาพหลัก ครอบครัว สินธวัชต์ ชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ "ร่วมจัดทำโดย" นฎา กล้วยไม้ ครอบครัว​ ปิติเจริญกุล​ ครอบครัว กลิ่นหอมหวล ครอบครัว ศรีโภคา พูนศรี ช่างพินิจ สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ ครอบครัว เป็งจันทร์ ครอบครัว ทรงพล ครอบครัว เรืองประกอบกิจ ครอบครัว เลาหธนาคม ครอบครัว ศรีคง กัญญณัช ทองบุญ เกษศิริณณ์ เรืองชวลีย์ ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ณวพร กระแสร์ ครอบครัว ไชยรัตน์ อังคณา มณฑาทิพย์กุล ครอบครัว นามศรีอุ่น ครอบครัว โถวสกุล ครอบครัว ไชยสุทธิ์ ครอบครัว กาญจนากรกุล ศศิธร แนมไสย ชัยพร ชูศร นิตยา กิเกียน สุพรรณี ประเสริฐสุข วันเพ็ญ สังแตง อักษร ฝากนกทิพย์ นทิตา มงคลศิริ "ขออนุโมทนาทุกท่าน" &ท่านที่ไม่ประสงค์ออกนาม
3/2/20222 hours, 42 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

ไสยศาสตร์ & พุทธศาสตร์

สถาณการณ์พระพุทธศาสนา ทวนกระแสไสยศาสตร์  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ฉบับปรับใหม่ สิงหาคม 2556   || เข้าใจทุกแง่มุม พร้อมข้อแนะนำในหลายด้านที่ควรศึกษาทั้งพระและฆราวาส เพื่อปรับใช้มาพัฒนาตน และสังคม ให้อยู่ในเส้นทางแห่งพุทธธรรมที่ถูกต้อง  และเพื่อรักษาสืบทอดพระศาสนาให้มั่นคงต่อไป : อ่านต้นฉบับได้ที่ www.watnyanaves.net/th/book_detail/597   หนังสือทุกเล่มที่นำมาอ่าน อาจมีการแก้ไขต้นฉบับเพิ่มได้ จึงควรตรวจสอบต้นฉบับล่าสุดก่อนนำไปอ้างอิง จัดทำโดย เจ้าภาพหลัก ครอบครัวสินธวัชต์ ประไพจิตร หันกลาง ร่วมจัดทำโดย ศุภกิจ นิมมานนรเทพ ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ครอบครัว เอกสิทธิ์ วิชญาฎา มุ่งวิชา ครอบครัว เนาวรัตน์พงษ์ ชลธิชา โภคาพานิชย์ บังอร  วายุระกุล พนอมรักษ์ เพชรเสถียร ครอบครัว จารุชาต ครอบครัว สุทธิชาติ ครอบครัว ทรงพล ครอบครัว สกลธนารักษ์ ครอบครัว สิราภาสกุล รัตนอาภา อัตโตหิ วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์ กัมปนาท คำม่วง คณิศร์ พึ่งกล่อม อุไรวัลย์ สมิท ศุภมาศ บุญประเสริฐ ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ วริศรินทร์ พงษ์ด้วง ฉวนัน อำแพร ครอบครัว ไชยรัตน์ ครอบครัว มณฑาทิพย์กุล ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว โถวสกุล ขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนาม
2/25/20224 hours, 8 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

ปฏิปัตติ ปุจฉาวิสัชนา : หลวงปู่มั่น ?

อธิบายธรรมด้วยรูปแบบถามตอบ  เพื่อเข้าใจอริยสัจ อันเป็นหัวใจสำคัญ ในหลักธรรมของพุทธศาสนา  รู้เข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์  เป็นหนังสือดีที่สรุปแก่นธรรมไว้อย่างกระชับประณีต ควรค่าแก่การใส่ใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง    :  หนังสือนี้มาพบภายหลังว่า แม่ชี คุณหญิงดำรงธรรมสาร (ใหญ่ วิเศษศิริ) เป็นผู้เขียน  ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จากบทนำ และคำแนะนำเพื่อการฟัง หากต้องการฟังเฉพาะเนื้อหาหลัก กดข้ามเลื่อนไปฟังได้เลย อ่านออนไลน์ได้ที่ dhammajak.net  (ต้นฉบับที่นำมาอัด ไม่ได้นำมาจากที่นี่นะครับ  )    ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่ายังมีชีวิต ยังมีคนสนับสนุนส่งเสริม ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไป 1.ที่มา แนะนำเกี่ยวกับการฟังธรรม & คำสอนพระปฏิบัติ  2.ปติปัฎติ ปุจฉาวิสัชนา (เนื้อหาหลัก) 3.หมายเหตุเสริม เรื่องจิตก่อนตาย จัดทำโดยเจ้าภาพหลัก  ครอบครัว สินธวัชต์ ครอบครัว บรรจงวัฒน์ธนา ร่วมจัดทำโดย ครอบครัว ศรีโภคา ครอบครัว เอี่ยมวงศรี ธนภัทร ถาวร ปภาวรินทร์ บุ๊ปลิซ ครอบครัว นิติศรวุฒิ ทวี ช่างพินิจ สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ ปนัดดา   ปัญญาโส กรรณิกา ชุติวาสนาสกุล ครอบครัวทรงพล กัญญา วิจิตรเชื้อ จิตติมา  เดอร์ Dörr นงค์รักษ์ สุวอ วิวัฒน์ หยองเอ่น สุปราณี บุญกัณฑ์  วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์ มาศวดี ปั้นงาม  สุวิจักขณ์ พูลสวัสดิ์ ชาญยุทธ อ่อนอินทร์ ชารวี ตรงสถิตกุล รสกร กุลเพิ่มทวีรัชต์ ปฏิพัทธ์ พลายแก้ว นันทนา เวณัธม์ กษิคณา นาพวรม วันเพ็ญ สังแตง เกตุ สุขวรารักษ์ เกษศิริณณ์ เรืองชวลีย์ ครอบครัว ไชยรัตน์ วิชาญ มณฑาทิพย์กุล ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว โถวสกุล ครอบครัว เหรียญทอง วิไลวรรณ นามสง่า ขออนุโมทนาทุกท่านที่ไม่ออกนาม "การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง"
2/4/20222 hours, 44 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

ณ มรณา (ปรับปรุงใหม่) : ดังตฤณ

ณ มรณา (ฉบับปรับปรุงใหม่)  งานเขียนโดย.. ดังตฤณ   รวมบทความเพื่อเข้าใจความจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เรียนรู้เพื่อจัดการชีวิตและความทุกข์ เพื่อเตรียมพร้อมไว้ก่อนถึงวันจริง  อันจะนำมาซึ่งสุคติเป็นที่พึ่งพิงกันต่อไปได้จริงในวันข้างหน้าอีกยาวไกล หากยังไม่บรรลุธรรม   ||:: การระลึกถึงความตาย เป็นกรรมฐานที่สำคัญ  ดังพุทธพจน์ว่าผู้ระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจ จึงเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างแท้จริง  อ่านต้นฉบับหนังสือฟรีที่ http://www.dungtrin.com  เสียงอ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี จัดทำโดย เจ้าภาพหลัก  ครอบครัว สินธวัชต์ ครอบครัว พันทะสิด ( ຄອບຄົວ ພັນທະສິດ ) นงค์รักษ์ สุวอ &วิวัฒน์ หยองเอ่น ร่วมจัดทำโดย.. ศุภกิจ นิมมานนรเทพ ครอบครัวเอี่ยมวงศรี วิชญาฎา มุ่งวิชา ครอบครัว วิริยา​ ครอบครัว อธิสกุล พัชรี ลออเลิศลักขณา จิต​ติ​มา​ เดอร์​ Dörr บุญจันทร์ โภคาพานิชย์ ธงชัย ฮวดเจริญ ธนรมย์ คงพิริยะพุฒิ เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล ครอบครัว "ทรงพล" ครอบครัว "นิติศรวุฒิ" ปฏิพัทธ์ พลายแก้ว ครอบครัว "โถวสกุล" ครอบครัว "คิงส์ตั้น" ครอบครัว "เหรียญทอง" วัชรี พงษ์สุข จารุ บูรณสิงห์ วรรณิศา เมจ์เดล เพลินพิศ พระโพธิ์ สุดจิตร์ อุทัยวัฒนา นภัสวรรณ โพธิ์ทองคำ วัญเพ็ญ สังแตง ณัฐากาญจน์ ยวงสุวรรณ ณาตยา ศรีโพธิ์ อารยดา พิมพ์ชัย ครอบครัว "ทองแก้วแกม" อังคณา มณฑาทิพย์กุล ครอบครัว ไชยรัตน์ ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว เหมรา ขออนุโมทนาอย่างยิ่ง กับทุกท่านที่ไม่ประสงค์ออกนาม เผยแพร่ต่อได้ ไม่ต้องขออนุญาต เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น ห้ามตัดต่อ ดัดแปลงแก้ไข  ชมรมผลดี  http://www.โจโฉ.net
1/15/20222 hours, 39 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

มุตโตทัย ฉบับสมบูรณ์

เสียงอ่าน.. มุตโตทัย ฉบับสมบูรณ์  บันทึกเทศนาธรรมของ.. พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จัดเป็นฉบับสมบูรณ์ เพราะรวมเนื้อหาไว้ครบทั้งสองชุด  การจัดพิมพ์สมัยแรก พระอาจารย์เส็ง ปุสฺโส  ระบุย้ำไว้ว่า ควรพิมพ์ทั้งสองชุดในชื่อเดียวกันว่า.. "มุตโตทัย"  พร้อมคำอธิบายที่มา ฯ  แต่ปรากฎภายหลังว่า มีการเผยแพร่แต่ชุดแรกเท่านั้น   ||**ชุดที่หนึ่ง บันทึกโดยพระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร  และพระอาจารย์ทองคำ ญาโณภาโส (ฉายาภายหลัง จารุวัณโณ)  ||** ชุดที่สอง บันทึกโดยพระอาจารย์วัน อุตฺตโม และพระอาจารย์ทองคำ ญาโณภาโส (จารุวัณโณ)   ||** ขออนุญาตพิมพ์เผยแผ่ เรียบเรียงใหม่ตามคำแนะนำของพระอาจารย์มั่น โดย.. พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส)  "จัดทำโดยเจ้าภาพหลัก" ครอบครัวสินธวัชต์ สัตยาวดี ประกอบวิทย์ บุษรินทร์ เปรี่ยนไทย  ซิ้วกี แซ่โง้ว ร่วมจัดทำโดย.. ศุภกิจ นิมมานนรเทพ รัฐนี เขมะรัตนา สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ  บัวสด ชัยเมือง ครอบครัว ทรงพล พนอมรักษ์ เพชรเสถียร นฤพนธ์ จิระพนากุล ครอบครัว​ วิ​ริยา​ ครอบครัว หังสเนตร ครอบครัว คำม่วง ครอบครัว รัตนพิทักษ์ ครอบครัว มาตโสภา จิต​ติ​มา​ เดอร์​ Dörr หทัยทิพย์ แซ่ย่าง ปฏิพัทธ์ พลายแก้ว กฤษณา ผโลปกรณ์ วิวัฒน์ หยองเอ่น วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์ ชาญยุทธ อ่อนอินทร์ . กชกร รัตนพันธ์ เกษศิริณณ์ เรืองชวลีย์ วิภา บุญส่ง วรวรรณ ศิริรักษ์กุล อุไรวัลย์ สมิท ธนัย ยวงสุวรรณ พรชัย วิรุฬห์บรรเทิง อนุกูล รัชตวงษ์ พรทิพย์ ธารทิพย์สุคนธ์ ศรวณีย์ พิมพา กิตติพิชญ์ ดาชนบท  วรวุฒิ พึ่งพรธรรมกุล . ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว ไชยรัตน์ รัตนอาภา อัตโตหิ อังคณา มณฑาทิพย์กุล ชื่นจิต จันทร์แก้ว ครอบครัว โถวสกุล สุภิญญา พรหมาสา . บังอร กิ่งพวง ปรียาภรณ์ จันทร์แก้ว สุเมธ & ณิชชา มาตโสภา  ปทิตตา & ศิลปชัย มาตโสภา โชติช่วง โพธิ์กลิ่น ขออนุโมทนาอย่างยิ่ง กับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่าน "การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง"
12/13/20212 hours, 32 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

ฐีติจิต จิตเดิมแท้ พุทธวจน&คำสาวก

คำอธิบายเรื่อง.. ฐีติจิต ฐีติภูตัง จิตเดิมแท้   จากเว็บไซต์  หลวงตา ณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย  :  ฐีติจิต เป็นหัวข้อสำคัญ ในการแสดงธรรมของหลวงปู่มั่น และมีกระจายในบันทึกคำสอนหลายแห่ง  บทความนี้เป็นการรวมคำอธิบายเพิ่มเติมจาก พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ และพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน  ซึ่งเป็นศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่น   พร้อมคำถามตอบเกี่ยวกับเรื่องฐีติจิต โดยพระอาจารย์ ณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย  ที่น่าจะเป็นประโยชน์ และสร้างความกระจ่างให้กับทุกท่านยิ่งขึ้น  ก่อนเข้าเนื้อหา จะเป็นการอธิบายเรื่องพุทธวจน กับคำสอนสาวก ว่าพุทธวจนที่แท้ หมายถึงพระสัทธรรม  ไม่ใช่แค่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเท่านั้น  และคำสาวกนั้นควรยึดถืออย่างไรให้ถูกต้อง    (ความจริงมีพุทธวจนแค่แห่งเดียว ที่ห้ามฟังคำของ พาหิรกสาวก  ซึ่งแปลว่าสาวกนอกศาสนา)    ตรัสรับรองคำของสาวกไว้หลายแห่ง รวมถึงรับรองคุณสมบัติสาวก อย่างพระมหากัจจายนเถระ  ว่าเป็นผู้เลิศในการอธิบายธรรมโดยย่อ ให้พิสดาร (ละเอียด)  ทรงรับรองว่าที่สาวกแสดงนั้นถูกต้อง ถ้าเป็นพระองค์ก็จะตรัสเช่นนั้น  จึงการันตีได้ว่า  คำสาวก  ไม่ใช่ว่าห้ามฟัง ห้ามเชื่อไปทั้งหมด แต่กลับส่งผลดีได้ยิ่งขึ้น  หากเข้าใจได้ตรงทาง ว่ามีประโยชน์อย่างไร  ลองฟังดูก่อน เชื่อว่าผู้มีปัญญา จะเข้าใจเหตุผลพวกนี้ได้ไม่ยากครับ      จัดทำโดย..  วิวัฒน์ หยองเอ่น & นงค์รักษ์ สุวอ
12/6/202134 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

บันทึกลึกลับ หลวงปู่มั่น

เสียงอ่านหนังสือ : บันทึกลึกลับหลวงปู่มั่น :: โดยพระครูสังวรศีลวัตร (หลวงปู่อุ่น ชาคโร)  บันทึกฉบับนี้เป็นบันทึกลับส่วนตัวของหลวงปู่อุ่น  ท่านไม่ได้เปิดเผยที่ไหน จนถึงวันมรณภาพ   เมื่อท่านจากไปแล้ว ทางวัดป่าหนองคำ  (วัดดอยบันไดสรรค์)  ได้รวบรวมสิ่งของ บริขารของท่าน เพื่อจัดเก็บไว้รวมที่กุฏิ  จึงได้พบสมุดบันทึกส่วนตัวนี้โดยบังเอิญ  เห็นว่ามีประโยชน์ จึงจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อ  เพื่อประโยชน์กับเหล่าศิษย์และผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาต่อไป เข้าใจว่าที่ท่านไม่เปิดเผยขณะมีชีวิต เพราะความเกรงในพระอาจารย์มั่น ที่ท่านไม่ได้ขออนุญาตเผยแพร่ต่อหน้าองค์ท่านก่อน   แต่จะทิ้งไปก็คงเสียดาย จึงเก็บเอาไว้จนหลวงปู่อุ่น ท่านมรณภาพ  เหล่าศิษย์เอามาเผยแพร่กันเอง จึงไม่ได้เป็นการติดข้องในการรู้สึกผิดที่ไม่ได้ขออนุญาตครูบาอาจารย์ก่อน   เพราะปกติหลวงปู่มั่น ท่านจะเคร่งครัดเรื่องการเผยแพร่เรื่องลึกลับพวกนี้  ที่ไม่ควรเปิดเผยต่อชาวบ้าน จะกลายเป็นการอวดอุตริ  แต่การคุยกันในหมู่คณะสงฆ์ เป็นเรื่องที่ทำได้ อยู่ที่เจตนา  การแสดงฤทธิ์นั้น  มีข้อห้ามแสดงเพื่ออวด  เพื่อหวัง ลาภ ยศ สรรเสริญ ให้คนศรัทธา บูชา ฯลฯ  (เป็นมิจฉาอาชีวะ  คือการเลี้ยงชีพผิด)  แต่มีข้อยกเว้นพอสมควร  เหมือนคนมีรถ แล้วเมื่อจำเป็นต้องใช้ ก็ต้องขับ การใช้ฤทธิ์เพื่อปราบศิษย์ หรือพูดเพื่อให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติ  จึงไม่ได้ผิดอะไร   การจะเข้าใจพระวินัย ต้องเข้าใจเจตนาของสิกขาบทให้ละเอียด และดูข้อยกเว้นต่าง ๆ กรณีศึกษามีมากมาย ที่เป็นตัวอย่างในพระไตรปิฎก  แต่ปัจจุบันคนไม่ศึกษา และมักจับข้อกำหนดมาโดยไม่เข้าใจเจตนาและการนำไปใช้ได้ถูกต้องตรงทางเท่าไหร่นัก  จึงมักเป็นการปรามาสผู้ทรงคุณธรรมให้บาปติดตัวไปโดยไม่เคยรู้สึกกันเลย    จัดทำโดย.. ครอบครัว หยองเอ่น โดย.. คุณพ่อสุกิจ & คุณแม่ประครอง หยองเอ่น เป็นประธานในการจัดทำ  ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนานะครับ 
12/3/202140 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

ประวัติหลวงปู่มั่น ฉบับสมบูรณ์

ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  ฉบับสมบูรณ์ :   บันทึกโดย.. สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)  :  อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี   : นับเป็นภาคที่สอง ในส่วนประวัติหลัก  เรื่องต่อจากบทนำภาคต้น คือเรื่องใต้สามัญสำนึก (ควรฟังเรื่องใต้สามัญสำนึกก่อนฟังเรื่องนี้นะครับ) จัดทำโดยเจ้าภาพหลัก ศจ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต ครอบครัว : ปิติเจริญกุล ครอบครัว : พันทะสิด ( ຄອບຄົວ ພັນທະສິດ )  อภินันท์ & สุพัตรา สินธวัชต์  . ร่วมจัดทำโดย..  ครอบครัว : ศรีโภคา ปภาวรินทร์ บุ๊ปลิซ จิต​ติ​มา​ เดอร์​ Dörr อุไร ศรีเมือง ครอบครัว : ศิริวัฒนะโชติ ครอบครัว : พรรณเชษฐ์ ครอบครัว : ปัญญาพรปิยะ ครอบครัว : เอี่ยมวงศรี ครอบครัว : ธนะโสธร  วิชญาฎา มุ่งวิชา  ตอนที่ 2  ครอบครัว นิติศรวุฒิ  ครอบครัว วิริยะปัญญา ครอบครัว นุชประยูร  ครอบครัว ไตรธีระประภาพ ตอนที่ 3  ครอบครัว ทรงพล พฤกษชาติ วิเศษหอม บุญจันทร์ โภคาพานิชย์ ณภัทร ทองภูเบศร์ ตอนที่ 4  ธนาเดช พลรบ  วิสุทธิ์ ช่างพินิจ เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล . ตอนที่ 5  ครอบครัว เขมะรัตนา  ครอบครัว กุลเวิน  ครอบครัว-วิริยา ครอบครัว-อิ่มอก  ครอบครัว-โถวสกุล ตอนที่ 6  ครอบครัว-อธิสกุล ครอบครัว-ทองไพโรจน์ ครอบครัว-เงินแสนพาณิชย์ ครอบครัว-อินทมล มุทิตา จินากรณ์ ตอนที่ 7  จันฑรา ศิลประสพ กฤติมา อ้อมนอก คุณแม่บุญชู จันทร์สา กฤตินี ทวีเกื้อกูลกิจ รสกร กุลเพิ่มทวีรัชต์ ตอนที่ 8  เพลินพิศ พระโพธิ์ วนัสสุดา บัวจูม วโรดม แก้วกล่ำ และเพื่อนๆ ครอบครัว ธีระกุลพิศุทธิ์  ครอบครัว ลิ้มสิทธิกูล & วิสุทธิกุล บันทึกเสียงอนุโมทนาท้ายเรื่อง วรวุฒิ สุนทรางศรัย ครอบครัว​ ชูสังข์ ครอบครัว ภูมิฐาน สุกัญญา หอมบุญมา . จิรันธนิน กองวงศ์  ครอบครัว พูลเกิด ครอบครัว ถาวรหิรัญเจริญ ครอบครัว อินทรารุณ ครอบครัว อินทะนิล ครอบครัว จันทร์เรือง ครอบครัว ผ่องใส ครอบครัว อมรวิทยกิจเวชา หลวิชัย ฉั่วปฐมวงศ์ กัญญา สระสืบกุล อำนาจ บุญช่วง ศศิธร แนมไสย . ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว ไชยรัตน์ ณิชาทิพย์ หอยสังข์  วิชาญ มณฑาทิพย์กุล *กรณีเจ้าภาพย่อยเยอะ จะอัดเสียงได้ไม่ครบ เพราะเนื้อทื่จำกัด ไม่อยากรบกวนผู้ฟังมากไป   จะมีในเครดิต&บันทึกเป็นตัวอักษรไว้ในรายละเอียด  ทุกช่องทางที่ชมรมผลดีเผยแพร่เท่านั้นนะครับ เทพรัชต์ ประสมศรี นภาพร นิลสุวรรณ ครอบครัว สุทธิกนกพันธ์ ครอบครัว แซ่ลี้ ครอบครัว โชติธรรมสุข  ครอบครัว เปียนรัมย์  ครอบครัว มีสมบัติ ครอบครัว สุขทรัพย์ศรี ครอบครัว จารุปานฑุ  เนตรนภา โภชนะ สินีนาฏ จำปาทิพย์พงศ์ ศุภานัน พวงมาลัย ไพรินทร์ เพชรดำรงค์ศักดิ์ ณิชารีย์​ บุญ​สร้าง ณิชาภา ทองปั้น กานต์ชนา รัววิชา อาคิรา แซ่เต่อ ฉวัน อำแพร อรทัย ฮวบกระโทก ปภัสสร กิมสุวรรณวงศ์ ฐกฤต บำรุงศรี กนก บัวงาม  ครอบครัว มาสันเทียะ & แซ่ตั้ง ครอบครัว รัตนสาโรช​ & มนูญชัย & เดชสุวรรณ อนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่าน
11/24/20219 hours, 34 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

ภาคต้น: ประวัติหลวงปู่มั่น ฉบับสมบูรณ์

(เสียงอ่านทุกเรื่องที่มีหลายตอน หากดาวน์โหลดใน Podcast จะได้แค่ไฟล์แรก ให้ดาวน์โหลดที่ jozhoth.blogspot.com) ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  ฉบับสมบูรณ์  : บทนำภาคแรกในชื่อ .. ใต้สามัญสำนึก  โดย.. สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)  รู้จักหลวงปู่มั่น ผ่านชีวิตการบำเพ็ญเพียรของหลวงพ่อวิริยังค์ และศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่น ท่านแนะนำว่าควรอ่านภาคต้นนี้ก่อน  ซึ่งปัจจุบันมีบางแห่ง ตัดเฉพาะภาคหลังไปเผยแพร่ แล้วอ้างว่าเป็นประวัติฉบับสมบูรณ์ ซึ่งไม่ถูกต้อง ควรได้อ่านหรือฟังให้ครบทั้งสองภาคนะครับ  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  ท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกรรมฐานของไทย ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ  ซึ่งประวัติคำสอนของท่านนั้น ส่งผลดีมากมาย หลายอย่าง ทั้งการเข้าใจธรรมที่เรียบง่าย เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้ต้องการพ้นทุกข์ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริง จัดทำโดยเจ้าภาคหลัก  ศจ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต อ้อทิพย์ ขันเครือ ครอบครัว สินธวัชต์ สุพัตรา&เกียรติชัย สุธารทิพย์ ร่วมจัดทำโดย.. ครอบครัว ศรีโภคา  ครอบครัวเอี่ยมวงศรี นฤพนธ์ จิระพนากุล วิชญาฎา มุ่งวิชา ครอบครัว นิติศรวุฒิ ครอบครัว ทรงพล ครอบครัว ธัญญโกเศศสุข   สุเมธ มาตโสภา กฤษณา ผโลปกรณ์ พนอมรักษ์ เพชรเสถียร เข็มทอง โภคาพานิชย์ ອະລິຍະ ພັນທະສິດ (อริยะ พันทะสิด) . ครอบครัว หัตถมาตร ครอบครัว หังสเนตร  ครอบครัว ปกรณ์เกษตร ครอบครัว ทองไพโรจน์ คุณแม่ปราณี ณ พัทลุง จิตติมา เดอร์  Dörr อภิรัตน์ เคราส์  Krauss  ปฐมฤกษ์ เสนทอง พีชคณิต อุทัยวัฒนา เกษศิริณณ์ เรืองชวลีย์ มาศวดี ปั้นงาม  อัมพร กลิ่นศรีสุข วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์ อังสนา บุญเกษม  วรพรรณ ชัยพันธ์   ปราณี หวังเบญจสุขี วรวุฒิ สุนทรางศรัย Junphen Krajangpan . ครอบครัว แก้วกล่ำ ครอบครัว โถวสกุล อิสระ สิริกนก  ปาริชาติ ณ หนองคาย ธรรมศักดิ์ จลาสุก ภาคภูมิ ภูมิฐาน จันทนา สระสืบกุล สันติชัย วีรกิโกศล วนิดา ชูสังข์ อุไรวัลย์ สมิท ครอบครัว อุดมคำ ครอบครัว พูลธนะสาร รัตนอาภา อัตโตหิ Ratakon Tangratana ศุภมาศ บุญประเสริฐ  ปุญยนุช อินทะนิล ไพรจิตร งามสุริยะพงศ์ Sirin Chanudejadisorn กนกพร ชัยวัน วิชาญ มณฑาทิพย์กุล ครอบครัว เหรียญทอง ครอบครัว กู้ชวโรจน์ นราพร นาคะเกศ ปิยะณัฐ ยองสาร อาคิรา แซ่เต่อ กิตติกร ไชยสุทธิ์ ฐิตารีย์ กีรติภักดีพงศ์ สิริวิมล ธรรมดี ชมัยพร ปิ่นนพเกล้า ณัฐณิชา หิมะมาน ครอบครัวไชยรัตน์ Mine Pattarakom Phawaral Kae Passara Poolsawad ทวี เกตุชู  ขออนุโมทนาท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ
11/15/20215 hours, 15 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

จิตตภาวนา มหัศจรรย์ลมหายใจ : หลวงพ่อเปลี่ยน

เสียงอ่านหนังสือ :  "จิตตภาวนา มหัศจรรย์ลมหายใจ" พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป  วัดอรัญวิเวก เชียงใหม่  เนื้อหารวมประกอบด้วย 1.จิตตภาวนา 2.เทคนิคการปฏิบัติภาวนา 3.มหัศจรรย์ลมหายใจ 4.หลวงพ่อตอบคำถาม 5.เจริญสติ  การรู้ธรรมะ ท่องพระไตรปิฎกได้ครบ แต่ถ้าไม่ปฏิบัติจนเห็นสภาวะธรรม เห็นไตรลักษณ์ของจิตได้จริง  การรู้นั้นก็เปล่าประโยชน์ เป็นเพียงทัพพีที่ไม่เคยรู้รสแกง จึงควรใส่ใจต่อการปฏิบัติให้เหมาะสม กับจริตของตน พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เป็นพระปฏิบัติเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริงถือได้ว่าเป็นพระป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตเช่นกัน  ท่านธุดงค์ในป่าเขาไปทั่วทุกภาค จนได้พบและอยู่ปรนนิบัติรับคำแนะนำจากพระอาจารย์องค์สำคัญหลายท่าน เช่น..หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ , หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี , หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม , หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ,พระอาจารย์จวน กุลเชษฺโฐ , หลวงปู่ขาว อนาลโย , หลวงปู่ชอบ ฐานสโม , ครูบาอินทจักรรักษา อินฺทจกฺโก หลวงปู่สาม อกิญฺจโน , พระอาจารย์วัน อุตฺตโม ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นพระปฏิบัติ พระกรรมฐานที่นักภาวนายอมรับนับถือได้อย่างสนิทใจ ความรู้ที่ได้จากหลากหลายครูบาอาจารย์นั้น เปรียบเสมือนคลังความรู้ที่มหาศาล และหลากหลาย ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการนำมาเผยแผ่ให้กับพุทธศาสนิกชนในเวลาต่อมาคำอธิบายธรรมของท่าน เข้าใจง่าย เรียบสั้นกระชับ นำมาซึ่งความสุขสงบทางใจ และเพื่อทำลายกิเลสอย่างแท้จริง  จึงนับเป็นความโชคดีของคนไทยในรุ่นนี้  ที่ได้มีโอกาสได้ฟัง ได้ศึกษาคำเทศนาธรรมของท่าน ที่เหมือนท่านย่อยง่ายให้แล้ว เป็นการรวบรวมเรียบเรียงมาให้พวกเราได้รับรสพระธรรมได้โดยไม่ยากนัก พระอาจารย์เปลี่ยน ท่านละสังขารไปตั้งแต่ 15 ก.พ. 2561 แล้ว  สิริอายุ 85 ปี  จึงขอทุกท่านร่วมศึกษา เผยแผ่ ปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมเป็นกุศลถวายแด่ครูบาอาจารย์ ผู้เป็นพระสุปฏิปันโน พระดี พระแท้ ร่วมกันนะครับ ต้นฉบับจาก.. ชมรมกัลยาณธรรม เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี ฟังชื่อเจ้าภาพในตอนต้นแต่ละบทและท้ายเรื่องนะครับ จัดทำโดย เจ้าภาพหลัก. ชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ร่วมจัดทำโดย  ครอบครัวอธิสกุล  พิษมัย ขจร  ดร.วดี วิประกษิต บัวสด ชัยเมือง วิชญาฎา มุ่งวิชา ศิวกร  อุ่นจิตต์ ศิลปกร อุ่นจิตต์ น้องปั้นหยา กรดา อุ่นจิตต์  คุณยายแหลม ศรีกงพาน ครอบครัว ตรณโนภาส ครอบครัว ทรงพล ครอบครัว ไพสุนทรสุข ครอบครัว อารยุติธรรม ครอบครัว ​วิริยา สรวุฒิ ช่างพินิจ  สรญา ทองนาค  สิริวรรณ ชาคริตฐากูร​  วรรณิศา เมจ์เดล สมศรี ภัทรธรรม  ปณตกร หนูสันเทียะ สิทธิชัย หนูสันเทียะ ธัญสร ณ พัทลุง จิตติมา เดอร์  Dörr วีรากร พรพิทักษ์สิทธิ์ ฐิตารีย์ กีรติภักดีพงศ์ .. ครอบครัวงามสุริยะพงศ์ จันทนา สระสืบกุล เสาวนีย์ สายสิญจน์ จักรพรรณ ทิพย์วาริน กรรณิการ์ สิงห์แก้ว เกษศิริณณ์ เรืองชวลีย์ ครอบครัว"อ่อนอินทร์" ครอบครัวโถวสกุล .. อังคณา มณฑาทิพย์กุล ครอบครัว ไชยรัตน์ ปุณยนุช อินทะนิล ณปภัช สุขศรี สุพิชญ์กฤตา จตุรโชค วรรณกร เมธาทิตกรชัย อาคิรา แซ่เต่อ ปุณณวรรธน์ ประสารกก วรัลชญาน์ ศักดิ์ไชยเมธี ขออนุโมทนาท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ
11/6/20213 hours, 36 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

วิธีทำสมาธิ : หลวงปู่มั่น

วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น  โดย.. พระธรรมวิสุทธิมงคล  (พระอาจารย์มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)  วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี  : เสียงอ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี   จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. ** เจ้าภาพหลัก  : อภินันท์ สินธวัชต์  & ครอบครัว ปิติเจริญกุล  :  ขออนุโมทนาทุกท่านที่เห็นความสำคัญ ร่วมสนับสนุนชมรมผลดี ให้ทำงานต่อไปได้นะครับ  ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพร่วมอีกดังรายชื่อด้านล่างนี้  คุณพ่อศุภกิจ นิมมานนรเทพ อะริยะ พันทะสิด  ອະຣິຍະ ພັນທະສິດ ณัฎฐวิศา จำปา ครอบครัวเอี่ยมวงศรี ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ วิชญาฎา มุ่งวิชา พรมนัส สิริธรังศรี ดาวศิริ สันนิธิลาวัณย์ ณัฐวิรตา ตั้งจิตรเจริญพร สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ นัยรัตน์ วุฒิสิริวรภัทร์ พนอมรักษ์ เพชรเสถียร ครอบครัว​วิริยา ​ อังคณา มณฑาทิพย์กุล เบญญาภา พันธผล วโรดม แก้วกล่ำ เพลินพิศ พระโพธิ์ พีชคณิต อุทัยวัฒนา พรชัย วิรุฬห์บรรเทิง นวลจันทร์ แซ่เจี้ย ชนิตา ทุ่งโพธิ์ ธนกิจ ไตรสรณกุลชัย สุชาติ ขำขจร สิทธิชัย หนูสันเทียะ ปภาวรินทร์ บุ๊ปลิซ ชาญชัย ทองพิน วรรณิศา เมจ์เดล .... กวิสรา สวิทเซอร์ ครอบครัว ไชยรัตน์ ครอบครัวเฟล่า ครอบครัวทุ่งโพธิ์ ชดาษา คงถิ่นฐาน ฐิตารีย์ กีรติภักดีพงศ์ ดวงกมล แม้นมาศ กิมิมาภรณ์ ชัยวันดี ปิยะนุช เกตุทองเรือง ชาญวุฒิ​ แก้วกลางเมือง กมลรัตน์ สถาพรรุ่งทรัพย์ ธนภัทร ถาวร นทิตา มงคลศิริ อำนาจ บุญช่วง พัชรี มูลอ้อม นิโลบล เรืองเต็ม อาคิรา แซ่เต่อ ชยกร ไชยรส กฤศ ธรรมโชติ รัตนสุดา คงสวัสดิ์ จักรกิจ โกตนันท์ ชาญเพ็ญ วัชรนาวิน โชติมา ธนจิรภาส อริยากร โอรักษ์ ธนการ โรจนภูวเดช ขออนุโมทนาผู้ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่าน
10/15/20211 hour, 31 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง

ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) การปฏิบัติธรรมคืออะไร รู้เข้าใจให้ชัดตรงก่อนหลงทาง  ๑.ความเข้าใจพื้นฐาน  ๒.การเริ่มต้น ความก้าวหน้าในการปฏิบัติ  ๓.เนื้อตัวของการปฏิบัติ  (ต้นฉบับเล่มนี้ เขารวมสองเล่มไว้ด้วยกัน ซึ่งอัดเรื่องแรกไว้ก่อนแล้ว จึงอัดเฉพาะส่วนที่เป็นเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับ) จัดทำโดย ณชลนิภา ปิติเจริญกุล คุณแม่ บุญแตง เอกจีน อริยะ พันทะสิด ปิยะนาถ สุวิทย์ศักดานนท์ วิชญาฎา มุ่งวิชา พนอมรักษ์ เพชรเสถียร เข็มทอง โภคาพานิชย์ ธนรมย์ คงพิริยะพุฒิ ครอบครัว-นิติศรวุฒิ จิรันธนิน  กองวงศ์ วัฒนา ชัยจำรูญพันธ์ คุณแม่จำเนียร ชัยจำรูญพันธ์ ครอบครัว-ภวังสวัสดิ์ รสกร กุลเพิ่มทวีรัชต์ ภิญโญ สุทธหลวง พิชาวดี เจริญวาสนาดำรง คุณแม่ ทม เจริญสรรพพืช ครอบครัวเทพรักษ์ โดยคุณพ่อคูณ คุณแม่บุญ & ประเทือง เทพรักษ์ วัญเพ็ญ สังข์แตง ชัยวัฒน์ งามสุริยะพงศ์ ครอบครัวโถวสกุล ครอบครัว คำสุภา อังคณา มณฑาทิพย์กุล ณภัชชา บางไพร สุริยน เขตร์กรณ์ กิตติ รักคง กัญ ศรีวิชชุพงษ์ กัญญณัช ทองบุญ โฮเซ หลุยส์ ซันแช็ส แฟ็ตโตลินี่ ขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนาม และท่านที่สนับสนุนทุกช่องทางของชมรมผลดีตลอดมา ขอกุศลนี้ส่งให้ทุกท่านพ้นทุกข์โศกโรคภัย เจริญในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไป บรรลุธรรมในเร็ววันนี้ด้วยเทอญ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง ผู้ให้ปัญญา ย่อมได้ปัญญา ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่ายังมีชีวิต ยังมีคนสนับสนุนส่งเสริม ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไป
9/22/20213 hours, 15 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

คำถาม ก่อนปฏิบัติธรรม

สิ่งสำคัญเพื่อความเจริญพ้นทุกข์ได้จริงสำหรับชาวพุทธ เป็นหน้าที่หลักที่ต้องทำคือ ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่  แต่คนจำนวนมาก ไม่ศึกษาให้เข้าใจตรงทางก่อน ต่างขยันมุ่งมั่นปฏิบัติทำดีสารพัด แต่กลับสูญเปล่าเพราะเริ่มต้นด้วยมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด อันเป็นมรรคข้อแรกที่จำเป็นอย่างยิ่ง  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรเข้าใจแล้วตอบตนเองให้ได้ก่อนว่า  มีความเชื่อและเข้าใจในเรื่องเบื้องต้นนี้อย่างไร  การเข้าใจผิดเชื่อผิด จะทำให้คุณหลงทางไกล และยากจะถอนตัวกลับได้ ซึ่งมีผลสืบต่อหลายภพชาติจนน่ากลัวกว่าที่คิด  เทศนาธรรมโดย.. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. คุณแม่ มยุรี ศรีสุวรรณหงษ์  คุณแม่อมรรัตน์ ชีววัฒนาพงศ์ ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา  ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่ายังมีชีวิต ยังมีคนสนับสนุนส่งเสริม ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไป  
9/18/202156 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

โพชฌงค์ การสวด นำไปใช้

โพชฌงค์ สวดก็ได้ ถ้ายิ่งใช้จะยิ่งดี  : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต)  : อธิบายหลักโพชฌงค์ที่เข้าใจง่าย  ให้รู้เข้าใจโพชฌงค์ ว่าควรสวดอย่างไร  ที่มาและรายละเอียดเกี่ยวกับบทสวดโพชฌงค์  อันเป็นแก่นสำคัญในการพ้นทุกข์สำหรับชาวพุทธ  เพื่อให้รู้รอบด้านเกี่ยวกับหลักธรรม ที่มีไว้เพื่อนำมาใช้ให้เกิดผลแท้ ไม่ใช่มีไว้เพื่อท่องเป็นคาถามงคล หรือหวังสิ่งที่เป็นผลรอง หรือผลพลอยได้เท่านั้น  เข้าใจแง่มุมต่าง ๆ ของโพชฌงค์ ที่นำไปใช้ได้กับหลายเรื่องในชีวิต ไม่ใช่เฉพาะแค่โรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น  ในเล่มนี้มีญาติธรรมจาก สปป.ลาว รวมบุญมาเป็นอันดับแรก จึงจัดทำไฟล์พิเศษ ขึ้นธงชาติเพื่อเป็นการแสดงไมตรีต่อเพื่อนบ้านอันเป็นที่รักของชาวไทยร่วมกัน  เท่าที่ผ่านมาได้ทราบว่า มีประชาชนชาวลาวจำนวนมากพอสมควร ที่ติดตามฟังงานที่ผมทำและเผยแพร่ส่งต่อกันมาเป็นสิบปีแล้ว    รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่สิ่งที่ทำทุกท่านชื่นชอบและได้ประโยชน์นะครับ  จึงขอฝากความระลึกและอนุโมทนากับพี่น้องชาวไทย-ลาวทุกท่าน ที่สนใจใฝ่ธรรม  ก็หวังว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตซักระยะที่นั่น  ซึ่งเป็นสิ่งที่หวังไว้ด้วยอยากไปอยู่ทำงานในประเทศที่ ธรรมชาติยังบริสุทธิ์ และผู้นคนยังงดงามด้วยประเพณีที่แฝงด้วยศีลธรรมอันสมบูรณ์   จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย อริยะ พันทะสิด   วิชญาฎา มุ่งวิชา วรพรรณ ชัยพันธ์ บุญจันทร์ โภคาพานิชย์ ยินดี คงคาสุวรรณ นงนุช คงคาสุวรรณ สมศักด์ คงคาสุวรรณ พรรณี นิติศรวุฒิ ครอบครัวชูสังข์ จักรพรรณ ทิพย์วาริน ศุภมาศ บุญประเสริฐ ครอบครัวโถวสกุล ครอบครัวไชยรัตน์  อังคณา มณฑาทิพย์กุล ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา เสมือนได้ทำด้วยตนเองนะครับ  การหมั่นฟังธรรมสำคัญอย่างยิ่ง ในครั้งพุทธกาลหลายท่านบรรลุได้เพียงแค่ฟัง  แม้หากชาตินี้ยังไปไม่ถึง  แต่ก็เป็นปัจจัยสืบต่อให้ภพชาติหน้า   ได้เกิดมาใฝ่ธรรม เข้าใจธรรมได้ง่ายขึ้น ขอทุกท่านเจริญในทางกุศล   รอดพ้นจากทุกข์ภัยร้ายทั้งปวง   ขอให้มีชีวิตยืนนานด้วยสุขภาพแข็งแรง  เพื่อสะสมบุญ สร้างประโยชน์ให้ตนและคนรอบข้าง ได้ตราบเท่าที่อายุขัยจะพึงมี สัพพะทานัง ธัมมะทานังชินาติ การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่ายังมีชีวิต ยังมีคนสนับสนุนส่งเสริม ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไป 
9/15/20211 hour, 59 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

พินัยกรรมชีวิต เตรียมพร้อมเพื่อครอบครัวไม่ลำบาก

การทำหนังสือปฏิเสธการรักษา กรณีเพียงเพื่อยื้อชีวิตแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร แต่กลับทำลายชีวิตคนที่ยังอยู่ให้ล่มจมหมดตัวได้ มีวิธีการอย่างไร ให้ถูกต้องตรงทางพุทธธรรม ดีที่สุดสำหรับคนป่วยและญาติพี่น้อง  ธรรมเทศนาโดย.. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต)  และแถมด้วยบทควมจากชีวามิตรเพื่อเข้าใจเรื่องพินัยกรรมชีวิตในเบื้องต้น   ดูบทความและเอกสารร่างหนังสือพินัยกรรมชีวิตได้ที่ https://cheevamitr.com    และอ่านหนังสือออนไลน์เรื่องนี้ที่นี่ https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/131 สนับสนุนเพื่อจัดทำโดย.. คุณพ่อ ประเมิน ทรัพย์ยอดแก้ว  เบญจวรรณ กุซสตาฟสัน , วารี เฮิร์ส กัลยา ทรัพย์ยอดแก้ว นิตยา โพธิ์ศรี ,วาสนา ทองสา ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่ายังมีชีวิต ยังมีคนสนับสนุนส่งเสริม ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไป  สนใจเป็นเจ้าภาพร่วมผลิตสื่อธรรมเล่มต่อไปดูที่แฟนเพจ  หรือติดต่อ:โทร/ไลน์   0864009749  (9.00-20.00น.)  โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุด สำหรับช่องทางการติดต่อที่ถูกต้องได้ที่เว็บไซต์และแฟนเพจหลัก  เพราะอาจมีการเปลี่ยนเบอร์โทร  การร่วมบุญต้องเป็นชื่อบัญชี.. "อริยคุณ พุทธะธรรม" บัญชีเดียว คนเดียวเท่านั้นนะครับ   ติดต่อ ดาวน์โหลด  ร่วมบุญ ฯลฯ http://www.โจโฉ.net (เว็บใหม่) https://jozhoth.blogspot.com www.jozho.net เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (ดูงานที่จะทำล่าสุดที่นี่) https://www.facebook.com/jz.net ร่วมบุญสนับสนุนค่าใช้จ่ายชมรมผลดีได้โดยตรงตามศรัทธา หากเห็นว่าสิ่งที่ทำมีประโยชน์และอยากให้ทำงานต่อไปได้  หรือพิจารณาสั่งซื้อสินค้าของ.. ชมรมผลดี ได้ที่ http://www.jzserum.com   :  ชมรมผลดีมีบัญชีนี้ บัญชีเดียวเท่านั้น : ชื่อบัญชี : อริยคุณ พุทธะธรรม  ธ.กสิกรไทย 7262561808 (สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน) หรือพร้อมเพย์ 0919796696  หรือสแกน QR code ที่นี่ https://ca.lnwfile.com/wpng0j.jpg (จากแอปได้ทุกธนาคาร)  ขออนุโมทนากับผู้ร่วมบุญจากทุกช่องทางทุกท่าน  ขอให้เจริญในกุศลยิ่ง ๆ ขึ้นไป  พ้นุทกข์ภัยทั้งปวง   (ท่านที่ร่วมบุญไม่ว่าครั้งใด ขอให้ถือเสมือนได้ร่วมบุญในทุกครั้งตั้งแต่อดีต และงานในอนาคตทั้งหมดไปทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับ)   * หมายเหตุ :  ไลน์ไอดี jzserum เข้าอ่านไม่ได้นานแล้ว  , เบอร์โทรหน้าแผ่นทั้งหมดเลิกใช้แล้ว , เดิมใช้ชื่อช่องนี้ว่า.. คุณโฉ แจ้งให้ทราบเพื่อไม่สับสนเพราะพิมพ์ไปในหนังสือที่แจกไปจำนวนมาก    , โปรดระวังมิจฉาชีพปลอมเป็นโจโฉ หรือเป็นคนของชมรม  จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจ (เคยมีคนไปหลอกสาว หลอกพระ ว่าเป็นผมมาแล้ว)   โจโฉ เสียงธรรม คือใคร ?  https://jozhoth.blogspot.com/p/jozho.html (มีคนใช้ชื่อโจโฉเยอะมาก ระวังเข้าใจผิด) "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ผู้ให้ปัญญา ย่อมได้ปัญญา  ปัญญา เป็นหนทางแห่งความสุข ความเจริญทั้งปวง
9/11/202150 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

คู่มือชีวิต รวมธรรมเทศนา : ป. อ. ปยุตฺโต

เสียงอ่านหนังสือ.. คู่มือชีวิต -  รวบรวมจากธรรมเทศนา-สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) โดย.. พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล  (ต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ.2550) แนวทางการใช้ชีวิตให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เพื่อเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ รวมการจัดการชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย เนื้อหาคัดมาจากหนังสือหลายเล่มแยกได้เป็น 12 หมวดหลัก  ประกอบไปด้วยเรื่อง  การศึกษา การทำงาน การใช้เทคโนโลยี ชีวิตคู่ การดูแลลูก การดูแลครอบครัว ความสุขห้าขั้น การทำบุญ สมาธิภาวนา ธรรมสำหรับผู้ป่วย ธรรมสำหรับญาติผู้ป่วย และการตายอย่างเป็นสุข  เฉพาะเวอร์ชั่นเสียงอ่านจะมีหมวดพิเศษที่จัดทำเพิ่มเติมคือเรื่องคิหิวินัย จากหนังสือ..วินัยชาวพุทธ เพื่อสรุปแนวทางการใช้ชีวิตในตอนท้าย เป็นหลักปฏิบัติที่ควรนำไปยึดถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นพุทธวจนโดยตรงที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง    เสียงอ่านชุดนี้จัดทำโดยเจ้าภาพร่วมหลายท่าน จะบักทึกไว้ในตอนต้นของแต่ละหมวด และท้ายบท ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันนะครับ หากท่านต้องการร่วมสนับสนุนสร้างสื่อธรรมกับชมรมผลดี ดูรายละเอียดได้ที่ โจโฉ.net  ขอขอบพระคุณในการสนับสนุนทุกช่องทาง จนสามารถทำงานสร้างสื่อธรรมออกมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับ   ดาวน์โหลดหนังสือเพื่ออ่านได้ที่นี่ https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/106 หมวดที่1.การศึกษา : จากหนังสือ..การศึกษาฉบับง่าย ครอบครัว-ชินวัฒนกุลชัย & ครอบครัว-เกษราธิคุณ หมวดที่ 2.การทำงาน : จากหนังสือ..ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม ปราณี อริยตระกูล และครอบครัว หมวดที่3.การใช้เทคโนโลยี : จากหนังสือ..คนไทยกับเทคโนโลยี วิชญาฎา มุ่งวิชา   ,  รพีพร กำมัชพล และครอบครัว หมวดที่4.ชีวิตคู่ : จากหนังสือ..คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ คุณพ่อแช่ม ชำนาญแป้น   ,  ครอบครัว-นิมมานนรเทพ หมวดที่5.การดูแลลูก : จากหนังสือ..ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม ครอบครัว-วิริยา  ,  ครอบครัว-ทองศรีทอง   ครอบครัว-เอี่ยมวงศรี  ,  ครอบครัว-ลิขิตกำจร  หมวดที่6.การดูแลครอบครัว : จากหนังสือ..ความสุขของครอบครัวฯ กวิสรา (ฤทัยฉวี) สวิทเซอร์  , ปรัชญา จำปานนท์ หมวดที่7.ความสุข ๕ ขั้น  สุนี ธนกำธร  ,  เข็มทอง โภคาพานิชย์  หมวดที่8.การทำบุญ : จากหนังสือ..ก้าวไปในบุญ ทวี ช่างพินิจ  ,  พนอมรักษ์ เพชรเสถียร  ,  วรรณิศา เมจ์เดล หมวดที่9.สมาธิภาวนา : จากหนังสือ..สมาธิแบบพุทธ ครอบครัว-แก้วนพกุล  , ครอบครัว-รัตนคร  , ครอบครัว-บุ๊ปลิซ  , ครอบครัว-สระสืบกุล หมวดที่10.การทำใจรับความเจ็บป่วย : จากหนังสือ..รักษาใจยามป่วยไข้ อัจฉริยะ สมประสงค์   ,  วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์ นันท์วีรยา จ้อกระโทก  ,  วีรยา แซ่เห่น หมวดที่11.ธรรมสำหรับญาติผู้ป่วย : จากหนังสือ..ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย ศศิธร รัตนกสิณ , โชคชัย อัศวณรงค์ คุณแม่ดารา อติชน , ร.อ.ภูริวัศ รำพึงกิจ  หมวดที่12.การทำใจรับความตาย : จากหนังสือ..อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข ชยพล สุทธหลวง  ,  คุณแม่ลำใย เจริญสุข ศุภมาศ บุญประเสริฐ , นภาพล ภวังสวัสดิ์ หมวดเพิ่มเติม : จากหนังสือ..วินัยชาวพุทธ (คิหิวินัย) ครอบครัว-เอี่ยมวงศรี ขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนาม และเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้ อนิวรรตน์ งามสุริยะพงศ์ ชดาษา คงถิ่นฐาน จักรพรรณ ทิพย์วาริน ครอบครัวโถวสกุล พลพร อภิวัฒนเสวี วันเพ็ญ สังข์แตง รจนา มณฑาทิพย์กุล ครอบครัวไชยรัตน์ ณัฐพงศ์ ทองไพโรจน์​ กนกพร ชัยวัน ธนการ โรจนภูวเดช ศิริพร ความหมั่น ทักข์ธนภรณ์ แสนโท
9/1/20218 hours, 37 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

สีลัพพตปรามาส วินัย ดูจิต - ป. อ. ปยุตโต

ตอบคำถามโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตโต) เรื่องสำคัญที่ควรศึกษาเกี่ยวกับ สีลัพพตปรามาส การปฏิบัติยึดถือที่ผิดทาง และขวางการบรรลุธรรม  ซึ่งความจริงรวมเรื่องมงคลที่เชื่อว่าจะดีด้วย เช่น เลขมงคล วันมงคล ต้นไม้มงคล แต่ในที่นี้ท่านเน้นไปที่แก่นหลักคือ การปฏิบัติผิดที่คิดว่าจะให้บรรลุธรรม หรือทำตามกันมาโดยไม่รู้จุดประสงค์     เรื่องศีล วินัย และการเจริญสติ ดูจิต  เป็นอย่างไร  การวางเฉย การตักเตือนแนะนำคนอื่นควรทำอย่างไร  เนื้อหาสั้น ๆ แต่ได้ประโยชน์มหาศาล  เพราะความเข้าใจผิดเพียงเรื่องเล็กน้อย ก็ทำให้เราหลงทาง จนเป็นมิจฉาทิฎฐิที่แก้ไขยากได้ เสียงอ่านโจโฉทุกเรื่อง  ห้ามดัดแปลงแก้ไข เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   สำหรับเรื่องนี้ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำโดย.. คุณศิวาพร แซ่จึง , น้องปั้นหยา และครอบครัวแซ่จึง   ขออนุโมทนาในกุศลจิตในการสร้างมหาธรรมทานในครั้งนี้  และร่วมเป็นอีกแรงเพื่อให้ชมรมผลดี ได้มีกำลังใจการจัดทำสื่อเผยแผ่ธรรมที่ทรงคุณค่าอีกชุดหนึ่ง   ขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนในทุกช่องทางที่ผ่านมาทั้งหมด ขอให้ถือเสมือนได้ร่วมทำด้วยตนเองทุกครั้ง กับทุกกิจกรรมของชมรมไปพร้อมกันนะครับ   ต้องการโหลดเก็บไว้ฟัง ดูที่ www.โจโฉ.net การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง อริยคุณ ชมรมผลดี ส.ค.2564
8/6/20211 hour, 3 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ฉบับเกิดใหม่ในสวรรค์

เนื้อหาเหมาะสำหรับทุกคนได้ศึกษาไว้ทั้งเพื่อตัวเองได้พิจารณาธรรม เพื่อส่งตัวเองให้ไปดี และเผื่อไว้ในการช่วยคนที่เรารัก ให้ไปสุคติ หรือเป็นสุขได้มากที่สุด  งานเขียนโดย : ดังตฤณ , เสียงอ่านโดย : อริยคุณ ชมรมผลดี  ขออนุโมทนาเจ้าภาพในการจัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน ตามลำดับดังนี้ 1.พชร วลัยศรี (เจ้าภาพหลัก) 2.ครอบครัว ภักดีเพี้ยน / ครอบครัว ระงับพิศม์ 3.ศุภกิจ นิมมานนรเทพ 4.ปภาวรินทร์ ครอบครัวบุ๊ปลิซ 5.พงษ์พิสุทธิ์ ทองผาแสงสี 6.ณิฐชมนต์ ภูวพันธ์จิระโชค 7.ครอบครัวเอี่ยมวงศรี 8.จินตนา อมรวิทยกิจเวชา 9.ศศิมาภรณ์ ล้อมทอง 10.พนอมรักษ์ เพชรเสถียร 11.คุณแม่ประไพ วงศ์ทางประเสริฐ 12.คุณแม่อุไร ศรีเมือง 13.คุณยายแหลม ศรีกงพาน 14.อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล 15.เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ 16.วโรดม แก้วกล่ำ 17.อังคณา มณฑาทิพย์กุล 18.พาย ยอดพรหม /สังวร ยอดพรหม /นงนุช ยอดพรหม 19.ถนอมศิลป์ สร้อยดั้น 20.ครอบครัวชัยยศชลธร 21.กฤษณา ผโลปกรณ์ 22.วรรณิศา เมจ์เดล 23.นงนภัส ยงค์มาลย์วงศ์ 24.เพลินพิศ พระโพธิ์ 25.พีชคณิต อุทัยวัฒนา 26.เสาวภา  รอดคำทุย 27.อลิสรา สิงห์ประเสริฐ 28.ครอบครัวภวังสวัสดิ์ 29.จักรพรรณ ทิพย์วารินทร์ 30.พลพร อภิวัฒนเสวี 31.ศุภมาศ บุญประเสริฐ กัญญณัช ทองบุญ 32.ธนภัทร ถาวร พัชรี มาลาวงศ์ 33.ไพรจิตร งามสุริยะพงศ์ อัณณพ ลีลามณี ครอบครัวโถวสกุล อาคิรา แซ่เต่อ ร.อ.ภูริวัศ รำพึงกิจ ธนัย ยวงสุวรรณ ครอบครัวไชยรัตน์ ทัตพล ฉวีรัมย์ มาลัย ฝาสันเทียะ กฤษฎา ฤทธิช่วย ครอบครัวสุชาติธรรม มิมิณตรัฒณ์ อารยณุมาฏดิ์ รัตนสุดา คงสวัสดิ์ ขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง ขอทุกท่านรุ่งเรืองในทางกุศลยิ่งขึ้นไป บรรลุธรรมได้ในเร็ววันนี้เทอญ อ่านหนังสือคุณดังตฤณได้ฟรีที่ http://www.dungtrin.com สั่งซื้อหนังสือราคาถูกได้ที่ http://www.howfarbooks.com ชมรมผลดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เขียนและสำนักพิมพ์ เพียงแต่เห็นว่าหนังสือเล่มไหนดีก็นำมาอ่านให้ฟังนะครับ   ติดตาม ติดต่อ ดาวน์โหลดได้ที่ www.โจโฉ.net
7/31/20216 hours, 40 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

อิทธิปาฏิหาริย์ เทวดา (ป. อ. ปยุตโต)

เสียงอ่านหนังสือ : อิทธิปาฏิหาริย์ เทวดา   ทัศนะของพระพุทธศาสนา ต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัย   ธรรมนิพนธ์ในสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต)   ต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๕๕  https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/553 สำหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงมาจากบทหนึ่งของหนังสือพุทธธรรม โดยเพิ่มภาคผนวกประเด็นเสริม  เพื่อความเข้าใจในเรื่องอำนาจดลบันดาล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ เทพเจ้า ผีสางเทวดา เรื่องเหนือวิสัยของคนทั่วไปจะรู้เห็นได้ว่ามีจริงหรือไม่  ว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้อง ตามหลักการของพระพุทธศาสนา โดยแบ่งเป็นห้าหมวดหลักคือ เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์  เรื่องเทวดา  วิธีปฏิบัติต่อสิ่งเหนือสามัญวิสัย  บันทึกพิเศษท้ายบท  และภาคผนวก ประเด็นเสริม    เสียงอ่านทุกเรื่องโปรดใช้เป็นการฟังเพื่อจับภาพรวม หรือทบทวน หากต้องการนำไปอ้างอิง ควรตรวจสอบกับต้นฉบับของทางวัด หรือองค์กรนั้น ๆ อีกครั้ง  เพราะอาจมีการพิมพ์ผิด ออกเสียงผิด อ่านผิด หรือมีการปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับให้ถูกต้องยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาได้นะครับ     เสียงอ่านหนังสือชุดนี้ มีเจ้าภาพหลายท่าน ร่วมจัดทำเผยแพร่เป็นธรรมทาน จะบันทึกเสียงไว้ให้ได้ร่วมอนุโมทนาในแต่ละหมวดต้นเรื่องกับท้ายเรื่อง ขออนุโมทนาทุกท่าน และท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ  ขอผลบุญนี้ส่งให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในทางที่เป็นกุศล รู้ธรรม เห็นธรรม บรรลุธรรมได้ในเร็ววันนี้     อนุโมทนาผู้ร่วมจัดทำ   จินตนา อมรวิทยกิจเวชา เปรมจิตร์ รัตนสาลี เจริญพร เอี่ยมวงศรี วรรณิศา เมจ์เดล ปิยะพรรณ ใสกมล สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ รักษมล อัคระธรรม พูนศรี ช่างพินิจ เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล ปรัชญา จำปานนท์ สันติ โหลทอง วนัสสุดา บัวจูม อลงกรณ์ สุวรรณเวช ครอบครัว ชัยยศชลธร เพลินพิศ พระโพธิ์ กสิตา ลภิรัตนากูล จิตนา สิงจานุสงค์ จักรพรรณ ทิพย์วารินทร์ ณัฐวิรตา ตั้งจิตรเจริญพร กัญญณัช ทองบุญ นภาพล ภวังสวัสดิ์ ศุภมาศ บุญประเสริฐ ครอบครัว ทองไทย ด.ช.พัลธกรณ์ บัวประเสริฐ ครอบครัว โถวสกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ชุติมา แสนท้าว ครอบครัว ไชยรัตน์ ธนการ โรจนภูวเดช และขออนุโมทนาท่านที่ไม่ได้เอ่ยถึง เพราะไม่ได้แจ้งนามสกุลไว้ ถึงอัดเสียงไปก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ดีนะครับ  แต่ก็ขอให้ทุกท่านพึงระลึกว่าได้มีส่วนร่วมโดยตรง เกิดเป็นบุญกุศลขึ้นแล้ว ทุกครั้งที่มีคนเปิดฟังบุญก็เกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งทั้งต่อผู้ฟังเอง และผู้ร่วมจัดทำด้วย    ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในมหาธรรมทานครั้งนี้ร่วมกัน อันเป็นบุญใหญ่ที่จะช่วยอีกหลายชีวิตให้พ้นทุกข์ ตาสว่าง พ้นจากมิจฉาทิฎฐิอันนำสู่อบายให้ต้องทุกข์แสนสาหัสได้อีกยาวนาน  ขอทุกท่านเจริญในทางกุศลยิ่งขึ้นไป  เกิดสติ เกิดปัญญา พ้นทุกข์ภัยเวรทั้งสิ้นในเร็ววันนี้ด้วยเทอญ  ท่านใดต้องการร่วมสร้างปัญญาบารมี สนใจเป็นเจ้าภาพร่วมในการผลิตสื่อธรรมเล่มต่อ ๆ ไป  หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายชมรม โปรดติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก (แฟนเพจ)  โจโฉ เสียงธรรม  jozho.net (ที่นี่เท่านั้น) https://www.facebook.com/jz.net   
6/27/20213 hours, 9 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

วิปัสสนานุบาล ฉบับสมบูรณ์ - ดังตฤณ

: เสียงอ่านหนังสือ วิปัสสนานุบาล  (วิปัสสนา+อนุบาล) ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุงใหม่ล่าสุด  ||  แนวทางเพื่อการกำจัดทุกข์ทางใจได้ผลจริง เป็นแก่นธรรมทางสายเอกสู่การพ้นทุกข์  วิธีเจริญสติ ดูจิต-กาย ในแบบเรียบง่ายทำได้จริงในชีวิตประจำวัน กับทุกเพศทุกวัย  เมื่อเกิดสติที่แท้จะเป็นมหากุศลจิต อันเป็นบุญใหญ่หาประมาณมิได้  ผู้เห็นความไม่เที่ยง เห็นจิตไม่ใช่เราเพียงครั้งเดียว  ยังประเสริฐกว่าคนอายุร้อยปีแต่ไม่เคยเกิดสติเห็นจิตตามจริงเลยสักครั้ง   || : บทความโดย.. ดังตฤณ   เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ)  ชมรมผลดี   : จัดทำเป็นธรรมทานโดย.. ครอบครัว เลิศจิระกุล   คุณพ่อ-ธนพล  เลิศจิระกุล   คุณแม่-อรสา เลิศจิระกุล    คุณอรอุษา เลิศจิระกุล    คุณธนกร เลิศจิระกุล   พร้อมลูก ๆ  ญาติพี่น้องและครอบครัว   ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเสมือนได้จัดทำด้วยตัวท่านเองนะครับ  ท่านใดต้องการร่วมสร้างปัญญาบารมี สนใจเป็นเจ้าภาพร่วมในการผลิตสื่อธรรมเล่มต่อ ๆ ไป  ดูที่..   https://www.facebook.com/jz.net   [ โจโฉ เสียงธรรม jozho.net ]: อ่านหนังสือเล่มนี้ และงานของคุณดังตฤณอีกหลายเล่มได้ฟรีที  https://dungtrin.com  สนใจสั่งซื้อหนังสือในราคาถูกมาก กับสำนักพิมพ์โดยตรงได้ที่ http://www.howfarbooks.com   :  ชมรมผลดี เป็นเพียงผู้จัดทำเสียงอ่าน ที่เห็นว่าหนังสือเล่มไหนดี ก็นำมาอ่านให้ฟังฟรีเท่านั้น   ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เขียนหรือสำนักพิมพ์แต่ประการใด ผู้ให้ปัญญา ย่อมได้ปัญญา   ปัญญาคือสิ่งสำคัญที่สุด สู่ความเจริญเป็นสุขแท้ในทุกด้านของชีวิต  สิ่งสำคัญเพื่อสู่การพ้นทุกข์ได้จริงอันเป็นหน้าที่หลักสำคัญของชาวพุทธ คือศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่ธรรม  อันเป็นมงคลประเสริฐสูงสุด ที่มนุษย์เท่านั้นจะทำได้ดีและง่ายที่สุดกว่าภพอื่นทั้งปวง 
6/15/20211 hour, 46 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

เตรียมเสบียงฯ ฉบับไปสบาย - ดังตฤณ

บทความจากหนังสือ..เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ฉบับอยู่สบายไปสบาย-ภาคไปสบาย (แบ่งเป็นไฟล์เสียง 21 ตอน เรียงหัวข้อใหม่ตามความยาว)  บทความเพื่อการเตรียมพร้อมรับความจริงที่ทุกคนต้องเจอในวันหนึ่ง จะอยากตาย ใกล้ตาย หรือคิดว่าจะอยู่ได้อีกนาน ก็ควรฟังเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อการหลับสบายของจริง เพื่อหลีกหนีทางลงอบาย และไปสู่สุคติไดจริง   เนื้อหาให้แง่คิด และนำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อชีวิตเป็นสุขในวันนี้แม้ยังไม่ใกล้ตายก็ตาม  :  บทความโดย ดังตฤณ  เสียงอ่านโดย ชมรมผลดี จัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพหลายท่าน (ดังรายชื่อด้านล่าง)   สำหรับรายชื่อเจ้าภาพร่วมในการจัดทำเสียงอ่านเพื่อเป็นธรรมทาน  จะบันทึกเสียงไว้ตอนต้นในแต่ละเรื่อง และที่เหลือจะอยู่ท้ายบทสุดท้าย โดยเรียงตามลำดับการร่วมบุญ  และสรุปรวมในทุกช่องทางที่เผยแพร่โดยชมรมผลดี   ท่านใดต้องการร่วมสร้างปัญญาบารมี สนใจเป็นเจ้าภาพร่วมในการผลิตสื่อธรรมเล่มต่อ ๆ ไป  หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายชมรม โปรดติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก โจโฉ เสียงธรรม https://www.facebook.com/jz.net    : อ่านหนังสือเล่มนี้ และงานของคุณดังตฤณอีกหลายเล่มได้ฟรี หรือสั่งซื้อหนังสือเพื่อแจกในงานหรือสถานที่ต่าง ๆ  ดูรายละเอียดได้ที  https://dungtrin.com/books/  ชมรมผลดี เป็นเพียงผู้จัดทำเสียงอ่าน ที่เห็นว่าหนังสือเล่มไหนดี ก็นำมาอ่านให้ฟังฟรีเท่านั้น   ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพร่วมบุญกับชมรมผลดีดังนี้ 1.บดินทร์ ลภิรัตนากูล 2.ครอบครัว แซ่โง้ว 3.จักราวุธ ด่านโชติสกุล  4.สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ  5.เจริญพร เอี่ยมวงศรี  6.ทวี ช่างพินิจ 7.ครอบครัว เลาหธนาคม 8.ครอบครัว แย้มจิตต์นิ่ม 9.ครอบครัว รัตนกสิณ 10.ครอบครัว ตันสุวรรณศิริ 11.ชนากานต์ โหลทอง 12.พีชคณิต อุทัยวัฒนา 13.พลพร อภิวัฒนเสวี  .ศุภมาศ บุญประเสริฐ นภาพล ภวังสวัสดิ์ 14.ปาริชาติ ณ หนองคาย วารุณี รติสราญจิต​ วรรณิศา เมจ์เดล 15.ครอบครัว มณฑาทิพย์กุล ศิริ กริ่งสัมฤทธิ์  อำนาจ บุญช่วง 16.ชัยรัตน์ จันทกุล ครอบครัว โถวสกุล ครอบครัว ศรีสมาน 17.ครอบครัว แสนท้าว ครอบครัว ชลชนูปถัมภ์ ครอบครัว ฉ.โรจน์ประเสริฐ 18.ครอบครัว อริเดช ครอบครัว วีระเดชสกุล ไพจิตร งามสุริยะพงศ์ 19.ปรียาดา พหุพัชร์ พวงทิพย์ เลี้ยงสกุล ศศิธร แนมไสย 20.นทิตา มงคลศิริ เสาวภาคย์ ศักดิ์ศรีสว่าง    ณัฐวดี มาลาวงศ์ 21.ธนการ โรจนภูวเดช กฤชภาณุ ไชยรัตน์ อณัญญา ทองทุม พ.ต.หญิงกวินนาถ มณีรัตน์ สุมณี พงษ์พรรณรวม โสฬส รุจิรา ซินดี้ จันทรคุปต์ ครอบครัวโตนาและครอบครัวฟักมี ขออนุโมทนาและขอบคุณทุกท่าน และที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ   ที่เห็นความสำคัญในการสร้างสื่อธรรมของชมรมผลดี และสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำ เพื่อให้ชมรมผลดีทำงานต่อไปได้ เพราะปัจจุบันชมรมมีรายจ่ายต่อเดือนพอสมควร   ผู้ให้ปัญญา ย่อมได้ปัญญา   ปัญญาคือสิ่งสำคัญที่สุด สู่ความเจริญเป็นสุขแท้ในทุกด้านของชีวิต  สิ่งสำคัญเพื่อสู่การพ้นทุกข์ได้จริงอันเป็นหน้าที่หลักสำคัญของชาวพุทธ คือศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่ธรรม  อันเป็นมงคลประเสริฐสูงสุด ที่มนุษย์เท่านั้นจะทำได้ดีและง่ายที่สุดกว่าภพอื่นทั้งปวง 
5/28/20213 hours, 10 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

ผิดที่ไม่รู้ - ดังตฤณ

เสียงอ่านหนังสือ.. ผิดที่ไม่รู้ - ดังตฤณ   รู้เหตุแห่งทุกข์ที่เกิดจากการผิดศีล ว่าให้ผลเป็นทุกข์กาย-ทุกข์ใจได้แค่ไหนอย่างไร   ทำผิดเหมือนกัน แต่เหตุใดจึงมีผลเป็นบาปหนักเบาต่างกันได้   รู้ให้เข้าใจ เพื่อไม่ต้องทุกข์สาหัสเพราะความไม่รู้อีกต่อไป   อ่านต้นฉบับหนังสือได้ฟรีที่ https://dungtrin.com/books/102.html จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย..  คุณพ่อสุรินทร์ จารุนงคราญ   คุณแม่กี จารุนงคราญ  คุณอรสา เลิศจิระกุล  คุณวันทนา หว่อง  คุณจินตนา จารุนงคราญ  คุณ นันทวรรณ ยนต์วิกัย  พร้อมลูก ๆ และครอบครัว   ขอทุกท่าน ทุกภพภูมิร่วมอนุโมทนา ในมหาธรรมทานครั้งนี้ร่วมกันนะครับ   หน้าที่หลักของชาวพุทธ คือการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม และเผยแผ่ธรรม   อันเป็นมงคลสูงสุด เป็นเส้นทางตรงสู่การพ้นทุกข์ที่ถาวร จากใจผู้อ่าน..  : สำหรับเนื้อหาหนังสือเล่มนี้  เป็นบทความเพื่อความเข้าใจศีลห้า และเพื่อให้ตระหนักรู้ว่าควรลด ละ เลิก  บรรเทาให้เบาบาง เพื่อสุขแท้ เพื่อเลี่ยงทุกข์หนักกับสารพัดที่เกิดจากการละเมิดศีลในแต่ละข้อ ที่ส่งผลทั้งในชาตินี้ และชาติต่อไปอีกยาวนาน  เป็นข้อควรทำหากต้องการพ้นทุกข์ ไม่ใช่กฎที่ต้องบังคับให้ทำ แต่เสมือนการเลี่ยงการทำร้ายตัวเอง เลี่ยงโอกาสนำพาตัวเองไปในที่เสี่ยงอันตราย และนำตัวเองออกมาจากภัยพิบัติ   ไม่จำเป็นต้องทำให้ถึงพร้อมทีเดียวหากยังคิดว่าไม่ไหว แต่ควรศึกษาให้เข้าใจจนจิตยอมรับ แล้ววันหนึ่งจะรักษาศีลได้เอง  โดยอาจเริ่มตั้งมั่นทีละข้อให้ได้ก่อนชนิดทีว่า..ชาตินี้จะไม่ทำเด็ดขาด  จะเป็นปัจจัยให้รักษาข้อต่อไปได้เอง   ทำบาปทั้งที่รู้ว่าบาป และรู้โทษของมัน  แต่จำเป็นต้องทำ และทำด้วยจิตที่ขาดเจตนา หรือไม่สะใจในการทำ มีความสำนึกผิดรู้ว่านี่คือโทษ และตั้งใจว่าวันหนึ่งจะเลิกทำให้ได้   เมื่อบาปออกผล ก็จะให้ผลน้อยกว่า คนที่ทำบาปทั้งที่ไม่รู้ว่าบาป ไม่เห็นว่าเป็นบาป และทำด้วยเจตนาตั้งมั่น เต็มใจ ดีใจ สะใจที่ได้ทำ  ย่อมได้รับผลของบาปเต็มที่เผ็ดร้อนสะใจเหมือนที่ได้ทำคนอื่นไว้   (ข้อมูลพวกนี้สะสมในจิตใต้สำนึก ทดสอบได้ด้วยการสะกดจิต  ซึ่งมีการพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจนยอมรับแล้วว่า จิตมีหลายระดับ และสะสมข้อมูล ทำงานตามข้อมูลที่มี  ให้เกิดโรค ให้รักษาป้องกันตัวเองได้ ที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันต่าง ๆ  ให้ผลดีผลร้ายต่างกันอีกหลายอย่าง เห็นผลแม้ในชาตินี้   สำหรับชาติหน้าก็ยังมีการพิสูจน์เด็กระลึกชาติได้จำนวนมากในทั่วโลกจากนักวิทยาศาตร์ จนทำเป็นสารคดีระดับโลกในสื่อที่น่าเชื่อถือในระดับสากล และการจะไปเกิดใหม่ มีสุขทุกข์ รูปร่างหน้าตา ฐานะต่างกันอย่างไร ก็อยู่ที่ข้อมูลดีอันเป็นกุศลผ่องใส หรือข้อมูลร้ายอันเป็นอกุศลเศร้าหมองในจิตที่สะสมไว้ในระดับลึกด้วย  ที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างชีวิต และนำพาเส้นทางชีวิตในวันข้างหน้า     ดังนั้นไม่เชื่อไม่เป็นไร แต่ยังไงไฟก็ต้องร้อน  คนฉลาดย่อมเผื่อใจไว้บ้าง  อย่างน้อยศึกษาให้เข้าใจ ให้เห็นโทษภัยของสิ่งที่เรากำลังทำ  วันหนึ่งจะเจอทางสว่าง และสุขแท้ได้จริง    ทั้งชีวิตเห็นแต่คนเป็นทุกข์สารพัด สืบ ๆ ไปแล้วก็เกิดจากการผิดศีลห้าในแต่ละข้อนั่นเอง แม้จะดูภายนอกว่าเขารวย เขามีชื่อเสียง แต่เราไม่รู้หรอกว่า ภายในสะสมด้วยทุกข์ทางใจมากแค่ไหน   ซึ่งการทำดีในฝ่ายตรงข้ามให้มาก จะช่วยบรรเทาทุกข์เห็นชัดในชาตินี้ ไม่ต้องรอชาติหน้า แต่ต้องใช้ความเพียร และศรัทธาที่ตั้งมั่น ซึ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้.. คุณต้องศึกษาธรรมให้เข้าใจก่อนเท่านั้น 
5/19/20211 hour, 14 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

สวดมนต์ ต้องไม่โค่นสาธยาย (ป. อ. ปยุตฺโต)

เสียงอ่านหนังสือ : สวดมนต์ต้องไม่โค่นสาธยาย : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)    "นี่ เราสวดมนต์กันอย่างไร สวดกันมา ๕๐ ปี ยังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร"  การสวดมนต์นั้น ตัวแท้ตัวจริง แก่นสาระของมัน ก็คือการสาธยาย และมนต์ที่เราเอาคำของพราหมณ์มาใช้แบบเทียบเคียงหรือล้อคำพูดของเขานั้น เราหมายถึงพุทธพจน์ คือคำตรัสสอนแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า การสวดมนต์จึงมุ่งให้เป็นการสาธยายพุทธพจน์ คำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระสูตร เป็นคาถา เป็นเนื้อความในพระไตรปิฎก .............. ที่ว่าสาธยาย ก็คือมีสติจำได้ระลึกถึงจับยกนำเอาข้อมูล ความรู้ (ในที่นี้คือพุทธพจน์) ขึ้นมาระบุบ่งชี้จัดเรียงเข้าที่ตรงตามลำดับอย่างถูกต้องครบถ้วน อาจจะเป็นการท่อง การทวน หรือการทาน ก็ได้ สติจึงเป็นตัวทำงานของการสาธยาย ............ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำโดย รพีพร กำมัชพล กสิตา ลภิรัตนากูล นพรัตน์ มะโน อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล ภัทธิรา ช่างพินิจ วิภาภรณ์ แสนเพื่อน สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ เจริญพร เอี่ยมวงศรี ครอบครัว ทองศรีทอง ครอบครัว ละทะโล พรพิมล นาถมทอง ครอบครัวธัญญโกเศศฺสุข ครอบครัว ใจทิม ครอบครัวลิมปานุภาพ พระสุรสิทธิ์ โชติวํโส ธนวัฒน์ เขมะวนิช นิรันรัตน์ ไรวิรัตน์ ชัญญณัฎฐ์ วงษ์นรา สมพจน์ พฤฒิกัลป์ อนัญพัชร์ เกื้อสมพรกิจ สุนี ธนกำธร เดวิช ชัยนนทวัชร์ ครอบครัว เมืองแก้วกาล ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ ครอบครัว สิริโรจนหิรัญ วราพร ธนะลือ อังคณา มณฑาทิพย์กุล ชนาโรจน์ บุญทวีสีหไชย ครอบครัว สุทธหลวง ครอบครัว โถวสกุล ครอบครัว วิเชียรชัย อิทธิโชติ สิราภาสกุล ณัฐรดา นุติวัฒภาคิน เณรี ยับสุวรรณกุล ชัชฏา สวนอุทัย ศุภมาศ บุญประเสริฐ พลพร อภิวัฒนเสวี ศิริ กริ่งสัมฤทธิ์ จีฬาพันธ์ รุจอุดมพร ครอบครัว เหรียญทอง ณชลนิภา ติมานพ กัลยา เจริญทรัพย์ จิตรนภา ศรีสมาน นทิตา มงคลศิริ อัญอานันท์ เชษฐ์ศุภสกุล รุจาภา แก้วมณี เปรมใจ ร่วมบัว จักรกฤษณ์ โคตะนันท์ อัญญลักษณ์ บุญล้อม ณิชนันทน์ วงค์ศรีอาจ นิตติยา แสนดวง รักษิณาภา ม่วงแก้ว นภารัตน์ โอสถากุล ธนพล ผึ้งบำรุง ธนัย ยวงสุวรรณ สินีนาฏ จำปาทิพย์พงศ์ ณัฐพงศ์ ทองไพโรจน์ รัตสุดา นนท์กลาง เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา ณีรายา อิ่มอก ณภัทร พูลดำริห์ มาลัย ฝาสันเทียะ พรชัย วิรุฬห์บรรเทิง ธนการ โรจนภูวเดช กิตติพิชญ์ ดาชนบท ธาราวรรณ ตนเหี่ยม วิวรรณทิพย์ เดชะ ชลธิศ ปาสาทิกา สุริยน เขตร์กรณ์ อรนงค์ จันทร์เป็ง กุลธิดา แซ่ไล อณัญญา ทองทุม สุพินดา สังข์ทอง ขออนุโมทนากับผู้ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่านด้วยนะครับ
5/12/20213 hours, 22 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

เตรียมเสบียงฯ ฉบับอยู่สบาย : ดังตฤณ

เสียงอ่านหนังสือ..เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ฉบับอยู่สบายไปสบาย-ภาคอยู่สบาย (แบ่งเป็นไฟล์เสียง 28 ตอน)  บทความเพื่อการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข โดย ดังตฤณ  เสียงอ่านโดย ชมรมผลดี จัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพหลายท่าน (รายชื่อด้านล่าง)   อธิบายหลักกรรม กฎแห่งกรรม แนะแนวทางการปฏิบัติ ทำใจ แก้ไข สำหรับฆราวาสที่ต้องเผชิญปัญหาในชีวิตประจำวันหลายด้าน   อยากให้ฟังให้ครบ แม้หัวเรื่องจะเป็นเรื่องที่เหมือนไม่เกี่ยวกับเรา  แต่ภายในจะมีการอธิบายหลักกรรม ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับเรื่องอื่นได้  ทั้งนี้เนื้อหาที่แบ่งเป็นข้อ ๆ นั้น  จะไม่ได้เรียงตามหนังสือต้นฉบับ ซึ่งมีการนำเรื่องความทุกข์เพราะรักขึ้นในบทแรกๆ   จึงย้ายไปอยู่หลัง ๆ  เพราะเนื้อหาจะไปซ้ำกับเรื่องที่บันทึกเสียงไว้แล้ว ในรู้จักรัก และรักแท้มีจริง    แต่ต้องอัดเสียงใหม่ เพื่อให้เนื้อเสียงใกล้เคียงกันกับเรื่องอื่น ๆ ในเล่มนี้นะครับ     สำหรับรายชื่อเจ้าภาพร่วมในการจัดทำเสียงอ่านเพื่อเป็นธรรมทาน  จะบันทึกเสียงไว้ตอนต้นในแต่ละเรื่อง และที่เหลือจะอยู่ท้ายบทสุดท้าย  และสรุปรวมในทุกช่องทางที่เผยแพร่โดยชมรมผลดี  ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในมหาธรรมทานนี้ร่วมกัน และขออนุโมทนากับทุกท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ  ขออนุโมทนากับเจ้าภาพสนับสนุนการจัดทำ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล เจริญพร  เอี่ยมวงศรี ธนพล  ชัยวานิชกุล ทวี  ช่างพินิจ สุภาพร  เทียมบุญประเสริฐ   เยาวลักษณ์  คงคาสุวรรณ วิภาภรณ์ แสนเพื่อน จันทิมา ทองศรีทอง   กสิตา  ลภิรัตนากูล   วรวุฒิ  พึ่งพรธรรมกุล เพลินพิศ  พระโพธิ์ อภิญญา แก้วมูลกิจ ญาภรณ์  สิทธิพรพันธ์ ครอบครัว ศรีเหรัญ นิคม  ใจมั่น ธนพรรณ สุทธหลวง ณาตยา  ศรีโพธิ์ พีชคณิต  อุทัยวัฒนา นภาพล ภวังสวัสดิ์ ศิริพร  วงศ์ทางประเสริฐ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัฐ วรรณิศา เมจ์เดล   นารี ศุภสุธีกุล   อังคณา  มณฑาทิพย์กุล วนิดา  ชูสังข์ สถาพร  สุวรรณไพร   ภัวรัญชน์  ลอยอ่ำ   ครอบครัวโถวสกุล มณฑา ปิ่นทอง สุธาศิน  เขียวทอง   กวิสรา  สวิทเซอร์   จ่าเอกสมนึก  สถาวิวัฒน์ ครอบครัว เหรียญทอง   สุทิน  สกุลแท้   อิทธิโชติ  สิราภาสกุล   ศศิธร  เดชภักดี   ธีรากร  อ่อนโนนเขวา     ลออรัตน์  สกุลเพชรวิสุทธิ์   วีราพัชร์ พิชพงศ์ธนากูล     เหมือนฤทัย ก้อนสุรินทร์   รัตนสุดา คงสวัสดิ์   พลอยไพลิน กีรติศิริพันธ์   พรชัย วิรุฬห์บรรเทิง   กฤชภาณุ ไชยรัตน์ ไพรจิตร งามสุริยะพงศ์   ชลธิศ  ปาสาทิกา   ณัฐนันทพล  พุ่งทิม จารุลักษณ์  ภิรมย์ฤกษ์ อัณณพ  ลีลามณี และผู้ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่าน
5/5/20213 hours, 56 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๑

เสียงอ่านหนังสือชุด มนุษย์เกิดมาทำไม เล่มที่ 15  ตอน.. อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวัฑฒโน (พิทักษ์วงษ์)   อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็ก  || คัมภีร์คาถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจน พุทธคาถา เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม ภพชาติ และหลักธรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วยเรื่องเล่าประกอบ ผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสองร้อยเรื่อง ในทีนี้แบ่งเป็น 8 ภาค พร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม การปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้ครองเรือน และนักบวชนอกศาสนา ทำให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจพุทธวจนะ เข้าใจเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎก คือพระสูตรทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏกได้ชัดเจน รอบด้านมากยิ่งขึ้น  อ่าน&ดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มของพระอาจารย์ได้ที่ http://www.buddhaanswertolife.com/index.php/allbooks/ อนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำดังต่อไปนี้ กสิตา ลภิรัตนากูล ณชลนิภา ปิติเจริญกุล กรชนก มาศวงศกร สันติชัย วีรกิโกศล เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ ยายแหลม ศรีกงพาน สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล นงนุช ยอดพรหม ฐิตาภา วรพันธ์ ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ เจริญพร เอี่ยมวงศรี จันทนา สระสืบกุล ครอบครัวโถวสกุล เพลินพิศ พระโพธิ์ นรี ปราณีต นภาพล ภวังสวัสดิ์ ภาวินี เบียนเน็ก ณาตยา ศรีโพธิ์ ชนากานต์ โหลทอง ณภัทร ทองภูเบศร์ กฤษณา ผโลปกรณ์ กัญญณัช ทองบุญ วิมลพร แก้วกลม อารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม พรเพ็ญ หงษ์ร่อน ศุภมาศ บุญประเสริฐ กชพร วานิชสรรพ์ วราพร และครอบครัว ธนะลือ ธนการ โรจนภูวเดช วทันยู ศศิธร แนมไสย อนัญญา ทองทุม เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา ธนัย ยวงสุวรรณ ดวงใจ เดชคลัง เอนก ลี่มงคลกุล พัลลภา พุทธจันทร์ วราพร กิตติพัทธ์ จันทร์เขียว นีฬนันท์ พรมโสดา ครอบครัว อินทะนิล และ คงมี ธนพรรณ ปุณยนุช ครอบครัวอินทะนิล วรวุฒิ พึ่งพรธรรมกุล ดวงสมร รัตนจันทา อณัญญา ทองทุม อัณณพ ลีลามณี ธรรศพงศ์ วรกิจก้องรัศมี พ่อวิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปิยธิดา ไพรจิตร งามสุริยพงศ์ อัมพร ปุณณดา นุดี มณีฉาย อาคิรา แซ่เต่อ อัญฌิมา นภัสกร พิทักษ์ ครอบครัวไชยรัตน์ ศิริพร ทองผาสุข กิตติพิชญ์ ดาชนชท ปิยะนุช ธรรศญา จินดาศิวนาถ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัตน์ พชรวรรณ หวังกำกลาง ปราโมทย์ หงษ์สกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล
4/12/20212 hours, 32 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๒

เสียงอ่านหนังสือชุด มนุษย์เกิดมาทำไม เล่มที่ 15  ตอน.. อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวัฑฒโน (พิทักษ์วงษ์)   อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็ก  || คัมภีร์คาถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจน พุทธคาถา เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม ภพชาติ และหลักธรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วยเรื่องเล่าประกอบ ผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสองร้อยเรื่อง ในทีนี้แบ่งเป็น 8 ภาค พร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม การปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้ครองเรือน และนักบวชนอกศาสนา ทำให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจพุทธวจนะ เข้าใจเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎก คือพระสูตรทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏกได้ชัดเจน รอบด้านมากยิ่งขึ้น  อ่าน&ดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มของพระอาจารย์ได้ที่ http://www.buddhaanswertolife.com/index.php/allbooks/ อนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำดังต่อไปนี้ กสิตา ลภิรัตนากูล ณชลนิภา ปิติเจริญกุล กรชนก มาศวงศกร สันติชัย วีรกิโกศล เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ ยายแหลม ศรีกงพาน สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล นงนุช ยอดพรหม ฐิตาภา วรพันธ์ ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ เจริญพร เอี่ยมวงศรี จันทนา สระสืบกุล ครอบครัวโถวสกุล เพลินพิศ พระโพธิ์ นรี ปราณีต นภาพล ภวังสวัสดิ์ ภาวินี เบียนเน็ก ณาตยา ศรีโพธิ์ ชนากานต์ โหลทอง ณภัทร ทองภูเบศร์ กฤษณา ผโลปกรณ์ กัญญณัช ทองบุญ วิมลพร แก้วกลม อารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม พรเพ็ญ หงษ์ร่อน ศุภมาศ บุญประเสริฐ กชพร วานิชสรรพ์ วราพร และครอบครัว ธนะลือ ธนการ โรจนภูวเดช วทันยู ศศิธร แนมไสย อนัญญา ทองทุม เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา ธนัย ยวงสุวรรณ ดวงใจ เดชคลัง เอนก ลี่มงคลกุล พัลลภา พุทธจันทร์ วราพร กิตติพัทธ์ จันทร์เขียว นีฬนันท์ พรมโสดา ครอบครัว อินทะนิล และ คงมี ธนพรรณ ปุณยนุช ครอบครัวอินทะนิล วรวุฒิ พึ่งพรธรรมกุล ดวงสมร รัตนจันทา อณัญญา ทองทุม อัณณพ ลีลามณี ธรรศพงศ์ วรกิจก้องรัศมี พ่อวิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปิยธิดา ไพรจิตร งามสุริยพงศ์ อัมพร ปุณณดา นุดี มณีฉาย อาคิรา แซ่เต่อ อัญฌิมา นภัสกร พิทักษ์ ครอบครัวไชยรัตน์ ศิริพร ทองผาสุข กิตติพิชญ์ ดาชนชท ปิยะนุช ธรรศญา จินดาศิวนาถ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัตน์ พชรวรรณ หวังกำกลาง ปราโมทย์ หงษ์สกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล
4/12/20211 hour, 54 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๓

เสียงอ่านหนังสือชุด มนุษย์เกิดมาทำไม เล่มที่ 15  ตอน.. อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวัฑฒโน (พิทักษ์วงษ์)   อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็ก  || คัมภีร์คาถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจน พุทธคาถา เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม ภพชาติ และหลักธรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วยเรื่องเล่าประกอบ ผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสองร้อยเรื่อง ในทีนี้แบ่งเป็น 8 ภาค พร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม การปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้ครองเรือน และนักบวชนอกศาสนา ทำให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจพุทธวจนะ เข้าใจเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎก คือพระสูตรทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏกได้ชัดเจน รอบด้านมากยิ่งขึ้น  อ่าน&ดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มของพระอาจารย์ได้ที่ http://www.buddhaanswertolife.com/index.php/allbooks/ อนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำดังต่อไปนี้ กสิตา ลภิรัตนากูล ณชลนิภา ปิติเจริญกุล กรชนก มาศวงศกร สันติชัย วีรกิโกศล เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ ยายแหลม ศรีกงพาน สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล นงนุช ยอดพรหม ฐิตาภา วรพันธ์ ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ เจริญพร เอี่ยมวงศรี จันทนา สระสืบกุล ครอบครัวโถวสกุล เพลินพิศ พระโพธิ์ นรี ปราณีต นภาพล ภวังสวัสดิ์ ภาวินี เบียนเน็ก ณาตยา ศรีโพธิ์ ชนากานต์ โหลทอง ณภัทร ทองภูเบศร์ กฤษณา ผโลปกรณ์ กัญญณัช ทองบุญ วิมลพร แก้วกลม อารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม พรเพ็ญ หงษ์ร่อน ศุภมาศ บุญประเสริฐ กชพร วานิชสรรพ์ วราพร และครอบครัว ธนะลือ ธนการ โรจนภูวเดช วทันยู ศศิธร แนมไสย อนัญญา ทองทุม เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา ธนัย ยวงสุวรรณ ดวงใจ เดชคลัง เอนก ลี่มงคลกุล พัลลภา พุทธจันทร์ วราพร กิตติพัทธ์ จันทร์เขียว นีฬนันท์ พรมโสดา ครอบครัว อินทะนิล และ คงมี ธนพรรณ ปุณยนุช ครอบครัวอินทะนิล วรวุฒิ พึ่งพรธรรมกุล ดวงสมร รัตนจันทา อณัญญา ทองทุม อัณณพ ลีลามณี ธรรศพงศ์ วรกิจก้องรัศมี พ่อวิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปิยธิดา ไพรจิตร งามสุริยพงศ์ อัมพร ปุณณดา นุดี มณีฉาย อาคิรา แซ่เต่อ อัญฌิมา นภัสกร พิทักษ์ ครอบครัวไชยรัตน์ ศิริพร ทองผาสุข กิตติพิชญ์ ดาชนชท ปิยะนุช ธรรศญา จินดาศิวนาถ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัตน์ พชรวรรณ หวังกำกลาง ปราโมทย์ หงษ์สกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล
4/12/20212 hours, 23 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๔

เสียงอ่านหนังสือชุด มนุษย์เกิดมาทำไม เล่มที่ 15  ตอน.. อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวัฑฒโน (พิทักษ์วงษ์)   อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็ก  || คัมภีร์คาถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจน พุทธคาถา เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม ภพชาติ และหลักธรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วยเรื่องเล่าประกอบ ผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสองร้อยเรื่อง ในทีนี้แบ่งเป็น 8 ภาค พร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม การปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้ครองเรือน และนักบวชนอกศาสนา ทำให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจพุทธวจนะ เข้าใจเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎก คือพระสูตรทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏกได้ชัดเจน รอบด้านมากยิ่งขึ้น  อ่าน&ดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มของพระอาจารย์ได้ที่ http://www.buddhaanswertolife.com/index.php/allbooks/ อนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำดังต่อไปนี้ กสิตา ลภิรัตนากูล ณชลนิภา ปิติเจริญกุล กรชนก มาศวงศกร สันติชัย วีรกิโกศล เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ ยายแหลม ศรีกงพาน สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล นงนุช ยอดพรหม ฐิตาภา วรพันธ์ ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ เจริญพร เอี่ยมวงศรี จันทนา สระสืบกุล ครอบครัวโถวสกุล เพลินพิศ พระโพธิ์ นรี ปราณีต นภาพล ภวังสวัสดิ์ ภาวินี เบียนเน็ก ณาตยา ศรีโพธิ์ ชนากานต์ โหลทอง ณภัทร ทองภูเบศร์ กฤษณา ผโลปกรณ์ กัญญณัช ทองบุญ วิมลพร แก้วกลม อารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม พรเพ็ญ หงษ์ร่อน ศุภมาศ บุญประเสริฐ กชพร วานิชสรรพ์ วราพร และครอบครัว ธนะลือ ธนการ โรจนภูวเดช วทันยู ศศิธร แนมไสย อนัญญา ทองทุม เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา ธนัย ยวงสุวรรณ ดวงใจ เดชคลัง เอนก ลี่มงคลกุล พัลลภา พุทธจันทร์ วราพร กิตติพัทธ์ จันทร์เขียว นีฬนันท์ พรมโสดา ครอบครัว อินทะนิล และ คงมี ธนพรรณ ปุณยนุช ครอบครัวอินทะนิล วรวุฒิ พึ่งพรธรรมกุล ดวงสมร รัตนจันทา อณัญญา ทองทุม อัณณพ ลีลามณี ธรรศพงศ์ วรกิจก้องรัศมี พ่อวิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปิยธิดา ไพรจิตร งามสุริยพงศ์ อัมพร ปุณณดา นุดี มณีฉาย อาคิรา แซ่เต่อ อัญฌิมา นภัสกร พิทักษ์ ครอบครัวไชยรัตน์ ศิริพร ทองผาสุข กิตติพิชญ์ ดาชนชท ปิยะนุช ธรรศญา จินดาศิวนาถ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัตน์ พชรวรรณ หวังกำกลาง ปราโมทย์ หงษ์สกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล
4/12/20212 hours, 26 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๕

เสียงอ่านหนังสือชุด มนุษย์เกิดมาทำไม เล่มที่ 15  ตอน.. อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวัฑฒโน (พิทักษ์วงษ์)   อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็ก  || คัมภีร์คาถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจน พุทธคาถา เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม ภพชาติ และหลักธรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วยเรื่องเล่าประกอบ ผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสองร้อยเรื่อง ในทีนี้แบ่งเป็น 8 ภาค พร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม การปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้ครองเรือน และนักบวชนอกศาสนา ทำให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจพุทธวจนะ เข้าใจเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎก คือพระสูตรทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏกได้ชัดเจน รอบด้านมากยิ่งขึ้น  อ่าน&ดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มของพระอาจารย์ได้ที่ http://www.buddhaanswertolife.com/index.php/allbooks/ อนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำดังต่อไปนี้ กสิตา ลภิรัตนากูล ณชลนิภา ปิติเจริญกุล กรชนก มาศวงศกร สันติชัย วีรกิโกศล เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ ยายแหลม ศรีกงพาน สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล นงนุช ยอดพรหม ฐิตาภา วรพันธ์ ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ เจริญพร เอี่ยมวงศรี จันทนา สระสืบกุล ครอบครัวโถวสกุล เพลินพิศ พระโพธิ์ นรี ปราณีต นภาพล ภวังสวัสดิ์ ภาวินี เบียนเน็ก ณาตยา ศรีโพธิ์ ชนากานต์ โหลทอง ณภัทร ทองภูเบศร์ กฤษณา ผโลปกรณ์ กัญญณัช ทองบุญ วิมลพร แก้วกลม อารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม พรเพ็ญ หงษ์ร่อน ศุภมาศ บุญประเสริฐ กชพร วานิชสรรพ์ วราพร และครอบครัว ธนะลือ ธนการ โรจนภูวเดช วทันยู ศศิธร แนมไสย อนัญญา ทองทุม เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา ธนัย ยวงสุวรรณ ดวงใจ เดชคลัง เอนก ลี่มงคลกุล พัลลภา พุทธจันทร์ วราพร กิตติพัทธ์ จันทร์เขียว นีฬนันท์ พรมโสดา ครอบครัว อินทะนิล และ คงมี ธนพรรณ ปุณยนุช ครอบครัวอินทะนิล วรวุฒิ พึ่งพรธรรมกุล ดวงสมร รัตนจันทา อณัญญา ทองทุม อัณณพ ลีลามณี ธรรศพงศ์ วรกิจก้องรัศมี พ่อวิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปิยธิดา ไพรจิตร งามสุริยพงศ์ อัมพร ปุณณดา นุดี มณีฉาย อาคิรา แซ่เต่อ อัญฌิมา นภัสกร พิทักษ์ ครอบครัวไชยรัตน์ ศิริพร ทองผาสุข กิตติพิชญ์ ดาชนชท ปิยะนุช ธรรศญา จินดาศิวนาถ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัตน์ พชรวรรณ หวังกำกลาง ปราโมทย์ หงษ์สกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล
4/12/20211 hour, 47 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๖

เสียงอ่านหนังสือชุด มนุษย์เกิดมาทำไม เล่มที่ 15  ตอน.. อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวัฑฒโน (พิทักษ์วงษ์)   อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็ก  || คัมภีร์คาถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจน พุทธคาถา เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม ภพชาติ และหลักธรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วยเรื่องเล่าประกอบ ผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสองร้อยเรื่อง ในทีนี้แบ่งเป็น 8 ภาค พร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม การปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้ครองเรือน และนักบวชนอกศาสนา ทำให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจพุทธวจนะ เข้าใจเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎก คือพระสูตรทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏกได้ชัดเจน รอบด้านมากยิ่งขึ้น  อ่าน&ดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มของพระอาจารย์ได้ที่ http://www.buddhaanswertolife.com/index.php/allbooks/ อนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำดังต่อไปนี้ กสิตา ลภิรัตนากูล ณชลนิภา ปิติเจริญกุล กรชนก มาศวงศกร สันติชัย วีรกิโกศล เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ ยายแหลม ศรีกงพาน สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล นงนุช ยอดพรหม ฐิตาภา วรพันธ์ ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ เจริญพร เอี่ยมวงศรี จันทนา สระสืบกุล ครอบครัวโถวสกุล เพลินพิศ พระโพธิ์ นรี ปราณีต นภาพล ภวังสวัสดิ์ ภาวินี เบียนเน็ก ณาตยา ศรีโพธิ์ ชนากานต์ โหลทอง ณภัทร ทองภูเบศร์ กฤษณา ผโลปกรณ์ กัญญณัช ทองบุญ วิมลพร แก้วกลม อารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม พรเพ็ญ หงษ์ร่อน ศุภมาศ บุญประเสริฐ กชพร วานิชสรรพ์ วราพร และครอบครัว ธนะลือ ธนการ โรจนภูวเดช วทันยู ศศิธร แนมไสย อนัญญา ทองทุม เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา ธนัย ยวงสุวรรณ ดวงใจ เดชคลัง เอนก ลี่มงคลกุล พัลลภา พุทธจันทร์ วราพร กิตติพัทธ์ จันทร์เขียว นีฬนันท์ พรมโสดา ครอบครัว อินทะนิล และ คงมี ธนพรรณ ปุณยนุช ครอบครัวอินทะนิล วรวุฒิ พึ่งพรธรรมกุล ดวงสมร รัตนจันทา อณัญญา ทองทุม อัณณพ ลีลามณี ธรรศพงศ์ วรกิจก้องรัศมี พ่อวิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปิยธิดา ไพรจิตร งามสุริยพงศ์ อัมพร ปุณณดา นุดี มณีฉาย อาคิรา แซ่เต่อ อัญฌิมา นภัสกร พิทักษ์ ครอบครัวไชยรัตน์ ศิริพร ทองผาสุข กิตติพิชญ์ ดาชนชท ปิยะนุช ธรรศญา จินดาศิวนาถ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัตน์ พชรวรรณ หวังกำกลาง ปราโมทย์ หงษ์สกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล
4/12/20213 hours, 5 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๗

เสียงอ่านหนังสือชุด มนุษย์เกิดมาทำไม เล่มที่ 15  ตอน.. อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวัฑฒโน (พิทักษ์วงษ์)   อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็ก  || คัมภีร์คาถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจน พุทธคาถา เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม ภพชาติ และหลักธรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วยเรื่องเล่าประกอบ ผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสองร้อยเรื่อง ในทีนี้แบ่งเป็น 8 ภาค พร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม การปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้ครองเรือน และนักบวชนอกศาสนา ทำให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจพุทธวจนะ เข้าใจเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎก คือพระสูตรทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏกได้ชัดเจน รอบด้านมากยิ่งขึ้น  อ่าน&ดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มของพระอาจารย์ได้ที่ http://www.buddhaanswertolife.com/index.php/allbooks/ อนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำดังต่อไปนี้ กสิตา ลภิรัตนากูล ณชลนิภา ปิติเจริญกุล กรชนก มาศวงศกร สันติชัย วีรกิโกศล เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ ยายแหลม ศรีกงพาน สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล นงนุช ยอดพรหม ฐิตาภา วรพันธ์ ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ เจริญพร เอี่ยมวงศรี จันทนา สระสืบกุล ครอบครัวโถวสกุล เพลินพิศ พระโพธิ์ นรี ปราณีต นภาพล ภวังสวัสดิ์ ภาวินี เบียนเน็ก ณาตยา ศรีโพธิ์ ชนากานต์ โหลทอง ณภัทร ทองภูเบศร์ กฤษณา ผโลปกรณ์ กัญญณัช ทองบุญ วิมลพร แก้วกลม อารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม พรเพ็ญ หงษ์ร่อน ศุภมาศ บุญประเสริฐ กชพร วานิชสรรพ์ วราพร และครอบครัว ธนะลือ ธนการ โรจนภูวเดช วทันยู ศศิธร แนมไสย อนัญญา ทองทุม เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา ธนัย ยวงสุวรรณ ดวงใจ เดชคลัง เอนก ลี่มงคลกุล พัลลภา พุทธจันทร์ วราพร กิตติพัทธ์ จันทร์เขียว นีฬนันท์ พรมโสดา ครอบครัว อินทะนิล และ คงมี ธนพรรณ ปุณยนุช ครอบครัวอินทะนิล วรวุฒิ พึ่งพรธรรมกุล ดวงสมร รัตนจันทา อณัญญา ทองทุม อัณณพ ลีลามณี ธรรศพงศ์ วรกิจก้องรัศมี พ่อวิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปิยธิดา ไพรจิตร งามสุริยพงศ์ อัมพร ปุณณดา นุดี มณีฉาย อาคิรา แซ่เต่อ อัญฌิมา นภัสกร พิทักษ์ ครอบครัวไชยรัตน์ ศิริพร ทองผาสุข กิตติพิชญ์ ดาชนชท ปิยะนุช ธรรศญา จินดาศิวนาถ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัตน์ พชรวรรณ หวังกำกลาง ปราโมทย์ หงษ์สกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล
4/12/20211 hour, 54 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

ธรรมบท กฎแห่งกรรม ภาค ๘

เสียงอ่านหนังสือชุด มนุษย์เกิดมาทำไม เล่มที่ 15  ตอน.. อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวัฑฒโน (พิทักษ์วงษ์)   อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็ก  || คัมภีร์คาถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจน พุทธคาถา เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม ภพชาติ และหลักธรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วยเรื่องเล่าประกอบ ผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสองร้อยเรื่อง ในทีนี้แบ่งเป็น 8 ภาค พร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม การปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้ครองเรือน และนักบวชนอกศาสนา ทำให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจพุทธวจนะ เข้าใจเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎก คือพระสูตรทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏกได้ชัดเจน รอบด้านมากยิ่งขึ้น  อ่าน&ดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มของพระอาจารย์ได้ที่ http://www.buddhaanswertolife.com/index.php/allbooks/ อนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำดังต่อไปนี้ กสิตา ลภิรัตนากูล ณชลนิภา ปิติเจริญกุล กรชนก มาศวงศกร สันติชัย วีรกิโกศล เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ ยายแหลม ศรีกงพาน สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล นงนุช ยอดพรหม ฐิตาภา วรพันธ์ ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ เจริญพร เอี่ยมวงศรี จันทนา สระสืบกุล ครอบครัวโถวสกุล เพลินพิศ พระโพธิ์ นรี ปราณีต นภาพล ภวังสวัสดิ์ ภาวินี เบียนเน็ก ณาตยา ศรีโพธิ์ ชนากานต์ โหลทอง ณภัทร ทองภูเบศร์ กฤษณา ผโลปกรณ์ กัญญณัช ทองบุญ วิมลพร แก้วกลม อารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม พรเพ็ญ หงษ์ร่อน ศุภมาศ บุญประเสริฐ กชพร วานิชสรรพ์ วราพร และครอบครัว ธนะลือ ธนการ โรจนภูวเดช วทันยู ศศิธร แนมไสย อนัญญา ทองทุม เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา ธนัย ยวงสุวรรณ ดวงใจ เดชคลัง เอนก ลี่มงคลกุล พัลลภา พุทธจันทร์ วราพร กิตติพัทธ์ จันทร์เขียว นีฬนันท์ พรมโสดา ครอบครัว อินทะนิล และ คงมี ธนพรรณ ปุณยนุช ครอบครัวอินทะนิล วรวุฒิ พึ่งพรธรรมกุล ดวงสมร รัตนจันทา อณัญญา ทองทุม อัณณพ ลีลามณี ธรรศพงศ์ วรกิจก้องรัศมี พ่อวิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปิยธิดา ไพรจิตร งามสุริยพงศ์ อัมพร ปุณณดา นุดี มณีฉาย อาคิรา แซ่เต่อ อัญฌิมา นภัสกร พิทักษ์ ครอบครัวไชยรัตน์ ศิริพร ทองผาสุข กิตติพิชญ์ ดาชนชท ปิยะนุช ธรรศญา จินดาศิวนาถ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัตน์ พชรวรรณ หวังกำกลาง ปราโมทย์ หงษ์สกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล
4/12/20212 hours, 42 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

ธรรมบท-กฎแห่งกรรม ภาคสรุป (๙)

เสียงอ่านหนังสือชุด มนุษย์เกิดมาทำไม เล่มที่ 15  ตอน.. อรรถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลี เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวัฑฒโน (พิทักษ์วงษ์)   อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็ก  || คัมภีร์คาถาธรรมบทนั้นเป็นการศึกษาพุทธวจน พุทธคาถา เพื่อเข้าใจกฎแห่งกรรม ภพชาติ และหลักธรรมสำคัญต่าง ๆ ด้วยเรื่องเล่าประกอบ ผ่านเรื่องราวในชาดกนิทานธรรมบทเกือบสองร้อยเรื่อง ในทีนี้แบ่งเป็น 8 ภาค พร้อมภาคพิเศษในตอนสุดท้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม การปฏิบัติธรรม การบรรลุธรรมของสาวกในสมัยพุทธกาล รวมเรื่องราววิถีชีวิตของเหล่าภิกษุ สามเณร ชาวบ้านผู้ครองเรือน และนักบวชนอกศาสนา ทำให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในคำสอนของพระพุทธองค์ เข้าใจพุทธวจนะ เข้าใจเรื่องราวในพระสุตตันตปิฎก คือพระสูตรทั้งหลาย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏกได้ชัดเจน รอบด้านมากยิ่งขึ้น  อ่าน&ดาวน์โหลดหนังสือทุกเล่มของพระอาจารย์ได้ที่ http://www.buddhaanswertolife.com/index.php/allbooks/ อนุโมทนากับเจ้าภาพในการจัดทำดังต่อไปนี้  กสิตา ลภิรัตนากูล ณชลนิภา ปิติเจริญกุล กรชนก มาศวงศกร สันติชัย วีรกิโกศล เยาวลักษณ์ คงคาสุวรรณ ยายแหลม ศรีกงพาน สุภาพร เทียมบุญประเสริฐ อรวรรณ จตุรัสวัฒนากูล นงนุช ยอดพรหม ฐิตาภา วรพันธ์ ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ เจริญพร เอี่ยมวงศรี จันทนา สระสืบกุล ครอบครัวโถวสกุล เพลินพิศ พระโพธิ์ นรี ปราณีต นภาพล ภวังสวัสดิ์ ภาวินี เบียนเน็ก ณาตยา ศรีโพธิ์ ชนากานต์ โหลทอง ณภัทร ทองภูเบศร์ กฤษณา ผโลปกรณ์ กัญญณัช ทองบุญ วิมลพร แก้วกลม อารียานันท์ วัฒกีหัตถกรรม พรเพ็ญ หงษ์ร่อน ศุภมาศ บุญประเสริฐ กชพร วานิชสรรพ์ วราพร และครอบครัว ธนะลือ ธนการ โรจนภูวเดช วทันยู ศศิธร แนมไสย อนัญญา ทองทุม เอกอนงค์ บรรจงวัฒน์ธนา ธนัย ยวงสุวรรณ ดวงใจ เดชคลัง เอนก ลี่มงคลกุล พัลลภา พุทธจันทร์ วราพร กิตติพัทธ์ จันทร์เขียว นีฬนันท์ พรมโสดา ครอบครัว อินทะนิล และ คงมี ธนพรรณ ปุณยนุช ครอบครัวอินทะนิล วรวุฒิ พึ่งพรธรรมกุล ดวงสมร รัตนจันทา อณัญญา ทองทุม อัณณพ ลีลามณี ธรรศพงศ์ วรกิจก้องรัศมี พ่อวิชาญ มณฑาทิพย์กุล ปิยธิดา ไพรจิตร งามสุริยพงศ์ อัมพร ปุณณดา นุดี มณีฉาย อาคิรา แซ่เต่อ อัญฌิมา นภัสกร พิทักษ์ ครอบครัวไชยรัตน์ ศิริพร ทองผาสุข กิตติพิชญ์ ดาชนชท ปิยะนุช ธรรศญา จินดาศิวนาถ ธัญญ์รวี รัตนศิริอภิรัตน์ พชรวรรณ หวังกำกลาง ปราโมทย์ หงษ์สกุล อังคณา มณฑาทิพย์กุล
4/12/20211 hour, 9 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

ความจริงเรื่อง.. บูชาขอพรเทวดา พญานาค

เข้าใจเหตุผลในเรื่องเทวดา พญานาค ให้ถูกทางไม่งมงาย การยึดเป็นเทวตานุสติกรรมฐาน  การเกี่ยวพันธ์กับสิ่งลี้ลับที่มีอยู่จริง  ทำอย่างจะให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ผิดลู่ผิดทาง  ทั้งนี้เพราะคนจำนวนมาก บารมี และพลังจิต บุญ พลังใจยังไม่มากพอ จะเข้าสู่ทางสายเอกโดยตรง  การเดินทางจึงต่างกัน  เด็กอนุบาลก็ต้องเรียน ก.ไก่  ไม่ใช่จะให้ไปเรียนเคมีเลยทันที  สิ่งรอบกายที่มองไม่เห็นมีผลต่อชีวิตคนไม่มากก็น้อย การรู้ให้ตรงว่าจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไร จึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่งมงาย หรือไร้สาระอย่างที่หลายคนเข้าใจ  
4/12/202138 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

นรกสวรรค์ในพระไตรปิฎก

เสียงอ่านเรื่อง..  นรกสวรรค์ในพระไตรปิฎก นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่  พระไตรปิฎกกล่าวไว้อย่างไร  แล้วควรวางท่าทีต่อเรื่องนรกสวรรค์อย่างไร   ปาฐกถาธรรม โดย.. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประยุทธ์ ปยุตฺโต (ป. อ. ปยุตโต)     เสียงอ่านโดย.. โจโฉ ชมรมผลดี   :: ต้องการดาวน์โหลดเพื่อฟังเลือกโหลดไฟล์รวม .zip128K  || หากต้องการนำไปเผยแพร่ต่อแนะนำเลือกไฟล์คุณภาพสูงสุด 320K  : ห้ามตัดต่อดัดแปลงแก้ไข ห้ามนำไปค้าหากำไร  เผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น   หากนำลง YouTube ห้ามใส่โฆษณาตอนต้นและระหว่างเรื่องเด็ดขาด  ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ www.โจโฉ.net จัดทำโดย.. คุณนงนุช ยอดพรหม คุณกรชนก มาศวงศกร คุณกสิตา  ลภิรัตนากูล คุณชลสวัสดิ์  โพธิ์งาม คุณยายแหลม ศรีกงพาน คุณภัทธิรา ช่างพินิจ ครอบครัวโถวสกุล คุณอิทธิพล ธนธีระหิรัญ คุณวาสนา เลิศจารุวงศ์ คุณปิยะนาถ สุวิทย์ศักดานนท์ คุณวรวุฒิ  พึ่งพรธรรมกุล  คุณธนการ โรจนภูวเดช คุณธรรศพงศ์  วรกิจก้องรัศมี ครอบครัวไชยรัตน์    เด็กหญิง ปุญช์รัศมี คงมี คุณฉวนัน  อำแพร คุณสราวุธ  จูงกลาง ขออภัยหากอ่านออกเสียงผิด หรือหากตกหล่นรายชื่อบางท่าน  ขออนุโมทนาทุกท่าน รวมถึงผู้ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ  หากท่านสนใจร่วมสร้างปัญญาบารมี อันเป็นการให้สูงสุด    ต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพโดยตรง เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของชมรมผลดี  ร่วมปลื้มปีติเสมือนได้ทำด้วยตนเอง  ซึ่งในแต่ละเล่มจะมีโอกาสแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่จะได้ร่วมบุญโดยตรง  ติดตามได้ที่แฟนเพจ โจโฉ เสียงธรรม jozho.net  ทุกเย็นวันศุกร์นะครับ https://www.facebook.com/jz.net มีคนอีกมากที่กำลังทุกข์สาหัส  หลงทาง หาทางออกไม่เจอ  หลายคนเจอแสงสว่างและพบสุขได้จริง ด้วยข้อคิดจากธรรมะแท้  และเป็นจุดเปลี่ยนชีวิต เพื่อความเจริญที่ยิ่งขึ้น พ้นอบาย ทุคติได้  การให้ธรรมะ จึงชนะการให้ทั้วปวง    ท่านที่เคยร่วมบุญมาแล้วในทุกโครงการตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา  หรือแม้เพียงท่านที่แวะให้กำลังใจ เห็นประโยชน์ในงานของชมรมผลดี   ขอทุกท่านถือเสมือนหนึ่งว่าได้ร่วมทำกุศลนี้ด้วยตนเองในทุกครั้งที่ได้ฟัง ได้รู้ ได้เห็นนะครับ ขอทุกดวงจิต ทุกรูปนาม จากทุกภพภูมิร่วมอนุโมทนาในธรรมทานนี้   ด้วยจิตที่ร่วมอนุโมทนาอันเป็นกุศลจิตนั้น   ขอให้เป็นพละปัจจัยเพื่ออธิษฐานให้ทุกท่านและครอบครัว  ได้รู้ธรรม เห็นธรรม รู้แจ้งในธรรม ในชาตินี้ ในเร็ววันนี้    ขอให้พ้นทุกข์ พ้นโศรก พ้นโรค พ้นภัย   ขอความเจริญในทางที่เป็นกุศล ทั้งทางโลกและทางธรรม   จงประสบความสำเร็จได้โดยง่ายตามปรารถนา  แก่ทุกท่าน ทุกตน ทุกคนด้วยเทอญ อริยคุณ พุทธะธรรม โจโฉ เสียงธรรม ชมรมผลดี มีนาคม พ.ศ.2564  
3/7/20212 hours, 2 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

กฎแห่งกรรม&จิตใต้สำนึก

เสียงอ่านเรื่อง..ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม และ หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่  หนังสือจากธรรมบรรยายของ..สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประยุทธ์ ปยุตฺโต (ป. อ. ปยุตโต)  มีสองเวอร์ชั่นคือ มีดนตรีบรรเลงประกอบ กับเสียงอ่านล้วน  เนื้อหาควรแค่การศึกษามาก  รวมข้อสงสัยและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องกรรม และการอธิบายกรรมด้วยจิตวิทยาสมัยใหม่ ทำให้มีเหตุผลน่าเชื่อมากขึ้น เนื้อหาประกอบไปด้วยเรื่อง..  ทำอย่างไรจะเชื่อเรื่องกรรม :  ความคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม, ลัทธิที่ขัดต่อหลักกรรม, หลักกรรมที่แท้,  วัตถุประสงค์ของการสอนหลักกรรม, ความหมายที่แท้ของกรรม,  ทำอย่างไรจะสอนหลักกรรมให้ได้ผล, ค่านิยมกับหลักกรรม หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่ : ความหมายและประเภทของกรรม , เรื่องกุศล อกุศล บุญบาป  , ความสำคัญของมโนกรรม  , จิตสำนึก-จิตไร้สำนึก ภวังคจิต-วิถีจิต , การให้ผลของกรรมระดับภายนอก  สมบัติ๔ วิบัติ๔  , การปฏิบัติที่ถูกต้องในการทำกรรม  , ท่าทีที่ถูกต้องต่อกรรมเก่า บันทึกเสียงอ่านโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม (โจโฉ) ชมรมผลดี เพลงบรรเลง ดาวน์โหลดมาจากช่อง.. ตองพี สนับสนุนการจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย.. คุณ ณชลนิภา ปิติเจริญกุล คุณกรชนก มาศวงศกร คุณเอกสิทธิ์ พรรณเชษฐ์ คุณขวัญใจ หงษ์คำมี คุณสุภาพร เทียมบุญประเสริฐ ครอบครัวโถวสกุล ครอบครัวเปี่ยมศักดิ์ คุณแม่ ทม เจริญสรรพพืช คุณพิมพาดา  ชัยจินดา ครอบครัวปรีดีพร้อมพันธุ์ คุณวรรณิศา เมจ์เดล คุณศุภมาส  บุญประเสริฐ คุณกัมพล  พิพัฒน์ชูเกียรติ คุณอณัญญา ทองทุม ครอบครัวเตชวันวณิชชกร ครอบครัว ไชยรัตน์ คุณเกียรติศักดิ์  ปิยโพธิกุล คุณไพรจิตร งามสุริยะพงศ์ คุณสมศรี นุชนวล คุณอัมพร เหรียญทอง ด.ญ.อนัญญา สุชาติธรรม อนุโมทนากับทุกท่านและผู้ประสงค์ไม่ออกนามด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับจิตเมตตาของทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญในงานของชมรมผลดีและร่วมกันส่งต่อ ผลักดัน สนับสนุน ให้ชมรมทำงานต่อไปได้ เพื่อประโยชน์ของสังคมและพระศาสนา การให้ปัญญา ย่อมได้ปัญญา  ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่นำความสุขความเจริญมาให้ร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดทำสื่อธรรมเผยแพร่ เพื่อเป็นเจ้าภาพโดยตรงในแต่ละเล่ม ติดตามรายละเอียดได้ทุกเย็นวันศุกร์ ที่แฟนเพจ .. โจโฉ เสียงธรรม jozho.net https://www.facebook.com/jz.net​ "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" (พุทธพจน์)
3/5/20216 hours, 9 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

ความเข้าใจเรื่องเวรกรรม สมเด็จพระญาณสังวร

เสียงอ่านหนังสือ : ความเข้าใจเรื่องกรรม (และเวร)  การพิสูจน์กรรม  ฯลฯ  ธรรมนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)  มีสองเวอร์ชั่นแบบมีดนตรี และไม่มีดนตรี 
2/12/20213 hours, 23 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

ฐานิยปูชา 2564-มีดนตรี

เกร็ดธรรมคำสอนหลวงพ่อพุธ ฐานิโย  เรื่องศีล การทำสมาธิ ไตรลักษณ์  หนังสือ ๙๙ ปีชาตกาล ฐานิยปูชา 2564
1/28/20214 hours, 4 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

ฐานิยปูชา 2564-ไม่มีดนตรี

เกร็ดธรรมคำสอนหลวงพ่อพุธ ฐานิโย  เรื่องศีล การทำสมาธิ ไตรลักษณ์  หนังสือ ๙๙ ปีชาตกาล ฐานิยปูชา 2564
1/28/20213 hours, 57 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 23 อานิสงส์ปัญญาภาวนา(จบ)

คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) : ปริจเฉทที่ 23  ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ  อานิสงส์ปัญญาภาวนา บทสุดท้ายจบคัมภีร์ อันเป็นดั่งหัวใจพระไตรปิฎก  ควรเพ่งเพียรศึกษา ฟังซ้ำไปมาจนเข้าใจ ติดขัดตรงไหนหาข้อมูลเพิ่มจากเน็ตได้ง่ายมากในสมัยนี้   จากที่ทำเสียงอ่านหนังสือธรรมะ และอัดพระไตรปิฎกฉบับเต็มแล้ว  วิสุทธิมรรค ถือเป็นคัมภีร์ที่สรุปความจากพระไตรปิฎกมาได้ครบถ้วน กระชับ และเป็นหลักสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ ต้องปฏิบัติให้เข้าถึง   เนื้อหาทั้งหมดสืบทอดมายาวนาน เป็นที่ยอมรับของพระเกจิอาจารย์ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน    ก่อนจะเชื่อใครมาแนะนำธรรม ควรศึกษาพระไตรปิฎกให้ครบก่อน หรือถ้าไม่มีเวลา ควรศึกษาวิสุทธิมรรคนี้ให้จบก่อนให้ได้    สำหรับพุทธพจน์นั้น แม้จะเป็นธรรมแท้  แต่อย่าลืมว่า ท่านตรัสสอนคนแตกต่างกัน ตามนัยยะต่างกัน  และเพราะบางท่านปัญญากล้ามาก ท่านตรัสสอนไว้โดยย่อเท่านั้น  ถ้าไม่มีการอธิบายจากผุ้ปฏิบัติถึงระดับนั้นจริง  คนทั่วไปไม่มีทางเข้าใจถูกได้เลย   ยังไม่นับรวมกับบาลี ที่แปลมาจากภาษาอื่น ซึ่งการจะเข้าใจจริงแตกฉานคำแปลจริง  ไม่ใช่ใครจะทำได้   ดังนั้นที่สอนกันว่า.. พระพุทธเจ้าห้ามฟังคำสาวกนั้น  เป็นการกล่าวตู่พระศาสดา ผิดร้ายแรง  เพราะถ้าศึกษาพระไตรปิฎกจริง จะรู้ว่า.. ท่านตรัสถึงสาวกนอกศาสนา (ด้วยศัพท์ประกอบว่า พาหิรกา )   และตรัสยืนยันรับรองคำอธิบายธรรมของสาวก ทั้งที่เป็นพระและเป็นฆราวาสไว้เยอะแยะมากมายว่า ถูกต้องควรนำไปท่องจำปฏิบัติ  และถ้าเป็นพระองค์เองก็จะตรัสเช่นนี้เหมือนกัน   ทรงรับรองพระสารีบุตรเป็นต้นว่า  เป็นผู้ถึงธรรมดั่งบุตรอันเกิดแต่ธรรมของพระองค์ และสามารถเป็นตัวแทนจัดการบริหารหมู่สงฆ์แทนพระองค์ได้  นั่นเท่ากับว่า  ยืนยันชัดเจนว่า.. คำของสาวก (ในระดับพระอริยนั้น) ยึดถือได้  และหลายส่วน ตรัสไว้ชัดว่า ไม่ใช่ว่าไม่มีพุทธวจน แล้วจะทำไม่ได้   แต่มีหลักสั่งสอนไว้ชัด (แต่ไม่รู้ทำไมไม่ฟัง ทั้งที่อ้างพระไตรปิฎกกันตลอด)   สั่งไว้ว่า.. สิ่งใดทำเป็นกุศล กรรมฐานเจริญ  ก็ทำได้  สิ่งใดทำแล้วเป็นอกุศล กรรมฐานเสื่อม อย่าทำ   แม้แต่สถานที่ภาวนา  ถ้าทำให้กรรมฐานเสื่อม หรือไม่เจริญขึ้น ก็ตรัสให้ย้ายไปหาที่ใหม่   ไม่ใช่ต้องอดทน (อย่างที่บางคนสอนกัน)   บางทีก็สงสัยว่า เรามีคัมภีร์ที่ดีที่สุด ครบถ้วนในคำสอน แต่ทำไมไม่ศึกษา พอศึกษาก็ดันเจอจำนวนมาก ที่ตีความผิด แปลไม่ออกแต่กล้าตีความ เถียงผู้ที่แตกฉานในบาลีซะอีก  แถมยังมีมติขัดแย้งกับคำสอนพระพุทธเจ้าชัดเจน   และมีคำค้านทิฏฐินั้นเยอะแยะมากมาย ในพระไตรปิฎก แม้แต่พุทธพจน์เอง   แต่ก็ยังตั้งหน้าสอนและเชื่อกันแบบนั้นต่อไป     แทนที่จะอ่านพระไตรปิฎกให้จบ  แล้วเบื้องต้นยึดคำแปล คำสอนพระที่ท่านแตกฉานพระไตรฯ จนเป็นที่ยอมรับซะก่อน  หรืออย่างน้อย วิสุทธิมรรคนี้  ท่านก็ยอมรับกันกว้างขวาง  ว่าเป็นคัมภีร์ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และดีที่สุดคัมภีร์หนึ่ง และเป็นที่ยอมรับว่า เป็นการรวมคำสอนในพระพุทธศาสนามาครบถ้วน กระชับและดีงามควรค่าแก่การศึกษามากที่สุด รองลงมาจากการศึกษาพระไตรปิฎกให้ครบถ้วน   (ซึ่งทำได้ยากสำหรับคนทั่วไป)     : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  http://www.โจโฉ.net  อนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนทุกช่องทาง ให้ชมรมผลดี ทำงานต่อไปได้     
10/15/20202 hours, 1 minute, 26 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 22 ญาณทัสสนวิสุทธิ

คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) : ปริจเฉทที่ 22 - ญาณทัสสนวิสุทธิ อันได้แก่วิปัสสนาญาณ ลำดับที่ 13 ถึง 16  คือ.. โคตรภูญาณ ญาณถึงยอดที่สุดของวิปัสสนา || มรรคญาณ      ญาณในอริยมรรค -โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค ||  ผลญาณ - ญาณในอริยผล มีโสดาปัตติผล จนถึงอรหัตตผล  ||  ปัจจเวกขณญาณ - ญาณสำรวจทบทวนใน.. มรรค ผล กิเลส นิพพาน ต่อด้วยหัวข้ออธิบาย - อานุภาพของมรรคญาณ การละธรรมทั้งหลายด้วยมรรคญาณ  การประหารกิเลสของมรรคญาณ กิจในอริยสัจจ์   อันเป็นการอธิบายข้อธรรมที่ควรค่าแก่การศึกษา แม้จะยังปฏิบัติไม่ถึงจุดนี้ก็ตาม  เพื่อป้องกันการหลงทางที่ยากจะถอนตัวได้  หากปฏิบัติถึงระดับหนึ่งแล้วไม่เข้าใจทฤษฎีที่แท้จริง  เมื่อหลงทางแล้วแก้ยากมาก  จึงควรใส่ใจข้อมูลให้ถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติ : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  http://www.โจโฉ.net
10/14/20202 hours, 31 minutes
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 21 ปฏิปทาญาณฯ

คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) : ปริจเฉทที่ 21 - ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธิ์ของความรู้ความเห็นในทางปฏิบัติถูก  : วิปัสสนาญาณที่ 4-12 -  วิปัสสนาที่บรรลุถึงยอดด้วยญาณ  ได้แก่.. อุทยพยานุปัสสนาญาณ (อย่างแก่) วิปัสสนาที่พ้นจากอุปกิเลสดำเนินไปตามวิถี || ภังคานุปัสสนาญาณ ญาณกำหนดรู้ด้วยการเห็นเนือง ๆ ซึ่งความดับ || ภยตุปัฏฐานญาณ  ญาณกำหนดรู้ด้วยการเห็นเนือง ๆ  ซึ่งโทษชั่วร้าย   - || นิพพิทานุปัสสนาญาณ ญาณกำหนดรู้ด้วยการเห็นเนือง ๆ  ด้วยความเบื่อหน่าย  || มุญจิตุกัมยตาญาณ ญาณกำหนดรู้ด้วยความปรารถนาจะพ้นไป  || ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ ญาณกำหนดรู้ด้วยการเห็นเนือง ๆ โดยพิจารณาทบทวน  || สังขารุเปกขาญาณ ญาณกำหนดรู้ด้วยการวางเฉยในสังขาร  ||--||  และสัจจานุโลมิกญาณ  หรือ อนุโลมญาณ  ซึ่งต้องทำโยคะในญาณทั้งหมด 8 ข้อตั้งแต่อุทยพยาฯ จนถึงสังขารุเปกขาญาณ   : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  http://www.โจโฉ.net
10/12/20203 hours, 53 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 20 ญาณรู้ทางปฏิบัติถูก

คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) : ปริจเฉทที่ 20 - มัคคามัคญาณทัสสนวิสุทธิ - กลาปสัมมสนญาณ  ||  วิปัสสนาญาณความรู้เห็นทางปฏิบัติว่าถูกหรือไม่ถูก  || การทำอินทรีย์แก่กล้า กำหนดรู้การเกิดของรูป อรูป    || การกำหนดยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ ทางรูปสัตตกะ  และอรูปสัตตกะ  ||  ตรุณอุทยพยญาณ เห็นความแปรผัน   || วิปัสนูปกิเลส อุปกิเลส ภัยของวิปัสสนาญาณ : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  http://www.โจโฉ.net
10/10/20203 hours, 11 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 19 กังขาวิตรณวิสุทธิ

คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) : ปริจเฉทที่ 19 กังขาตรณวิสุทธิ - ปัจจยปริคคหญาณ การก้าวพ้นความสงสัยในกาลทั้ง 3  ญาณกำหนดรู้เหตุ-ปัจจัยของ..นามและรูป  กำหนดรู้เหตุปัจจัยของของกรรมและวิบาก  :  กังขาวิตรณวิสุทธิ มีชื่อเรียกอีกว่า  ยถาภูตญาณ,  ธัมมฐิติญาณ, สัมมาทัสสนะ  : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  http://www.โจโฉ.net
10/9/20201 hour, 11 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 18 ทิฏฐิวิสุทธิ

คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) ปริจเฉทที่ 18 - ทิฏฐิวิสุทธิ นามรูปปริคคหญาณ -  ความเห็นบริสุทธิ์ คือความเห็นนามรูปตามจริง  เป็นหมวดปัญญาด้วย วิปัสสนาญาณ เป็นญาณที่ 1 ในญาณ 16   เรียกอีกชื่อว่า.. นามรูปววัฏฐาน หรือ สังขารปริจเฉท  หรือเรียกว่า.. นามรูปปริจเฉทญาณ   สรุปขั้นตอนการภาวนา บ่มญาณให้เกิด ด้วยการพิจารณารูปนาม  กำหนดรู้รูปนามในแต่ละหมวด : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  http://www.โจโฉ.net   
10/8/20201 hour, 29 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 17 ปฏิจจสมุปบาท

คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) ปริจเฉทที่ 17 ปัญญาภูมินิเทศ เรื่อง.. ปฏิจจสมุปบาท  ภวจักร วงล้อแห่งภพ : หลักสำคัญที่ต้องรู้ในพระพุทธศาสนาคือ เพราะสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดอีกสิ่งหนึ่ง  เป็นการอธิบายการเวียนว่ายตายเกิดที่จะลบล้างมิจฉาทิฎฐิทั้งปวงได้ ชี้ให้เห็นการเกิดดับของทุกสรรพสิ่ง และความเป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่อัตตาคือตัวตน ไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขา    อันผู้ต้องการพ้นทุกข์ ต้องบรรลุรู้แจ้งในหลักนี้เท่านั้น  (รู้ในขั้นภาวนามยปัญญา จนถอนความยึดมั่นได้หมดจด) .. : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  http://www.โจโฉ.net  เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนามีค่ายิ่งนัก ใส่ใจศึกษา ตระหนักถึงชีวิตว่าไม่เที่ยง เราอาจตายได้ทุกเมื่อ  สิ่งที่นำไปได้คือบุญ และสิ่งที่นำพาพ้นทุกข์คือการรู้แจ้งในธรรม   อย่ามัวเสียเวลาเรื่องทางโลกเกินไปนัก  อย่างน้อยแบ่งเวลามาพบสุขที่แท้จริงเป็นหลักบ้าง  เพราะความทุกข์สาหัสรอเราทุกคนอยู่เสมอ 
10/7/20206 hours, 36 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 16 อริยสัจจ์-อินทรีย์

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์ (ภาค 2 หมวดปัญญา) : ปริจเฉท 16 - อินทริยสัจจนิเทศ ว่าด้วยเรื่อง.. อินทรีย์  และ อริยสัจจ์ อันได้แก่.. ทุกข์  สมุทัย(เหตุเกิดทุกข์)  นิโรธ(ความดับทุกข์)  และนิโรธคามินีปฏิปทา หรือ มรรค   (มรรคแปด มีสัมมาทิฏฐิ จนถึงสัมมาสมาธิ)     ควรทำความเข้าใจในหัวข้อนี้ คำสอนในศาสนามีหลักสำคัญคือเรื่อง อริยสัจจ์เป็นสำคัญ   การบวชหรือการปฏิบัติ ควรสนใจและเผยแผ่เรื่องนี้เป็นหลัก  พระควรเรียนและพูดถึงเรื่องนี้เป็นหลัก หรือควรสนใจแต่เรื่องมรรคเป็นหลัก  (ซึ่งย่อแล้วคือ ศีล สมาธิ ปัญญา รวมในมรรคแปดแล้ว)   ถ้าศึกษาสิ่งที่ไม่ใช่อริยสัจจ์ หรือ มรรคแปด   ถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควร (ยกเว้นเพื่อให้เท่าทันโลก) เพราะวิชานอกการพ้นทุกข์ ถือเป็นเดรัจฉานวิชา ขวางมรรคผล นิพพาน    บวชมีไว้เพื่อสละโลก   ถ้าอยากยุ่งกับโลก ก็ควรสึกไปยุ่งให้เต็มที่   หรือใครยังอยากทุกข์อีกยาวนาน ก็จงยุ่งกับโลกซะให้เต็มที่  แต่ถ้าเห็นภัยในสังสารวัฎแล้ว ก็ควรยุ่งกับโลกให้น้อยที่สุด   โลกนี้ต่างอะไรกับหนอนในกองขี้  แย่งกันเป็นใหญ่ แย่งกันสะสมก้อนขี้ที่เห็นว่าล้ำค่า สุดท้ายแค่ของหลอกลวง  ถ้าเข้าใจ เราจะมุ่งสนใจปฏิบัติตนในมรรคแปดเป็นหลัก   ฆราวาสจำเป็นต้องยุ่งกับโลก ก็จะไม่ต่างกับการจำต้องกินปลา แต่ไม่ติดในรสปลา และรู้จักระวังไม่กินก้างเข้าไปทำร้ายตัวเอง   ||  วิสุทธิมรรคทุกตอนจะมีสาระแทรกอยู่ ควรฟังทุกตอนนะครับ แม้อาจเป็นเรื่องไม่ได้สนใจก็ตาม  : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  www.โจโฉ.net
9/26/20202 hours, 19 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 15 อายตนธาตุนิเทศ

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์ (ภาค 2 หมวดปัญญา) : ปริจเฉท 15 - อายตนธาตุนิเทศ  อธิบายเรื่อง.. อายตน ภายใน- ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ||  อายตภายนอก - รูป เสียง กลิ่น รส  โพฐฐัพพะ [สัมผัสถูกต้องทางกาย]  และธรรมารมณ์ [อารมณ์ สิ่งที่ใจรู้ คิด นึก]      และเรื่องธาตุ แจงแจงสรุปอธิบายความเป็นธาตุ   จะต่างกับปริจเฉทก่อนหน้านี้ ที่เป็นการเจริญสมาธิภาวนาพิจารณาธาตุ     เนื้อหาเหมาะกับการศึกษาภาพรวม เพื่อจำหลัก เพื่อทบทวน  หากต้องการศึกษาเชิงลึก ต้องศึกษาเพิ่มเติม  สำหรับคนทั่วไปฟังผ่าน  ๆ  ไม่เข้าใจให้เก็บไว้ก่อน   บางอย่างเชิงลึกก็ไม่ได้จำเป็น รู้แค่โครงสร้างก็พอ  หรือรู้ไว้ประดับความรู้ เพื่อยืนยันธรรมหมวดอื่นว่าลงกันได้ไหม  และเน้นไปที่การพัฒนาตน ด้วยกรรมฐานและการเจริญปัญญาที่เหมาะสมกับจริตเป็นหลัก ||  วิสุทธิมรรคทุกตอนจะมีสาระแทรกอยู่ ควรฟังทุกตอนนะครับ แม้อาจเป็นเรื่องไม่ได้สนใจก็ตาม  : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  www.โจโฉ.net
9/22/202053 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 14 ขันธ์ (รูป-นาม)

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์ (ภาค 2 หมวดปัญญา) : ปริจเฉท 14 - ขันธนิเทศ อธิบายขันธ์ อันได้แก่.. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือสรุปย่อคือ รูป-นาม  อาจเข้าใจยากสำหรับคนที่ไม่เคยศึกษา  แต่คงไม่เกินความสามารถ ฟังผ่าน ๆ  จับใจความสำคัญ  ฟังซ้ำบ่อย ๆ  ติดตรงไหน ค่อยไปหาคำอธิบายอีกครั้ง  เป็นเสมือนการนำหลักสำคัญจากพระสูตร และพระอภิธรรม มากระชับ     ||  วิสุทธิมรรคทุกตอนจะมีสาระแทรกอยู่ ควรฟังทุกตอนนะครับ แม้อาจเป็นเรื่องไม่ได้สนใจก็ตาม  : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  www.โจโฉ.net || สำหรับการออกเสียง ควรตรวจสอบกับผู้รู้อีกครั้ง  อย่ามัวแต่จับผิดกัน  เพราะหลายคำออกเสียงได้หลายอย่าง  แต่ก็อาจมีพลาดได้ แต่ยังคงเข้าใจได้  หลายคำตั้งใจออกเสียง เพื่อให้คนฟังเห็นตัวพยัญชนะที่ถูกต้อง  เช่น.. ธรรม  ต้องอ่านว่า ธัมมะ   ไม่อย่างนั้นคนฟังจะหลงกับคำว่า.. ทำ    หรือ นัย ต้องอ่าน นัยยะ    เป็นต้น   ถ้าไม่มีการนำบาลีมคธ มาเปลี่ยนเป็นคำไทย  อะไรคงง่ายกว่านี้   ทั้งนี้ ในคัมภีร์ที่แปลมา ท่านน่าจะบันทึกจากหลายท่าน  เพราะคำเดียวกัน แต่เขียนต่างกันในหมวดเดียวกันก็เจอได้บ่อย   เป็นทั้งใช้บาลีโดยตรง (ที่จะมีจุดใต้คำ)  บางทีใช้บาลีแต่เขียนแบบไทย   บางทีใช้คำไทยที่แปลงมาจากบาลี(มคธ)   สำคัญคือผู้ฟังควรจะใส่ใจเนื้อหาสาระสำคัญ มากกว่าการตามจับผิดว่า คนอ่าน ออกเสียงตรงไหนผิด  ซึ่งเจอคนประเภทนี้เยอะมาก  วัน ๆ ไม่ต้องทำอะไร  แล้วไม่ต้องไปไหนกันพอดี  อ่านให้ฟังฟรี ถ้าไม่ชอบก็ข้ามไป หรือไปหาหนังสืออ่านเอง  น่าจะเป็นที่สบายใจมากกว่านะครับ    
9/21/20204 hours, 10 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 13 อภิญญานิเทศ

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์ : ปริจเฉท 13 - อภิญญานิเทศ  อภิญญาที่ได้จากการฝึกสมาธิในพระพุทธศาสนา ในข้อที่เหลือได้แก่   ทิพพโสตธาตุญาณ (หูทิพย์) ,เจโตปริยญาณ (รู้จิตผู้อื่น) ,ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ระลึกชาติได้) ,สัตตานัง จุตูปปปาตญาณ (รู้การเกิดตายของสัตว์ทั้งหลาย)    เป็นผลจากการฝึกสมาธิ เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติ และผู้ไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นจริง ถือเป็นมิจฉาทิฎฐิอันขวางการบรรลุธรรม (พุทธพจน์)   ||  วิสุทธิมรรคทุกตอนจะมีสาระแทรกอยู่ ควรฟังทุกตอนนะครับ แม้อาจเป็นเรื่องไม่ได้สนใจก็ตาม  : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  www.โจโฉ.net
9/18/20204 hours, 21 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค 12 อภิญญา ฤทธิ์ 10

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์ : ปริจเฉท 12 - อิทธิวิธนิเทศ เรื่องอภิญญา ฤทธ์ 10 ประการ เป็นผลจากการฝึกสมาธิ เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติ และผู้ไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นจริง ถือเป็นมิจฉาทิฎฐิอันขวางการบรรลุธรรม (พุทธพจน์)  ||  วิสุทธิมรรคทุกตอนจะมีสาระแทรกอยู่ ควรฟังทุกตอนนะครับ แม้อาจเป็นเรื่องไม่ได้สนใจก็ตาม ยกตัวอย่างเป็นวิทยาศาสตร์คือ  ธาตุบางชนิด มีจำนวนอิเลคตรอนต่างกัน  สมาธิขั้นสูงจะสามารถลดเพิ่มอิเลคตรอนในธาตุหนึ่ง ให้เปลี่ยนเป็นอีกธาตุหนึ่งได้  พระพุทธศาสนากล่าวถึงสิ่งที่เล็กกว่าอตอม คือ กลาปะ   ก่อนจะไม่เชื่อควรศึกษา  พระพุทธเจ้าตรัสหลายเรื่องไว้แม้แต่เรื่องโลกกลม ก่อนนักวิทยาศาสตร์จะรู้ทีหลังถึงสองพันกว่าปี  : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  www.โจโฉ.net
9/17/20202 hours, 35 minutes, 1 second
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค 11.2 พิจารณากาย โดยความเป็นธาตุ

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์ : ปริจเฉท 11 ตอนที่ 2  จตุธาตุววัฏฐาน  สมาธิกรรมฐานภาวนา ด้วยการพิจารณาธาตุในกาย ซึ่งมี 4 ธาตุ คือ ปฐวี-ดิน ,อาโป-น้ำ , เตโช-ไฟ ,วาโย-ลม   เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาให้เห็นกายนี้เป็นธาตุเป็นประจำ  และเป็นกรรมฐานที่จำเป็น ต้องทดลองฝึก หากฝึกกรรมฐานข้ออื่นแล้ว ไม่ได้ผล   ซึ่งต้องทดลองจนกว่าจะเจอที่เหมาะกับจริตตนเอง       การศึกษาเป็นประโยชน์กับทุกคน ไม่ว่าจะเหมาะกับจริตหรือไม่   ทุกตอนในวิสุทธิมรรค ล้วนเป็นหลักสำคัญจากพระไตรปิฎก มารวมอยู่ และมีเกล็ดปลีกย่อย คัดสรรมาให้อย่างดีงาม ควรศึกษาอย่างยิ่ง   : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่  http://www.โจโฉ.net  
9/14/20202 hours, 46 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค 11.1 พิจารณาอาหาร

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์ : ปริจเฉท 11 ตอนที่ 1 อาหาเรปฏิกูลสัญญา การเจริญภาวนาพิจารณาอาหาร โดยเห็นเป็นสิ่งปฏิกูล   กรรมฐานข้อนี้มีประโยชน์ต่อการเจริญทางธรรม บรรเทาความมัวเมาในอาหาร ในกามกิเลสได้ดี  เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นประจำอยู่แล้ว  โดยทุกคำข้าวที่กลืนกินหากไม่พิจารณาก่อนบริโภค นับเป็นภัยร้ายแรงที่มีโทษรุนแรงกว่าการกลืนถ่านร้อนซะอีก       จึงควรใฝ่ใจศึกษา และนำมาพิจารณาเนือง ๆ     เป็นกรรมฐานการทำสมาธิอีกวิธี ที่อาจเหมาะกับคนบางจริต จึงต้องลองฝึกดูว่าให้ผลดีกับตนแค่ไหน  ถ้ามีกรรมฐานอื่นเหมาะสมกว่า ก็ใช้ข้อนี้เป็นการทบทวนพิจารณาธรรม  เพื่อการอยู่อย่างผาสุขต่อไป    : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่ http://www.โจโฉ.net  
9/14/202052 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค 10 อรูปฌาน สมาธิขั้นสูง

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์ : ปริจเฉท 10 อรุปปนิเทศ  วิธีเจริญสมาธิภาวนากรรมฐานใน.. อรูปฌานทั้งสี่ อันเป็นสมาธิขั้นสูง  ศึกษาไว้ก่อน เพื่อเข้าใจแนวทางการปฏิบัติที่ตรงทางในภายหลัง  สมาธิถ้าหากเข้าใจทฤษฎีไม่ตรง จะหลงทางและแก้ไขได้ยาก เป็นภัยหนักเกินประมาณได้   : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี http://www.โจโฉ.net  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่ https://jozhoth.blogspot.com/p/blog-page.html
9/14/20201 hour, 57 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค:ปริจเฉท 9 พรหมวิหาร

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์ : ปริจเฉท 9 พรหมวิหารนิเทศ การบำเพ็ญภาวนา สมถกรรมฐาน ด้วยการเจริญพรหมวิหาร อันได้แก่ เมตตาภาวนา  กรุณาภาวนา มุฑิตาภาวนา  อุเบกขาภาวนา  รวมขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบรรลุฌานขั้นต่าง ๆ   พร้อมข้อปลีกย่อย อุบายกำจัดความโกรธ  เป็นกรรมฐานที่ควรเจริญ เพราะเมตตาคือพื้นฐานของ.. ทาน ศีล สมาธิ   เพราะจิตเมตตาจริง จึงอยากให้ทาน อยากอภัย  ทำร้ายใครไม่ลง และจิตสงบโดยง่าย  มีอานิสงส์มากถึง 11 ประการ   : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี http://www.โจโฉ.net  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่ https://jozhoth.blogspot.com/p/blog-page.html
9/10/20204 hours, 45 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค 8.3 อานาปานสติ กรรมฐาน

คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์)  ปริจเฉทที่ 8 ตอนที่ 3-4 : อานาปานสติ สมาธิรู้ลมหายใจ และ อุปสมานุสติ สมาธิระลึกถึงความสงบ คือพระนิพพาน  ข้อปฏิบัติที่ควรศึกษาก่อนลงมือฝึกสมาธิ  อันเป็นสมถภาวนาเพื่อให้จิตสงบ มีพลัง เป็นฐานที่สำคัญเพื่อขึ้นสู่วิปัสสนาให้เกิดปัญญาต่อไป  หากศึกษาธรรมแล้วไม่ทำกรรมฐาน การรู้มากจะยิ่งโทสะแรง และหลงทางได้ไกล    การฝึกจิตให้มีพลัง สงบประณีต จะเห็นธรรมได้ลึกซึ้ง และลดโทสะความฟุ้งซ่านลงได้จริง  แก้โรคซึมเศร้าที่ต้นเหตุ เพราะเมื่อจิตสงบ สมองจะหลั่งสารเคมีดีออกมา ลดการหลังสารพิษทำร้ายร่างกาย  ธรรมะต้องปฏิบัติให้ถึงจึงจะรู้แจ้ง ไม่ใช่การท่องจำพระไตรปิฎกได้ทุกตัวอักษร (ที่อาจตีความหมายผิดได้ง่าย) แต่ครั้นจะลงมือปฏิบัติ หลายท่านก็ไม่เคยศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนลงมือ (หรือพากันสอนแนวเดียวให้คนทุกจริต)  หลายคนยิ่งปฏิบัติยิ่งหลงทางไปไกล อันเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง   : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี http://www.โจโฉ.net  ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่ https://jozhoth.blogspot.com/p/blog-page.html
9/4/20202 hours, 6 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค 8.2 กายคตาสติ พิจารณากาย

คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์)  ปริจเฉทที่ 8 ตอนที่ 2 : กายคตาสติ สมถกรรมฐาน ด้วยการพิจารณาอวัยวะ 32 ประการในร่างกายนี้ โดยความเป็นของปฏิกูล  เป็นการทำสมาธิภาวนาอันสำคัญยิ่ง เห็นได้จากเป็นธรรมเนียมในการขอบวช พระอุปัชฌาย์จะให้กรรมฐานนี้ 5 ข้อเบื้องต้น คือให้พิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง     :  การพิจารณาตามลำดับ และย้อนกลับจนครบ 32 จะเป็นการจูงจิตให้สงบได้ง่าย เสริมสติ ปัญญา ทำลายราคะ โมหะได้ดี ด้วยเห็นร่างกายสกปรก และไม่ใช่อัตตา ไม่ใช่เรา บังคับไม่ได้  และเมื่อจิตเป็นสมาธิ จิตมีกำลัง โทสะก็จะน้อยลงจนกำจัดไปได้ง่าย ด้วยปัญญาที่จะเกิดตามมาหลังวิปัสสนาถูกทาง      :  ผู้เริ่มฝึกสมาธิมักนับลมหายใจ และจำนวนมากจิตจะยิ่งฟุ้งซ่าน  แต่การระลึกถึงอวัยวะทีละส่วน จะเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้น เพราะจิตมีที่ยึดที่เกาะ เหมือนรถวิ่งมาเร็ว ๆ  ค่อย ๆ ชะลอหยุดคุยกับคนไปตามทาง หรืออ่านป้ายบอกทาง  หลายคนวุ่นมาทั้งชีวิต  อยู่ดี ๆ จับมานั่งนับลมหายใจ  ก็ฟุ้งซ่านจัดจนทรมานและเข็ดกับการฝึกสมาธิไปเลย   สมาธิไม่ได้เกิดเพราะการบังคับให้จิตหยุดคิด  ซึ่งต้องมีกุศโลบายเหมาะสมกับจริต วาสนา ปัญญาของตัวเองด้วย    : สมาธิจึงมีหลายวิธี  ซึ่งควรทดลองฝึกทุกแบบตามรำตาวิสุทธิมรรคนี้  จนเจอสิ่งที่เหมาะกับตนเองที่สุด    เบื้องต้น  อนุสสติ 10 ประการ ก็เป็นการจูงจิตที่ดี  มีโอกาสจะนำมาย่อให้กระชับ เพื่อใช้จูงจิต หรือใช้ระลึกท่องในใจ เพื่อเริ่มฝึกกรรมฐาน หรือสมาธิอีกทีนะครับ   อนุสสติสิบนั้น ควรนำมาระลึกถึงอยู่ประจำ ควรเป็นบทสวดประจำวันของทุกคนด้วยซ้ำไป  : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี www.โจโฉ.net
8/28/20202 hours, 22 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค ปริจเฉท 8.1 มรณานุสสติ

คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์)  ปริจเฉทที่ 8 ตอนที่ 1 : มรณานุสสติ กรรมฐานภาวนาระลึกถึงความตาย ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแนะให้ยังความไม่ประมาทด้วยการระลึกถึงลมหายใจทุกลมหายใจเข้าออก  มีอานิสงส์มากต่อการพ้นทุกข์และการอยู่อย่างผาสุขในปัจจุบัน   : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี www.โจโฉ.net
8/24/202059 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค 7.2 อนุสสติ 5 ประการ

คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) ปริจเฉทที่ 7 ตอนที่สอง อนุสสติอีก 5 ประการที่เหลือ  ต่อจากพุทธานุสสติ ได้แก่การระลึกถึงคุณของพระธรรม พระสงฆ์ ศีล ทาน เทวดา  ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรนำมาพิจารณาเป็นประจำ อันจะทำให้เกิดปีติ สมาธิ ได้ง่าย และเป็นการดึงสติไม่ให้หลงโลก   เมื่อเข้าใจคุณแต่ละประการโดยละเอียด เวลาสวดมนต์จะทำให้ซาบซึ้งยิ่งขึ้น  เวลากราบพระจะยิ่งลึกซึ้งมากขึ้น   : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี www.โจโฉ.net
8/22/20201 hour, 25 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค 7.1 พุทธานุสสติ พุทธคุณ

คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) ปริจเฉทที่ 7 ฉอนุสสตินิเทศ : อนุสสติ 10 ประการ ข้อแรกคือ พุทธานุสสติ กรรมฐาน  เป็นการระลึกถึงพระคุณต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า อันมีมาในบทสวด อิติปิโสฯ ที่คนไทยคุ้นเคย และสวดกันเป็นประจำ แต่น้อยคนจะได้รู้คำแปลที่ลึกซึ้ง พร้อมอรรถาธิบาย   การทำสมาธิด้วยการพิจารณาพระคุณทีละข้อโดยละเอียด จะทำให้จิตสงบได้ง่ายขึ้น  โดยเฉพาะในช่วงต้น  เมื่อสงบดีแล้ว จึงค่อยท่องแค่ พุท-โธ    การทำสมาธิควรหายใจออกก่อน  จะส่งผลดีกว่ามากนะครับ   : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี www.โจโฉ.net
8/20/20202 hours, 44 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค 6 อสุภกรรมฐาน

คัมภีร์วิสุทธิมรรค (ฉบับสมบูรณ์) ปริจเฉทที่ 6 อสุภกรรมฐานนิเทศ  : สมาธิภาวนาโดยพิจารณาศพ หรือพิจารณาคนเป็นให้เห็นเป็นศพ  เหมาะกับคนราคะจริต เพื่อกำจัดราคะ ความกำหนัดในร่างกาย ที่เป็นของน่าเกลียดโดยธรรมชาติ  เป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการบรรลุธรรม   : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี www.โจโฉ.net
8/19/20201 hour, 49 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค 5 กสิณกรรมฐาน 9 อย่าง

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ปริจเฉทที่  5 - เสสกสิณนิเทศ : วิธีขั้นตอนการทำกรรมฐาน สมาธิภาวนา ด้วยการเพ่งกสิณอีก 9 อย่างต่อจากปฐวีกสิณ  ซึ่งมีนัยยะโดยละเอียดเหมือนปฐวีกสิณ  แต่แยกย่อยวิธีต่างกันเล็กน้อย พร้อมอานิสงส์การทำสกิณแต่ละประการสำเร็จ    : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี www.โจโฉ.net
8/17/202054 minutes, 1 second
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค 4 สถานที่ภาวนา ฌานฯ

ปริจเฉทที่ 4 ปฐวีกสิณนิเทศ  อธิบายการภาวนา ทำกรรมฐานอย่างแรก ด้วยการเพ่งกสิณด้วยใช้ดินเป็นสื่อ  อธิบายหลักการสำหรับการภาวนาในรูปแบบอื่นด้วย ทั้งการเลือกวัด และเกี่ยวกับฌานแต่ละขั้น สมาธิแต่ละลำดับ ที่ควรจะต้องรู้ไว้ก่อน หากจริตไม่ถูกกับการเพ่งดินเป็นกสิณ  ก็เลือกวิธีอื่นที่เหมาะสม  แต่วิธีการท่านอธิบายไว้ในปฐวีกสิณทั้งหมดแล้ว จึงควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง    แม้คัมภีร์นี้ท่านจะเน้นสอนพระเป็นหลัก  แต่ฆราวาสก็ปรับมาใช้กับชีวิตตนเองได้  หากจับแก่นสาระได้ ก็จะรู้ว่า เป็นฆราวาสบางที ในขั้นต้น ๆ อาจภาวนาและสะดวกกว่าบวชซะอีก  เพราะไม่มีลาภยศมากวนใจ และไม่ต้องทำกิจเกินจำเป็น ที่ปัจจุบันอย่างที่เห็นกันว่า  วัดที่เน้นปฏิบัติ และมีความเรียบง่าย เหมาะสม ผู้คนไม่พลุกพล่าน ครูอาจารย์บรรลุธรรม  ก็ไม่ใช่จะเจอได้ง่าย    คัมภีร์วิสุทธิมรรค จึงเสมือนหนึ่งได้พบพระศาสดา ได้พบพระอาจารย์อันทรงธรรมแท้จริง   จึงควรเพียรศึกษา แม้จะไม่เข้าใจ ก็ข้ามไปก่อน  ฟังทวนซ้ำไปมา และหาโอกาสศึกษาเพิ่มเติมในจุดที่สงสัย  จะช่วยได้มาก   และที่ต้องย้ำคือ  อย่าเอาแต่ฟัง แต่ควรปฏิบัติด้วย อย่างน้อย  ฟังเสียงอ่าน  แล้วกำหนดคำตามเสียงที่ได้ยินตามไปด้วย  ก็ถือว่าได้ภาวนาระดับหนึ่งแล้วครับ
8/13/20205 hours, 4 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค ปริจเฉท 3 : กรรมฐาน สมาธิ

กัมมัฏฐานคหณนิเทศ หมวดว่าด้วยการเริ่มต้นกรรมฐาน สมาธิ ภาวนา  ที่ควรศึกษาให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ  : คัมภีร์วิสุทธิมรรค หัวใจพระไตรปิฎก ทางอันตรงสู่พระนิพพาน เนื้อหาครบทั้งสามปิฎก ในฉบับประมวลใจความสำคัญ พร้อมอรรถาธิบายอย่างละเอียด  ควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง  เพราะธรรมจะยืนนานได้ด้วยการปฏิบัติได้ถูกหลักการ  : || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี www.โจโฉ.net
8/8/20203 hours, 41 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค ปริจเฉท 2 : ธุตังคนิเทศ - ธุดงค์ 13 ข้อ

คัมภีร์หัวใจพระไตรปิฎก  เรื่องการสมาทาน ธุดงค์ : ข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส เอื้อต่อการบรรลุธรรม  13 ข้อ เลือกสมาทานที่เหมาะสมกับตนเอง ด้วยการพิจารณาว่า ทำแล้วกรรมฐานเจริญขึ้นหรือไม่ ถ้าเสื่อมลงห้ามทำข้อนั้น  แต่ถ้าเฉย ๆ  ก็ควรทำ  และถ้ากรรมฐานเจริญ ธรรมเจริญขึ้น เป็นสิ่งที่ต้องทำ ต้องสมาทาน   ผู้ใคร่ศึกษาจริงจัง กรุณาตรวจสอบการออกเสียงอีกครั้งจากผู้รู้นะครับ  สนใจร่วมบุญสนับสนุนชมรมผลดีได้ที่  www.jzserum.com
8/6/20202 hours, 17 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

วิสุทธิมรรค ปริจเฉท 1 : สีลนิเทศ เรื่องศีล

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับสมบูรณ์  หัวใจพระไตรปิฎก ที่ควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง ::  ปริจเฉท คือตอนที่ 1  อธิบายเรื่องศีล  || พระพุทธโฆสะเถระ รจนา  || สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ มหาเถร) แปลและเรียงเรียง   || เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี
8/4/20203 hours, 48 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

คัมภีร์ วิสุทธิมรรค บทนำ สรุปเนื้อหา และประวัติท่านผู้รจนา

คัมภีร์ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง สำหรับผู้ต้องการพ้นทุกข์ รวมคำสอนสำคัญจนเปรียบได้ดั่งหัวใจพระไตรปิฎก ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่ง ฟังอย่างผ่าน ๆ  ไม่เข้าใจก็ปล่อยไป  มีเวลากลับมาฟังอีกบ่อย ๆ  หรือศึกษาธรรมอื่น พระไตรฯ ฉบับประชาชน และบทความประกอบก่อน ก็จะดีมาก  สำคัญที่สุดคือ ศึกษาแล้วต้องปฏิบัติให้เข้าถึงด้วยปัญญา  www.jozho.net  
8/1/20201 hour, 9 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

รักแท้มีจริง-ดังตฤณ

รักแท้มีจริง แต่ต้องสร้าง ต้องรู้วิธีการเลือกคน วิธีสร้างเสน่ห์ การอยู่ร่วมกัน การทำบุญ การรักษาความรัก  การจากลา การเริ่มต้นใหม่  ชีวิตจะเจริญมีสุข มงคลข้อแรกคือคบบัณฑิต  คู่ชีวิตที่ไม่ใช่พาลจะพาชีวิตเจริญได้จริง และพากันไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้โดยง่ายในที่สุด   งานเขียนโดย.. ดังตฤณ  เสียงอ่านโดย..อริยคุณ (โจโฉ)  ดนตรีบรรเลงโดย.. ตองพี   www.โจโฉ.net
7/20/20207 hours, 11 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

พระไตรปิฎก มหามกุฎฯ เล่ม 39

พระสุตตันตปิฏก ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย  ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ  9 หมวดสำคัญเพื่อเป็นพุทธแท้ เริ่มแต่การเข้าถึงสรณคมน์ สมาทานศีล กรรมฐานพิจรณากาย มงคล 38 ข้อ  คุณของพระรัตนตรัย การอุทิศส่วนกุศล อำนาจแห่งบุญ และกรรมฐานที่สำคัญคือ การแผ่เมตตา กิจที่ควรทำ กรณียเมตตสูตร  พรหมวิหารธรรม  นับเป็นคัมภีร์เล่มหนึ่งที่มีเนื้อหาอรรถาธิบายครบถ้วนควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่ง 
6/7/202015 hours, 12 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

เซน..ในการทำงานอย่างเซียน

ดังตฤณ : เซนคืออะไร  - iphone เกิดได้เพราะเซน?  หลักวิธีเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเอง นำไปใช้ได้กับคนทุกศาสนา  ประยุกต์ใช้ได้ในทุกงาน ทุกอาชีพ เพื่อเสริมกำลังจิต เพื่อชัยชนะและความสำเร็จด้วยความสุขแท้  ยั่งยืน และพัฒนาต่อยอดไปได้อีกจนถึงความดับแห่งทุกข์ 
5/23/20201 hour, 59 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

ฉลาดทางจิต (1/3) ฉลาดทางความคิด IQ

ดังตฤณ ; ฉลาดทางจิต ตอนที่หนึ่ง  ขั้นแรกของความฉลาด คือการพัฒนาศักยภาพทางความคิด พัฒนา IQ  รู้จักตั้งเป้า เพื่อพัฒนาตนอย่างตรงทาง ก่อนที่จะพัฒนาเป็นฉลาดทางอารมณ์ และฉลาดทางจิตต่อไป 
5/13/20201 hour, 50 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

ฉลาดทางจิต (2/3) ฉลาดทางอารมณ์ EQ

ดังตฤณ : ฉลาดทางจิต ตอนที่สอง  เรียนรู้ที่จะฉลาดขั้นที่สอง พัฒนา EQ เพื่อฉลาดทางอารมณ์ รู้จักแก้ปัญหาต่าง ๆ  ต่อยอดมาจากการพัฒนา IQ ความฉลาดทางความคิดมาแล้ว
5/13/20201 hour, 44 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

ฉลาดทางจิต (3/3) รู้เพื่อพัฒนา SQ

ดังตฤณ : ฉลาดทางจิต ตอนจบ ทักษะการรู้ เพื่อพัฒนาเชาว์วิญญาณ เพื่อความสุขที่แท้ และทำได้ในชีวิตประจำวัน  ต่อยอดจากฉลาดทางความคิด และ ฉลาดทางอารมณ์  
5/13/20201 hour, 53 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

ดูใจชั่วนิรันดร์ - ดังตฤณ

บทความเพื่อบริหารความรัก ของคนมีคู่ โสด แม้แต่คนอกหัก  เรียนรู้ที่จะรักให้เป็น อภัยให้เป็น เลือกคนรักให้เป็น  ทำตัวและวางจิตแบบไหน จึงได้เจอคนที่พอดี ดึงดูดคนดี รักษาคนดีไว้ได้  จะผ่านทุกข์อย่างไร เพื่อวันใหม่ที่ดีกว่า เพื่อสุขแท้และชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมและทำได้จริงทันตาเห็นในชาตินี้
5/12/20202 hours, 25 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

ใจใหม่ - ดังตฤณ

เพื่อใจมีกำลัง ใจมีรัก ใจมีสมาธิ ใจมีสติ ..  การจัดการปัญหาใจ เพื่อสุขแท้ คลายทุกข์ ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งคนทั่วไป การทำงาน และคนที่กำลังมีปัญหาความรัก หรือเพื่อการสร้างรักที่ดีพร้อมที่สุดสำหรับตัวเอง 
5/11/20203 hours, 7 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

ความสุขหมายเลข ๑

[ดังตฤณ] - คำถามเปลี่ยนชีวิต-รู้ตัวตามกรรม : เคล็ดวิธีเพิ่มสุขให้ชีวิต ด้วยหลักกรรมของพระพุทธศาสนา เข้าใจง่าย เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 
5/11/20202 hours, 35 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

วิธีทำบุญบรรเทากรรม

เจ้ากรรมนายเวรมีจริงไหม ?? หลักการทำบุญให้ตรงด้าน เพื่อบรรเทากรรม หรือทุกข์ที่กำลังเจอ ด้วยวิธีที่ถูกทางและถูกธรรม ตรงหลักกฎแห่งกรรมที่มีเหตุผล ปัญหาสุขภาพ ความรัก การเงิน ความสับสนทางเพศ การติดยาเสพติด การโปรแกรมจิตเลิกบุหรี่อย่างได้ผล ตรวจดวง เสริมดวงให้ตัวเองแบบถูกทาง ฯลฯ เปิดใจเรียนรู้เพื่อความสุขอันยั่งยืน ไม่โดนหลอก ไม่เสียเวลา และเพื่อป้องกันทุกข์ภัยให้ตนแบบถูกทาง  พร้อมบทสรุปวิธีทำบุญเพื่อชีวิตที่ดีในชาตินี้ มีสุขใจทันทีในเวลาไม่นาน
5/10/20203 hours, 49 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

โลกหลังความตาย (1)

รวมเรื่องโลกหลังความตาย นรก สวรรค์ ผี เทวดา การกลับชาติมาเกิด ระลึกชาติ ด้วยการเข้าสมาธิขั้นสูง ถามกับเทวดาโดยตรง  ก่อนนำมาอธิบายด้วย อ.พร รัตนสุวรรณ ผู้แตกฉานในพระไตรปิฎก ผู้ก่อตั้งธรรมวิจัย และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ไม่ต้องด่วนเชื่อ หรือรีบปฏิเสธ แต่อยากให้ฟังให้จบสี่เล่ม แล้วพิจารณาเอาเองว่า ควรเชื่อหรือไม่อย่างไร  ส่วนตัวแล้วเป็นเรื่องแรกที่ทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา และเกิดศรัทธามั่นคงในกฎแห่งกรรมอย่างยิ่ง : โอปปาติกะ อ่านผิดนะครับ ต้องอ่านว่า โอบ-ปา-ติ-กะ เรื่องนี้อัดเสียงไว้ตั้งแต่ 2550 ตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาบาลี ก็ฟังเอาเนื้อหา อย่ามานั่งจับผิดกันเลยนะครับ เสียเวลาเปล่า 
5/10/20205 hours, 28 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

โลกหลังความตาย (2)

ไม่เชื่อว่าผีเทวดามีจริง พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมิจฉาทิฎฐิ : ภาษาที่ใช้ติดต่อวิญญาณ : การหมดอายุของเปรต เทวดาฯ : เห็นผีเทวดาได้จริงต้องมีคุณสมบัติอย่างไร : นักวิทย์ต่างชาติพิสูจน์โอปปาติกะ : สมาธิอย่างไรถึงเห็นวิญญาณได้ : ตายแล้วไปไหน การเกิดใหม่ : พลังจิต วิญญาณในวัตถุ รักษาโรคด้วยจิต : โรคเวรกรรม โรคเกิดจากจิตอย่างไร : ผีเทวดา ทำไมสร้างบารมียากกว่ามนุษย์ : วิบากก่อมะเร็งได้อย่างไร : วิบากสืบต่อก่อโรคเกิดเป็นกฎแห่งกรรมได้อย่างไร : สมองคนตาทิพย์  การเห็นวิญญาณได้ในบางราย เช่น.. ฝันเห็น คนใกล้ตาย เด็กอ่อน   
5/10/20206 hours, 22 minutes, 1 second
Episode Artwork

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน (มีดนตรี)

เกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน ยังอยู่ต้องทำอย่างไร หนังสือดีที่ไม่ควรพลาด เพื่อการมีชีวิตอย่างมีสุข และไม่พลาดลงอบายภูมิในอนาคต ด้วยภาษาเข้าใจง่าย และปฏิบัติได้จริง โดยคุณดังตฤณ นักเขียนชื่อดัง ที่น่าเสียดาย ถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่ได้อ่าน หรือไม่ได้ฟัง : เสียงอ่านแบบมีดนตรีประกอบ
5/10/20206 hours, 34 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ไม่มีดนตรี

เสียงอ่านไม่มีดนตรี : เกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน ยังอยู่ต้องทำอย่างไร หนังสือดีที่ไม่ควรพลาด เพื่อการมีชีวิตอย่างมีสุข และไม่พลาดลงอบายภูมิในอนาคต ด้วยภาษาเข้าใจง่าย และปฏิบัติได้จริง โดยคุณดังตฤณ นักเขียนชื่อดัง ที่น่าเสียดาย ถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่ได้อ่าน หรือไม่ได้ฟัง  
5/10/20206 hours, 14 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

7 วิธีตายอย่างสบายใจ - ดังตฤณ

ทุกคนเกิดมาต้องตาย แต่ตายอย่างไรถึงจะไปดี ไปสบาย  เรียนรู้ที่จะมีชีวิตเพื่ออยู่ก็เป็นสุข จากไปแล้วก็เป็นสุข การเตรียมตัวตายเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคำสอนพระพุทธเจ้า ที่สอนให้ระลึกถึงความตายเป็น มรณานุสติ ไว้ทุกลมหายใจ  เพื่อความไม่ประมาท และเพื่อยังกุศลให้เจริญยิ่งขึ้น 
5/10/20202 hours, 15 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

เกมกรรม - ดังตฤณ

เปรียบชีวิตเป็นเกม เล่นอย่างไรถึงจะชนะ อธิบายกรรมในแง่มุมที่เข้าใจง่าย  เพื่อการมีชีวิตที่คิดไม่ถึง
5/10/20208 hours, 20 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

ชีวิตนี้น้อยนัก

ธรรมนิพนธ์.. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)  พระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกหลังพุทธกาลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากมติของการประชุมชาวพุทธทุกนิกาย ให้เป็นผู้นำสูงสุด ขณะยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ประกาศอย่างเป็นทางการ ณ ปี พ.ศ.2555
5/10/20202 hours, 11 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

รู้จักรัก - ดังตฤณ

เรียนรู้เกี่ยวกับความรักในแง่มุมต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของ.. กรรม  เพื่อตัวเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง 
5/10/20204 hours, 19 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 1

คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
5/10/20203 hours, 12 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 2

คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
5/10/20203 hours, 29 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 3

คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
5/10/20203 hours, 29 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 4

คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
5/10/20203 hours, 38 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 5

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว  คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
5/10/20204 hours, 11 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 6

คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
5/10/20204 hours, 29 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 7

คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
5/10/20204 hours, 54 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 8

คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
5/10/20205 hours, 17 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 9

คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
5/10/20205 hours, 27 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 10

คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
5/10/20205 hours, 24 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 12

ดังตฤณ : คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
5/10/20204 hours, 33 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 11

ดังตฤณ : คำถามตอบปัญหาทั่วไปในเชิงกฎแห่งกรรม และเรื่องต่างมิติ โดยคุณดังตฤณ ซึ่งจะมาไขข้อสงสัยในแต่ละประเด็นชี้ให้เห็นต้นตอและจุดจบของการกระทำและเหตุการณ์แต่ละรูปแบบว่าเกี่ยวเนื่องกับกรรมเก่า กรรมใหม่ และกรรมปัจจุบันอย่างไรเรียนรู้เรื่องกรรมเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้องทั้งปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้เพื่อที่จะไม่หลงเดินทางผิด ระหว่างเดินทางไกลในโลกนี้ คุณต้องมีเสบียงไว้ประคองชีวิตเพื่อไปให้ถึงปลายทาง แล้วระหว่างหนทางไปสู่พระนิพานที่ยาวไกลผ่านการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนาน คุณจะใช้อะไรเป็นเสบี้ยงไว้เลี้ยงตัวในระหว่างนั้น
5/10/20207 hours, 55 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

โลกหลังความตาย (3)

แว่วเสียงสวรรค์ เล่ม 3  : เจ้ากรรมนายเวร /รอดตายเพราะสังฆทาน / วิญญาณรอคนรัก /ตายแล้วฟื้น ผีเข้า ติดต่อคนตาย /กลิ่นของโอปปาติกะ /ทำไมฝึกสมาธิเป็นบ้าได้ / ลองดีศาลเจ้า / วิญญาณพยาบาท / แวนก้า ตาทิพย์ ผู้เห็นอนาคต /การทดลองรักษาโรคด้วยพลังจิต /เสียงเพลงทิพย์ /การรู้ล่วงหน้าของสัตว์ / ตัวอย่างคนต่างชาติ ระลึกชาติ / การสะกดจิตระลึกชาติ 
5/10/20206 hours, 12 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

โลกหลังความตาย (4)

แว่วเสียงสวรรค์  : รวมเรื่องโลกหลังความตาย นรก สวรรค์ ผี เทวดา การกลับชาติมาเกิด ระลึกชาติ ด้วยการเข้าสมาธิขั้นสูง ถามกับเทวดาโดยตรง  ก่อนนำมาอธิบายด้วย อ.พร รัตนสุวรรณ ผู้แตกฉานในพระไตรปิฎก ผู้ก่อตั้งธรรมวิจัย และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ไม่ต้องด่วนเชื่อ หรือรีบปฏิเสธ แต่อยากให้ฟังให้จบสี่เล่ม แล้วพิจารณาเอาเองว่า ควรเชื่อหรือไม่อย่างไร  ส่วนตัวแล้วเป็นเรื่องแรกที่ทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา และเกิดศรัทธามั่นคงในกฎแห่งกรรมอย่างยิ่ง  
5/10/20206 hours, 2 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

บทสวดประจำวัน ภาษาไทยล้วน

บทสวดประจำวัน ภาษาไทยล้วน เพื่อสวดตาม หรือฟัง แล้วสวดในใจตาม น้อมจิตตามเนื้อหา พิจารณาตามก็ได้
5/10/202027 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

การสวดมนต์ที่ถูกต้อง

อธิบายเกี่ยวกับการสวดมนต์ สวดอย่างไรจึงได้ประโยชน์สูงสุด  ผลทางวิทยาศาสต์ของการสวดมนต์  การสวดมนต์ภาษาไทยล้วน หรือภาษาที่คนสวดแปลออกดีอย่างไร  พร้อมสบทสวดภาษาไทยประจำวัน  และเกี่ยวกับการบนบาน เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์  คาถาคืออะไร  ฯลฯ 
5/10/20202 hours, 3 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

ปฏิวัติความงมงาย - หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ

การรวมคำสอนแบบเรียบง่ายตรงทาง ถูกธรรม และครอบคลุมทุกเรื่องทั้ง ทาน ศีล ภาวนา  หากไม่มีเวลาศึกษาพระไตรปิฎกให้จบ  แนะนำให้ฟังหรืออ่านเรื่องนี้ให้จบ ก็เพียงพอต่อการเป็นพุทธแท้ที่ถูกทางตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้ว   ..  อย่าปล่อยชีวิตชาตินี้ผ่านไปฟรี ๆ  อย่างน้อยควรศึกษาแก่นคำสอนที่ดีที่สุด ให้สมกับได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา ซึ่งมีโอกาสยากมากที่จะได้เกิดมามีบุญได้เจอสิ่งเหล่านี้
5/10/20209 hours, 28 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

พระคุณแม่

บทความเพื่อลูกทุกคน พร้อมนิทานสอนใจ
5/10/202043 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

รวมเรื่องเล่าให้แง่คิดสำหรับคนทุกวัย

เรื่องสั้น เรื่องเล่า นิทานให้แง่คิด สำหรับคนทุกวัย  สอนใจ สะกิดใจให้แง่คิดกับชีวิต
5/10/20202 hours, 35 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ - สมเด็จพระญาณสังวร

ธรรมนิพนธ์.. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน)  พระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกหลังพุทธกาลที่ได้รับการยอมรับนับถือจากมติของการประชุมชาวพุทธทุกนิกาย ให้เป็นผู้นำสูงสุด ขณะยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ประกาศอย่างเป็นทางการ ณ ปี พ.ศ.2555