Winamp Logo
Cevab Veremedi Cover
Cevab Veremedi Profile

Cevab Veremedi

Turkish, Islam, 1 seasons, 33 episodes
About
(Cevâb Veremedi) kitâbı Harputlu İshâk Efendinin (Diyâ-ül kulûb) kitâbının tercemesidir. Îsâ aleyhisselâma gönderilen ve hak kitâb olan İncîl kitâbının tahrîf edilmesi ile ortaya çıkan dört kitâb [Matta İncîli, Markos İncîli, Luka İncîli, Yuhannâ İncîli] hakkında bilgi vermekde, bunlar arasındaki ihtilâfları açıklamakdadır. Kur’ân-ı kerîm ile İncîl karşılaştırılmakda, İncîlin tahrîf edildiği, hükümlerinin yürürlükden kalkdığı, Kur’ân-ı kerîmin bütün semâvî kitâbların hükümlerini yürürlükden kaldırdığı îzâh edilmekdedir. Îsevîlikdeki teslîs (üç tanrı) inancının yanlış olduğu, Allahü teâlânın bir olduğu, ilim ve kudret sıfâtları ilmî olarak açıklanmakdadır. Îsâ aleyhisselâmın insan olduğu, Peygamber olduğu, ona tapılmıyacağı îzâh edilmekdedir. Yehûdîlik, Tevrât ve Talmud hakkında da bilgi verilmekdedir.
Episode Artwork

33 Arka Kapak İçi

17/06/20110
Episode Artwork

32 Ehl-i Sünnet Kasîdesi

17/06/20110
Episode Artwork

31 154.Mektûb Tercemesi

17/06/20110
Episode Artwork

30 153.Mektûb Tercemesi

17/06/20110
Episode Artwork

29 16.Mektûb Tercemesi

17/06/20110
Episode Artwork

28 110.Mektûb Tercemesi

17/06/20110
Episode Artwork

27 83.Mektûb Tercemesi

17/06/20110
Episode Artwork

26 147.Mektûb Tercemesi

17/06/20110
Episode Artwork

25 Bir Şehidimizin Son Sözleri

17/06/20110
Episode Artwork

24 Medeniyed Nedir (İlericilik, Gericilik)

17/06/20110
Episode Artwork

23 Talmud

17/06/20110
Episode Artwork

22 Yehûdîlik, Tevrât ve Talmud

17/06/20110
Episode Artwork

21 Dört İncîl Hakkında

17/06/20110
Episode Artwork

20 Îsâ Aleyhisselâm Peygamberdir, Ona Tapılmaz

17/06/20110
Episode Artwork

19 Îsâ Aleyhisselâm İnsan İdi, Ona Tapılmaz

17/06/20110
Episode Artwork

18 Kudret Bahsi

17/06/20110
Episode Artwork

17 İlm Bahsi

17/06/20110
Episode Artwork

16 Allahü Teâlâ Birdir

17/06/20110
Episode Artwork

15 Bir Papazın İftirâlarına Cevâb

17/06/20110
Episode Artwork

14 Papazların İbâdetlere Hücûmları ve Bunlara Cevâblar

17/06/20110
Episode Artwork

13 Teslîsin Bâtıllığının, Îsâ Aleyhisselâmın Sözleri ile İsbâtı

17/06/20110
Episode Artwork

12 Teslîsin (Üç Tanrı İnancı) Bâtıllığı

17/06/20110
Episode Artwork

11 Kurân-ı Kerîm ve Bugünkü İncîller

17/06/20110
Episode Artwork

10 Gadâ-ül-mülâhazât Kitâbına Cevâb

17/06/20110
Episode Artwork

09 Risâleler Hakkında Bir İnceleme

17/06/20110
Episode Artwork

08 Dört İncîl Arasında Görülen Tenâkuz ve İhtilâflar

17/06/20110
Episode Artwork

07 İncîl Denilen Dört Kitâb Hakkında İncelemeler

17/06/20110
Episode Artwork

06 Diyâ-ül-kulûb (Kalblerin Ziyâsı)

17/06/20110
Episode Artwork

05 Birinci Baskının Mukaddemesi

17/06/20110
Episode Artwork

04 Önsöz

17/06/20110
Episode Artwork

03 İçindekiler

17/06/20110
Episode Artwork

02 Giriş Sayfası

17/06/20110
Episode Artwork

01 Ön Kapak İçi

17/06/20110