Winamp Logo
Cevab Veremedi Cover
Cevab Veremedi Profile

Cevab Veremedi

Turkish, Islam, 1 season, 33 episodes
About
(Cevâb Veremedi) kitâbı Harputlu İshâk Efendinin (Diyâ-ül kulûb) kitâbının tercemesidir. Îsâ aleyhisselâma gönderilen ve hak kitâb olan İncîl kitâbının tahrîf edilmesi ile ortaya çıkan dört kitâb [Matta İncîli, Markos İncîli, Luka İncîli, Yuhannâ İncîli] hakkında bilgi vermekde, bunlar arasındaki ihtilâfları açıklamakdadır. Kur’ân-ı kerîm ile İncîl karşılaştırılmakda, İncîlin tahrîf edildiği, hükümlerinin yürürlükden kalkdığı, Kur’ân-ı kerîmin bütün semâvî kitâbların hükümlerini yürürlükden kaldırdığı îzâh edilmekdedir. Îsevîlikdeki teslîs (üç tanrı) inancının yanlış olduğu, Allahü teâlânın bir olduğu, ilim ve kudret sıfâtları ilmî olarak açıklanmakdadır. Îsâ aleyhisselâmın insan olduğu, Peygamber olduğu, ona tapılmıyacağı îzâh edilmekdedir. Yehûdîlik, Tevrât ve Talmud hakkında da bilgi verilmekdedir.
Episode Artwork

33 Arka Kapak İçi

6/17/20110
Episode Artwork

32 Ehl-i Sünnet Kasîdesi

6/17/20110
Episode Artwork

31 154.Mektûb Tercemesi

6/17/20110
Episode Artwork

30 153.Mektûb Tercemesi

6/17/20110
Episode Artwork

29 16.Mektûb Tercemesi

6/17/20110
Episode Artwork

28 110.Mektûb Tercemesi

6/17/20110
Episode Artwork

27 83.Mektûb Tercemesi

6/17/20110
Episode Artwork

26 147.Mektûb Tercemesi

6/17/20110
Episode Artwork

25 Bir Şehidimizin Son Sözleri

6/17/20110
Episode Artwork

24 Medeniyed Nedir (İlericilik, Gericilik)

6/17/20110
Episode Artwork

23 Talmud

6/17/20110
Episode Artwork

22 Yehûdîlik, Tevrât ve Talmud

6/17/20110
Episode Artwork

21 Dört İncîl Hakkında

6/17/20110
Episode Artwork

20 Îsâ Aleyhisselâm Peygamberdir, Ona Tapılmaz

6/17/20110
Episode Artwork

19 Îsâ Aleyhisselâm İnsan İdi, Ona Tapılmaz

6/17/20110
Episode Artwork

18 Kudret Bahsi

6/17/20110
Episode Artwork

17 İlm Bahsi

6/17/20110
Episode Artwork

16 Allahü Teâlâ Birdir

6/17/20110
Episode Artwork

15 Bir Papazın İftirâlarına Cevâb

6/17/20110
Episode Artwork

14 Papazların İbâdetlere Hücûmları ve Bunlara Cevâblar

6/17/20110
Episode Artwork

13 Teslîsin Bâtıllığının, Îsâ Aleyhisselâmın Sözleri ile İsbâtı

6/17/20110
Episode Artwork

12 Teslîsin (Üç Tanrı İnancı) Bâtıllığı

6/17/20110
Episode Artwork

11 Kurân-ı Kerîm ve Bugünkü İncîller

6/17/20110
Episode Artwork

10 Gadâ-ül-mülâhazât Kitâbına Cevâb

6/17/20110
Episode Artwork

09 Risâleler Hakkında Bir İnceleme

6/17/20110
Episode Artwork

08 Dört İncîl Arasında Görülen Tenâkuz ve İhtilâflar

6/17/20110
Episode Artwork

07 İncîl Denilen Dört Kitâb Hakkında İncelemeler

6/17/20110
Episode Artwork

06 Diyâ-ül-kulûb (Kalblerin Ziyâsı)

6/17/20110
Episode Artwork

05 Birinci Baskının Mukaddemesi

6/17/20110
Episode Artwork

04 Önsöz

6/17/20110
Episode Artwork

03 İçindekiler

6/17/20110
Episode Artwork

02 Giriş Sayfası

6/17/20110
Episode Artwork

01 Ön Kapak İçi

6/17/20110