Winamp Logo
بین سطور Podcast Cover
بین سطور Podcast Profile

بین سطور Podcast

Persian, News, 1 seasons, 15 episodes, 8 hours 58 minutes
About
"بین سطور" به تشریح زوایای ناگفته تحولات و وقایع مهم ایران می پردازد. هدف از این بررسی، درستی‌سنجی روایت‌های کلیدی با توجه به مستندات گذشته و حال، یا شفاف سازی ابهاماتی مشخص است.
Episode Artwork

پرونده محرمانه هواپیمای اوکراینی – حسین باستانی

حسین باستانی در این برنامه «بین سطور» به بازخوانی یادداشت‌های ثبت شده از دادگاه غیرعلنی پرواز ۷۵۲ و اوراق منتشر نشده پرونده هواپیمای اوکراینی می‌پردازد.
08/01/202447 minutes 1 second
Episode Artwork

بین‌سطور «انقلاب‌های پیچیده‌»؛ چالش‌های براندازی در عصر جدید – حسین باستانی

در شرایط دشوارترشدن انقلاب‌ها در جهان، جریان‌های اپوزیسیون ناچارند برای مشکل‌ترین سناریوها سازماندهی داشته باشند و نه آنکه براندازی را به انتظار برای وقایع نغیرمنتظره‌ تقلیل دهند.
20/09/202345 minutes 51 seconds
Episode Artwork

بین سطور «براندازی بی‌خطر» - حسین باستانی

در برنامه حاضر، حسین باستانی به بازخوانی تجربه یک‌ساله جنبش «زن، زندگی، آزادی» و مشخصا عملکرد جریان‌های اپوزیسیون حکومت ایران در جریان این جنبش می‌پردازد.
14/09/202345 minutes 25 seconds
Episode Artwork

آخرین تصمیم‌های «ولی فقیه» - حسین باستانی

این برنامه به مرور تصمیم‌های نامتعارف روح‌الله خمینی در آخرین سال زندگی می‌پردازد؛ تصمیم‌هایی با تبعات درازمدت که بر تحولات پایان دوره رهبری علی‌خامنه‌ای هم تاثیرگذار خواهند بود.
02/10/202233 minutes 49 seconds
Episode Artwork

عملیات نجات «ماموران نظام» در اروپا – حسین باستانی

رقابت‌های انتخاباتی بر معامله‌های امنیتی دولت‌های اروپایی با حکومت ایران تاثیر می‌گذارند؛ هرچند در سوی مقابل، با نظامی طرفند که سیاست‌های کلانش وابسته به انتخابات یا دولت‌ها نیست.
24/08/202231 minutes 46 seconds
Episode Artwork

متوسلیان «دندان کِرمی بود، کندیمش انداختیمش دور» - حسین باستانی

جانشین وقت فرمانده سپاه، پس از ناپدید شدن متوسلیان او را "دندانی کِرمی" دانست که "دور انداخته شده". این برنامه به بازخوانی چهار دهه پنهان کاری حکومت در پرونده متوسلیان می‌پردازد.
05/07/202245 minutes 2 seconds
Episode Artwork

بزنگاه خرمشهر؛ ناگفته‌های نیروی هوایی ایران – حسین باستانی

این پادکست اثر ادامه جنگ بعد از خرمشهر را بر وضعیت نیروی هوایی ایران بررسی می‌کند. در پادکست حاضر اسنادی عراقی بررسی می شوند که پس از سقوط صدام از طبقه بندی محرمانه خارج شده اند.
24/05/202239 minutes 53 seconds
Episode Artwork

گفتمان شیفتگی به روسیه پوتین - حسین باستانی

این برنامه، به ادبیات شیفتگی آیت الله خامنه ای و معتمدان او به حکومت روسیه می‌پردازد. ادبیاتی که دامنه آن، از بزرگداشت شخص پوتین گرفته تا تمجید از "نژاد" روس‌ها را شامل می‌شود.
27/04/202231 minutes 42 seconds
Episode Artwork

یک "فتوای هسته ای" – حسین باستانی

بازخوانی بین سطور مواضع بسیاری از فعالان یا چهره های حکومتی نشان می دهد آنچه "فتوای رهبر علیه تسلیحات هسته ای" عنوان شده را، نوعی مصلحت سنجی سیاسی -و بر همین مبنا موقتی- می دانند.
29/01/202234 minutes 9 seconds
Episode Artwork

بازگشایی پرونده کربلای ۴ - حسین باستانی

در سی و پنجمین سالگرد عملیات کربلای ۴، حسین باستانی به بازخوانی مستنداتی تکان دهنده از این عملیات خونبار می پردازد که در دهه های اخیر، درمعرض تحریف گسترده یا انکار صریح نهادهای رسمی قرار داشته‌اند. نهادهایی که تاکنون، حتی از ارائه اطلاعات لازم برای راستی‌آزمایی تعداد جان‌باختگان عملیات کربلای ۴، به عنوان یکی از مهم ترین بزنگاه های تاریخ جنگ، خودداری کرده اند.
25/12/202138 minutes 57 seconds
Episode Artwork

گفتمان امنیتی رهبر؛ "مثل علف هرز درو کنید"– حسین باستانی

وقتی آقای خامنه ای معترضان خیابانی را "اشرار"، "مفسد"، "محارب"، "کاغذ مچاله"، "خس و خاشاک‌"، "علف هرز" یا "حشره" توصیف می کند، رفتار حکومت با آنها متناسب با چنان نگاهی خواهد بود.
16/11/202137 minutes 33 seconds
Episode Artwork

قربانیان پنهان "قصاص" - بین سطور

اجبار بازماندگان مقتول به "قصاص" یا "بخشش قاتل"، به نتایجی فاجعه‌بار می‌انجامد که معمولا در روایت‌های رسمی سانسور می‌شود. این برنامه، به معنای ویرانگر چنین انتخابی می پردازد.
20/10/202133 minutes 18 seconds
Episode Artwork

انسانیت زدایی از اعدامی – بین سطور

حسین باستانی در این پادکست به بررسی سازوکارِ انسانیت زدایی از محکومان به اعدام می پردازد.
08/09/202139 minutes 48 seconds
Episode Artwork

دولت دلخواه رهبر؛ ویرایش ۱۴۰۰ - بین سطور

این پادکست به بازخوانی نقش آیت الله خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اختصاص دارد.
07/09/202133 minutes 15 seconds
Episode Artwork

معرفی پادکست "بین سطور"

"بین سطور" به تشریح زوایای ناگفته تحولات و وقایع مهم ایران می پردازد. هدف از این بررسی، درستی سنجی روایت‌های کلیدی با توجه به مستندات گذشته و حال، یا شفاف سازی ابهاماتی مشخص است.
06/09/20211 minute 21 seconds