Winamp Logo
Boligbobla Cover
Boligbobla Profile

Boligbobla

Norwegian, Finance, 1 season, 103 episodes, 3 days, 6 hours, 6 minutes
About
Boligbobla – en podcast om boligmarkedet og tilliggende herligheter. Hver måned inviterer administrerende direktør Henning Lauridsen og sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard i Eiendom Norge spennende gjester i Boligbobla for å diskutere aktuelle tema fra boligmarkedet. Produseres av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy (https://acast.com/privacy) for more information.
Episode Artwork

E103 - Fortsatt krutt i boligmarkedet?

Så langt i år har det vært en kruttsterk utvikling i boligprisene med en oppgang på 7,2 prosent fra januar til april. Det er også solgt svært mange bruktboliger og per april var volumet over nivået på samme tid i 2022 og 2023. Hvordan går vårflommen i boligmarkedet? Fortsetter den sterke prisutviklingen? Og: Er det noe ørsmå tegn til bedring i nyboligmarkedet? Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for mai 2024.Gjester: Leder Harald Hansen (DNB Eiendom Nybygg) og daglig leder Knut Olav Klokk (Sequoia AS). Programleder: Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/5/202442 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

E102 - Blind for boligkrisen

«Klar dere selv» er den indirekte beskjeden fra regjeringen om den største nedgangen i boligbyggingen siden andre verdenskrig. For i revidert statsbudsjett er det ingen tiltak for økt boligbygging, til tross for at regjeringen har rettet opp den massive prognosebommen for boliginvesteringene fra i høst på minus 4 prosent til minus 16,1 prosent for 2024.Klarer boligbransjen seg uten hjelp fra regjeringen, spør vi.Og: Er det mulig at boligbyggingen skal kunne ta seg opp igjen med det første?Gjester: Administrerende direktør Hilde Vatne (JM Norge) og administrerende Nina Solli (NHO Byggenæringen). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/28/202440 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

E101 - Hvor gikk boligprisene i april?

Så langt i 2024 har boligmarkedet overrasket alle, og i årets første kvartal har det vært en sterk oppgang både i de nominelle og de sesongjusterte boligprisene. Hele 5,9 prosent har boligprisene i Norge steget gjennom januar, februar og mars. Fortsatte den sterke trenden i april? Og: Er det noe ørsmå tegn til bedring i nyboligmarkedet og uteiemarkedet? Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for april 2024. Gjester: Eiendomsinvestor og grunder Pål Restad (Eiendomshjørnet) og leder analyse bolig og næringseiendom Jan Håvard Valstad (EiendomsMegler 1 Midt-Norge). Programleder: Erik Lundesgaard, Sjef for kommunikasjon og politikk. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/6/202444 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

E100 - Kan vi regulere oss til flere utleieboliger?

Ut av pandemien har det vært store bevegelser i boligutleiemarkedet. De siste to årene har leieprisene steget like mye som de foregående ni årene, og samtidig er antall sekundærbolig betydelig redusert. I tillegg annonseres salg og deling av leiegårder i store skala. Er det norske boligmarkedet er spesielt dynamisk, og følsom for endringer i rammebetingelser, spør vi.Og: Vil de mange reguleringene av både utleiemarkedet og boligbyggingen som regjeringen nå har varslet gjøre vondt verre? Gjester: Kommunikasjonsdirektør Christan Dreyer (Heimstaden) og professor Torfinn Harding (UiS). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/2/202439 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

E99 - BONUSPOD fra Eiendom Norge konferansen 2024

Hvordan er tilstanden i boligmarkedet?Og hvor skal renten og ser vi slutten på dyrtiden?I dette opptaket fra Eiendom Norge konferansen 2024 hører du panelsamtale med administrerende direktør Grethe W. Meier (Privatmegleren), administrerende direktør Martin Kiligitto (Nordvik Eiendomsmegling) og administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge)og ordstyrer sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge), samt sentralbanksjef Ida Wolden Bache (Norges Bank) foredrag om pengepolitikk og de økonomiske utsiktene. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/24/202452 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

E98 - Når setter Norges Bank renten ned?

Siden nullrentens endelikt i september 2022 har Norges Bank satt opp styringsrenten 14 ganger til 4,5 prosent.  Når konsumprisen er på vei ned og norsk økonomi har nullvekst, mens kronen er fortsatt historisk svak og boliginvesteringene fortsetter ferden nedover. Når setter Norges Bank renten ned, spør vi. Skal renten i det hele tatt tilbake til det lave nivået vi har hatt på 2010-tallet?  Og: Er det heller andre tiltak enn pengepolitikken som kan stimulere økonomien? Gjester: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen (Eika) og Cand.jur Sigmund Aas (Arealstatistikk). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/15/202451 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

E97 - Fortsetter boligprisoppgangen?

Så langt i 2024 har boligmarkedet overrasket alle, og i årets første to måneder har det vært en sterk oppgang både i de nominelle og de sesongjusterte boligprisene.Hele 4,9 prosent har boligprisene i Norge steget gjennom januar og februar, etter svært svak høst i fjor.Fortsatte den sterke trenden i mars, og når kommer den berømmelige vårflommen i bruktboligmarkedet?Og: Selv regjeringen ved finansminister Vedum tror nå nyboligmarkedet skal snu til det bedre i 2025? Har vi nådd bunnen i nyboligmarkedet?Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for mars 2024.Gjester: Eiendomsmegler/Partner Karianne Amlie (Aktiv Eiendomsmegling Grønland/Bjørvika) og daglig leder Jørn Are Skjelvan (Kvaler).Programleder: Erik Lundesgaard, Sjef for kommunikasjon og politikk. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/4/202440 minutes, 1 second
Episode Artwork

E96 - Folk treng hus, hus treng folk

Sist uke la regjeringen omsider frem sin boligmelding til Stortinget – en melding som i ble varslet allerede da regjeringen tiltrådte i oktober 2021.Regjeringens hovedbudskap er at Husbanken skal gjenreises og bli verktøyet som både skal redde boligbyggingen fra den største nedturen siden 1990-tallet og fikse sykepleierindeksen.Men er dette nok? Bør regjeringen gjøre mer enda mer og raskere?Og: Er det mulig å så raskt få boligbyggingen i gang igjen?Gjester: Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) og stortingsrepresentant Kathrine Kleveland (Sp). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/20/202444 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

E95 - Eiendomshandel er sikkerhetspolitikk

Verden er blitt en annen etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022, og perioden fra Berlin murens fall i 1989 og den er kalde krigen slutt er forbi.For eiendoms- og bolighandelen er også invasjonen blitt et tidsskille. Med over ti-tusen sanksjonerte russiske borgere stiller det større krav til kundekontroll og gjennomsiktig i bolig- og eiendomsmarkedet.Hvordan er bolighandel i Norge blitt sikkerhetspolitikk, spør vi.Og: Hvordan vil geopolitisk uro kunne påvirke vårt hjemlig boligmarked gjennom både sjokk i verdensøkonomien og pengepolitikken?Gjester: Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand (H) og forvalter Anders Johansen (Danske Bank). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/8/202446 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

E94 - Hvor gikk boligprisene i februar 2024?

Boligmarkedet overrasket alle i januar 2024 med en oppgang på 3,4 prosent nominelt og hele 0,7 prosent sesongkorrigert. Boligmarkedet er tilbake, kunne Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen erklære i forbindelse med januar-slippet men hvor gikk markedet i februar? Har den sterke utviklingen fortsatt? Og: Vil den positive trenden i bruktboligmarkedet smitte over på det hardt prøvede nyboligmarkedet? Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for februar 2024.Gjester: Eiendomsmegler/Partner/ Edvard Chapsang (Eie Sandvika/Bekkestua) og administrerende direktør Sverre Molvik (Selvaag Bolig ASA).Programleder: Erik Lundesgaard, Sjef for kommunikasjon og politikk Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/5/202443 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

E93 - Hvor skal hyttemarkedet?

Pandemiårene 2020 og 2021 slo alle rekorder i hyttemarkedet. Det måtte snu, og i 2022 falt omsetning i brukthyttemarkedet med omlag 30 prosent mot året før.Hvor skal hyttemarkedet nå? Skal vi tilbake til hvor vi var før pandemien?Og: Hvordan står det til med hytteskammen? For skal vi tro mange naturvernerne så er hyttebyggingen den største trusselen mot nedbygging av naturen. Men er det egentlig slik?Gjester: Eiendomsmegler MNEF Petter Birkem (PrivatMegleren) og høyskolelektor Øystein Sjølie (Høgskolen i Innlandet). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/14/202438 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

E92 - Hvor gikk boligprisene i januar 2024?

Tross store bevegelser i boligprisutviklingen gjennom 2023 endte året under ett med en liten oppgang på 0,5 prosent. Med den nye historikken etter ny metode fra og med 2024 var oppgangen litt større på 0,9 prosent.Moderat utvikling til tross: Den store spenningen er nå knyttet til hvor boligmarkedet skal videre i 2024.Er det nå det nå snur?Og: Får vi fortsatt den vanlig krappe oppgangen i boligprisene i januar, også kjent som januar-effekten?Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for januar 2024.Gjester: Eiendomsmegler MNEF/Partner Anders Langtind (Privatmegleren) og administrerende direktør Kent Victor Syverstad (EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus).Programleder: Erik Lundesgaard, Sjef for kommunikasjon og politikk Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/5/202447 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

E91- Kunsten å lage boligprisstatistikk

Å lage boligprisstatistikk er både en kunst og en vitenskap. I Norge har vi vært spesielt gode på statistikk og eiendomsmeglingsbransjen i Norge har siden 1980-tallet samarbeidet om å utgi fersk data over utviklingen i boligmarkedet.Men hvordan lager man boligprisstatistikk og hvordan skal man sørge for at statistikken faktisk måler utviklingen i markedet?Og: Når regjeringen nå har valgt å reversere regionsreformen får det også betydning for statistikken. Derfor er det et godt tidspunkt nå og også oppdatere metodikken i statistikken.Hvordan er kunsten å lage en best mulig boligprisstatistikk, spør vi.Gjester: Analytiker Andreas Jensen (Eiendomsverdi) og data scientist Dag Martin Sundelius (Eiendomsverdi). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/30/202448 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

E90 - Pengepolitikk, boligbygging og stabil produksjon og sysselsetting

E90 – Pengepolitikk, boligbygging og stabil produksjon og sysselsettingNorges Bank overrasket alle i desember med enda en renteøkning. En iskald julegave, mente enkelte. Et feilgrep, mente andre. Det som i hvert fall er sikkert er at Norges Bank gjennom 2023 har utviklet en ny tenkning rundt kronekursen og dens påvirkning på norsk inflasjon.Det som også er sikkert er at vi i 2019 fikk en ny sentralbanklov, som gav Norges Bank et dualt mål; inflasjonsmålet og et mål om stabil produksjon og sysselsetting.Når skal Norges Bank begynne å ta hensyn til stabil produksjon og sysselsetting og ikke minst hvorfor, spør vi?Og: Har Norges Bank underestimert fallet i boliginvesteringene?Gjester: Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (Sv) og rådgiver Tiril Rustand Halvorsen (Tankesmien Agenda). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/22/202442 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

E89 - Sykepleierindeksen 2023 og hvordan gjøre boligmarkedet mer tilgjenglig?

I samarbeid med Eiendomsverdi AS lanserer Eiendom Norge Sykepleierindeksen 2023: Hvordan er muligheten til å bli boligeier i Norge nå?Mens boligprisene har utviklet seg sidelengs i 2023, har renten økt langt mer gjennom året enn det Norges Banks rentebane tilsa ved inngangen til året.Samtidig ble utlånsforskriften lettet på fra 1. januar 2023, mens dyrtiden har vedvart med fortsatt høy inflasjon. Hvordan har dette påvirket kjøpekraften til sykepleieren i boligmarkedet?Modell- og analysesjef Anders Francke Lund (Eiendomsverdi AS) presenterer Sykepleierindeksen 2023 etterfulgt av paneldebatt: Hvordan fikse sykepleierindeksen og gjøre boligmarkedet mer tilgjengelig?Du møter:Byrådsleder i Oslo Eirik Lae Solberg (H).Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen (Norsk Sykepleierforbund).Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge).Ordstyrer: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge) Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/17/202444 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

E88 - Hvor endte boligprisene i 2023?

Siden august har det vært en svak utvikling i boligprisene i Norge, og mye av prisveksten i første halvår 2023 er gjennom høsten blitt korrigert. Ved utgangen av november hadde boligprisene steget med 1,3 prosent, men hvor gikk boligprisene i desember og med det hele 2023?Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for desember 2023, og vi må selvsagt også snakke om det store tema, nemlig krisen i nyboligmarkedet. Når snur nyboligmarkedet og må det bli enda verre før det blir bedre? Gjester: Ledende partner Terje Tinholt (Tinholt Bolig- og næringsmegling) og byplanlegger og direktør for bolig- og prosjektutvikling Vera Houck (Usbl).Programleder: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/4/202439 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

E87 - Prognose for boligmarkedet 2024

Når året nå er i ferd med å ebbe ut synes 2023 å bli nok et år med mer eller flat utvikling i boligprisene.  Og det til tross for at vi også i 2023 som i 2022 fikk en sterk oppgang i første halvår. I løpet av høsten ble oppgangen også i år korrigert tilbake.Hvor skal boligprisene i 2024, spør vi.Er rentetoppen nådd? Blir det et omslag i norsk økonomi når boliginvesteringene når styrer mot laveste nivået siden andre verdenskrig?Og: Blir den største jokeren hva som skjer i den globale økonomien og om det blir enda mer sikkerhetspolitisk uro?Gjester: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen (Sparebank1 SR-Bank) og forskningsleder Thomas Von Brasch (SSB). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/20/202341 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

E86 - Hvordan ble utviklingen i boligprisene i november?

De siste månedene har det vært svak utvikling i boligprisene, og siden mai har prisene i Norge falt med 5,9 prosent. I oktober falt prisene med 1 prosent.Mye av prisveksten i 2023 i første halvår er nå korrigert og ved utgangen av oktober hadde boligprisene steget med 2,6 prosent.Hvordan ble utviklingen i boligprisene i november?Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for oktober 2023.Gjester: Administrerende direktør Marianne Garang (&Partners) og partner/Managing Director Baard Schumann (UNION Residential).Programleder: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/5/202339 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

E85 - Inflasjonsjusterte boligpriser?

For første gang siden 1990-tallet har vi det siste halvåret hatt kraftig vekst i konsumprisindeksen, KPI.Som svar på det har renten blitt satt opp i Norge og internasjonalt og det raskt.Hva skjer med boligprisene ved en krapp renteoppgang, spør vi.Og: Er den svake boligprisutviklingen nå bare en justering av inflasjonen i boligprisene de siste ti-årene?Gjester: Seniorøkonom Sara Midtgaard (Handelsbanken) og postdoktorstipendiat Karin Kinnerud (Handelshøyskolen BI).Programleder: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge). Sidekick: Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/1/202340 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

E84 - Hva skjer med eiendomsproffene?

Renten biter ikke bare for vanlige boligeiere. Den biter også for de profesjonelle aktørene i eiendomsmarkedet. De som driver med næringseiendom og bolig- og byutvikling.Hva skjer med de profesjonelle eiendomsaktører når renteutgiftene er nær doblet seg siden før pandemien og tredoblet siden under pandemien?Og: Får Norges Bank omsider rett i at det er innen den profesjonelle eiendomssektoren at nedsiderisikoen i økonomien er størst?Gjester: Head of Real Estate & Construction Olav T. Løvstad (DNB Bank) og Head of Research Robert Nystad (Union). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/17/202343 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

E83 - Hvor gikk boligprisene i oktober?

De siste to månedene har boligprisutviklingen i Norge vært svak og i september falt boligprisene med 1,9 prosent. Mye av prisveksten i 2023 er har de siste månedene bli korrigert og ved utgangen av september hadde boligprisene steget med 3,7 prosent. Hvordan ble utviklingen i boligprisene i oktober?Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for oktober 2023.Og: Vi skal ha en litteraturvitenskaplig analyse av byrådserklæringen til det nye borgerlige byrådet i Oslo.Blir det mer boligbygging i hovedstaden nå, eller?Gjester: Administrerende direktør Martin Anmarkrud Kiligitto (Nordvik Eiendomsmegling) og by- og boligutvikler Silje Strøm (FagerStad Utvikling AS).Programleder: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/3/202341 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

E82 - Hvor gikk boligprisene i september?

Så langt i 2023 fra januar til august har boligprisene i Norge steget med 5,7 prosent. I første halvår fikk vi en sterk oppgang i boligprisene og mesteparten av fallet høsten 2022 ble hentet inn igjen.I august, en måned med normalt en sterk oppgang i boligprisene, slo omsider de høyere rentene inn i på prisene og fikk et sterkt sesongjustert fall på 0,6 prosent. Hvordan ble utviklingen i boligprisene i september?Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for september 2023. Og: Vi tar også pulsen på forventningene til reguleringstakten i kommunene, når nye kommunestyrer og byråd for perioden 2023 til 2027 konstitueres i disse dager.Gjester: Partner Mikkel Røisland (Røisland & Co) og administrerende direktør Mathis Grimstad (Stor-Oslo Utvikling).Programleder: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/4/202341 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

E81 BONUSPOD fra #arendalsuka: Renten i boligmarkedet

Hva betyr renten for boligmarkedet og hvilket vekt er blitt og blir lagt på boligmarkedet i Norges Banks rentesetting?De siste 20 årene har det i lange perioder vært svært lave renter og særlig etter finanskrisen 2008 og frem til 2022.De lave rentene har fått stor betydning for boligprisene, gjeldsopptak i husholdningene og næringseiendom.Internasjonalt pågår det også en stor debatt om rammebetingelsene og målene for pengepolitikken.Hvilke rolle vil boligmarkedet og finansiell stabilitet spille for pengepolitikken fremover?I dette opptaket fra Arendalsuka 15 august 2023 møter du:Tidligere sentralbanksjef Øystein OlsenSjefsøkonom Jan Ludvig Andreassen (Eika)Seniorøkonom Sara Midtgaard (Handelsbanken)Ordstyrer var Erik Lundesgaard (Eiendom Norge) Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/19/202346 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

E80 - Hvordan ble utviklingen i boligprisene i august?

Boligprisene har i 2023 i fra januar til juli steget med 5,2 prosent. Det er langt mer enn de fleste forventet ved inngangen til året, og de økte rentene har enda ikke begynt å bite på boligprisene.Hvordan ble utviklingen i boligprisene i august?Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for august 2023, og spør også hvordan Oslo skal løse den kroniske lave boligbyggingen i byen.Gjester: Administrerende direktør Hedda K. Ulvness (Eie Eiendomsmegling) og boligutvikler Emil Paaske (Agate Utvikling).Programleder: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge).Presentasjon av #boligprisstatistikken: Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/5/202343 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

E79 - Hvordan fikse boligkrisen?

Boligbyggingen i Norge går fra vondt til verre, og verre skal det bli.Vi tikker for øyeblikket inn mot et salg på under 15 000 solgte nye boliger i Norge. Det er det laveste siden bankkrisen 1988-92, hvis vi korrigerer for befolkningsvekst, og vi vil få svært lav boligbygging de kommende årene.Den lave boligbyggingen drar nå ned norsk BNP og det i en tid hvor boligbehovet er svært stort noe som illustreres av de ville tilstandene i utleiemarkedet.Vi spør: Hvordan fikse boligkrisen?Og: Hvor mange hadde kjøpt bolig i Oslo hvis boligprisene der var lite lave som i Drammen?Gjester: Forskningssjef Erling Røed-Larsen (Housing Lab) og konsernsjef Daniel K. Siraj (OBOS). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/25/202347 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

E78 BONUSPOD fra #arendalsuka: Sykepleierindeksen H1 2023 og eierlinjen i dyrtiden

Sykepleierindeksen utarbeidet av Eiendomsverdi AS måler muligheten for å bli boligeier i Norge. Hvordan er utviklingen i indeksen i første halvår 2023?Vi spør også: Hvordan utvikle eierlinjen i dyrtiden?I dette opptaket hører du modell- og analysesjef Anders Francke Lund presentere Sykepleierindeksen.Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge) rapporterer fra dyrtid i utleiemarkedet, og møtte også stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski (SV, Mahmoud Farahmand (H) og Frode Jacobsen (Ap) til debatt om hvordan utvikle eierlinjen.Ordstyrer var Erik Lundesgaard (Eiendom Norge). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/17/202346 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

E77 - Leieprisinflasjonsspiral?

Det er siste året har det vært en historisk sterk vekst i utleieboligprisene i Norge.  Utviklingen må sees i sammenheng med endringer av fundamentale faktorer i boligmarkedet som sterk befolkningsvekst, økt skatt på sekundærbolig, høyere rente, inflasjon og færre uteboliger. Samtidig er det stor politisk interesse for utleiemarkedet og nedsatt et utvalg som skal utrede endringer av husleieloven. Vi spør: Hvordan sikre et bredt tilbud av utleieboliger i Norge og moderate leiepriser? Og: Kan vi risikere en leieprisinflasjonsspiral, der husleiene og KPI driver hverandre gjensidig oppover? Gjester: Leder husleielovutvalget og forsker Jardar Sørvoll (Bovel, Oslo Met) og professor Are Oust (NTNU Handelshøyskolen). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/11/202345 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

E76 - Hvordan ble utviklingen i boligprisene i juli?

Boligprisene har i 2023 i første halvår fra januar til juni steget med 6,4 prosent , og det er langt mer enn alle forventet ved inngangen til året. Hvordan ble utviklingen i boligprisene i juli?Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for juli 2023, og spør også om bolig vil være like god investering med høye renter og høy inflasjon.Gjester: Administrerende direktør Øyvind Aasen (Sørmegleren) og spareøkonom Bjørn Erik Sættem (Nordnet).Programleder: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge).Presentasjon av #boligprisstatistikken: Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/3/202341 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

E75 - Hvordan ble utviklingen i boligprisene juni?

Boligprisene har i 2023 steget langt mer enn mange forventet ved inngangen til året.Fra januar til mai har boligprisene i Norge steget med 7,7 prosent og vi har også hatt god vekst i de sesongkorrigerte prisene.Hvordan ble utviklingen i boligprisene i juni?Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges #boligprisstatistikk for juni 2023.Gjester: Administrerende direktør Christoffer Askjer (Sem og Johnsen Eiendomsmegling) og salg- og markedsdirektør Geir Skogheim (Utleiemegleren).Programleder: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge).Presentasjon av #boligprisstatistikken: Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
7/5/202342 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

E74 - Store forventninger til forventningene?

Folks forventninger styrer mye av aktiviteten i økonomien, også boligprisene, og ikke rent sjeldent hører vi om den såkalte «psykologien i markedet».Men hva kom først: Markedsutviklingen eller forventningen til den? Kom høna før egget eller var det omvendt?Vi spør: Hvordan er utviklingen i folks forventninger til boligmarkedet?Og: Kan vi forvente oss til lavere inflasjon?Gjester: Sjefsøkonom Hilde Karoline MIdsem (NBBL) og seniorrådgiver Olav Slettebø (SSB). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/27/202347 minutes
Episode Artwork

E73 - BONUSPOD: Boligmarkedet, krona og pengepolitikken

Hvordan er tilstanden i boligmarkedet? Blir det evig oppgang i boligprisene? Og hvor slutter politikken i pengepolitikken?I dette opptaket fra Eiendom Norge konferansen 2023 hører du administrerende direktør Grethe W. Meyer (Privatmegleren), administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge), administrerende direktør Martin Kiligitto (Nordvik Bolig), sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen (SpareBank 1 Markets), stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV), stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand (H), sjefsøkonom Elisabeth Holvik (SpareBank 1 Gruppen) og forsker Espen Henriksen (Handelshøyskolen BI) og konferansier Kari Slattsveen.Ordstyrer i panelene var sjef for kommunikasjon og politikk og Boligboblas programleder Erik Lundesgaard (Eiendom Norge). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/14/20231 hour, 8 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

E72 - Hvordan ble utviklingen i boligprisene i mai?

Boligprisene har i 2023 steget langt mer enn mange forventet ved inngangen til året. Så langt i år har boligprisene steget med 6,8 prosent og de siste tre månedene har det også vært en sterk utvikling i de sesongkorrigerte prisene.Hvordan ble utviklingen i boligprisene i mai?Gjester: Administrerende direktør Renate Sørestand-Hansen (DNB Eiendom) og konsernsjef Andreas Martiniussen (Nordr). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/5/202341 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

E71 - EU for ENØK

I EU jobbes det intenst med et bygningsdirektiv som skal sørge at kontinentet kan oppnå klimamålene innen 2030. Videre er målet at boligmassen i Europa i 2050 skal være intet mindre enn nullutslipp.Hva betyr det kommende bygningsdirektivet for Norge, norske boligeiere og norske myndigheter?Og: Kan nordmenn som allerede er verdensmestre i ENØK bli enda bedre?Gjester: Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Phil (Huseierne) og markeds- og kommunikasjonssjef Eirik Vigeland (Boligmappa). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/26/202352 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

E70 - Hvordan ble utviklingen i boligprisene i april?

Boligprisene har steget langt mer i de tre første månedene i 2023 enn mange forventet. Så langt i år har boligprisene steget med 5,8 prosent og både i februar og mars steg de sesongkorrigerte prisene noe som indikerer en sterk trend i boligmarkedet.Hvordan ble utviklingen i boligprisene i april? Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges boligprisstatistikk for april. Gjester: Administrerende direktør Karsten Onsrud (Aktiv Eiendomsmegling) og stipendiat Mari M. Mamre (NMBU). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/4/202342 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

E69 - Veien videre for boligmarkedet med Erna Solberg

"Veien videre" er tittelen på Erna Solbergs ferske bok. Men hva blir veien videre for boligmarkedet, når boligbygging nå tikker ned mot historiske bunnivåer, mens befolkningsveksten er historisk sterk?Samtidig stiger boligprisene igjen, og det samme gjør også rentene. Mens byggekostnadene har etablert seg på et langt høyere nivå enn før pandemien.Hva er Erna Solberg visjoner for boligmarkedet dette tiåret?Hvordan bygge både nok, godt og bevare eierlinjen – det fjerde benet i velferdssamfunnet ved siden helse, utdanning og arbeid?Gjest: Opposisjonsleder, stortingsrepresentant og tidligere statsminister Erna Solberg (H). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/24/202354 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

E68 - Hvordan ble utviklingen i boligprisene i mars?

Boligprisene har steget langt mer i de to første månedene i 2023 enn mange forventet.  Mens boligprisene i Norge falt over 6 prosent fra september og ut året i 2022 har boligprisene steget med 4,5 prosent i januar og februar 2023. I februar steg også de sesongkorrigerte prisene, noe som indikerer en sterk trend i boligmarkedet.  Hvordan ble utviklingen i boligprisene i mars? Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges boligprisstatistikk for mars. Gjester: Administrerende direktør Stian Kløfta (Krogsveen) og modell- og analysesjef Anders Lund (Eiendomsverdi).  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/5/202340 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

E67 - Renten, kronen og boligmarkedet

Tross spådommer om rentefølsomhet har boligmarkedet vist styrke i de to første månedene i 2023. Men hva nå når renten skal enda høyere for å nå inflasjonsmålet? Og: Hva betyr den historiske svake kronen for både boligmarkedet og norsk økonomi? Kan i det hele tatt pengepolitikken nå både inflasjonsmålet, mål om sysselsetting og produksjon og unngå at kronen blir for svak? Gjester: Sjefsøkonom Jan Ludvig Andreassen (Eika) og seniorrådgiver Olav Slettebø (SSB). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/23/202345 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

E66 - Hvordan ble utviklingen i boligprisene i februar?

Etter en svært svak høst i det norske boligmarkedet i høst, fikk vi en sterkere januareffekt i boligprisene enn mange ventet.Mens boligprisene i Norge falt over 6 prosent fra september og ut året i fjor steg de med 3 prosent i januar.Hvordan ble utviklingen i boligprisene i februar?Vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges boligprisstatistikk for februar 2023.Gjester: Administrerende direktør og styreleder Grethe W. Meier (Privatmegleren) og konsernsjef for boligutvikling Storby Ingunn Andersen Randa (OBOS). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/3/202357 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

E65 - Bakrus for hyttemarkedet?

Etter to rekordsterke år i både nyhyttemarkedet og brukthyttemarkedet har volumet vendt tilbake til nivåene før pandemien.Hva skjer med alle hyttene som er under bygging? Og: Hvordan vil utviklingen gå for hyttebyggerne?Og: Vil nordmenn fortsatt gå mann av huset for å skaffe seg hytte?Gjester: Konsernleder Arve Nordeng (FH Gruppen) og segmentsjef for hytter Tone C. Krange (DNB Eiendom). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/16/202342 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

E64 - Hvor høy skal boligskatten være?

Rett før jul la Skatteutvalget frem sin utredning av skattesystemet og ikke overraskende foreslo de en kraftig skjerpelse av boligbeskatningen i Norge.Den norske boligbeskatningen er i likhet med i mange andre land moderat, men hva optimalt nivå på boligskatten?Vi spør: Hvor høy skal boligskatten være?Gjester: Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen og førsteamanuensis Kasper Kragh Balke (UiO). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/7/202339 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

E63 - Hva nå for nyboligmarkedet?

Denne uken la Boligprodusentene frem ferske tall fra nyboligmarkedet, og de kunne konstatere at vi i 2022 fikk det laveste nyboligsalget siden finanskrisen med drøye 19000 solgte nye boliger.For første gang på et tiår øker nå gapet mellom boligbyggingen og bolighehovet.Hva nå for nyboligmarkedet, spør vi.Og: Hva skal til for å få boligbyggingen i gang igjen?Gjester: Administrerende direktør Lars Jacob Hiim (Boligprodusentene) og administrerende direktør Hilde Vatne (JM Norge). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/27/202345 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

E62 - BONUSPOD: Sykepleierindeks, boligskattereform og skattedebatt

Sykepleierindeksen måler muligheten for å bli boligeier i Norge. Hvordan er utviklingen i kjølvannet av høyere rente og økte levekostnader?Dessuten: I desember levert Skatteutvalget sin utredning av skattesystemet, hvor de foreslo en kraftig økt skatt på bolig.Vi spør: Hvordan kan bedre boligskatt senke terskelen for å bli boligeier?Og: Hvor høy skal boligskatten være?I dette opptaket fra lanseringen av sykepleierindeksen 2022 møter du: Anders Lund (Eiendomsverdi AS), Henning Lauridsen (Eiendom Norge), Frode Jacobsen (Ap), Mahmoud Farahmand (H), Tobias Drevland Lund (R) og Cato B. Ellingsen (Sv).Ordstyrer var Erik Lundesgaard (Eiendom Norge). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/11/202345 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

E61 - Hvor skal boligmarkedet i 2023?

De siste tre månedene har boligprisene i Norge falt 6,5 prosent.Det er det største boligprisfallet siden finanskrisen, og den sterke prisveksten i første halvår er nå så godt som utradert i de fleste områder. I løpet av 2022 har styringsrenten fra Norges Bank blitt mer enn femdoblet fra 0,5 til 2,75 prosent. Hvor skal styringsrenten og hvor skal boligmarkedet i 2023, spør vi. Gjester: Seniorøkonom Sara Midtgaard (Handelsbanken) og sjefsøkonom Nejra Macic (Prognosesenteret). Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/21/202247 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

E60 - Boligpriser i gjeld

Gjeld er sivilisasjon og har vært med oss siden 5000 år før Kristus. Det er ingen velfungerende økonomi uten kreditt, men når er gjeld et problem? Og: Hva betyr prisen på penger, renten, for gjelden?Hva skjer med boligprisene nå når renten ikke lenger er lav og inflasjonen høy?Gjest: Forfatter av boken Rik på gjeld og investeringsdirektør i PKH, Pål Ringholm.Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/9/202233 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

E59 - Kredittrasjonering på lånt tid?

Når vi nå snart skriver 2023 har Norge i nesten syv år praktisert midlertidig kredittrasjonering med utlånsforskriften.Begrunnelsen for forskriften var lav rente og utsikter til vedvarende lav rente. Men hva nå, når renten ikke lenger er lav og utsiktene til rentenivået på 2020-tallet er 3-4 ganger høyere enn på 2010-tallet? Og: Lever kredittrasjoneringen på lånt tid?Gjester: Administrerende direktør Idar Kreutzer, Finans Norge og rådgiver Gøril Bjerkan, jurist, økonom og rådgiver i LO.Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/16/202240 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

E58 - Hva nå for boligmarkedet?

Gjennom september og oktober har boligprisene falt med 4,1 prosent i Norge og det er ikke usannsynlig at vi ender med boligprisvekst rundt 0 prosent i 2022. På samme tide har salget av nye boliger falt betydelig det siste året. Det vil gi lavere boligbygging fremover og trolig skape et boligprisproblem senere. Hva nå for boligmarkedet, spør vi. Og: Ligger boligmarkedet nå i finansminister Vedums hender? Gjester: Administrerende direktør og styreleder Grethe W. Meier (Privatmegleren og Eiendom Norge) og rådgiver Mikkel Røisland (Røisland & Co).Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/4/202245 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

E57 - BONUSPOD: Boplikt til besvær?

På Stortinget har Frp tatt initiativ til å fjerne boplikten etter at de fikk liberalisert deler av lovverket i regjering i 2015.I Arendal vil Arbeiderpartiet gjeninnføre boplikten, mens leder av distriktsutviklingsutvalget Victor Norman heller vil ha bolyst enn boplikt. I Norge er det nå 42 kommuner som har boplikt. Disse er som regle populære fritidsbolig-kommuner. Vi spør: Hva betyr boplikten for boligprisene, dynamikken i boligmarkedet og bosetting i distriktene? Du møter: Professor Victor Normann (NHH)Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp)Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp)Medlem av bystyret i Arendal Nina Jentoft (Ap) Ordstyrer: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge) Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/31/202243 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

E56 - BONUSPOD: Sykepleierindeksen H1 2022. Og: Hvordan bevare og videreutvikle eierlinjen?

I samarbeid med Eiendomsverdi AS presenterte Eiendom Norge sist uke sykepleierindeksen H1 2022.Etter innledningen ved sykepleierindeksens far analyse- og modelldirektør Anders Lund møtes politikere til paneldebatt:Hvordan bevare og videreutvikle eierlinjen i Norge? I dette opptaket fra Arendalsuka 2022 møter du: Analyse- og modelldirektør Anders Lund (Eiendomsverdi)Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV)Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (AP)Byrådslederkandidat i Oslo Eirik Lae Solberg (H)Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge)Ordstyrer var sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge) Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/23/202247 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

E55 - BONUSPOD: Ny avhendingslov – Hvordan har ikrafttredelsen gått?

Ved nyttår 2022 trådde den nye avhendingsloven som regulerer kjøp og salg av bruktbolig i Norge i kraft. Under behandlingen av loven i Stortinget i 2019 var det stor uenighet om endringene i loven faktisk ville oppnå målet om en tryggere bolighandel med færre konflikter.Hvordan har ikrafttredelsen gått? Og: Hva er effektene av loven så langt? I dette opptaket fra frokostmøtet på Arendalsuka møter du: Sjeføkonom Nejra Macic (Prognosesenteret)Konsernsjef Jørn Gisvold (Söderberg & Partners)Administrerende direktør Johan Dolven (Help Forsikring)Fagsjef Hanne Nordskog-Inger (Eiendom Norge) Ordstyrer var: Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge), mens banksjef Geir Bergskaug (Sparebanken Sør) ønsket velkommen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/19/202258 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

E54 – Hva skjer i leiemarkedet?

Utleieboligmarkedet regelrett koker etter korona-pandemien ble erklært å være over i utgangen av februar. Så langt i år viser Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk en historisk sterk vekst i uteleieboligprisene i de store norske byene. Hvorfor er leiemarkedet tilbake nå, spør vi?Og hva vet vi egentlig om leiemarkedet i et land av boligeiere?Gjester: Administrerende direktør Vibecke Lyse Augdal (Utleiemegleren) og senterleder og forsker Jardar Sørvoll (BOVEL, Oslo Met).Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/11/202249 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

E53 - Tilbudssidekrise i boligmarkedet

Pandemien er forbi. Norsk økonomi går for full maskin. Arbeidsledigheten er rekordlav, mens inflasjonen stiger og rentene skal opp.Og boligprisene, ja, de fortsetter krapt oppover, mens boligbyggingen og nyboligsalget går nedover.Ifølge Boligprodusentene er salget ned 15 prosent fra i fjor, og ifølge fersk telling fra Røisland & Co er det under 900 nye boliger for salg i juni i Oslo.Får vi en tilbudsside i boligmarkedet, og hva betyr dette for boligprisene?Og: Hva skjer med boligpriser når det er blitt så dyrt å bygge at det ikke blir bygget nok boliger?Gjester: Administrerende direktør Lars Jacob Him (Boligprodusentene) og rådgiver Mikkel Røisland (Røisland & Co).Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/17/202247 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

E52 - BONUSPOD: Regulering av boligmarkedet

Boligmarkedet er sterkt regulert gjennom en rekke lover.Blant annet er boligbygging regulert i plan- og bygningsloven, boligkjøp- og salg med avhendingsloven og lov om eiendomsmegling og kreditt regulert med utlånsforskriften.Vi spør: Hva er Støre-regjeringens politikk for boligmarkedet og hvordan vil de regulere boligmarkedet?Og: Hvordan skaper vi optimale reguleringer?I dette opptaket fra Eiendom Norge konferansen 2022 møter du statssekretær i Finansdepartementet Lars Erik Bartnes (Sp).Du møter også administrerende direktør Hedda K. Ulvness, Eie Eiendomsmegling, juridisk direktør Fredrik Paulson (Privatmegleren) advokat Lars Marcus Evensen (Gjensidige Forsikring) og modell- og analysedirektør Anders Lund (Eiendomsverdi AS) i en paneldebatt.Ordstyrer var administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/9/202244 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

E51 - BONUSPOD: Inflasjon, ulikhet, gjeld og høyere renter: Hva nå?

E51 – BONUSPOD: Inflasjon, ulikhet, gjeld og høyere renter: Hva nå?De siste 30 årene har inflasjonen i økonomien vært lav. Dette har gitt markant lavere renter, og det spesielt det siste tiåret etter finanskrisen og under pandemien.Både i fjor og så langt i 2022 har inflasjonen både i Norge og globalt tatt seg kraftig opp.Hva betyr dette for pengepolitikken og inflasjonsmålet som er hva sentralbankene formelt sett styrer etter?Og: Hva betyr dette for boligmarkedet?I dette opptaket fra Eiendom Norge konferansen 2022 møter du professor Charles Goodhart fra London School of Economics, som fordrar om hvordan inflasjon igjen vil bli en faktor i økonomien og pengepolitikken på grunn av demografiske endringer både globalt og i vestlige land.Du møter også stipendiat Ingrid Hjertaker (Høyskolen i Innlandet), sjefsøkonom Roger Bjørnstad (LO), Seniorøkonom Kyrre Amdal (DNB Markets) og professor Gisle James Natvik (Handelshøyskolen BI) i en panelsamtale om hva dette betyr for norsk økonomi og det norske boligmarkedet.Ordstyrer var sjef for kommunikasjon og politikk, Erik Lundesgaard, Eiendom Norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/3/202245 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

E50 - Knuser inflasjonen boligbyggingen?

Inflasjon og prisstigning er på alle lepper om dagen, og ikke minst innen byggenæringen som er storforbruker av materialer og energi.Ifølge SSB tikket prisstigningen i Norge i april inn med en årsvekst på 5,4 prosent – det høyeste siden 1980.Vi spør: Hva betyr dette for de allerede svært høye byggekostnadene for nye boliger?Og: Hva betyr dette for boligbyggingen og boligmarkedet fremover?Og: Har vi bare sett begynnelsen og ligger det verste foran oss?Gjester: Administrerende direktør Anders Gregersen (Neptune Properties) og konserndirektør Hans Olav Sørlie (Veidekke Bygg).Produsert av Megahertz.studio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/13/202245 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

E49 - Oligarker og økokrim i boligmarkedet

Invasjonen i Ukraina og de internasjonale sanksjonene mot russiske personer og interesser har aktualisert arbeidet med hvitvaskingsrisiko i det norske boligmarkedet. Nesten 20 000 personer er nå oppført på EUs sanksjonsliste, og kan flytte penger til Norge og det norske eiendomsmarkedet. Men er verktøyene for å avdekke økonomisk kriminalitet i det norske boligmarkedet gode nok og trengs det flere verktøy i verktøykassen? Og: Hvor stor er egentlig risikoen for hvitvasking i det norske bolig- og eiendomsmarkedet? Gjester: Tor Dølvik (Transparency International) og Sigrid Jacobsen (Tax Justice Norway).Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/4/202238 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

E48 - Postpandemisk hyttemarked: Hva nå etter tidenes hytteboom?

Under pandemien har Norge hatt en historisk fritidsboligboom med et årlig salg på godt over 8000 solgte brukte hytter. I tillegg kommer historiske salg- og igangsettingstall for nye fritidsboliger i Norge. I 2021 ble igangsatt over 7000 nye hytter i Norge.Hva når pandemien er over? Og: Hva betyr høyere renter, økte strømpriser og byggekostander for hyttemarkedet?Gjester: Administrerende direktør Stine Røsand, Saltdalshytta og eiendomsutvikler Terje Tinholt, Tinholt Eiendom.Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/7/202248 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

E47 – BONUSPOD: Sykepleierindeksen 2021 med boligdebatt

I 2021 ble nok et år med oppgang i boligprisene. Men det var store forskjeller. Av byene hadde Bodø sterkest vekst på 13,3 %, mens Oslo fikk den svakest utviklingen med 2,2%. Hva har boligprisutviklingen gjennom året betydd for muligheten til å bli boligeier i Norge, spør vi.Og:Hvordan blir den nye regjeringens boligpolitikk?Hvordan skal byrådet i Oslo senke terskelen for å bli boligeier i hovedstaden?I dette opptaket av lanseringen av Sykepleierindeksen 2021 møter du:Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen, analyse- og modelldirektør Anders Lund (Eiendomsverdi), kommunal- og distriksminister og boligminister Bjørn Arild Gram (Sp), byrådsleder i Oslo Raymond Johansen og sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/18/202254 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

E46 - Nedsiderisiko for boligmarkedet 2022?

2021 har gitt en stor oppgang i boligprisene i mange deler av Norge. Oslo derimot har hatt en svak utvikling siden mars. Ved inngangen til et nytt år er det stor usikkerhet både knyttet til utviklingen i økonomien og pandemien. For boligmarkedet er drivere som økte energipriser, inflasjon og lavere boligbehov x-faktorer inn i det nye året. Er det større nedside enn oppside for boligprisutviklingen i 2022, spør vi. Gjester: Sjefsøkonom Kari Due-Andresen (Akershus Eiendom) og sjefsøkonom Marius Gonsholt Hov (Handelsbanken).Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/21/202137 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

E45 - Når sprekker boligbobla?

Analyseselskapet Eiendomsverdi har nylig estimert verdien av den norske boligmassen til å være 10 333 milliarder kroner. Og gjeldsgrad? Den er i snitt 38 prosent.I store tall er det norske boligmarkedet tilsynelatende solid.Like fullt fremholder Norges Bank i en fersk vurdering at boligmarkedet og husholdningsgjelden er den største risikoen for finansiell ustabilitet i norsk økonomi.Hvorfor, spør vi, og når sprekker den norske boligbobla?Gjester: Sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen, Sparebanken 1 Markets og modell- og analysedirektør Anders Francke Lund, Eiendomsverdi AS.Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/1/202148 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

E44 - Høyere bokostnader=lavere boligpriser?

De rekordhøye strømprisene er ventet å bli regjeringen og norsk økonomis største krise denne vinteren. Og ifølge Huseiernes fersk bokostnadsindeks er det ikke bare strømutgiftene som øker for husholdningene: Bokostnadene vil øke på vid front fremover. Hvorfor blir det stadig dyrere og bo og hvordan skal vi redusere bokostnadene i Norge, spør vi.Og: Hva betyr økende bokostnader for boligprisene fremover?Gjester: Administrerende direktør Morten Andreas Meyer, Huseierne og sjefsøkonom Christian Bjerknes, NBBL.Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/12/202146 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

E43 – NY REGJERING: Hva betyr det for boligpolitikken og boligmarkedet?

Den 14. oktober tiltrådte en ny regjering i Norge utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.I regjeringen skal kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og finansminister Trygve Magnus Vedum Slagsvold (Sp) ha ansvar for storparten av de boligpolitiske virkemidlene.Samtidig har regjeringen skrevet drøye 80 sider om hva de vil gjøre de neste fire årene, deriblant en rekke lovnader på boligområdet. Hva betyr den nye Ap-Sp regjeringen for boligpolitikken og boligmarkedet, spør vi.Gjester: Administrerende direktør Bård Folke Fredriksen (NBBL) og administrerende direktør Tone Tellevik Dahl (Norsk Eiendom).Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/18/202147 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

E42 - VALG 2021: Hva slags boligpolitikk får vi etter stortingsvalget?

13. september er det stortingsvalg, og slik det står nå ser ut som vi får et nytt flertall og et regjeringsskifte i Norge. Men hvilken form og farge det blir er høyst usikkert. Og kommer både Rødt, MDG, Venstre og Krf over sperregrensen får vi en parlamentarisk situasjon vi aldri tidligere har hatt i Norge. Hva betyr det for boligmarkedet, spør vi. Og: Hva slags boligpolitikk får vi etter stortingsvalget? Gjester: Nestleder Hannah Gitmark i Tankesmien Agenda og prosjektmedarbeider Simon Seland i Tankesmien Civita. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/30/202153 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

E41 - BONUSPOD FRA ARENDALSUKA: Lansering av sykepleierindeksen H1 2020 med boligdebatt

Denne uken har demokratifestivalen Arendalsuka gått av stabelen, og sammen med Sørmegleren og Sparebanken Sør arrangerte vi i Eiendom Norge en rekke arrangementer om boligmarkedet og boligpolitikk.I denne episoden hører du opptak av vår lansering av sykepleierindeksen for første halvår 2021 sammen Eiendomsverdi AS.Hvordan er utviklingen i indeksen og hvordan er muligheten til å boligeier i Norge nå, spør vi.Og: Hvordan skal vi bevare og utvikle den norske boligmodellen.Du møter: Model- og analysedirektør Anders Francke Lund (Eiendomsverdi AS), administrerende direktør Henning Lauridsen, Eiendom Norge, finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV), boligpolitisk talsperson Siri Gåsemyr Staalesen (Ap), boligpolitisk talsperson Torill Eidsheim (H), 1. nestleder Ane Breivik, Unge Venstre, og sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard, Eiendom Norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/19/202144 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

E40 – NYBOLIG SPESIAL: Hvordan bygge nok og godt?

På kort sikt betyr renten alt for utviklingen i boligmarkedet. På lang sikt er det boligtilbudet og boligbyggingen som avgjør. Det siste tiåret har tilbudssiden på Østlandet og Oslo spesielt vært utfordrende, og boligforsyning har i enkelte perioder vært svært lav selv om befolkningen har vokst mye. Hvor står nyboligmarkedet nå etter et år med sterk oppgang i bruktboligprisene og strenge smitteverntiltak, spør vi. Og: Hvordan bygge både nok og godt?Gjester: Partner Mikkel Røisland (Røisland & Co) og administrerende direktør Camilla Krohg (Ferd Eiendom).Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/25/202141 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

E39 - Ny lov om eiendomsmegling

4. juni leverte Eiendomsmeglingsutvalget sin NOU til en ny lov om eiendomsmegling.Vi dypdykker ned i utredningen med utvalgsleder og professor Espen R. Moen (BI) og Eiendom Norges fagsjef Hanne Nordskog-Inger.Hvordan mener utvalget det norske transaksjonssystemet for kjøp og salg av bolig i Norge kan gjøres enda bedre?Og: Hva blir veien videre fra NOUen til vedtatt lov?Gjester: Professor Espen R. Moen (BI) og fagsjef Hanne Nordskog-Inger (Eiendom Norge).Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/14/202146 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

E38 - Stygg og pen boligbygging

Denne våren har Arkitekturopprøret satt dagorden i det norske ordskiftet, men debatten om stygg og pen bolig- og byutvikling har ulmet lenge. Arkitekturopprøret har vært i undergrunnen i sosiale medier i flere år, og høsten 2020 stakk stortingsrepresentant Stefan Heggelund hånden ned i vepsebolet. Hva som tillates bygges er et politisk spørsmål, og hvorfor må alt være likt, spurte han. Og denne våren svingte direktøren for Oslo Arkitekturtriennale Christian Pagh pisken over hovedstadens nyere bolig- og byutviklingsprosjekter. Hva stygg og pen bolig,- og byutvikling og skape bedre by, - og boligutvikling, spør vi. Gjester: Stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) og direktør for Oslo arkitekturtriennale Christian Pagh. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/26/202151 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

E37 – BONUSPOD: Bærekraft i boligmarket

Boligmarkedet og by- og boligutvikling er sentral del av det grønne skiftet, da byggenæringen står for om lag 40 prosent av Norges klimagassutslipp av.Skal Norge nå klimamålene må utslippene ned. Hvordan skal vi både bygge nok og bygge bærekraftig, spør vi.Og: Hva med grønn finans i boligmarkedet?I dette opptaket fra Eiendom Norge konferansen 2021 møter du: Komiker Thomas Giertsen, administrerende direktør Mathis Grimstad (Stor-Oslo Eiendom), konsernsjef Gustaf Rentzhog (Söderberg & Partners) kommunal, - og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), byråd for byutvikling i Oslo, Rasmus Reinvang (MDG) og sjef for kommunikasjon og politikk, Erik Lundesgaard (Eiendom Norge). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/4/20211 hour, 3 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

E36 - BONUSPOD: Digitalt eiendomsmarked

Eiendom- og boligmarkedet har kommet langt innen digitalisering på enkelte områder, men svært kort på andre.Hvordan jobber vi videre med digitaliseringen av eiendomsmarkedet, spør vi. Og hvordan skapes gull av data?Og sist, men ikke minst: Hva skal være de offentlige og de private aktørenes rolle i digitaliseringen av Norge?I dette opptaket fra Eiendom Norge konferansen 2021 møter du: Komiker Thomas Giertsen, konserndirektør data & teknologi, Sven Størmer Thaulow (Schibsted), distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H), administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide (Abelia), direktør strategi og forretningsutvikling Hege Moe Tveit (Ambita), Vice President Gry E. Arnesen (TietoEvry), administrerende direktør Mette Ahlquist (Eiendomsverdi) og administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/28/202156 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

E35 – BONUSPOD: Pengepolitikk og finanspolitikk i boligmarkedet

Sentralbanksjef Øystein Olsen har varslet renteøkning høsten 2021. Hvor skal norsk økonomi og hvor viktig er boligmarkedet i rentesettingen, spør vi?Olsen har også gjennom flere år sagt at finanspolitikken må gjøre en større del av jobben for å stimulere norsk økonomi. På 2020-tallet vil eldrebølgen for fullt slå inn i norske statsfinanser. I tillegg kommer koronaregningen. Hva nå?Og: Blir det en skattereform på 2020-tallet med gjennomgang av boligbeskatningen?I dette opptaket fra Eiendom Norge konferansen 2021 møter du: Komiker Thomas Giertsen, sentralbanksjef Øystein Olsen (Norges Bank), sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge), leder av finanskomitéen Mudassar Kapur (H), finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (Sv), finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik (SP) og stortingsrepresentant Hans Andres Limi (Frp). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/21/202150 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

E34 - BONUSPOD: Boligmarkedet etter korona

Byene har tatt den kraftigste støyten etter utbruddet av koronapandemien.Millioner av arbeidstakere er sendt til hjemmekontor under pandemien, mens service, kultur- og hotellnæringen i praksis har fått yrkesforbud.  Samtidig har boligprisene mange steder skutt fart på grunn av lave renter og økt etterspørsel etter bolig.Hva skjer med boligmarkedet etter koronapandemien, spurte vi på Eiendom Norge konferansen 13. april 2021.Du møter: Komiker Thomas Giertsen, administrerende direktør Grete W. Meier, Privatmegleren, administrerende direktør Henning Lauridsen, Eiendom Norge, professor Edward Glaeser, Harvard University, forskningssjef Erling Røed Larsen, Housing Lab, sjefsøkonom Kari Due-Andresen, Handelsbanken, administrerende direktør Hedda Ulvness, Eie Eiendomsmegling og sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard, Eiendom Norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/14/20211 hour, 12 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

E33 - Koronaboom i hyttemarkedet

Det har aldri blitt solgt så mange hytter i Norge som i 2020, og omsetningen av brukte hytter økte med hele 35,8 % fra 2019. Og det til tross for hytteforbudet i mars og april 2020.I tillegg bygges det om lag 5000 nye fritidsboliger i Norge årlig.Vi spør: Hvordan skal tilbudet demme opp den kraftige etterspørselen i hyttemarkedet i kjølvannet av korona?Og: Kanskje vi heller burde bygge byer i den norske fjellheimen fremfor de tradisjonelle norske hyttene?Gjester: Segmentsjef for hytter i DNB Eiendom, Tone C. Krange og førsteamanuensis ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU, Erling Dokk Holm. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/2/202135 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

E32 - Tilbudside SPESIAL

Boligbyggingen i Norge har historisk vært svært volatil. Byggingen avnye boliger i mange områder i Norge har gått kraftig opp og ned i taktmed utviklingen i bruktboligmarkedet og norsk økonomi.Hvordan skal Norge kunne bygge nok boliger i takt med behovet ogetterspørselen, spør vi.Og: Hvorfor vet vi så lite om tilbudssiden i boligmarkedet?Hvordan skal vi tette kunnskapshullet om nyboligmarkedet om priser,kostnader, produktivitet og effektivitet?Gjester: Konsernsjef Baard Schumann, Nordr Eiendom og forsker ogsjefsøkonom Andreas Benedictow, Boligmarkedsforskningssenteret HousingLab og Samfunnsøkonomisk Analyse. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/11/202139 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

E31 - BONUSPOD: Oppdatert sykepleierindeks 2020 med boligdebatt

I 2020 har det vært store bevegelser i boligmarkedet. Først med et sterkt fall i boligprisene og omsetning i mars og april. Siden med kraftig oppgang gjennom året som gav en sterk vekst i boligprisene året under ett på hele 8,7 prosent.Vi spør:Hva har utviklingen i boligmarkedet i 2020 betydd for muligheten til å bli boligeier i Norge?Hvordan opprettholder vi den norske boligmodellen?Og:Hvilke politiske løsninger må til i perioden 2021 – 2025 for å skape et enda mer velfungerende boligmarked i Norge?Gjester: Model- og analysedirektør Anders Lund, Eiendomsverdi, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) og stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/20/202156 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

E30 – Rentefakter og boligmarkedet 2021

Etter den lengste moderate prisutviklingen i boligprisstatistikkens historie fra 2017 til 2019, har boligprisene etter koronautbruddet og null-rentebeslutningen i mai 2020 skutt fart og gitt en bred oppgang i boligprisene over hele landet.Ingen har truffet på sine prognoser for boligprisene for 2020, og de fleste så for seg en langt mer moderat utvikling enn hva som er blitt fasiten.I årene før korona var boligmarkedet etter manges syn i sjeldent god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Så kom korona og forstyrret det hele. Hvor skal boligmarkedet nå, spør vi.Og: Gjør en sterk utvikling i boligmarkedet at Norges Bank vil sette opp renten allerede i 2021?Gjester: Phd-stipendiat Mari Mamre, NMBU og sjefsøkonom Øystein Børsum, Swedbank. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/22/202033 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

E29 – Bærekraft i boligmarkedet

Byggenæringen står for hele 40 prosent av de totale Co2-utslippene og lavere utslipp i denne sektoren er helt avgjørende for at Norge skal nå FNs bærekraftsmål.Dette tiåret skal det bygges 300 000 boliger i Norge, og hvordan skal vi bygge disse bærekraftig og med lave klimagass-utslipp?Og ikke minst: Hvordan skal vi i det hele tatt klare å bygge 300 000 boliger og hvor skal de ligge for å skape bærekraftige byer og tettsteder?Gjester: Administrerende direktør Martin Asp, JM Norge og administrerende direktør Grete Aspelund, Sweco. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/8/202045 minutes
Episode Artwork

E28 - Bedre, best eller mest boligskatt?

Boligbeskatningen har vært elefanten i rommet i boligpolitikken, men omsider diskuteres innretningen av boligbeskatningen i Norge. Stortingsvalget 2021 vil trolig bli et vannskille, da storparten av partiene nå seriøst diskuterer de såkalte skattesubsidiene til boligeierne og hvordan de bør være i fremtiden. Debatten har fått drahjelp av høye boligpriser og en boliglånsforskrift som setter en grense for hvor «rik» man må være for å bli boligeier i Norge. Samtidig går det også en global debatt om tilgangen til en god bolig for alle, fordeling av formuesgoder og ulikhet. Skal vi ha best, bedre eller mest boligskatt, spør vi. Og er det ikke egentlig vellykket fordelingspolitikk at flest mulig eier sin egen bolig? Gjester: Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV) og forsker Erlend Eide Bø, SSB.Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/12/202043 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

E27 – Kredittrasjonering i lavrentens tidsalder?

28. september 2020 varslet Finanstilsynet at de igjen vil stramme inn på utlånsreguleringen, og årets forslag er nær identisk med hva tilsynet fremmet høsten 2019.I fjor fikk tilsynet ikke støtte fra Norges Bank, og det har de heller fått i år. Dessuten har motstanden til strammere kredittreguleringer fra berørte næringer også i år vært massiv.Hva nå for boliglånsforskriften, spør vi?Og: Er kredittrasjonering svaret i lavrentens tidsalder, eller er det andre strukturelle grep som er løsningen på en for sterk gjeldsoppbygging i det norske samfunnet?Gjester: Administrerende direktør Idar Kreutzer, Finans Norge og forsker André K. Anundsen, Housing Lab, Oslo Met. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/8/202041 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

E26 - Boligbok SPESIAL

Boligdebatten bobler om dagen, godt hjulpet av to forfattere, som har skrevet hver sin bok om boligpolitikk og boligmarkedet. Mens Hannah Gitmark har vendt blikket hjemover i sin bok "Det norske hjem", har Kjetil Gyberg vendt blikket utover til andre europeiske byer i boken "Boligdrømmen". Hvilke forbedringspunkter har det norske boligmarkedet og norsk boligpolitikk?, spør vi. Og: Har vi noe å lære av andre land og byers boligmodeller, eller er det de som har noe å lære av oss? Gjester: Fagsjef Hannah Gitmark, Tankesmien Agenda og journalist Kjetil Gyberg. Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/4/202047 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

E25 - Nullrente + boligmarkedet = HVA?

I kjølvannet av Norges Banks nullrentebeslutning i mai har boligmarkedet overrasket alle, og juni og juli har gitt oss sterk boligprisvekst og rekordstore omsetningsvolumer i bruktboligmarkedet. På Norges Banks rentemøte 20. august besluttet sentralbanken å opprettholde nullrenten, samtidig som de ikke gav noen nye signaler om endret rentebane. Like fullt innrømmet også de at boligmarkedet hadde overrasket, og at «[v)edvarende høy boligprisvekst kan føre til at finansielle ubalanser bygger seg opp.» Hvor skal boligmarkedet nå og er effekten av nullrenten tatt ut i boligmarkedet? Gjester: Sjefsøkonom Kari Due-Andresen, Handelsbanken og administrerende direktør Hedda K. Ulvness, Eie Eiendomsmegling.Produsert av Megahertz.studio Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/21/202034 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

E24 - Sjøhytter og regimeskifte for strandsonen?

For syvende år på rad stiger prisene på sjøhytter viser Eiendom Norges fritidboligspristatistikk for sjøhytter 2019/20. Og antall omsetninger sist år har økt med snaue ti prosent. Hvor skal sjøhyttemarkedet, spør vi. Og: Hvordan vil fremtiden for knapphetsgode strandsonen bli? Nå vil regjeringen nemlig myke opp i retningslinjene for bygging i strandsonen langs sjøen.Gjester: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) og partner Bjørn Erik Øye, Prognosesenteret.Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/19/202025 minutes, 35 seconds
Episode Artwork

E23 - Korona i nyboligmarkedet

Mens salget av bruktboliger så langt i 2020 har falt med 7,3 prosent, har utviklingen vært langt mer dramatisk i nyboligmarkedet.Ifølge Boligprodusentene har nyboligsalget falt med 29 prosent sammenlignet med samme periode i 2019, og Samfunnsøkonomisk Analyse har registrert det laveste antall nyboligsalg siden 2014.Hva skjer med nyboligmarkedet i kjølvannet av korona-epidemien?Og: Hva betyr det svake nyboligsalget for boligmarkedet på lengre sikt?Gjester: Administrerende direktør Per Jæger, Boligprodusentene og sjefsøkonom Andreas Benedictow, Samfunnsøkonomisk Analyse.Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/5/202046 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

E22 - Korona, krise og….krakk?

I mars slo smitteverntiltakene mot korona-viruset inn over Norge og norsk økonomi med stor styrke. Det er nå ventet at arbeidsledigheten vil komme opp på rekordhøye nivåer, samtidig som oljeprisen er gått til bunns og styringsrenten satt til historiske null prosent. Hva betyr dette for norsk økonomi og hva betyr det for boligmarkedet, spør vi. Og: Kan boligmarkedet som enkelte sjeføkonomer hevder være gjenstand for et krakk? Gjester: Forskningssjef Erling Røed Larsen og forsker André Anundsen fra boligmarkedsforskningssenteret, Housing Lab, Oslo Met. Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/8/202049 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

E21 - Heldigitalt eiendomsmarked neste?

Regjeringen kommer snart med en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon. Problemstillingen for meldingen er hva staten kan gjøre for å tilrettelegge for digitalisering av offentlige tjenester og offentlige data.Vi spør: Hva skal være offentlige og private aktørene rolle i digitaliseringen av offentlig tjenester?Og: Hva betyr dette for utviklingen av et heldigitalt eiendomsmarked?Gjester: Produktutviklingsdirektør Hege Moe Tveit, Ambita og teknologi- og bærekraftsdirektør, Mali Hole Skogen, IKT-Norge.Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/24/202029 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

E20 - Boligmarkedet i koronaens tid

Torsdag 12. mars innførte regjeringen de strengeste innskrenkningene av nordmenns bevegelsesfrihet siden andre verdenskrig for å bekjempe utbruddet av pandemien korona. Vi spør: Hva betyr pandemien for det norske boligmarkedet? Og mer generelt: Hva betyr pandemier generelt og korona spesielt for verdensøkonomien og norsk økonomi?Gjester: Phd-stipendiat Mari Mamre, NMBU og styreleder og administrerende direktør Grethe W. Meier, Eiendom Norge og Privatmegleren.Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/19/202028 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

E19 - Tredje boligsektor spesial

I mai 2019 lanserte byrådet i Oslo prosjektet «Nye veier til boligmarkedet».Nå går Oslo kommune snart i gang med pilotprosjekter for det som blir kalt en tredje boligsektor, altså boliger i offentlig regi mellom det ordinære leie og eie-markedet og sosial-boliger.I mange andre land, deriblant Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike finnes en slik tredje boligsektor, men er det mulig å etablere dette i Norge? Og eventuelt hvordan?Og: Trenger vi en tredje boligsektor i et land hvor over 90 prosent av oss i løpet av livet eier vår egen bolig?Gjester: Byutviklingsbyråd i Oslo Hanna Marcussen (MDG) og forsker Gro Sandkjær Hanssen, Oslo Met.Produsert av Megahertz.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/6/202052 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

E18 – Fortsatt vekst for fjellhytter og behov for hyttepolitikk

Vinterferie betyr slipp av Eiendom Norges årlige fritidsboligprisstatistikk for fjellhytter. Fortsetter veksten i fjellhyttemarkedet etter fire sterke år, og hva er de sterkeste trendene i fjellhyttemarkedet? Dessuten: Hvordan hadde næringsutvikling og verdiskaping utviklet seg i distriktene uten hyttefolket? Høyres Hanne Alstrup Velure slår et slag for en norsk hyttepolitikk. Hvorfor og hvordan, spør vi. Gjester: Administrerende direktør Andreas Martinussen, Fredensborg Fritid og leder og sentralstyremedlem Hanne Alstrup Velure, Utmarkskommunenes Sammenslutning og Høyre.Produsert av Perplex.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/12/202045 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

E17 - Ny direktør, januareffekten og tap i boligmarkedet

Ny Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen har akkurat rukket bli varm i trøya med slipp av boligprisene for desember 2019.Ved inngangen til et nytt år spør vi: Hvor endte boligprisene i 2019, og hvor sterk blir den sedvanlige oppgangen i boligprisene i januar? Og: Nejra Macic kan avsløre at ikke alle boligeiere i Norge tjener på å bo. Hun har nemlig talt hvor mange boligsalg som endre med tap. Gjester: Sjefsøkonom Nejra Macic, Prognosesenteret og administrerende direktør Martin Kiligitto, Nordvik Bolig.Produsert av Perplex.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/20/202043 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

E16 – Prognoser, kontrafaktiske boligpriser og nedtur neste?

Oppturen i norsk økonomi er snart over og verdensøkonomien er langsomt på vei inn i en lavkonjunktur, meldte SSB da de presenterte sine konjunkturtendenser i desember. Hvor skal norsk og global økonomi i 2020 og hvor går det norske boligmarkedet, spør vi. Og: Hva ville skjedd med norsk økonomi og boligmarkedet hvis oljeprisen ikke hadde falt fra 110 til 30 dollar fatet fra 2014 til 2016? Gjester: Forsker Thomas Von Brasch, SSB og sjefsøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/19/201940 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

E15 - Finansiell stabilitet spesial med Norges Bank

Norges Bank gav nylig ut rapporten Finansiell stabilitet 2019, hvor de konkluderer med at høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser er de største sårbarhetene i det norske finansielle systemet.Gjeldsveksten er på vei ned og boligprisene har flatet ut. Hvorfor vurderer ikke Norges Bank sårbarheten som mindre nå, spør vi?Og: Hva slags «sjokk» er norsk økonomi og boligmarkedet i stand til å tåle?Gjest: Direktør for finansiell stabilitet Torbjørn Hægeland, Norges Bank. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/22/201943 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

E14 - Ulikhet i boligmarkedet

Den norske eierlinjen i boligmarkedet er under press. Særlig urovekkende er det at det er blitt færre boligeiere blant husholdningene med lavest inntekt.Årsaken er høye boligpriser og en boliglånsforskrift som setter en grense for hvor «rik» man må være for å få boliglån.Hvordan skal vi sørge for at nordmenn flest også i fremtiden er boligeiere, spør vi.Og: Hvordan skal vi gjøre forholdene bedre for de som er leietakere i et land av boligeiere?Gjester: Stortingsrepresentant Karin Andersen (Sv) og daglig leder Lars Aasen, Leieboerforeningen.Produsert av Perplex.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
11/11/201942 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

E13 - Stadig dyrere å eie bolig i Norge?

Ifølge den ferske bokostnadsindeksen fra Huseierne blir det stadig dyrere å eie bolig i Norge. Hvorfor har kostnadene økt og hvordan vil utgiftene for boligeiere utvikle seg i årene fremover, spør vi.Og ikke minst: Hva gjør vi med det? Gjester: Administrerende direktør Morten A. Meyer, Huseierne og fagdirektør for bolig, Olav Kasland, Forbrukerrådet.Produsert av Perplex.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
10/28/201944 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

E12 - Boliglånsforskrift spesial med Morten Baltzersen

Før jul 2019 skal Finansdepartementet vedta en ny boliglånsforskrift for fjerde gang. Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen tar oss gjennom hvordan de mener forskriften bør utformes. Hvorfor ytterlige innstramminger nå, spør vi? Gjest: Direktør Morten Baltzersen, Finanstilsynet.Produsert av Perplex.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/23/201953 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

E11 - Politisk risiko i boligmarkedet

Eiendomsutviklere tar ikke bare økonomisk risiko. De tar også politisk risiko.Den politiske risikoen er kanskje vel så stor som den økonomiske fordi mye av verdiskapningen skapes nettopp i kommunenes regulering av områder og tomter.Vi spør: Hva betyr kommunevalget for boligmarkedet og boligbyggerne?Gjester: Konsernsjef Daniel K. Siraj, OBOS og konsernsjef Stig Bech, Solon Eiendom.Produsert av Perplex.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
9/2/201947 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

E10 - VALG 2019 : Hva skiller Arbeiderpartiet og Høyre i boligpolitikken?

Kommunevalget står for døren. Utfallet har betydning for boligmarkedet fordi kommunene er markedsregulator i nettopp boligmarkedet.Hva skiller Arbeiderpartiet og Høyre i boligpolitikken? Og: hva kan kommunene og staten gjøre for å legge til rette for et mer velfungerende boligmarked, spør vi.Gjester: Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) og stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H).Produsert av Perplex.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/26/201949 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

E9 - Nordmenn elsker gjeld!

Kun nederlendere slår nordmenn i gjeldsopptak. Den raskt voksende gjelden til bolig og forbruk de siste årene har gjort norske myndigheter bekymret. I 2015 kom boliglånsforskriften og i februar i år en forskrift for forsvarlig utlån til forbruk. I juli fikk vi omsider et gjeldsregister. Er nordmenns forbrukslån og kredittkort en «bombe» som også vil kunne få effekt i boligmarkedet, spør vi. Gjester: Modell- og analysedirektør Anders Lund, Eiendomsverdi og administrerende direktør Svein Tore Samdal, BN Bank.Produsert av Perplex.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8/6/201945 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

E8 - Nybolig i boligmarkedet, ny Selvaag-sjef og sjøhytter

En flom av ferdigstillelser i nyboligmarkedet har vært varslet lenge. Mikkel Røisland har talt og avslører hvor mange nye boliger vi faktisk kan vente i markedet.Rolf Thorsen er blitt ny Selvaag-sjef. Hva nå med Selvaag, spør vi.Og siden det er sommer må vi ta en svipptur innom sjøyhyttemarkedet.Gjester: Partner og rådgiver Mikkel Røisland i Røisland & Co og administrerende direktør Rolf Thorsen i Selvaag Bolig.Produsert av Perplex.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/20/201939 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

E7 – Årsak og virkning i boligmarkedet: Ny avhendingslov i 2020

16. mai vedtok Stortinget de omstridte forslagene til endringer av avhendingsloven – loven som regulerer kjøp og salg av boliger i Norge.Lovendringene er planlagt å tre i kraft tidligst sommeren 2020 i kjølvannet av den kommende forskriftsreguleringen av takseringsbransjen. Vi stiller spørsmålet regjeringen ikke ville utrede: Hva blir konsekvensene av lovendringene? Gjester: Partner i Advokatfirma Selmer og tidligere byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland og eiendomsadvokat og partner i BAHR, Anne Sofie Bjørkholt.Produsert av Perplex.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
6/6/201948 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

E6 - Vårflom i boligmarkedet, ferske boligtall og ny utleieboligprisstatistikk

Vår betyr vårflom og like sikkert som at våren avløses av sommer er det at mange ønsker å selge boligen sin når våren springer ut. Det store spørsmålet er bare hvor mange som faktisk skal begi seg ut på markedet. Og ikke minst: Hvor mange ferdigstilte nye boliger vi kan vente i markedet nå?Dessuten: Eiendom Norge har kommet med ny utleieboligprisstatistikk. Hva kan den lære oss om boligmarkedets glemte kapitel, nemlig leiemarkedet?I tillegg avslører Mari Mamre aktuelle funn fra boligmarkedsforskningen.Gjester: Mari Mamre, phd i boligmarkedsøkonomi, NMBU og Housing Lab og administrerende direktør Terje Burås i DNB Eiendom.Produsert av Perplex.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
5/23/201945 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

E5 - A Norwegian Housing Bubble? Special episode with IMF and Housing Lab

The International Monetary Fund (IMF) has, in its recent consultation on Norway, stated that household debt and house prices are a major risk for Norwegian economy. They also estimate the housing market, especially in Oslo to be overvalued.Is the Norwegian housing market overvalued, and in that case how should the Norwegian government deal with that problem?Are the solution even stricter mortgage requirements?And what about the mortgage requirements impact on equality, given the generous Norwegian taxation of home ownership?Guests: Mission Chief for Norway, Jacques Miniane, The International Monetary Fund (IMF) and Deputy Head of Research, André K. Anundsen, Housing Lab, Oslo Met.Produced by Perplex.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/29/201953 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

E4 - Ny boliglovgivning spesial

Denne våren skal flere boligsaker behandles i Stortinget. Mest oppmerksomhet er det knyttet til at regjeringen vil endre boliglovgivningen som regulerer kjøp og salg bolig med avhendingslova. Hva betyr dette for forbrukerne, de profesjonelle partene og samfunnet? Vi tar også en svipptur innom debatten om kommunal forkjøpsrett av bygårder og Airbnb: Hvorfor skal kommunene ha forkjøpsrett til bygårder og hvor skal grensen for hoteldrift i private boliger gå?Gjester: Direktør for interessepolitikk og jus, Henning Lauridsen, NBBL og advokat Silje Nesten Andresen fra Help Forsikring.Produsert av Perplex.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
3/1/201945 minutes, 24 seconds
Episode Artwork

E3 - Fersk prisstatistikk for fjellhytter og trender i fjellheimen

Vinterferien står for døren og det betyr fersk fritidsboligprisstatistikk fra Eiendom Norge for sesongen 2018-19. Fortsetter prisutviklingen vi har sett for fjellhytter de siste årene? Og: Vil veksten av kjøpere i fjellhyttemarkedet vedvare? Hva er de viktigste trendene på fjellet og hva er det kjøperne etterspør? Dessuten: Vi tar pulsen på tilgangen på byggeklare tomter på fjellet, og vil vi se en urbanisering av fjelldestinasjonene med flere leiligheter og hoteller?Gjester: Partner Bjørn Erik Øye, Prognosesenteret og eiendomsutvikler Anders Buchardt.Produsert av Perplex.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/15/201938 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

E2 - Ny byplansjef i Oslo, byutvikling og utviklingen på boligmarkedet

I midten av januar kom nyheten om at Oslos byplansjef siden 1998, Ellen De Vibe, slutter til sommeren. Hva blir hennes ettermæle og hvem og ikke minst hva kommer etter henne?Samtidig kunne vi oppsummere at antall regulerte boliger i Oslo i 2018 endte på rekordlave drøye 800 boliger. Hvorfor klarer ikke Oslo det de andre store byene i Norge klarer, nemlig å regulere og igangsette et tilstrekkelig antall boliger målt mot befolkningsveksten? Og: Hva betyr dette for boligprisutviklingen i hovedstadsregionen?Gjester: Administrerende direktør Gunnar Bøyum, Aspelin Ramm og tidligere byutviklingsbyråd i Oslo og nå bystyremedlem Bård Folke Fredriksen (H).Produsert av Perplex.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/5/201952 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

E1 - Prognoser, boligmarkedsforskning og ti år siden finanskrisen.

Tradisjonen tro er Eiendom Norges julegave vår prognose for boligmarkedet 2019. Hvor går boligprisene og norsk økonomi i 2019, og hvorfor er prognoser viktig?Vi dypdykker også ned i det norske boligmarkedet, spør hva som er uutforsket i boligmarkedet og hva det nye boligmarkedsforskningssenteret Housing Lab kan oppdage?Og sist, men ikke minst: Siden det er ti år siden finanskrisen må vi mimre litt. Gjester: Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære, DNB Markets og forskningssjef Erling Røed Larsen, Eiendomsverdi og Housing Lab, Oslo Met.Produsert av Perplex.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
12/14/201851 minutes, 51 seconds