Winamp Logo
#Beter Aanbesteden Cover
#Beter Aanbesteden Profile

#Beter Aanbesteden

Dutch, National/National politics/National assembly, 1 season, 4 episodes, 1 hour, 53 minutes
About
Gemeenten kopen bijna 70% van hun jaarbegroting in. De markt voert dus voor een groot deel het beleid uit. Inkoop kan bijdragen aan maatschappelijke doelen, zoals een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve gemeente. Voor het programma Beter Aanbesteden spreekt aanbestedingsexpert Kim Schofaerts met ervaren bestuurders over de impact van inkoop. 4 afleveringen, 4 gasten en 3 casussen.
Episode Artwork

#4 Vertrouwen in de markt

Vertrouwen in de markt hebben is essentieel als je maatschappelijke impact wilt maken met inkoop, aldus Martien Vromans, raadslid in gemeente Vught. Voordat hij in 2018 wethouder werd van de gemeente Haaren (o.m. Financiën & Economie, Bedrijfsvoering) was hij jarenlang inkoopdirecteur van Inkoopbureau Midden Nederland (inkoopsamenwerking 10 gemeenten). Kennis uit 3 werelden die hij graag combineert en deelt. “Benut de kennis van de markt en denk vanuit vertrouwen”, drukt hij zowel bestuurders als raadsleden op het hart. Hoe? Dat illustreert hij aan de hand van een aanbestedingscasus voor de aanleg van een fietspad door een Natura 2000-gebied, waarbij de gemeente Haaren vooraf de markt uitgebreid consulteerde.www.beteraanbesteden.nl
3/31/202325 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

#3 Respect voor elkaars rol

Na jarenlange ervaring in verkoop aan en inkoop voor de overheid en enkele jaren als raadslid, werd Mario Bianchi in 2022 wethouder in de gemeente Albrandswaard (o.m. voor Economie & Werk en Bedrijfsvoering & Diensten). De inzet van zijn college is onder meer het maatschappelijk rendement van uitgaven te vergroten. En daar speelt inkoop een belangrijke rol bij. Als bestuurder en ook als raadslid moet je de afdeling inkoop in zijn waarde en kracht laten en verbinding leggen met de markt, is zijn overtuiging. Hoe? Dat illustreert hij met een casus van het realiseren van emissiereductie bij groenvoorziening en ruimte voor innovatie in de uitvoering.www.beteraanbesteden.nl
3/30/202330 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

#2 Het grootste maatschappelijke effect

Tien jaar wethouderschap in Delft (o.m. Werk & Inkomen en Duurzaamheid/Energietransitie) maakte Stephan Brandligt bewust van de impact die je als overheid met inkoop kunt maken. Als ambassadeur stimuleert hij bestuurders om het Manifest Maatschappelijk Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) te ondertekenen en concreet aan de slag te gaan met een actieplan MVOI. In deze aflevering deelt Brandligt 2 casussen uit zijn tijd als wethouder. Het teleurstellende resultaat van ‘zijn’ eerste energieaanbesteding als wethouder was een sterke stimulans om het de volgende keer radicaal anders te doen: groen en lokale opwek. Dat duurzaam bovendien niet duurder hoeft te zijn, blijkt uit de casus van de circulaire sloop van een schoolgebouw.Meer over het MVOI Manifest: https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/manifest-maatschappelijk-verantwoord-opdrachtgeven-enwww.beteraanbesteden.nl
3/29/202325 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

#1 Twee bestuurlijk aanjagers over Beter Aanbesteden

Inkoop bij de overheid wordt nog te veel gezien als een onderdeel van de bedrijfsvoering en komt nauwelijks voor in collegeakkoorden. Terwijl het een rol kan spelen bij tal van ambities die wél in die akkoorden staan: circulaire economie, biodiversiteit en inclusiviteit. “Inkoop zit te laat in het proces, je moet beginnen met sturen bij het geven van de opdracht”, zo stellen 2 oud-wethouders en ‘aanjagers’ op het gebied van professionele inkoop in deze aflevering. Karsten Klein startte in 2020 na 8 jaar als wethouder (o.m. Economische Zaken en Zorg) in Den Haag als aanjager Beter Aanbesteden. Stephan Brandligt was 10 jaar wethouder in Delft (o.m. Werk & Inkomen, Duurzaamheid/Energietransitie), voordat hij in 2022 aanjager en ambassadeur werd voor het MVOI Manifest.Boek Contact Boven Contract:https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Contact_Boven_Contract-juni2019.pdfKamerbrief over afronding Actieagenda en aanjager Beter Aanbesteden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/04/kamerbrief-over-afronding-actieagenda-beter-aanbesteden-en-vervolgMeer over het MVOI Manifest:https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/manifest-maatschappelijk-verantwoord-opdrachtgeven-enContact met Stephan Brandligt, ambasseur MVOI Manifest: [email protected]
3/25/202331 minutes, 45 seconds