Winamp Logo
BBD - Podden för investerare Cover
BBD - Podden för investerare Profile

BBD - Podden för investerare

Swedish, Finance, 1 season, 94 episodes, 3 days, 16 hours, 12 minutes
About
BBD är podd som vill erbjuda allt det som traditionell Private Banking erbjuder, utom det personliga rådet, det överlåter vi till professionella rådgivare. BBD ger inspiration och värdefulla kunskaper för den som är intresserad av sparande och investeringar. För att kunna göra detta samarbetar vi med börsbolag, kapitalförvaltare och specialister som vi tror har inspirerande, viktig och värdefull information som kan hjälpa investerare att utvecklas. Podden skall inte ses som någon form av rådgivning. Podcasten spelas in i samarbete med gästerna. Alla värdepapper kan öka och minska i värde och i vissa fall kan hela det investerade beloppet förloras. Alla måste göra sin egen analys innan de investerar.
Episode Artwork

Peter, vad tror du om börsen?

Peter Lagerlöf, under många år utsedd till årets analytiker i alla kategorier i Sverige och numera förvaltare på Lannebo Fonder, gästar podden för att dela med sig av sin syn på bolag, börs och konjunktur. Podden leds av Daniel Ljungström. Fondfaktablad och informationsbroschyr gällande fonder som nämns i podden finns att hitta på www.lannebo.se⁠. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
4/19/202442 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Har du tänkt på risken?

Har du tänkt på vad som händer om du blir sjukskriven? Har du ett tillräckligt ekonomiskt skydd för att klara ett inkomstbortfall? Vad händer om du går bort? Har du efterlevandeskydd? Planerar du att jobba till riktåldern eller vill du ha flexibilitet när du vill trappa ner från yrkeslivet? Har du ekonomiska möjligheter att trappa ner eller behöver du spara mer? Det är exempel på viktiga frågor som vi ofta tänker på men som vi kanske inte tillräckligt ofta kommer till skott och hanterar. I dagens avsnitt pratar vi med Peter Flygare, pensionsspecialist, om vad man ska tänka på kring sina privata ekonomiska risker och möjligheter.  Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
4/12/202431 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Tillväxtmarknaderna mot en ny vår

Tillväxtmarknaderna står för en stor del av den globala tillväxten. Deras aktiemarknader har dock under det senaste decenniet haft en mer utmanande utveckling. Nu är frågan om vi inte står inför en ny period med starkare börs. Flera faktorer talar för det. Med som gäst i podden för att berätta mer om utvecklingen är Tundra Fonders förvaltare Mattias Martinsson. Programledare är Daniel Ljungström. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
4/5/202433 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Börsen, tipsen och säljet

I avsnittet går vi igenom det aktuella läget på börsen. Vi har också fått några intressanta investeringsalternativ presenterade för oss av Goldman Sachs som vi kort går igenom. I vår serie om vad som kännetecknar ett bra bolag som vi som investerare vill hitta har vi idag fokus på försäljning. Vi får lära oss av Joakim Turesson, säljexpert, att det är ett riktigt varningstecken om försäljningen viker ned. Det är inte lätt att vända en negativ försäljningstrend då problemen kan vara djupt rotade i företaget. Podden leds av Daniel Ljungström. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
3/27/202454 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Har Björn Borg den jobbigaste företagskulturen?

Henrik Bunge fick jobbet som VD för Björn Borg för 10 år sedan. Björn Borg behövde förnya sig och sätta nya mål. Henrik formade målen och tillsammans med kollegorna byggde de en strategi för att nå dem. I strategin ingick att leva som de lärde och Henrik skulle gå i fronten. I formandet av den gemensamma kulturen ingår bland annat en gemensam och obligatorisk träningstimme. I podden berättar Henrik om resan med Björn Borg och den obligatoriska träningstimmen som blivit ett signum för bolaget. Podden leds av Daniel Ljungström. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
3/22/202432 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Henrik grundade BTS och lever drömmen

Henrik Ekelund hade tidigt en vilja att bli entreprenör. Henrik förverkligade sin dröm. 1986 grundade han BTS Group. BTS hade under Henriks ledning en fantastisk utveckling och har etablerat sig i en rad länder med många både större och mindre företag som kunder. På börsen har investerarna visat sin uppskattning och uppgångarna har varit stora. Nu har Henrik klivit av VD-rollen för att verka som styrelseordförande och storägare. I podden berättar Henrik om de erfarenheter och lärdomar han dragit under sina år i näringslivet som VD och entreprenör. Podden leds av Daniel Ljungström. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
3/15/202442 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Anders Borg om AI, börsen och ekonomin

Tidigare finansministern och numera investeraren Anders Borg gästar podden för ett samtal om Anders förväntningar på börs och ekonomi. Det blir en diskussion om AI, de stora amerikanska techbolagen, tillväxtmarknader som Kina och Indien och mycket annat. Anders beskriver också den känsla han tror vi kommer att känna runt ekonomin under året och varför en småbolagsfond kan vara en bra investering över tid. Podden leds av Daniel Ljungström. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
3/8/202442 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Så når Ulrika stjärnorna

Ulrika Orstadius förvaltar fonden Handelsbanken Sverige Selektiv. Det är en koncentrerad svensk aktiefond som investerar i både större och mindre bolag. Fonden har fått högsta betyg av Morningstar för sina resultat. I avsnittet berättar Ulrika hur hon förvaltar fonden samt berättar om några av fondens mer spännande investeringar. Information om fonden hittar du på Podden leds av Daniel Ljungström.  Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
3/1/202433 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Investeringstips från börspsykologen

Cristofer Andersson har skrivit en rad böcker om börspsykologi. I ett av våra tidigare avsnitt, ”Den enkla vägen till det rätta sparandet”, berättade Simon Reinius om att undersökningar visade att fondinvesterare hade svårt att skapa en bra avkastning. Det visade sig att en stor del av de misstagen berodde på den ”mänskliga faktorn”. Vi pratar med Cristofer om misstagen vi gör och hur vi kan undvika dem. Podden leds av Daniel Ljungström. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
2/23/202443 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Risker och möjligheter i The Magnificent 7

Det har ju varit ett rally av sällan skådat slag under de senaste åren i de amerikanska techbolagen. Det gör att många USA-fonder rusat på börserna tillsammans med exempelvis globala fonder. En stor del av avkastningen under senare år kommer ifrån uppgångarna i The Magnificent 7, dvs. Apple, Nvidia, Tesla, Amazon och ett par bolag till. Vi pratar om risker och möjligheter med detta fenomen och dyker ner djupare i globala aktier tillsammans med Christoffer Johansson från Ruth. Nödvändiga fondfaktablad hittar du på ruthassetmanagement.com. Podden leds av Daniel Ljungström. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
2/16/202437 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Varför går teknikaktier så bra på börsen?

”Alla” pratar om AI, elbilar och halvledare. Teknikfonder går som tåget och det verkar inte finnas något slut på uppgångarna. Vi bjöd i Nejla Salkovic från GP Bullhound för att bättre få en bild av läget, möjligheterna och eventuella risker. Vi inleder avsnittet med en genomgång av vår syn på börsen. Podden leds av Daniel Ljungström. Fondfaktablad och annat relevant information för fonden GP Bullhound Global Technology Fund hittar du på finserve.se. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
2/9/202444 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Hur investerar Rebecka 60 miljarder?

I veckans avsnitt träffar vi Folksamgruppens ansvarige för alternativa investeringar, Rebecka Elkert. Rebecka är den som ansvarar för Folksams investeringar i bland annat Northvolt och Heimstaden Bostad. Rebecka berättar om hur Folksam investerar i alternativa tillgångsslag. Podden leds av Daniel Ljungström. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
2/2/202436 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Den enkla vägen till de rätta sparandet

Simon Reinius, expert på att sätta samman fondportföljer, gästar podden för att berätta om hur man ska tänka när det kommer till sammansättning av en portfölj av fonder. Simon berättar också om vilket som, givet historisk börsutveckling, verkar vara det enklaste sättet att dubbla sitt sparkapital på tio år. Podden leds av Daniel Ljungström. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
1/26/202442 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Vad innebär ökat fokus på försvar för börsen?

Tidigare generalmajoren och armechefen Karl Engelbrektson gästar podden tillsammans med Joakim Agerback, förvaltare av Finserve Global Security Fund. Vi diskuterar vad ökat fokus på försvar medför för börsens olika bolag och vilka trender som kan skönjas. Som ett resultat av det offentliga samtalet i närtid om risken för krig i Sverige frågar vi också Karl om hur vi ska tolka de uttalandena. Podden leds av Daniel Ljungström. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
1/19/202436 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Mikrobolag vinnarna framåt?

Småbolag har haft det utmanande i allmänhet under de sista åren och mikrobolag i synnerhet. På senare tid  har vi sett en vändning i spåren av fallande räntor och mindre risk för räntehöjningar. Är mikrobolagen vinnarna framåt? Anna Strömberg och Mattias Sjödin som tillsammans förvaltar fonden Ruth Core Nordic Small Cap berättar mer om vad de förväntar sig framåt.  Fondfaktablad och prospekt finns på ⁠ruthassetmanagement.com⁠. Podden leds av Daniel Ljungström. Vi ber om ursäkt för dåligt ljud på en mikrofon. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
1/12/202445 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Strategi och spartips 2024

I veckans avsnitt går Jon Arnell, Max Matthiessens investeringschef, igenom sin syn på börserna inför 2024. Hur ska vi då tänka kring sparande. Monika Maric, rådgivare på Max Matthiessen delar med sig av spartips. Podden leds av Daniel Ljungström. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
1/5/202435 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

2023 med Mats Lederhausen

Mats Lederhausens pappa Paul startade McDonalds i Sverige 1973. Det var starten på ett liv för Mats med fokus på hälsa, mat och ett hållbart samhälle. Genom åren har Mats lett svenska McDonalds, varit chef för McDonalds riskkapitalinvesteringar i USA och är numera, 50 år senare investerare med bas i USA. Mats summerar läget i USA och hur hans år varit som investerare. Mats investerar i verksamheter där syftet är större än produkten. Podden leds av Daniel Ljungström. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
12/29/202354 minutes, 19 seconds
Episode Artwork

Carl-Johan om stort som smått

Efter en lång karriär som ekonomidirektör för Munksjö och nu senast VD för familjeföretaget Herenco har Carl-Johan Simonsson samlat på sig värdefulla erfarenheter. Via Munksjö fick Carl-Johan erfarenhet av att verka i företag som vid olika tider är börsnoterade respektive ägda av riskkapitalbolag. Via Herenco fick Carl-Johan erfarenheten av privat ägande. Herenco är ett Jönköpingsbaserat familjedrivet ägarbolag i fjärde generationen, grundat 1865. Herenco äger bland annat det privata bolaget Emballator samt stora poster i noterade företag som Balco, Nolato och Lyko. I podden diskuteras för- och nackdelar med olika typer av ägarformer, för- och nackdelar med att vara ett onoterat respektive noterat bolag samt betydelsen av att våga kliva av ett ägande. Podden leds av Daniel Ljungström. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
12/21/202356 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

Investmentbolag och kvalitetsbolag i fokus för framgången

År 2002 startade Erik Brändström tillsammans med Per H Börjesson Spiltan Fonder. Med en förkärlek för investmentbolag och kvalitetsbolag har de därefter nått stora framgångar. I podden förklarar Erik varför han tycker investmentbolag och kvalitetsbolag är så bra investeringar. Podden leds av Daniel Ljungström. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten. Fondfaktablad och annan relevant information kring fonderna som nämns i podden finns att hitta på spiltanfonder.se
12/15/202339 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Tiden är nyckeln

Att investera i onoterade aktier, krediter, infrastruktur och fastigheter kan bidra till bättre avkastning i portföljen. Utmaningen är ofta att det kräver både stort kapital och lång placeringshorisont. Några som investerar i denna typ av tillgångar är vissa amerikanska universitet som Yale men även Skandia i sin livförvaltning. I avsnittet träffar vi Skandias kapitalförvaltningschef Lars-Göran Orrevall som bland annat berättar om hur Skandia använder mer illikvida tillgångar i sin livförvaltning för att skapa ett bättre resultat. Podden leds av Daniel Ljungström. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
12/8/202343 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Att äga champions och utnyttja speciella tillfällen är nyckeln

Andreas Brock och Henrik Milton lämnar ett framgångsrikt år bakom sig. De har överavkastat mot jämförelseindex och menar att nyckeln till överavkastningen är förvaltningsstrategin. De har en bas i kvalitetsbolag som de kallar för ”Champions” och därefter kryddar de sina fonder med investeringar i ”special situations”. Fonden har stigit med 28 procent i år och vi träffar förvaltarna i podden för att höra mer om hur de arbetar och vad de har för förväntningar på aktiemarknaden under 2024. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten. Fondfaktablad och annan relevant information gällande Coeli Global Select finns att hämta på www.coeli.se
12/1/202341 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Prestera bättre - Tips från coachen

I avsnittet träffar vi Caxton Njuki. Caxton utsågs 2021 till världens bästa mentor av organisationen Youth Business International i en  världsomspännande tävling med deltagare från 66 länder. Caxton är idag mentor, coach och föreläsare. I avsnittet delar Caxton med sig av sina erfarenheter kring hur vi kan tänka för att prestera bättre när det gäller, hur vi bäst sätter mål samt vilken tanke som bör vara den sista innan vi somnar. Christoffer Johansson, förvaltare hos Ruth Asset Management, gästar också podden. Han ger oss en uppdatering kring börs och marknad. Podden leds av Daniel Ljungström. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagarens särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.
11/24/202348 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

1. Bahamastestet

Första avsnittet gästas av Jon Arnell, investeringschef, Max Matthiessen som sammanfattar läget på börsen och avslöjar sin syn på vad som är värt att satsa på. Vi träffar även Per H Börjesson, grundare av investmentbolaget Spiltan och Günther Mårder, tidigare vd för Företagarna. Tillsammans har de skrivit boken ”Så här blir du miljonär som företagare”. Nu ger de sina bästa tips på hur du får en bättre ekonomi, både för dig som privatperson och företagare! Värd för avsnittet är vår egen Daniel Ljungström. God lyssning!  
11/17/202349 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Köpte du Tesla?

Sista avsnittet av podden 2022 hade rubriken ”Är det nu man ska köpa Tesla?”. Sedan det avsnittet publicerades har aktien gått upp 113 procent. Nu summerar vi det första halvåret och blickar in i det andra halvåret. Vi kan konstatera att kortsiktig psykologi styr mycket och att det verkar finnas en och annan risk att hålla ögonen på inför hösten. Du hittar podden där man hittar poddar! Följ gärna Banking By Daniel på Instagram. Disclaimer: Inlägget skall inte ses som någon form av rådgivning. Alla värdepapper kan öka och minska i värde och i vissa fall kan hela det investerade beloppet förloras. Alla måste göra sin egen analys innan de investerar.
6/22/202314 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Framtidsguruns bästa spartips

Sandra Karlsson, också känd som Framtidsgurun, gästar podden för att dela med sig av sina bästa spartips. Sandra sparar och investerar med målet att kunna nå ekonomisk frihet vid cirka 55 års ålder. Du hittar podden där man hittar poddar! Följ gärna Banking By Daniel på Instagram Disclaimer: Inlägget skall inte ses som någon form av rådgivning. Alla värdepapper kan öka och minska i värde och i vissa fall kan hela det investerade beloppet förloras. Alla måste göra sin egen analys innan de investerar.
6/16/202334 minutes, 8 seconds
Episode Artwork

Blir det någon lågkonjunktur?

I veckans avsnitt går vi igenom vad som var i fokus på börsen under veckan som gick och vad som kan komma att hamna i fokus under veckan som kommer. Vi går snabbt igenom: De 5 viktigaste grejorna att ha koll på just nu är: -Enskilda aktier som rör sig rejält. Vinnare och förlorare. -Börsen just nu. -Privata bostäder stabila. -Räntebesked i USA, pausar FED räntehöjningarna? -Investerarnas riskvilja ökar enligt Fear & Greed. Vi träffar också Anders Hultman, VD Arocell för en intervju kring medtech. Du hittar podden där man hittar poddar! Följ gärna Banking By Daniel på Instagram. Disclaimer Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
6/9/202336 minutes, 27 seconds
Episode Artwork

5 viktiga grejor för investerare att ha koll på från veckan som gick på 10 min (eller kanske 12 min)

Kort podd för den som vill få en snabb genomgång av vad som är i fokus på börsen. Vi går snabbt igenom: 1.      Aktier som rör sig – SBB, Embracer och amerikansk ”big tech” 2.     Kronan försvagas – Bra för globala fonder men dåligt för semestern 3.     Ränteförväntningar – Sannolikheten för räntehöjningar faller 4.     Skuldtaket i USA – Skulden går inte genom taket 5.     Investerarna är fortsatt försiktigt positiva Du hittar podden där man hittar poddar! Följ gärna Banking By Daniel på Instagram Disclaimer: BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under Finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. Daniel Ljungström har en anställning på Max Matthiessen.
6/2/202312 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Hur mår husdjurstrenden?

Under pandemin blev det stort fokus på våra husdjur men också de noterade bolagen som var inriktade mot husdjursmarknaden. Drivkrafterna bakom intresset var humaniseringen av husdjur, att vi tar hand om våra husdjur allt högre upp i åldrarna samt att vi äger fler husdjur. När pandemin ebbade ut hamnade trenden delvis i skugga hos investerarna. I likhet med många andra tillväxtbolag har också husdjursbolagens aktier haft det tufft i spåren av högre inflation, högre räntor och hot om svagare konjunktur. I veckan som gick ökade bolagen Swedencares huvudägare sitt ägande i bolaget så pass att de kommer att lämna ett så kallat budpliktsbud på bolaget. I avsnittet träffar vi Vimian Groups VD Fredrik Ullman för att höra mer om husdjursmarknaden och hur de utvecklats efter pandemin.   Följs oss gärna Banking by Daniel på Twitter, Instagram och Youtube.   Disclaimer: BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under Finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. Daniel Ljungström har en anställning på Max Matthiessen.
5/26/202336 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Det Maxade avsnittet

Finansbranschen är i omvandling. Med teman som ökad digitalisering och fler ”gör det själv”-tjänster. I avsnittet träffar vi därför Jacob Schlawitz som är VD för Max Matthiessen. Vi pratar med Jacob om branschens utveckling och vilka möjligheter han ser framåt. Men framförallt hur Max Matthiessen ska framtidssäkra för sina kunder. Vi pratar även börs och marknad med Henrik Rosencrantz och Christoffer Johansson. De är ränteförvaltare respektive aktieförvaltare hos Naventi. Det blir ett samtal om deras förväntningar på sommarbörsen och aktier som Meta, Alphabet och Roche.  Ett Maxat-avsnitt! Följs oss gärna Banking by Daniel på Twitter, Instagram och Youtube.   Disclaimer: BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under Finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. Daniel Ljungström har en anställning på Max Matthiessen.
5/19/20231 hour, 1 minute, 19 seconds
Episode Artwork

Muntra miner när Pensers analytiker sammanfattar rapporterna

Studion gästas idag av flera analytiker från Erik Penser Bank. Analytikerna går igenom några av de bolag de bevakar för att ge oss en känsla för hur den pågående rapportsäsongen är och var. Låt oss sammanfatta det hela med att det är muntra miner, så här långt. Bland de bolag som presenteras kan vi nämna Instalco, Bergs Timber, Rottneros, Candles Scandinavia och Fingerprint. Följs oss gärna Banking by Daniel på Twitter, Instagram och Youtube.   Disclaimer: BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under Finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer från BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. Daniel Ljungström har en anställning på Max Matthiessen.
5/12/20231 hour, 18 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Open AI med Sebastian och Hanna samt mentala modeller med Cristofer

Det har hänt en hel del i veckan. Sebastian Siemiatkowski och Hanna Wachtmeister investerade i Open AI via Flat Capital i veckan. Open AI står bakom chatbotten Chat GTP. Vi träffar dem för att höra mer om hur de ser på AI och vilken betydelse AI kan få. Cristofer Andersson har skrivit boken "Mentala modeller: för investerare som vill slå aktiemarknaden". Vi pratar med Cristofer hur mentala modeller kan hjälpa oss att bli bättre investerare. Naturligtvis blir det även en kortare uppdatering kring börs och marknad också. Podden leds av Daniel Ljungström. Följs oss gärna Banking by Daniel på Twitter, Instagram och Youtube. Disclaimer: BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under Finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. Daniel Ljungström har en anställning på Max Matthiessen.
5/5/202356 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

Rapportfokus med Karin, Johan, Andreas och Pontus

Det är tuffa tider och vi är mitt i rapportperioden för det första kvartalet. Vi översköljs med information om hur det går för de börsnoterade bolagen. Även vi fokuserar på rapporterna och vi gör det genom att bjuda in Andreas Stenbäck VD för investmentbolaget Volati, Johan Knaust VD för fastighetsbolaget K2A, Karin Askell kommunikationschef på Max Matthiessen samt Pontus Ekerljung  Pr-chef på K2A till studion. Podden leds av Daniel Ljungström. Följs oss gärna Banking by Daniel på Twitter, Instagram och Youtube. K2A har en egen podd med titeln "Den gröna fastighetspodden" som leds av Pontus Ekerljung. Den hittar du där poddar finns. Disclaimer: BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under Finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. Daniel Ljungström har en anställning på Max Matthiessen.
4/28/202340 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Har du snackat småbolag med Kopperud?

Stefan Kopperud har förvaltat Öhman Småbolagsfond sedan 1996. Under de 27 år Stefan förvaltat fonden har han slipat på sin strategi och förvaltningsprocess. Vi träffar Stefan för att höra mer om hans process och erfarenheter. Hur investerar man bäst i småbolag enligt Stefan? Vi har också en lyssnarfråga som handlar om barnsparande som vi besvarar i avsnittet. I dagens avsnitt hittar du också interjvun med TF Banks VD Mattias Carlsson. Vi följer upp avsnittet om bankkrisen med att prata med Mattias om hur TF Banks utvecklas under kvartalet i spåren av inflationsoro och bankkris. Naturligtvis går vi också som vanligt igenom veckans börs med extra fokus på rapporterna. Podden leds av Daniel Ljungström. Disclaimer: BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. Du hittar fondfaktablad och informationsbroschyr på ohmanfonder.se
4/21/20231 hour, 26 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Kvartalet med TF Bank

Mattias Carlsson är tillbaka i studion för att gå igenom TF Banks kvartalsrapport för det första kvartalet 2023. Efter en period med stort fokus på inflation och risker i banksektorn är det intressant att höra mer om hur TF Bank hanterat dessa och andra frågor under kvartalet. Podden leds som vanligt av Daniel Ljungström.   Du hittar podden ”Banking by Daniel” där man normalt hittar poddar!   Disclaimer: BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. 
4/17/202320 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Krediter - Vad är grejen?

Intresset för krediter har blivit allt större bland svenska investerare. I takt med att räntorna går upp ökar också kravet på avkastning. Med allt högre räntor och svagare konjunktur förändras även riskerna. Vi träffar Jakob Eliasson, grundare av Nordic Credit Partners, för att höra hur han och hans med förvaltare Emil Ahlin tänker kring kreditinvesteringar just nu. Vi tar oss även tid att söka likheter och skillnader mellan att investera i aktier. Podden leds som vanligt av Daniel Ljungström. Disclaimer: BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. Du får tillgång till informationsbroschyr och fondfaktablad på [email protected]
4/14/202350 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

Psykologin styr börsen - Vi frågar Anna från Carnegie hur hon agerar nu?

Först går börsen upp när vi tror att inflationen har börjat falla, sen faller börsen när inflationen fortsätter vara hög, sen faller den ännu mer när vi ser en analkande finanskris framför oss. Många blir oroliga och skyddar sina pengar genom att sälja aktier och minska risken. Då stiger börsen med 6,5 procent under en vecka. Det är lätt att hamna fel i gungor och karuseller i det kortare perspektivet när psykologin styr investerarna. Vi träffar Carnegie Fonders förvaltare av svenska aktier Anna Strömberg för att fråga hur hon agerar nu. Följs oss gärna på Twitter, Instagram och Youtube. Disclaimer: BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. Du hittar informationsbroschyr och fondfaktablad på carnegiefonder.se
4/7/202346 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Fredrik, vad tror du om börsen?

Mindre bolag har generellt haft det tufft på börsen under sista året i spåren av inflationschock och räntechock. I podden träffar vi Fredrik Skoglund, grundare av FE Fonder, som bland annat förvaltar fonden Avanza Småbolag by Skoglund för att prata om vad han har för syn på börsen i allmänhet och småbolag i synnerhet. Vi pratar också om Fredriks större innehav i fonden. Podden leds som vanligt av Daniel Ljungström. Följs oss gärna på Twitter, Instagram och Youtube.   Disclaimer: BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. Du hittar informationsbroschyr och fondfaktablad på avanza.se
3/31/202343 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Börspsykologi och allt du behöver veta om bankkrisen

I spåren av de allt högre räntorna har läget blivit mer spänt på börsen. Under de sista veckorna har ett antal banker i USA ”gått omkull” vilket vi kunnat läsa spaltmeter om i Sverige då Alecta förlorat stora summor på sitt ägande i bankerna. Under slutet av förra veckan spred sig oron till Europa och storbanken Credit Suisse med cirka 50 000 anställda togs efter samtal under helgen över av branschkollegan UBS. I veckan höjde dessutom FED den amerikanska styrräntan vilket spär på oron för att vi står inför en ny finansiell kris likt den vi upplevde 2007. Investerarna är oroliga och börsen har fallit en del. I dagens avsnitt av podden går vi igenom skillnaderna nu mot finanskrisen 2007 samt diskuterar investerarnas psykologi. Dagens gäst är Charlotta Mankert som doktorerat inom börspsykologi och kvantitativa modeller samt arbetar med risker i banker. Podden leds som vanligt av Daniel Ljungström. Följ oss gärna på Twitter, Instagram och Youtube. Disclaimer: BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. 
3/24/202359 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Är bankkris, inflationskris och recessionsrisk bra för tillväxtaktier?

I veckan har vi fått inflationssiffror som visar att inflationen är obehagligt hög i Sverige, bankkrisen som uppstod med Silicon Valley Bank i USA i förra veckan fortsatte sätta avtryck i marknaderna och Credit Suisse tvingades söka hjälp för att lugna investerarna. Trots osäkerheten steg Facebook, Amazon och andra teknikbolag i USA rejält i veckan som gick. Hur ska man som investerare tolka det som händer nu? För att hjälpa oss förstå vad som händer i marknaderna gästar Lars Feste, räntechef och strateg hos Öhman Fonder, studion för att förklara vad som sker på marknaderna just nu och ge sin syn på utvecklingen. Disclaimer: BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
3/17/202339 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Bankkrasch, oro och en solskenshistoria

Vi har pratat om att efter små rörelser kommer stora rörelser. I veckan som gick fick vi större rörelser på börserna. Vi tittar närmare på vad som fick börsen att studsa omkring. Inte minst bland bankerna blev det rejält oroligt när amerikanska Silicon Valley Bank annonserade att de behövde mer kapital då de fått vissa problem. Det fick investerarna att kippa efter andan och börsen att falla. Vi balanserar podden med en solskenshistoria från Örebro. Viktor Garmiani grundade företaget Candles Scandinavia 2009 och börsnoterade det 2021. Candles tillverkar hållbara doftljus. Bolaget har 100 anställda, omsätter 200 mkr och värderas till 400 miljoner på börsen. Viktor berättar i podden om resan som började hemma i garaget. Disclaimer: Bolagen som är gäster kan ha betalda samarbete med Banking By Daniel via konsultuppdrag, i samband med events eller via podden. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
3/10/202344 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Rekordvinster – men räcker det för att fortsätta lyfta börsen?

Under 2022 var det rekordvinster bland de stora bolagen. Frågan är om det räcker för att fortsätta lyfta börsen. På senare tid har rapporterad inflation varit högre än investerarnas förväntningar vilket oroat dem och medfört en lite svagare börsutveckling. Det finns dock bolag som haft en fantastisk utveckling under året som SAAB, Millicom och Fortnox och Evolution. I dagens avsnitt av podden går vi igenom det viktigaste för den som vill förstå vad som är i fokus bland investerarna just nu. Veckans gäster i podden är telekombolaget Maven Wireless VD Fredrik Ekström och I-Techs VD Philip Wigren Chaabane. Jonas Jansson är den som huvudsakligen intervjuar Fredrik och Philip. Disclaimer: BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
3/3/202345 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Knäcker inflationen börsen?

Efter ett rally under senare delen av 2022 och inledningsvis av 2023 har nu utvecklingen mattats av och börsen har fallit tillbaka en aning från sina toppnivåer. I podden går vi igenom vad som är i fokus för investerare just nu och vad som ser ut att vara de drivande faktorerna bakom nedgången. Helene från podden Marknaden hade en idé om en afterwork för aktieintresserade. Helene gästar podden och berättar om sin idé. Helenes idé berör också Conny Ryk som är VD och huvudägare Vestum. Conny är veckans gäst i podden. Vestum är ett specialistföretag med cirka 2500 anställda som levererar tjänster och produkter till byggindustrin, väg- och vatten samt annan infrastruktur. Vestum har precis bytt börslista samt lämnat rapport. Vi får chansen att prata med Conny om hur han ser på konjunkturen, Vestums väg framåt och annat som kan vara relevant för stunden som exempelvis vad Conny tror om börsen. Disclaimer: Bolagen som är gäster kan ha betalda samarbete med Banking By Daniel via konsultuppdrag, i samband med events eller via podden. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
2/24/202338 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Håller den positiva börstrenden?

Den positiva börstrenden håller i sig. Vi går igenom det viktigaste du behöver ha koll på som investerare för att kunna bilda dig en uppfattning om vart du tror börsen ska ta vägen härnäst. För att förstå mer om det aktuella läget träffar vi Andreas Stenbäck som är VD för investmentbolaget Volati och Fredrik Olsson som är VD för Genovis. Vi försöker förstå mer om hur bolagen utvecklas och påverkas av det aktuella läget. Podden leds av Daniel Ljungström. Disclaimer: Bolagen som är gäster kan ha betalda samarbete med Banking By Daniel via konsultuppdrag, i samband med events eller via podden. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
2/17/20231 hour, 14 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Så här kan alla bli miljonärer

Per H Börjesson skrev boken ”Så här kan alla svenskar bli miljonärer” 2009. Nu kommer den uppdaterade versionen av boken. Det råder nya förutsättningar för sparande. Marknadsförutsättningarna har ändrats i och med att inflationen är hög, räntorna stiger och börsen är nervös samtidigt som marknaden för sparande har utvecklats. I avsnittet pratar vi om vad Pers tips är till den som vill bli miljonär nu. I avsnittet går vi även igenom veckans börs och marknad för den som vill hålla sig uppdaterad. Disclaimer: BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
2/10/202356 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Experterna om börsåret 2023 - The Movie

I denna livepodd inspelad på GT30 i Stockholm gästas vi på scenen av förvaltare från Carnegies selectfonder med inriktning mot globala aktier, svenska aktier, fastigheter och infrastruktur. Förvaltarna berättar om sina investeringsstrategier och mest intressanta aktier. Inspelningen gästas också av Gustav Axelson från riskkapitalbolaget Altor som berättar om hur marknaden för bolag utanför börsen utvecklas under de sista åren och vad han tror om marknaden framåt. Riskkapitalbolag är viktiga för börsen då de står för många av de större affärerna som börsintroduktioner, uppköp och utköp. Disclaimer: BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. Fondfaktablad och prospekt för de fonder som omnämns i podden finns att hitta på carnegiefonder.se
2/6/20231 hour, 24 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Efter den heta börsveckan – vad händer nu?

Börsen steg med cirka 5 procent under veckan. Det innebär att börsen under 2023 har börsen stigit med cirka 12 procent. Det är en rekordstart för börsen ett enskilt år. Hur ska man tänka kring den hotande lågkonjunkturen och börsen nu? Vi träffar Magnus Eidemo från Wictor Partners för att höra mer om hur han ser på läget. Magnus är en av grundarna till Wictor Partners samt förvaltningsansvarig på bolaget. Wictor Partners är ett s.k. ”multifamily”-office som hjälper förmögna privatpersoner och entreprenörer med kapitalförvaltning och finansiell planering. Kina har nyligen ändrat sin covidstrategi från hård nedstängning av samhället till en öppen strategi. Patrick Höijer är VD för Precise Biometrics. Precise levererar mjukvaran till ”fingeravtrycssensorer” som man bl a hittar på många mobiltelefoner. Kina är en stor marknad för Precise. Patrick är relativt nytillträdd VD för Precise och kastas direkt in i hetluften. Vi träffar Patrick för att höra hur han hanterat den relativt dramatiska perioden. Intervjun med Patrick spelades in den 16 januari. Disclaimer: BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna. Det innebär att gästerna kan antas ha varit med och finansierat podcasts eller seminarier som BBD varit med och arrangerat eller på annat sätt arbetat med BBD. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
2/3/20231 hour, 9 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Så handlar privatinvesterare med onoterade aktier

Handel med onoterade aktier är stort bland privata investerare. Ledande i handeln är de stora investmentbankerna men det finns möjligheter för alla investerare att delta. Det är dock en speciell marknad som är väsentligt skild från handeln med noterade aktier. Både risker och möjligheter skiljer sig. I avsnittet träffar vi Fredrik Roos som är en av grundarna till Monitor Capital Market som är en firma som är specialiserade på handel i onoterade aktier för att höra mer om hur handeln fungerar. Årets första rapportsäsong började också i veckan. Som traditionen bjuder gäster TF Banks VD Mattias Carlsson studion för att berätta om kvartalet. Som bank med verksamhet i flera länder är det en intressant första inblick i hur kvartalet var.   Disclaimer: BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna. Det innebär att gästerna kan antas ha varit med och finansierat podcasts eller seminarier som BBD varit med och arrangerat. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
1/20/202339 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

TF Bank, VD-kommentar kvartal 4 och 2022

I avsnittet träffar vi Mattias Carlsson, VD för TF Bank, för att prata med honom om det fjärde kvartalet 2022 och helåret 2022.   Disclaimer: BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna. Det innebär att gästerna kan antas ha varit med och finansierat podcasts eller seminarier som BBD varit med och arrangerat. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
1/20/202313 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Kommer börsuppgången att fortsätta?

I avsnittet träffar vi Anna Strömberg från Carnegie Fonder för att prata med henne om vad som fått börsen att stiga och vad hon bedömer att sannolikheten är för att uppgången fortsätter. Vi pratar också om vad som kan förklara skillnaden i avkastning på senare tid mellan större och mindre bolag på Stockhomsbörsen. Naturligtvis pratar vi om en hel del annat också. I våras träffade vi bolaget Arocell som bland annat arbetar med olika former av snabbtest för olika sjukdomar och behandlingar. Nu träffar vi dem igen för att höra mer om hur det går.  Lyssna gärna in. Länk till BBDs investerarbrev: www.bankingbydaniel.se/prenumerera Disclaimer: BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna. Det innebär att gästerna kan antas ha varit med och finansierat podcasts eller seminarier som BBD varit med och arrangerat. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. Fondfaktablad och prospekt för fonder som omnämns i avsnittet finns att hitta på carnegiefonder.se   SvaraVidarebefordra
1/13/20231 hour, 13 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Rasmus Järborg blickar ut över 2023 och in i framtiden

Rasmus Järborg är vVD och produktchef på Nordnet. Under de senaste åren har handeln på börsen förändrats rejält. I de mindre bolagen domineras handeln av digitaliserade privata investerare. Att de är digitaliserade innebär att de inte får råd och har begränsad tillgång till traditionell analys. Analysen och rådet har ersatts för många privata investerare av kommunikation i sociala medier och nya tjänster som Shareville. Vi kan säga att sparandet blir demokratiserat. Nordnet har cirka 1,7 miljoner kunder och Rasmus är i centrum för vad de kundern får tillgång till för produkter. Vi träffar Rasmus för att prata om dels hur han hamnade i centrum på Nordnet och dels hur han ser att erbjudandet utvecklas framåt.   Länk till BBDs investerarbrev: www.bankingbydaniel.se/prenumerera   Disclaimer: BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. 
1/6/20231 hour, 1 minute, 58 seconds
Episode Artwork

Är sparrobotar framtiden och vad gör Volatis VD Andreas nu?

På senare år har det dykt upp sparrobotar. De finns många som erbjuder dem och de ser lite olika ut hos olika aktörer.  Vi har träffat Ann Grevelius på Opti för att fråga hur Optis sparande fungerar och vad roboten egentligen gör. Vi återkommer också i detta avsnitt till skillnaden mellan börs och bolag. På börsen är det ofta stor dramatik med stora rörelser i aktier som följd men hur är det i bolagen? Är det lika stor dramatik hos VD, ledning och i styrelse som det är på börsen? Denna vecka träffar vi Andreas Stenbäck för att höra hur de arbetar med sin strategi, affärsplaner och budget i en period av osäkerhet både i konjunkturen och bland investerare.   Länk till BBDs investerarbrev: www.bankingbydaniel.se/prenumerera   Disclaimer: BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna. Det innebär att gästerna kan ha varit med och finansierat podcasts eller seminarier som BBD varit med och arrangerat. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. All info om Opti finner du på Opti.se 
1/1/20231 hour, 14 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Är det nu vi ska köpa Tesla?

Det är skillnad på att spekulera och investera. I det korta perspektivet styrs börsen i stor utsträckning av pyskologi medan i det långa perspektivet styrs börsen av vinsterna i bolagen. Psykologin gör att vi lätt köper när det är dyrt och säljer när det är billigt trots att vi vet att vi borde göra tvärtom. I avsnittet träffar vi Simon Reinius som är förvaltare hos Carnegie Fonder. Han sade i våras att han inte ville köpa Tesla för att den var högt värderad. Det var många som kommenterade hans åsikt och sa att vi får se hur det går. Nu har Tesla fallit rejält och vi ställer frågan till Simon igen om han köper Tesla nu då. Frågan leder oss in på vad skillnaden är mellan att investera i ett bolag och spekulera är. I del två av podden träffar vi Mattias Johansson. VD på Bravida. Bravida är ett företag med 13 000 anställda. Vi frågar Mattias hur Bravida påverkas av den oroliga börsen med både kursuppgångar men också fallande börskurser. Mattias berättar hur de arbetar med affärsplanering, budgetar och annat och hur lite de faktiskt tittar på just börskurserna. I avsnittet får vi perspektiv på skillnaderna mellan det längre och kortare perspektivet.     Länk till BBDs investerarbrev: www.bankingbydaniel.se/prenumerera   Disclaimer: BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna. Det innebär att gästerna kan ha med och finansierat podcasts eller seminarier som BBD varit med och arrangerat. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. Fondfakta bland och investeringsmemorandum för Carnegie Fonder hittar du på carnegiefonder.se
12/25/20221 hour, 17 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Johan, hur agerar du nu?

Många investerare är oroliga och börsen har fallit rejält under året. I ett sådan läge är det lätt att bli nervös och börja ifrågasätta investeringsbeslut. I en serie intervjuer träffar vi börs-VDar för att diskutera hur de agerar i en oroligare miljö. Ändrar sig investeringsplaner, budgetar och affärsplaner? Först ut i denna intervjuserie är Johan Knaust. Johan är vd och grundare av det gröna fastighetsbolaget K2A. Johan får berätta om K2As ”Equity Story”, vad bolaget har för vision och hur de styr mot sina mål med hjälp av budget och affärsplan. Vi får också höra hur de anpassar sin verksamhet till omvärldsfaktorer.   Länk till BBDs investerarbrev: www.bankingbydaniel.se/prenumerera   Disclaimer: BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
12/18/202229 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Bakom kulisserna hos podden Marknaden

Podden Marknaden är både ny och gammal. Här finns både intervjuer med kända näringslivsprofiler och ett nyhetsprogram. Podden grundades för tre år sedan av ekonomijournalisten Helene Rothstein när hon jobbade på Affärsvärlden. Efter ett tag ansåg hon att ljud är ett ”mer intimt medieformat än text”. Podden som hette Affärsvärlden Magasin bytte namn till Marknaden och ges numera ut av produktionsbolaget Monopol media som gör flera poddar inom ekonomi. Detta är inget sponsrat avsnitt utan ett samarbete mellan Marknaden och BBD. BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
12/17/202256 minutes, 31 seconds
Episode Artwork

”Headhuntern” Maria om finansbranschens krav, Fredrik om Ferroamp och ”allt” om börsen

Många är intresserade av att jobba med de finansiella marknaderna och vi får många frågor kring det. Frågorna kan handla om vad som krävs för att få det första jobbet eller om det är möjligt att ställa om och byta bransch mitt i livet. För att få svar på frågorna bjöd vi in Maria Lindbom, VD på Lager & Parters, för att be henne besvara frågorna. Lager & Partners är en av de ledande rekryteringsfirmorna med fokus på finansmarknaderna. Frågorna kommer ifrån de som följer ”Banking By Daniel” på Instagram och Twitter. Frågeställarna är en blandning av yngre och äldre samt kvinnor och män i alla åldrar. Maria berättar om de ibland tuffa krav som hennes uppdragsgivare från fondbolag, PE-bolag och investmentbanker ställer på rekryter. I avsnittet får vi också möta Ferroamps tillförordnade VD Fredrik Breitung. Ferroamp är inriktat på energioptimering i fastigheter. Naturligtvis går vi också igenom de viktigaste från veckans börs också.   Länk till BBDs investerarbrev: www.bankingbydaniel.se/prenumerera   Disclaimer: BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.  
12/10/202259 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Börsen, förvaltare diskuterar och Biovica berättar!

Avsnittet inleds med en kortare diskussion om börsen. Det är intressant att stora bolag har utvecklats starkt under sista månaden samtidigt som mindre bolag inte haft samma positiva avkastning. Hur ska gapet stängas? I avsnittet träffar vi vidare Biovicas VD och storägare Anders Rylander som berättar om det FDA-godkännande de fick i augusti och som ledde till att de presenterade en amerikansk satsning på försäljning i veckan vilket fick aktien att reagera positivt. Vi frågar Anders hur planen framåt ser ut. Avslutningsvis har vi en diskussion mellan förvaltare från Lannebo Fonder, Carnegie Fonder och Spiltan Fonder där deras förvaltare berättar hur de har agerat när inflation ökar och räntor höjs.    Länk till BBDs investerarbrev: www.bankingbydaniel.se/prenumerera   Disclaimer: BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna. Carnegie Fonder, Lannebo Fonder och Spiltan Fonder samarbetar med Finwire och BBD kring seminariet ”The Great Reset”. Fondfaktablad och Informationsbroschyr avseende fonderna finns på respektive fondbolags hemsida. BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna.  BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.Carnegie Listed Infrastructure finns att hitta på carnegiefonder.se Podden är en del i seminariet. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
12/2/20221 hour, 23 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Allt för den aktieintresserade: Volati, Genovis, Vestum, Catena, Fasadgruppen m.m.

Avsnittet är fullmatat med information för den aktieintresserade. Vad sägs om intervjuer med Vestums VD Conny Ryk, Volatis VD Andreas Stenbäck samt Genovis VD Fredrik Olsson. Conny, Andreas och Fredrik ger sin bild över utvecklingen i respektive bolag.  Som komplement till intervjuerna har vi diskussion med TF Banks VD Mattias Carlsson, Fasadgruppens VD Pål Warolin och Catenas finanschef David Silvesjö  om hur de påverkas av omställningen i världsekonomin där inflationen rusar och räntorna stiger. Podden leds av Daniel Ljungström Länk till BBDs investerarbrev: www.bankingbydaniel.se/prenumerera   Disclaimer: BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna. Det innebär att gästerna kan ha med och finansierat podcasts eller seminarier som BBD varit med och arrangerat. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
11/25/20221 hour, 41 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Patricia och Emanuel inleder ”The Great Reset”

Patricia Hedelius från AMF gästar podden ”The Great Reset” och förklarar hur Sverige hamnade i en situation med orolig börs, hög inflation och hög ränta. Hon berättar vidare hur hon bedömer att marknaderna utvecklas framåt och var hon ser de mest spännande möjligheterna bland svenska aktier.  Emanuel Furubo är förvaltare på Carnegie Fonder. Han investerar i infrastrukturbolag världen över. Infrastrukturbolag är aningen speciella företag som inte är så kända för svenska investerare. Här finns chansen att lära sig något nytt. Podden leds av Daniel Ljungström   Länk till BBDs investerarbrev: www.bankingbydaniel.se/prenumerera   Disclaimer: BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna. Carnegie Fonder samarbetar med Finwire och BBD kring seminariet ”The Great Reset”. Fondfaktablad och Informationsbroschyr avseende Carnegie Listed Infrastructure finns att hitta på carnegiefonder.se Podden är en del i seminariet. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
11/18/202251 minutes, 39 seconds
Episode Artwork

Sdiptech och småbolag med Pär

I avsnittet träffar vi Jakob Holm som är VD för Sdiptech och Pär Andersson som förvaltar Spiltan Småbolagsfond. Sdiptech är en koncern inom infrastruktur som förvärvar och utvecklar bolag. Pär är förvaltare på Spiltan Fonder och förvaltar småbolagsfonden. Bland fondens större innehav finns Addnode, Fortnox, Indutrade och Mips. Vi pratar med Pär om hur han tänker kring investerings- och portföljstrategi. Fondfaktablad och informationsbroschyr finns att hitta på spiltanfonder.se. Podden leds av Daniel Ljungström   Länk till BBDs investerarbrev: www.bankingbydaniel.se/prenumerera   Disclaimer: BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna. Spiltan Fonder samarbetar med Finwire och BBD kring den kommande liveseminariet. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
11/11/20221 hour, 11 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Den Stora Fastighetspodden

I detta avsnitt av podden träffar vi Tobias Kaj som förvaltar Lannebo Fastighetsfond, Johan Knaust som är VD och grundare av hyresfastighetsbolaget K2A samt logistikfastighetsbolaget Catenas VD Jörgen Eriksson. Tobias har lång erfarenhet av fastighetsmarknaden. I 22 år var han fastighetsbolagsanalytiker innan han för ett år sedan bytte spår för att börja en roll som förvaltare. Tobias förklarar hur han tänker kring analys av fastighetsbolag, investeringsstrategier samt risker och möjligheter framåt i fastighetssektorn. K2A:s VD och grundare Johan Knaust lärde vi känna i ett tidigare avsnitt av podden. Nu har bolaget precis lämnat rapport för det tredje kvartalet och Johan gästar podden för att berätta hur det går för K2A. Catena är ett logistik- och lagerfastighetsbolag. Logistik har blivit en allt viktigare fråga i takt med att e-handeln växer och Jörgen beskriver utvecklingen på området närmare. Podden leds av Daniel Ljungström.   Prenumerera på BBDs nyhetsbrev:   www.bankingbydaniel.se/prenumera   Disclaimer: BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna Lannebo fonder AB, K2A AB och Catena AB. Medverkande gäster har i förekommande fall betalat BBD för att finansiera podcastens produktion. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. Fondfaktablad och informationsbroschyr för Lannebo Fastighetsfond finns att hitta på följande länk: https://www.lannebo.se/fonder/lannebo-fastighetsfond/
11/5/20221 hour, 25 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Börsen med Bagge, kvartalet med Bravida samt turnarounds och fasader med Pål

2022 har inte varit ett roligt börsår. Börsen har dock visat en mer positiv trend under de sista veckorna. Är den negativa trenden på väg att brytas? David ”Ten_Bagger” Bagge är med i studion för att hjälpa oss att förstå vad som händer på aktiemarknaderna. Mattias Johansson, VD Bravida, var sommargäst i podden och berättade om Bravida och hur det är att leda bolaget. Nu gästar Mattias oss på nytt för att berätta om hur Bravida utvecklats under det tredje kvartalet. Bolaget rapporterade i veckan och aktien steg. Mattias berättar om bolagets utveckling och förklarar hur det kommer sig att bolaget fortsätter att växa trots utmaningar med hög inflation och ränta. Pål Warolin hamnade i fasadbranschen via en investering i bolaget Johns Bygg & Fasad. Bolaget visade sig ha problem och Pål tvingades leda bolaget genom en turnaround. Pål lärde sig mycket om både fasader och företagsledning. Numera är Pål VD för Fasadgruppen. Hör honom berätta historien om sin turnaround och Fasadgruppen.  Länk till investerarbrev: www.bankingbydaniel.se/prenumerera Länk till anmälan Investeringskväll den 16 november: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaKRAVXQoLrU2zrYRBEn5z8a3BHtcpcWO7q_COCn3tMysNiQ/viewform   Disclaimer: BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna Bravida AB och Fasadgruppen AB. Medverkande gäster har i förekommande fall betalat BBD för att finansiera podcastens produktion. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.  
10/28/20221 hour, 28 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Den globala ekonomins utveckling och rapporter med Mattias och Philip

Det är oroligt på de finansiella marknaderna. Börsen faller, räntorna stiger och inflationen verkar inte ge med sig. Lars Kristian Feste, Öhman Fonder, återbesöker podden för att uppdatera oss om vad som händer på marknaderna samt vad han förväntar sig framåt. Oron på marknaderna gör att den pågående rapportperioden är extra intressant. Vad ser bolagen för effekter av den rådande ekonomiska situationen? Mattias Carlsson är VD för TF Bank och Philip Chaabane är VD för I-Tech. De båda gästar podden och dessa intervjuer ger oss en känsla för hur den högre räntan och inflation påverkar deras företag. För BBDs nyhetsbrev: www.bankingbydaniel.se/prenumera   Disclaimer: BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna Öhman Fonder, TF Bank AB och I-tech. Medverkande gäster har i förekommande fall betalat BBD för att finansiera podcastens produktion. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
10/21/20221 hour, 34 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Q3 med TF Bank

Välkomna till rapportspecial med TF Bank där VD Mattias Carlsson gästar oss för att berätta om året i allmänhet och det tredje kvartalet i synnerhet. TF Bank har precis lämnat sin rapport för det tredje kvartalet och vi får en möjlighet att fråga hur bankens verksamhet utvecklas i det nya klimatet med högre inflation och räntor. Vi frågor om kreditkvalite, räntans påverkan på både in- och utlåning samt hur den nya ekonomiska miljön förväntas påverka utvecklingen framåt.   Disclaimer: BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna. Medverkande gäster har i förekommande fall betalat BBD för att finansiera podcastens produktion. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.
10/17/202219 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Simon investerar i Apple och Alphabet men inte Tesla

När Simon gästade podden i våras var han tydlig med att han inte investerar i Tesla. Simon är lika tydlig nu med att han fortfarande inte investerar i Tesla trots de nedgångar vi sett. Simon investerar däremot gärna i Apple, Alphabet och Schneider. Simon Reinius förvaltar fonden CGQ, Carnegie Global Quality. CGQ investerar globalt i kvalitetsbolag. I avsnittet förklarar Simon vad ett kvalitetsbolag är enligt honom och hur förutsättningarna för dessa bolag ser ut i den oroliga marknad vi nu har. Vi pratar också med Simon om hur den betydligt starkare dollarn och de faktum att amerikanska aktier nu utgör 70% av världsindex påverkar honom i förvaltningen. Med i avsnittet är också Ulf Forsberg. Ulf har länge förvaltat amerikanska aktier hos bland annat AMF. Ulf skriver nu om amerikanska aktier i BBDs nyhetsbrev. Vi pratar med Ulf om vad han ser fram emot i den stundande amerikanska rapportsäsongen. Vill du prenumerera på BBDs investerarbrev? Följ länken nedan: https://www.bankingbydaniel.se/prenumerera/             Riskinformation Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. 
10/14/202259 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Plejd med Babak samt amerikansk ekonomi och börs med Ian

Ian Shepherdson, ekonom med amerikansk ekonomi som specialitet, gästar podden för att ge oss sin syn på den amerikanska ekonomin. Ian är grundare av den oberoende analysfirman Pantheon Macroeconomics. Två gånger, år 2003 och 2015, har han utsetts av Wall Street Journal till årets prognosmakare av amerikansk ekonomi. Ian är en aning positiv nu till den amerikanska ekonomin och börsen. Hör honom berätta om varför i podden. Babak Esfahani, VD för bolaget Plejd, gästar podden för en längre intervju. Plejd har rönt stort intresse bland investerare under de sista åren. Hör Babak berätta om Plejds ”resa” från lyxbåtar till där de är idag samt hur han ser på framtiden. I podden går vi naturligtvis även igenom det aktuella svenska börsläget samt begreppet ”självmatande finansiella bubblor” och vilka konsekvenser de kan få på både utvecklingen i enskilda bolag och börsen som helhet. Podden leds av Daniel Ljungström. Jonas Jansson är också med genom hela avsnittet.   Vill du prenumerera på BBDs investerarbrev? Följ länken nedan: https://www.bankingbydaniel.se/prenumerera/               Riskinformation Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. 
10/7/20221 hour, 42 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Flat, Kavastu, Sedana, vinnare och förlorare samt börsen nu

Det händer mycket som påverkar börsen och vi går igenom det mest centrala du behöver ha koll på.  Vi fortsätter att botanisera i hur börsen reagerar på information. Det visar sig att börsen och bolag ofta underreagerar i det kortare perspektivet och överreagerar i det längre. Det får konsekvenser för vilka portföljer som har bättre respektive sämre förutsättningar att ge bra avkastning över olika tidsperioder. Det är inte bara bland de noterade aktierna det händer grejor. Det händer mycket bland de onoterade aktierna också. Flat Capitals VD Hanna Wachtmeister gästar studion för att prata om vad som händer i Flats Capitals portfölj. Flat var ju bland annat en av ägarna i Budbee som nyss kommunicerade ett samgående med Instabox. Vi får i podden höra mer om det. Avsnittet stannar inte där. Arne ”Kavastu” Talving är twitterprofilen och författaren som utvecklade en egen investeringsstil. Arne gästar studion för att berätta hur han investerar och hur han tänker nu. Vi avrundar podden med vår första engelska intervju. Medicinteknikbolaget Sedanas VD Johannes Doll gästar studion för att berätta mer om bolaget. Podden leds av Daniel Ljungström Länk till BBDs hemsida: www.bankingbydaniel.se Länk till investerarbrev: www.bankingbydaniel.se/prenumerera Länk till  anmälan Investeringskväll den 16 november: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaKRAVXQoLrU2zrYRBEn5z8a3BHtcpcWO7q_COCn3tMysNiQ/viewform Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller kunskap. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys.
9/30/20222 hours, 4 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

Börsen, överreaktioner och berättelsen om Smart Eye

Podden inleds med en genomgång av veckans stora händelser på börsen. Mot bakgrund av de stora fallen som varit passar vi också på att gå igenom vad en överreaktion är och vilka konsekvenser de kan få på vårt investerarbeteende och i förlängningen vår avkastning. Vi avslutar podden med avsnittets huvudnummer, en längre intervju med Smart Eyes VD och grundare Martin Krantz. Smart Eye är teknikbolaget som började med en dröm för 20 år sedan och som nu närmar sig sitt stora genombrott. Prenumera på BBDs investerarbrev: www.bankingbydaniel.se/prenumerera   Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller kunskap. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. 
9/23/202259 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Börsen, Mips och berättelsen om Swedencare

Djurhälsobolaget Swedencares VD Håkan Lagerberg gästar podden för att berätta historien om bolaget. Att våra husdjur blir allt viktigare för oss och att vi därför väljer att lägga allt mer pengar på våra ”pälsklingar” har bidragit till Swedencares tillväxt. Efter en rejäl tillväxtresa med många förvärv justeras nu strategin framåt. Denna strategiändring berättar Håkan mer om i podden. I veckan publicerades inflationsdata som skrämde investerarna och börsen förlorade i värde. Flera bolag vinstvarnade också, det vill säga att de informerade marknaden om att deras resultat ser ut att bli sämre än vad marknadens aktörer förväntar sig. Ett av de bolag som vinstvarnade var hjälmsäkerhetsföretaget Mips. Vi träffar Mips VD Max Strandwitz för att tillsammans med honom fördjupa oss i vad som orsakade vinstvarningen och höra om hans syn på framtiden. Podden inleds med en kortare genomgång av läget på marknaderna. Missa inte inbjudan till livepodd den 16 november. Podcasten leds av Daniel Ljungström Anmälan till livepodd den 16 november görs på mejl: [email protected]   Registrering för nyhetsbrev sker via www.bankingbydaniel.se/prenumerera Podden skall inte ses som någon form av rådgivning. Podcasten spelas in i samarbete med gästerna. Alla värdepapper kan öka och minska i värde och i vissa fall kan hela det investerade beloppet förloras. Alla måste göra sin egen analys innan de investerar.
9/16/202253 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Är Investor, Atlas och Hexagon Sveriges bästa bolag?

Vad håller investerare ögonen på nu och vilket är det viktigaste investeringsbeslutet? I avsnittet försöker vi besvara dessa båda frågor. Avsnittet bjuder också på en intervju med Danske Banks förvaltare Mattias Cullin. Mattias förvaltar fonden Danske Invest Sverige och i intervjun svarar han bland annat på hur han väljer ut aktier. Mattias mål är att äga Sveriges 35 bästa aktier. De största innehaven i fonden är Investor, Atlas Copco och Hexagon. Podden leds av Daniel Ljungström   Disclaimer Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys.    
9/9/202257 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Börsen, Vestum och småbolag med Petter

Centralbankernas kamp mot den höga inflationen oroar investerare världen över. Vi inleder avsnittet med att sammanfatta börsutvecklingen och går igenom vad investerarna håller ögonen på nu.  När Vestum, som är ett förvärvsbolag inom ”bygg”, gästade podden i maj menade företagets VD Conny Ryk att de inte märkte av någon annalkande lågkonjunktur. Vestums aktie tog ett glädjeskutt när rapporten för det andra kvartalet presenterades i förra veckan. Conny kommenterar rapporten och utsikterna framåt i podcasten. Humle Småbolagsfonds förvaltare Petter Löfqvist gästar podcasten och berättar om sin förvaltningsstil, vad som får honom att köpa eller sälja ett innehav samt kommenterar fondens större innehav i Hexatronic, Trelleborg, AAK, Beijer Ref med flera. Podden leds av Daniel Ljungström   Podden skall inte ses som någon form av rådgivning. Podcasten spelas in i samarbete med gästerna. Alla värdepapper kan öka och minska i värde och i vissa fall kan hela det investerade beloppet förloras. Alla måste göra sin egen analys innan de investerar.
9/2/20221 hour, 23 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Allt om börsen och berättelsen om K2A

Podden inleds med en genomgång av vad som är i fokus för investerare nu. Avsnittets höjdpunkt är en längre intervju med Johan Knaust, grundare av det gröna fastighetsbolaget K2A. K2A är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning av egenproducerande hyresrätter och samhällsfastigheter som strävar efter att kombinera hög finansiell tillväxt med långsiktig hållbarhet och låga utsläpp. Johan inledde sin karriär, efter avslutade studier vid London School of Economics, på den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs. Efter ett par år återvände Johan till Sverige och började arbeta inom fastighetssektorn. 2013 grundade han fastighetsbolaget K2A. Podden leds av Daniel Ljungström Denna podcast är inspelad i samarbete med K2A. Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. Banking By De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskpreferenser. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys
8/26/20221 hour, 4 minutes, 6 seconds
Episode Artwork

Revolution Race med Paul och lite om börsen

Medias lampa har under veckan lyst på bolaget Revolution Race. Bolagets färgstarka grundare och VD Pernilla Nyrensten lämnade VD-rollen dagen innan kvartalsrapporten. Pernillas sorti från VD-rollen fick stor uppmärksamhet i media och bland investerare. Som tillförordnad VD utsågs Revolution Race styrelseordförande Paul Fischbein. Paul är avnittets gäst. Paul, med bakgrund från tretti.se, Pricerunner, Qliro o.s.v har enorm erfarenhet av e-handel. Han har också erfarenhet från roller som VD, styrelseordförande och investerare i en lång rad bolag. Vi pratar med Paul om hans erfarenheter från e-handel, branschens utveckling och inte minst om sista veckans händelser på Revolution Race. I vanlig ordning innehåller podden också en kortare genomgång av läget på börsen. Podden leds av Daniel Ljungström.    Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. 
8/19/202257 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Money Honey - Börsen, lyssnarfrågor och allt du behöver veta om skatt

Podden inleds med en genomgång av börsen och vad som är viktigt att hålla koll på just nu. Därefter blir det lyssnarfrågor. Vi har valt ut ett antal frågor från lyssnarna om bland annat favoritaktier, ”blankning” och private banking. Avslutningsvis intervjuas författaren och skattejuristen Emine Lundqvist. Emine är en av författarna till boken ” Money Honey - din ekonomiska och juridiska guide genom livet”. Boken fokuserar på de viktiga ekonomiska och juridiska frågor som kvinnor ställs inför. Vi frågar i podden vilka de vanligaste frågorna kvinnor har är och vad svaren på frågorna är. Vi pratar naturligtvis också skatt med Emine. Skatt är i fokus i valet. Vad tror Emine om skatten på ISK framåt? Blir det en ny förmögenhetsskatt? Vad kommer att hända med skattereglerna för fåmansbolag? Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. Daniel äger aktier i Investor. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskpreferenser. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys.
8/12/202259 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Så förvaltar ”de rika” och en introduktion till att investera i juridiska tvister

I dagens avsnitt summerar vi börsen och snacket inför börshösten.  ”De rika” eller närmare bestämt de som klassificieras som ”High Net Worth Individuals” har ofta investeringsportföljer med relativt låg risk. För att förvalta med låg risk investerar de gärna relativt stor andel av kapitalet i alternativa investeringar där samvariationen med börsen är låg. Ett exempel på en sådan investering kan vara tvistelösningsfinansiering. Det är en okänd investeringsform för de flesta men kanske inte för en del av ”de rika”. Vi träffar Oscar Holm från Litigium Capital för att höra mer om vad det är och hur det fungerar. Podden leds av Daniel Ljungström Intervjun möjliggörs genom ett samarbete mellan Litigium Capital Advisory AB  och Banking By Daniel. Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. Banking By Daniel äger inte aktier i Litigium Capital Advisory AB. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskpreferenser. Historisk avkastning är inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar kan förloras i sin helhet. Gör alltid en egen analys.
8/5/202238 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Veckans börs och sommarspecial med Andreas Stenbäck, VD Volati

I avsnittet får vi lära känna Volati och Volatis VD Andreas Stenbäck närmare. Volati är noterat på Nasdaq sedan 2016. Bolagets affärsidé är att skapa värde via förvärv av bolag med stabila kassaflöden och starka marknadspositioner för att därefter vidareutveckla dem. Andreas berättar i avsnittet mer om Volati , förvärvsstrategier, sin egen bakgrund och livet som VD. Innan intervjun med Andreas sammanfattar vi vad som är i fokus på börsen.  Intervjun möjliggörs genom ett samarbete mellan Volati AB  och Banking By Daniel. Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. Banking By Daniel äger inte aktier i Volati. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller kunskap. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys.
7/29/202254 minutes, 38 seconds
Episode Artwork

Investeringstips, börsen och sommarintervju med Bravidas VD Mattias Johansson

I avsnittet går vi igenom börsens utveckling samt tittar närmare på rapporterna från Mips, Volati och Bravida. Börsen har varit utmanande under 2022. Som investerare är det lätt att påverkas av den negativa psykologin som råder. Vi ger tips på hur det går att få mer struktur i sitt investerande och därmed öka chansen för ett bra resultat över tid.  Poddens sommargäst är Mattias Johansson, VD för Bravida. Bravida har cirka 12 000 anställda och levererar tjänster och produkter till fastigheter. Vi träffar Mattias i ett personligt samtal för att höra honom berätta om sig själv, sin karriär och Bravida. Intervjun möjliggörs genom ett samarbete mellan Bravida AB  och Banking By Daniel. Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. Banking By Daniel äger inte aktier i Bravida. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller kunskap. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys.
7/22/202255 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Lite om börsen och allt om MIPS

Det är ett kallt börsklimat men varmt i poddstudion. Podden inleds med en genomgång av börsläget och en förklaring till varför inflation är ett problem för börsbolagen. I och med att det är rapportperiod går vi igenom en fråga som många funderar på, ska jag jag köpa eller sälja efter rapport? PEAD (Post Earnings Announcement Drift) ger viss vägledning kring hur man kan tänka i den frågan. Därefter kommer vi till avsnittets huvudnummer. Vi fick besök i studion av Max Strandwitz och Karin Rosenthal som är CEO respektive CFO i Mips. Under 41 minuter får vi lära känna Mips närmare. Mips är specialiserade inom tillverkning av säkerhetshjälmar. Bolaget har ett egentuvecklat system (BPS) som skyddar mot rotationsrörelser och sneda träffar mot huvudet. De allra flesta har nog sett deras logga på en cykelhjälm och många har valt att investera i bolaget. Nu får vi höra allt om bolaget, dess utveckling och nya långsiktiga mål. Mips rapporterar torsdag 21 juli. "Special guest" i avsnittet är Linus Strandwitz. Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. Banking By De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskpreferenser. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys.
7/16/202258 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Allt om börsen och berättelsen om K-Fastigheter

Under cirka 15 minuter går vi igenom allt du behöver veta om börsen därefter kommer en fantastisk historia om Jacob Karlsson och företaget K-Fastigheter. K-Fastigheter har Erik Selin som ordförande och storägare. Det som började med en motocrosskada och en googling på passiva inkomster ledde till ett bolag som är noterat bland börsens större bolag ett par år senare. Hur Erik blev storägare är en talande historia. I podden svarar vi också på frågor som är börsen högt eller lågt värderad? Har risken på börsen ökat eller minskat efter nedgångarna? Har avkastningspotentialen framåt ökat eller minskat? Vad gör proffsen nu? Vad är viktigt att hålla ögonen på i veckan som kommer. Podden leds av Daniel Ljungström Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. Banking By De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskpreferenser. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys.
7/9/202254 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Så gör du din egen analys - enligt Mikael Syding

Mikael Syding var aktieanalytikern som blev förvaltare på hedgefonden Futuris i början av 2000-talet. Futuris utsågs bland annat till bästa hedgefond under perioden 2000-2009. Mikael lämnade fonden efter 15 år och har därefter gjort en mängd saker inriktat mot aktie- och finansmarknaden. Han poddar, skriver krönikor samt har startat en ny hedgefond. Han har också startat ”Finanskursen” där fokus är att lära deltagarna göra en bolagsanalys. I denna intervju ger vi er bland annat en inblick i vad som krävs för att ”göra sin egen analys”.    Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. Banking By De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskpreferenser. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys.
7/2/202248 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Börsen, lite börspsykologi och mycket VNV Global

På senare tid har nyhetsflödet handlat mycket om de stora kursförändringarna på aktiemarknaderna och riskerna för sämre tider och recession. I podden försöker vi oss på att göra en summering av utvecklingen. I osäkra tider agerar man som investerare lätt lite stressat och tenderar att fatta mindre bra beslut. Inom börspsykologin studeras vanliga fenomen och ”fel” som vi investerare ofta gör. Vi lyfter fram några av de vanligare ”felen” i avsnittet och ger perspektiv på dem. Avsnittets huvudnummer är att vi träffar investmentbolaget VNV Globals VD Per Brilioth. VNV Global investerar i onoterade digitala bolag som drar fördel av nätverkseffekter. Kända investeringar är bland annat den nuvarande investeringen i Voi och tidigare avyttrade Avito. Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. Banking By Daniel äger inte aktier i VNV Global AB. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskpreferenser. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys.
6/25/202241 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Vad händer med inflationen och vad gör hälso- och sjukvårdsbolag intressanta att investera i?

Betalt samarbete med Öhman Fonder. Är vi på väg mot den stora depressionen nu när inflationen rusar och alla oroar sig för högre räntor eller kan vi vänta oss ett mildare utfall? Sett till börsrörelserna verkar investerarna vara rejält nervösa. Vi pratar med Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder och får höra vad han ser framför sig för ekonomisk verklighet under de kommande åren. Därefter pratar vi närmare med Viktor Elmsjö som förvaltar fonden ”Öhman Hälsa och Ny Teknik” för att höra mer om hur han agerar i en miljö med orolig börs. Viktor berättar också hur han tänker när han väljer bolag. Vi får höra om bolag med hög ”innovationshöjd” som Bonesupport, Nordic Semiconductor, Integrum, Tobii Dynavox och Sedana Medical.     Intervjun möjliggörs genom ett samarbete mellan Banking By Daniel och Öhman Fonder AB. Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. Banking By Daniel äger inte aktier i Öhman Fonder AB. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskpreferenser. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Fondfaktablad och informationsbroschyr för Öhmans fonder finns på www.ohmanfonder eller telefon 08-407 58 00  
6/18/202258 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Har du vad som krävs för att bli entreprenör?

Professor Pontus Braunerhjelm vid Entreprenörskapsforum gästar podden för att förklara vad de beror på att vi i Sverige är så bra på entreprenörskap. Pontus beskriver också några gemensamma nämnare för entreprenörer som lyckas. För dem som vill starta sitt eget företag ger Pontus också några råd. Vi går därefter från teori till praktik. Sverige är bra på ”tech”. Det finns olika sorters tech. Vi har finansiell tech, medicinsk tech o.s.v. Det är den typen av bolag som utgör en stor del av de mindre noterade bolagen vi har i Sverige. Vi träffar i podden fintechbolaget Nowonomics VD Rutger Selin samt medtechbolaget AroCells VD Anders Hultman för att höra dem beskriva sina bolag och hur de arbetar för att växa.
6/11/20221 hour, 13 minutes, 33 seconds
Episode Artwork

Strategi med Thulin, kriterier för en bra VD enligt Anna Schauman och Tom Berggren berättar om globala listade Private Equity bolag

Podden inleds med att Erik Penser Banks strategiansvarige Jonas Thulin ger sin syn på läget i den globala ekonomin. Vidare berättar Tom Berggren, förvaltare av fonden Carnegie Listed Private Equity, allt som är värt att veta om börsnoterade Private Equity bolag. Tom kommenterar också några av fondens större innehav där bl a Warren Buffetts Berkshire Hathaway kan nämnas tillsammans med Blackstone och KKR & Co. I podden får vi också möta Anna Schauman. Anna är headhunter och arbetar på Novare Executive Search bl a med VD-rekryteringar. Vi försöker förstå vad som kan känneteckna en bra VD. Att identifiera en bra VD är ett viktigt moment för aktieinvesterare. VD:n är viktig för ett bolags utveckling. Vi lyckas tillsammans med Anna sätta några kriterierier som utgör grunden för ett lyckat VD:skap. Podden leds av Daniel Ljungström.
6/4/20221 hour, 35 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Kvartalet med Vestum, Claire förklarar ”kryptokrachen” och en annan sida av ”Ekonomigurun”

Vestums VD och huvudägare Conny Ryk gästar Podden och går igenom bolagets sista kvartal. Vestum äger många olika nischade bolag inom byggindustrin. Conny berättar om utmaningar, möjligheter och hur de tar sig an en osäker konjunktur. Många investerare känner sig osäkra på vart konjunkturen är på väg. Detta har lett främst till större nedgångar på senare tid på de finansiella marknaderna vilket inte minst synts på de nya marknaderna för kryptotillgångar. På flera håll ser man stora dramatiska prisfall. Av detta skäl träffar vi Claire Ingram Bogusz. Claire är docent vid Uppsala universitet och forskar bl. a. på "fintech" och ”krypto”. Hon försöker svara på våra frågor om vad som sker nu och vad vi kan se framför oss på längre sikt. Många får mycket investeringsinspiration om investeringar ifrån olika profiler på sociala medier. En som fångat mångas uppmärksamhet är ”Ekonomigurun”. I en längre intervju träffar vi ”Ekonomigurun” för att lära känna personen bakom alla filmer och inlägg.
5/28/20221 hour, 22 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Kvartalet med Storskogen, börs och marknad med Olle samt allt om TF Bank

Förvärvsbolaget Storskogen med 11 000 anställda och över 120 affärsenheter i flera länder har lämnat rapport för det första kvartalet. Storskogens VD Daniel Kaplan berättar om hur han och bolaget upplever affärsläget, konjunkturen och utsikterna framåt. Olle Qvarnström, känd aktiebloggare, twitterprofil och delägare i Svenska Medalj gästar podden för att berätta om den verklighet han möter som småföretagare men även sin syn på aktiemarknaden. Olle är känd aktiebloggare och en av grundarna till Finwire Media. Avslutningsvis träffar vi TF Banks VD Mattias Carlsson som berättar om hur det är att vara VD för TF Bank och hur de arbetar för att kunna bibehålla tillväxt och lönsamhet genom att hitta nischade strategier.
5/21/20221 hour, 38 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Allt du behöver veta om ränta och inflation - Erik förklarar varför hans största innehav är Embracer Camurus och Bonesupport - Ett nedslag i verkligheten

Det är oroligt på världens börser. Inflation och räntor skapar osäkerhet. I podden får du en ränte- och inflationsskola signerad Christer Käck. Christer har jobbat med räntemarknaden sedan 1976 och vet allt om räntor och inflation som är värt att veta. Nu får du chans att ta del av hans kunskap. Erik Bertilsson, förvaltatare av fonden Lancelot Avalon, berättar om hur han tänker både i det kortare perspektivet som förvaltare men även det längre. Vi får också höra hur det gått för Flexqube under det första kvartalet.
5/14/20221 hour, 32 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Per H Börjesson, Om Investmentbolaget Spiltan AB och strategin för att bli miljonär även när inflationen tar fart

Per H. Börjesson är legendaren som grundat Investment AB Spiltan samt författat en rad böcker om sparande, Bland titlarna kan "Så här blir du miljonär i hängmattan" nämnas. Per är djupt påverkad av Warren Buffett. I denna intervju berättar Per om sin investeringsfilosofi och hur det kommer sig att han väljer att inte följa Warrens strategi fullt ut. Investment AB Spiltan investerar exempelvis i onoterade teknikbolag samt fastigheter och är huvudägare i Spiltan Fonder. Per får också naturligtvis berätta om hur alla kan bli miljonärer genom sparande samt hur han ser på strategin när inflationen är hög och räntor höjs.  
5/7/202237 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Kvartalet med Jenny, utländska aktier med Henrik och konst(-iga) investeringar med Peder

I podden träffar vi Jenny Sjödahl som är VD för Beijer Group. Jenny har inte varit VD så länge för Beijer Group och har kastats rakt in i hetluften med stor efterfrågan från kunder men med samtidiga utmaningar att hitta alla komponenter som behövs för att sätta samman de produkter företaget säljer. Vi träffar vidare Henrik Andersson som förvaltar  fonden Didner & Gerge Global. Förutom att vi får vet vilken en av hans favoritaktier är, berättar Henrik även om hur han agerar när inflationen är så pass hög som den är nu. Ibland kan det vara roligt att investera i annat än aktier. Vi samtalar med antik- och konstexperten Peder Lamm om att investera i modern konst, äldre konst samt digital konst som NFT:er.
4/30/20221 hour, 19 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Kvartalet med Flat och utdelningsaktier med Marcus

Är du nyfiken på vilka utdelningsaktier Marcus Hernhag har som favoriter just nu är det här podden för dig. Marcus Hernhag är författaren, poddaren och investeraren som de flesta aktieintresserade stött på i något sammanhang. I dagens podd gästar Marcus podden för att prata om sin nya frihet, hur han tänker när han väljer aktier, vilka hans favoriter är just nu och en massa annat. Han får också lämna en recension på boken Poor Dad/Rich Dad. Podden gästas också av Hanna Wachtmeister, VD Flat Capital, som berättar om sista kvartalet. Flat Capital investerar i onoterade aktier och vi är nyfikna på hur den marknaden utvecklats i den oro som varit de sista månaderna.
4/23/202246 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Bygg en förmögenhet : investera i investmentbolag med ibindex

Att investera i investmentbolag är väldigt populärt. Det finns goda skäl för det. Under de sista 5 åren har investmentbolag som grupp slagit börsen med råge. Traditionellt fina bolag som Investor har haft bra utveckling och nyare bolag som Creades har gjort investeringar som imponerat. Investmentbolagen erbjuder investerare med mindre kapital att få exponering mot exempelvis onoterade aktier som annars inte skulle vara möjliga att investera i. Dock, sista året har det varit skakigare och utvecklingen har hackat en aning. I podden träffar vi författaren av boken ”Bygg en förmögenhet – investera i investmentbolag” Marcus Fridell och grundaren till det populära investmentbolagsindexet  ibindex Johan Hertz  för att diskutera allt en investerare behöver veta om investmentbolag. Gästerna ger också förslag på nybörjarportföljer med investmentbolag.
4/16/20221 hour, 11 minutes, 25 seconds
Episode Artwork

Är metaverse, NFT, krypto och blockkedjor framtiden (och hur investerar man i det)?

Vad är metaverse och hur hänger det samman med NFT:er, blockkedjor och krypto och hur kan man tänka som investerare kring det? För hjälpa till att reda ut både vad det är och vilka bolag som kan vara i fokus för utvecklingen bjöd vi in Simon Campanello och Rebecca Allen Lamptey. Simon är teknikjournalist på tidningen Ny Teknik där han också driver podden ”Amaras Lag”. Rebecca är heltidsinvesterare. Avsnittet är till för den som vill börja närma sig metaverse och det som hänger ihop med det. Podden leds av Daniel Ljungström.
4/9/202251 minutes, 2 seconds
Episode Artwork

Vestum och Spiltan Fonder siktar mot stjärnorna

I dagens podd träffar vi Spiltan Fonders grundare Erik Brändström. Erik grundade Spiltan fonder i början av 2000-talet. En av de första fonderna Spiltan startade var Spiltan Aktiefond Stabil. Resultaten har varit bra. Fondranking ger fonden högsta betyg på 10 år, 5 år och 3 år. Dessutom blev Aktiefond Stabil årets Sverigefond 2021 enligt Morningstar. Vi pratar med Erik om hans investeringsstil och vad han fokuserar på just nu när det är oroligt på börsen. Ungefär samtidigt som Erik startade Spiltan Fonder startade Conny Ryk sitt första företag. Sedan dess har han haft ett mycket framgångsrikt entreprenörskap som ledde till att han numera leder serieförvärvaren Vestum. Vi pratar med Conny om hur han navigerar Vestum i den här miljön. Med oss för att prata med Conny har vi också Erik Penser Banks analytiker Alexander Vilval. Vi passar på att fråga Alexander vad han håller ögonen på i den osäkra miljön vi har nu. Podden börjar dock med ett samtal med Fredrik Persson som representerar Family-officet Swedia Capital. Vi pratar med Fredrik hur de navigerar nu och vart de lägger fokus.
4/2/20221 hour, 38 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Kvalitetsbolag, börsnoteringar och lite lyx

Det här avsnittet är ett samarbete med Carnegie Fonder och Spotlight Group. Under 2021 var det en våg av noteringar på de svenska börserna. Närmare 150 bolag kom till de olika marknaderna. Vi träffar Spotlight Groups VD Peter Goetze för att prata om vad som triggade antalet börsnoteringar och vad vi kan förvänta oss framåt. Vi träffar också  Carnegie Fonders förvaltare Simon Reinius för att prata om globala aktier och hans definition av ett kvalitetsbolag. Han definierar Alphabet (Google), Adidas och exempelvis John Deere som kvalitetsbolag. Ett litet urval av svenskar, de med högst inkomst, får tidningen Connoisseur i brevlådan. Vi har bjudit in Peder Lamm, tidningens Senior editor, för att prata om dels vem som får tidningen och dels vad det står i den och vilka vanor de rika har.   
3/26/20221 hour, 14 minutes, 16 seconds
Episode Artwork

Banking By Daniel avsnitt 1 - Något för alla investerare

Veckans podd görs i samarbete med Flexqube och Lannebo Fonder. Vi diskuterar hur det är att leda ett bolag i oroliga tider samt hur det är att vara kapitalförvaltare när vi har så dramatisk utveckling på världens börser som det varit sista månaderna. Vi träffar Flexqubes VD Anders Fogelberg som berättar hur han agerar. Lannebo Fonders förvaltare Charlotta Faxén gästar också podden för att svara på frågan hur hon agerar i sina fonder i samband med den kris som råder. I dagens avsnitt fördjupar vi oss tillsammans med klockexperten Tony Frank bland annat i vad som driver priserna. 
3/19/20221 hour, 12 minutes, 42 seconds