Winamp Logo
Barnrättspodden Cover
Barnrättspodden Profile

Barnrättspodden

Swedish, Children-Kids, 3 seasons, 14 episodes, 12 hours, 41 minutes
About
I Barnrättspodden möter Brinn för barnens ordförande Jessica Ivarsson och Nicolina Holk flera fantastiska gäster och lyfter olika ämnesområden när det gäller barn i utsatthet. Syftet med podden är att bidra med informationsspridning, kunskap och förståelse när det kommer till hur utsatta barns situation ser ut i Sverige idag och vad som krävs för att förändringar ska ske! Debatten och strålkastarljuset gällande utsatta barns situation och deras omedelbara behov till förändring får aldrig ta slut! Barnen är vår framtid. Podden kommer bland annat gästas av Maria Lundberg som utsattes för sexuella övergrepp som barn. Björn Tingberg, sjuksköterska och psykoterapeut som skrivit boken "När små barn far illa - fysiskt våld, sexuella övergrepp och försummelse.” Och Tomas Kaya, vuxet maskorbarn, föreläsare och uppskattad förskolepedagog som öppet talar om barns utsatthet i samhället. ”Jag vill att alla barn i utsatthet ska veta att vi kämpar för dem. Och jag vill att alla vuxna ska förstå att vi måste kämpa för dem.” - Nicolina Holk ”Jag vill att podden ska sprida kunskap gällande vårt samhälles mest sårbara och rättslösa, vilket är barn som lever i någon form av utsatthet. Kunskap leder till förändring och det måste ske en förändring NU.  Barn i utsatthet har inte tid att vänta!” - Jessica Ivarsson Podden är ett samarbete mellan Jessica Ivarsson, vuxet maskrosbarn och ordförande i Brinn för barnen och Nicolina Holk, vuxet maskrosbarn och bloggare. Instagram: @nicolinaholk @brinnforbarnen Webbplats: https://brinnforbarnen.se/ https://www.devote.se/NicolinaHolk Tack för att ni lyssnar! Hosted on Acast. See acast.com/privacy (https://acast.com/privacy) for more information.
Episode Artwork

I veckans poddavsnitt gästas vi av Michael Tärnfalk, lektor i socialt arbete. Han har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur socionomutbildningen bör förändras.

I veckans poddavsnitt gästas vi av Michael Tärnfalk, lektor i socialt arbete. Han har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur socionomutbildningen bör förändras och med detta: • Föreslå nya eller ändrade examensmål för socionomexamen för att studenterna ska få den kunskap och förmåga som krävs för att dels förebygga att barn och unga börjar begå brott, dels bryta en brottslig utveckling och förebygga återfall i brott.• Kartlägga vilka möjligheter som finns inom högskolan att specialisera sig i socialt arbete eller motsvarande inom området ungdomsbrottslighet och bedöma om det finns behov av ytterligare specialiseringar, samt i sådana fall föreslå vilkaTärnfalk är övertygad om att man idag inte har den kompetensen som behövs inom Socialtjänsten. Ett otroligt intressant samtal med Tärnfalk som ni måste lyssna på!Vi beklagar att ljudet är av lite sämre kvalitet detta avsnitt. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
4/14/202459 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Vi samtalar med Advokaten Annakarin Jannisa om barn som är tvångsomhändertagna men som riskerar att utvisas med sina biologiska föräldrar

I dagens poddavsnitt har vi med ossAdvokaten Annakarin Jannisa som just nu är engagerad i fallet Nella tillsammans med oss i Brinn för barnen. Annakarin och vi i Brinn för barnen har samarbetat och samarbetar just nu i flera liknande ärenden som Nella. I dagens avsnitt så pratar vi om barn som riskerar att utvisas tillsammans med sina vårdnadshavare trots att barnen är tvångsomhändertagna från föräldrarna. Socialtjänsten har tagit ett beslut att barnen far illa hos de biologiska föräldrarna men sen beslutar Migrationsverket att gå över det beslutet och utvisa barnen med de olämpliga föräldrarna. En lagstiftning som krockar med en annan, men där utlänningslagen trumfar vår LVU-lagstiftning. Hur kan det få se ut såhär?Barn i denna situation är i princip rättslösa.Annakarin har dock tillsammans med oss lyckats rädda kvar flera av de här barnen som lever i denna utsatthet.Annakarin har huvudsaklig inriktning och erfarenhet av brottmål och uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och boutredningsman. Vidare har hon särskild kompetens inom migrationsrätt och har biträtt många klienter som erhållit uppehållstillstånd.Lyssna på dagens viktiga avsnitt med en kompetent och handlingskraftig advokat.Trevlig lyssningUlrika och Jessica Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
2/23/202452 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Vi samtalar med Rebecca Lagh och Mikael Thörn om att det nu har gått 1 år sedan Tintin mördades av sin pappa.

Det är dags för säsong 3 av Barnrättspodden!På söndag kan ta del av säsongens första avsnitt- Vad har hänt sedan dess att Tintin mördades. Tillsammans med oss Jessica Ivarsson, ordförande i Brinn för barnen och advokat Ulrika Wangle gästas vi av advokat Rebecca Lagh och Mikael Thörn, enhetschef- Jämställdshetsmyndigheten Vi samtalar om att det nu har gått 1 år sedan Tintin mördades av sin pappa. Tintin var rädd för sin pappa och ville inte träffa honom utifrån våldsamma situationer, vilket han hade noga uttryckt men som domstolen vägrade lyssna på. Samtidigt som det var exakt ett år sedan Tintin mördades, dör en 9-årig pojke och pojkens pappa är numera häktad för mord. Trots att det har utlovats förändring av regering och riksdag har det inte skett några förändringar för att skydda barnen. Föräldrarätten står fortsatt starkare än barnens rättigheter. Det måste till att föräldrar med våldskapital, missbruk, psykisk ohälsa m m inte ska tillerkännas oövervakade umgängen med barnen och i många fall att umgängen inte alls ska utdömas. Framför allt så måste domstolarna LYSSNA PÅ BARNEN och agera utifrån den fruktansvärda situation och rädslor som finns hos barnen. Det har av advokater, ideella föreningar och andra aktörer framställs och presenterats konkreta förslag till förändring såsom - utbildning hos domare samt att denna årligen uppdateras, exempelvis trauma, anknytning, våld och våldets konsekvenser, missbruk, psykisk ohälsa etcetera. - tvångsumgänge måste upphöra. Barn är de enda brottsoffer som tvingas till umgänge. Det ska finnas en presumtion för att det inte ska vara umgänge när det förekommit våld mot barnet eller den andra föräldern. -barn i vårdnadstvister ska få ett eget ombud som kan föra deras talan under processen annars finns det en oerhörd stor risk att barnets vilja inte tas på allvar.När kommer vi få se att barnens rättigheter stärks? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
1/21/202449 minutes, 23 seconds