Winamp Logo
Bánh Xe Luân Hồi Cover
Bánh Xe Luân Hồi Profile

Bánh Xe Luân Hồi

Vietnamese, Religion, 1 season, 53 episodes, 3 days, 22 hours, 14 minutes
About
Chào mừng các bạn đến với Podcast về Phật học – Bánh Xe Luân Hồi. Kênh podcast của mình sẽ đăng tải những bài giảng, lời dạy của các vị Thiền Sư, đặc biệt là Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, một người mà mình cực kỳ quý mến và hết lòng ngưỡng mộ. Khi tìm kiếm các bài giảng của Thiền Sư trên các nền tảng podcast thì mình không thấy có kênh nào chia sẻ. Chính vì thế, với mong muốn các lời dạy, pháp thoại của Thiền Sư được lan toả mạnh mẽ đến người Việt Nam trong và ngoài nước . . . -Mình mong những gì mình góp nhặt đây sẽ gúp bạn được ít nhiều gì đó, chỉ vậy thôi ... https://linktr.ee/banhxeluanhoi
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 50 - Tình Thương Có Thể Thành Tù Ngục - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 50 - Tình Thương Có Thể Thành Tù Ngục - TS Thích Nhất Hạnh (12-06-1994, Làng Mai) - Link youtube tập 50 Làng Mai: https://bit.ly/424v8TF
1/25/20241 hour, 35 minutes, 15 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 49 - Si Mê Là Kẻ Thù Lớn Nhất - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 49 - Si Mê Là Kẻ Thù Lớn Nhất - TS Thích Nhất Hạnh (09-06-1994, Làng Mai) - Link youtube tập 49 Làng Mai: https://bit.ly/3O11RUf
1/24/20241 hour, 27 minutes
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 48 - Chuyển Hoá Gốc Rễ Của Tâm - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 48 - Chuyển Hoá Gốc Rễ Của Tâm - TS Thích Nhất Hạnh (05-06-1994, Làng Mai) - Link youtube tập 48 Làng Mai: https://bit.ly/47tMGK4
1/23/20241 hour, 38 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 47 - Tai Hoạ Của Dục Lạc - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 47 - Tai Hoạ Của Dục Lạc - TS Thích Nhất Hạnh (02-06-1994, Làng Mai) - Link youtube tập 47 Làng Mai: https://bit.ly/3HjFmWC
1/22/20241 hour, 45 minutes, 59 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 46 - Kiến Tánh - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 46 - Kiến Tánh - TS Thích Nhất Hạnh (29-05-1994, Làng Mai) - Link youtube tập 46 Làng Mai: https://bit.ly/3vFVn6C
1/21/20241 hour, 23 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 45 - Nhiều Tiền Chưa Chắc Đã Hạnh Phúc - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 45 - Nhiều Tiền Chưa Chắc Đã Hạnh Phúc - TS Thích Nhất Hạnh (26-05-1994, Làng Mai) - Link youtube tập 45 Làng Mai: https://bit.ly/3RVozOv
1/20/20241 hour, 21 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 44 - Đức Tin Phát Xuất Từ Trí Tuệ - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 44- Đức Tin Phát Xuất Từ Trí Tuệ - TS Thích Nhất Hạnh (19-05-1994, Làng Mai) - Link youtube tập 44 Làng Mai: https://bit.ly/49aEVdp
1/19/20241 hour, 29 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 43 - Đức Tin là Quá Trình Khám Phá - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 43 - Đức Tin là Quá Trình Khám Phá - TS Thích Nhất Hạnh (15-05-1994, Làng Mai) - Link youtube tập 43 Làng Mai: https://bit.ly/48y4ghf
1/18/20241 hour, 21 minutes, 29 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 42 - Kinh Quán Niệm Hơi Thở - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 42- Kinh Quán Niệm Hơi Thở - TS Thích Nhất Hạnh (01-05-1994, Làng Mai) - Link youtube tập 42 Làng Mai: https://bit.ly/3RRBUYe
1/17/20241 hour, 21 minutes, 36 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 41 - Còn Thở Được Là Hạnh Phúc Lớn - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 41- Còn Thở Được Là Hạnh Phúc Lớn - TS Thích Nhất Hạnh (28-04-1994, Làng Mai) - Link youtube tập 41 Làng Mai: https://bit.ly/3tX60S4
1/16/20241 hour, 57 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 40 - Ước Muốn Thực Sự Của Mình Là Gì? - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 40- Ước Muốn Thực Sự Của Mình Là Gì? - TS Thích Nhất Hạnh (21-04-1994, Làng Mai) - Link youtube tập 40 Làng Mai: https://bit.ly/41WgRs4
1/15/20241 hour, 22 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 39 - Hãy Thôi Đầu Độc Tâm Mình - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 39- Hãy Thôi Đầu Độc Tâm Mình - TS Thích Nhất Hạnh (17-04-1994, Làng Mai) - Link youtube tập 39 Làng Mai: https://bit.ly/4aYfiOn
1/14/20241 hour, 22 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 38 - Hãy Tự Bảo Vệ Mình - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 38- Chết Khát Bên Cạnh Bờ Sông - TS Thích Nhất Hạnh (14-04-1994, Làng Mai) - Link youtube tập 38 Làng Mai: https://bit.ly/3TRZU02
1/13/20241 hour, 49 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 37 - Chết Khát Bên Cạnh Bờ Sông - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 37- Chết Khát Bên Cạnh Bờ Sông - TS Thích Nhất Hạnh (10-04-1994, Làng Mai) - Link youtube tập 37 Làng Mai: https://bit.ly/47yxGKL
1/13/20241 hour, 26 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 36 - Không Có Đường Đi là Khổ - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 36 - Không Có Đường Đi là Khổ - TS Thích Nhất Hạnh (07-04-1994, Làng Mai) - Link youtube tập 36 Làng Mai: https://bit.ly/38fWgYp
5/10/20221 hour, 51 minutes, 11 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 35 - Lần Đầu và Lần Cuối - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 35 - Lần Đầu và Lần Cuối - TS Thích Nhất Hạnh (03-04-1994, XT, LM) - Link youtube tập 35 Làng Mai: bit.ly/3KEQFrT
5/10/20221 hour, 43 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 34 - Kinh Kim Cương - Chìa Khoá Đập Tan Vọng Tưởng - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 34 - Kinh Kim Cương - Chìa Khoá Đập Tan Vọng Tưởng - TS Thích Nhất Hạnh (31-03-1994) - Link youtube tập 34 Làng Mai: https://bit.ly/3LZVcqf
5/10/20221 hour, 32 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 33 - Khổ vì Vọng Tưởng - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 33 - Khổ vì Vọng Tưởng - TS Thích Nhất Hạnh (27-03-1994, Xóm Hạ, Làng Mai) - Link youtube tập 33 Làng Mai: https://bit.ly/3Furpn4
5/10/20221 hour, 29 minutes
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 32 - Vượt Qua Cảm Xúc Tiêu Cực - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 32 - Vượt Qua Cảm Xúc Tiêu Cực - TS Thích Nhất Hạnh (24-03-1994, XT, Làng Mai) - Link youtube tập 32 Làng Mai: https://bit.ly/3w8PLQt
5/10/20221 hour, 25 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 31 - Lo Lắng là Căn Bệnh của Thời Đại - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 31 - Lo Lắng là Căn Bệnh của Thời Đại - TS Thích Nhất Hạnh (20-3-1994, XT, Làng Mai) - Link youtube tập 31 Làng Mai: https://bit.ly/3Fukg6p
5/10/20221 hour, 25 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 30 - Hầm Lửa thành Hồ Sen - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 30 - Hầm Lửa thành Hồ Sen - TS Thích Nhất Hạnh (17-03-1994, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 30 Làng Mai: https://bit.ly/3FAmMrB
5/10/20221 hour, 41 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 29 - Chỉ và Quán - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 29 - Chỉ và Quán - TS Thích Nhất Hạnh (13-03-1994, Xóm Hạ, Làng Mai) - Link youtube tập 29 Làng Mai: https://bit.ly/3ytj81q
5/10/20221 hour, 45 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 28 - Tiếp Xúc và Trị Liệu - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 28 - Tiếp Xúc và Trị Liệu - TS Thích Nhất Hạnh (10-3-1994, X Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 28 Làng Mai: https://bit.ly/3Fv2WOx
5/10/20221 hour, 45 minutes, 17 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 27 - Những Lợi Lạc của Chánh Niệm - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 27 - Những Lợi Lạc của Chánh Niệm - TS Thích Nhất Hạnh (6-3-19994, XH, LM) - Link youtube tập 27 Làng Mai: https://bit.ly/3Dicg6e
10/6/20211 hour, 37 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 26 - Ngũ Uẩn và Thiền Ăn - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 26 - Ngũ Uẩn và Thiền Ăn - TS Thích Nhất Hạnh (03-03-1994, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 26 Làng Mai: https://bit.ly/3FdlNNr
10/4/20211 hour, 31 minutes, 9 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 25 - Can Đảm Nhìn Vào Khổ Đau - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 25 - Can Đảm Nhìn Vào Khổ Đau - TS Thích Nhất Hạnh (20-02-1994, Xóm Hạ, Làng Mai) - Link youtube tập 25 Làng Mai: https://bit.ly/3zOVjhl
9/28/202158 minutes, 7 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 24 - Niềm Tin Nơi Tam Bảo - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 24 - Niềm Tin Nơi Tam Bảo - TS Thích Nhất Hạnh (17-02-1994, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 24 Làng Mai: https://bit.ly/3ENeOdX
9/25/20211 hour, 40 minutes, 45 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 23 - Bốn Tâm Vô Lượng - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 23 - Bốn Tâm Vô Lượng - TS Thích Nhất Hạnh (13-02-1994, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 23 Làng Mai: https://bit.ly/2XVeM2X
9/24/20211 hour, 30 minutes, 30 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 22 - Chân Tâm Duyên Sinh - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 22 - Chân Tâm Duyên Sinh - TS Thích Nhất Hạnh (06-02-1994, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 22 Làng Mai: https://bit.ly/3nXj0lw
9/22/20211 hour, 56 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 21 - Giáo Lý Nhân Duyên - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 21 - Giáo Lý Nhân Duyên - TS Thích Nhất Hạnh(03-02-1994, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 21 Làng Mai: https://bit.ly/2MRou0H
2/4/20212 hours, 20 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 20 - Cánh Cửa Giải Thoát Thứ Ba-Vô Tác - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 20 - Cánh Cửa Giải Thoát Thứ Ba-Vô Tác - TS Thích Nhất Hạnh(30-1-1994, LM) - Link youtube tập 20 Làng Mai: https://bit.ly/2YGjKNW
2/4/20211 hour, 30 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 19 - Ba Cánh Cửa Giải Thoát - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 19 - Ba Cánh Cửa Giải Thoát - TS Thích Nhất Hạnh(27-1-1994, XT, Làng Mai) - Link youtube tập 19 Làng Mai: https://bit.ly/3tsfIHe
2/4/20211 hour, 28 minutes, 20 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 18 - Ta Đang Làm Gì Đây? Năm Pháp Thiền Lạy - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 18 - Ta Đang Làm Gì Đây? Năm Pháp Thiền Lạy - TS Thích Nhất Hạnh(23-1-1994) - Link youtube tập 18 Làng Mai: https://bit.ly/2MYdmPG
2/4/20211 hour, 16 minutes, 26 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 17 - Tam Pháp Ấn - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 17 - Tam Pháp Ấn - TS Thích Nhất Hạnh(20-1-1994, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 17 Làng Mai: https://bit.ly/39KPZlm
2/4/20211 hour, 40 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 16 - Quán Niệm về Pháp - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 16 - Quán Niệm về Pháp - TS Thích Nhất Hạnh(13-1-1994, LM) - Link youtube tập 16 Làng Mai: https://bit.ly/36GbMJa
2/4/20211 hour, 16 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 15 - Quán Chiếu Tâm Hành - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 15 - Quán Chiếu Tâm Hành - TS Thích Nhất Hạnh(09-01-1994, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 15 Làng Mai: https://bit.ly/2Lh4T9x
2/4/20211 hour, 2 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 14 - Quán Chiếu Cảm Thọ - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 14 - Quán Chiếu Cảm Thọ - TS Thích Nhất Hạnh(19-12-1993, XM, Làng Mai) - Link youtube tập 14 Làng Mai: https://bit.ly/39JValF
2/4/20211 hour, 17 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 12 - Chánh Niệm và Năm Giới - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 12 - Chánh Niệm và Năm Giới - TS Thích Nhất Hạnh(19-12-1993, XM, Làng Mai) - Link youtube tập 12 Làng Mai: https://bit.ly/3tqQusI
2/4/20211 hour, 19 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 11 - Chánh Niệm (Phần II) - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 11 - Chánh Niệm (Phần II) - TS Thích Nhất Hạnh(26-12-1993, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 11 Làng Mai: https://bit.ly/3cw1Gyg
2/1/20211 hour, 33 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Đức Phật Và Phật Pháp - Phần 4 (phần cuối) [ 33 - 44 ]

Đức Phật Và Phật Pháp - Phần 4 (phần cuối) [ 33 - 44 ] Một bên là yêu thương và bên kia là ghét bỏ, hoặc bờ này là hạnh phúc và bờ bên kia là không hạnh phúc. Theo trung đạo thì yêu, ghét, hạnh phúc, đau khổ, chỉ là những cảm giác thuần túy. Một khi đạt được sự hiểu biết này, tâm sẽ không còn dễ bị lôi cuốn, không còn bị dính mắc vào các cảm giác đó nữa. Đấy là sự thực hành để hiểu rõ tâm không nuôi dưỡng bất kỳ cảm giác nào cũng không chấp giữ, dính mắc vào chúng, được như thế, tâm sẽ tự do trôi xuôi theo dòng nước, không gặp một chút chướng ngại nào, cuối cùng trôi vào đại dương Niết bàn. Nguồn audio: https://bit.ly/2JuVNW4
12/5/20205 hours, 32 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Đức Phật Và Phật Pháp - Phần 3 [ 23 - 32 ]

Đức Phật Và Phật Pháp - Phần 3 [ 23 - 32 ] Một bên là yêu thương và bên kia là ghét bỏ, hoặc bờ này là hạnh phúc và bờ bên kia là không hạnh phúc. Theo trung đạo thì yêu, ghét, hạnh phúc, đau khổ, chỉ là những cảm giác thuần túy. Một khi đạt được sự hiểu biết này, tâm sẽ không còn dễ bị lôi cuốn, không còn bị dính mắc vào các cảm giác đó nữa. Đấy là sự thực hành để hiểu rõ tâm không nuôi dưỡng bất kỳ cảm giác nào cũng không chấp giữ, dính mắc vào chúng, được như thế, tâm sẽ tự do trôi xuôi theo dòng nước, không gặp một chút chướng ngại nào, cuối cùng trôi vào đại dương Niết bàn. Nguồn audio: https://bit.ly/2JuVNW4
12/5/20202 hours, 53 minutes, 34 seconds
Episode Artwork

Đức Phật Và Phật Pháp - Phần 2 [ 13 - 22 ]

Đức Phật Và Phật Pháp - Phần 2 [ 13 - 22 ] Một bên là yêu thương và bên kia là ghét bỏ, hoặc bờ này là hạnh phúc và bờ bên kia là không hạnh phúc. Theo trung đạo thì yêu, ghét, hạnh phúc, đau khổ, chỉ là những cảm giác thuần túy. Một khi đạt được sự hiểu biết này, tâm sẽ không còn dễ bị lôi cuốn, không còn bị dính mắc vào các cảm giác đó nữa. Đấy là sự thực hành để hiểu rõ tâm không nuôi dưỡng bất kỳ cảm giác nào cũng không chấp giữ, dính mắc vào chúng, được như thế, tâm sẽ tự do trôi xuôi theo dòng nước, không gặp một chút chướng ngại nào, cuối cùng trôi vào đại dương Niết bàn. Nguồn audio: https://bit.ly/2JuVNW4
12/5/20205 hours, 34 minutes, 51 seconds
Episode Artwork

Đức Phật Và Phật Pháp - Phần 1 [ 1 - 12 ]

Đức Phật Và Phật Pháp - Phần 1 [ 1 - 12 ] Một bên là yêu thương và bên kia là ghét bỏ, hoặc bờ này là hạnh phúc và bờ bên kia là không hạnh phúc. Theo trung đạo thì yêu, ghét, hạnh phúc, đau khổ, chỉ là những cảm giác thuần túy. Một khi đạt được sự hiểu biết này, tâm sẽ không còn dễ bị lôi cuốn, không còn bị dính mắc vào các cảm giác đó nữa. Đấy là sự thực hành để hiểu rõ tâm không nuôi dưỡng bất kỳ cảm giác nào cũng không chấp giữ, dính mắc vào chúng, được như thế, tâm sẽ tự do trôi xuôi theo dòng nước, không gặp một chút chướng ngại nào, cuối cùng trôi vào đại dương Niết bàn. Nguồn audio: https://bit.ly/2JuVNW4
12/5/20205 hours, 32 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 10 - Chánh Niệm (Phần I) - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 10 - Chánh Niệm (Phần I) - TS Thích Nhất Hạnh(23-12-1993, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 10 Làng Mai: https://bit.ly/39GuMcM
12/2/20201 hour, 20 minutes, 4 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 09 - Chánh Ngữ và Chánh Nghiệp - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 09 -  Chánh Ngữ và Chánh Nghiệp - TS Thích Nhất Hạnh(19-12-1993, XM, Làng Mai) - Link youtube tập 9 Làng Mai: https://bit.ly/3gciKsG
12/2/20201 hour, 22 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 08 - Chánh Ngữ - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 08 - Chánh Ngữ  - TS Thích Nhất Hạnh(16-12-1993, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 8 Làng Mai: https://bit.ly/39IZ6mV
12/2/20201 hour, 35 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 07 - Chánh Tư Duy - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 07 - Chánh Tư Duy - TS Thích Nhất Hạnh(12-12-1993, Xóm Thượng, Làng Mai) - Link youtube tập 7 Làng Mai: https://bit.ly/33L3m1M
12/2/20201 hour, 37 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 06 - Đạo Đế và Chánh Kiến - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 6 - Đạo Đế và Chánh Kiến - TS Thích Nhất Hạnh(09-12-1993, XT, Làng Mai) - Link youtube tập 6 Làng Mai: https://bit.ly/3lJhy1g
12/2/20201 hour, 37 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 05 - Tứ Diệu Đế và Chánh Kiến - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 05 - Tứ Diệu Đế và Chánh Kiến - TS Thích Nhất Hạnh(05-12-1993, XH, Làng Mai) - Link youtube tập 5 Làng Mai: https://bit.ly/3lEFOkZ
12/1/20201 hour, 27 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 04 - Tứ Diệu Đế (Phần II) - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 04 - Tứ Diệu Đế (Phần II) - TS Thích Nhất Hạnh 02-12-1993, Xóm Thượng, Làng Mai - Link youtube tập 4 Làng Mai: https://bit.ly/2LbiajJ
12/1/20201 hour, 37 minutes, 10 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 03 - Tứ Diệu Đế (Phần I) - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 03 - Tứ Diệu Đế (Phần I) - TS Thích Nhất Hạnh(28-11-1993, Làng Mai) - Link youtube tập 3 Làng Mai: https://bit.ly/3qwUS8b
12/1/20201 hour, 28 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 02 - Lý Duyên Khởi - TS Thích Nhất Hạnh

Phật Pháp Căn Bản Tập 2 - Lý Duyên Khởi - TS Thích Nhất Hạnh (21-11-1993, Làng Mai) - Link youtube tập 2 Làng Mai: https://bit.ly/2L4fVyp
12/1/20201 hour, 10 minutes, 3 seconds
Episode Artwork

Phật Pháp Căn Bản Tập 01 - Học Kinh Điển Phải Khôn Ngoan - TS Thích Nhất Hạnh

 Phật Pháp Căn Bản Tập 1 - Học Kinh Điển Phải Khôn Ngoan - TS Thích Nhất Hạnh (21-11-1993, Làng Mai) - Link youtube tập 1 Làng Mai: https://bit.ly/33MFcnj
12/1/20201 hour, 18 minutes, 49 seconds