Winamp Logo
AWR: Sundanese / Bahasa Sunda Cover
AWR: Sundanese / Bahasa Sunda Profile

AWR: Sundanese / Bahasa Sunda

su, Religion, 1 season, 60 episodes, 1 day, 4 hours, 57 minutes
About
Current radio program in Sundanese from Adventist World Radio
Episode Artwork

Ngajaga Kasehatan jeung Kabugaran; Hirup Putra-putri Gusti

Kumaha ngajagi kasehatan urang; Hirup umat percaya Gusti
12/9/202329 minutes
Episode Artwork

Wadah runtah organik jeung anorganik; Identitas

Kumaha cara micen rupa-rupa runtah; identas umat percaya
12/8/202329 minutes
Episode Artwork

Ngajauhkeun Nyeri sirah; Awewe Siro Fenisia

cara nu efektif keur ngungukulan nyeri sirah; iman urang kafir ti Siro Fenisia
12/7/202329 minutes
Episode Artwork

SUNBN_VOHx_20231206_4

12/6/202328 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Hasiat daun kelor; Ulah Isin dongkap ka MantenNa

Hasiat daun kelor; tong isin dongkap ka Gusti
12/5/202328 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Daun Kaca Beling; Gusti nu menang jeung Iblis nu Eleh

Hasiat daun kaca beling; Gusti nu kawasa
12/4/202328 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Hasiat daun kucubung Gusti nyalametken

Hasiat daun kucubung
12/3/202328 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

SUNBN_VOHx_20231202_7

12/2/202328 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Hirup Sehat Tanpa Landong; Tuman

Hirup Sehat Tanpa Landong; Tuman
11/4/202329 minutes
Episode Artwork

Landong kanggo radang tenggorokan; Nyingkahan Musibah

Landong kanggo radang tenggorokan; Nyingkahan Musibah
11/2/202329 minutes
Episode Artwork

Tuangeun kanggo Kasehatan Soca; Dibebaskeun hutangna

Tuangeun kanggo Kasehatan Soca; Dibebaskeun hutangna
10/8/202329 minutes
Episode Artwork

SUNBN_VOHx_20230922_6

9/22/202329 minutes
Episode Artwork

SUNBN_VOHx_20230921_5

9/21/202329 minutes
Episode Artwork

SUNBN_VOHx_20230920_4

9/20/202329 minutes
Episode Artwork

SUNBN_VOHx_20230919_3

9/19/202329 minutes
Episode Artwork

SUNBN_VOHx_20230918_2

9/18/202329 minutes
Episode Artwork

Tuangen kango kasehatan mata; dibebaskeun hutangna

Tuangen kango kasehatan mata; dibebaskeun hutangna
9/10/202329 minutes
Episode Artwork

Sehat walagri tanpa obat; Tuman

Sehat walagri tanpa obat; Tuman
9/9/202329 minutes
Episode Artwork

Landong alami Kango Radang Tenggorokan; Nyingkahan Musibah

Landong Kango Radang Tenggorokan; Nyingkahan Musibah
9/7/202329 minutes
Episode Artwork

Lima lengkah pola hirup sehat; kakuatan tukang angon domba

Lima lengkah pola hirup sehat; kakuatan tukang angon domba
9/2/202329 minutes
Episode Artwork

Mangpaat Jus wortel jeung tomat; Si kapir

Mangpaat Jus wortel jeung tomat; Si kapir
8/31/202329 minutes
Episode Artwork

Mangpaat lari pagi; Jalan anu lempeng

Mangpaat lari pagi; Jalan anu lempeng
8/29/202329 minutes
Episode Artwork

Sauyunan Sakujur Awak; Ngajaga kasehatan mental

Sauyunan Sakujur Awak; Ngajaga kasehatan mental
8/15/202329 minutes
Episode Artwork

4 cara kasehatan mental; Lumpat

4 cara kasehatan mental; Lumpat
8/8/202329 minutes
Episode Artwork

5 Lengkah Hirup Sehat; Jalan nu Lempeng

5 Lengkah Hirup Sehat; Jalan nu Lempeng
8/6/202329 minutes
Episode Artwork

Cai Herang; Caringcing

Cai Herang; Caringcing kawaspadaan
8/5/202329 minutes
Episode Artwork

Mangpaat sarapan; Misil Ondangan Gusti

Mangpaat sarapan; Misil Ondangan Gusti
8/3/202329 minutes
Episode Artwork

Mangpaat Sarapan; Di lebet ancaman virus korona

Mangpaat Sarapan; Di lebet ancaman virus corona
7/22/202329 minutes
Episode Artwork

SUNBN_VOHx_20230602_6

6/2/202329 minutes
Episode Artwork

SUNBN_VOHx_20230521_1

5/21/202329 minutes
Episode Artwork

SUNBN_VOHx_20230520_7

5/20/202329 minutes
Episode Artwork

SUNBN_VOHx_20230417_2

4/17/202329 minutes
Episode Artwork

Binih Paeh heula; hukuman pati

sateuacan jadi jeung tumuwuh binih ngalaman paeh tiheula; hukuman pati keur jalma dosa, ditebus ku hukuman pati Isa Almasih
2/25/202329 minutes
Episode Artwork

Buah Dengkak; Beak Dengkak

Buah Dengkak; Beak Dengkak, usaha Gusti keur mawa tobat ka umat-Na
2/7/202328 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

SUNBN_VOHx_20230113_6

1/13/202329 minutes
Episode Artwork

Mangpaat Sarapan; Juruladen Nu Caringcing

Mangpaat Sarapan; Juruladen Nu Caringcing
11/22/202228 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

SUNBN_VOHx_20221105_7

11/5/202229 minutes
Episode Artwork

Gagal Ginjal Akut; Manusa Ciciptaan Gusti

Gagal Ginjal Akut; Manusa Ciciptaan Gusti
10/27/202229 minutes
Episode Artwork

Hidroterapi kango bumil; asal usul dosa jeung setan

Hidroterapi kango bumil; asal usul dosa jeung setan
9/18/202228 minutes, 56 seconds
Episode Artwork

Hidroterapi nu kadua; Gusti Nu Maha Asih

Hidroterapi nu kadua; Gusti Nu Maha Asih
9/17/202228 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Hidroterapi jiga urang jepang; Alkitab teh asli keneh

Hidroterapi jiga urang jepang; Alkitab teh asli keneh
9/11/202228 minutes, 49 seconds
Episode Artwork

Mangpaat Liren Ngaroko; Ngamulyakeun Gusti ku Raga

Mangpaat Liren Ngaroko; Ngamulyakeun Gusti ku Raga
9/4/202228 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Nyingkahan kabiasaan ngaroko; Ulah maehan

Nyingkahan kabiasaan ngaroko; Ulah maehan
9/3/202228 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

Cara masak nu sehat; Mangpaat Maca Kitab Suci

Cara masak nu sehat; Mangpaat Maca Kitab Suci
9/1/202228 minutes, 52 seconds
Episode Artwork

Tips Ngajagi Kasehatan dina mangsa Pandemi; Pepeling ti Rasul paulus

Tips Ngajagi Kasehatan dina mangsa Pandemi; Pepeling ti Rasul paulus
8/30/202228 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

Lima Tips Ngajagi Kasehatan raga; Tong Kendat Ngaduá

Lima Tips Ngajagi Kasehatan raga; Tong Kendat Ngaduá
8/28/202229 minutes
Episode Artwork

Mangpaat Liren Ngaroko; Ulah Salempang

Mangpaat Liren Ngaroko; Ulah Salempang
8/27/202228 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Tuangeun nu dibaka; Mangpaatna Kitab Suci

Tuangeun nu dibaka; Mangpaatna Kitab Suci
6/25/202229 minutes
Episode Artwork

Tuangeun nu dikulub; Nolak Santet

Tuangeun nu dikulub; Nolak Santet
6/23/202228 minutes, 50 seconds
Episode Artwork

Gugah seger buger; Mene mene tekel Raja Adigung

Gugah seger buger; Mene mene tekel Raja Adigung
6/22/202229 minutes
Episode Artwork

Tuangeun diseupan; Hikmah Maotna Eril

Tuangeun diseupan; Hikmah Maotna Eril
6/21/202229 minutes
Episode Artwork

SUNBN_VOHx_20220612_1

6/12/202229 minutes
Episode Artwork

Masak ku microwave; Cara Nurunkeun Kitab Suci

Masak ku microwave; Cara Nurunkeun Kitab Suci
6/11/202229 minutes
Episode Artwork

Nganggo masker di luar bumi; Anggo Senjata perang ti Allah

Nganggo masker di luar bumi; Anggo Senjata perang ti Allah
6/7/202228 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Ngajaga kasehatan Baham jeung Waos; Iman nepi ka ahir

Ngajaga kasehatan Baham jeung Waos; Iman nepi ka ahir
6/5/202228 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Jaga jarak jeung nu lian; jauhan ragi urang Farisi

Jaga jarak jeung nu lian; jauhan ragi urang Farisi
6/4/202228 minutes, 55 seconds
Episode Artwork

Nganggo Masker di luar bumi; Pakarang Allah

Nganggo Masker di luar bumi; Pakarang Allah sacara rohani
6/2/202228 minutes, 58 seconds
Episode Artwork

Ngabasmi sayang rengit; beresih hate

Ngabasmi sayang rengit; beresih hate
5/28/202228 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Singkahan kabiasaan ngarokok; Ulah maehan

Singkahan kabiasaan ngarokok; Ulah maehan
5/26/202229 minutes
Episode Artwork

Prilaku Hirup Beresih Jeung Sehat

Prilaku Hirup Beresih Jeung Sehat
5/7/202229 minutes