Winamp Logo
AWR Malagasy / Malgache Cover
AWR Malagasy / Malgache Profile

AWR Malagasy / Malgache

Malagasy, Religion, 1 seasons, 497 episodes, 6 days 8 hours 43 minutes
About
Daily Radio program from Adventist World Radio
Episode Artwork

1 - Tanteraho izay nolazainao 2 - Fiadanan'i Kristy 3 - Aoka tsy hisy hanao tsinotsinona anao 4 - Mampahafantatra ilay Andriamanitra vaovao

1 - Tanteraho izay nolazainao 2 - Fiadanan'i Kristy 3 - Aoka tsy hisy hanao tsinotsinona anao 4 - Mampahafantatra ilay Andriamanitra vaovao
06/12/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Sambatra ny madio am-po 2 - Fiadiana amin'ny aretim-bavony 3 - Fitsarana marina (VI) - afaka manao fahagagana ny Devoly 4 - Fametraha ny maha-izay sy ny fahatokisan-tena. 01 5 - Ny Apostoly Paoly sy ilay Andriamanitra tsy fantatra

1 - Sambatra ny madio am-po a 2 - Fiadiana amin'ny aretim-bavony 3 - Fitsarana marina (VI) - manao fahagagana ny Devoly 4 - Fametrahana ny maha-izay sy ny fahatokisan-tena. 01 5 - Ny Apostoly Paoly sy ilay Andriamanitra tsy fantatra
05/12/202359 minutes
Episode Artwork

1- Mandraisa lesona eo amin39;ny fiainana 2- Manoloana ny sakana aza kivy 3- Sambatra ny madio am-po (Fizarana voalohany) 4- Natumad Fomba atao ahazoana masomboly voafantina (fizarana faharoa) 5- Paoly tao Atena

1- Mandraisa lesona eo amin39;ny fiainana 2- Manoloana ny sakana aza kivy 3- Sambatra ny madio am-po (Fizarana voalohany) 4- Natumad Fomba atao ahazoana masomboly voafantina (fizarana faharoa) 5- Paoly tao Atena
04/12/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Miambena fa ny devoly toy ny liona mierona 2 - Isaia toko fahaenina 3 - Andron39;ny Tompo II 4 - Tokatrano anjakan39;ny fahasambarana 5 - Mamita iraka amin’ireo izay tsy mbola nandre ny hafatra: fizarana 1

1 - Miambena fa ny devoly toy ny liona mierona 2 - Isaia toko fahaenina 3 - Andron39;ny Tompo II 4 - Tokatrano anjakan39;ny fahasambarana 5 - Mamita iraka amin’ireo izay tsy mbola nandre ny hafatra: fizarana 1
02/12/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Aoka ho mahatoky @ kely dia Hanapaka ny be 2 - Baiboly fototry ny fahalalana 3 - Fitiavan39;Andriamanitra 4 - Fahaiza-mifandray 2 5 - Ny iraka ataon-tsika any ami39;ireo olona manan-kery sy fahefana, fianarana fanampiny

1 - Aoka ho mahatoky @ kely dia Hanapaka ny be 2 - Baiboly fototry ny fahalalana 3 - Fitiavan39;Andriamanitra 4 - Fahaiza-mifandray 2 5 - Ny iraka ataon-tsika any ami39;ireo olona manan-kery sy fahefana, fianarana fanampiny
01/12/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mbola hatsangana izay maty ao @ Tompo 2 - Lagalim-boatabia 3 - Izaho sy ny raha raty hiainako 4 - Vavony izay tsy mahalevon-kanina 02 5 - Mamita ny iraka amin39;ireo manana ny maha-izy azy

1 - Mbola hatsangana izay maty ao @ Tompo 2 - Lagalim-boatabia 3 - Izaho sy ny raha raty hiainako 4 - Vavony izay tsy mahalevon-kanina 02 5 - Mamita ny iraka amin39;ireo manana ny maha-izy azy
30/11/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ekeo ny fahotanao 2 - Madio sy milamina 3 - Fitiavana tsy miova 4 - Mijere lafitsaran-javatra 5 - Miasa amin39;ireo mpanakarena

1 - Ekeo ny fahotanao 2 - Madio sy milamina 3 - Fitiavana tsy miova 4 - Mijere lafitsaran-javatra 5 - Miasa amin39;ireo mpanakarena
29/11/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ny zavatra rehetra dia hain39;Andriamanitra 2 - Fisorohana ny aty mivonto sy aty marary 3 - Fitsarana marina (V) - 4 - Fametrahana ny tafo eo @ zatovo 5 - Nijoro vavolombelona amin39;ireo manampahaizana

1 - Ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra 2 - Fisorohana ny aty mivonto sy aty marary 3 - Fitsarana marina (V) 4 - Fametrahana ny tafo eo @ zatovo 5 - Nijoro vavolombelona amin';ireo manampahaizana
28/11/202359 minutes
Episode Artwork

1- Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao 2- Fihavanana 3- Hery sy fahasoavana avy amin39;ny fanatrehan39;i Jesosy 4- Natumad Fomba atao ahazoana masomboly voafantina 5- Namàna

1- Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao 2- Fihavanana 3- Hery sy fahasoavana avy amin39;ny fanatrehan39;i Jesosy 4- Natumad Fomba atao ahazoana masomboly voafantina 5- Namàna
27/11/202359 minutes
Episode Artwork

1- Inona no avalinao ny fitiavana 2- Mofo katsaka 3- Ampandrosoy Izy 4- - Tmg - Razafimahery Zaka - (Manova fiainana ny AWR ) & Tmg Oniniaina (Mpankafy AWR) 5- Ny asan39;Andriamanitra tamin39;i Nebokadnezara

1- Inona no avalinao ny fitiavana 2- Mofo katsaka 3- Ampandrosoy Izy 4- - Tmg - Razafimahery Zaka - (Manova fiainana ny AWR ) & Tmg Oniniaina (Mpankafy AWR) 5- Ny asan'Andriamanitra tamin39;i Nebokadnezara
26/11/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy misy adinon39;Andriamanitra 2 - Isaia toko fahadimy 3 - Andron'ny Tompo 4 - Ahoana ny amin'ny Alahady 5 - Ny iraka ataon-tsika any ami39;ireo olona manan-kery sy fahefana

1 - Tsy misy adinon'Andriamanitra 2 - Isaia toko fahadimy 3 - Andron39;ny Tompo 4 - Ahoana ny amin39;ny Alahady 5 - Ny iraka ataon-tsika any amin'ireo olona manan-kery sy fahefana
25/11/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Medaly volamena 2 - Baiboly fototry ny fahalalana 3 - Iza no hanakodia ny vato 4 - Fahaiza-mifandray 5 - Mamita ny iraka amin39;ireo mila fanampiana fianarana fanampiny

1 - Medaly volamena 2 - Baiboly fototry ny fahalalana 3 - Iza no hanakodia ny vato 4 - Fahaiza-mifandray 5 - Mamita ny iraka amin39;ireo mila fanampiana fianarana fanampiny
24/11/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Fiainana azo antoka 2 - Tamotamo sy Voandelaka 3 - Tontolo iainana 25 (miankina @ fitondran39;Andriamanitra) 4 - Vavony izay tsy mahalevon-kanina 5 - fitiavana lehibe kokoa

1 - Fiainana azo antoka 2 - Tamotamo sy Voandelaka 3 - Tontolo iainana 25 (miankina @ fitondran39;Andriamanitra) 4 - Vavony izay tsy mahalevon-kanina 5 - fitiavana lehibe kokoa
23/11/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mamela ny heloky ny tenanao fa aza mivarilavo 2 - Toetra tsara 3 - Zavatra 7 mampiavaka an39;i Jesosy 3 4 - Fitrandrahana hevitra ho lasa asa 03 5 - Manampy ireo mijaly

1 - Mamela ny heloky ny tenanao fa aza mivarilavo 2 - Toetra tsara 3 - Zavatra 7 mampiavaka an39;i Jesosy 3 4 - Fitrandrahana hevitra ho lasa asa 03 5 - Manampy ireo mijaly
22/11/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Teny mampahery no aoka aloaky ny vavanao 2 - Fampiasana lavapiringa 3 - Fitsarana marina (04) - Vetivety ny fahoriana 4 - Didy 12 Ray aman dReny sy ny mpanabe 03 5 - Mamita ny iraka amin39;ireo Mila fanampiana

1 - Teny mampahery no aoka aloaky ny vavanao 2 - Fampiasana lavapiringa 3 - Fitsarana marina (04) - Vetivety ny fahoriana 4 - Didy 12 Ray aman dReny sy ny mpanabe 03 5 - Mamita ny iraka amin39;ireo Mila fanampiana
21/11/202359 minutes
Episode Artwork

1- Raha te hahazo voankazo de tsy tokony hatahotra hianika hazo 2- Ny vola sy ny rariny 3- Aza manana Andriamanitra hafa 4- Fomba fambolena ara-boajanahary + Tena misy ny olona mila fanampiana

1- Raha te hahazo voankazo de tsy tokony hatahotra hianika hazo 2- Ny vola sy ny rariny 3- Aza manana Andriamanitra hafa 4- Fomba fambolena ara-boajanahary + Tena misy ny olona mila fanampiana
20/11/202359 minutes
Episode Artwork

1- Aza manandrana ny efa nandrarana 2- Glace sucette vita amin';ny manga sy yaourt 3- Fitoeran-tongotra 4- Rasolomanajato Tolojanahary - fenoarivo Est- tmg ny niovany fo ho an'ny Tompo 5 - Ny finoan39;ireo namana

1- Aza manandrana ny efa nandrarana 2- Glace sucette vita amin'ny manga sy yaourt 3- Fitoeran-tongotra 4- Rasolomanajato Tolojanahary - fenoarivo Est- tmg ny niovany fo ho an39;ny Tompo 5 - Ny finoan'ireo namana
19/11/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Modia amin'izay 2 - Isaia toko fahaefatra 3 - Herezo 4 - Faminaniana azo antoka fizarana fahaefatra 5 - Mamita ny iraka amin39;ireo mila fanampiana

1 - Modia amin'izay 2 - Isaia toko fahaefatra 3 - Herezo 4 - Faminaniana azo antoka fizarana fahaefatra 5 - Mamita ny iraka amin'ireo mila fanampiana
18/11/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Miala @ fahazaran-dratsy 2 - Andraikitra sy adidy ateraky ny fanambadiana 3 - Ho lasa kintana 4 - Aiza no hahitana fahasambarana 5 - Mamita ny iraka amin39;ny namako, fianarana fanampiny

1 - Miala @ fahazaran-dratsy 2 - Andraikitra sy adidy ateraky ny fanambadiana 3 - Ho lasa kintana 4 - Aiza no hahitana fahasambarana 5 - Mamita ny iraka amin39;ny namako, fianarana fanampiny
17/11/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mankasitraka sy mahatoky ny fitantanan39;Andrimanitra 2 - Fomba telo hiadiana amin39;ny voalavo 3 - Izaho sy Zanahary 4 - Ny Fampiasam-batana III 5 - Ny tataran'ilay Samaritana tsara fanahy amin39;izao andro izao

1 - Mankasitraka sy mahatoky ny fitantanan'Andrimanitra 2 - Fomba telo hiadiana amin'ny voalavo 3 - Izaho sy Zanahary 4 - Ny Fampiasam-batana III 5 - Ny tataran39;ilay Samaritana tsara fanahy amin'izao andro izao
16/11/202359 minutes
Episode Artwork

1 -Zaro @ lalana tokony alehany ny zanakao 2 - Diso hevitra aho 3 - Zavatra 7 mampiavaka an39;i Jesosy 2 4 - Fitrandrahana hevitra ho lasa asa 02 5 - Mitia ny hafa tahaka ny tenantsika

1 -Zaro @ lalana tokony alehany ny zanakao 2 - Diso hevitra aho 3 - Zavatra 7 mampiavaka an'i Jesosy 2 4 - Fitrandrahana hevitra ho lasa asa 02 5 - Mitia ny hafa tahaka ny tenantsika
15/11/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Aza miandry valisoa vao manao soa fa ataovy toy ny an39;ny Tompo 2 - Fialana @ sigara sy sinusite 3 - Fitsarana marina (III) - mbola tsy tara 4 - Ny fihavanana 02 5 - Mba handovana ny fiainana mandrakizay

1 - Aza miandry valisoa vao manao soa fa ataovy toy ny an'ny Tompo 2 - Fialana @ sigara sy sinusite 3 - Fitsarana marina (III) - mbola tsy tara 4 - Ny fihavanana 02 5 - Mba handovana ny fiainana mandrakizay
14/11/202359 minutes
Episode Artwork

1- Atomboy aminao ny fanovana 2- Ny vola sy ny rariny 3- Afaka tonga Zanak'Andriamanitra hianao 4- Toro-hevitra ho an'ny taom-pambolena Fizarana faharoa 5- Ny fomba fiasan39;i Jesosy sy ny valin-teniny

1- Atomboy aminao ny fanovana 2- Ny vola sy ny rariny 3- Afaka tonga Zanak'Andriamanitra hianao 4- Toro-hevitra ho an'ny taom-pambolena Fizarana faharoa 5- Ny fomba fiasan'i Jesosy sy ny valin-teniny
13/11/202359 minutes
Episode Artwork

1- Mivavaha amin39;ny fo madio ka aza mitsahatra 2- mofomamy miraondraona 3- Mahafantatra Azy 4- Rasolomanajato Tolojanahary - fenoarivo Est- tmg ny niovany fo ho an39;ny Tompo 5- Ilay fanontaniana manan-danja

1- Mivavaha amin'ny fo madio ka aza mitsahatra 2- mofomamy miraondraona 3- Mahafantatra Azy 4- Rasolomanajato Tolojanahary - fenoarivo Est- tmg ny niovany fo ho an'ny Tompo 5- Ilay fanontaniana manan-danja
12/11/202359 minutes
Episode Artwork

MLGTN_AWRx_20231110_6

10/11/202359 minutes
Episode Artwork

MLGTN_AWRx_20231109_5

09/11/202359 minutes
Episode Artwork

MLGTN_AWRx_20231108_4

08/11/202359 minutes
Episode Artwork

MLGTN_AWRx_20231107_3

07/11/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Afafazo ny tenin39;Andriamanitra 2 - Tetezana azo antoka 3 - Tsy fahazakana critique 4 - Fialan-tsiny faha efatra Toe-avatara sarotra atrehina

1 - Afafazo ny tenin39;Andriamanitra 2 - Tetezana azo antoka 3 - Tsy fahazakana critique 4 - Fialan-tsiny faha efatra Toe-avatara sarotra atrehina
01/11/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Jereo izay tsara niseho androany, mahereza 2 - Fiadiana amin39;ny cholesterole ambony 3 - Fitsarana marina (I) - Na very na Voavonjy 4 - Fitsipika mibaiko ny fifandraisan 39;ny ray aman-dreny sy ny zaza 5 - Fialan-tsiny telo Ny fahasahiranana

1 - Jereo izay tsara niseho androany, mahereza 2 - Fiadiana amin'ny cholesterole ambony 3 - Fitsarana marina (I) - Na very na Voavonjy 4 - Fitsipika mibaiko ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zaza 5 - Fialan-tsiny telo Ny fahasahiranana
31/10/202359 minutes
Episode Artwork

1- Minoa ary avelao hamily ny sambonao Jesosy 2- Fifanajana Fizarana fahatelo 3- Endrey manahoana ny fitiavana nasehon39;ny Ray antsika 4- NATUMAD - Fambolena Sakaibe (Mme Nirina ) 5- Fialan-tsiny - Ny tsy fahatakarana

1- Minoa ary avelao hamily ny sambonao Jesosy 2- Fifanajana Fizarana fahatelo 3- Endrey manahoana ny fitiavana nasehon39;ny Ray antsika 4- NATUMAD - Fambolena Sakaibe (Mme Nirina ) 5- Fialan-tsiny - Ny tsy fahatakarana
30/10/202359 minutes
Episode Artwork

1- Aza be taraina 2- Lasopy lantille 3- Tahotra mamonjy 4- Edmine - toka-tena tsy nahatsiaro irery fa teo ny AWR & Andriamifidy Francois, manova Andriamanitra 5- Fialan-tsiny voalohany - Ny tahotra

1- Aza be taraina 2- Lasopy lantille 3- Tahotra mamonjy 4- Edmine - toka-tena tsy nahatsiaro irery fa teo ny AWR & Andriamifidy Francois, manova Andriamanitra 5- Fialan-tsiny voalohany - Ny tahotra
29/10/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mahereza mianara miantehitra amin' Andriamanitra 2 - Mahatsiarova - Fampidirana 3 - Antso ho amin'ny fifohazana marina 4 - Isan'ny ankohonan'Andriamanitra ianao 5 - Ireo fialan-tsiny tsy hanatanterahana ny iraka

1 - Mahereza mianara miantehitra amin'Andriamanitra 2 - Mahatsiarova - Fampidirana 3 - Antso ho amin'ny fifohazana marina 4 - Isan'ny ankohonan'Andriamanitra ianao 5 - Ireo fialan-tsiny tsy hanatanterahana ny iraka
28/10/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Feon-kiran-devoly 2 - Ny maha Andriamanitra an'i Kristy 3 - Mankaiza ny maty 4 - Fahaiza-mifandray 5 - Miara-miasa amin'Andriamanitra, fianarana fanampiny

1 - Feon-kiran-devoly 2 - Ny maha Andriamanitra an39;i Kristy 3 - Mankaiza ny maty 4 - Fahaiza-mifandray 5 - Miara-miasa amin'Andriamanitra, fianarana fanampiny
27/10/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ny mampiavaka ny hendry @ adala 2 - Zezi-pako fiz II 3 - Minoa an';i Jesosy 4 - Volo 2 Dr Harizava 5 - Ireo fialan-tsiny tsy hanatenterahana ny iraka

1 - Ny mampiavaka ny hendry @ adala 2 - Zezi-pako fiz II 3 - Minoa an'i Jesosy 4 - Volo 2 Dr Harizava 5 - Ireo fialan-tsiny tsy hanatenterahana ny iraka
26/10/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ataovy izay azonao atao, ankino amin'i Jehovah izany 2 - Ny fanajana 3 - Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah 4 - Fomba ahitana fahombiazana 2 5 - Ny asa nanirahana an'i Abrahama

1 - Ataovy izay azonao atao, ankino amin'i Jehovah izany 2 - Ny fanajana 3 - Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah 4 - Fomba ahitana fahombiazana 2 5 - Ny asa nanirahana an'i Abrahama
25/10/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy mahavita ninoninona hianao raha misaraka amiko 2 - En Bonne humeur 3 - Miomana ho any an-danitra 13 - 4 - Ray aman-dreny mpanapatra fahefana 5 - Ny toe-tsaina votom-bavaka nananan'i Abrahama

1 - Tsy mahavita ninoninona hianao raha misaraka amiko 2 - En Bonne humeur 3 - Miomana ho any an-danitra 13 - (Esory ny sampy) 4 - Ray aman-dreny mpanapatra fahefana 5 - Ny toe-tsaina votom-bavaka nananan'i Abrahama
24/10/202359 minutes
Episode Artwork

1- Aza mora kivy @ tsy fahombiazana 2- Ny safidy sy ny fanapahan-kevitra 3- Fahamarinan' Andriamanitra 4- Fambolena zanak'anana ambony latabatra B 5- Ny fitiavan'i Abrahama ny olona rehetra

1- Aza mora kivy @ tsy fahombiazana 2- Ny safidy sy ny fanapahan-kevitra 3- Fahamarinan39; Andriamanitra 4- Fambolena zanak'anana ambony latabatra B 5- Ny fitiavan'i Abrahama ny olona rehetra
23/10/202359 minutes
Episode Artwork

1- Aoka hampahery ny fihetsikao sy ny fiteninao 2- Sirop vita amin39;ny mananasy 3- Ala- nenina 4- Pst LOVA Ambijanandriana sy Ambatomena ( Antsirabe )- Mampiasa ny fandaharana AWR hamakina Lay 5-Ny fanomezam-pahasoavan'ny fampiantranom-bahiny

1- Aoka hampahery ny fihetsikao sy ny fiteninao 2- Sirop vita amin39;ny mananasy 3- Ala- nenina 4- Pst LOVA Ambijanandriana sy Ambatomena ( Antsirabe )- Mampiasa ny fandaharana AWR hamakina Lay 5-Ny fanomezam-pahasoavan39;ny fampiantranom-bahiny
22/10/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ampitahainao amin'iza ny fahafahan'Andriamanitra manampy anao 2 - Ny omby vavy 3 - Fahombizana tsara lavitra 4 - Ny Mozika fiz 2 5 - Ny antson39;Andriamanitra ho amin39;ny iraka fianarana fanampiny

1 - Ampitahainao amin39;iza ny fahafahan39;Andriamanitra manampy anao 2 - Ny omby vavy 3 - Fahombizana tsara lavitra 4 - Ny Mozika fiz 2 5 - Ny antson'Andriamanitra ho amin'ny iraka fianarana fanampiny
20/10/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Katsaho ny tena fahasambarana 2 - Fiompiana trondro an-tanim-bary 05 3 - Tontolo iainana 23 4 - Fiatrehana aretim-bavony RGO( Dr Kackie) 5 - Manomboka eo @ toerana misy anao

1 - Katsaho ny tena fahasambarana 2 - Fiompiana trondro an-tanim-bary 05 3 - Tontolo iainana 23 4 - Fiatrehana aretim-bavony RGO( Dr Kackie) 5 - Manomboka eo @ toerana misy anao
19/10/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Manaova fihaingana vaovao 2 - Asa famonjena 3 - Fiainana mifanaraka amin'Andriamanitra fizrana faha 3 4 - Iza no namako 5 - Ny Fiangonana voalohany sy ny fahazarany

1 - Manaova fihaingana vaovao 2 - Asa famonjena 3 - Fiainana mifanaraka amin'Andriamanitra fizrana faha 3 4 - Iza no namako 5 - Ny Fiangonana voalohany sy ny fahazarany
18/10/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mpamonjy mora azo indrindra 2 - Ny fahasalaman'ny ati-vava 2 3 - Aiza moa Hianao (IV) Aoka ho feno fitiavana 4 - Didy 12 Ray aman dReny sy ny mpanabe 04 5 - Ny antso natao tamin'i Abrahama

1 - Mpamonjy mora azo indrindra 2 - Ny fahasalaman'ny ati-vava 2 3 - Aiza moa Hianao (IV) Aoka ho feno fitiavana 4 - Didy 12 Ray aman dReny sy ny mpanabe 04 5 - Ny antso natao tamin'i Abrahama
17/10/202359 minutes
Episode Artwork

1- Itokiso ilay Andriamanitra mahery amin39;ny ady atrehanao 2- Fifanajana (Fizarana faharoa) 3- Fa izy mahalala izay efa hataony 4- Tombotsoa entin39;ny compost 5- - Ho tonga fitahiana ho an39;izao tontolo izao

1- Itokiso ilay Andriamanitra mahery amin39;ny ady atrehanao 2- Fifanajana (Fizarana faharoa) 3- Fa izy mahalala izay efa hataony 4- Tombotsoa entin'ny compost 5- - Ho tonga fitahiana ho an';izao tontolo izao
16/10/202359 minutes
Episode Artwork

1- Azon'Andriamanitra hitokisana ve ianao 2- Mofomamy amin'ny voankazo 3- Voafidy sy voahosotra 4- Pst Lova - Ambohijanandriana sy Ambatomena ( Antsirabe )- 5- Mandeha lavitra, ivelan'ny faritra mahazatra antsika

1- Azon'Andriamanitra hitokisana ve ianao 2- Mofomamy amin'ny voankazo 3- Voafidy sy voahosotra 4- Pst Lova - Ambohijanandriana sy Ambatomena ( Antsirabe )- 5- Mandeha lavitra, ivelan'ny faritra mahazatra antsika
15/10/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tonga Jesosy mitady ireo izay maniry ho vonjena 2 - Mpitoriteny toko faha roambin39;ny folo 3 - Iza no nanova? fizarana faharoa 4 - Arivo taona any an-danitra 5 - Ny antson39;Andriamanitra ho @ iraka

1 - Tonga Jesosy mitady ireo izay maniry ho vonjena 2 - Mpitoriteny toko faha roambin39;ny folo 3 - Iza no nanova? fizarana faharoa 4 - Arivo taona any an-danitra 5 - Ny antson39;Andriamanitra ho @ iraka
14/10/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tahaka ny fampiasa finday ve ny fampiasa Baiboly 2 - Ny Natiora 3 - Ny nofy 4 - Ny Mozika 5 - Ny asa ,a,orahan39;Andriamanitra antsika fizarana faharoa, fianarana fanampiny

1 - Tahaka ny fampiasa finday ve ny fampiasa Baiboly 2 - Ny Natiora 3 - Ny nofy 4 - Ny Mozika 5 - Ny asa ,a,orahan39;Andriamanitra antsika fizarana faharoa, fianarana fanampiny
13/10/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Soloy fitiavana ny fitsaratsarana 2 - Fiompiana trondro an-tanim-bary fizarana fahaefatra 3 - Matokisa ny fiverenan'i Jesosy fanindroany 4 - Ny Maso (Fizarana Faharoa) 5 - Izao tontolo izao, sehatra anatanterahana ny iraka

1 - Soloy fitiavana ny fitsaratsarana 2 - Fiompiana trondro an-tanim-bary fizarana fahaefatra 3 - Matokisa ny fiverenan'i Jesosy fanindroany 4 - Ny Maso (Fizarana Faharoa) 5 - Izao tontolo izao, sehatra anatanterahana ny iraka
12/10/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mivavaha dia matokia an39;Andriamanitra 2 - Karakaraiko ny tenako 3 - Fiainana mifanaraka amin39;ny drafitr39;Andriamanitra 2 4 - Fiomanana fanambadiana 04 5 - Ny vahoakan39;Andriamanitra fitaovana hoentina mamita iraka.

1 - Mivavaha dia matokia an39;Andriamanitra 2 - Karakaraiko ny tenako 3 - Fiainana mifanaraka amin39;ny drafitr39;Andriamanitra 2 4 - Fiomanana fanambadiana 04 5 - Ny vahoakan39;Andriamanitra fitaovana hoentina mamita iraka.
11/10/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Kristianina marina ve ianao sa kristianina anarany fotsiny 2 - Ny fahasalaman39;ny ati-vava 1 3 - Aiza moa Hianao (III) 4 - Didy 12 ray aman dreny sy ny mpanabe 03 5 - Hafatra Torina ny filazantsara mandrakizay

1 - Kristianina marina ve ianao sa kristianina anarany fotsiny 2 - Ny fahasalaman39;ny ati-vava 1 3 - Aiza moa Hianao (III) 4 - Didy 12 ray aman dreny sy ny mpanabe 03 5 - Hafatra Torina ny filazantsara mandrakizay
10/10/202359 minutes
Episode Artwork

1- Mifampivavaha mba ho sitrana ianareo 2- Fifanajana (Fizarana voalohany) 3- Ny Tompo no manao ny asa 4- Famindrana zanak'anana 5- Ivon'ny iraka

1- Mifampivavaha mba ho sitrana ianareo 2- Fifanajana (Fizarana voalohany) 3- Ny Tompo no manao ny asa 4- Famindrana zanak'anana 5- Ivon'ny iraka
09/10/202359 minutes
Episode Artwork

1- Tongava aminao araka izay irinao 2- Mangahazo matsiro 3- Avy Izy 4- Vololomalala Ihosy & Merline Toliara ( mpihaino mampihaino AWR) 5- Ilay niandohan'ny iraka

1- Tongava aminao araka izay irinao 2- Mangahazo matsiro 3- Avy Izy 4- Vololomalala Ihosy & Merline Toliara ( mpihaino mampihaino AWR) 5- Ilay niandohan'ny iraka
08/10/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ny zavatra rehetra dia hain39;Andriamanitra 2 - Mpitoriteny toko faha 11 3 - Iza no nanova? 4 - Rahoviana Kristy no hoavy indray ? 5 - Ny asa nanirahan39;Andriamanitra antsika fizarana faharoa

1 - Ny zavatra rehetra dia hain39;Andriamanitra 2 - Mpitoriteny toko faha 11 3 - Iza no nanova? 4 - Rahoviana Kristy no hoavy indray ? 5 - Ny asa nanirahan39;Andriamanitra antsika fizarana faharoa
07/10/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Izay hampandroso sainina sy atao 2 - Ny Mariage, fizarana fahatelo 3 - Maria sy Elizabeta 4 - Fotoana voatokana ho an39;ny mpianakavy, fizarana faharoa 5 - Ny asa nanirahan39;Andriamnitra antsika, fianarana fanampiny

1 - Izay hampandroso sainina sy atao 2 - Ny Mariage, fizarana fahatelo 3 - Maria sy Elizabeta 4 - Fotoana voatokana ho an39;ny mpianakavy, fizarana faharoa 5 - Ny asa nanirahan39;Andriamnitra antsika, fianarana fanampiny
06/10/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Afaka manova anao Jesosy 2 - Fiompiana trondro an-tanimbary fizarana fahatelo 3 - Tontolo iainana 22 4 - Ulcere gastrique ( Dr Jokebeda) 5 - Ilay Andriamanitra izay ho avy indray ho antsika

1 - Afaka manova anao Jesosy 2 - Fiompiana trondro an-tanimbary fizarana fahatelo 3 - Tontolo iainana 22 4 - Ulcere gastrique ( Dr Jokebeda) 5 - Ilay Andriamanitra izay ho avy indray ho antsika
05/10/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Katsaho ny tena fahasambarana 2 - Aleoko ihany voakapoka 3 - Fiainana mifanaraka amin39;ny drafitr39;Andriamanitra 4 - Fiomanana @ fanambadiana 03 5 - Ilay Andriamanitra momba antsika hatrany

1 - Katsaho ny tena fahasambarana 2 - Aleoko ihany voakapoka 3 - Fiainana mifanaraka amin39;ny drafitr39;Andriamanitra 4 - Fiomanana @ fanambadiana 03 5 - Ilay Andriamanitra momba antsika hatrany
04/10/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tsarovy mandrakariva ny nahafatesan'i Jesosy ho anao 2 - Fanalana poizina anaty vatana 3 - Aiza moa Hianao (II) (Androm-pahasoavana izao) 4 - Didy 12 ray aman dreny sy ny mpanabe 02 5 - Ilay Andriamanitra tonga iray amintsika

1 - Tsarovy mandrakariva ny nahafatesan'i Jesosy 2 - Fanalana poizina anaty vatana 3 - Aiza moa Hianao (II) (Androm-pahasoavana izao) 4 - Didy 12 ray aman dreny sy ny mpanabe 02 5 - Ilay Andriamanitra tonga iray amintsika
03/10/202359 minutes
Episode Artwork

1- Mitiava, manomeza mamela toa an39;Andriamanitra 2- mamboly sy mikolo ny toetra ho tsara 3- Ny anio ihany no anao ( Fizarana faharoa ) 4- Fambolena zanak39;anana ambony latabatra 5- Ilay Andriamanitra maniry homba antsika

1- Mitiava, manomeza mamela toa an'Andriamanitra 2- mamboly sy mikolo ny toetra ho tsara 3- Ny anio ihany no anao ( Fizarana faharoa ) 4- Fambolena zanak39;anana ambony latabatra 5- Ilay Andriamanitra maniry homba antsika
02/10/202359 minutes
Episode Artwork

1- Ianareo no epistily velona 2- Flan vita ami39;ny korizety 3- Telo Zay Iray 4- Vololomalala Ihosy & Merline Toliara ( mpihaino mampihaino AWR) 5- Ilay Andriamanitra mitady antsika

1- Ianareo no epistily velona 2- Flan vita ami39;ny korizety 3- Telo Zay Iray 4- Vololomalala Ihosy & Merline Toliara ( mpihaino mampihaino AWR) 5- Ilay Andriamanitra mitady antsika
01/10/202359 minutes
Episode Artwork

MLGTN_AWRx_20230930_7

30/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Raiso avokoa ny fiadian39;Andriamanitra rehetra 2 - Mariage, fizarana faharoa 3 - Zava_ mahadomelina vaovao 4 - Fotoana voatokana ho an39;ny mpianakavy 5 - Ny vontoatin39;ny Efesiana, fianarana fanampiny

1 - Raiso avokoa ny fiadian39;Andriamanitra rehetra 2 - Mariage, fizarana faharoa 3 - Zava_ mahadomelina vaovao 4 - Fotoana voatokana ho an39;ny mpianakavy 5 - Ny vontoatin39;ny Efesiana, fianarana fanampiny
29/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Aoka hiaina am-pifaliana fa aza miferin'aina 2 - Fiompiana trondro an-tanim-bary fizarana faharoa 3 - Matahora an39;Andriamanitra, fizarana faharoa 4 - ZIXWAB -Ny Maso (Fizarana voalohany) 5 - Ny firaisana eo @ Jiosy sy ny Jentilisa

1 - Aoka hiaina am-pifaliana fa aza miferin';aina 2 - Fiompiana trondro an-tanim-bary fizarana faharoa 3 - Matahora an39;Andriamanitra, fizarana faharoa 4 - -Ny Maso (Fizarana voalohany) 5 - Ny firaisana eo @ Jiosy sy ny Jentilisa
28/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Fitiavana sy famelan-keloka 2 - Mba tiako anie ry Neny e 3 - Fiomanana amin39;ny fanambadiana 02 4 - Iray ny finoana 5 - Mandeha araka ny fiainana kristiana

1 - Fitiavana sy famelan-keloka 2 - Mba tiako anie ry Neny e 3 - Fiomanana amin39;ny fanambadiana 02 4 - Iray ny finoana 5 - Mandeha araka ny fiainana kristiana
27/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Maniry hamela sy hanova anao Izy 2 - Vahaolana amin39;ny tsy fahampiana vy sy tsy fahampiana ra 3 - Maniry hamela sy hanova anao Izy 4 - Didy 12 ray aman dreny sy ny mpanabe 5 - Fiangonan39;ilay Andriamanitra velona isika

1 - Maniry hamela sy hanova anao Izy 2 - Vahaolana amin39;ny tsy fahampiana vy sy tsy fahampiana ra 3 - Maniry hamela sy hanova anao Izy 4 - Didy 12 ray aman dreny sy ny mpanabe 5 - Fiangonan39;ilay Andriamanitra velona isika
26/09/202359 minutes
Episode Artwork

1- Fitaka ny miseho ivelany 2- Miezaha dia manana toky amin'izay atao 3- Ny anio ihany no anao ( Fizarana Voalohany ) 4- Natumad - Ady @ aretina mpahazo ny voly 5- Ilay ady lehibe hifanaovan39;ny tsara sy ny ratsy

1- Fitaka ny miseho ivelany 2- Miezaha dia manana toky amin'izay atao 3- Ny anio ihany no anao ( Fizarana Voalohany ) 4- Natumad - Ady @ aretina mpahazo ny voly 5- Ilay ady lehibe hifanaovan39;ny tsara sy ny ratsy
25/09/202359 minutes
Episode Artwork

1- Miara-miady aminao Jehovah 2- Lasopy Anananambo sy legumes miaro vomanga 3- Ohatrinona 4- Fanazavana ny Yeshua 5- Ny votoanton'ny Bokin39;ny Efesiana

1- Miara-miady aminao Jehovah 2- Lasopy Anananambo sy legumes miaro vomanga 3- Ohatrinona 4- Fanazavana ny Yeshua 5- Ny votoanton'ny Bokin'ny Efesiana
24/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy hanary mandrakizay ny Tompo 2 - Mpitoriteny toko fahasivy 3 - Tsy miova Jehovah 4 - Tsiambaratelon39;ny fiadanana 5 - Ny vontoatin39;ny Efesiana

1 - Tsy hanary mandrakizay ny Tompo 2 - Mpitoriteny toko fahasivy 3 - Tsy miova Jehovah 4 - Tsiambaratelon39;ny fiadanana 5 - Ny vontoatin39;ny Efesiana
23/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Sambatra izay mahatoky sy mankasitraka ny fitondran'Andriamanitra 2 - Mariage fizarana voalohany 3 - Jesosy iza no inoanao 4 - Fotoam-pivavahana ho an39;ny fianakaviana 5 - Lesona faha 13 fianarana fanampiny

1 - Sambatra izay mahatoky sy mankasitraka ny fitondran'Andriamanitra 2 - Mariage fizarana voalohany 3 - Jesosy iza no inoanao 4 - Fotoam-pivavahana ho an39;ny fianakaviana 5 - Lesona faha 13 fianarana fanampiny
22/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tandremo sao diso lalana raha maniry hiadana 2 - fiompiana trondro an-tanim-bary fizarana voalohany 3 - Miorena tsara 4 - Fampihenana lanja (Dr Mahay Tia) 5 - Mivavaka eo an-tanim-piadiana

1 - Tandremo sao diso lalana raha maniry hiadana 2 - fiompiana trondro an-tanim-bary fizarana voalohany 3 - Miorena tsara 4 - Fampihenana lanja (Dr Mahay Tia) 5 - Mivavaka eo an-tanim-piadiana
21/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mivavaha fa hanao zava-dehibe Jehovah 2 - Tahak'izay aho nandefitra 3 - Iza Jesosy 01 4 - Fiomanana @ fanambadina 01 5 - Apinga sy fiarovan-doha ary sabatra

1 - Mivavaha fa hanao zava-dehibe Jehovah 2 - Tahak'izay aho nandefitra 3 - Iza Jesosy 01 4 - Fiomanana @ fanambadina 01 5 - Apinga sy fiarovan-doha ary sabatra
20/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mampianara anay hanisa ny andronay 2 - kohoka sy Asthme 3 - Iza moa Atra X ( Mandosira fakam-panahy) 4 - Didy 12 ray aman dreny syny mpanabe 01 5 - Kiraro, ny Fiangonana mampanjaka ny fiadnana

1 - Mampianara anay hanisa ny andronay 2 - kohoka sy Asthme 3 - Iza moa Atra X ( Mandosira fakam-panahy) 4 - Didy 12 ray aman dreny syny mpanabe 01 5 - Kiraro, ny Fiangonana mampanjaka ny fiadnana
19/09/202359 minutes
Episode Artwork

1- Tsy irery ianao 2- Miantso anao mba hitsahatra kely vetivety Jesosy 3- Fambolena Soja -Natumad 4- Fiadian39;Andriamanitra (Fehikibo sy fiarovan-tratra)

1- Tsy irery ianao 2- Miantso anao mba hitsahatra kely vetivety Jesosy 3- Fambolena Soja -Natumad 4- Fiadian39;Andriamanitra (Fehikibo sy fiarovan-tratra)
18/09/202359 minutes
Episode Artwork

1- Izay afafy no jinjaina 2- Potatoe salad 3- Araraoty 4- Fanazavana ny Yeshua 5- Mampanjaka ny fiadanana

1- Izay afafy no jinjaina 2- Ovy atao salade 3- Araraoty 4- Fanazavana ny Yeshua 5- Mampanjaka ny fiadanana
17/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Famintinana Alasaron'ny faminaniana ao @ Baiboly

1 - Famintinana Alasaron'ny faminaniana ao @ Baiboly
16/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy hitan'ny maso nefa tsapan'ny fo 2 - Hery mifanandrina

1 - Tsy hitan'ny maso nefa tsapan'ny fo 2 - Hery mifanandrina
15/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Vahoakan’Andriamanitra sisa, fizarana faharoa

1 - Vahoakan’Andriamanitra sisa, fizarana faharoa
14/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho eo aminy 2 - Vahoakan’Andriamanitra sisa, fizarana voalohany

1 - Ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho eo aminy 2 - Vahoakan’Andriamanitra sisa, fizarana voalohany
13/09/202359 minutes
Episode Artwork

1- Amin' Andriamanitra irery no tena misy fiainana 2- UBP-13 B - Fihaingana vaovao ho an’ny fiainanao manokana - Fizarana faharoa

1- Amin' Andriamanitra irery no tena misy fiainana 2- UBP-13 B - Fihaingana vaovao ho an’ny fiainanao manokana - Fizarana faharoa
12/09/202359 minutes
Episode Artwork

1- Apetraho eo amin'i Jesosy ny tanjonao 2- UBP-13 A - Fihaingana vaovao ho an’ny fiainanao manokana- Fizarana Voalohany

1- Apetraho eo amin'i Jesosy ny tanjonao 2- UBP-13 A - Fihaingana vaovao ho an’ny fiainanao manokana- Fizarana Voalohany
11/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Aza manandran-doza 2 - Ilay vehivavy janga

1 - Aza manandran-doza 2 - Ilay vehivavy janga
09/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Hitahy anao anie ilay Raintsika ao an-danitra 2 - Micro Puce sa vaksiny ny mariky ny bibidia, fizarana faharoa

1 - Hitahy anao anie ilay Raintsika ao an-danitra 2 - Micro Puce sa vaksiny ny mariky ny bibidia, fizarana faharoa
08/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ataovy amin'ny hafa izay tianao hatao aminao 2 - Ny haben'ny zava-madinika 3 - Micro Puce sa vaksiny ny mariky ny bibidia fizarana voalohany

1 - Ataovy amin'ny hafa izay tianao hatao aminao 2 - Ny haben'ny zava-madinika 3 - Micro Puce sa vaksiny ny mariky ny bibidia fizarana voalohany
07/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Afaka manova anao Jesosy 2 - Tena misy ve ny afobe? fizarana faharoa

1 - Afaka manova anao Jesosy 2 - Tena misy ve ny afobe? fizarana faharoa
06/09/202359 minutes
Episode Artwork

1- Minoa, manana fanantenana ary aza miala amin'Andriamanitra 2- UBP-09 A - Tena misy ve ny afobe- Fizarana voalohany

1- Minoa, manana fanantenana ary aza miala amin'Andriamanitra 2- UBP-09 A - Tena misy ve ny afobe- Fizarana voalohany
05/09/202359 minutes
Episode Artwork

1- Matokia azy na sarotra aza ny manjo 2- UBP-08 B - Miafikafina ve ny fiavian’i Jesosy fanindroany - Fizarana voalohany

1- Matokia azy na sarotra aza ny manjo 2- UBP-08 B - Miafikafina ve ny fiavian’i Jesosy fanindroany - Fizarana voalohany
04/09/202359 minutes
Episode Artwork

1- Inona no zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana 2- UBP-8A - Miafikafina ve ny fiavian’i Jesosy fanindroany - Fizarana voalohany

1- Inona no zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana 2- UBP-8A - Miafikafina ve ny fiavian’i Jesosy fanindroany - Fizarana voalohany
03/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tena maty ve ny maty, fizarana faharoa

1 - Tena maty ve ny maty, fizarana faharoa
02/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Manàna fahasahiana tsara 2 - Tena maty ve ny maty, fizarana voalohany

1 - Manàna fahasahiana tsara 2 - Tena maty ve ny maty, fizarana voalohany
01/09/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mieritrereta aloha vao miteny 2 - Ny fisandohana fizarana voalohany

1 - Mieritrereta aloha vao miteny 2 - Ny fisandohana fizarana voalohany
30/08/202359 minutes
Episode Artwork

1- Ilay Ray azo antoka ao ambony ao 2- 09- UBP-05 A - Ny Tena tombokase marina avy amin’Andriamanitra- Fizarana Voalohany

1- Ilay Ray azo antoka ao ambony ao 2- 09- UBP-05 A - Ny Tena tombokase marina avy amin’Andriamanitra- Fizarana Voalohany
28/08/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Modia fa miandry anao Aho 2 - Ireo fitsipika folon’ny olon’afaka, fizarana voalohany

1 - Modia fa miandry anao Aho 2 - Ireo fitsipika folon’ny olon’afaka, fizarana voalohany
26/08/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy miseo ivelany ny maha izy anao fa avy ao anaty 2 - Ireo fampitandremana nomen’Andriamanitra mialoha, fizarana faharoa

1 - Tsy miseo ivelany ny maha izy anao fa avy ao anaty 2 - Ireo fampitandremana nomen’Andriamanitra mialoha, fizarana faharoa
25/08/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ataovy tsara ny asanao 2 - Ireo fampitandremana nomen’Andriamanitra mialoha, fizarana voalohany 3 - Aoka ho fenoina ny Fanahy Masina

1 - Ataovy tsara ny asanao 2 - Ireo fampitandremana nomen’Andriamanitra mialoha, fizarana voalohany 3 - Aoka ho fenoina ny Fanahy Masina
24/08/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy ho menatra izay mino Azy 2 - Ireo famantaranan fizarana faharoa 3 - Tombony fanararaotra

1 - Tsy ho menatra izay mino Azy 2 - Ireo famantaranan fizarana faharoa 3 - Tombony fanararaotra
23/08/202359 minutes
Episode Artwork

1- Tena namana ve aho 2- 3- UBP-2A - Ireo famantarana Fizarana voalohany 3- Mifohaza hianao izay matory

1- Yena namana ve aho 2- 3- UBP-2A - Ireo famantarana Fizarana voalohany 3- Mifohaza hianao izay matory
22/08/202359 minutes
Episode Artwork

1- Ekeo ny tsy mety ataonao 2- 02- UBP-1B - Efa nambara mialoha ny ho avy - Fizarana faharoa 3- Mandeha tahaka ny zanaky ny mazava

1- Ekeo ny tsy mety ataonao 2- 02- UBP-1B - Efa nambara mialoha ny ho avy - Fizarana faharoa 3- Mandeha tahaka ny zanaky ny mazava
21/08/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mamela ny helontsika rehetra Andriamanitra 2 - Mpitoriteny toko fahavalo 3 - tsy miova Jehovah 4 - Drafi- panavotana 5 - Miaina am-pahendrena

1 - Mamela ny helontsika rehetra Andriamanitra 2 - Mpitoriteny toko fahavalo 3 - tsy miova Jehovah 4 - Drafi- panavotana 5 - Miaina am-pahendrena
19/08/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mangataha ,mitadiava 2 - Ny fifandraisan'ny fivavahana Kristiana sy Silamo, fizarana-2 3 - Sangan'asan`Andriamanitra 4 - Aiza ny ondry tsara tarehy, fizarana-2 5 - Fiainana araka an'i Kristy, fiteny feno fahamasinana, fianarana fanampiny

1 - Mangataha ,mitadiava 2 - Ny fifandraisan'ny fivavahana Kristiana sy Silamo, fizarana faharoa 3 - Sanganasan`Andriamanitra 4 - Aiza ny ondry tsara tarehy, fizarana-2 5 - Fiainana araka an'i Kristy, fiteny feno fahamasinana,
18/08/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Fa aoka ho mpankatoa ny teny ianareo 2 - Ramerina ( Pilo-Taretra ) Tech Fanjanirina 3 - Matahora an'Andriamanitra fizarana voalohany 4 - ZYXWAB - Ny fihomehezana sy ny fifaliana amin'ny fiainana 5 - Halemem-panahy fa tsy fo lentika

1 - Fa aoka ho mpankatoa ny teny ianareo 2 - Ramerina ( Pilo-Taretra ) Tech Fanjanirina 3 - Matahora an'Andriamanitra fizarana voalohany 4 - ZYXWAB - Ny fihomehezana sy ny fifaliana amin'ny fiainana 5 - Halemem-panahy fa tsy fo lentika
17/08/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Aza menatra ny maha kristiana anao 2 - Ny atao hoe fahazarana tsara sy ratsy 3 - Iza Jesosy fizarana voalohany 4 - Fifandraisan'ny tanora sy ny Ray aman-dReny 5 - Ny asan'ny Fanahy Masina eo @ fiainan'ny mpino

1 - Aza menatra ny maha kristiana anao 2 - Ny atao hoe fahazarana tsara sy ratsy 3 - Iza Jesosy fizarana voalohany 4 - Fifandraisan'ny tanora sy ny Ray aman-dReny 5 - Ny asan'ny Fanahy Masina eo @ fiainan'ny mpino
16/08/202359 minutes
Episode Artwork

1- Mandehana amin'ny fahendrena, 2- Ny tombotsoan'ny fisafoana Fizarana faharoa 3- Iza moa Andriamanitra Fizarana faha sivy 4- Toro-hevitra fanabeazana ankizy fizarana fahefatra 5- Fiteny mampandroso ny firaisana sy mitondra fahasoavana

1- Mandehana amin'ny fahendrena, 2- Ny tombotsoan'ny fisafoana Fizarana faharoa 3- Iza moa Andriamanitra Fizarana faha sivy 4- Toro-hevitra fanabeazana ankizy fizarana fahefatra 5- Fiteny mampandroso ny firaisana
15/08/202359 minutes
Episode Artwork

1- Mpandresy ianao 2- - Manatratra ny idealy 3- Miandry sy mino izay rehetra lazain'i Jesosy Fizarana faharoa 4- - Lalàna fototra mifehy ny fambolena voajanahary Fizarana faharoa 5- Fitafiana vaovao tanteraka

1- Mpandresy ianao 2- - Manatratra ny idealy 3- Miandry sy mino izay rehetra lazain'i Jesosy Fizarana faharoa 4- - Lalàna fototra mifehy ny fambolena voajanahary Fizarana faharoa 5- Fitafiana vaovao tanteraka
14/08/202359 minutes
Episode Artwork

1- Ampiasao ny tafiodrivotra hiakarana ambony kokoa 2- Karepoka vomanga 3- Ny lalany 4- Teknisiana Nirina Honorée & Elian - fambolena anaty sachet 5- Ny fitotonganana sy ny vahaolna netin'Andriamanitra

1- Ampiasao ny tafiodrivotra hiakarana ambony kokoa 2- Karepoka vomanga 3- Ny lalany 4- Teknisiana Nirina Honorée & Elian - fambolena anaty sachet 5- Ny fitotonganana sy ny vahaolna netin'Andriamanitra
13/08/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mankany amin'ilay Raintsika 2 - Mpitoriteny toko fahafito 3 - Ny andron'ny Tompo fizarana faharoa 4 - Hery mifanandrina 5 - Fiainana araka an'i Kristy, fiteny feno fahamasinana

1 - Mankany amin'ilay Raintsika 2 - Mpitoriteny toko fahafito 3 - Ny andron'ny Tompo fizarana faharoa 4 - Hery mifanandrina 5 - Fiainana araka an'i Kristy, fiteny feno fahamasinana
12/08/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra 2 - Ny fifandraisan'ny fivavahana Kristiana sy Silamo 3 - Afaka miresaka amin`Andriamanitra ve isika 4 - Aiza ny ondry tsara tarehy 01 5 - Ny firaisana ao @ tenan'i Kristy, fianarana fanampiny

1 - Miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra 2 - Ny fifandraisan'ny fivavahana Kristiana sy Silamo 3 - Afaka miresaka amin`Andriamanitra ve isika 4 - Aiza ny ondry tsara tarehy 01 5 - Ny firaisana ao @ tenan'i Kristy, fianarana fanampiny
11/08/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mpamela heloka sy mpanafaka Andriamanitra 2 - Ady amin'ny ramerina ( Hagy-Tangilotra-Saopy ) 3 - Rindrina mahagaga IV 4 - ZYXWAB - Ny Stress sy ny vahaolana iatrehana azy 5 - Hitombo ho @ izay loha, dia Kristy

1 - Mpamela heloka sy mpanafaka Andriamanitra 2 - Ady amin'ny ramerina ( Hagy-Tangilotra-Saopy ) 3 - Rindrina mahagaga IV 4 - ZYXWAB - Ny Stress sy ny vahaolana iatrehana azy 5 - Hitombo ho @ izay loha, dia Kristy
10/08/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Finoana sy asa 2 - Fialan-tsasatra vita tsara 3 - Ny hazofijaliana no hamotika ny fahotana 4 - Karakarao ny hoavinao 02 5 - Fanomezana avy amin'i Jesosy

1 - Finoana sy asa 2 - Fialan-tsasatra vita tsara 3 - Ny hazofijaliana no hamotika ny fahotana 4 - Karakarao ny hoavinao 02 5 - Fanomezana avy amin'i Jesosy
09/08/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Manaova ny marina mandrakariva 2 - Ny Fisafoana 01 3 - Iza moa Atra VIII 4 - Toro-hevitra fanabeazana ankizy 03 5 - Kristy nasandratra ilay mpanome fanomezam-pahasoavana

1 - Manaova ny marina mandrakariva 2 - Ny Fisafoana 01 3 - Iza moa Atra VIII 4 - Toro-hevitra fanabeazana ankizy 03 5 - Kristy nasandratra ilay mpanome fanomezam-pahasoavana
08/08/202359 minutes
Episode Artwork

1- Mandalo ny eto, mahaiza manararaotra 2- Ny tahotra - Fizarana Fahatelo 3- Miandry sy mino izay rehetra lazain'i Jesosy Fizarana voalohany 4- Lalàna fototra mifehy ny fambolena voajanahary Fizarana voalohany 5- Iray ao amin'I Kristy

1- Mandalo ny eto, mahaiza manararaotra 2- Ny tahotra - Fizarana Fahatelo 3- Miandry sy mino izay rehetra lazain'i Jesosy Fizarana voalohany 4- Lalàna fototra mifehy ny fambolena voajanahary Fizarana voalohany 5- Iray ao amin'I Kristy
07/08/202359 minutes
Episode Artwork

1- Aza laniana amin'ny menomenona sy fijerena ny lafiratsin-javatra ny fiainanao 2- Sardine natono miaraka @ lasaosy maintso 3- Zanaka tiana 4- Teknisiana Nirina Honorée & Elian - fambolena anaty sachet 5- Iray ny Fanahy

1- Aza laniana amin'ny menomenona sy fijerena ny lafiratsin-javatra ny fiainanao 2- Sardine natono miaraka @ lasaosy maintso 3- Zanaka tiana 4- Teknisiana Nirina Honorée & Elian - fambolena anaty sachet 5- Iray ny Fanahy
06/08/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Anjara lovanao 2 - Mpitoriteny toko fahaenina 3 - Ny andron'ny Tompo 4 - Andriamanitra Fanahy Masina 5 - Firaisana ao @ tenin'i Kristy

1 - Anjara lovanao 2 - Mpitoriteny toko fahaenina 3 - Ny andron'ny Tompo 4 - Andriamanitra Fanahy Masina 5 - Firaisana ao @ tenin'i Kristy
05/08/202359 minutes
Episode Artwork

1 - tombam-bidin'ny Baiboly 2 - Velona jesosy 3 - Manaiky Aho 4 - Ny naman'ny zanakao 5 - 5 - Zava-miafin'ny filazantsara, fianarana fanampiny

1 - tombam-bidin'ny Baiboly 2 - Velona jesosy 3 - Manaiky Aho 4 - Ny naman'ny zanakao 5 - 5 - Zava-miafin'ny filazantsara, fianarana fanampiny
04/08/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Izay mandinika ahita soa, matokia an'i Jehovah dia ho sambatra 2 - Ady @ fositra fotsy 3 - Ny olon'Andriamanitra dia manao ny sitrapony fiz faharoa 4 - Exercice physique 5 - Voninahitra ao @ Fiangonana sy ao @ Kristy Jesosy

1 - Izay mandinika ahita soa, matokia an'i Jehovah dia ho sambatra 2 - Ady @ fositra fotsy 3 - Ny olon'Andriamanitra dia manao ny sitrapony fiz faharoa 4 - Exercice physique 5 - Voninahitra ao @ Fiangonana sy ao @ Kristy Jesosy
03/08/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Maniry te ho namanao 2 - Manaova ny marina 3 - Avy aiza ny ratsy 4 - Karakarao ny hoavinao 5 - Kristy manjaka ao am-ponao

1 - Maniry te ho namanao 2 - Manaova ny marina 3 - Avy aiza ny ratsy 4 - Karakarao ny hoavinao 5 - Kristy manjaka ao am-ponao
02/08/202359 minutes
Episode Artwork

MLGTN_AWRx_20230801_3

01/08/202359 minutes
Episode Artwork

1- Fitiavan-janaka fara-tampony 2- Ny tahotra - Fizarana Faharoa 3- Manana drafitra maty paika ho an'ny fiainanao Jesosy 4- Otrik'aina tsy maintsy ilaina 5- Ilay zava-niafina ela tao amin'ny Filazantsara

1- Fitiavan-janaka fara-tampony 2- Ny tahotra - Fizarana Faharoa 3- Manana drafitra maty paika ho an'ny fiainanao Jesosy 4- Otrik'aina tsy maintsy ilaina 5- Ilay zava-niafina ela tao amin'ny Filazantsara
31/07/202359 minutes
Episode Artwork

1- Raiso ny hazavana dia amparitao 2- Mofo tampo-tsatroka 3- Aiza no hialako 4- Sakafo sy ny fahelana-velona 5- Filazantsara - Zava-miafina

1- Raiso ny hazavana dia amparitao 2- Mofo tampo-tsatroka 3- Aiza no hialako 4- Sakafo sy ny fahelana-velona 5- Filazantsara - Zava-miafina
30/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mankanesa aty amiko hianareo zay miasa fatratra 2 - Mpitoriteny toko fahadimy 3 - Ny Apostoly sy ny Sabata 4 - Sakafontsika anio 5 - Ny zava-miafin'ny filazantsara

1 - Mankanesa aty amiko hianareo zay miasa fatratra 2 - Mpitoriteny toko fahadimy 3 - Ny Apostoly sy ny Sabata 4 - Sakafontsika anio 5 - Ny zava-miafin'ny filazantsara
29/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Angataho ny fanampian'Andriamanitra rehefa miatrika olana 2 - Jesosy sy ny hazo fijaliana 3 - Ireo varavarana roa 4 - Angovo entin'ny sakafo 5 - Fanavotana marin-drano, fianarana fanampiny

1 - Angataho ny fanampian'Andriamanitra rehefa miatrika olana 2 - Jesosy sy ny hazo fijaliana 3 - Ireo varavarana roa 4 - Angovo entin'ny sakafo 5 - Fanavotana marin-drano, fianarana fanampiny
28/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ny herin'ny fiaraha_miasa 2 - Fitahirizana voamaina, fiz faharoa 3 - Rindrina mahagaga III ( Andriamanitra Mpiaro) 4 - Ny tsara ho fantatra 5 - Ny Fiangonana tempoly Masina

1 - Ny herin'ny fiaraha_miasa 2 - Fitahirizana voamaina, fiz faharoa 3 - Rindrina mahagaga III ( Andriamanitra Mpiaro) 4 - Ny tsara ho fantatra 5 - Ny Fiangonana tempoly Masina
27/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Manàna risim_po dia vitao hatramin'ny farany 2 - Tsiky manova zavatra 3 - Tonga teto ny ratsy 4 - Misakafoana tsara 5 - Jesosy ilay mpitory fiadanana na fihavanana

1 - Manàna risim_po dia vitao hatramin'ny farany 2 - Tsiky manova zavatra 3 - Tonga teto ny ratsy 4 - Misakafoana tsara 5 - Jesosy ilay mpitory fiadanana na fihavanana
26/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Soraty @ vato ny zavatra tsara 2 - Fitsipika volamena 3 - Iza moa Atra VI 4 - Otrik'aina avy amin' ny sakafo 5 - Mandrava ny efitry ny fisarahana

1 - Soraty @ vato ny zavatra tsara 2 - Fitsipika volamena 3 - Iza moa Atra VI 4 - Otrik'aina avy amin' ny sakafo 5 - Mandrava ny efitry ny fisarahana
25/07/202359 minutes
Episode Artwork

1- Mahaiza mamantatra sy manaja ny olona manodidina anao 2- Ny safidy sy ny fanapahan-kevitra 3- Maraina vaovao - Fizarana Fahefatra 4- Sokajin-tsakafo 5- Fihavanana , fanomezana avy amin'ny Hazofijaliana

1- Mahaiza mamantatra sy manaja ny olona manodidina anao 2- Ny safidy sy ny fanapahan-kevitra 3- Maraina vaovao - Fizarana Fahefatra 4- Sokajin-tsakafo 5- Fihavanana , fanomezana avy amin'ny Hazofijaliana
24/07/202359 minutes
Episode Artwork

1-Fomba hitiavan'ilay tena namana2- Confiture vita amin'ny Ronono 3- Ao Aminy 4- Izay lazain ny mpamorona momban'ny sakafo 5- Nampanakekezina ao amin' I Kristy

1- Fomba hitiavan'ilay tena namana2- Confiture vita amin'ny Ronono 3- Ao Aminy 4- Izay lazain ny mpamorona momban'ny sakafo 5- Nampanakekezina ao amin' I Kristy
23/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ny hasambarana miankina @ toe-tsaina 2 - Mpitoriteny toko faha efatra 3 - Tsy miova ny filaharan'ny herinandro 4 - Andriamanitra Zanaka 5 - Fanavotana marin_drano

1 - Ny hasambarana miankina @ toe-tsaina 2 - Mpitoriteny toko faha efatra 3 - Tsy miova ny filaharan'ny herinandro 4 - Andriamanitra Zanaka 5 - Fanavotana marin_drano
22/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mahareta hatramin'ny farany 2 - Jesosy ihany no tsy nanota 3 - Fitombona ara-panahy Fiz faharoa 4 - Ny fitiavan-tena 5 - Ny fomba namonjen'Andriamanitra antsika, fianarana fanampiny

1 - Mahareta hatramin'ny farany 2 - Jesosy ihany no tsy nanota 3 - Fitombona ara-panahy Fiz faharoa 4 - Ny fitiavan-tena 5 - Ny fomba namonjen'Andriamanitra antsika, fianarana fanampiny
21/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Matokia an'i Jehovah, velomy ny fanantenana 2 - Fitahirizana voamaina 3 - Atao ahoana ny fanananao (harena) 4 - Ny hery fiarovana (Dr Yves) 5 - Voavonjin'Andriamanitra @ fahasoavana

1 - Matokia an'i Jehovah, velomy ny fanantenana 2 - Fitahirizana voamaina 3 - Atao ahoana ny fanananao (harena) 4 - Ny hery fiarovana (Dr Yves) 5 - Voavonjin'Andriamanitra @ fahasoavana
20/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 -Mijery ny lafitsara ny @ hafa 2 - Ataovy manatombo kely 3 - Mihevitra antsika ve Andriamanitra 4 - Fiomanana @ fanambadina fiz voalohany 5 - Mandray ny fitahian'ny fahasoavany mandrakizay

1 -Mijery ny lafitsara ny @ hafa 2 - Ataovy manatombo kely 3 - Mihevitra antsika ve Andriamanitra 4 - Fiomanana @ fanambadina fiz voalohany 5 - Mandray ny fitahian'ny fahasoavany mandrakizay
19/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ilay boky tranainy nefa manankery indrindra 2 - Fanatsarana ny fahitan'ny maso 3 - Iza moa Atra 4 - Toro-hevitra fanabeazana ankizy 02 5 - Niara-natsangany ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy

1 - Ilay boky tranainy nefa manankery indrindra 2 - Fanatsarana ny fahitan'ny maso 3 - Iza moa Atra 4 - Toro-hevitra fanabeazana ankizy 02 5 - Niara-natsangany ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy
18/07/202359 minutes
Episode Artwork

1- Esory aloha ny andry eo amin'ny masonao 2- Findraisana sy fifanakalozan-kevitra 3- Maraina vaovao - Fizarana Fahatelo 4- Fambolena katsaka Fizarana faharoa 5- Voafitaky ny filana

1- Esory aloha ny andry eo amin'ny masonao 2- Findraisana sy fifanakalozan-kevitra 3- Maraina vaovao - Fizarana Fahatelo 4- Fambolena katsaka Fizarana faharoa 5- Voafitaky ny filana
17/07/202359 minutes
Episode Artwork

1- Fantany izay mahasoa sy mety ho anao 2- Sakafo Pak-chaoi (Choux chinois) 3- Havan' I Jesosy 4- ITW - Michel Jamba (Vokatry ny AWR + tononkalo (Ry bemarenina) 5- Maty sy voafitaky Satana isika talohan'ny namonjen'Andriamanitra antsika

1- Fantany izay mahasoa sy mety ho anao 2- Sakafo Pak-chaoi (Choux chinois) 3- Havan' I Jesosy 4- ITW - Michel Jamba (Vokatry ny AWR + tononkalo (Ry bemarenina) 5- Maty sy voafitaky Satana isika talohan'ny namonjen'Andriamanitra antsika
16/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Matokia an'i Jehovah, mahareta mivavaka 2 - Mpitoriteny toko faha telo 3 - Andro inona marina moa ny Sabata 4 - Andriamanitra Ray 5 Ny fomba namonjen'Andriamanitra antsika

1 - Matokia an'i Jehovah, mahareta mivavaka 2 - Mpitoriteny toko faha telo 3 - Andro inona marina moa ny Sabata 4 - Andriamanitra Ray 5 Ny fomba namonjen'Andriamanitra antsika
15/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Aza miandry haratra mafy vao hanaraka ny tenin' Andriamanitra 2 - Jesosy sy ny hazo fijaliana 3 - Fitombona ara-panahy Fiz 01 4 - Fitaratra fandinihan-tena 5 - Jesosy mpanjaka Tsitoha, fianarana fanampiny

1 - Aza miandry haratra mafy vao hanaraka ny tenin' Andriamanitra 2 - Jesosy sy ny hazo fijaliana 3 - Fitombona ara-panahy Fiz 01 4 - Fitaratra fandinihan-tena 5 - Jesosy mpanjaka Tsitoha, fianarana fanampiny
14/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy toy ny mpanjakan'ny tany mampitebiteby @ fiaraha-miasa ny Mpanjakantsika 2 - Asan'ny vovom-boandelaka 3 - Rindrina mahagaga II (Herin'Andriamanitra miasa) 4 - Cataracte 02(Dr Solofo G) 5 - Jesosy, ny zavatra rehetra ary ny fiangonana

1 - Tsy toy ny mpanjakan'ny tany mampitebiteby @ fiaraha-miasa ny Mpanjakantsika 2 - Asan'ny vovom-boandelaka 3 - Rindrina mahagaga II (Herin'Andriamanitra miasa) 4 - Cataracte 02(Dr Solofo G) 5 - Jesosy, ny zavatra rehetra ary ny fiangonana
13/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mety hanindrona ny fanampahan-kevitra tsy matotra atao 2 - Fanomezana hafa kely 3 - Afaka manova anao ny baiboly 4 - Ny zava-kendren'ny fianarana 5 - Ny amin'ny fahambonian'i Jesosy noho ny hery rehetra

1 - Mety hanindrona ny fanampahan-kevitra tsy matotra atao 2 - Fanomezana hafa kely 3 - Afaka manova anao ny baiboly 4 - Ny zava-kendren'ny fianarana 5 - Ny amin'ny fahambonian'i Jesosy noho ny hery rehetra
12/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy misy tanteraka fa samy marary, aza malaky mitsara 2 - Fisorohana ny thrombose 3 - Iza moa Atra IV 4 - Toro-hevitra fanabeazana ankizy 01 5 - Mitsangana amin'ny maty miaraka amin'i Jesosy

1 - Tsy misy tanteraka fa samy marary, aza malaky mitsara 2 - Fisorohana ny thrombose 3 - Iza moa Atra IV 4 - Toro-hevitra fanabeazana ankizy 01 5 - Mitsangana amin'ny maty miaraka amin'i Jesosy
11/07/202359 minutes
Episode Artwork

1- Aza kivy mahereza 2- Ny tahotra - Fizarana Voalohany 3- Misy iraka namoronan'Andriamanitra sy nifidianany anao manokana 4- Fambolena katsaka Fizarana Voalohany 5- Fahendrena avy amin'ny Fanahy

1- Aza kivy mahereza 2- Ny tahotra - Fizarana Voalohany 3- Misy iraka namoronan'Andriamanitra sy nifidianany anao manokana 4- Fambolena katsaka Fizarana Voalohany 5- Fahendrena avy amin'ny Fanahy
10/07/202359 minutes
Episode Artwork

1- Tsapanao ve ny fitantanan'Andriamanitra 2- Mayonnaise tsy misy atody 3- Tompo sy Mpamonjy 4- ITW - Solofo Jose (Ihobaka Port Berger , Niova fo noho ny AWR sy lasa mpiara-miasa mampihaino olona) 5- Vavaka sy fiderana

1- Tsapanao ve ny fitantanan'Andriamanitra 2- Mayonnaise tsy misy atody 3- Tompo sy Mpamonjy 4- ITW - Solofo Jose (Ihobaka Port Berger , Niova fo noho ny AWR sy lasa mpiara-miasa mampihaino olona) 5- Vavaka sy fiderana
09/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ho avy ny filoham-pirenena 2 - Mpitoriteny toko faharoa 3 - Mba tsy ho @ ririnina na ho @ Sabata 4 - Andriamanitra Telo Zay Iray 5 - Jesosy mpanjaka Tsitoha

1 - Ho avy ny filoham-pirenena 2 - Mpitoriteny toko faharoa 3 - Mba tsy ho @ ririnina na ho @ Sabata 4 - Andriamanitra Telo Zay Iray 5 - Jesosy mpanjaka Tsitoha
08/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Zanak'iza moa ianao 2 - Manao zava-mahagaga Jesosy 3 - Famerenana ny batisa 4 - Tia an'Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra 5 - Ilay drafitr'Andriamanitra lehibe mifantoka @ Kristy, fianarana fanampiny

1 - Zanak'iza moa ianao 2 - Manao zava-mahagaga Jesosy 3 - Famerenana ny batisa 4 - Tia an'Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra 5 - Ilay drafitr'Andriamanitra lehibe mifantoka @ Kristy, fianarana fanampiny
07/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mandrosoa 2 - Ady amin'ny ramerina ( Sakay pilo & molaly ) 3 - Rindrina mahagaga 1 ( Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina) 4 - ataracte 01(Dr Solofo G) 5 - Ny Fanahy Masina, tombonkase sy antoka

1 - Mandrosoa 2 - Ady amin'ny ramerina ( Sakay pilo & molaly ) 3 - Rindrina mahagaga 1 ( Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina) 4 - ataracte 01(Dr Solofo G) 5 - Ny Fanahy Masina, tombonkase sy antoka
06/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Aoka hitomban-dahy! mahereza 2 - Manaova ny marina 3 - Fomba hianarana ny tenin' Andriamanitra 4 - Fiovam-pon'i Brisca 5 - Ho fiderana ny voninahiny

1 - Aoka hitomban-dahy! mahereza 2 - Manaova ny marina 3 - Fomba hianarana ny tenin' Andriamanitra 4 - Fiovam-pon'i Brisca 5 - Ho fiderana ny voninahiny
05/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Raha tia an'Andriamanitra ianao dia tiavo ny mahantra 2 - En Bonne humeur 3 - Iza moa Atra III 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 04 5 - Ilay drafitr'Andriamanitra lehibe mifantoka amin'i Kristy

1 - Raha tia an'Andriamanitra ianao dia tiavo ny mahantra 2 - En Bonne humeur 3 - Iza moa Atra III 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 04 5 - Ilay drafitr'Andriamanitra lehibe mifantoka amin'i Kristy
04/07/202359 minutes
Episode Artwork

1- Ny adala no manao hoe tsy misy Andriamanitra 2- Fanoratan'ny olona iray ny fiam-piainany 3- Aza mierika na mijanonana mihitsy eo amin'ny fanarahana an 'i Jesosy 4- Fambolena an-tanan-dehibe Fizarana fahatelo 5- Ny tombabidin'ny nanavotana antsika

1- Ny adala no manao hoe tsy misy Andriamanitra 2- Fanoratan'ny olona iray ny fiam-piainany 3- Aza mierika amin'ny fanarahana an 'i Jesosy 4- Fambolena an-tanan-dehibe Fizarana fahatelo 5- Ny tombabidin'ny nanavotana antsika
03/07/202359 minutes
Episode Artwork

1- Toy ny hazon'orana tia mizara soa ve ianao 2- Gateau tsy mila lafaoro 3- Hantsana roa 4- ITW - Solofo Jose (Ihobaka Port Berger , Niova fo noho ny AWR sy lasa mpiara-miasa mampihaino olona) 5- Voafidy sy ekena ao amin'i Kristy

1- Toy ny hazon'orana tia mizara soa ve ianao 2- Gateau tsy mila lafaoro 3- Hantsana roa 4- ITW - Solofo Jose (Ihobaka Port Berger , Niova fo noho ny AWR sy lasa mpiara-miasa mampihaino olona) 5- Voafidy sy ekena ao amin'i Kristy
02/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Izay afafin'ny olona no ho jinjainy 2 - Mpitoriteny toko voalohany 3 - Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko 4 - Taratasim--pitiavana 5 - Ilay drafitr'Andriamanitra lehibe mifantoka @ Kristy

1 - Izay afafin'ny olona no ho jinjainy 2 - Mpitoriteny toko voalohany 3 - Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko 4 - Taratasim--pitiavana 5 - Ilay drafitr'Andriamanitra lehibe mifantoka @ Kristy
01/07/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Aza mampahory ny hafa 2 - Tandindona mahakasika an'i Jesosy 3 - Tsy voninahitra fa fanetren-tena 4 - Tia ny zanako aho @ maha ampahan'ny tenako azy 5 - I Paoly sy ny Efesiana, fianarana fanampiny

1 - Aza mampahory ny hafa 2 - Tandindona mahakasika an'i Jesosy 3 - Tsy voninahitra fa fanetren-tena 4 - Tia ny zanako aho @ maha ampahan'ny tenako azy 5 - I Paoly sy ny Efesiana, fianarana fanampiny
30/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Aza manahy ny ampitso 2 - Voly Ovy 06 3 - Miasà, miharia, fa aza malaina 4 - ZIXWAB- Ny hena - (Fizarana 2) 5 - I Kristy no mameno ny epistily ho an'ny Efesisana

1 - Aza manahy ny ampitso 2 - Voly Ovy 06 3 - Miasà, miharia, fa aza malaina 4 - ZIXWAB- Ny hena - (Fizarana 2) 5 - I Kristy no mameno ny epistily ho an'ny Efesisana
29/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Aza mijanona raha tsy tratra ny tanjona 2 - Azo atao ny matoky ny Baiboly 3 - Aoka tsy hisy hanao tsinontsinona anao 4 - Ny Efesiana tamin'ny androny

1 - Aza mijanona raha tsy tratra ny tanjona 2 - Azo atao ny matoky ny Baiboly 3 - Aoka tsy hisy hanao tsinontsinona anao 4 - Ny Efesiana tamin'ny androny
28/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mianara mamela heloka 2 - Ranom-boankazo hisorohana ny ra mivaingana, AVC 3 - Iza moa Atra II 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 03 5 - Mandre ny epistily ho an'ny Efesiana

1 - Mianara mamela heloka 2 - Ranom-boankazo hisorohana ny ra mivaingana, AVC 3 - Iza moa Atra II 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 03 5 - Mandre ny epistily ho an'ny Efesiana
27/06/202359 minutes
Episode Artwork

1- Tsy eto ny tanindrazanao 2- Ry Madagasikara, hivavaka ho anao 3- Fahafahana ho amin'ny fisandratana sy fahasambarana 4- Fambolena an-tanan-dehibe 5- Rotaka tao an-trano filalaovana

1- Tsy eto ny tanindrazanao 2- Ry Madagasikara, hivavaka ho anao 3- Fahafahana ho amin'ny fisandratana sy fahasambarana 4- Fambolena an-tanan-dehibe 5- Rotaka tao an-trano filalaovana
26/06/202359 minutes
Episode Artwork

1- Tohero ny ratsy 2- Angivy atao salade 3- Mijere Azy 4- Tmg -Herman (Niaro ny atao batisa tamin'ny rano nisy voay Andriamanitra) & Jacques Besalampy 5- Paoly ilay evanjelisitry Efesosy

1- Tohero ny ratsy 2- Angivy atao salade 3- Mijere Azy 4- Tmg -Herman (Niaro ny atao batisa tamin'ny rano nisy voay Andriamanitra) & Jacques Besalampy 5- Paoly ilay evanjelisitry Efesosy
25/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Na ny fahavalo aza avadik'Andriamanitra hahasoa anao 2 - An`iza ny foko 3 - Ny sabata famantarana 4 - Moa mbola misy fanantenana ve ho an'ity taranaka ity 5 - I Paoly sy ny Efesiana

1 - Na ny fahavalo aza avadik'Andriamanitra hahasoa anao 2 - An`iza ny foko 3 - Ny sabata famantarana 4 - Moa mbola misy fanantenana ve ho an'ity taranaka ity 5 - I Paoly sy ny Efesiana
24/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mijoro toa an'i Noa 2 - Jesosy feno Fanahy Masina 3 - Sekta ve sa tsy sekta no misy anao 4 - Tsiambaratelo faharoa - 5 - Mamirapiratry ny voninahitr'Andriamanitra, fianarana fanampiny

1 - Mijoro toa an'i Noa 2 - Jesosy feno Fanahy Masina 3 - Sekta ve sa tsy sekta no misy anao 4 - Tsiambaratelo faharoa - 5 - Mamirapiratry ny voninahitr'Andriamanitra, fianarana fanampiny
23/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Aza mandainga 2 - Voly Ovy 05( Dera) 3 - Fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra fiz faharoa 4 - ZIXWAB- Ny hena - ( Fizarana 1 5 - Ny zanak'ondry izay voavono

1 - Aza mandainga 2 - Voly Ovy 05( Dera) 3 - Fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra fiz faharoa 4 - ZIXWAB- Ny hena - ( Fizarana 1 5 - Ny zanak'ondry izay voavono
22/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Moa teny tsara sa ratsy no betsaka mivoaka an'iny vavanao 2 - Miteny am-pahasoavana 3 - Tsy misy mafy tsy laitran'ny zoto 4 - Manenika ny tany ny voninahitr'Andriamanitra

1 - Moa teny tsara sa ratsy no betsaka mivoaka an'iny vavanao 2 - Miteny am-pahasoavana 3 - Tsy misy mafy tsy laitran'ny zoto 4 - Manenika ny tany ny voninahitr'Andriamanitra
21/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Aza ny fivavahana no anaronana ny ratsy atao 2 - Zava- maniry fanao fanafody 3 - Iza moa Atra I 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 02 5 - Mitohy ny fanavaozana

1 - Aza ny fivavahana no anaronana ny ratsy atao 2 - Zava- maniry fanao fanafody 3 - Iza moa Atra I 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 02 5 - Mitohy ny fanavaozana
20/06/202359 minutes
Episode Artwork

1- Avelao ho karakarainy sy ho alaminy 2- iankinan'ny ainao ny fanapahan-kevitrao 3- Maraina vaovao - Fizarana Faharoa 4- Fambolena an-tanan-dehibe Fizarana faharoa 5- Mahalala ny fahamarinana

1- Avelao ho karakarainy sy ho alaminy 2- iankinan'ny ainao ny fanapahan-kevitrao 3- Maraina vaovao - Fizarana Faharoa 4- Fambolena an-tanan-dehibe Fizarana faharoa 5- Mahalala ny fahamarinana
19/06/202359 minutes
Episode Artwork

1- Hain'Andriamanitra izay mahasoa anao koa misaora Azy 2- Truffes Chocolat 3- Fahafahana Gadarena 4- Famaliana ny fanontanian'ny mpihaino 5- Fihomanana amin'ny fotoan-tsarotra farany

1- Hain'Andriamanitra izay mahasoa anao koa misaora Azy 2- Truffes Chocolat 3- Fahafahana Gadarena 4- Famaliana ny fanontanian'ny mpihaino 5- Fihomanana amin'ny fotoan-tsarotra farany
18/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Akaikin'izay matahotra Azy Jehovah 2 - Ilay olona tena tia indrindra ( maty ho anao Jesosy) 3 - Mamirapiratry ny voninahitr'Andriamanitra

1 - Akaikin'izay matahotra Azy Jehovah 2 - Ilay olona tena tia indrindra ( maty ho anao Jesosy) 3 - Mamirapiratry ny voninahitr'Andriamanitra
17/06/202359 minutes
Episode Artwork

01 - Mandalo sy miova ny zavatra rehetra 02 - Vivez communiquez 03 - Fa izaho kosa dia hanaraka Anao 04 - Ny ankohonana dia noforonin'Andriamanitra 05 - Ny tombokasen'Andriamanitra sy ny mariky ny Bibidia, fizarana faharoa , fianarana fanampiny

01 - Mandalo sy miova ny zavatra rehetra 02 - Vivez communiquez 03 - Fa izaho kosa dia hanaraka Anao 04 - Ny ankohonana dia noforonin'Andriamanitra 05 - Ny tombokasen'Andriamanitra sy ny mariky ny Bibidia, fizarana faharoa ,
16/06/202359 minutes
Episode Artwork

01 - Tadiavo ilay fitiavana marina 02 - Zezika biolojika ranony, fizarana faha roa 03 - Rehefa avelanao hiditra an-tsehatra ny Tompo 04 - Arthrose 05 - Fizahan-toetra momba ny Sabata

01 - Tadiavo ilay fitiavana marina 02 - Zezika biolojika ranony, fizarana faha roa 03 - Rehefa avelanao hiditra an-tsehatra ny Tompo 04 - Arthrose 05 - Fizahan-toetra momba ny Sabata
15/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Andriamanitra manasitrana ny aretina rehetra 2 - MAZOTOA MIVAVAKA 3 - Tandremo ny fo fizarana 2 4 - Ny zava-kendren'ny fianarana 5 - Ny Mariky ny bibidia

1 - Andriamanitra manasitrana ny aretina rehetra 2 - MAZOTOA MIVAVAKA 3 - Tandremo ny fo fizarana 2 4 - Ny zava-kendren'ny fianarana 5 - Ny Mariky ny bibidia
14/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Famindrampo tsy mendrika ho anao nefa nomena anao 2 - Célérie 3 - Na dia izay kely indrindra aza( nyherin'ny finoana) 4 - FIFANAJANA 02 5 - Tetik'ady farany ampiasain'i Satana

1 - Famindrampo tsy mendrika ho anao nefa nomena anao 2 - Célérie 3 - Na dia izay kely indrindra aza( nyherin'ny finoana) 4 - FIFANAJANA 02 5 - Tetik'ady farany ampiasain'i Satana
13/06/202359 minutes
Episode Artwork

1- Aleo maratra amin'ny fahamarinana toy zay ampifaliana amin'ny lainga 2- Manana toky fa ho tody 3- Maniry ny ho sakaizanao Jesosy 4- NATUMAD - Compost Mailaka faharoa 5- Ny fihemorana

1- Aleo maratra amin'ny fahamarinana toy zay ampifaliana amin'ny lainga 2- Manana toky fa ho tody 3- Maniry ny ho sakaizanao Jesosy 4- NATUMAD - Compost Mailaka faharoa 5- Ny fihemorana
12/06/202359 minutes
Episode Artwork

1- Ran'i Kristy ho anao 2- Pirina sy legume 3- Firenena mitahiry 4- Vaovao manokan'ny Foibe Advantista maneran-tany 5- Ilay fery saika nahafaty

1- Ran'i Kristy ho anao 2- Pirina sy legume 3- Firenena mitahiry 4- Vaovao manokan'ny Foibe Advantista maneran-tany 5- Ilay fery saika nahafaty
11/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Nalatsako ho an'i Jesosy ny ràko 2 - Sabatan'i Jehovah Andriamanitrao II 3 - Afaka mino an' Andriamanitra 4 - Ny tombokasen'Andriamanitra sy ny mariky ny Bibidia, fizarana faharoa

1 - Nalatsako ho an'i Jesosy ny ràko 2 - Sabatan'i Jehovah Andriamanitrao II 3 - Afaka mino an' Andriamanitra 4 - Ny tombokasen'Andriamanitra sy ny mariky ny Bibidia, fizarana faharoa
10/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Manao fialana 2 - Jesosy ilay tenin'Andriamanitra 3 - Te-ho star va ianao 4 - Fintina 14, 15 5 - Ny tombokasen'Andriamanitra sy ny mariky ny Bibidia,

1 - Manao fialana 2 - Jesosy ilay tenin'Andriamanitra 3 - Te-ho star va ianao 4 - Fintina 14, 15 5 - Ny tombokasen'Andriamanitra sy ny mariky ny Bibidia,
09/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Vokatry ny safidinao ihany 2 - Voly Ovy 04( Dera) 3 - Ny famoronana 4 - Fikarakarana ny hoditra 5 - Jesosy ilay hany mpanalalana antsika

1 - Vokatry ny safidinao ihany 2 - Voly Ovy 04( Dera) 3 - Ny famoronana 4 - Fikarakarana ny hoditra 5 - Jesosy ilay hany mpanalalana antsika
08/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ny fitiavana manarona ny ota rehetra 2 - Tandremo ny fo 3 - Aza manao tsobo-dranon-dRamiangaly( Na hilomanosako aza) 4 - Ireo zay manaraka ny zanak'Ondry

1 - Ny fitiavana manarona ny ota rehetra 2 - Tandremo ny fo 3 - Aza manao tsobo-dranon-dRamiangaly( Na hilomanosako aza) 4 - Ireo zay manaraka ny zanak'Ondry
07/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Aza tia tena 2 - Ny torimaso 3 - Miomana ho any an-danitra 31 (Manaiky ny atao batisa) 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 01 5 - Mijinja izay nafafintsika

1 - Aza tia tena 2 - Ny torimaso 3 - Miomana ho any an-danitra 31 (Manaiky ny atao batisa) 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 01 5 - Mijinja izay nafafintsika
06/06/202359 minutes
Episode Artwork

1- Itokiso Jehovah 2- Faniriana arahana vina 3- Maraina vaovao - Fizarana Voalohany 4- NATUMAD - Fanajarina ny tany (fanaovana ny tatatra) Mm Nirina 5- Ilay ady mahafoka izao rehetra izao

1- Itokiso Jehovah 2- Faniriana arahana vina 3- Maraina vaovao - Fizarana Voalohany 4- NATUMAD - Fanajarina ny tany (fanaovana ny tatatra) Mm Nirina 5- Ilay ady mahafoka izao rehetra izao
05/06/202359 minutes
Episode Artwork

1- Endrika mirana 2- Sakamalao confi 3- Fahamarinana rehetra 4- Tmg - Jacques Besalampy & Pasitera Herman (Mamaly vavaka Andriamanitra) 5- Fiaretana tsy azo hozongozonina

1- Endrika mirana 2- Sakamalao confi 3- Fahamarinana rehetra 4- Tmg - Jacques Besalampy & Pasitera Herman (Mamaly vavaka Andriamanitra) 5- Fiaretana tsy azo hozongozonina
04/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Manan- tsafidy madiodio ianao 2 - Sabatan'i Jehovah Andriamanitrao 3 - Fanentanana farany 4 - Ny tombokasen'Andriamanitra sy ny mariky ny Bibidia

1 - Manan- tsafidy madiodio ianao 2 - Sabatan'i Jehovah Andriamanitrao 3 - Fanentanana farany 4 - Ny tombokasen'Andriamanitra sy ny mariky ny Bibidia
03/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mianara mijery lafin-tsarany 2 - Jesosy ilay tenin'Andriamanitra 3 - Soa, ilay tambanivohibavy - Ekeo ny fanafahan'Andriamanitra 4 - Tia anao mandrakizay Andriamanitra 5 - Ny famitahana farany ataon'i Satana,

1 - Mianara mijery lafin-tsarany 2 - Jesosy ilay tenin'Andriamanitra 3 - Soa, ilay tambanivohibavy - Ekeo ny fanafahan'Andriamanitra 4 - Tia anao @ fitiavana mandrakizay Andriamanitra 5 - Ny famitahana farany ataon'i Satana.
02/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ario ny tahotra 2 - Voly Ovy 03( Dera) 3 - Fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra 1 4 - Fampihenana lanja (Dr Mahay Tia) 5 - fahasoavana ho entina mankatoa

1 - Ario ny tahotra 2 - Voly Ovy 03( Dera) 3 - Fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra 1 4 - Fampihenana lanja (Dr Mahay Tia) 5 - fahasoavana ho entina mankatoa
01/06/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mampianara anay hanisa ny andro hiainanay 2 - Rankizy, Aza mandainga 3 - Ny maha iray ny Baiboly 4 - Izay manafina ny fahotany tsy ambinina - Afaka aho 5 - Antso ho amin'ny fahatokiana

1 - Mampianara anay hanisa ny andro hiainanay 2 - Rankizy, Aza mandainga 3 - Ny maha iray ny Baiboly 4 - Izay manafina ny fahotany tsy ambinina - Afaka aho 5 - Antso ho amin'ny fahatokiana
31/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ampifalio amin ny nataonao aho Jehovah o 2 - Raha te hiala @ fisotroan-toaka 3 - Miomana ho any an-danitra 30 (Mino sy atao batisa) 4 - Famaritana ny fanabeazana 05 5 - Babylona foiben'ny fihankohofana amin'ny masoandro

1 - Ampifalio amin ny nataonao aho Jehovah o 2 - Raha te hiala @ fisotroan-toaka 3 - Miomana ho any an-danitra 30 (Mino sy atao batisa) 4 - Famaritana ny fanabeazana 05 5 - Babylona foiben'ny fihankohofana amin'ny masoandro
30/05/202359 minutes
Episode Artwork

1- Andriamanitra anie hitahy anao 2- Faniriana 3- Andriamanitry ny fahasoavana Fizarana faharoa 4- NATUMAD - Ady amin'ny vitsika & fiompiana kankana mena Mme Nirina 5- Ilay lainga hatrizay momba ny tsy fahafatesana

1- Andriamanitra anie hitahy anao 2- Faniriana 3- Andriamanitry ny fahasoavana Fizarana faharoa 4- NATUMAD - Ady amin'ny vitsika & fiompiana kankana mena Mme Nirina 5- Ilay lainga hatrizay momba ny tsy fahafatesana
29/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mahaiza mankasitraka 2- Creme fraiche vita amin'ny soja 3- Zanak'Andriamanitra 4- Tmg - Jacques Besalampy & Pasitera Herman (Mamaly vavaka Andriamanitra) 5- Ny lalana izay toa mahintsy eo imason'ny olona

1 - Mahaiza mankasitraka 2- Creme fraiche vita amin'ny soja 3- Zanak'Andriamanitra 4- Tmg - Jacques Besalampy & Pasitera Herman (Mamaly vavaka Andriamanitra) 5- Ny lalana izay toa mahintsy eo imason'ny olona
28/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mibebaha 2 - Ny fiankohofana tena izy 02 3 - Mitahiry ilay fanandramana vaovao 4 - Ny famitahana farany ataon'i Satana

1 - Mibebaha 2 - Ny fiankohofana tena izy 02 3 - Mitahiry ilay fanandramana vaovao 4 - Ny famitahana farany ataon'i Satana
27/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mahalala an'Andriamanitra 2 - Ny fanambaran'izay vavolombelona nanatri-maso 3 - Niova ihany aho nony farany -Fiz 03 4 - Mihevitra sy miteny ny lafi-tsarany 5 - Ilay tanàna antsoina hoe Fikorokorohana, fianarana fanampiny

1 - Mahalala an'Andriamanitra 2 - Ny fanambaran'izay vavolombelona nanatri-maso 3 - Niova ihany aho nony farany -Fiz 03 4 - Mihevitra sy miteny ny lafi-tsarany 5 - Ilay tanàna antsoina hoe Fikorokorohana, fianarana fanampiny
26/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy hita 2 - Voly Ovy 02 3 - Tontolo iainana 21 ( Zaro amin'ny lalana tokony halehany 4 - Ny fandevonan-kanina 5 - Antso amintsika ho amin'ny fanoloran-tena

1 - Tsy hita 2 - Voly Ovy 02 3 - Tontolo iainana 21 ( Zaro amin'ny lalana tokony halehany 4 - Ny fandevonan-kanina 5 - Antso amintsika ho amin'ny fanoloran-tena
25/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mivavabavaka 2 - Tenin'Andriamanitra ve ny Baiboly 3 - Tsy miankina @ vintana ny fahombiazana 4 - Antso amintsika ho amin'ny fanoloran-tena

1 - Mivavabavaka 2 - Tenin'Andriamanitra ve ny Baiboly 3 - Tsy miankina @ vintana ny fahombiazana 4 - Antso amintsika ho amin'ny fanoloran-tena
24/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Te ho afaka @ inona ianao raha tsy te hankato an' Atra 2 - Ny fisorohana ny Arteriosclerose 3 - Miomana ho any an-danitra 29 (Andriamanitra ihany iankohofana ) 4 - Famaritana ny fanabeazana 04 5 - Zava-miafina Babylaon lehibe

1 - Te ho afaka @ inona ianao raha tsy te hankato an' Atra 2 - Ny fisorohana ny Arteriosclerose 3 - Miomana ho any an-danitra 29 4 - Famaritana ny fanabeazana 04 5 - Zava-miafina Babylaon lehibe
23/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Fanomezana sarobidy 2- Atokiso ny tenanao 3- Andriamanitry ny fahasoavana 4- fanamboarana voly rakotra Fizarana faharoa 5- Ny divain'ny fahatezaran'Andriamanitra

1 - Fanomezana sarobidy 2- Atokiso ny tenanao 3- Andriamanitry ny fahasoavana 4- fanamboarana voly rakotra Fizarana faharoa 5- Ny divain'ny fahatezaran'Andriamanitra
22/05/202359 minutes
Episode Artwork

1- Miaina ampahatokiana 2- Ny finoana fizarana fahatelo 3- Itw - "Mme Haja Mifem Iouc & Pasteur Rija Mory" 4- Two opposing systems

1- Miaina ampahatokiana 2- Ny finoana fizarana fahatelo 3- Itw - Mme Haja Mifem Iouc & Pasteur Rija Mory 4- Rafitra roa mifanohitra
21/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Avadio ho boky tsara ny tantaran'ny fiainanao 2 - Ny fiankohofana tena izy 01 3 - Mbola misy ady atrehina 4 - Ilay tanàna antsoina hoe Fikorokorohana

1 - Avadio ho boky tsara ny tantaran'ny fiainanao 2 - Ny fiankohofana tena izy 01 3 - Mbola misy ady atrehina 4 - Ilay tanàna antsoina hoe Fikorokorohana
20/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ilay vohitry ny Fanantenana 2 - Ilay Mesia tenin'Andriamanitra 3 - Niova ihany aho nony farany -Fiz 02 4 - Mahafantatra ny fetran'ny tena manokana 5 - Ny Sabata sy ny andro farany fianarana fanampiny

1 - Ilay vohitry ny Fanantenana 2 - Ilay Mesia tenin'Andriamanitra 3 - Niova ihany aho nony farany -Fiz 02 4 - Mahafantatra ny fetran'ny tena manokana 5 - Ny Sabata sy ny andro farany fianarana fanampiny
19/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ataovy toy ny an'Andriamanitra 2 - Voly Ovy 01( Dera) 3 - Tontolo iainana 20 ( Anaro ny maloto saina ) 4 - ZIXWAB - Fandrahoan-kanina mahasalama (Fizarana 2) 5 - Ny Sabata sy ny fitsaharana mandrakizay

1 - Ataovy toy ny an'Andriamanitra 2 - Voly Ovy 01( Dera) 3 - Tontolo iainana 20 ( Anaro ny maloto saina ) 4 - ZIXWAB - Fandrahoan-kanina mahasalama (Fizarana 2) 5 - Ny Sabata sy ny fitsaharana mandrakizay
18/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mieritrereta aloha vao miteny mialoha ny hanao zavatra iray 2 - Izay asaina atao atao 3 - Ny Baiboly 4 - Tsy izay tianao no vokany 5 - Ny Sabata sy ny andro farany

1 - Mieritrereta aloha vao miteny mialoha ny hanao zavatra iray 2 - Izay asaina atao atao 3 - Ny Baiboly 4 - Tsy izay tianao no vokany 5 - Ny Sabata sy ny andro farany
17/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mpanompo tsara sady mahatoky (talenta) 2 - Ny fiakaran'ny tosi-dra sy fidinany 3 - Miomana ho any an-danitra 28 (Antsoina hanana fanetren-tena isika ) 4 - Famaritana ny fanabeazan 03 5 - Ny lainga fetsin'i Devoly

1 - Mpanompo tsara sady mahatoky (talenta) 2 - Ny fiakaran'ny tosi-dra sy fidinany 3 - Miomana ho any an-danitra 28 (Antsoina hanana fanetren-tena isika ) 4 - Famaritana ny fanabeazan 03 5 - Ny lainga fetsin'i Devoly
16/05/202359 minutes
Episode Artwork

1- Ny tsara indrindra no ataovy anio 2- Ampio ho afa-kenatra ny zanakao 3- Mandre ny antsonao Jesosy 4- - Voly rakotra Fizarana voalohany (Tombontsoa) 5- Ny Sabata sy Ilay Andriamanitra namorona antsika

1- Ny tsara indrindra no ataovy anio 2- Ampio ho afa-kenatra ny zanakao 3- Mandre ny antsonao Jesosy 4- - Voly rakotra Fizarana voalohany (Tombontsoa) 5- Ny Sabata sy Ilay Andriamanitra namorona antsika
15/05/202359 minutes
Episode Artwork

1- Manoatra noho ny mpandresy 2- fanamboarana Fromage fondue 3- Ny finoana Fizarana faharoa 4- Itw - Mme Haja MIFEM IOUC & Pasteur Rija Mory 5- inona no atolotsika an'Andriamanitra Mpamorona antsika

1- Manoatra noho ny mpandresy 2- fanamboarana Fromage fondue 3- Ny finoana Fizarana faharoa 4- Itw - Mme Haja MIFEM IOUC & Pasteur Rija Mory 5- inona no atolotsika an'Andriamanitra Mpamorona antsika
14/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Vavaka @ fo no hovalin'Andriamanitra 2 - Tamin'ny voalohany Andriamanitra, fiz 2 3 - tandremo ny fitaka 4 - Ny Sabata sy ny andro farany

1 - Vavaka @ fo no hovalin'Andriamanitra 2 - Tamin'ny voalohany Andriamanitra, fiz 2 3 - tandremo ny fitaka 4 - Ny Sabata sy ny andro farany
13/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ny zanaka no hanafaka anareo 2 - Fanafody Omby mahia 3 - Tontolo iainana 19 ( Fadio ny fanaon'ny Jentilisa) 4 - ZIXWAB - Fandrahoan-kanina mahasalama (Fizarana 1) 5 - ILay Mpamorona ambony hazo fijaliana

1 - Ny zanaka no hanafaka anareo 2 - Fanafody Omby mahia 3 - Tontolo iainana 19 ( Fadio ny fanaon'ny Jentilisa) 4 - ZIXWAB - Fandrahoan-kanina mahasalama (Fizarana 1) 5 - ILay Mpamorona ambony hazo fijaliana
11/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ataovy izay hahatsara indrindra ny andronao anio 2 - Mitovy ve 3 - Tsy tongatonga ho azy 03 4 - Vokatry ny inona ny toetranao 5 - filazantsara, fitsarana, famoronana

1 - Ataovy izay hahatsara indrindra ny andronao anio 2 - Mitovy ve 3 - Tsy tongatonga ho azy 03 4 - Vokatry ny inona ny toetranao 5 - filazantsara, fitsarana, famoronana
10/05/202359 minutes
Episode Artwork

MLGTN_AWRx_20230509_3

09/05/202359 minutes
Episode Artwork

1- Aoka ho teny mitondra fahombiazana 2- Poudine mofodipaina 3- Ny finoana 4- Tmg -Herman (Niaro ireo natao batisa tamin'ny rano nisy voay Andriamanitra) & Jacques Besalampy 5- Namana ao anatin'ny fahoriana

1- Aoka ho teny mitondra fahombiazana 2- Poudine mofodipaina 3- Ny finoana 4- Tmg -Herman (Niaro ireo natao batisa tamin'ny rano nisy voay Andriamanitra) & Jacques Besalampy 5- Namana ao anatin'ny fahoriana
07/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mahery ny olona mivavaka 2 - Tamin'ny voalohany Andriamanitra 3 - Voavonjy ao amin'i Kristy irery ihany 4 - Miankohoka amin'ilay Mpahary

1 - Mahery ny olona mivavaka 2 - Tamin'ny voalohany Andriamanitra 3 - Voavonjy ao amin'i Kristy irery ihany 4 - Miankohoka amin'ilay Mpahary
06/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Zanaka hendry 2 - Jesosy ilay Andriamanitra hatrizay hatrizay 3 - Vita Batisa ihany na dia nandrovin-tsihy aza Satana 4 - Famelana ny ratsy rehetra tany aloha 5 - Ora fitsarana fianarana fanampiny

1 - Zanaka hendry 2 - Jesosy ilay Andriamanitra hatrizay hatrizay 3 - Vita Batisa ihany na dia nandrovin-tsihy aza Satana 4 - Famelana ny ratsy rehetra tany aloha 5 - Ora fitsarana fianarana fanampiny
05/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ny dikan'ny fotoana hiandrasana valim-bavaka 2 - Ady @ Bibikely voly an-tanety 3 - Tontolo iainana 18 ( Mijoro ho mahatoky hatramin'ny farany ) 4 - Lasopy manatsara ny tosi-drà ( Dr Pamplona) 5 - Ny taona 1844

1 - Ny dikan'ny fotoana hiandrasana valim-bavaka 2 - Ady @ Bibikely voly an-tanety 3 - Tontolo iainana 18 ( Mijoro ho mahatoky hatramin'ny farany ) 4 - Lasopy manatsara ny tosi-drà ( Dr Pamplona) 5 - Ny taona 1844
04/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mpandresy fa tsy mpanome tsiny 2 - Mazotoa mivavaka 3 - Tsy tongatonga ho azy02 4 - Michel Jamba 5 - Ilay Mesia novonoina

1 - Mpandresy fa tsy mpanome tsiny 2 - Mazotoa mivavaka 3 - Tsy tongatonga ho azy02 4 - Michel Jamba 5 - Ilay Mesia novonoina
03/05/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Hazony ny afon'ny fanantenana 2 - Fiakaran'ny tosi-dra 1 3 - Miomana ho any an-danitra 26 - Manaiky an'Andriamanitra 4 - Famaritana ny fanabeazana 5 - Ny toro-lalan'ilay Anjely ho an'i Daniela

1 - Hazony ny afon'ny fanantenana 2 - Fiakaran'ny tosi-dra 1 3 - Miomana ho any an-danitra 26 - Manaiky an'Andriamanitra 4 - Famaritana ny fanabeazana 5 - Ny toro-lalan'ilay Anjely ho an'i Daniela
02/05/202359 minutes
Episode Artwork

1- Mampahory ny tahotra, aoka ho tia 2- Manatsara fifandraisana amin'ny alalan'ny fihetsiaka sy fiteny 3- Ilay mpanome tsy misy fepetra 4- Fambolena anamamy Fizarana faharoa 5- Ny 2300 andro sy ny andro farany

1- Mampahory ny tahotra, aoka ho tia 2- Manatsara fifandraisana amin'ny alalan'ny fihetsiaka sy fiteny 3- Ilay mpanome tsy misy fepetra 4- Fambolena anamamy Fizarana faharoa 5- Ny 2300 andro sy ny andro farany
01/05/202359 minutes
Episode Artwork

1- Tsy irery hianao 2- Ronono mandry soja 3- Avia Jesosy Tompo ô! 4- Tmg -Herman (Niaro ireo natao batisa tamin'ny rano nisy voay Andriamanitra) & Jacques Besalampy 5- Ny fanadiovana ny fitoerana Masina

1- Tsy irery hianao 2- Ronono mandry soja 3- Avia Jesosy Tompo ô! 4- Tmg -Herman (Niaro ireo natao batisa tamin'ny rano nisy voay Andriamanitra) & Jacques Besalampy 5- Ny fanadiovana ny fitoerana Masina
30/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tandremo ny fonao 2 - Soratako ao am_pony ny lalàko 3 - Finoana sy asa 4 - Ny ora fitsarana

1 - Tandremo ny fonao 2 - Soratako ao am_pony ny lalàko 3 - Finoana sy asa 4 - Ny ora fitsarana
29/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ilay Ray no mpamily 2 - Ilay Jesosy zanak'Andriamanitra 3 - Niova ihany aho noho ny farany -Fiz 01 4 - Tiako izy 02 (Fomba fanombanana ny tena) 5 - Vaovao mahafaly momba ny fitsarana, fianarana fananmpiny

1 - Ilay Ray no mpamily 2 - Ilay Jesosy zanak'Andriamanitra 3 - Niova ihany aho noho ny farany -Fiz 01 4 - Tiako izy 02 (Fomba fanombanana ny tena) 5 - Vaovao mahafaly momba ny fitsarana, fianarana fananmpiny
28/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Aza malaky mitsara 2 - Amanin'omby ady @ bibikely 3 - Tontolo iainana 17 ( Any amparany any ) 4 - ZIXWAB -Ny masoandro sy ny fahasalamana (Fizarana 4) 5 - Maty nisolo antsika

1 - Aza malaky mitsara 2 - Amanin'omby ady @ bibikely 3 - Tontolo iainana 17 ( Any amparany any ) 4 - ZIXWAB -Ny masoandro sy ny fahasalamana (Fizarana 4) 5 - Maty nisolo antsika
27/04/202359 minutes
Episode Artwork

MLGTN_AWRx_20230426_4

26/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Afaka manova ny jaky ho fotsy toy ny oram_panala Izy 2 - Tany vaovao, Batisa 3 - Fanamafisam-pihavanana 02 4 - Seho mahatalanjona

1 - Afaka manova ny jaky ho fotsy toy ny oram_panala Izy 2 - Tany vaovao, Batisa 3 - Fanamafisam-pihavanana 02 4 - Seho mahatalanjona
25/04/202359 minutes
Episode Artwork

1- Aoka hanana fahendrena 2- Ny andro fitsaharana 3- Mivavaka ho anao Jesosy 4- Fambolena anamamy Fizarana voalohany 5- Ny famindram-po sy ny fitsaran'Andriamanitra

1- Aoka hanana fahendrena 2- Ny andro fitsaharana 3- Mivavaka ho anao Jesosy 4- Fambolena anamamy Fizarana voalohany 5- Ny famindram-po sy ny fitsaran'Andriamanitra
24/04/202359 minutes
Episode Artwork

1- ampiasao ny fanomezam_pahasoavana nomeny anao 2- Ny Lalana Masina 3- Toe-panahy tsara 4- Blaise Stephan & Fetra Loholona Fenoarivobe , Asa vokatry ny fihainoana AWR 5- Ny maha zava-dehibe ny andro fitsarana

1- ampiasao ny fanomezam_pahasoavana nomeny anao 2- Ny Lalana Masina 3- Toe-panahy tsara 4- Blaise Stephan & Fetra Loholona Fenoarivobe , Asa vokatry ny fihainoana AWR 5- Ny maha zava-dehibe ny andro fitsarana
23/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Afaka mihaona avy hatrany @ Raintsika isika 2 - Jesosy mpamonjy 3 - Manana fitsipika Andriamanitra 4 - Vaovao mahafaly momba ny fitsarana

1 - Afaka mihaona avy hatrany @ Raintsika isika 2 - Jesosy mpamonjy 3 - Manana fitsipika Andriamanitra 4 - Vaovao mahafaly momba ny fitsarana
22/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mankatoa sy mahatoky izay lazainy 2 - Ny fahotana voalohany 3 - Tsy mandray anjambany ny filazan'ny Baiboly 4 - Tiako izy fiz 1 5 - Ny fahatahorana an'Andriamnitra sy ny fanomezam-boninahitra azy, fianarana fanampiny

1 - Mankatoa sy mahatoky izay lazainy 2 - Ny fahotana voalohany 3 - Tsy mandray anjambany ny filazan'ny Baiboly 4 - Tiako izy fiz 1 5 - Ny fahatahorana an'Andriamnitra sy ny fanomezam-boninahitra azy, fianarana fanampiny
21/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Afafazo hatrany ny voa ninoninona mitranga 2 - Ny famantarana ny fiverenan'i Jesosy 3 - Tontolo iainana 16b 4 - -Ny masoandro sy ny fahasalamana (Fizarana 3) 5 - Ireo mpandresy momba ny adin'Andriamanitra sy satana

1 - Afafazo hatrany ny voa ninoninona mitranga 2 - Ny famantarana ny fiverenan'i Jesosy 3 - Tontolo iainana 16b 4 - -Ny masoandro sy ny fahasalamana (Fizarana 3) 5 - Ireo mpandresy momba ny adin'Andriamanitra sy satana
20/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Miara miasa ahasoa anao 2 - Manao ahoana ny fiverenan'i Jesosy 3 - Atao ahoana ny famaky ny Baiboly 4 - Adiny roa dia afaka 02 (zava-mahadomelina) 5 - Manaja sy manome voninahitra an'Andriamanitra

1 - Miara miasa ahasoa anao 2 - Manao ahoana ny fiverenan'i Jesosy 3 - Atao ahoana ny famaky ny Baiboly 4 - Adiny roa dia afaka 02 (zava-mahadomelina) 5 - Manaja sy manome voninahitra an'Andriamanitra
19/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy tara Andriamanitra fa amin'ny fotoany avokoa 2 - Ny fanjakana ho avy 3 - Mihomana ho any an-danitra 25 - (Aza manaiky ho voafitaka ) 4 - Fanamafisam-pihavanana 01 5 - Velona ho an'Andriamanitra

1 - Tsy tara Andriamanitra fa amin'ny fotoany avokoa 2 - Ny fanjakana ho avy 3 - Mihomana ho any an-danitra 25 - (Aza manaiky ho voafitaka ) 4 - Fanamafisam-pihavanana 01 5 - Velona ho an'Andriamanitra
18/04/202359 minutes
Episode Artwork

1- Aza mijery ny miseho ivelany 2- 01 - Ny Sakaizan'i Jesosy 3- Lahin-jiro 4- Blaise Stephan & Fetra Loholona Fenoarivobe , Asa vokatry ny fihainoana AWR 5- Matahora an'Andriamanitra

1- Aza mijery ny miseho ivelany 2- 01 - Ny Sakaizan'i Jesosy 3- Lahin-jiro 4- Blaise Stephan & Fetra Loholona Fenoarivobe , Asa vokatry ny fihainoana AWR 5- Matahora an'Andriamanitra
16/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ilay fanafody nisy poizina 2 - Fahotana tsy azo avela ( Manda ny asan'ny Fanahy Masina) 3 - Afa-pitiavana telo-sosona ao @ Apokalypsy

1 - Ilay fanafody nisy poizina 2 - Fahotana tsy azo avela ( Manda ny asan'ny Fanahy Masina) 3 - Afa-pitiavana telo-sosona ao @ Apokalypsy
15/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Manajà ny Ray aman-Dreny 2 - Tsy miova ny tenin'Andriamanitra 3 - Fanomezana tsy fanta-bidy 4 - Fotoam-pivavahana ho an'ny fianakaviana 5 - Ny filazantsara mandrakizay, fianarana fanampiny

1 - Manajà ny Ray aman-Dreny 2 - Tsy miova ny tenin'Andriamanitra 3 - Fanomezana tsy fanta-bidy 4 - Fotoam-pivavahana ho an'ny fianakaviana 5 - Ny filazantsara mandrakizay, fianarana fanampiny
14/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - mihaino aho 2 - Ady amin'ny ramerina ( Hagy-Tangilotra-Saopy ) 3 - Meteza atao Batisa 4 - Style de vie torimaso IV 5 - Ho toriana amin'izao tontolo izao

1 - mihaino aho 2 - Ady amin'ny ramerina ( Hagy-Tangilotra-Saopy ) 3 - Meteza atao Batisa 4 - Style de vie torimaso IV 5 - Ho toriana amin'izao tontolo izao
13/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Fitiavana - fahombiazana - Harena 2 - Ny atao hoe fampiasam-batana 3 - Miomana ho any an-danitra 10 - (Minia tsy handoto ny tena) 4 - Fanomanana ny tanora hiatrika ny hoa avy 2 5 - Tanatran'ny fitiavana tsy manam-petra

1 - Fitiavana - fahombiazana - Harena 2 - Ny atao hoe fampiasam-batana 3 - Miomana ho any an-danitra 10 - (Minia tsy handoto ny tena) 4 - Fanomanana ny tanora hiatrika ny hoa avy 2 5 - Tanatran'ny fitiavana tsy manam-petra
11/04/202359 minutes
Episode Artwork

1- Mahasoa ny ady sarotra 2- Fomba famboly fifandraisana 3- Ny marina @ finoana no ho velona 4- Teknika fambolena petsay I 5- Filazantsara Mandrakizay

1- Mahasoa ny ady sarotra 2- Fomba famboly fifandraisana 3- Ny marina @ finoana no ho velona 4- Teknika fambolena petsay I 5- Filazantsara Mandrakizay
10/04/202359 minutes
Episode Artwork

1- Ny boky sarobidy indrindra 2- Sakafo Bolety mangahazo 3- Marina momba ny famonjena 4- Vaovaon 'ny AWR Malagasy - 2023 5- Boky feno fahasoavana sy fanantenana

1- Ny boky sarobidy indrindra 2- Sakafo Bolety mangahazo 3- Marina momba ny famonjena 4- Vaovaon 'ny AWR Malagasy - 2023 5- Boky feno fahasoavana sy fanantenana
09/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Sambatra izay olona maharitra sedra sy fakam-panahy 2 - Mankaiza isika rehefa maty ( Maty ny mpanota) 3 - Ny Filazantsara mandrakizay

1 - Sambatra izay olona maharitra sedra sy fakam-panahy 2 - Mankaiza isika rehefa maty ( Maty ny mpanota) 3 - Ny Filazantsara mandrakizay
08/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Manajà ny Ray aman-Dreny 2 - Tsy miova ny tenin'Andriamanitra 3 - Free gift 4 -Family worship 5 - Time for everyone to do their part, Further study

1 - Manajà ny Ray aman-Dreny 2 - Tsy miova ny tenin'Andriamanitra 3 - Fanomezana tsy fanta-bidy 4 - Fotoam-pivavahana ho an'ny fianakaviana 5 - Fotoana handraisan'ny tsirairay ny anjarany, fianarana fanampiny
07/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mivavaha ho an'zay manisy ratsy anareo 2 - Ady amin'ny ramerina ( Sakay pilo & molaly ) 3 - Aza misalasalasa , ekeo Jesosy 4 - Style de vie torimaso fizarana faharoa 5 - Mitondra vokatra ny voa nafafy rehetra

1 - Mivavaha ho an'zay manisy ratsy anareo 2 - Ady amin'ny ramerina ( Sakay pilo & molaly ) 3 - Aza misalasalasa , ekeo Jesosy 4 - Style de vie torimaso fizarana faharoa 5 - Mitondra vokatra ny voa nafafy rehetra
06/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy misy takona izay tsy aseho 2 - Sambatra ianareo 3 - Mahafantatra ireo Zava-miafina-2 4 - "Avotra" 5 - Ny satro-bononahitry ny mpandresy

1 - Tsy misy takona izay tsy aseho 2 - Sambatra ianareo 3 - Mahafantatra ireo Zava-miafina-2 4 - Avotra 5 - Ny satro-bononahitry ny mpandresy
05/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Fitiavana - fahombiazana - Harena 2 - Ny atao hoe fampiasam-batana 3 - Miomana ho any an-danitra 10 - (Minia tsy handoto ny tena) 4 - Fanomanana ny tanora hiatrika ny hoa avy 2 5 - Ny Fitsaran'ny Lanitra

1 - Fitiavana - fahombiazana - Harena 2 - Ny atao hoe fampiasam-batana 3 - Miomana ho any an-danitra 10 - (Minia tsy handoto ny tena) 4 - Fanomanana ny tanora hiatrika ny hoa avy 2 5 - Ny Fitsaran'ny Lanitra
04/04/202359 minutes
Episode Artwork

1- Ora volamena 2- Soso-kevitra ho fanatsarana ny fifandraisana 3- Mazoto araka an'Andriamanitra saingy 4- Fanafody sy zezika ny Kaonsoda 5- Ho avy indray ny zanak'Olona

1- Ora volamena 2- Soso-kevitra ho fanatsarana ny fifandraisana 3- Mazoto araka an'Andriamanitra saingy 4- Fanafody sy zezika ny Kaonsoda 5- Ho avy indray ny zanak'Olona
03/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Miharia harena any an-danitra 2 - Fanombohana vaovao ( aleveno ny lasa ratsy rehetra @ alalan.ny batisa) 3 - Ny fotoana handraisan'ny tsirairay ny anjarany

1 - Miharia harena any an-danitra 2 - Fanombohana vaovao ( aleveno ny lasa ratsy rehetra @ alalan.ny batisa) 3 - Ny fotoana handraisan'ny tsirairay ny anjarany
01/04/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Fo madio no tian'Andriamanitra 2 - Retsim-pandre 3 - Finoana ao amin'ny Genesisy 4 - Ataovy amin'ny vadinao izay tianao ho ataony aminao 5 - Mandresy Jesosy, resy satana, fianarana fanampiny

1 - Fo madio no tian'Andriamanitra 2 - Retsim-pandre 3 - Finoana ao amin'ny Genesisy 4 - Ataovy amin'ny vadinao izay tianao ho ataony aminao 5 - Mandresy Jesosy, resy satana, fianarana fanampiny
31/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Izay sitrapon'Andriamanitra atao fa aza miraharaha izay lazain'ny olona 2 - Trondro ara-teknika tanimbary 3 - Inona no tokony atao? (Pilato) 4 - Style de vie torimaso 5 - Izay hiseho amin'ny hoavy

1 - Izay sitrapon'Andriamanitra atao fa aza miraharaha izay lazain'ny olona 2 - Trondro ara-teknika tanimbary 3 - Inona no tokony atao? (Pilato) 4 - Style de vie torimaso 5 - Izay hiseho amin'ny hoavy
30/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mitsikia 2 - Ataovy manatombo kely 3 - Fikasihana fanindroany 4 - Adiny roa dia afaka 02 (zava-mahadomelina) 5 - Ilay vehivavy tany an'hefitra

1 - Mitsikia 2 - Ataovy manatombo kely 3 - Fikasihana fanindroany 4 - Adiny roa dia afaka 02 (zava-mahadomelina) 5 - Ilay vehivavy tany an'hefitra
29/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Te hanova ny fontsika izy vao manome valim_bavaka 2 - Ranom-boankazo hisorohana ny ra mivaingana, AVC 3 - Miomana ho any an-danitra 08 4 - Famaritana ny fanabeazana fizarana fahadimy 5 - Manaiky ny fandresen'i Jesosy

1 - Te hanova ny fontsika izy vao manome valim_bavaka 2 - Ranom-boankazo hisorohana ny ra mivaingana, AVC 3 - Miomana ho any an-danitra 08 4 - Famaritana ny fanabeazana fizarana fahadimy 5 - Manaiky ny fandresen'i Jesosy
28/03/202359 minutes
Episode Artwork

1- Ataovy toy ny an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona 2- Fisorohana ny fisaraham-panambadiana 3- Ny toetra maha izy ny olona 4- Fanatsarana fiompiana akoho gasy VI 5- Mandresy Jesosy , resy satana - Fizarana faharoa

1- Ataovy toy ny an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona 2- Fisorohana ny fisaraham-panambadiana 3- Ny toetra maha izy ny olona 4- Fanatsarana fiompiana akoho gasy VI 5- Mandresy Jesosy , resy satana - Fizarana faharoa
27/03/202359 minutes
Episode Artwork

1- Miara-miasa hahasoa 2- Fangaro tsaramaso amin'ny sosety 3- Jesosy Mpanome fiainana 4- Julien & Elie Antanetibe - Tombotsoa azo avy amin'ny fihainona ny AWR 5- Mandresy Jesosy resy Satana

1- Miara-miasa hahasoa 2- Fangaro tsaramaso amin'ny sosety 3- Jesosy Mpanome fiainana 4- Julien & Elie Antanetibe - Tombotsoa azo avy amin'ny fihainona ny AWR 5- Mandresy Jesosy resy Satana
26/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tehirizo ny fanantenana 2 - Ny didy folo 3 - Ahoana no ahatonga antsika ho kristianina nateraka indray? 04 - Mandresy Jesosy, resy satana

1 - Tehirizo ny fanantenana 2 - Ny didy folo 3 - Ahoana no ahatonga antsika ho kristianina nateraka indray? 04 - Mandresy Jesosy, resy satana
25/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tia anao Aho, ary hianao dia zanako 2 - Ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany @ maty 3 - Rehefa avelanao hiditra an-tsehatra ny Tompo 4 - Ankohonana ankehitriny 5 - Iro valisoa ho azon'"ny mpitantana mahatoky, fianarana fanampiny

1 - Tia anao Aho, ary hianao dia zanako 2 - Ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany @ maty 3 - Rehefa avelanao hiditra an-tsehatra ny Tompo 4 - Ankohonana ankehitriny 5 - Iro valisoa ho azon'"ny mpitantana mahatoky, fianarana fanampiny
24/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - hiaro anao ny anjeliny 2 - Fanafodin'ny Omby tratry ny hazatra 3 - Tontolo hiainana 16 (Matokisa an'Andriamanitra) 4 - ZIXWAB -Ny masoandro sy ny fahasalamana (Fizarana 2) 5 - Mibanjina ny loka

1 - hiaro anao ny anjeliny 2 - Fanafodin'ny Omby tratry ny hazatra 3 - Tontolo hiainana 16 (Matokisa an'Andriamanitra) 4 - ZIXWAB -Ny masoandro sy ny fahasalamana (Fizarana 2) 5 - Mibanjina ny loka
23/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Raha taominy mpanota Tsia 2 - Mampiasa fitsipika 3 - Boky ho an'ny toe-javatra tsirairay 4 - Adiny roa dia afaka 01 (zava-mahadomelina) 5 - Ntaonao inona ny volako

1 - Raha taominy mpanota Tsia 2 - Mampiasa fitsipika 3 - Boky ho an'ny toe-javatra tsirairay 4 - Adiny roa dia afaka 01 (zava-mahadomelina) 5 - Ntaonao inona ny volako
22/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ny tanjona eo amin'ny fiainana 2 - Ady @ fiahiahiana 3 - Miomana ho any an-danitra 08 - Minia tsy mandoto ny tena 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 02 5 - Jerosalema vaovao

1 - Ny tanjona eo amin'ny fiainana 2 - Ady @ fiahiahiana 3 - Miomana ho any an-danitra 08 - Minia tsy mandoto ny tena 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 02 5 - Jerosalema vaovao
21/03/202359 minutes
Episode Artwork

1- Mampandroso ny mpanjaka 2- Tena hatsarao ny toetra fa aza amboamboarina 3- Fialofana ho anao Andriamanitra 4- Fikojana tanimbary sy fanaraha-maso ny trondro Fizrana fahadimy 5- Fiainana Mandrakizay

1- Mampandroso ny mpanjaka 2- Tena hatsarao ny toetra fa aza amboamboarina 3- Fialofana ho anao Andriamanitra 4- Fikojana tanimbary sy fanaraha-maso ny trondro Fizrana fahadimy 5- Fiainana Mandrakizay
20/03/202359 minutes
Episode Artwork

1- Zay mitsotra ka mahafoy 2- Fanamboarana crepe 3- Izay ilain'I Jehovah 4- Vaovaon 'ny AWR 5- Ny valisoan'ny finoana avy amin'Andriamanitra

1- Zay mitsotra ka mahafoy 2- Fanamboarana crepe 3- Izay ilain'I Jehovah 4- Vaovaon 'ny AWR 5- Ny valisoan'ny finoana avy amin'Andriamanitra
19/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Taratasim-pitiavana 2 - Lalàna sy fahasoavana, Fiz faharoa 3 - Fiovam-po sandoka sy tena izy 4 - Irreeo valisoa ho azon'ny mpitantana mahatoky

1 - Taratasim-pitiavana 2 - Lalàna sy fahasoavana, Fiz faharoa 3 - Fiovam-po sandoka sy tena izy 4 - Irreeo valisoa ho azon'ny mpitantana mahatoky
18/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - mibanjina an'i Jesosy mandrakariva 2 - Faminaniana lehibe indrindra mahakasika an'i Jesosy 3 - Matokisa , aza miala amin'ny sambo 4 - Trou noir 5 - Mahay mitantana ao anatin'ny fotoan-tsarotra, fianarana fanampiny

1 - mibanjina an'i Jesosy mandrakariva 2 - Faminaniana lehibe indrindra mahakasika an'i Jesosy 3 - Matokisa , aza miala amin'ny sambo 4 - Trou noir 5 - Mahay mitantana ao anatin'ny fotoan-tsarotra, fianarana fanampiny
17/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mahaiza mifamela de mandraisa lesona 2 - Mangahazo maroanaka 3 - Tontolo iainana 15 (Manàna faharetam-po) 4 - Arthrose 5 - Rehefa tsy afaka mividy sy mivarotra

1 - Mahaiza mifamela de mandraisa lesona 2 - Mangahazo maroanaka 3 - Tontolo iainana 15 (Manàna faharetam-po) 4 - Arthrose 5 - Rehefa tsy afaka mividy sy mivarotra
16/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ny tena fiadanana 2 - Ady amin'ny tsy fahitana torimaso 3 - Miomana ho any an-danitra 24 - Natao mpanarato olona izay manaraka an'i Jesosy 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 01 5 - Fotoana tokony iainana fiainana tsotra

1 - Ny tena fiadanana 2 - Ady amin'ny tsy fahitana torimaso 3 - Miomana ho any an-danitra 24 - Natao mpanarato olona izay manaraka an'i Jesosy 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 01 5 - Fotoana tokony iainana fiainana tsotra
14/03/202359 minutes
Episode Artwork

1- Niheren-doza 2- Mifanampy amin'ny fizahan-toetra 3- Jesosy Manafaka 4- Fiompiana trondro an-tanimbary Fizarana fahefatra 5- Matoky an'Andriamanitra fa tsy ny harena

1- Niheren-doza 2- Mifanampy amin'ny fizahan-toetra 3- Jesosy Manafaka 4- Fiompiana trondro an-tanimbary Fizarana fahefatra 5- Matoky an'Andriamanitra fa tsy ny harena
13/03/202359 minutes
Episode Artwork

1- Karazan'olona toy inona re hianao 2- Salade voanio 3- Inona no soa azo 4- Vaovaon 'ny AWR Malagasy - 2023 5- Mametraka an'Andriamanitra ho loha - laharana

1- Karazan'olona toy inona re hianao 2- Salade voanio 3- Inona no soa azo 4- Vaovaon 'ny AWR Malagasy - 2023 5- Mametraka an'Andriamanitra ho loha - laharana
12/03/202359 minutes
Episode Artwork

MLGTN_AWRx_20230310_6

10/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Apetraho eo Aminy 2 - Odikankan'akoho 3 - Fahatokiana avy amin'ny fahazavan-tsaina 4 -Ny masoandro sy ny fahasalamana (Fizarana 1) 5 - Lova ara-panahy

1 - Apetraho eo Aminy 2 - Odikankan'akoho 3 - Fahatokiana avy amin'ny fahazavan-tsaina 4 - -Ny masoandro sy ny fahasalamana (Fizarana 1) 5 - Lova ara-panahy
09/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Aoka ho zaza mahatoky 2 - Fiangonana voalohany 3 - Fitrandrahana hevitra ho lasa asa 02 4 - Ny fomba tokony hitantanana ny vola

1 - Aoka ho zaza mahatoky 2 - Fiangonana voalohany 3 - Fitrandrahana hevitra ho lasa asa 02 4 - Ny fomba tokony hitantanana ny vola
08/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mbola hisy maraina ho anao 2 - Ny atao hoe fampiasam-batana 3 - Miomana ho any an-danitra 23 - Manaiky ny ho ateraka indray 4 - Ny rarintsaina sy ny manodidina azy 5 - Ny Tokony atao amin'ny fotoana fisotroan-dronono

1 - Mbola hisy maraina ho anao 2 - Ny atao hoe fampiasam-batana 3 - Miomana ho any an-danitra 23 - Manaiky ny ho ateraka indray 4 - Ny rarintsaina sy ny manodidina azy 5 - Ny Tokony atao amin'ny fotoana fisotroan-dronono
07/03/202359 minutes
Episode Artwork

1- Ninia tsy ahafantatra zavatra hafa 2- Ny fahamatorana 3- Fahafahana tena marina 4- Fiompiana trondro an-tanimbary fizarana fahatelo 5- Ny fanana sy ny fahanterana

1- Ninia tsy ahafantatra zavatra hafa 2- Ny fahamatorana 3- Fahafahana tena marina 4- Fiompiana trondro an-tanimbary fizarana fahatelo 5- Ny fananana sy ny fahanterana
06/03/202359 minutes
Episode Artwork

1- Mianara manana faharetana 2- Paoma amin'ny caramel 3- He ny manaraka no tsara 4- Mme Malala Mahitsy - Mitantana sy manampy Andriamanitra 5- Ny tokony hatao rehefa mandroso amin'ny fahanterana

1- Mianara manana faharetana 2- Paoma amin'ny caramel 3- He ny manaraka no tsara 4- Mme Malala Mahitsy - Mitantana sy manampy Andriamanitra 5- Ny tokony hatao rehefa mandroso amin'ny fahanterana
05/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ny fisasarana misy valiny 2 - Lalàn'ny fahafahana, fiz II 3 - Fanentanana farany 4 - Mamerina manome indray

1 - Ny fisasarana misy valiny 2 - Lalàn'ny fahafahana, fiz II 3 - Fanentanana farany 4 - Mamerina manome indray
04/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Aza mitsoka trompetra 2 - Resy ny fahavalo 3 - Manao ny fomba rehetra hamonjena antsika Andriamanitra 4 - Safidy 5 - Ny fandriky ny fiheremana, fianarana fanampiny

1 - Aza mitsoka trompetra 2 - Resy ny fahavalo 3 - Manao ny fomba rehetra hamonjena antsika Andriamanitra 4 - Safidy 5 - Ny fandriky ny fiheremana, fianarana fanampiny
03/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Minoa anatra,izay afafy no jinjaina 2 - Resy ny biby kely 3 - Jerosalema vaovao 4 - Fandrahoan-kanina mahasalama (Fizarana 2) 5 - Mandresy ny fiheremana

1 - Minoa anatra,izay afafy no jinjaina 2 - Resy ny biby kely 3 - Jerosalema vaovao 4 - Fandrahoan-kanina mahasalama (Fizarana 2) 5 - Mandresy ny fiheremana
02/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy mba matory Jehovah 2 - Hieritreritra tsara aho amin'ny sisa 3 - Miazakazaka amin'ny faharetana 4 - Fitrandrahana hevitra ho lasa asa 01 5 - I Ananiasy sy Safira

1 - Tsy mba matory Jehovah 2 - Hieritreritra tsara aho amin'ny sisa 3 - Miazakazaka amin'ny faharetana 4 - Fitrandrahana hevitra ho lasa asa 01 5 - I Ananiasy sy Safira
01/03/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Fahatsiarovan-tena ho meloka 2 - Fanatsarana ny fitadidiana 3 - Miomana ho any an-danitra 22 - Mitandrina ny didin'Andriamanitra 4 - Fandrika samihafa manakana ny tsy handraisana andraikitra 5 - Ny Fon'i Jodasy

1 - Fahatsiarovan-tena ho meloka 2 - Fanatsarana ny fitadidiana 3 - Miomana ho any an-danitra (22) - Mitandrina ny didin'Andriamanitra 4 - Fandrika manakana ny tsy handraisana andraikitra 5 - Ny Fon'i Jodasy
28/02/202359 minutes
Episode Artwork

1- Fitiavana tsy ambara amin'ny teny 2- Zanaka nandao sy ny antony ary ny tokony ataon'ny Ray aman-dreny 3- Atao anie ny sitraponao 4- Fiompiana trondro an-tanimbary fizarana faharoa 5- Zavatra voahozona tao an-toby

1- Fitiavana tsy ambara amin'ny teny 2- Zanaka nandao ary ny tokony ataon'ny Ray aman-dreny 3- Atao anie ny sitraponao 4- Fiompiana trondro an-tanimbary fizarana faharoa 5- Zavatra voahozona tao an-toby
27/02/202359 minutes
Episode Artwork

1- Ataovy ho voninahitr'Andriamanitra 2- Fanamboarana Pane cake 3- Fanantenana 4- Mme Malala Mahitsy - Mitantana sy manampy Andriamanitra 5- Fahotana tany amboalohany

1- Ataovy ho voninahitr'Andriamanitra 2- Fanamboarana Pane cake 3- Fanantenana 4- Mme Malala Mahitsy - Mitantana sy manampy Andriamanitra 5- Fahotana tany amboalohany
26/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Finoana sy asa 2 - Lalàn'ny fahafahana 3 - Mitahiry ilay fanandramana vaovao 4 - Ny fandriky ny fiheremana

1 - Finoana sy asa 2 - Lalàn'ny fahafahana 3 - Mitahiry ilay fanandramana vaovao 4 - Ny fandriky ny fiheremana
25/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Azy ny sisa 2 - Ny fahafatesana fahavalo 3 - Inona no didy ifehezan Andriamanitra antsika 4 - Ny reny 5 - Manao drafitra mba hahomby, fianarana fanampiny

1 - Azy ny sisa 2 - Ny fahafatesana fahavalo 3 - Inona no didy ifehezan Andriamanitra antsika 4 - Ny reny 5 - Manao drafitra mba hahomby, fianarana fanampiny
24/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ilay famantaran-andro aloka 2 - Ody Barika 3 - Ireo famantarana ny amin'ny fiavian'i Jesosy 4 - - Fandrahoan-kanina mahasalama (Fizarana 1) 5 - torohevitra araka ny sitrapon'Andriamanitra

1 - Ilay famantaran-andro aloka 2 - Ody Barika 3 - Ireo famantarana ny amin'ny fiavian'i Jesosy 4 - - Fandrahoan-kanina mahasalama (Fizarana 1) 5 -torohevitra araka ny sitrapon'Andriamanitra
23/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mpanolo-tsaina , mpampianatra 2 - Mihombo eo amin'ny hazofijaliana 3 - Tanora sy ny fihetsem-po 4 - Miasa am-pahamarinana

1 - Mpanolo-tsaina , mpampianatra 2 - Mihombo eo amin'ny hazofijaliana 3 - Tanora sy ny fihetsem-po 4 - Miasa am-pahamarinana
22/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ho tena zanak'Andriamanitra 2 - Virus sy Bakteria 3 - Miomana ho any an-danitra 20- Mahatoky na dia amin'ny fahasarotanan'ny fiainana aza 4 - Fitsipika mibaiko ny fifandraisan 'ny ray aman-dreny sy ny zaza 5 - Ireo taom-piasana

1 - Ho tena zanak'Andriamanitra 2 - Virus sy Bakteria 3 - Miomana ho any an-danitra 20- Mahatoky na dia amin'ny fahasarotanan'ny fiainana aza 4 - Fitsipika mibaiko ny fifandraisan 'ny ray aman-dreny sy ny zaza 5 - Ireo taom-piasana
21/02/202359 minutes
Episode Artwork

1- ataovy toy ny an'Andriamanitra 2- Andeha hizaha an'i Jesosy 3- Fiompiana trondro an-tanimbary Fizaranna voalohany 4- Ny fitahian'ny asa

1- ataovy toy ny an'Andriamanitra 2- Andeha hizaha an'i Jesosy 3- Fiompiana trondro an-tanimbary Fizaranna voalohany 4- Ny fitahian'ny asa
20/02/202359 minutes
Episode Artwork

1- Manamboatra ho amin'ny tsara kokoa 2- Saonjo ramandady endasina 3- Fitiavana manome 4- Fanazavana ny Yeshua 5- Izay laharam-pahamehana aloha

1- Manamboatra ho amin'ny tsara kokoa 2- Saonjo ramandady endasina 3- Fitiavana manome 4- Fanazavana ny Yeshua 5- Izay laharam-pahamehana aloha
19/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Hamoaka ny mpifatotra 2 - Matahora an'Andriamanitra ka omeo voninahitra Izy 3 - Mbola misy ady atrehina 4 - Manao drafitra mba haomby

1 - Hamoaka ny mpifatotra 2 - Matahora an'Andriamanitra ka omeo voninahitra Izy 3 - Mbola misy ady atrehina 4 - Manao drafitra mba haomby
18/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Antsoy Aho 2 - Fitaka lehibe 3 - Ny voaloham-bolana 4 - Fifandraisana mamonjy 5 - Amin'ireto kely indrindra ireo, fianarana fanampiny

1 - Antsoy Aho 2 - Fitaka lehibe 3 - Ny voaloham-bolana 4 - Fifandraisana mamonjy 5 - Amin'ireto kely indrindra ireo, fianarana fanampiny
17/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ataovy ho voninahitr'Andriamanitra 2 - Ramerina ( Pilo-Taretra ) Tech Fanjanirina 3 - Sabata andro fitsaharana 4 - ZYXWAB - Ny fihomehezana sy ny fifaliana amin'ny fiainana 5 - I Joba

1 - Ataovy ho voninahitr'Andriamanitra 2 - Ramerina ( Pilo-Taretra ) Tech Fanjanirina 3 - Sabata andro fitsaharana 4 - ZYXWAB - Ny fihomehezana sy ny fifaliana amin'ny fiainana 5 - I Joba
16/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy azony atao 2 - Kristy Mpanafaka 3 - Fianarana sy fitiavana 2 4 - Ny amin'i Zakaiosy

1 - Tsy azony atao 2 - Kristy Mpanafaka 3 - Fianarana sy fitiavana 2 4 - Ny amin'i Zakaiosy
15/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Hasoavana 2 - Sakafon'ny fitadidiana 3 - Miomana ho any an-danitra 21 - Mazotoa mivavaka 4 - Ny fanambadiana 02 5 - Tovolahy mpanan-karena sady mpanapaka

1 - Hasoavana 2 - Sakafon'ny fitadidiana 3 - Miomana ho any an-danitra 21 - Mazotoa mivavaka 4 - Ny fanambadiana 02 5 - Tovolahy mpanan-karena sady mpanapaka
14/02/202359 minutes
Episode Artwork

1- Fandrika 2- Midirà amin'ny fitsaharan'Andriamanitra 3- Fanafody ho an'ny voly 4- Ny fiahian'Andriamanitra ny mahantra

1- Fandrika 2- Midirà amin'ny fitsaharan'Andriamanitra 3- Fanafody ho an'ny voly 4- Ny fiahian'Andriamanitra ny mahantra
13/02/202359 minutes
Episode Artwork

1- Misy mandatsaka baomba 2- Fromage fondue 3- Mpiandry tsara 4- Fanazavana ny anarana hoe YESHUA 5 - Ny fiainan'i Jesosy ny asa fanompoana nampiavaka Azy

1- Misy mandatsaka baomba 2- Fromage fondue 3- Mpiandry tsara 4- Fanazavana ny anarana hoe YESHUA 5 - Ny fiainan'i Jesosy ny asa fanompoana nampiavaka Azy
12/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - avadiny hiara - miasa hahasoa 2 - Mamafy rivotra dia mijinja tadio 3 - tandremo ny fitaka 4 - Amin'ireto kely indrindra ireto

1 - avadiny hiara - miasa hahasoa 2 - Mamafy rivotra dia mijinja tadio 3 - tandremo ny fitaka 4 - Amin'ireto kely indrindra ireto
11/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - lanjalanjao ny fahatezerana 2 - Momba ny fahafatesana 3 - Jesosy manafaka (ilay vehivavy nampijalian'ny fanahy maloto) 4 - Antso an-telefona 5 - Fiariana harena any an-danitra, fianarana fanampiny

1 - lanjalanjao ny fahatezerana 2 - Momba ny fahafatesana 3 - Jesosy manafaka (ilay vehivavy nampijalian'ny fanahy maloto) 4 - Antso an-telefona 5 - Fiariana harena any an-danitra, fianarana fanampiny
10/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Izay ataonareo @ireo madinika ireo 2 - Ady amin'ny ramerina ( Hagy-Tangilotra-Saopy ) 3 - Tsy misy tsiny ny lalan'Andriamanitra 4 - ZYXWAB - Ny Stress sy ny vahaolana iatrehana azy 5 - Mosesy tao Egypta

1 - Izay ataonareo @ireo madinika ireo 2 - Ady amin'ny ramerina ( Hagy-Tangilotra-Saopy ) 3 - Tsy misy tsiny ny lalan'Andriamanitra 4 - ZYXWAB - Ny Stress sy ny vahaolana iatrehana azy 5 - Mosesy tao Egypta
09/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mahitsy fo sy saina 2 - Patricia 3 - Fianarana sy fitiavana 1 4 - Mpamitaka tonga Andriana

1 - Mahitsy fo sy saina 2 - Patricia 3 - Fianarana sy fitiavana 1 4 - Mpamitaka tonga Andriana
08/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tiava ny namanao tahaka ny tenanao 2 - Ireo lalànan'ny sakafo tsara 3 - Miomana ho any an-danitra 19- Mitarika ny olona hanompo an'Andriamanitra 4 - Ny fanambadiana 01 5 - Ny safidy ratsin'i Lota

1 - Tiava ny namanao tahaka ny tenanao 2 - Ireo lalànan'ny sakafo tsara 3 - Miomana ho any an-danitra 19- Mitarika ny olona hanompo an'Andriamanitra 4 - Ny fanambadiana 01 5 - Ny safidy ratsin'i Lota
07/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Aza mitsara mba tsy ho tsaraina 2- Fomba fihainoana Fizarana faharoa 3- Velona mandrakizay miaraka amin'i Jesosy 4- Fanafody ho an'ny voly Fizarana voalohany 5- Abrahama ilay rain'ny finoana

1 - Aza mitsara mba tsy ho tsaraina 2- Fomba fihainoana Fizarana faharoa 3- Velona mandrakizay miaraka amin'i Jesosy 4- Fanafody ho an'ny voly Fizarana voalohany 5- Abrahama ilay rain'ny finoana
06/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy mandrakizay ny alahelo 2 - Arovy ny tokantrano 3 - Voavonjy ao amin'ny Kristy irery ihany 5 - Fihariana harena any an-danitra

1 - Tsy mandrakizay ny alahelo 2 - Arovy ny tokantrano 3 - Voavonjy ao amin'ny Kristy irery ihany 5 - Fihariana harena any an-danitra
04/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Izaho no hamonjy anao 2 - Ny tena toetran'Andriamanitra 3 - Ny famoronana sy ny lesona entiny 4 - aro @ lalana tokony alehany ny zaza IV 5 - Ny trosa; fianarana fanampiny

1 - Izaho no hamonjy anao 2 - Ny tena toetran'Andriamanitra 3 - Ny famoronana sy ny lesona entiny 4 - aro @ lalana tokony alehany ny zaza IV 5 - Ny trosa; fianarana fanampiny
03/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ekeo ny hadisoana dia mandraisa lesona 2 - Ady amin'ny ramerina ( Sakay pilo & molaly ) 3 - Ny marina momba ny maty 4 - Siramamy, fiz V - 5 - Fitsipika maman-danja mahakasika ny findramam-bola

1 - Ekeo ny hadisoana dia mandraisa lesona 2 - Ady amin'ny ramerina ( Sakay pilo & molaly ) 3 - Ny marina momba ny maty 4 - Siramamy, fiz V - 5 - Fitsipika maman-danja mahakasika ny findramam-bola
02/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Zaro @ lalana tokony alehany. 2 - Aza mitsiriritra. 3 - Ilay zanak'ondry novonoina f. 4 - Tanora sy ny fangatahan'andro 1. 5 - Ny tetik'asam-piantohana sy ny fahazahoan-Karena haingana.

1 - Zaro @ lalana tokony alehany. 2 - Aza mitsiriritra. 3 - Ilay zanak'ondry novonoina f. 4 - Tanora sy ny fangatahan'andro 1. 5 - Ny tetik'asam-piantohana sy ny fahazahoan-Karena haingana.
01/02/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Toetra tsara sy mendrika 2 - Ny fahaketrahana ara-tsaina na depression. 3 - Miomana ho any an-danitra 18 4 - Fandrika samihafa manakana ny tsy handraisana andraikitra. 5 - Ahoana no hialana amin'ny trosa.

1 - Toetra tsara sy mendrika 2 - Ny fahaketrahana ara-tsaina na depression. 3 - Miomana ho any an-danitra 18 - . 4 - Fandrika samihafa manakana ny tsy handraisana andraikitra. 5 - Ahoana no hialana amin'ny trosa.
31/01/202359 minutes
Episode Artwork

1- Aleo miteny hoe soa ihany 2- Mihaino sy miahy ary mamonjy anao Jesosy 3- Fambolena Soja 4- Ny torohevitr'Andriamanitra mihakasika ny trosa

1- Aleo miteny hoe soa ihany 2- Mihaino sy miahy ary mamonjy anao Jesosy 3- Fambolena Soja 4- Ny torohevitr'Andriamanitra mihakasika ny trosa
30/01/202359 minutes
Episode Artwork

1- Taratasy sarobidy 2- Rocher coco 3- Fo sy saina vaovao 4- Jules Ambondrona - Matokia ny fitantanan'Andriamanitra 5- Ny olana ateraky ny trosa

1- Taratasy sarobidy 2- Rocher coco 3- Fo sy saina vaovao 4- Jules Ambondrona - Matokia ny fitantanan'Andriamanitra 5- Ny olana ateraky ny trosa
29/01/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Kotrok'orana 2 - Ireo fitahian'ny Sabata 3 - Finoana sy asa 4 - Ny trosa

1 - Kotrok'orana 2 - Ireo fitahian'ny Sabata 3 - Finoana sy asa 4 - Ny trosa
28/01/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Aza milalao afo 2 - Tsy fanaon'Andriamanitra ny mandringana 3 - Jesosy iza no inoanao 4 - Zaro @ lalana tokony alehany ny zaza III 5 - Fanatitra ho an'i Jesosy, fianarana fanampiny

1 - Aza milalao afo 2 - Tsy fanaon'Andriamanitra ny mandringana 3 - Jesosy iza no inoanao 4 - Zaro @ lalana tokony alehany ny zaza III 5 - Fanatitra ho an'i Jesosy, fianarana fanampiny
27/01/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Famonjena tsy lasan-davitra 2 - Fisorohana ny Alzheimer 3 - Miomana ho any an-danitra 17- (Mandà ny filana - mahatoky amin'ny ampahafolony) 4 - fifandraisan 'ny ray aman-dreny sy ny zaza 5 - fanatitra sy ny fanompoam-pivavahana

1 - Famonjena tsy lasan-davitra 2 - Fisorohana ny Alzheimer 3 - Miomana ho any an-danitra 17- (Mandà ny filana ary mahatoky amin'ny ampahafolony) 4 - fifandraisan 'ny ray aman-dreny sy ny zaza 5 - fanatitra sy ny fanompoam-pivavahana
24/01/202359 minutes
Episode Artwork

1- Tsy atahorako satana 2- Fomba fihainoana 3- Omena fahamarinana 4- Fambolena katsaka Fizarana faharoa 5- Ampahany manahoana no tokony hatao fanatitra

1- Tsy atahorako satana 2- Fomba fihainoana 3- Omena fahamarinana 4- Fambolena katsaka Fizarana faharoa 5- Ampahany manahoana no tokony hatao fanatitra
23/01/202359 minutes
Episode Artwork

1- Karakarao izy 2- Shili saosy 3- Fahamarinana rehetra 4- Helisoa Morafeno Maevatanana -Mpihaino mampihaino AWR 5- Ny antony manosika mba hanome

1- Karakarao izy 2- Shili saosy 3- Fahamarinana rehetra 4- Helisoa Morafeno Maevatanana -Mpihaino mampihaino AWR 5- Ny antony manosika mba hanome
22/01/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Solotenan'i Jesosy 2 - Fitsaharana ho an'ny maika lava, fiz III 3 - Manana fitsipika Andriamanitra 4 - Fanatitra ho an'i Jesosy

1 - Solotenan'i Jesosy 2 - Fitsaharana ho an'ny maika lava, fiz III 3 - Manana fitsipika Andriamanitra 4 - Fanatitra ho an'i Jesosy
21/01/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tiava ny namanao tahaka ny tenanao 2 - Fiverenan'i Jesosy 3 - Lazao amin'ny hafa ny fahatsaran'Andriamanitra 4 - Zaro @ lalana tokony alehany ny zaza, fiz II 5 - Fifanekena mahakasika ny ampahafolony, fianarana fanampiny

1 - Tiava ny namanao tahaka ny tenanao 2 - Fiverenan'i Jesosy 3 - Lazao amin'ny hafa ny fahatsaran'Andriamanitra 4 - Zaro @ lalana tokony alehany ny zaza, fiz II 5 - Fifanekena mahakasika ny ampahafolony, fianarana fanampiny
20/01/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mamonjy Jehovah 2 - Kaonsoda 3 - Alatsaho ny haratonao 4 - Ny siramamy, fiz 3 5 - Ampahafolony averina ampahatokiana

1 - Mamonjy Jehovah 2 - Kaonsoda 3 - Alatsaho ny haratonao 4 - Ny siramamy, fiz 3 5 - Ampahafolony averina ampahatokiana
19/01/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy misy hahasaka amintsika @ tenin'Andriamanitra 2 - Andraso aloha 3 - Tsy taranaka rajako-II 4 - Fahaizana mandray fanapahan-kevitra II 5 - Karama mbola tsy afaka hetra ve no andoavana ny ampahafolony sa efa afaka

1 - Tsy misy hahasaka amintsika @ tenin'Andriamanitra 2 - Andraso aloha 3 - Tsy taranaka rajako-II 4 - Fahaizana mandray fanapahan-kevitra II 5 - Karama mbola tsy afaka hetra ve no andoavana ny ampahafolony sa efa afaka
18/01/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ny adala @ izao tontolo izao 2 - Fanafodin'ny fahaverezan'ny fitadidiana 3 - Miomana ho any an-danitra 16 - (Tsy manaiky hijangajanga) 4 - Ray aman-dreny mifanakalo hevitra 5 - Ny tanjon'ny amapahafolony

1 - Ny adala @ izao tontolo izao 2 - Fanafodin'ny fahaverezan'ny fitadidiana 3 - Miomana ho any an-danitra 16 - (Tsy manaiky hijangajanga) 4 - Ray aman-dreny mifanakalo hevitra 5 - Ny tanjon'ny amapahafolony
17/01/202359 minutes
Episode Artwork

1- Izay manetry tena no asandratra 2- Fanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny samy olona 3- Ambara ho marina 4- Fambolena katsaka 5- Aiza no trano firaketana

1- Izay manetry tena no asandratra 2- Fanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny samy olona 3- Ambara ho marina 4- Fambolena katsaka 5- Aiza no trano firaketana
16/01/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mihoatra noho ny tsintsina isika 2 - Fitsaharana ho an'ny maika lava, Fiz II 3 - Ahoana no ahatonga antsika ho kristiana nateraka indray 4 - Ny fifaneken'Andriamanitra sy ny olona momba ny ampahafolony

1 - Mihoatra noho ny tsintsina isika 2 - Fitsaharana ho an'ny maika lava, Fiz II 3 - Ahoana no ahatonga antsika ho kristiana nateraka indray 4 - Ny fifaneken'Andriamanitra sy ny olona momba ny ampahafolony
14/01/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mananà fotoana iarahana amin'ny zanakao 2 - Fampanantenan'i Jesosy ny Fanahy Masina 3 - Ny fitsanganana amin'ny maty 4 - Toro-hevitra mahatsara ny vehivavy 5 - Ny fanekena nataon'Andriamanitra tamintsika fianarana fanampiny

1 - Mananà fotoana iarahana amin'ny zanakao 2 - Fampanantenan'i Jesosy ny Fanahy Masina 3 - Ny fitsanganana amin'ny maty 4 - Toro-hevitra mahatsara ny vehivavy 5 - Ny fanekena nataon'Andriamanitra tamintsika fianarana fanampiny
13/01/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mahereza fa aza kivy @ fiainana 2 - Zezi-pako, fiz IV 3 - Fanahy Masina Mpananatra 4 - Siramamy II 5 - Fanekena roalafy eo amin'ny olona sy Andriamanitra

1 - Mahereza fa aza kivy @ fiainana 2 - Zezi-pako, fiz IV 3 - Fanahy Masina Mpananatra 4 - Siramamy II 5 - Fanekena roalafy eo amin'ny olona sy Andriamanitra
12/01/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ny zavatra rehetra dia ho azon'izay manampaharetana 2 - Hevero izay mety aminao 2 3 - Tsy taranaky ny rajako I 4 - Fahaizana mandray fanapahan-kevitra I 5 - Fifanekena mikasika ny ampahafolony

1 - Ny zavatra rehetra dia ho azon'izay manampaharetana 2 - Hevero izay mety aminao 2 3 - Tsy taranaky ny rajako I 4 - Fahaizana mandray fanapahan-kevitra I 5 - Fifanekena mikasika ny ampahafolony
11/01/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Vahaolana ho an'ny hafa , toetran'i Kristy 2 - Rivotra madio 3 - Miomana ho any an-danitra 15 (Toe-piainana mivavaka ho an'ny hafa) 4 - Ray aman-dreny mpanome alalana 5 - Omeo voninahitra ny Tompo

1 - Vahaolana ho an'ny hafa , toetran'i Kristy 2 - Rivotra madio 3 - Miomana ho any an-danitra 15 (Toe-piainana mivavaka ho an'ny hafa) 4 - Ray aman-dreny mpanome alalana 5 - Omeo voninahitra ny Tompo
10/01/202359 minutes
Episode Artwork

1- Avelao ho tarihiny sy halaminy 2- Soraty tsara ny tantaranao 3- Marina amin'ny finoana 4- Fambolena anamamy Fizarana voalohany 5- Mihaona tsara an'Andriamanitra

1- Avelao ho tarihiny sy halaminy 2- Soraty tsara ny tantaranao 3- Marina amin'ny finoana 4- Fambolena anamamy Fizarana voalohany 5- Mihaona tsara an'Andriamanitra
09/01/202359 minutes
Episode Artwork

1- Aza miraharaha izay fijery na izay filazan'ny olona momba anao 2- Raiso ny antso dia mandehana 3- Paik'adin'i Satana 4- Ilay fanekena mikasaika ny famonjena

1- Aza miraharaha izay fijery na izay filazan'ny olona momba anao 2- Raiso ny antso dia mandehana 3- Paik'adin'i Satana 4- Ilay fanekena mikasaika ny famonjena
08/01/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ilay sakaiza tena tia 2 - Fitsaharana ho an'ny maika lava 3 - Fiovam-po sandoka sy tena izy 4 - Ny fanekena nataon'Andriamnitra tamintsika

1 - Ilay sakaiza tena tia 2 - Fitsaharana ho an'ny maika lava 3 - Fiovam-po sandoka sy tena izy 4 - Ny fanekena nataon'Andriamnitra tamintsika
07/01/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Ahoana ny fiatrehanao ny olana mahazo anao 2 - Fifandraisan'ny Silamo sy ny Kristianina 3 - Manara-dia an'i Jesosy 4 - Rahoviana vao no tokony hianatra ny zaza? 5 - Isan'ny ankohonan'Andriamanitra ianao, fianarana fanampiny

1 - Ahoana ny fiatrehanao ny olana mahazo anao 2 - Fifandraisan'ny Silamo sy ny Kristianina 3 - Manara-dia an'i Jesosy 4 - Rahoviana vao no tokony hianatra ny zaza? 5 - Isan'ny ankohonan'Andriamanitra ianao, fianarana fanampiny
06/01/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy manana afa-tsy anio hianao mifalia 2 - Zezi-pako fizz III 3 - Tsy ato izy fa efa nitsangana 4 - Ny siramamy, fiz I 5 - Ny harena any an-danitra

1 - Tsy manana afa-tsy anio hianao mifalia 2 - Zezi-pako fizz III 3 - Tsy ato izy fa efa nitsangana 4 - Ny siramamy, fiz I 5 - Ny harena any an-danitra
05/01/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Famindram-po 2 - Hevero izay mety aminao 3 - Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah fiz II 4 - Fomba atao ahitana fahombiazana fiz IV 5 - Ireo andraikitry ny ankohonan'Andriamanitra

1 - Famindram-po 2 - Hevero izay mety aminao 3 - Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah fiz II 4 - Fomba atao ahitana fahombiazana fiz IV 5 - Ireo andraikitry ny ankohonan'Andriamanitra
04/01/202359 minutes
Episode Artwork

1- Izaho izay Izy hatrizay hatrizay 2- Fitsipika volamena 3- Miomana ho any an-danitra 14 - (Ny malemy fanahy no handova ny tany) 4- Ray aman-dreny tsy mivaky loha 5- Harena ho an'ny ankohonan'Andriamanitra

1- Izaho izay Izy hatrizay hatrizay 2- Fitsipika volamena 3- Miomana ho any an-danitra 14 - (Ny malemy fanahy no handova ny tany) 4- Ray aman-dreny tsy mivaky loha 5- Harena ho an'ny ankohonan'Andriamanitra
03/01/202359 minutes
Episode Artwork

1- Ndao hiara-hiasa Amiko 2- Soso-kevitra ho fanatsarana ny fifandraisana 3- Kristy Fahamarinana 4- Famindrana zanak'anana 5- Andriamanitra no tompon'ny zavatra rehetra

1- Ndao hiara-hiasa Amiko 2- Soso-kevitra ho fanatsarana ny fifandraisana 3- Kristy Fahamarinana 4- Famindrana zanak'anana 5- Andriamanitra no tompon'ny zavatra rehetra
02/01/202359 minutes
Episode Artwork

1- Aza miraharaha izay fijery na izay filazan'ny olona momba anao 2- Maneke dia mandehana 3- Paik'adin'i Satana 4- Isan'ny ankohonan'Andriamanitra isika

1- Aza miraharaha izay fijery na izay filazan'ny olona momba anao 2- Maneke dia mandehana 3- Paik'adin'i Satana 4- Isan'ny ankohonan'Andriamanitra isika
01/01/202359 minutes
Episode Artwork

1 - Mahereza mianara miantehitra amin' Andriamanitra 2 - Mahatsiarova - Fampidirana 3 - Antso ho amin'ny fifohazana marina 4 - Isan'ny ankohonan'Andriamanitra ianao

1 - Mahereza mianara miantehitra amin' Andriamanitra 2 - Mahatsiarova - Fampidirana 3 - Antso ho amin'ny fifohazana marina 4 - Isan'ny ankohonan'Andriamanitra ianao
31/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Feon-kiran-devoly 2 - Ny maha Andriamanitra an'i Kristy 3 - Mankaiza ny maty 4 - Fahaiza-mifandray 5 - tsy ifandovana ny toetra ratsy 5 - Havaozina ny zavatra rehetra, fianarana fanampiny

1 - Feon-kiran-devoly 2 - Ny maha Andriamanitra an'i Kristy 3 - Mankaiza ny maty 4 - Fahaiza-mifandray 5 - tsy ifandovana ny toetra ratsy 5 - Havaozina ny zavatra rehetra, fianarana fanampiny
30/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Ny mampiavaka ny hendry @ adala 2 - Zezi-pako fiz II 3 - Minoa an'i Jesosy 4 - Volo 2 Dr Harizava 5 - Ny anarany ho eo amin'ny andriny

1 - Ny mampiavaka ny hendry @ adala 2 - Zezi-pako fiz II 3 - Minoa an'i Jesosy 4 - Volo 2 Dr Harizava 5 - Ny anarany ho eo amin'ny andriny
29/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Ataovy izay azonao atao, with God 2 - Ny fanajana 3 - Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah 4 - Fomba ahitana fahombiazana 2 5 - Tsy hisy fahafatesana sy ranomaso intsony

1 - Ataovy izay azonao atao, ankino amin'i Jehovah izany 2 - Ny fanajana 3 - Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah 4 - Fomba ahitana fahombiazana 2 5 - Tsy hisy fahafatesana sy ranomaso intsony
28/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy mahavita ninoninona hianao raha misaraka amiko 2 - En Bonne humeur 3 - Miomana ho any an-danitra 13 - (Esory ny sampy) 4 - Ray aman-dreny mpanapatra fahefana 5 - Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra

1 - Tsy mahavita ninoninona hianao raha misaraka amiko 2 - En Bonne humeur 3 - Miomana ho any an-danitra 13 - (Esory ny sampy) 4 - Ray aman-dreny mpanapatra fahefana 5 - Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra
27/12/202259 minutes
Episode Artwork

1- Aza mora kivy @ tsy fahombiazana 2- Ny safidy sy ny fanapahan-kevitra 3- Fahamarinan' Andriamanitra 4- Fambolena zanak'anana ambony latabatra B 5- Fambolena zanak'anana ambony latabatra B 5- Ao amin'ny Tempolin'Andriamanitra

1- Aza mora kivy @ tsy fahombiazana 2- Ny safidy sy ny fanapahan-kevitra 3- Fahamarinan' Andriamanitra 4- Fambolena zanak'anana ambony latabatra B 5- Fambolena zanak'anana ambony latabatra B 5- Ao amin'ny Tempolin'Andriamanitra
26/12/202259 minutes
Episode Artwork

1- Aoka hampahery ny fihetsikao sy ny fiteninao 2- Sirop vita amin'ny mananasy 3- Ala- nenina 4- Tmg Radafy Paul (afaka t@ sigara) - Mamitiana Anjozorobe(niova fo noho ny tenin'Andriamanitra) 5- Havaoizna ny zavatra rehetra

1- Aoka hampahery ny fihetsikao sy ny fiteninao 2- Sirop vita amin'ny mananasy 3- Ala- nenina 4- Tmg Radafy Paul (afaka t@ sigara) - Mamitiana Anjozorobe(niova fo noho ny tenin'Andriamanitra) 5- Havaoizna ny zavatra rehetra
25/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Tranom-bahiny 2 - Ho avy mamirapiratra (tsy eto no fonenako fa Jerosalema vaovao)

1 - Tranom-bahiny 2 - Ho avy mamirapiratra (tsy eto no fonenako fa Jerosalema vaovao)
24/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Ambava fotsiny ve 2 - Tsy miova ny tenin'Andriamanitra II 3 - Fikajiana ny Tempoly (ireo zava-padiana ,miala amin'ny paraky sy sigara) 4 - Safidy 5 - Ny fitsarana, fianaranana fanampiny

1 - Ambava fotsiny ve 2 - Tsy miova ny tenin'Andriamanitra II 3 - Fikajiana ny Tempoly (ireo zava-padiana ,miala amin'ny paraky sy sigara) 4 - Safidy 5 - Ny fitsarana, fianaranana fanampiny
23/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Nataoko ho an'i Jesosy 2 - Zezi-pako fiz I 3 - Efa nitsangana Izy 4 - Volo 1 Dr Harizava 5 - Ny fahafatesana faharoa

1 - Nataoko ho an'i Jesosy 2 - Zezi-pako fiz I 3 - Efa nitsangana Izy 4 - Volo 1 Dr Harizava 5 - Ny fahafatesana faharoa
22/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Manaja ny rainao sy ny reninao 2 - Zaza maha te ho tia 3 - Aza tia izao ttolo izao-II 4 - Izay manafina ny fahotany tsy ambinina - Afaka aho 5 - Ny didim_pitsarana

1 - Manaja ny rainao sy ny reninao 2 - Zaza maha te ho tia 3 - Aza tia izao ttolo izao-II 4 - Izay manafina ny fahotany tsy ambinina - Afaka aho 5 - Ny didim_pitsarana
21/12/202259 minutes
Episode Artwork

1- Katsaho aloha 2- Ady amin'ny tsy fahitana torimaso 3- Miomana ho any an-danitra 12 - (Manaisotra ny firavaka 02 ) 4- Ny fivoarana eo amin'ny maha zatovo 5- Ny fitsarana mandritra ny arivo taona

1- Katsaho aloha 2- Ady amin'ny tsy fahitana torimaso 3- Miomana ho any an-danitra 12 - (Manaisotra ny firavaka 02 ) 4- Ny fivoarana eo amin'ny maha zatovo 5- Ny fitsarana mandritra ny arivo taona
20/12/202259 minutes
Episode Artwork

1- Jesosy manapaka ny gadra 2- Aza kivy 3- Fahafenoan'ny fahamarinana rehetra ao amin'i Kristy 4- Teknika fambolena petsay Fizarana fahadimy 5- Fitsarana mialohan'ny fiavian'i Jesosy

1- Jesosy manapaka ny gadra 2- Aza kivy 3- Fahafenoan'ny fahamarinana rehetra ao amin'i Kristy 4- Teknika fambolena petsay Fizarana fahadimy 5- Fitsarana mialohan'ny fiavian'i Jesosy
19/12/202259 minutes
Episode Artwork

1- Velona sy mahery 2- Fanamboarana Galety legioma 3- Fanomezana mamonjy 4- Tmg RADAFY Paul - Mamitiana Anjozorobe 5- Ny fitsarana farany

1- Velona sy mahery 2- Fanamboarana Galety legioma 3- Fanomezana mamonjy 4- Tmg RADAFY Paul - Mamitiana Anjozorobe 5- Ny fitsarana farany
18/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Mifikitra mafy 2 - Ny adin'ny Aramagedona sy ny loza 7 farany(atolory an'Atra ny fonao,mba ho azo antoka ny fandresenao)

1 - Mifikitra mafy 2 - Ny adin'ny Aramagedona sy ny loza 7 farany(atolory an'Atra ny fonao,mba ho azo antoka ny fandresenao)
17/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Efa voaloha ny vidiny 2 - T Fifandraisan'ny Silamo sy ny Kristianina 3 - Ny herin'ny eritreritra 5 - Ny fomba fijery ara-Baiboly, fianarana fanampiny

1 - Efa voaloha ny vidiny 2 - T Fifandraisan'ny Silamo sy ny Kristianina 3 - Ny herin'ny eritreritra 4 - NY herin'ny eritreritra 5 - Ny fomba fijery ara-Baiboly, fianarana fanampiny
16/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Aoka hanana fisainana madio 2 - Fanarenana ny tany 3 - Vita ny famonjena 4 - Sakafo sy fahasalamana 02( Dr Harizava) 5 - Vonona ho amin'ny fisehoany

1 - Aoka hanana fisainana madio 2 - Fanarenana ny tany 3 - Vita ny famonjena 4 - Sakafo sy fahasalamana 02( Dr Harizava) 5 - Vonona ho amin'ny fisehoany
15/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Mahatoky 2 - Mahafantatra ny zava-miafina-5 3 - Tsy miankina amin'ny vintana ny fahombiazana 4 - Ny fitarihana avyamin'ny Fanahy Masina

1 - Mahatoky 2 - Mahafantatra ny zava-miafina-5 3 - Tsy miankina amin'ny vintana ny fahombiazana 4 - Ny fitarihana avyamin'ny Fanahy Masina
14/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Vokadratsin'ny fangatahan'andro 2 - Ny torimaso 3 - Miomana ho any an-danitra 12 - (Manaisotra ny firavaka 01 ) 4 - Ny zatovo sy ny fifandraisana ara-piara-hamonina 5 - Ny Sain'i Kristy

1 - Vokadratsin'ny fangatahan'andro 2 - Ny torimaso 3 - Miomana ho any an-danitra 12 - (Manaisotra ny firavaka 01 ) 4 - Ny zatovo sy ny fifandraisana ara-piara-hamonina 5 - Ny Sain'i Kristy
13/12/202259 minutes
Episode Artwork

1- Tsy mbola tara ny fiovanao amin'izao anio izao 2- -Ny didy folon'ny fanabeazana 3- Fahamarinana avy amin'Andriamanitra 4- Teknika fambolena petsay Fizarana fahefatra 5- Ny vatana amin'ny maha tempoly azy

1- Tsy mbola tara ny fiovanao amin'izao anio izao 2- -Ny didy folon'ny fanabeazana 3- Fahamarinana avy amin'Andriamanitra 4- Teknika fambolena petsay Fizarana fahefatra 5- Ny vatana amin'ny maha tempoly azy
12/12/202259 minutes
Episode Artwork

1- Aza matahotra minoa fotsiny ihany 2- Voankazo miaraka amin'ny siro 3- Tapakila mandroso sy miverina 4- Kira Armand - Marolambo - Ny soa azo tamin'ny fihainona AWR 5- Ny ohatra nasehon'i Jesosy

1- Aza matahotra minoa fotsiny ihany 2- Voankazo miaraka amin'ny siro 3- Tapakila mandroso sy miverina 4- Kira Armand - Marolambo - Ny soa azo tamin'ny fihainona AWR 5- Ny ohatra nasehon'i Jesosy
11/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Mpiandry tsara 2 - Ilay faminaniana mahagaga (Fidio ny hanompo an'Atra @ fiainanao)

1 - Mpiandry tsara 2 - Ilay faminaniana mahagaga (Fidio ny hanompo an'Atra @ fiainanao)
10/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Sary valo 2 - Ny maha Andriamanitra an'i Kristy 3 - Fanehoam-pitiavana amin'ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra 4 - Trou noir 5 - Famitahana amin’ny andro farany fianarana fanampiny

1 - Sary valo 2 - Ny maha Andriamanitra an'i Kristy 3 - Fanehoam-pitiavana amin'ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra 4 - Trou noir 5 - Famitahana amin’ny andro farany fianarana fanampiny
09/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Voninkazo 2 - Raha ritra ny rano 3 - Nohomboina tamin'ny Hazofijaliana 4 - Sakafo sy fahasalamana 01( Dr Harizava) 5 - Mety hiverina amin-tsika ve ny maty

1 - Voninkazo 2 - Raha ritra ny rano 3 - Nohomboina tamin'ny Hazofijaliana 4 - Sakafo sy fahasalamana 01( Dr Harizava) 5 - Mety hiverina amin-tsika ve ny maty
08/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Atolory Ahy 2 - Salama 'zahay 3 - MAHAFANTATRA NY ZAVA-MIAFINA-4 4 - Tsy izay tianao no vokany 5 - NY FIANTSOANA AVELO SY NY FIVAVAHANA AMIN’NY RAZANA

1 - Atolory Ahy 2 - Salama 'zahay 3 - MAHAFANTATRA NY ZAVA-MIAFINA-4 4 - Tsy izay tianao no vokany 5 - NY FIANTSOANA AVELO SY NY FIVAVAHANA AMIN’NY RAZANA
07/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Tarehin-devoly 2 - Fanatsarana ny fahitan'ny maso 3 - Miomana ho any an-danitra 12 - (Be fanentren-tena) 4 - Inona no mahatonga ny zatovo ho tia andrakandrana 2 5 - FAHATONGAVANA HO NOFO AO ANATIN’NY VATANA HAFA INDRAY

1 - Tarehin-devoly 2 - Fanatsarana ny fahitan'ny maso 3 - Miomana ho any an-danitra 12 - (Be fanentren-tena) 4 - Inona no mahatonga ny zatovo ho tia andrakandrana 2 5 - FAHATONGAVANA HO NOFO AO ANATIN’NY VATANA HAFA INDRAY
06/12/202259 minutes
Episode Artwork

1-Afafazo 2- Mandrafitra ny fifandraisana Fizarana faharoa 3- Jesosy Kristy tonga nofo Fizarana voalohany 4- Teknika fambolena petsay Fizarana fahatelo 5- Maty nefa velona indray

1-Afafazo 2- Mandrafitra ny fifandraisana Fizarana faharoa 3- Jesosy Kristy tonga nofo Fizarana voalohany 4- Teknika fambolena petsay Fizarana fahatelo 5- Maty nefa velona indray
05/12/202259 minutes
Episode Artwork

1--Ho avy tsy ho ela 2-Angivy atao salade 3- Faminaniana aloha sy aoriana 4- Kira Armand - Marolambo - Ny soa azo tamin'ny fihainona AWR 5- Fivavahana mifona zava-miafina

1--Ho avy tsy ho ela 2-Angivy atao salade 3- Faminaniana aloha sy aoriana 4- Kira Armand - Marolambo - Ny soa azo tamin'ny fihainona AWR 5- Fivavahana mifona zava-miafina
04/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Miara_miasa ahasoa anao ireny 2 - Ny fanasan'ny lanitra ho anao ( tafio ny fitafian'i akristy, toetra madio... 3 - Famitahana amin'ny andro farany

1 - Miara_miasa ahasoa anao ireny 2 - Ny fanasan'ny lanitra ho anao ( tafio ny fitafian'i akristy, toetra madio... 3 - Famitahana amin'ny andro farany
03/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy mba diso Andriamanitra mahasoa izay ataony 2 - Tsy miova ny tenin'Andriamanitra fiz II 3 - Fanomezana tsy fanta-bidy 02 (Sabata) 4 - Ny ankohonana dia noforonin'Andriamanitra 5 - Ny lelafon’ny helo, fianarana fanampiny

1 - Tsy mba diso Andriamanitra mahasoa izay ataony 2 - Tsy miova ny tenin'Andriamanitra fiz II 3 - Fanomezana tsy fanta-bidy 02 (Sabata) 4 - Ny ankohonana dia noforonin'Andriamanitra 5 - Ny lelafon’ny helo, fianarana fanampiny
02/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Mitia sy mikolokolo no fanafody tsara indrindra 2 - Amanin'omby ady @ bibikely 3 - Getsemane 4 - Style de vie torimaso fiz 4 5 - Ny fahafatesana sy ny planin'Andriamitra hanavotana antsika

1 - Mitia sy mikolokolo no fanafody tsara indrindra 2 - Amanin'omby ady @ bibikely 3 - Getsemane 4 - Style de vie torimaso fiz 4 5 - Ny fahafatesana sy ny planin'Andriamitra hanavotana antsika
01/12/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Ny olona mijery ny miseo ivela fa Jehovahmijery ny fo 2 - Mahay manisa Jesosy 3 - MAHAFANTATRA NY ZAVA-MIAFINA-3 4 - Vokatry ny inona ny toetranao 5 - PARADISA FENO FANAHY TSY MANANA VATANA

1 - Ny olona mijery ny miseo ivela fa Jehovahmijery ny fo 2 - Mahay manisa Jesosy 3 - MAHAFANTATRA NY ZAVA-MIAFINA-3 4 - Vokatry ny inona ny toetranao 5 - PARADISA FENO FANAHY TSY MANANA VATANA
30/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Ny tena fitiavana 2 - Ady amin'ny fiahiahiana 3 - Miomana ho any an-danitra 11 - (Manetry tena) 4 - Inona no mahatonga ny zatovo ho tia andrakandrana 01 5 - Any amin'ny afo fandiovana tokoa ve ireo olo-masina

1 - Ny tena fitiavana 2 - Ady amin'ny fiahiahiana 3 - Miomana ho any an-danitra 11 - (Manetry tena) 4 - Inona no mahatonga ny zatovo ho tia andrakandrana 01 5 - Any amin'ny afo fandiovana tokoa ve ireo olo-masina
29/11/202259 minutes
Episode Artwork

1- Mazotoa manao soa 2- Mandrafitra ny fifandraisana I 3- Jesosy Ilay Marina 4- Teknika fambolena petsay II 5- Afo mandrakizay

1- Mazotoa manao soa 2- Mandrafitra ny fifandraisana I 3- Jesosy Ilay Marina 4- Teknika fambolena petsay II 5- Afo mandrakizay
28/11/202259 minutes
Episode Artwork

1- Aza miahiahy 2- Mofo katsaka voahendy 3- The Son's day 4- Story of "RADAFY Paul" - Free from Tobacco + AWR announcement 5- The flame of the hell

1- Aza miahiahy 2- Mofo katsaka voahendy 3- Andron'ny Zank' Olona 4- Tmg RADAFY Paul - Fialana @ toaka sy sigara + Filazana AWR 5- Ny lelafon'ny helo
27/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Ilay fanafody nisy poizina 2 - Fahotana tsy azo avela ( Manda ny asan'ny Fanahy Masina)

1 - Ilay fanafody nisy poizina 2 - Fahotana tsy azo avela ( Manda ny asan'ny Fanahy Masina)
26/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Manajà ny Ray aman-Dreny 2 - Tsy miova ny tenin'Andriamanitra 3 - Fanomezana tsy fanta-bidy 4 - Fotoam-pivavahana ho an'ny fianakaviana 5 - Ireo andalan-teny mifanohitra, fianarana fanampiny

1 - Manajà ny Ray aman-Dreny 2 - Tsy miova ny tenin'Andriamanitra 3 - Fanomezana tsy fanta-bidy 4 - Fotoam-pivavahana ho an'ny fianakaviana 5 - Ireo andalan-teny mifanohitra, fianarana fanampiny
25/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - mihaino aho 2 - Ady amin'ny ramerina ( Hagy-Tangilotra-Saopy ) 3 - Meteza atao Batisa 4 - Style de vie torimaso IV 5 - ireo fanahy teo ambanin'ny alitara

1 - mihaino aho 2 - Ady amin'ny ramerina ( Hagy-Tangilotra-Saopy ) 3 - Meteza atao Batisa 4 - Style de vie torimaso IV 5 - ireo fanahy teo ambanin'ny alitara
24/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy misy takona izay tsy aseho 2 - Sambatra ianareo 3 - Mahafantatra ireo Zava-miafina-2 4 - Avotra 5 - Mitoriteny amin'ireo fanahy ao an-tranomaizina

1 - Tsy misy takona izay tsy aseho 2 - Sambatra ianareo 3 - Mahafantatra ireo Zava-miafina-2 4 - Avotra 5 - Mitoriteny amin'ireo fanahy ao an-tranomaizina
23/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Fitiavana - fahombiazana - Harena 2 - Ny atao hoe fampiasam-batana 3 - Miomana ho any an-danitra 10 - (Minia tsy handoto ny tena) 4 - Fanomanana ny tanora hiatrika ny hoa avy 2 5 - Hiala ka ho ao amin'i Kristy

1 - Fitiavana - fahombiazana - Harena 2 - Ny atao hoe fampiasam-batana 3 - Miomana ho any an-danitra 10 - (Minia tsy handoto ny tena) 4 - Fanomanana ny tanora hiatrika ny hoa avy 2 5 - Hiala ka ho ao amin'i Kristy
22/11/202259 minutes
Episode Artwork

1- Mahasoa ny ady sarotra 2- Fomba famboly fifandraisana 3- Ny marina @ finoana no ho velona 4- Teknika fambolena petsay I 5- Anio no hionanao Amiko any am-paradisa

1- Mahasoa ny ady sarotra 2- Fomba famboly fifandraisana 3- Ny marina @ finoana no ho velona 4- Teknika fambolena petsay I 5- Anio no hionanao Amiko any am-paradisa
21/11/202259 minutes
Episode Artwork

1- Ny boky sarobidy indrindra 2- Sakafo Bolety mangahazo 3- Marina momba ny famonjena 4- Maminiaina - Amparafaravola- Fiangonana vokatry ny fihainona AWR 5- Ilay lehilahy mpanakarena sy Lazarosy

1- Ny boky sarobidy indrindra 2- Sakafo Bolety mangahazo 3- Marina momba ny famonjena 4- Maminiaina - Amparafaravola- Fiangonana vokatry ny fihainona AWR 5- Ilay lehilahy mpanakarena sy Lazarosy
20/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Sambatra izay olona maharitra sedra sy fakam-panahy 2 - Mankaiza isika rehefa maty ( Maty ny mpanota)

1 - Sambatra izay olona maharitra sedra sy fakam-panahy 2 - Mankaiza isika rehefa maty ( Maty ny mpanota)
19/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Miainà ampifaliana 2 - Mariage III 3 - Famonjena amin'ny rano 4 - Mifehy ny fironan'ny saina 5 - fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'y maty ao amin'ny testamenta vaovao, fianarana fanampiny

1 - Miainà ampifaliana 2 - Mariage III 3 - Famonjena amin'ny rano 4 - Mifehy ny fironan'ny saina 5 - fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'y maty ao amin'ny testamenta vaovao, fianarana fanampiny
18/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Mivavaha ho an'zay manisy ratsy anareo 2 - Ady amin'ny ramerina ( Sakay pilo & molaly ) 3 - Aza misalasalasa , ekeo Jesosy 4 - Style de vie torimaso fizarana faharoa 5 - fiarahana mandrakizay

1 - Mivavaha ho an'zay manisy ratsy anareo 2 - Ady amin'ny ramerina ( Sakay pilo & molaly ) 3 - Aza misalasalasa , ekeo Jesosy 4 - Style de vie torimaso fizarana faharoa 5 - fiarahana mandrakizay
17/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Jehovah no mahery 2 - Lazao amin'i Jesosy 3 - Mahafantra ireo zava-miafin'ny fiainana-1 4 - Te hanova azy ve ianao 5 - Amin'ny feon'ny trompotra

1 - Jehovah no mahery 2 - Lazao amin'i Jesosy 3 - Mahafantra ireo zava-miafin'ny fiainana-1 4 - Te hanova azy ve ianao 5 - Amin'ny feon'ny trompotra
16/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Hanara-dia an'iza 2 - Ireo lalànan'ny sakafo tsara 3 - Miomana ho any an-danitra 09 4 - Fanomanana ny tanora hiatrika ny hoa avy 01 5 - Izaho hanangana azy

1 - Hanara-dia an'iza 2 - Ireo lalànan'ny sakafo tsara 3 - Miomana ho any an-danitra 09 4 - Fanomanana ny tanora hiatrika ny hoa avy 01 5 - Izaho hanangana azy
15/11/202259 minutes
Episode Artwork

1- Ora volamena 2- Soso-kevitra ho fanatsarana ny fifandraisana 3- Mazoto araka an'Andriamanitra saingy 4- Fanafody sy zezika ny Kaonsoda 5- Ho avy indray Aho

1- Ora volamena 2- Soso-kevitra ho fanatsarana ny fifandraisana 3- Mazoto araka an'Andriamanitra saingy 4- Fanafody sy zezika ny Kaonsoda 5- Ho avy indray Aho
14/11/202259 minutes
Episode Artwork

1- Vavaka tsotra nefa mahery indrindra 2- Desert manga 3- Fandrombaham-bolamena 4- Maminiaina - Amparafaravola- Fiangonana vokatry ny fihainona AWR 5- Fanantenana any ambadik'ity fiainana ity

1- Vavaka tsotra nefa mahery indrindra 2- Desert manga 3- Fandrombaham-bolamena 4- Maminiaina - Amparafaravola- Fiangonana vokatry ny fihainona AWR 5- Fanantenana any ambadik'ity fiainana ity
13/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Miharia harena any an-danitra 2 - Fanombohana vaovao ( aleveno ny lasa ratsy rehetra @ alalan.ny batisa) 3 - fanantenan'ny fitsanganana amin'ny maty ao @ testamenta vaovao

1 - Miharia harena any an-danitra 2 - Fanombohana vaovao ( aleveno ny lasa ratsy rehetra @ alalan.ny batisa) 3 - fanantenan'ny fitsanganana amin'ny maty ao @ testamenta vaovao
12/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Fo madio no tian'Andriamanitra 2 - Retsim-pandre 3 - Finoana ao amin'ny Genesisy 4 - Ataovy amin'ny vadinao izay tianao ho ataony aminao 5 - Ny nandresen'i Jesosy ny fahafatesana, fianarana fanampiny

1 - Fo madio no tian'Andriamanitra 2 - Retsim-pandre 3 - Finoana ao amin'ny Genesisy 4 - Ataovy amin'ny vadinao izay tianao ho ataony aminao 5 - Ny nandresen'i Jesosy ny fahafatesana, fianarana fanampiny
11/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Izay sitrapon'Andriamanitra atao fa aza miraharaha izay lazain'ny olona 2 - Trondro ara-teknika tanimbary 3 - Inona no tokony atao? (Pilato) 4 - Style de vie torimaso 5 - Santatr'izay efa nody mandry

1 - Izay sitrapon'Andriamanitra atao fa aza miraharaha izay lazain'ny olona 2 - Trondro ara-teknika tanimbary 3 - Inona no tokony atao? (Pilato) 4 - Style de vie torimaso 5 - Santatr'izay efa nody mandry
10/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Mitsikia 2 - Ataovy manatombo kely 3 - Fikasihana fanindroany 4 - Adiny roa dia afaka 02 (zava-mahadomelina) 5 - Vavolombelon'i Kristy nitsangana taminny maty

1 - Mitsikia 2 - Ataovy manatombo kely 3 - Fikasihana fanindroany 4 - Adiny roa dia afaka 02 (zava-mahadomelina) 5 - Vavolombelon'i Kristy nitsangana taminny maty
09/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Te hanova ny fontsika izy vao manome valim_bavaka 2 - Ranom-boankazo hisorohana ny ra mivaingana, AVC 3 - Miomana ho any an-danitra 08 4 - FAMARITANA NY FANABEAZANA 05 5 - Maro no nitsangana Niaraka taminy

1 - Te hanova ny fontsika izy vao manome valim_bavaka 2 - Ranom-boankazo hisorohana ny ra mivaingana, AVC 3 - Miomana ho any an-danitra 08 4 - FAMARITANA NY FANABEAZANA 05 5 - Maro no nitsangana Niaraka taminy
08/11/202259 minutes
Episode Artwork

1- Ataovy toy ny an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona 2- Fisorohana ny fisaraham-panambadiana 3- Ny toetra maha izy ny olona 4- Fanatsarana fiompiana akoho gasy VI 5- Nitsangana tamin'ny maty Kristy

1- Ataovy toy ny an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona 2- Fisorohana ny fisaraham-panambadiana 3- Ny toetra maha izy ny olona 4- Fanatsarana fiompiana akoho gasy VI 5- Nitsangana tamin'ny maty Kristy
07/11/202259 minutes
Episode Artwork

1- Miara-miasa hahasoa 2- Fangaro tsaramaso amin'ny sosety 3- Jesosy Mpanome fiainana 4- Julien & Elie Antanetibe - Tombotsoa azo avy amin'ny fihainona ny AWR 5- Ny fandresen'i Kristy ny Fahafatesana

1- Miara-miasa hahasoa 2- Fangaro tsaramaso amin'ny sosety 3- Jesosy Mpanome fiainana 4- Julien & Elie Antanetibe - Tombotsoa azo avy amin'ny fihainona ny AWR 5- Ny fandresen'i Kristy ny Fahafatesana
06/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Tandremo sao diso aoriana loatra ny zavatra rehetra 2 - Inona no hitranga @ marina sy ny meloka ( tandremo ny didy 10)

1 - Tandremo sao diso aoriana loatra ny zavatra rehetra 2 - Inona no hitranga @ marina sy ny meloka ( tandremo ny didy 10)
05/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Atenda ny aiko 2 - Ny Sokatra 3 - Sambofiara tandindonin'ny sarin'ny famonjena 4 - Mianatra mifanerasera 5 - Maty ho antsika Jesosy Kisty, fianarana fanampiny

1 - Atenda ny aiko 2 - Ny Sokatra 3 - Sambofiara tandindonin'ny sarin'ny famonjena 4 - Mianatra mifanerasera 5 - Maty ho antsika Jesosy Kisty, fianarana fanampiny
04/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Aza matahotra fa eo aho 2 - Ny ananambo 05 3 - Inona no tokony hatao amin'i Jesosy Kristy? 4 - Ny Fampiasam-batana 03 5 - Ny hevitry ny hazofijaliana

1 - Aza matahotra fa eo aho 2 - Ny ananambo 05 3 - Inona no tokony hatao amin'i Jesosy Kristy? 4 - Ny Fampiasam-batana 03 5 - Ny hevitry ny hazofijaliana
03/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Ny tsiky 2 - Lesona hafa kely 3 - Fiainana ara-panahy mafy orina 4 - Fiovam-pon'i Brisca 5 - Maty ho antsika Jesosy Kristy

1 - Ny tsiky 2 - Lesona hafa kely 3 - Fiainana ara-panahy mafy orina 4 - Fiovam-pon'i Brisca 5 - Maty ho antsika Jesosy Kristy
02/11/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Maneke hiova fa aza mijanonana amin'izao 2 - Ny fahasalaman'ny ati-vava 2 (Dr Harizava Colgate) 3 - Miomana ho any an-danitra 07 4 - FAMARITANA NY FANABEAZANA 04 5 - Vita

1 - Maneke hiova fa aza mijanonana amin'izao 2 - Ny fahasalaman'ny ati-vava 2 (Dr Harizava Colgate) 3 - Miomana ho any an-danitra 07 4 - FAMARITANA NY FANABEAZANA 04 5 - Vita
01/11/202259 minutes
Episode Artwork

1- Ataovy izay tsara indrindra azonao atao 2- Fidiran'ny tapaka sy namana belotra II 3- Mahatoky an'I Jesosy 4- Tombotsoa entin'ny compost 5- Fampidirana mahakasika ny hazofijaliana

1- Ataovy izay tsara indrindra azonao atao 2- Fidiran'ny tapaka sy namana belotra II 3- Mahatoky an'I Jesosy 4- Tombotsoa entin'ny compost 5- Fampidirana mahakasika ny hazofijaliana
31/10/202259 minutes
Episode Artwork

1- Ataovy amin'ny hafa izay tianao atao amin'ny tenanao 2- Fanamboarana biscuit 3- Fepetra fihariana 4- Julien & Elie Antanetibe - Tombotsoa azo avy amin'ny fihainona ny AWR

1- Ataovy amin'ny hafa izay tianao atao amin'ny tenanao 2- Fanamboarana biscuit 3- Fepetra fihariana 4- Julien & Elie Antanetibe - Tombotsoa azo avy amin'ny fihainona ny AWR
30/10/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Tsy misy hahasaraka antsika @ Andriamanitra 2 - Ilay nisakambina vehivavy tsy izy (Tandremo ny Sabata) 3 - maty ho antsika Jesosy

1 - Tsy misy hahasaraka antsika @ Andriamanitra 2 - Ilay nisakambina vehivavy tsy izy (Tandremo ny Sabata) 3 - maty ho antsika Jesosy
29/10/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Avelao hiasa ao am-ponao ny fanahy masina 2 - Mariage II 3 - Andriamanitra no Mpamorona 4 - Fanolokoloana ny fifandraisan'ny mpivady,2 5 - ny fitsanganana amin'ny maty talohan'ny hazofijaliana,

1 - Avelao hiasa ao am-ponao ny fanahy masina 2 - Mariage II 3 - Andriamanitra no Mpamorona 4 - Fanolokoloana ny fifandraisan'ny mpivady,2 5 - ny fitsanganana amin'ny maty talohan'ny hazofijaliana,
28/10/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Aza sodokan'ny teny, ny voany no hahafantaranareo azy 2 - Ny ananambo fiz 4 3 - Forohana nosarihana tamin'ny afo 4 - Ny hery fiarovana (Dr Yves) 5 - Ny nananganan'i Jesosy an'i Lazarozy tamin'ny maty

1 - Aza sodokan'ny teny, ny voany no hahafantaranareo azy 2 - Ny ananambo fiz 4 3 - Forohana nosarihana tamin'ny afo 4 - Ny hery fiarovana (Dr Yves) 5 - Ny nananganan'i Jesosy an'i Lazarozy tamin'ny maty
27/10/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Ampianaro tsara ny zanakao 2 - Ny atidoha 3 - Miomana ho any an-danitra 06 (Tandremo ny fitaky Satana ) 4 - FAMARITANA NY FANABEAZANA 03 5 - Ny zanakalahin'ilay mpitondra tena tao Naina

1 - Ampianaro tsara ny zanakao 2 - Ny atidoha 3 - Miomana ho any an-danitra 06 (Tandremo ny fitaky Satana ) 4 - FAMARITANA NY FANABEAZANA 03 5 - Ny zanakalahin'ilay mpitondra tena tao Naina
25/10/202259 minutes
Episode Artwork

1- Miankina aminao ny fahombiazanao 2- Manatratra ny idealy 3- Fanamarinana amin'ny Finoana II 4- Fanatsarana fiompiana akoho gasy V 5- Tranga roa ao amin'ny Testamenta taloha

1- Miankina aminao ny fahombiazanao 2- Manatratra ny idealy 3- Fanamarinana amin'ny Finoana II 4- Fanatsarana fiompiana akoho gasy V 5- Tranga roa ao amin'ny Testamenta taloha
24/10/202259 minutes
Episode Artwork

1- Anio ihany no anao 2- Lasopy lantille 3- Fahafatesana mamelona 4- Fanazavana ny Anarana YESHUA 5- Ny nitsanganan'i Mosesy tamin'ny maty

1- Anio ihany no anao 2- Lasopy lantille 3- Fahafatesana mamelona 4- Fanazavana ny Anarana YESHUA 5- Ny nitsanganan'i Mosesy tamin'ny maty
23/10/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Miaro Jehovah 2 - Matory ao anatin'ny fanairana ve (famantarana fa ho avy jesosy)

1 - Miaro Jehovah 2 - Matory ao anatin'ny fanairana ve (famantarana fa ho avy jesosy)
15/10/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Tandremo fa mandratra ny teny 2 - Mariage II 3 - Hery manova ny Tenin'Andriamanitra 4 - Mifandray am-pahasoavana 5 - Mahatakatra ny toetoetry ny olombelona, fianarana fanampiny

1 - Tandremo fa mandratra ny teny 2 - Mariage II 3 - Hery manova ny Tenin'Andriamanitra 4 - Mifandray am-pahasoavana 5 - Mahatakatra ny toetoetry ny olombelona, fianarana fanampiny
14/10/202259 minutes
Episode Artwork

1- Aza mivesatra ny lasa fa mandraisa lesona 2- Tokantrano , Fidiran'ny tapaka sy namana belotra 3- Fanamarinana amin'ny Finoana 4- Fanatsarana fiompiana akoho gasy IV 5- 3- Lsn -4 - Alatsinainy - Vonjena amin'ny herin'ny fiainan-tsi-hita

1- Aza mivesatra ny lasa fa mandraisa lesona 2- Tokantrano , Fidiran'ny tapaka sy namana belotra 3- Fanamarinana amin'ny Finoana 4- Fanatsarana fiompiana akoho gasy IV 5- 3- Lsn -4 - Alatsinainy - Vonjena amin'ny herin'ny fiainan-tsi-hita
13/10/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Apetrao Aminy ny fanahianareo rehetra 2 - Aza tia izao tontolo izao-I 3 - Fitrandrahana hevitra ho lasa asa 02 4 - Ny maty kosa tsy mahalala na Inona na inona

1 - Apetrao Aminy ny fanahianareo rehetra 2 - Aza tia izao tontolo izao-I 3 - Fitrandrahana hevitra ho lasa asa 02 4 - Ny maty kosa tsy mahalala na Inona na inona
12/10/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Aza manaiky ho resy 2 - Ranom-boankazo hisorohana ny ra mivaingana, AVC 3 - Miomana ho any an-danitra 04 4 - Mpivady tsy mitovy hevitra @ fanabeazana 5 - Ilay fanahy hiverina amin'Andriamanitra

1 - Aza manaiky ho resy 2 - Ranom-boankazo hisorohana ny ra mivaingana, AVC 3 - Miomana ho any an-danitra 04 4 - Mpivady tsy mitovy hevitra @ fanabeazana 5 - Ilay fanahy hiverina amin'Andriamanitra
11/10/202259 minutes
Episode Artwork

1- Aza mitsaratsara 2- Avia 3- Natumad - Ady @ aretina mpahazo ny voly 4- Ny fanahy izay manota no ho faty

1- Aza mitsaratsara 2- Avia 3- Natumad - Ady @ aretina mpahazo ny voly 4- Ny fanahy izay manota no ho faty
10/10/202259 minutes
Episode Artwork

1- Sambatra izay sakaizan'Andriamanitra 2- Fanamboarana mofo ovy 3- Didim-pitiavana 4- Mme Elisoa - Tsididy - Ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany) + fanavazana ny YESHUA - Elian 5- Ny olombelona

1- Sambatra izay sakaizan'Andriamanitra 2- Fanamboarana mofo ovy 3- Didim-pitiavana 4- Mme Elisoa - Tsididy - Ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany) + fanavazana ny YESHUA - Elian 5- Ny olombelona
09/10/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Akaikin'izay matahotra Azy Jehovah 2 - Ilay olona tena tia indrindra ( maty ho anao Jesosy) 3 - Mahatakatra ny toetoetry ny olombelona

1 - Akaikin'izay matahotra Azy Jehovah 2 - Ilay olona tena tia indrindra ( maty ho anao Jesosy) 3 - Mahatakatra ny toetoetry ny olombelona
08/10/202259 minutes
Episode Artwork

1 - fiarovana ho antsika nymitandrina ny lalàna 2 - Mariage I 3 - Aza mahatsiaro ny lasa 4 - Ataovy betsaka ny fihomehezana 5 - Fahafatesana ao anaty tontolo feno fahotana, fianarana fanampiny

1 - fiarovana ho antsika nymitandrina ny lalàna 2 - Mariage I 3 - Aza mahatsiaro ny lasa 4 - Ataovy betsaka ny fihomehezana 5 - Fahafatesana ao anaty tontolo feno fahotana, fianarana fanampiny
07/10/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Jesosy no lalana sy fahamarinana 2 - Ny ananambo, fizarana voalohany 3 - Matokisa , aza miala amin'ny sambo 4 - Ny siramamy, fizarana fahadimy 5 - Ny teny fikasana voalohany momba ny filazantsara

1 - Jesosy no lalana sy fahamarinana 2 - Ny ananambo, fizarana voalohany 3 - Matokisa , aza miala amin'ny sambo 4 - Ny siramamy, fizarana fahadimy 5 - Ny teny fikasana voalohany momba ny filazantsara
06/10/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Iza no modelinao 2 - VITANAO IZANY 3 - Inona no hiarovan'ny zatovo ny lalany tsy ho voaloto 4 - Fitrandrahana hevitra ho lasa Asa 01 5 - Ny vokatry ny fahotana

1 - Iza no modelinao 2 - VITANAO IZANY 3 - Inona no hiarovan'ny zatovo ny lalany tsy ho voaloto 4 - Fitrandrahana hevitra ho lasa Asa 01 5 - Ny vokatry ny fahotana
05/10/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Olona manokana hianao 2 - Ny tombotsoan'ny fisafoana 2 3 - Miomana ho any an-danitra 03 ( Tandremo ny fitaky ny Devoly) 4 - FAMARITANA NY FANABEAZANA 5 - Tsy ho faty tsy akory ianareo

1 - Olona manokana hianao 2 - Ny tombotsoan'ny fisafoana 2 3 - Miomana ho any an-danitra 03 ( Tandremo ny fitaky ny Devoly) 4 - FAMARITANA NY FANABEAZANA 5 - Tsy ho faty tsy akory ianareo
04/10/202259 minutes
Episode Artwork

1- Marina sy mahitsy ny fisainana 2- Manampy ny tanora hahavita tena 3- Fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra 4- Fanatsarana fiompiana akoho gasy III 5- Voafitaky ny menarana

1- Marina sy mahitsy ny fisainana 2- Manampy ny tanora hahavita tena 3- Fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra 4- Fanatsarana fiompiana akoho gasy III 5- Voafitaky ny menarana
03/10/202259 minutes
Episode Artwork

1- Ataovy amin'ny fo 2- Betrave sy radie amin'ny concombre 3- Ambany Elany 4- Pasitera Andrisoa Sambaina - fihainoana AWR + Antso tolo-tanana fananganana fiangonana 5- Fanambarana roa mifanipaka

1- Ataovy amin'ny fo 2- Betrave sy radie amin'ny concombre 3- Ambany Elany 4- Pasitera Andrisoa Sambaina - fihainoana AWR + Antso tolo-tanana fananganana fiangonana 5- Fanambarana roa mifanipaka
02/10/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Fanafody tsara toerana 2 - Avy aiza ny fahoriana eto an- tany?

1 - Fanafody tsara toerana 2 - Avy aiza ny fahoriana eto an- tany?
24/09/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Fahatsaran'Andriamanitra 2 - Fandovana, fizarana fahaha telo 3 - Sambofiara 4 - Fitaratra fandinihin-tena 5 - Kristy tao anaty memy, fianarana fanampiny

1 - Fahatsaran'Andriamanitra 2 - Fandovana, fizarana fahaha telo 3 - Sambofiara 4 - Fitaratra fandinihin-tena 5 - Kristy tao anaty memy, fianarana fanampiny
23/09/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Aza mangataka andro 2 - Fanamboarana kaonsoda 3 - Miandania amin'Andriamanitra 4 - Ny Siramamy, fizarana faha telo 5 - Ilay Andriamanitra nijaly

1 - Aza mangataka andro 2 - Fanamboarana kaonsoda 3 - Miandania amin'Andriamanitra 4 - Ny Siramamy, fizarana faha telo 5 - Ilay Andriamanitra nijaly
22/09/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Maniry hanova ny toetra ratsinao 2 - Manampy ny finoana 3 - Ilay vohitry ny fanantenana 4 - Fomba atao ahitana fahombiazana 03 5 - Ilay Andriamanitra voahombo tamin'ny hazofijaliana

1 - Maniry hanova ny toetra ratsinao 2 - Manampy ny finoana 3 - Ilay vohitry ny fanantenana 4 - Fomba atao ahitana fahombiazana 03 5 - Ilay Andriamanitra voahombo tamin'ny hazofijaliana
21/09/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Mahasambatra ny manome 2 - Ny fahaketrahana ara-tsaina na depression fizarana faha roa 3 - Miomana ho any an-danitra 01 ( Tsy ny maty no makany an-danitra 01) 4 - Ny fanambadiana 01 5 - Jesosy tao Getsemane

1 - Mahasambatra ny manome 2 - Ny fahaketrahana ara-tsaina na depression fizarana faha roa 3 - Miomana ho any an-danitra 01 ( Tsy ny maty no makany an-danitra 01) 4 - Ny fanambadiana 01 5 - Jesosy tao Getsemane
20/09/202259 minutes
Episode Artwork

1- Mandraisa lesona amin'ny zavatra rehetra 2- Tokantrano 3- Tendrena, antsoina, hamarinina 4- Fiompiana akoho gasy nohatsaraina Fizarana01 5- Jesosy Ilay natao tsinontsinona sy nolavin'ny olona

1- Mandraisa lesona amin'ny zavatra rehetra 2- Tokantrano 3- Tendrena, antsoina, hamarinina 4- Fiompiana akoho gasy nohatsaraina Fizarana01 5- Jesosy Ilay natao tsinontsinona sy nolavin'ny olona
19/09/202259 minutes
Episode Artwork

1- Andriamanitra no tsy miova 2- Mofo katsaka sy mangahazo 3- Fiaraha-monina amin'ny Fanahy 4- Mampionona & Ramangalahy & Edouard (Tombontsoa avy amin'ny fihainoana AWR) 5- Ireo andro voalohany niainan'i Jesosy

1- Andriamanitra no tsy miova 2- Mofo katsaka sy mangahazo 3- Fiaraha-monina amin'ny Fanahy 4- Mampionona & Ramangalahy & Edouard (Tombontsoa avy amin'ny fihainoana AWR) 5- Ireo andro voalohany niainan'i Jesosy
18/09/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Famintinana Alasaron'ny faminaniana ao ami'ny Baiboly

1 - Famintinana Alasaron'ny faminaniana ao ami'ny Baiboly
17/09/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Aza mba manamboaboan-tena 2 - Fandovana fizarana faha roa 3 - Tadiavo 4 - Aiza ny ondry tsara tarehy fizarana faha roa 5 - Maty tahaka ny voa, fianarana fanampiny

1 - Aza mba manamboaboan-tena 2 - Fandovana fizarana faha roa 3 - Tadiavo 4 - Aiza ny ondry tsara tarehy fizarana faha roa 5 - Maty tahaka ny voa, fianarana fanampiny
16/09/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Aoka hazava hianareo 2 - Ady amin'ny haombary sevalahy 3 - Mbola hiarihary ny zavatra ataontsika 4 - Ny siramamay, fizarana faha roa 5 - Tompon'andraikitra

1 - Aoka hazava hianareo 2 - Ady amin'ny haombary sevalahy 3 - Mbola hiarihary ny zavatra ataontsika 4 - Ny siramamay, fizarana faha roa 5 - Tompon'andraikitra
15/09/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Ny fanapahan-kevitrao no miantoka ny ho avinao 2 - Tontolo iainana voakolo 3 - Mamela ny helony 4 - Fitondran-tena modely 5 - Matoky tena

1 - Ny fanapahan-kevitrao no miantoka ny ho avinao 2 - Tontolo iainana voakolo 3 - Mamela ny helony 4 - Fitondran-tena modely 5 - Matoky tena
14/09/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Ao ambany elany 2 - Fisorohana ny Alzheimer 3 - Elimeleka 03 4 - Ny fankafizan-tena 01 5 - Fahavononana hihaino

1 - Ao ambany elany 2 - Fisorohana ny Alzheimer 3 - Elimeleka 03 4 - Ny fankafizan-tena 01 5 - Fahavononana hihaino
13/09/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Mpankatoa 2 - Ny tsiny sy ny tody 3 - Tsy mba manavakavaka Jesosy 4 - Tombotsoa entin'ny compost 5 - Mandalo fahafatesana aloah vao mahalala ny sitrapon'Andriamanitra

1 - Mpankatoa 2 - Ny tsiny sy ny tody 3 - Tsy mba manavakavaka Jesosy 4 - Tombotsoa entin'ny compost 5 - Mandalo fahafatesana aloah vao mahalala ny sitrapon'Andriamanitra
12/09/202259 minutes
Episode Artwork

1- Tsy nety hianao 2- Soja miaraka amin'ny voanjo 3- Takelaby 4- Mampionona & Ramangalahy & Edouard (Tombontsoa avy amin'ny fihainoana AWR) 5- Milefitra ho amin'ny fanompoana

1- Tsy nety hianao 2- Soja miaraka amin'ny voanjo 3- Takelaby 4- Mampionona & Ramangalahy & Edouard (Tombontsoa avy amin'ny fihainoana AWR) 5- Milefitra ho amin'ny fanompoana
11/09/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Mbola tiana foana 2 - Hery mifanandrina

1 - Mbola tiana foana 2 - Hery mifanandrina
10/09/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Manaova ny marina 2 - Ny fandovana, fizarana voalohany 3 - Mampatahotra ve ny maty 4 - Aiza ny ondry tsara tarehy? 5 - Miandry am-paharetana ao anatin'ny memy, fianarana fanampiny

1 - Manaova ny marina 2 - Ny fandovana, fizarana voalohany 3 - Mampatahotra ve ny maty 4 - Aiza ny ondry tsara tarehy? 5 - Miandry am-paharetana ao anatin'ny memy, fianarana fanampiny
09/09/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Fanilo manazava 2 - Fanafodin'ny Omby tratry ny hazatra 3 - Satana sy ny hevi -petsiny amin'ny alalan'ny angatra 4 - Sakafo sy fahasalamana 02( Dr Harizava) 5 - >Mifaly ao @ Jehovah eo am-piandrasana valim-bavaka

1 - Fanilo manazava 2 - Fanafodin'ny Omby tratry ny hazatra 3 - Satana sy ny hevi -petsiny amin'ny alalan'ny angatra 4 - Sakafo sy fahasalamana 02( Dr Harizava) 5 - >Mifaly ao @ Jehovah eo am-piandrasana valim-bavaka
08/09/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Mahatoky 2 - Manao ankiafina ny fiainanao ve ianao 3 - Aza ianteherana amin'ny hafa ny fahombiazanao na tsia 4 - ELIA, MAIKA HANAO ZAVATRA TSY AMIM-PIHEVERANA

1 - Mahatoky 2 - Manao ankiafina ny fiainanao ve ianao 3 - Aza ianteherana amin'ny hafa ny fahombiazanao na tsia 4 - ELIA, MAIKA HANAO ZAVATRA TSY AMIM-PIHEVERANA
07/09/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Ny tena fitiavana marina 2 - Fisorohana ny Alzheimer 3 - Elimeleka 02 4 - FIFANAJANA 04 5 - I DAVIDA LESONA AZO TSAPAIN-TANANA NY AMIN’NY FIANDRASANA

1 - Ny tena fitiavana marina 2 - Fisorohana ny Alzheimer 3 - Elimeleka 02 4 - FIFANAJANA 04 5 - I DAVIDA LESONA AZO TSAPAIN-TANANA NY AMIN’NY FIANDRASANA
06/09/202259 minutes
Episode Artwork

1- Fomba hahazoana fifaliana sy fiadanana 2- Manoloana ny sakana aza kivy 3- Miandry sy mino izay rehetra lazain'i Jesosy (Fiz 02) 4- Fomba fambolena voankazo anaty gony (Fiz 2) 5- Amin'ny fotoana voatendrin'Andriamanitra

1- Fomba hahazoana fifaliana sy fiadanana 2- Manoloana ny sakana aza kivy 3- Miandry sy mino izay rehetra lazain'i Jesosy (Fiz 02) 4- Fomba fambolena voankazo anaty gony (Fiz 2) 5- Amin'ny fotoana voatendrin'Andriamanitra
05/09/202259 minutes
Episode Artwork

1- Mahaiza mamela heloka 2- Fanamboarana jus voatango 3- Miara-monina amin'ny maha olona 4- Mr SOLOFO Marolambo ( Manova fiainana ny fihainoana ny AWR) 5- Andriamanitry ny faharetana

1- Mahaiza mamela heloka 2- Fanamboarana jus voatango 3- Miara-monina amin'ny maha olona 4- Mr SOLOFO Marolambo ( Manova fiainana ny fihainoana ny AWR) 5- Andriamanitry ny faharetana
04/09/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Vahoakan’Andriamanitra sisa, Fizarana faha roa

1 - Vahoakan’Andriamanitra sisa, Fizarana faha roa
03/09/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra 2 - Herisetra atao @ Vehivavy sy ny Ankizy, fizarana faha efatra 3 - Mijery ny lafitsarany 4 - Ataovy amin'ny vadinao izay tianao ho ataony aminao 5 - Fahalemem_panahy ao anaty fitsapana, fianarana fanampiny

1 - Miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra 2 - Herisetra atao @ Vehivavy sy ny Ankizy, fizarana faha efatra 3 - Mijery ny lafitsarany 4 - Ataovy amin'ny vadinao izay tianao ho ataony aminao 5 - Fahalemem_panahy ao anaty fitsapana, fianarana fanampiny
02/09/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Anao ny safidy 2 - Fanafody Omby mahia 3 - Ekeo ilay Jesosin'ny Baiboly fa aza manaiky jesosy hafa 4 - Sakafo sy fahasalamana 01( Dr Harizava) 5 - Jehovah ilay vatolampy sy aro ho antsika

1 - Anao ny safidy 2 - Fanafody Omby mahia 3 - Ekeo ilay Jesosin'ny Baiboly fa aza manaiky jesosy hafa 4 - Sakafo sy fahasalamana 01( Dr Harizava) 5 - Jehovah ilay vatolampy sy aro ho antsika
01/09/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Vokatry ny safidinao ny fiainanao 2 - 1000 taom_piadanana 3 - Fianarana sy fitiavana 4 - Fiangonana mandroso ao anatin’ny firaisana

1 - Vokatry ny safidinao ny fiainanao 2 - 1000 taom_piadanana 3 - Fianarana sy fitiavana 4 - Fiangonana mandroso ao anatin’ny firaisana
31/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Mahay ny zavatra rehetra aho 2 - Fanafodin'ny fahaverezan'ny fitadididana 3 - Elimeleka 01 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 14 5 - Ahoana ny fomba itiavana ireo izay nandratra anao

1 - Mahay ny zavatra rehetra aho 2 - Fanafodin'ny fahaverezan'ny fitadididana 3 - Elimeleka 01 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 14 5 - Ahoana ny fomba itiavana ireo izay nandratra anao
30/08/202259 minutes
Episode Artwork

1- Vonona ve hianao raha ho avy izy 2- Aza manao tsinontsinona ny hafa 3- Miandry sy mino izay rehetra lazain'i Jesosy 4- Fomba fambolena voankazo anaty gony 5- Manalalana mba hahazoam-pamindrampo

1- Vonona ve hianao raha ho avy izy 2- Aza manao tsinontsinona ny hafa 3- Miandry sy mino izay rehetra lazain'i Jesosy 4- Fomba fambolena voankazo anaty gony 5- Manalalana mba hahazoam-pamindrampo
29/08/202259 minutes
Episode Artwork

1- Fihaonana mahafinaritra 2- Sakafo Lasaosy amin'ny anana 3- Fitafiana mahavonjy 4- Mr SOLOFO Marolambo ( Manova fiainana ny fihainoana ny AWR)5- Mofo torotoro sy divay raraka

1- Fihaonana mahafinaritra 2- Sakafo Lasaosy amin'ny anana 3- Fitafiana mahavonjy 4- Mr SOLOFO Marolambo ( Manova fiainana ny fihainoana ny AWR)5- Mofo torotoro sy divay raraka
28/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Sambatra izay mahay mitantana sy mankasitraka 2 - Vahoakan’Andriamanitra sisa, fizarana voalohany

1 - Sambatra izay mahay mitantana sy mankasitraka 2 - Vahoakan’Andriamanitra sisa, fizarana voalohany
27/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Miaria harena any an-danitra 2 - Herisetra atao @ Vehivavy sy ny Ankizy, fizarana faha telo 3 - Miresaka amin'Andriamanitra 4 - Mianatra mifanerasera 5 - fiainam-piderana, fianarana fanampiny

1 - Miaria harena any an-danitra 2 - Herisetra atao @ Vehivavy sy ny Ankizy, fizarana faha telo 3 - Miresaka amin'Andriamanitra 4 - Mianatra mifanerasera 5 - fiainam-piderana, fianarana fanampiny
26/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Vavolombelon'i Kristy 2 - Resy ny biby kely 3 - Vita batisa ihany na dia nosakan'ny devoly aza 4 - Siramamy, fizarana voalohany 5 - Fiadiana mitondra fandresena

1 - Vavolombelon'i Kristy 2 - Resy ny biby kely 3 - Vita batisa ihany na dia nosakan'ny devoly aza 4 - Siramamy, fizarana voalohany 5 - Fiadiana mitondra fandresena
25/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Mihoatra lavitra noho ny namana 2 - Solomona 3 3 - Fianarana sy fitiavana 4 - Vavolombelona manameloka

1 - Mihoatra lavitra noho ny namana 2 - Solomona 3 3 - Fianarana sy fitiavana 4 - Vavolombelona manameloka
24/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Aza mamihina ny soa 2 - SAKAFO VOALANJALANJA 3 - Fantatrao marina ve Jesosy 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 5 - Fiainam-piderana

1 - Aza mamihina ny soa 2 - SAKAFO VOALANJALANJA 3 - Fantatrao marina ve Jesosy 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 5 - Fiainam-piderana
23/08/202259 minutes
Episode Artwork

1- Perle 2- Mamboly sy mikolo ny toetra ho tsara 3- Fintina ny amin'ny fanehoam-pitiavana 4- Famindrana zanak'anana Fizarana faharoa 5- Fivavahana teo amin'ny manda

1- Perle 2- Mamboly sy mikolo ny toetra ho tsara 3- Fintina ny amin'ny fanehoam-pitiavana 4- Famindrana zanak'anana Fizarana faharoa 5- Fivavahana teo amin'ny manda
22/08/202259 minutes
Episode Artwork

1- Izay mihomehy ny malahelo dia manala baraka ny mpanao Azy 2- Katsaka amin'ny petit poid 3- Hody any amin'ny tany vaovao 4- Rakotondrazafy Norbet Ankobakobaka Andramasina (Fahatokiana an'Andriamanitra) 5- Fiainam-piderana

1- Izay mihomehy ny malahelo dia manala baraka ny mpanao Azy 2- Katsaka amin'ny petit poid 3- Hody any amin'ny tany vaovao 4- Rakotondrazafy Norbet Ankobakobaka Andramasina (Fahatokiana an'Andriamanitra) 5- Fiainam-piderana
21/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Herin'ny Baiboly 2 - Fihaingana vaovao ho an’ny fiainanao manokana, fizarana faha roa

1 - Herin'ny Baiboly 2 - Fihaingana vaovao ho an’ny fiainanao manokana, fizarana faha roa
20/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Ingahy Clough nanolo-tena ho misionera 2 - Herisetra atao @ Vehivavy sy ny Ankizy, fizarana faha roa 3 - Fahendrena 4 - Ireo antony mahatonga ny sersera tsy mahomby, fizarana voalohany 5 - Mahita izay tsy hita, fianarana fanampiny

1 - Ingahy Clough nanolo-tena ho misionera 2 - Herisetra atao @ Vehivavy sy ny Ankizy, fizarana faha roa 3 - Fahendrena 4 - Ireo antony mahatonga ny sersera tsy mahomby, fizarana voalohany 5 - Mahita izay tsy hita, fianarana fanampiny
19/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Ilay Zanak'Ondry be voninahitra 2 - Odikankan'akoho 3 - Tendremo ny kely fahalalana fa arapaky ny Devoly 4 - Style de vie torimaso, fizarana faha efatra 5 - Mahatoky atrany na dia tsy mahita an'Andriamanitra

1 - Ilay Zanak'Ondry be voninahitra 2 - Odikankan'akoho 3 - Tendremo ny kely fahalalana fa arapaky ny Devoly 4 - Style de vie torimaso, fizarana faha efatra 5 - Mahatoky atrany na dia tsy mahita an'Andriamanitra
18/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Andrao diso aoriana loatra 2 - ASA FAMONJENA 3 - Solomona 2 4 - Famaliana ireo olana mpahazo ny tanora 5 - Mametraka Aminy ny fanahiantsika rehetra

1 - Andrao diso aoriana loatra 2 - ASA FAMONJENA 3 - Solomona 2 4 - Famaliana ireo olana mpahazo ny tanora 5 - Mametraka Aminy ny fanahiantsika rehetra
17/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Mahatoky @ kely indrindra 2 - Fitondrana vohoka, fizarana voalohany 3 - Fantatrao marina ve Jesosy 4 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 12 5 - Ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty

1 - Mahatoky @ kely indrindra 2 - Fitondrana vohoka, fizarana voalohany 3 - Fantatrao marina ve Jesosy 4 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 12 5 - Ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty
16/08/202259 minutes
Episode Artwork

1- Jesosy Mpamonjy 2- Manana drafitra maty paika ho an'ny fiainanao Jesosy 3- Fambolena zanak'anana ambony latabatra 4- Amin'ny anaran'i Jesosy

1- Jesosy Mpamonjy 2- Manana drafitra maty paika ho an'ny fiainanao Jesosy 3- Fambolena zanak'anana ambony latabatra 4- Amin'ny anaran'i Jesosy
15/08/202259 minutes
Episode Artwork

1- Aza mitondra fofon-dratsy ho an'ny fiainana 2- Lasaosy legume 3- Mahitsy sy marina 4- Rakotondrazafy Norbet Ankobakobaka Andramasina (Fahatokiana an'Andriamanitra) 5- Mahita izay tsy hita

1- Aza mitondra fofon-dratsy ho an'ny fiainana 2- Lasaosy legume 3- Mahitsy sy marina 4- Rakotondrazafy Norbet Ankobakobaka Andramasina (Fahatokiana an'Andriamanitra) 5- Mahita izay tsy hita
14/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Izay tianao atao aminao de ataovy @ hafa 2 - Fihaingana vaovao ho an’ny fiainanao manokana, fizarana voalohany

1 - Izay tianao atao aminao de ataovy @ hafa 2 - Fihaingana vaovao ho an’ny fiainanao manokana, fizarana voalohany
13/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Ny voany no ahafantarana azy 2 - Herisetra atao @ Vehivavy sy ny Ankizy 3 - Varavaram-panantenana 4 - Rahoviana vao tokony hianatra ny zanakao 5 - Fanantenana tsy mety rava, fianarana fanampiny

1 - Ny voany no ahafantarana azy 2 - Herisetra atao @ Vehivavy sy ny Ankizy 3 - Varavaram-panantenana 4 - Rahoviana vao tokony hianatra ny zanakao 5 - Fanantenana tsy mety rava, fianarana fanampiny
12/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Hiainga aho 2 - Ady @ Bibikely voly an-tanety 3 - Aza ho mpihinana ambolony fa adihadio tsara 4 - Style de vie torimaso, fizarana faha telo 5 - ny fitsipi-pifehezan'ny Raintsika

1 - Hiainga aho 2 - Ady @ Bibikely voly an-tanety 3 - Aza ho mpihinana ambolony fa adihadio tsara 4 - Style de vie torimaso, fizarana faha telo 5 - ny fitsipi-pifehezan'ny Raintsika
11/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Mangatàha famelan-keloka de mamelà heloka 2 - Ny tena fitiavana marina 3 - Solomona f 4 - Vokatry ny inona ny toetranao 5 - Ny drafitr'ilay Ray manoloana ny memy mahazo antsika

1 - Mangatàha famelan-keloka de mamelà heloka 2 - Ny tena fitiavana marina 3 - Solomona f 4 - Vokatry ny inona ny toetranao 5 - Ny drafitr'ilay Ray manoloana ny memy mahazo antsika
10/08/202259 minutes
Episode Artwork

MLGTN_AWRx_20220809_3

09/08/202259 minutes
Episode Artwork

1- Ho avy Dada 2- Mifanampy amin'ny fizahan-toetra 3- Fahasoavana sy famindrampo no hanaraka anao 4- Natumad - Ady amin'ny aretina mpahazo ny voly 5- Iza moa io Raintsika io

1- Ho avy Dada 2- Mifanampy amin'ny fizahan-toetra 3- Fahasoavana sy famindrampo no hanaraka anao 4- Natumad - Ady amin'ny aretina mpahazo ny voly 5- Iza moa io Raintsika io
08/08/202259 minutes
Episode Artwork

1- Anarana mitovy 2- Akondro karepoka 3- Ho any Aminy 4- Jean Jacques Maroantsetra & Lalaina -Irene - Onja Andranomalaza - Niova vokatry ny tenin'Andriamanitra 5- Mahita ny toe-javatra iray manontolo

1- Anarana mitovy 2- Akondro karepoka 3- Ho any Aminy 4- Jean Jacques Maroantsetra & Lalaina -Irene - Onja Andranomalaza - Niova vokatry ny tenin'Andriamanitra 5- Mahita ny toe-javatra iray manontolo
07/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Angataho ny fanampian'Andriamanitra rehefa miatrika olana 2 - Iza moa Babylona?

1 - Angataho ny fanampian'Andriamanitra rehefa miatrika olana 2 - Iza moa Babylona?
06/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - tsy hanary mandrakizay ny Tompo 2 - Dia tongotra 3 - Ny fahamasinana 4 - Fotoam-pivavahana ho an'ny fianakaviana 5 - Ao amin'ny herin'ilay miasa mahery ato anatiko, fianarana fanampiny

1 - tsy hanary mandrakizay ny Tompo 2 - Dia tongotra 3 - Ny fahamasinana 4 - Fotoam-pivavahana ho an'ny fianakaviana 5 - Ao amin'ny herin'ilay miasa mahery ato anatiko, fianarana fanampiny
05/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Andramo ka izahao fa tsara Jehovah 2 - Kaonsoda ody biby 3 - Famerenana ny batisa 4 - Style de vie torimaso, fizarana faha roa 5 - Ny hilana ny faharetana

1 - Andramo ka izahao fa tsara Jehovah 2 - Kaonsoda ody biby 3 - Famerenana ny batisa 4 - Style de vie torimaso, fizarana faha roa 5 - Ny hilana ny faharetana
04/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Ataovy @ fo 2 - Mahaiza mankatoa 3 - Fomba hialana amin'ny fahantrana 2 4 - Tsy izay tianao no vokany 5 - Fanoloran-tena tanteraka

1 - Ataovy @ fo 2 - Mahaiza mankatoa 3 - Fomba hialana amin'ny fahantrana 2 4 - Tsy izay tianao no vokany 5 - Fanoloran-tena tanteraka
03/08/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Tao anaty haizina 2 - Sakafon'ny fitadidiana 3 - Fantatrao marina ve Jesosy 2 4 -Hazo fitantanam-piainana 10 5 - Sitrapo voafehy

1 - Tao anaty haizina 2 - Sakafon'ny fitadidiana 3 - Fantatrao marina ve Jesosy 2 4 -NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 10 5 - Sitrapo voafehy
02/08/202259 minutes
Episode Artwork

1- Inona no antony hahavelomanao, aiza no tanjonao 2- Ny fahamatorana 3- Omen'Andrimanitra Ray maimaimpoana ao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra 4- NATUMAD - Fanajarina ny tany (fanaovana ny tatatra) Mm Nirina 5- Ny herin'Ilay Miasa Mahery ato anatiko

1- Inona no antony hahavelomanao, aiza no tanjonao 2- Ny fahamatorana 3- Omen'Andrimanitra Ray maimaimpoana ao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra 4- NATUMAD - Fanajarina ny tany (fanaovana ny tatatra) Mm Nirina 5- Ny herin'Ilay Miasa Mahery ato anatiko
01/08/202259 minutes
Episode Artwork

1- Ankatoavy 2- Mofo katsaka voahendy 3- Misy mandona ao am-po 4- Jean Jacque Maroantsetra & Lalaina -Irene - Onja Andranomalaza - Niova vokatry ny tenin'Andriamanitra 5- Amin'ny herin'Ilay Miasa mahery ato anatiko

1- Ankatoavy 2- Mofo katsaka voahendy 3- Misy mandona ao am-po 4- Jean Jacque Maroantsetra & Lalaina -Irene - Onja Andranomalaza - Niova vokatry ny tenin'Andriamanitra 5- Amin'ny herin'Ilay Miasa mahery ato anatiko
31/07/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Fiarovana mahatoky ny fahatahorana an'i Jehovah 2 - Ilay vehivavy janga

1 - Fiarovana mahatoky ny fahatahorana an'i Jehovah 2 - Ilay vehivavy janga
30/07/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Miara-miasa hahasoa 2 - Ny Herisetra, fizarana faha telo 3 - Iza no reherehako? 4 - Fifandraisana mamonjy 5 - Fitsapana mahamay, fianarana fanampiny

1 - Miara-miasa hahasoa 2 - Ny Herisetra, fizarana faha telo 3 - Iza no reherehako? 4 - Fifandraisana mamonjy 5 - Fitsapana mahamay, fianarana fanampiny
29/07/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Valim-bavaka 2 - Amanin'omby ady @ bibikely 3 - Mila olona mahatoky ny fiaraha-monina 4 - Style de vie torimaso, fizarana voalohany 5 - Afon'ny memy

1 - Valim-bavaka 2 - Amanin'omby ady @ bibikely 3 - Mila olona mahatoky ny fiaraha-monina 4 - Style de vie torimaso, fizarana voalohany 5 - Afon'ny memy
28/07/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Manana finoana dia porofoy izany 2 - Manampy ny finoana 3 - Fomba hialana amin'ny fahantrana 1 4 - Adiny roa dia afaka 02 (zava-mahadomelina) 5 - Velona nohon'ny amin'ny fanantenana

1 - Manana finoana dia porofoy izany 2 - Manampy ny finoana 3 - Fomba hialana amin'ny fahantrana 1 4 - Adiny roa dia afaka 02 (zava-mahadomelina) 5 - Velona nohon'ny amin'ny fanantenana
27/07/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Fanantenana, finoana, herim-po 2 - Ny torimaso 3 - Fantatrao marina ve Jesosy 1 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 09 5 - Tafajoro nohon'ny fiankohofana

1 - Fanantenana, finoana, herim-po 2 - Ny torimaso 3 - Fantatrao marina ve Jesosy 1 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 09 5 - Tafajoro nohon'ny fiankohofana
26/07/202259 minutes
Episode Artwork

1- Ankasitrao sy isaory ireo mitondra fifaliana ho anao 2- Soraty tsara ny tantaranao 3- Mahavonjy tokoa izay manatona an'Atra amin'ny alalan'i Jesosy Izy 4- NATUMAD - Fandonahana ny tany Fizarana faharoa 5- Toe-javatra mba hampianarana fananarana

1- Ankasitrao ireo mitondra fifaliana ho anao 2- Soraty tsara ny tantaranao 3- Mahavonjy tokoa izay manatona an'Atra amin'ny alalan'i Jesosy Izy 4- NATUMAD - Fandonahana ny tany Fizarana faharoa 5- Toe-javatra mba ho fananarana
25/07/202259 minutes
Episode Artwork

1- Na inona na inona angatahina amin'ny finoana 2- Creme amin'ny voanio sy voanjo 3- Fitoerana Masina 4- Feon'ny Mpihaino - Jeremia Ambatofotsy - Mpihaino AWR + manampy anao hijoro Andriamanitra 5- Fitsapana mahamay

1- Na inona na inona angatahina amin'ny finoana 2- Creme amin'ny voanio sy voanjo 3- Fitoerana Masina 4- Feon'ny Mpihaino - Jeremia Ambatofotsy - Mpihaino AWR + manampy anao hijoro Andriamanitra 5- Fitsapana mahamay
24/07/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Aoka ho Andriamanitra ihany no hireharehanao 2 - Micro Puce sa vaksiny ny mariky ny bibidia, fizarana faha roa

1 - Aoka ho Andriamanitra ihany no hireharehanao 2 - Micro Puce sa vaksiny ny mariky ny bibidia, fizarana faha roa
23/07/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Ny hafa aloha vao ny tenanao 2 - Ny Herisetra, fizarana faha roa 3 - Mpaminany tsy masina an-taniny 4 - Ny reny 5 - Ny endrik'ilay mpanefy volamena, fianarana fanampiny

1 - Ny hafa aloha vao ny tenanao 2 - Ny Herisetra, fizarana faha roa 3 - Mpaminany tsy masina an-taniny 4 - Ny reny 5 - Ny endrik'ilay mpanefy volamena, fianarana fanampiny
22/07/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Izay lasa tsy hiverina fa manaova dingana vaovao 2 - Fanamboarana Kaonsoda 3 - Lazao amin'ny hafa ny fahatsaran'Andriamanitra 4 - Ny hery fiarovana (Dr Yves) 5 - Ny toetra sy ny fiangonana

1 - Izay lasa tsy hiverina fa manaova dingana vaovao 2 - Fanamboarana Kaonsoda 3 - Lazao amin'ny hafa ny fahatsaran'Andriamanitra 4 - Ny hery fiarovana (Dr Yves) 5 - Ny toetra sy ny fiangonana
21/07/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Ny akon'ny fiainana 2 - Hieritreritra tsara aho amin'ny sisa 3 - Tsy amin-kery, fizarana voalohany 4 - Adiny roa dia afaka 01 (zava-mahadomelina) 5 - Ny hendry

1 - Ny akon'ny fiainana 2 - Hieritreritra tsara aho amin'ny sisa 3 - Tsy amin-kery, fizarana voalohany 4 - Adiny roa dia afaka 01 (zava-mahadomelina) 5 - Ny hendry
20/07/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Raha tia an' Andrimanitra ianao dia tiavo ny mahantra 2 - Ady @ fiahiahiana 3 - Fiainana vaovao ao @ Kristy_02 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 08 5 - Teny farany nation'i Jesosy

1 - Raha tia an' Andrimanitra ianao dia tiavo ny mahantra 2 - Ady @ fiahiahiana 3 - Fiainana vaovao ao @ Kristy_02 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 08 5 - Teny farany nation'i Jesosy
19/07/202259 minutes
Episode Artwork

1- Misy vidiny na ny kely indrindra aza 2- Miezaha dia manana toky amin'izay atao 3- Momba anao ary tsy handao anao mihintsy Izy 4- NATUMAD - fandonahana ny tany fizarana voalohany 5- Finoana ao anaty afo fandrendrehana

1- Misy vidiny na ny kely indrindra aza 2- Miezaha dia manana toky amin'izay atao 3- Momba anao ary tsy handao anao mihintsy Izy 4- NATUMAD - fandonahana ny tany fizarana voalohany 5- Finoana ao anaty afo fandrendrehana
18/07/202259 minutes
Episode Artwork

1- Any dia misy mihevitra anao 2- - Mofo mamy amin'ny karaoty 3- Antom-pisian'ny fiangonana 4- Jeremia Ambatofotsy - Mpihaino AWR + manampy anao hijoro Andriamanitra 5- Araka ny endrik'Andriamanitra

1- Any dia misy mihevitra anao 2- - Mofo mamy amin'ny karaoty 3- Antom-pisian'ny fiangonana 4- Jeremia Ambatofotsy - Mpihaino AWR + manampy anao hijoro Andriamanitra 5- Araka ny endrik'Andriamanitra
17/07/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Ny tena kristiana 2 - Micro Puce sa vaksiny ny mariky ny bibidia? fizarana voalohany 3 - Ny endrik'ilay manefy volamena

1 - Ny tena kristiana 2 - Micro Puce sa vaksiny ny mariky ny bibidia? fizarana voalohany 3 - Ny endrik'ilay manefy volamena
16/07/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Manàna finaoana 2 - Ny Herisetra, fizarana voalohany 3 - Aiza no toerana misy anao? 4 - Ny safidy 5 - Ilay tranom-borona, fianarana fanampiny

1 - Manàna finaoana 2 - Ny Herisetra, fizarana voalohany 3 - Aiza no toerana misy anao? 4 - Ny safidy 5 - Ilay tranom-borona, fianarana fanampiny
15/07/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Omeo fotoana ny zavatra rehetra, 2 - Fanamboarana Zezika biolojika ranony, fiz 4 3 -Tsy mandray anjambany ny Baiboly 4 - Ny atao hoe Zone bleu, fiz2 Dr Yves 5 - Ny fizahan-toetra amin'ny alalan'ny afo

1 - Omeo fotoana ny zavatra rehetra, 2 - Fanamboarana Zezika biolojika ranony, fizarana-4 3 - Tsy mandray anjambany ny Baiboly 4 - Ny atao hoe Zone bleu, fiz 2 Dr Yves 5 - Ny fizahan-toetra amin'ny alalan'ny afo
14/07/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Ny lasa sy ny ho avy tsy anao, izao no anao 2 - Manaova ny marina 3 - Mitady fahasambarana II 4 - Avotra 5 - Lova maharitra

1 - Ny lasa sy ny ho avy tsy anao, izao no anao 2 - Manaova ny marina 3 - Mitady fahasambarana II 4 - Avotra 5 - Lova maharitra
13/07/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Izay mamafy ampitomaniana hijinja ampifaliana 2 - Ny atao hoe fampiasam-batana 3 - Fiainana vaovao ao @ Kristy 01 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 07 5 - Fifanandrina-kery lehibe tany an'efitra

1 - Izay mamafy ampitomaniana hijinja ampifaliana 2 - Ny atao hoe fampiasam-batana 3 - Fiainana vaovao ao @ Kristy 01 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 07 5 - Fifanandrina-kery lehibe tany an'efitra
12/07/202259 minutes
Episode Artwork

1- Andriamanitra no ataovy fitaratra 2- - Aza kivy 3- Miandrandra hoy Jesosy aminao Fizarana Voalohany 4- Fomba atao hahazoana masomboly voafantina 5- Rano mangidy

1- Andriamanitra no ataovy fitaratra 2- - Aza kivy 3- Miandrandra hoy Jesosy aminao Fizarana Voalohany 4- Fomba atao hahazoana masomboly voafantina 5- Rano mangidy
11/07/202259 minutes
Episode Artwork

1- Ampanalaviro anao ny sain-dratsy 2- Fahasoavana mampianatra 3- Felice & Harivola , manafaka amin'ny fotoany Andriamanitra 4- Ilay tranom-borona

1- Ampanalaviro anao ny sain-dratsy 2- Fahasoavana mampianatra 3- Felice & Harivola , manafaka amin'ny fotoany Andriamanitra 4- Ilay tranom-borona
10/07/202259 minutes
Episode Artwork

01 - Afaka manova ny jaky ho fotsy toy ny oram_panala Izy 02 - Tena misy ve ny afobe, fizarana faha roa

01 - Afaka manova ny jaky ho fotsy toy ny oram_panala Izy 02 - Tena misy ve ny afobe, fizarana faha roa
09/07/202259 minutes
Episode Artwork

01 - Ny ràn'I Jesosy 02 - Mariage, fizarana faha roa 03 - Tao Getsemane 04 - Fanolokoloana ny fifandraisan'ny mpivady, fizarana faha roa 05 - Ny Antony fizahan-toetra eo amin'ny fiainantsika, fianarana fanampiny

01 - Ny ràn'I Jesosy 02 - Mariage, fizarana faha roa 03 - Tao Getsemane 04 - Fanolokoloana ny fifandraisan'ny mpivady, fizarana faha roa 05 - Ny Antony fizahan-toetra eo amin'ny fiainantsika, fianarana fanampiny
08/07/202259 minutes
Episode Artwork

01 - Ny tena fitiavana namana marina 02 - Zezika biolojika ranony, fizarana faha telo 03 - Mbola hiarihary ny zavatra ataontsika 04 - Zone bleu 01 (Dr Yves) 05 - Ny anton'ny fizahan-toetra eo amin'ny fiainantsika

01 - Ny tena fitiavana namana marina 02 - Zezika biolojika ranony, fizarana faha telo 03 - Mbola hiarihary ny zavatra ataontsika 04 - Zone bleu 01 (Dr Yves) 05 - Ny anton'ny fizahan-toetra eo amin'ny fiainantsika
07/07/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Izay afafy no ho jinjaina 2 - Mahay mankasitraka 3 - Mitady fahasambarana I 4 - Araraoty ny mianatra 5 - Fahoriana noho ny fanadiovana

1 - Izay afafy no ho jinjaina 2 - Mahay mankasitraka 3 - Mitady fahasambarana I 4 - Araraoty ny mianatra 5 - Fahoriana noho ny fanadiovana
06/07/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Teny kely mitondra vokany be 2 - Fanatsarana ny fahitan'ny maso 3 - Andriamanitra irery ihany no vahaolana 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 06 5 - Fahoriana avy amin'ny fitsapana

1 - Teny kely mitondra vokany be 2 - Fanatsarana ny fahitan'ny maso 3 - Andriamanitra irery ihany no vahaolana 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 06 5 - Fahoriana avy amin'ny fitsapana
05/07/202259 minutes
Episode Artwork

1- Avadio ho boky tsara ny tantaran'ny fiainanao 2- Findraisana sy fifanakalozan-kevitra 3- Jesosy ilay anarana mahagaga 4- NATUMAD Fomba atao ahazoana masomboly voafantina Fizarana faharoa 5- Ireo antony mahatonga ny zava-tsarotra - Fizarana faharoa

1- Avadio ho boky tsara ny tantaran'ny fiainanao 2- Findraisana sy fifanakalozan-kevitra 3- Jesosy ilay anarana mahagaga 4- NATUMAD Fomba atao ahazoana masomboly voafantina Fizarana faharoa 5- Ireo antony mahatonga ny zava-tsarotra - Fizarana faharoa
04/07/202259 minutes
Episode Artwork

1- Fomba folo hahafahanao miaina amim-pitiavana 2- - Fitafiana mahavonjy 3- Felice & Harivola , manafaka amin'ny fotoany Andriamanitra 4- Ireo antony mahatonga ny zava-tsarotra

1- Fomba folo hahafahanao miaina amim-pitiavana 2- - Fitafiana mahavonjy 3- Felice & Harivola , manafaka amin'ny fotoany Andriamanitra 4- Ireo antony mahatonga ny zava-tsarotra
03/07/202259 minutes
Episode Artwork

01 - Mifalia mandrakariva 02 - Tena misy ve ny afobe? fizarana voalohany.

01 - Mifalia mandrakariva 02 - Tena misy ve ny afobe? fizarana voalohany.
02/07/202259 minutes
Episode Artwork

01 - Sambatra izay mamaky 02 - Ny mariazy, fizarana voalohany 03 - Ilay endrik'Andriamanitra simba 04 - Fanolokoloina ny fifandraisan'ny mpivady, fizarana voalohany 05 - Ny fizahan-toetra avy amin'ilay Mpiandry ondry, fianarana fanampiny

01 - Sambatra izay mamaky 02 - Ny mariazy, fizarana voalohany 03 - Ilay endrik'Andriamanitra simba 04 - Fanolokoloina ny fifandraisan'ny mpivady, fizarana voalohany 05 - Ny fizahan-toetra avy amin'ilay Mpiandry ondry, fianarana fanampiny
01/07/202259 minutes
Episode Artwork

01 - Hazony hatrany ny fanantenana 02 - Vomanga sy Saonjo lasa koba, fizarana 1 03 - Mamonjy fanahy amin'ny alalan'ny Facebook fizarana faha roa 04 - Donika 05 - Fampanantenana azo antoka mahakasika ny dia

01 - Hazony hatrany ny fanantenana 02 - Vomanga sy Saonjo lasa koba, fizarana 1 03 - Mamonjy fanahy amin'ny alalan'ny Facebook fizarana faha roa 04 - Donika 05 - Fampanantenana azo antoka mahakasika ny dia
30/06/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Aza kivy mihitsy 2 - Mahaiza miandry 3 - Mbola hisy ve ny fanenjehana 4 - Fisorohana ny fahadisoam-panantenana mialohan'ny fanambadiana 5 - Fiviliana try ampoizina - mamalatra latabatra eo anoloan'ny fahavalo

1 - Aza kivy mihitsy 2 - Mahaiza miandry 3 - Mbola hisy ve ny fanenjehana 4 - Fisorohana ny fahadisoam-panantenana mialohan'ny fanambadiana 5 - Fiviliana tsy ampoizina - mamelatra latabatra eo anoloan'ny fahavalo.
29/06/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Natao ho fantatrao ny ratsy mba hankafizanao ny tsara 2 - Fitsipika volamena 3 - Iza marina moa izaho raha fantatrao (Fitiavan'Atra ny olona) 4 - FIFANAJANA 03 5 - Fiviliana try ampoizina 01 Ny lohasaha

1 - Natao ho fantatrao ny ratsy mba hankafizanao ny tsara 2 - Fitsipika volamena 3 - Iza marina moa izaho raha fantatrao (Fitiavan'Atra ny olona) 4 - FIFANAJANA 03 5 - Fiviliana try ampoizina 01 Ny lohasaha
28/06/202259 minutes
Episode Artwork

1- Tratraro ny tanjona manàna fanantenana 2- Findraisana sy fifanakalozan-kevitra 3- Jesosy no lahimatoantsika 4- NATUMAD Fomba atao ahazoana masomboly voafantina 5- Jehovah no mifehy ny fiainantsika

1- Tratraro ny tanjona manàna fanantenana 2- Findraisana sy fifanakalozan-kevitra 3- Jesosy no lahimatoantsika 4- NATUMAD Fomba atao ahazoana masomboly voafantina 5- Jehovah no mifehy ny fiainantsika
27/06/202259 minutes
Episode Artwork

1- Tsy eto ny tanindrazanao 2- Ry Madagasikara, hivavaka ho anao 3- Tanindrazana 4- Berthelinah Mananara & Harilala Quebec (Vokatra AWR+ Andriamanitra manampy izay mahatoky Azy) 5- Ao anatin'ny fitsapana miaraka amin'i Kristy

1- Tsy eto ny tanindrazanao 2- Ry Madagasikara, hivavaka ho anao 3- Tanindrazana 4- Berthelinah Mananara & Harilala Quebec (Vokatra AWR+ Andriamanitra manampy izay mahatoky Azy) 5- Ao anatin'ny fitsapana miaraka amin'i Kristy
26/06/202259 minutes
Episode Artwork

01 - Adala ve ianao 02 - Miafikafina ve ny fiavian’i Jesosy fanindroany? fizarana faha roa

01 - Adala ve ianao 02 - Miafikafina ve ny fiavian’i Jesosy fanindroany? fizarana faha roa
25/06/202259 minutes
Episode Artwork

01 - Aza manaiky ho resy 02 - L'itineraire du couple 03 - Lohasaha sy tendrombohitra 04 - Mifandray am-pahasoavana 05 - Isarely tao Egipta, fianarana fanampiny

01 - Aza manaiky ho resy 02 - L'itineraire du couple 03 - Lohasaha sy tendrombohitra 04 - Mifandray am-pahasoavana 05 - Isarely tao Egipta, fianarana fanampiny
24/06/202259 minutes
Episode Artwork

01 - Toetra soa avy ao anaty 02 - Ody Barika 03 - Mamonjy fanahy amin'ny alalan'ny Facebook 04 - Ny taovam-pananahan'ny lehilahy Dr Harizava 05 - Manantena ny Tany nampanantenaina

01 - Toetra soa avy ao anaty 02 - Ody Barika 03 - Mamonjy fanahy amin'ny alalan'ny Facebook 04 - Ny taovam-pananahan'ny lehilahy Dr Harizava 05 - Manantena ny Tany nampanantenaina
23/06/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Aoka ho malemy fanahy, ho fianarana tsara 2 - Inona no mahasambatra 3 - Fisainana vaovao Toko faha 10_Fiz 02 4 - Fanabeazana ny RAD @ fitaizany ny zanany 5 - Nitsodrano ireo zanakalahin'i Josefa Jakoba

1 - Aoka ho malemy fanahy, ho fianarana tsara 2 - Inona no mahasambatra 3 - Fisainana vaovao Toko faha 10_Fiz 02 4 - Fanabeazana ny RAD @ fitaizany ny zanany 5 - Nitsodrano ireo zanakalahin'i Josefa Jakoba
22/06/202259 minutes
Episode Artwork

1 - Akatony ny varavaran'ny tsy fahombiazana 2 - En Bonne humeur 3 - Manana faharetana 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 05 5 - Nitsodrano ireo zanaka lahin'i Josefa Jakoba

1 - Akatony ny varavaran'ny tsy fahombiazana 2 - En Bonne humeur 3 - Manana faharetana 4 - NY HAZO HO FITANTANAM-PIAINANA 05 5 - Nitsodrano ireo zanaka lahin'i Josefa Jakoba
21/06/202259 minutes
Episode Artwork

1- Minoa, matokia, manatenà Azy 2- Diniho hatrany ny atao 3- Nifidy ny ho rahalahinao sy anadahinao Jesosy 4- NATUMAD - Compost mailaka 3a 5- Nonina tao Egipta i Jakôba

1- Minoa, matokia, manatenà Azy 2- Diniho hatrany ny atao 3- Nifidy ny ho rahalahinao sy anadahinao Jesosy 4- NATUMAD - Compost mailaka 3a 5- Nonina tao Egipta i Jakôba
20/06/202259 minutes
Episode Artwork

1- Safidy tsara atao 2- Salade miaraka amin'ny radie mavokely 3- Andriamanitra monina amin'ny Teniny 4- Vaovao manokan'ny Foibe Advantista maneran-tany 2022 5- Israely tao Egypta

1- Safidy tsara atao 2- Salade miaraka amin'ny radie mavokely 3- Andriamanitra monina amin'ny Teniny 4- Vaovao manokan'ny Foibe Advantista maneran-tany 2022 5- Israely tao Egypta
19/06/202259 minutes