Winamp Logo
Átjáró Cover
Átjáró Profile

Átjáró

Hungarian, Buddhism, 1 seasons, 42 episodes, 1 day 19 hours 27 minutes
About
Átjáró - A Tan Kapuja Buddhista Egyház és Főiskola műsora. BuddhaFM - Adásban a Tan! A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója - buddhafm.hu
Episode Artwork

Kérdőív – Beszélgetés és sorsolás Mireisz László részvételével

Arra kértük a 2023-as év végén a BuddhaFM rádió hallgatóit, hogy egy kérdőív kitöltésével járuljanak hozzá további fejlődésünkhöz! Ebben az adásban olvasgatunk a sorok között, majd egy mágikus pillanatban Mireisz László segítségével, Udvardi Márton világjáró kalapjából előkerülnek a nyertesek cédulái. A kitöltők között a Buddha beszédei, Maddzsima Nikája, a középhosszú beszédek magyar nyelven háromkötetes könyvét, BuddhaFM pólót, övtáskát és meglepetéskönyveket sorsolunk ki! Tartsanak velünk! A sorok között olvasnak: Udvardi Márton és Horváth M. Zsófia BuddhaFM – Adásban a Tan!
04/02/202437 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Galambos Péter a kínai teákról

Galambos Péter a kínai teákról. Riporter: Varjasi Géza (2017) BuddhaFM – Adásban a Tan! A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója – buddhafm.huKövessenek minket az alábbi oldalainkon is:FacebookSpotifyYoutubeInstagram
23/12/20231 hour 21 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Ligeti Lajos keletkutató tevékenysége a Horthy-korszakban – Interjú Pálfi Zoltánnal, a Kelet Felé Konferencia előadójával

“Ligeti Lajos megkerülhetetlen alakja a magyar keletkutatásnak. Miközben a magyar őstörténet keleti kapcsolatait igyekezett felderíteni, számos tudományágban alkotott maradandót, világhírűvé vált tanítványokat nevelt, megszervezte az általa vizsgált területek oktatásának kereteit, folyóiratot indított, könyvsorozatot szerkesztett, és eredményeit a nagyközönséggel is igyekezett megismertetni.” A Kelet Felé Konferencián Ligeti Lajos keletkutató munkásságáról A Tan Kapuja Buddhista Főiskola hallgatója Pálfi Zoltán tartott előadást. Munkájában elsősorban a kutató Horthy-korszakban végzett a magyar őstörténettel és Távol-Kelettel kapcsolatos tevékenységét mutatta be. Riporter: Lapat Dániel (2023) A Kelet Felé Konferencia az ELTE Eötvös József Collegium <a href="https://eotvos.elte.hu/szakmai-munka/muhelyek/orien
15/08/202334 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Tibeti szakrális szimbólumok – Szathmári Botond pandita védése

“Szathmári Botond személyében a főiskola történetében először került sor a “pandita” fokozat odaítélésére, amelyet elsősorban jelentős oktatói és kutatói tapasztalattal rendelkező, de doktori fokozatot nem szerzett tanár kollégáknak van lehetősége megpályázni.” A tibeti szimbólumok misztikus világáról írt munkájáról beszélgetünk Szathmári Botond főiskolai adjunktussal. Dolgozatában összegzett tibeti szimbólumok nagyban segítik A Tan Kapuja Buddhista Főiskola hallgatóinak tanulmányait és ezzel az írásával egy új tudományos fokozatot, úgynevezett pandita fokozatot szerzett. Riporter: Lapat Dániel (2023) BuddhaFM – Adásban a Tan!   A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója – buddhafm.hu<
15/08/202341 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Ferenczy Éva és Hetényi Ernő hagyatéka családi és tudományos szemmel – Interjú Ferenczy Rékával, a Kelet Felé Konferencia előadójával

“Gyerekkoromban is köztudott dolog volt számomra, meg az egész család számára, hogy ők mivel foglalkoznak és milyen érdemeik vannak a magyarországi buddhizmus elterjesztésében.”  A buddhizmus elterjedésének kezdete Magyarországon az 1950-es évekre tehető. Hetényi Ernő és felesége Ferenczy Éva munkái, fordításai, kutatásai alapjaiban határozták meg a buddhista közösségek, iskolák, intézetek alapítását, működését. A buddhológia, tibetológia, orientalisztika területén végzett munkájuk sok esetben publikus, megjelent könyvek formájában kereshető máig az országban, viszont számos kiadatlan jegyzet, feljegyzés, publikáció a családi hagyaték része maradt. Ferenczy Réka rokonként és A Tan Kapuja Buddhista Főiskola hallgatójaként megkezdte az eddig ismeretlen dokumentumok feldolgozását. Erről a munkájáról tartott előadás
30/07/202330 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Tibeti közmondásokban rejlő buddhista tanítások – Interjú Kuzder Rita főiskolai docenssel

“Ha a remete túl messzire megy, emberevő démonok országába jut, ha a szabó túl messzire megy, rohadó bőrrel fog találkozni.”   Műsorunkban ezúttal a tibeti közmondások, proverbiumok hátterével, a bennük rejlő buddhista tanításokkal foglalkozunk. Dr. Kuzder Rita, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola docense már doktori munkájában és most habilitációja, vagyis minősítési eljárása során is részletesen foglalkozott a témával. Riporter: Lapat Dániel (2023) BuddhaFM – Adásban a Tan! A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója – buddhafm.huKövessenek minket az alábbi oldalainkon is:FacebookS
25/07/202338 minutes 15 seconds
Episode Artwork

A Buddha köntöse – Beszélgetés Tóth-Beda Krisztinával, a Kelet Felé Konferencia előadójával

“A kesa a Zen szíve,csontjainak velője.”   “A kesa a Zene fonala.”   Dōgen Zenji   “Tágas a szabadság öltözékeNincs se formája, se ürességea Tathágata tanítását hordomMinden érző lény láncát oldom” Beszélgetés Tóth-Beda Krisztina TKBF hallgatóval, A Buddha köntöse – a vallási elköteleződés egy speciális formája és sajátosságai című – a Kelet Felé Konferencián tartott – előadásáról. Riporter: Udvardi Márton (2023) A Kelet Felé Konferencia az ELTE Eötvös József Collegium <a href="https://eotvos.elte.hu/szakmai-munka/muhelyek/orientali
25/07/20231 hour 9 minutes 36 seconds
Episode Artwork

A madhjamaka és az embodiment – Beszélgetés Fodor Gellérttel, a Kelet Felé Konferencia előadójával

„A Buddha tanította, hogy nem én, tanította, hogy én, tanította, hogy sem én, sem nem én” (Siderits, 2013, p.298). Beszélgetés Fodor Gellérttel, a Tan Kapuja Buddhista Főiskola hallgatójával, egy keresztkulturális metszéspont: Evan Thompson énkonstrukciós elméletében megjelenő madhyamaka filozófia és az embodiment szinergiája c. előadása kapcsán. Riporter: Udvardi Márton (2023) BuddhaFM – Adásban a Tan! A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója – buddhafm.huKövessenek minket az alábbi oldalainkon is:<a href="https://www
04/07/202341 minutes 5 seconds
Episode Artwork

A théraváda buddhizmus pokolleírásának és Hieronymus Bosch A pokol képi megjelenítésének összehasonlítása – Interjú Menaker Angelikával, a Kelet Felé Konferencia előadójával

Menaker Angelika A Tan Kapuja Buddhista Főiskola diákjaként vett részt a Kelet Felé konferencián. Előadásának tartalma: “Előadásom témája a buddhista kozmológia hat világa közül a pokol szférája. Ennek kapcsán kerül összehasonlításra Hieronymus Bosch A szénásszekér című triptichonja és a Buddha Devaduta szutta tanbeszédében szereplő leírás. Megvizsgálom, milyen különbségek és hasonlóságok állapíthatók meg a pokol megjelenítésében. Kitérek az adott kor és helyszín társadalmi és vallási életét meghatározó viszonyokra, szót ejtek a németalföldi festő életét, ill. életérzését befolyásoló késő középkori válságról, amely mind a hitrendszert mind a polgárok erkölcsös viselkedését jellemezte. Mindezt párhuzamba állítom a Buddha korával (i.e. 6-5. század), melyet nagyhatalmak egymás ellen vívott harcai fémjeleztek, azaz ebben az ese
04/07/202335 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Filozófiai viták A Tan Kapuján 1. rész – Farkas Attila Márton és Porosz Tibor vitája az átmanról – A Tan Kapuja Buddhista Főiskola műsora

A buddhizmus egyik legfőbb tanítása az anattá- (páli), vagy anátman-tan (szanszkrit). De mit is takar ez, illetve mi is az az átman, amit legtöbbször ezekkel a szavakkal fordítanak: én, lélek, önvaló, örökkévaló…. Mit jelent, mire utal? Van-e, vagy nincs átman? Farkas Attila Márton főiskolai docens és Porosz Tibor A Tan Kapuja Buddhista Főiskola egykori tanárának filozófiai vitája. Moderátor: Karsai Gábor. A vitadélután egy új sorozat, a Filozófiai Viták A Tan Kapuján első alkalma. BuddhaFM – Adásban a Tan!</strong
28/06/20231 hour 57 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Beszélgetés Szabó Jánossal – Egy Buddhista Klasszikus Modern Kontextusban: A Gyémánt Szútra Thich Nhat Hanh „Mélyökológiai” Értelmezésében című előadása kapcsán

Kelet Felé Konferencia – Beszélgetés Szabó Jánossal – Egy Buddhista Klasszikus Modern Kontextusban: A Gyémánt Szútra Thich Nhat Hanh „Mélyökológiai” Értelmezésében című előadása kapcsán A Kelet Felé Konferencia az ELTE Eötvös József Collegium Vekerdi József Orientalisztika Műhelyének rendezvénye. Az eseménnyel a korábbi években szintén a műhely által szervezett „Közel, s Távol” Konferencia folytatása. A Kelet Felé Konferencián a hazai felsőoktatásban a Közel-Kelettel, illetve Belső-, Dél- és Kelet-Ázsiával kapcsolatos tanulmányokat folytató, vagy ebben a témában kutatást végző hallgatók mutathatják be tudományos tevékenységüket. Riporter: Udvardi Márton (2023) A buddhizmus és mélyökológia iránt ér
20/06/202332 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Gyász és buddhizmus – Interjú Komlós Zsuzsannával, a Kelet Felé Konferencia előadójával

Komlós Zsuzsanna: Gyász és buddhizmus- A buddhista módszerek, gyakorlatok felhasználhatósága korunk nyugati gyászterápiájában A Kelet Felé konferencián 2023-ban elhangzott előadás rövid tartalma:   “A gyász témája kézenfogva jár a halál fogalmával. A buddhista irodalomra és a gyászfeldolgozás nyugati modelljeire támaszkodva vizsgálom a két megközelítés lehetséges integrációját, a véglegesség kérdése, az ahhoz való megfelelő viszonyulás, illetve éppen ezen feszültség feloldása érdekében. Munkámban szeretném kiemelni, hogy a gyászfolyamat is, mint minden lelki folyamat, bizonyos érzéseinkhez fűződő viszonyunkat tükrözi. Ezeket, a számunkra leginkább akadályozó érzéseket, illetve ezen negatív érzéseknek ellenszereit szeretném górcső alá venni buddhista megközelítéssel. Az érzelmek megértése, és lecsitítása, illetve azok jó helyen kezelése része a buddhista tanításoknak, ezek a buddhista meditációk alapjai.A keleti és nyugati lá
20/06/202330 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Rádler Attilára emlékezünk – Dzogcsen – Urgyen és Rádler Attila a városi jógikról

Rádler Attilára emlékezünk – Dzogcsen – Urgyen és Rádler Attila a városi jógikról Riporter: Varjasi Géza (2014) BuddhaFM – Adásban a Tan! A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója – buddhafm.huKövessenek minket az alábbi oldalainkon is:FacebookSpotifyYoutubeInstagram
13/06/202318 minutes
Episode Artwork

Rádler Attilára emlékezünk – Rádler Attila: Radikális Dzogcsen Közösség

Rádler Attilára emlékezünk – Rádler Attila: Radikális Dzogcsen Közösség (2014) BuddhaFM – Adásban a Tan! A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója – buddhafm.huKövessenek minket az alábbi oldalainkon is:FacebookSpotifyYoutubeInstagram
13/06/202333 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Rádler Attilára emlékezünk – Dilgó Khjence rinpocse: A dzogcsen gyakorlása a mindennapi életben. Felolvassa: Rádler Attila

Rádler Attilára emlékezünk – Dilgó Khjence rinpocse: A dzogcsen gyakorlása a mindennapi életben. Felolvassa: Rádler Attila (2016) BuddhaFM – Adásban a Tan! A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója – buddhafm.huKövessenek minket az alábbi oldalainkon is:FacebookSpotifyYoutubeInstagram
13/06/20238 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Az Acse Hlamo, vagyis a tibeti opera népmesei jellegzetességei – Interjú Hollós Judittal, a Kelet Felé Konferencia előadójával

“Azt gondolom, hogy a tibetiek tudatosan használhatják a hlamo műfaját arra, hogy az identitásukat megerősítsék és a kultúrájukat tovább vigyék a következő generációnak.” Ebben az adásban vendégünk Hollós Judit, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola hallgatója, aki a Kelet Felé Konferencia tibeti folklór szekciójában tartott előadást a hlamo műfajáról. A zenés, énekes művészeti formát szokás a tibeti operának is nevezni. Népmesei elemekről, női aspektusról, társadalmi üzenetekről is beszéltünk az előadás kapcsán. “Az elmúlt tíz évben magyar, angol és svéd nyelven jelentek meg szépirodalmi írásaim – többek között haikuk, tankák, haibunok, novellák, illetve néhány rövidebb drámai alkotásomat felolvasták különböző helyi színházakba
12/06/202330 minutes
Episode Artwork

Kelet Felé Konferencia sorozat – Bevezető beszélgetés Dr. Kuzder Ritával A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanárával

A Kelet Felé Konferencia az ELTE Eötvös József Collegium Vekerdi József Orientalisztika Műhelyének rendezvénye. Az eseménnyel a korábbi években szintén a műhely által szervezett „Közel, s Távol” Konferencia folytatása. A Kelet Felé Konferencián a hazai felsőoktatásban a Közel-Kelettel, illetve Belső-, Dél- és Kelet-Ázsiával kapcsolatos tanulmányokat folytató, vagy ebben a témában kutatást végző hallgatók mutathatják be tudományos tevékenységüket. A BuddhaFM ezen sorozatában a konferencián részt vevő A Tan Kapuja Buddhista Főiskola diákjait és előadásaikat mutatjuk majd be, de ebben a bevezető részben az őket felkészítő Dr. Kuzder Ritával</stro
12/06/202317 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Czéher György: A zen kert

Varjasi Géza riportja (2015) BuddhaFM – Adásban a Tan! A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója – buddhafm.hu Kövessenek minket az alábbi oldalainkon is:FacebookSpotifyYoutubeInstagram
22/03/20231 hour 25 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Társadalmi dilemma Karsai Gáborral

Karsai Gábor gondolatait ismerhetik meg a rádióhallgatók a Társadalmi dilemma című film által felvetett problémákról. A Társadalmi dilemma egy amerikai dokumentumfilm a közösségi média térhódításáról, annak hatásairól egyéni és társadalmi szinten. A témát buddhista szemszögből próbáljuk körüljárni A Tan Kapuja Buddhista Főiskola rektorával. „Ahelyett, hogy engem figyelnének meg ezek a rendszerek, figyeljem meg saját magamat. Legyek nyitott minden eshetőségre és ne engedjem bezárulni magamat egy dogmába. Ez az egyetlen, amit lehet tenni egyénileg, és hosszú távon ez majd közösségi felismeréssé válik… … meg mintaadással. Tehát megpróbálni kilépni a saját buborékunk komfortzónájából és párbeszédbe elegyedni a többi buborékkal. Rávilágítani a kérdőjeleire annak a hitrendszernek adott esetben. Szeretetteljesen, kedvesen, akár a buddhista elvek mentén, az együttérzést, a mettát gyakorolva, nem feladva azt a küzdelmet, hogy megértsük a másikat és a másik meg
09/03/202358 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Erasmusszal Thaiföldön – Útibeszámoló Téglási Ádámmal

Téglási Ádám a Tan Kapuja Buddhista Főiskola Összehasonlító buddhista filozófia szakán master (MA) hallgató. Nemrégiben tért haza négy hónapos tanulmányútjáról, melyet egy Erasmus program keretén belül a thaiföldi Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemen töltött. Riporter: Udvardi Márton (2023) Kapcsolódó cikkek: Beszélgetés Téglási Ádámmal, a TKBF hallgatójával a készülő szakdolgozatáról BuddhaFM – Adásban a Tan! A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója
08/03/202356 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Porosz Tibor: Fényélmények a meditációban

Varjasi Géza riportja (2016) BuddhaFM – Adásban a Tan! A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója – buddhafm.hu Kövessenek minket az alábbi oldalainkon is: Facebook Spotify Youtube Instagram
23/02/20231 hour 33 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Porosz Tibor: Anarchizmus és buddhizmus

Varjasi Géza riportja (2015) BuddhaFM – Adásban a Tan! A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója – buddhafm.hu Kövessenek minket az alábbi oldalainkon is: Facebook Spotify Youtube Instagram
23/02/20231 hour 17 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Gyakorlók – Béni Borókával Varjasi Géza beszélget

(2016) BuddhaFM – Adásban a Tan! A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója – buddhafm.hu Kövessenek minket az alábbi oldalainkon is: Facebook Spotify Youtube Instagram
24/11/202252 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Sri Lankáról jelentkezik a BuddhaFM! Beszélgetés Bodó Ferenccel

A BuddhaFM riportere, Bodó Ferenc ezúttal Sri Lankáról jelentkezik. Történelem, legendák, szent helyek, népi- és kolostori buddhizmus… Mindent Sri Lankáról! Az interjút készítette: Horváth M. Zsófia (2017) BuddhaFM – Adásban a Tan! A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója – buddhafm.hu Kövessenek minket az alábbi oldalainkon is: Facebook Spotify Youtube Instagram
20/11/20221 hour 20 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Jetsunma Tenzin Palmo: A nők szerepe a buddhizmusban

Jetsunma Tenzin Palmo (1943) Tibeti buddhista szerzetesnő, a Drukpa Kagyü hagyományvonal képviselője. Író, tanító és az inidiai Dongyu Gatsal Ling női kolostor alapítója. 12 évet töltött a Himalájában egy barlangban, ebből 3 évig szigorú meditációs elvonulásban. “Az első női szerzetesnövendékeink, akik a mi kolostorunkban végeztek Ladakhból érkeztek. Látható, érezhető a különbség az ő önbizalmuk és az újabb tanítványokéi között. Az újakban már nyoma sincs a kényszeres szerénységnek és engedelmességnek. Ők már tisztában vannak a lehetőségeikkel. Meggyőződésük, hogy mindenre képesek, hiszen látják, hogy már végzett előttük egy évfolyam, tehát bármi lehetséges. Az első csapat szerzetesnőnek feltettem a kérdést, hogy azt gondolják-e, hogy a férfiak eredendően intelligensebbek a nőknél. És mind igennel válaszoltak. Erre én azt mondtam, hogy ez nem így van, és hogy a férfiaknak csupán több le
16/08/20228 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Miklós Ervin jógaoktatóval Varjasi Géza beszélget - 2. rész

(2016) BuddhaFM - Adásban a Tan! A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója - buddhafm.hu Kövessenek minket az alábbi oldalainkon is: Facebook Spotify Youtube Instagram
04/05/20221 hour 55 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Miklós Ervin jógaoktatóval Varjasi Géza beszélget - 1. rész

(2016) BuddhaFM - Adásban a Tan! A Tan Kapuja Buddhista Egyház online rádiója - buddhafm.hu Kövessenek minket az alábbi oldalainkon is: Facebook Spotify Youtube Instagram
04/05/20221 hour 24 minutes 46 seconds
Episode Artwork

A buddhizmus terápiás és mentálhigiénés felhasználása, a buddhista pszichológia. Beszélgetéssorozat Porosz Tiborral 1. rész: Bevezető – Buddhizmus és tudomány

Porosz Tibor A Tan Kapuja Buddhista Főiskola egykori igazgatója, buddhista tanító, számos hiánypótló könyv szerzője ( A Buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban, A buddhista filozófia és pszichológia alapfogalmai, A buddhizmus lexikona – A Buddha tanítása és a théraváda buddhizmus szakszavai, Szubjektív tudomány – objektív tudás, <a href="https://webshop.tankapujakiado.hu/termek/a-buddhista-pszichoterapia-6101973d4
25/11/20211 hour 46 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Őrület vagy normalitás? A világválság most! – Weiner Sennyey Tibor előadása a reSTART Fesztiválon

Mi az a világválság? Milyen a krízis, amit átélünk és milyen a feloldó katarzis? Milyen a beavatás? Hamvas Béla és Weöres Sándor szellemiségéről, barátságáról, életéről és műveiről fogok beszélni, miközben saját korunk kérdéseire is keresem a lehetséges válaszokat. Az előadás a Kettőspont színház és spirituális ügynökségben hangzott el a reSTART feszt keretén belül, Budapesten, 2021. szeptember 26-án. Weiner Sennyey Tibor (1981) költő, író, a DRÓT főszerkesztője. Filológusként végzett a Szegedi Tudományegyetemen. Békássy Ferenc életművének egybegyűjtője és életrajzának írója. Esszé- és novelláskötetei, kisregényei, valamint négy verseskötete után tizenkettedik, két kiadást megélt könyve volt a Hamvas Béla ezerarcú és egyszerű élete és műve. Szentendrén él, az írás és előadások tartása mellett kertészkedik és méhészkedik.
11/11/202132 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Porosz Tibor: A buddhizmus eszmetörténete 6. rész

Riporter: Varjasi Géza (2017)
19/05/20212 hours 13 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Porosz Tibor: A buddhizmus eszmetörténete 5. rész

Riporter: Varjasi Géza (2017)
19/05/20211 hour 51 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Porosz Tibor: A buddhizmus eszmetörténete 4. rész

Riporter: Varjasi Géza (2017)
19/05/20211 hour 44 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Porosz Tibor: A buddhizmus eszmetörténete 3. rész

Riporter: Varjasi Géza (2017)
19/05/20211 hour 38 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Porosz Tibor: A buddhizmus eszmetörténete 2. rész

Riporter: Varjasi Géza (2017)
19/05/20211 hour 37 minutes 27 seconds
Episode Artwork

Porosz Tibor: A buddhizmus eszmetörténete 1. rész

Riporter: Varjasi Géza (2017)
19/05/20211 hour 37 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Porosz Tibor: A Buddha társadalomszemlélete

Varjasi Géza riportja (2015)
19/05/20211 hour 24 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Porosz Tibor: Anarchizmus és buddhizmus

Varjasi Géza riportja (2015)
19/05/20211 hour 17 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Porosz Tibor: A meditáció pszichológiája

Varjasi Géza riportja (2016)
19/05/20211 hour 26 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Hetényi Ernőről a magyarországi buddhizmus szellemi atyjáról Mireisz László mesél

Hetényi Ernőről a magyarországi buddhizmus szellemi atyjáról Mireisz László mesél
18/03/20211 hour 1 second
Episode Artwork

Mireisz László Dharmakirti egy fontos gondolatáról

Mireisz László Dharmakirti egy fontos gondolatáról
18/03/202118 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Mireisz László: A mahájána buddhizmus

Mireisz László: A mahájána buddhizmus
18/03/20211 hour 23 seconds
Episode Artwork

A Tiszta Tudat sztúpáról mesél Mireisz László

A Tiszta Tudat sztúpáról mesél Mireisz László (2019)
18/03/202126 minutes 34 seconds