Winamp Logo
Anders organiseren van de school Cover
Anders organiseren van de school Profile

Anders organiseren van de school

Dutch, Education, 1 seasons, 6 episodes, 51 minutes
About
Door personeelstekorten moeten scholen met steeds minder mensen hetzelfde werk doen. In deze podcastreeks onderzoeken we hoe scholen zich anders kunnen organiseren, zodat docenten en schoolleiders met plezier en in samenwerking hun werk kunnen doen. Kunnen we zo op lange termijn meer mensen aantrekken voor de onderwijssector? En helpt ons dat onze collega's te behouden voor onze scholen? Deze vragen staan centraal in deze podcast. Tijdens ieder gesprek in deze podcastreeks bekijken we dit vraagstuk vanuit een ander perspectief, met telkens nieuwe gasten. De gesprekken zijn onderdeel van een onderzoek naar anders organiseren. Frank Hulsbos, host van deze podcast, doet dat onderzoek in samenwerking met een groep schoolleiders en docenten uit de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek.
Episode Artwork

Wat maakt werken bij Agora Leiden aantrekkelijk? met Veerle Beurze en Saskia Rijsbergen

In de podcast 'Anders organiseren van de school' onderzoeken we manieren om beter om te gaan met personeelstekorten in het onderwijs door de school anders te organiseren. Hoe zorgen we dat docenten en schoolleiders met plezier en in samenwerking hun werk kunnen Tijdens ieder gesprek in deze podcastserie bekijken we dit vraagstuk vanuit een ander perspectief, met telkens andere gasten. Vandaag spreek ik met Veerle Beurze en Saskia Rijsbergen. Beide zijn coach bij Agora Leiden. Agora Leiden is tweeëneenhalf jaar geleden opgericht door een klein groepje en sindsdien is het team en de school enorm gegroeid. Inmiddels gaan er 136 kinderen naar de school en heeft Agora 18 teamleden. Op Agora leren kinderen rond 'challenges' die ze - in overleg met coaches - zelf kiezen. Al heel vroeg krijgen de kinderen een grote mate van autonomie in hun leerproces,
19/12/202251 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Zeven bouwstenen voor anders organiseren met Mark de Kievit en Pieter Snaterse

In de podcast 'Anders organiseren van de school' onderzoeken we manieren om beter om te gaan met personeelstekorten in het onderwijs door de school anders te organiseren. Hoe zorgen we dat docenten en schoolleiders met plezier en in samenwerking hun werk kunnen doen?Tijdens ieder gesprek in deze podcastreeks bekijken we dit vraagstuk vanuit een ander perspectief, met telkens andere gasten. Vandaag spreek ik met Pieter Snaterse en Mark de Kievit, initiatiefnemers van een leernetwerk rondom anders organiseren dat het afgelopen jaar in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek van start is gegaan. Pieter is teamleider bij het Visser 't Hooft Lyceum in Leiderdorp en Mark is rector van het Fioretti College in Lisse. We blikken samen terug op onze ervaringen en presenteren 7 bouwstenen om anders organiseren vorm te geven in de school.Hierover schreven Pieter, Mar
15/07/20220
Episode Artwork

Teamgericht organiseren met Ben van der Hilst

In de podcast 'Anders organiseren van de school' onderzoeken we manieren om beter om te gaan met personeelstekorten in het onderwijs door de school anders te organiseren. Hoe zorgen we dat docenten en schoolleiders met plezier en in samenwerking hun werk kunnen doen?Tijdens ieder gesprek in deze podcastreeks bekijken we dit vraagstuk vanuit een ander perspectief, met telkens nieuwe gasten. Vandaag spreek ik met Ben van der Hilst over de organisatiestructuur van scholen en hoe deze bijdraagt (of juist een belemmering vormt) voor samenwerking en werkplezier van docenten. Ben promoveerde in 2019 op dit thema met zijn proefschrift "Teamgericht organiseren in het onderwijs. Sturen op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier". Voor meer informatie over Ben zie www.hetlerenorganiseren.nl.Ben legt uit dat de wijze wa
22/06/20220
Episode Artwork

Verdieping van gespreid leiderschap met Stefan van Langevelde

In de podcast 'Anders organiseren van de school' onderzoeken we manieren om beter om te gaan met personeelstekorten in het onderwijs door de school anders te organiseren. Hoe zorgen we dat docenten en schoolleiders met plezier en in samenwerking hun werk kunnen doen?Tijdens ieder gesprek in deze podcastreeks bekijken we dit vraagstuk vanuit een ander perspectief. Vandaag staat een verdieping op het thema 'gespreid leiderschap' centraal en spreken we met Stefan van Langevelde, samen met Frank de oprichter van de Academie voor Gespreid Leiderschap (zie www.gespreidleiderschap.nl).De stelling van Stefan is dat ieder mens er behoefte aan heeft om invloed uit te oefenen op zijn omgeving en dat de ruimte voor invloed bijdraagt aan werkplezier en onderwijsverbetering. Scholen beperken over het algemeen de professi
21/06/20220
Episode Artwork

Samenwerking in teams met Tanja van Sabben en Robin Vissers

In de podcast 'Anders organiseren van de school' onderzoeken we manieren om beter om te gaan met personeelstekorten in het onderwijs door de school anders te organiseren. Hoe zorgen we dat docenten en schoolleiders met plezier en in samenwerking hun werk kunnen doen? Tijdens ieder gesprek in deze podcastreeks bekijken we dit vraagstuk vanuit een ander perspectief, met telkens twee nieuwe gasten. Vandaag staat het thema 'samenwerking in teams' centraal en horen we Tanja van Sabben en Robin Vissers, respectievelijk teamleider bij het Visser 't Hooft Lyceum in Rijnsburg en HR adviseur ad interim. De mogelijkheid tot samenwerking is belangrijk omdat mensen sociale dieren zijn en behoefte hebben aan verbondenheid met gelijkgestemden. Hoe kunnen we de school organiseren zodat er meer ruimte ontstaat voor docenten om samen te werken rond de onderwijspraktijk? E
29/04/20220
Episode Artwork

Een eerste verkenning van gespreid leiderschap met Dineke van Dijken en Reinier Vergunst

In de podcast 'Anders organiseren van de school' onderzoeken we manieren om beter om te gaan met personeelstekorten in het onderwijs door de school anders te organiseren. Vandaag gaan we in gesprek over 'gespreid leiderschap' in de school. Gespreid leiderschap veronderstelt dat iedereen in de school invloed uit kan oefenen, op basis van expertise en affiniteit.Door personeelstekorten moeten scholen met steeds minder mensen hetzelfde werk doen. In deze podcast onderzoeken we hoe scholen zich anders kunnen organiseren, zodat docenten en schoolleiders met plezier en in samenwerking hun werk kunnen doen. Kunnen we zo op lange termijn meer mensen aantrekken voor de onderwijssector? En helpt ons dat onze collega's te behouden voor onze scholen? Deze en andere vragen staan centraal in deze podcast.Tijdens ieder gesprek in deze podcastreeks bekijken we dit vraag
23/03/20220