Winamp Logo
Altın Saatler Cover
Altın Saatler Profile

Altın Saatler

Turkish, Nature/Natural sciences, 1 seasons, 660 episodes, 5 days 10 hours 49 minutes
Episode Artwork

6 Şubat depremleri sonrası açılan kamu davaları ve bilirkişi raporları

Konuğumuz yüksek inşaat mühendisi, hukukçu, iktisatçı, adli bilişim uzmanı ve iç denetçi Av. Levent Mazılıgüney ile 6 Şubat depremleri sonrası açılan kamu davalarını ve bilirkişi raporlarını konuşuyoruz.  
06/12/202355 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Konuğumuz Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı Faruk Göksu ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7471 Nolu Kanun'un getireceklerini konuşuyoruz.
29/11/202354 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Prefabrik konut üretiminin özellikleri

Konuklarımız Doç. Dr. Özgür Bingöl ve Türkiye Prefabrik Birliği'nden Günkut Barka ve Hakan Ataköy ile prefabrik konut üretiminin özelliklerini konuşuyoruz. 
22/11/202351 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi

Konuğumuz Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu ile afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunun getireceklerini konuşuyoruz.  
16/11/202354 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Lider Kadın Derneği

Mardin Kızıltepe’de kurulan Lider Kadın Derneği Başkanı Leyla Onur Yanar ile bölgede yürüttükleri çalışmaları konuşuyoruz.
08/11/20230
Episode Artwork

Deprem bölgesinde üç kentte asbest tespit çalışması

Konuklarımız çevre mühendisleri Dr. Ozan Devrim Yay ve Deniz Gümüşel ile Türk Tabipleri Birliği ve Temiz Hava Hakkı Platformu’nun hazırladığı “Deprem Bölgesinde Üç Kentte Asbest Tespit Çalışması – Nihai Rapor”u ele alıyoruz. Üç kent; Adıyaman, Maraş ve Elbistan.
01/11/202353 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Cumhuriyet'in 100. yılında yerel yönetimler ve planlama

Konuğumuz Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu ile Cumhuriyet'in 100. yılında yerel yönetimler ve planlama üzerine konuşuyoruz.     
25/10/202353 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul – Mimarlık ve Yerleşme Kültürü

Konuklarımız, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünlü ile 'Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul – Mimarlık ve Yerleşme Kültürü' adlı sempozyum üzerine konuşuyoruz.   
18/10/202356 minutes 2 seconds
Episode Artwork

6 Şubat depremlerinin ilk yedi ayı

Konuklarımız Hatay İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı İnal Büyükaşık ve Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran ile 6 Şubat depremlerinin ilk yedi ayını değerlendiriyoruz. 
11/10/202350 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Gezici Eğitim Seminerleri

Konuklarımız Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, Prof. Dr. Tacettin İnandı ve Araştırma Görevlisi Miraç Çağlayan ile Türk Tabipleri Birliği’nin 34. kez gerçekleştirdiği Gezici Eğitim Seminerleri'ni konuşuyoruz. 
04/10/202352 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Hatay'daki hukuki sorunları ve yapılan başvurular

Av. Ecevit Alkan ile Hatay'daki hukuki sorunları ve yapılan başvuruları konuşuyoruz. 
27/09/202352 minutes 36 seconds
Episode Artwork

İBB'nin üst yapıya ilişkin yürütülen çalışmaları

Konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe ile 6 Eylül tarihindeki programımızın son 38 dakikalık bölümünde İBB’de deprem riskinin azaltılmasına ilişkin yürütülmekte olan altyapı çalışmalarını detaylı olarak ele almıştık. Bugün üst yapıya ilişkin yürütülen çalışmaları özetliyoruz. 
20/09/202353 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Fas Depremi

Konuğumuz Prof. Dr. Okan Tüysüz ile Fas Depremini konuşuyoruz. 
13/09/202354 minutes 16 seconds
Episode Artwork

İBB'nin deprem riskinin azaltılmasına ilişkin yürütmekte olduğu çalışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe ile deprem riskinin azaltılmasına ilişkin yürütülmekte olan çalışmaları ele alıyoruz. Ayrıca dün gerçekleşen su baskınlarının sonuçlarını da gözden geçiriyoruz. 
06/09/202358 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Afetler ve Şehirlerin Yeniden İnşa Süreci

Konuğumuz Dr. Volkan Recai Çetin ile 'Afetler ve Şehirlerin Yeniden İnşa Süreci' üzerine konuşuyoruz.   
30/08/202353 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Deprem sonrası hukuki sorunlar

Konuğumuz Hatay Barosu Afet Komisyonu Başkanı Avukat İbrahim Göçmen ile deprem sonrası hukuki sorunların neler olduğunu, şimdiye kadar hangi konularda davalar açıldığını ve sit alanlarına ilişkin hukuki başvuruları, hak sahipleri ve kiracıların mevcut durumunu konuşuyoruz. 
23/08/202350 minutes 43 seconds
Episode Artwork

İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Taner Yüzgeç'le '17 Ağustos’tan Bugüne'

Konuğumuz İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç ile '17 Ağustos'tan Bugüne' diyerek Körfez depreminin yıldönümünü konuşuyoruz. 
16/08/202353 minutes 40 seconds
Episode Artwork

6 Şubat Depremlerinin 6. Ayı

Bianet yazı işleri müdürü Vecih Cuzdan ile bianet’te yayınlanan “6 Şubat Depremlerinin 6. Ayı" dosyasını ele alıyoruz. 
09/08/202353 minutes 51 seconds
Episode Artwork

İtfaiye teşkilatlarının risk yönetimi açısından genişleyen sorumluluk ve artan iş yükleri

Ülkemizdeki itfaiye çalışmalarına önemli yenilikler getirmiş olan emekli İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan ile itfaiye teşkilatlarının risk yönetimi açısından genişleyen sorumluluk ve artan iş yüklerine ilişkin düzenlemeleri ve sorunların genel bir değerlendirmesini konuşuyoruz.    
02/08/202355 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Yerel Yönetim Reformu Projesi

Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz ile Birleşmiş Milletler yürütücülüğünce gerçekleştirilen Yerel Yönetim Reformu Projesi'ni konuşuyoruz. 
26/07/202354 minutes
Episode Artwork

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Direktörü Kazım Gökhan Elgin ile Kahramanmaraş depremlerinin sonrasını ve İSMEP Projesi çalışmalarına etkilerini konuşuyoruz. 
19/07/202352 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile olası İstanbul depremi konusunda Şişli'nin önlemleri üzerine

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile, Belediye’nin 2023 Maraş Depremlerine desteğini, olası İstanbul depremi konusunda Şişli'nin önlemlerini, Katılımcı Bütçe Projesinin tarihçesi ve bu yılını konuşuyoruz. 
12/07/202353 minutes 1 second
Episode Artwork

Bilim Kurulu çalışmaları

Bugün konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Danışmanı ve Deprem Bilim Üst Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Tarık Şengül ile Bilim Kurulu çalışmalarını konuşacağız. 
05/07/202353 minutes 29 seconds
Episode Artwork

"Yarının Şehirleri" projesi

Prof. Dr. Eser Çaktı ve Dr. Emin Yahya Menteşe ile Yarının Şehirleri projesini ve bünyesinde açılan Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri sergisini konuştuk.
28/06/202350 minutes 44 seconds
Episode Artwork

İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Hatay’da gerçekleştirdiği arama-kurtarma çalışmaları ve İstanbul’da yürütülen faaliyetleri

Konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’la Hatay’da gerçekleştirdikleri arama-kurtarma çalışmalarını ve İstanbul’da yürüttükleri faaliyetleri konuşuyoruz. 
21/06/202355 minutes 31 seconds
Episode Artwork

İstanbul depremi için Kartal'ın altyapı çalışmaları ve önlemleri

Kartal Belediyesi, Afet İşleri ve Ruhsat müdürü Nurettin Yazar ve afet bilinci, arama kurtarma, yangın eğitmeni Tarık Boyoğlu ile İstanbul depremi için Kartal'ın altyapı çalışmalarını ve önlemlerini konuşuyoruz. 
14/06/202353 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Deprem hazırlık çalışmalarının nüfus hareketliliği açısından değerlendirilmesi

Dr. Öğretim Üyesi Seda Yurtcanlı Duymaz ile 6 Şubat depremlerinin sonuçları ve olası İstanbul depremi hazırlık çalışmalarının nüfus hareketliliği açısından değerlendirilmesi hakkında konuşuyoruz. 
31/05/202353 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Sigorta sektörünün deprem riski farkındalığının oluşturulmasındaki sorumluluğu

Konuğumuz Ali Börü ile Türkiye’de sigorta sektörünün deprem riski farkındalığının oluşturulmasında sorumluluğunu ve deprem sigortasında dikkat edilmesi gereken hususları konuşacağız.
24/05/202354 minutes 4 seconds
Episode Artwork

İnşaat Mühendisleri Odası'nın gerçekleştirdiği iki etkinlik

İnşaat sektöründen konuklarımız Eren Vuran, Raşit Çömlek ve Şeref Polat ile İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin gerçekleştirdiği iki etkinlikten bahsediyoruz. 
17/05/202351 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Deprem bölgesindeki tarihi miras alanları ve müzelerdeki yeni bilgiler

Arkeolog, araştırmacı, yazar, yayıncı Nezih Başgelen ile deprem bölgesindeki tarihi miras alanlarını ve müzelerdeki yeni bilgileri konuşuyoruz. 
11/05/202348 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Deprem bölgesindeki sanayi ve ticaret faaliyetlerinin toparlanmasının önündeki engeller

Adana İş Kadınları Derneği İŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berman Mantı ile deprem bölgesindeki sorunları, sanayi ve ticaret faaliyetlerinin toparlanmasının önündeki engelleri, kadınların durumunu konuşuyoruz. 
10/05/202354 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Deprem Bölgesinin Geleceği

Buğra Çelik ve Gökhan Erkutlu ile 'Deprem Bölgesinin Geleceği'ni konuşuyoruz. 
03/05/202353 minutes 3 seconds
Episode Artwork

İstanbul Psikodrama Derneği’nin deprem bölgesi çalışmaları

Konuklarımız İstanbul Psikodrama Derneği Başkanı Psikolog Nalan Özçete ve Prof. Dr. Arşalyus Kayır ile İstanbul Psikodrama Derneği’ne ilişkin bilgileri ve derneğin deprem bölgesi çalışmalarını dinleyicilerimizle paylaşacağız.
02/05/202348 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Afetler ve acil durumlar için Down Sendromluların eğitimleri ve tepkileri

Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Ekmen ve Deprem Saha ve Eğitim Koordinatörü Özgür Konuk'la afetler ve acil durumlar için Down Sendromluların eğitimini ve tepkilerini konuşacağız.
26/04/202352 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Afetlerde psiko-sosyal destek çalışmaları

Konuğumuz Prof. Dr. Nuray Karancı ile afetlerde psiko-sosyal destek çalışmalarını, afetzedelerin ve bölgede çalışanların ihtiyaçlarını, yürütülmekte olan TÜBİTAK projesini dinleyicilerimizle paylaşıyoruz.
25/04/202348 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Ankara’da yaşayan depremzede kadınlar

BBC Türkiye Muhabiri Fundanur Öztürk ile BBC Türkçe’de 8 Nisan günü yayımlanan "Ankara’da yaşayan depremzede kadınlar" söyleşisinden hareketle bölgeye ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini konuşacağız. 
19/04/202353 minutes 27 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 18 Nisan 2023-Deprem Özel Yayını

18/04/202349 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Afetlerin Sosyal Etkileri

Sosyolog Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu ve Dr. Nazan Cömert ile 'Afetlerin Sosyal Etkileri' üzerine konuşacağız.
12/04/202356 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Hatay’daki İspanyol Sahra Hastanesi

Hatay’da İspanyol Sahra Hastanesi'nde çalışan gazeteci, çevirmen Çiğdem Öztürk’ten izlenimlerini, değerlendirmelerini dinleyeceğiz. 
06/04/202345 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Deprem bölgelerinde yeniden yapılaşma

Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı Faruk Göksu ile deprem bölgelerinde yeniden yapılaşmaya ilişkin alınmış olan karar ve uygulamaları konuşacağız.  
05/04/20230
Episode Artwork

Merkezi yönetimin deprem bütçesi, harcamaları, deprem bağışları

Prof. Dr. Nurhan Yentürk ile merkezi yönetimin deprem bütçesini, harcamalarını, deprem bağışlarını konuşuyoruz.
05/04/202352 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Deprem bölgesindeki tarihi miras alanları ve müzeler

Arkeolog, araştırmacı, yazar, yayıncı Nezih Başgelen’in deprem bölgesindeki tarihi miras alanları ve müzeler konusundaki görüşlerini, uyarılarını, önerilerini almak, kentlerin yeniden inşasında dikkat edilmesi gerekenleri danışmak istiyoruz. 
31/03/202351 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Afetlerde gerçekleştirilen destek çalışmaları

Nirengi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Derneğin Programlar Koordinatörü Zeynep M. Sanduvaç ile afetlerde gerçekleştirilen destek çalışmalarını konuşacağız.
30/03/202348 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Hatay ve ilçelerinde binaların durumu

  İnşaat Mühendisi Ali Hoca ile Hatay ve ilçelerinde binaların durumunu, hasarın yaygınlığını, hasar tespitlerindeki sorunları, yapım projelerinde imzaları bulunan mühendisler hakkındaki soruşturmaları konuşuyoruz.
29/03/202355 minutes 59 seconds
Episode Artwork

İstanbul’daki hastanelerle ilgili sorunlar

Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya İstanbul’daki hastanelerle ilgili sorunları danışacağız.
28/03/202347 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Hayata Destek Derneği

Hayata Destek Derneği Deprem Bölgesi Koordinatörü Gökhan Erkutlu ile son durumu konuştuk.  
27/03/202347 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Kızılay'ın Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’ndan ihraç edilmesi olasılığı

Geçmişte ülkemizin yüz akı kurumlarından biri olan KIZILAY uygulamaları nedeniyle, bugün en tartışılan kuruluşlardan biri haline geldi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’ndan ihraç edilmesi olasılığı konuşulmaya başlandı.
24/03/202353 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Antakya'daki aile hekimliği ile ilgili genel bilgiler

İsmail Başöz ve aynı zamanda bir depremzede olan Dr. Sadık Nazik ile yaşadıklarını, aile hekimliği ile ilgili genel bilgileri, normal çalışma içeriğini, deprem sonrası durumu konuşacağız.
23/03/202349 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Afet bölgesinde iletişimin sağlanması

Konuğumuz Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Başkanı Aziz Şasa ile son depremlere ilişkin gözlemlerini, değerlendirmelerini konuşacağız.
22/03/202354 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Antakya’nın yeniden imarı

Kadim Antakya Dostları Platformu'ndan Murat Tenekecioğlu, Dr. Tuğçe Tezer, Doç. Dr. Şen Yüksel ve Dr. Gözde Gali Taşçı ile Antakya’nın yeniden imarı üzerine konuşuyoruz.  
21/03/202350 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Toplumsal cinsiyete duyarlı afet risk yönetimi

Konuğumuz Prof. Dr. İpek İlkkaracan ile toplumsal cinsiyete duyarlı afet risk yönetimini konuşuyoruz.
21/03/202353 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Afet bölgesindeki çocukları koruma altına alan çalışmalar

Yazar Nurcan Baysal'la deprem bölgelerinden son bilgileri, Diyarbakır Çocuk Ağı’ndan bir arkadaşımızın katılımıyla ise bölgedeki çocukları koruma altına alan çalışmaları konuşacağız.  
20/03/202349 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Medikal Arama ve Kurtarma Derneği'nin faaliyetleri

2013 yılında kurulan Medikal Arama ve Kurtarma Derneği (MEDAK) kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, tıp doktoru Aral Sürmeli'yle MEDAK’ın faaliyetlerini konuşacağız.
17/03/202349 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Depremlerinin ekonomik etkisi

Prof. Dr. Kamil Yılmaz'la güncellediği '6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Ekonomik Etkisi' makalesini konuşacağız.
17/03/20230
Episode Artwork

İskenderun İspanyol Sahra Hastanesi

İskenderun İspanyol Sahra Hastanesi’nde gönüllü tercüman olarak çalışan Ezgi Ergil ve Bilge Cerah Sunal ile konuşacağız. 
16/03/202333 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Meclis araştırmalarının deprem özelinde yetkinliği

Kentsel Tasarım ve Planlama Uzmanı, Denge ve Denetleme Ağı Programı Koordinatörü Eren Ç. Bilgiç'le yazarı olduğu “Meclis Araştırmalarının Deprem Özelinde Yetkinliği” raporunu konuşacağız.
16/03/202354 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Hatay ve İslahiye'de Suriyelilerin sorunları

Yıldız Önen ve Taha Elgazi, Hatay ve İslahiye'de Suriyeli aileler ile görüştüler. İzlenimlerini, Suriyelilerin sorunlarını konuşacağız. 
15/03/202347 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Yapıların deprem karşısındaki davranışı

İTÜ İnşaat Fakültesi Emekli Öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Karadoğan'ı konuk ediyoruz.
15/03/202351 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Deprem ve ruh sağlığı

Türkiye Psikiyatri Derneği Afet ve Koordinasyon Birimi üyeleri Kahramanmaraş sorumlusu Psikiyatrist Dr. İrem Yıldız ve Hatay sorumlusu Psikiyatrist Dr. Rümeysa Taşdelen'i konuk ediyoruz.
14/03/202346 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Deprem sonrası Adıyaman'da ticaret ve sanayi

Deprem sonrasında Adıyaman'daki ticaretin ve sanayinin durumunu Adıyaman Giyim Sanayicileri Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Aras ile ele aldık. 
14/03/202348 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Deprem öncesi ve sonrası prefabrik yapılanma

Türkiye Prefabrik Birliği Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Günkut Barka ve Türkiye Prefabrik Birliği Teknik Komite Başkanı Hakan Ataköy'ü konuk ediyoruz.
13/03/202352 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Afet ve veri güvenliği

Murat Lostar'la afet durumlarında veri güvenliğini nasıl sağlamamız gerektiğini konuşuyoruz. 
10/03/202347 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Afet bölgesinde dayanışma ağı

Tülin Kesiktaş Teoman, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkez 2. Başkanı ve Eşitlik için Kadın Platformu gönüllüsü. Bölgede bu dayanışma ağının bileşenleri ile çalışıyor. 
10/03/202349 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Adıyaman'da depremin ardından tarım, ticaret ve sanayi

Adıyaman Ticaret Ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gani Bereket ile Adıyaman ilinde deprem sonrası tarım, ticaret ve sanayinin nasıl etkilendiğini, toparlanmanın önündeki engelleri, ihtiyaçları konuşacağız.
09/03/202350 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Ekoloji Örgütü temsilcileri

Arif Belgin ve Demet Parlar 'la Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayımladığı 126’ncı Kararname’ye karşı muhalefete çağrıda bulunan 25 ekoloji örgütün temsilcileri ile konuşacağız. 
09/03/202352 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Toplumsal cinsiyet ve yerel siyaset

  Toplumsal cinsiyet ve yerel siyaset üzerine çalışan, Kadın Koalisyonu üyesi İlknur Üstün'ü konuk ediyoruz.
08/03/202346 minutes 16 seconds
Episode Artwork

Kadınların gözünden deprem bölgesinde son durum

Aydın Didim Eğitimsen Baş Temsilcisi Belkıs Kahraman, KESK Kadın Genel Sekreteri Döne Gevher Koyun, Eğitim Sen İstanbul 4 nolu Şube Sekreteri Şenay Garip ile deprem bölgelerindeki çalışmalarını, izlenim ve değerlendirmeleri konuşacağız.
08/03/202356 minutes 16 seconds
Episode Artwork

“Depremlerin birinci ayında çocukların durumunun farkında mısınız?''

Sinem Sefa Akay (Koordinasyon ekibinin iç iletişimi ve metni derleyen ekipten), Seda Güney (Psiko-Sosyal Güçlendirme ekibinden) Müge Bakioğlu (Eğitim İzleme ekibinden) ve Hatice Göz (Aranan / Kayıp / Refakatsiz Çocukların Takibi ekibinden) ile konuşacağız. 
07/03/202347 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Afet bölgesinden izlenimler

Prof. Dr. Feyzi Baban ve Prof. Dr. Fuat Keyman ile deprem bölgelerindeki izlenim ve değerlendirmelerini konuşacağız.
07/03/202353 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Afet bölgesinde inşaat mühendislerinin çalışmaları

İnşaat Mühendisi Dr. Işıkhan Güler ile deprem bölgelerinde yürütülen çalışmaları ele alacağız.
06/03/202345 minutes 56 seconds
Episode Artwork

İstanbul Kent Konseyi'nin afet bölgesine yönelik çalışmaları

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi ile deprem bölgelerine ilişkin gözlemlerini ve Konsey’in deprem bölgelerine yönelik çalışmalarını konuşacağız.
06/03/202356 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Kahramanmaraş Depremlerinin Ekonomik Etkisi

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz ile “Kahramanmaraş Depremlerinin Ekonomik Etkisi”ni konuşacağız.
03/03/202349 minutes 1 second
Episode Artwork

Depremin ardından müdahale çalışmaları

  Prof. Dr. Nazan Cömert ile depreme müdahale çalışmalarını; iletişim, organizasyon, akreditasyon, bilgi paylaşımı açılarından değerlendireceğiz.
03/03/202352 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Yapı-Deprem Mühendisleri Platformu

Yapı-Deprem Mühendisleri Baykal Hancıoğlu ve Ömer Ülker ile yeni kurulan Yapı-Deprem Mühendisleri Platformu’nun kuruluş gerekçesini, amaçlarını, kurucularını konuşacağız.
02/03/202349 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Deprem Seferberliği Toplantısı

İBB tarafından gerçekleştirilen Deprem Seferberliği Toplantısını değerlendiriyoruz. 
02/03/202356 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Afet bölgesindeki kültür varlıkları

Depremin ilk haftasında arama kurtarma çalışmalarında görev alan Yıldız Teknik Ü. Restorasyon Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal'la afet bölgesindeki kültür varlıkları üzerine konuşuyoruz.
01/03/202347 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Ankara Deprem Dayanışma Platformu ve KAF Komün

Ankara Deprem Dayanışma Platformu’ndan Sinejan Kut ve Mete Elçi, yeni kurulan platforma ilişkin bilgileri dinledik. Sonrasında KAF Komün ekibinden Eren Şenkardeşler bölgede yaptıkları çalışmaları aktardı.
01/03/202347 minutes 44 seconds
Episode Artwork

TTB’nin deprem bölgelerindeki çalışmaları

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yla TTB’nin deprem bölgelerindeki çalışmalarını, sağlık konusundaki uyarılarını konuşuyoruz.  
01/03/202354 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Eczacı odalarının deprem bölgelerinde yürüttüğü çalışmalar

  İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan'la eczacı odalarının deprem bölgelerinde yürüttüğü çalışmaları konuşuyoruz.
28/02/202349 minutes 17 seconds
Episode Artwork

"Antakya'nın sosyoekonomik yapısı da çöktü"

Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Tarık İşmen'le deprem bölgelerindeki diş hekimlerinin durumunu, sorunlarını ve birliğin çalışmalarını konuşuyoruz.
28/02/202327 minutes 41 seconds
Episode Artwork

İBB’den deprem çalışma grubu toplantısı

27/02/202352 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Samandağ'ın son durumu

Samandağ’da bulunan iletişim uzmanı Yasemin Bektaş’la görüşüyoruz.
24/02/202349 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Zülküf Güneş ve Murat Germen'den izlenimler

Diyarbakır Kriz Merkezi’nden Zülküf Güneş’le ve fotoğrafı bir ifade/araştırma aracı olarak kullanan sanatçı, akademisyen ve arşivci Murat Germen’le konuşuyoruz.
24/02/202356 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Afete müdahale çalışmaları

Psikolog Suat Özçağdaş'la afete müdahale çalışmalarının değerlendirilmesini ele alacağız. 1999 ile 2023 depremlerinin ilk günlerinde yürütülen çalışmaları karşılaştırılmasını isteyeceğiz.
23/02/202345 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Afet bölgesinde DİSK'in yürüttüğü çalışmalar

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na DİSK Yönetim Kurulu’nun depremin yaralarını sarmak için acil sosyal politika önerilerini ve taleplerini soracağız. Ayrıca DİSK’in deprem bölgelerinde yürüttüğü çalışmaları aktaracağız.
23/02/202354 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Deprem özel yayını (genel değerlendirme) II

23/02/202324 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Afet bölgesinde Mor Dayanışmanın yürüttüğü çalışmalar

Mor Dayanışma'dan İrem Kayıkçı'dan bölgede yürüttüğü çalışmaları öğreneceğiz. 
23/02/202345 minutes 36 seconds
Episode Artwork

İslahiye ve Nurdağı'nda son durum nasıl?

İslahiye ve Nurdağı’ndaki durumu ve çalışmaları ele alacağız. 
23/02/202342 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Afet bölgesinde IDEMA'nın çalışmaları

IDEMA Uluslararası Kalkınma Yönetimi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Özgür'den bölgedeki çalışmalarını dinleyeceğiz.
22/02/202355 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Afet bölgesinde yeniden deprem

Prof. Dr. Okan Tüysüz 'le dün gerçekleşen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlere ilişkin bilgileri alacağız. Ayrıca Bölgedeki diğer diri fayların durumunu soracağız.  
21/02/202349 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Afet bölgesinde hızlı müdahale

Safa Semerci'den hızla yetişen motokuryelerin çalışmalarını dinledik. Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Spor Cerrahisi Birimi öğretim üyesi ve Yeniden Antakya Platformu'ndan Prof. Dr. Gazi Huri konuğumuz.
21/02/202350 minutes 1 second
Episode Artwork

Afet bölgesinde motokurye müdahalesi

Motosikletli kuryelerin sorumlusu Sefa Semerci'den deprem bölgesine hızla yetişen motokuryelerin çalışmalarını dinledik. 
21/02/202316 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalar

Bahadır Teke'yle Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın deprem bölgelerinde yürüttüğü çalışmaları konuştuk.
21/02/202344 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Deprem bölgesinde kadınların ihtiyaçları ve KEDV'in çalışmaları

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) Koordinatörü Gökçen Durutaş'la bölgede yürüttükleri çalışmaları, kadınların uzun vadeli ihtiyaçlarını konuştuk. 
21/02/202352 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Adana'dan Hatay'a arama kurtarma çalışmaları

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Ferudun Çelikmen’i konuk ettik.
18/02/202328 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Deprem, Barınma Krizi ve Sivil Toplum

Fethiye Erbil, Haluk Levent ve İsmail Başöz'le birlikte Haluk Levent'in “Deprem, Barınma Krizi ve Sivil Toplum” başlıklı, Medyascope internet sitesinde yayınlanan yazısı üzerine konuşacağız.
17/02/202327 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Binalar depreme dayanıklı mı?

İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu 2. Başkanı Nusret Suna'yla İnşaat Mühendisleri Odası'nın çalışmalarını, binaların depreme dayanıklılığının araştırılmasını ve acilen yapmamız gerekenleri konuştuk. 
17/02/202352 minutes 1 second
Episode Artwork

Deprem bölgelerindeki yapıların durumu

  ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı yöneticisi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'yla deprem bölgelerindeki yapıların durumuna ilişkin bilgileri ele alıyoruz.
17/02/20230
Episode Artwork

Depremden sonra Diyarbakır'da iki el tek nefes

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya,  Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan, yazar Nurcan Baysal, Yurttaşlık Derneği Koordinatörü Emel Kurma konuğumuz oluyor.
16/02/202353 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Depremin ardından eğitim

İbrahim Betil ile depremin ardından çocukların eğitim sürecini konuşuyoruz.
15/02/202357 minutes 11 seconds
Episode Artwork

KESK Kriz Masaları

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri, KESK Merkez Kriz Masası Koordinatörü Şenol Köksal konuğumuz. 
15/02/202326 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Hayata Destek Derneği'nin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar

Hayata Destek Derneği Yönetim Kurulu üyesi Alper Buluş ile konuşuyoruz. 
15/02/202322 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Kırkayak Kültür'ün Genel Koordinatörü Kemal Vural Tarlan ile bölgedeki son durumu konuşuyoruz

14/02/202323 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi

Prof. Dr. Burhan Şenatalar ile üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi ve öğrenci yurtlarının boşaltılması kararlarını konuştuk. 
14/02/202328 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Deprem ve feminist dayanışma

Deprem ve feminist dayanışmayı Afetlere Karşı Feminist Dayanışma Ağı’nın kuruluş ve çalışmalarını Fatma Gül Altındağ ve Selime Büyükgöze’den dinledik, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar dergisinin kurucu editörlerinden, siyaset bilimci, öğretim üyesi, Dr. Özlem Aslan  ile konuştuk.
14/02/202352 minutes 3 seconds
Episode Artwork

“Gönüllü ordusunu ve yetişmiş insanları sisteme dahil etmek gerek”

Murat Sungur Bursa’yla Kahramanmaraş depremini ve 1999 depremlerini yıkıcı etkileri açısından karşılaştırıyor ve sürecin devamına dair değerlendirmelerini alıyoruz.
13/02/202333 minutes 16 seconds
Episode Artwork

“Binaların hasar almamasını değil, yıkılmamasını bekleriz”

Gaziantep'te ön hasar tespiti çalışmalarında yer alan Profesör Doktor Alper İlki, bölgedeki yapıların durumuyla ilgili bilgi veriyor.
13/02/202321 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Kahramanmaraş’ta depremin ardından binalar

İnşaat yüksek mühendisi, yüksek binalar ve sismik izolasyonlu binalar konusunda uzman Ömer Ülker, Pazarcık ve Kahramanmaraş’taki yapılara ve depremin ardından durumlarına dair gözlemlerini paylaşıyor.
13/02/202329 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Afet dönemlerinde ruh sağlığı

Uzman Psikiyatr Prof. Dr. Şahika Yüksel’le afet dönemlerinde ruh sağlığı sorunlarını konuşuyoruz.
12/02/202342 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Deprem bölgesinde hava durumu

Gökhan Abur, gelecek günlerde deprem bölgesini bekleyen hava koşullarını aktardı.
12/02/20234 minutes 9 seconds
Episode Artwork

“Şehir neredeyse topyekûn yok olmuş”

Yazar Nurcan Baysal;  Diyarbakır, Adıyaman ve Pazarcık’taki son durumu paylaşmak üzere konuğumuz oldu.
12/02/202315 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Deprem özel yayını (genel değerlendirme)

Altın Saatler ekibi, 11 Şubat 2023 Cumartesi günü Deprem Özel Yayını'nda Kahramanmaraş depremleri sonrası manzarayı değerlendiriyor. 
11/02/202327 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Afet döneminde ruh sağlığı ve Pazarcık'ın son durumu ne? Önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak?

Uzman Psikiyatr Prof. Dr. Şahika Yüksel’le afet dönemlerinde ruh sağlığı sorunlarını, yazar Nurcan Baysal’la Diyarbakır, Adıyaman ve Pazarcık’ın durumunu konuşuyoruz. Gökhan Abur önümüzdeki hafta deprem bölgesinde hava durumunun nasıl olacağını anlatıyor. 
11/02/20231 hour 11 minutes 14 seconds
Episode Artwork

“Afet senaryoları için insan örgütlenmesi şart”

TRAC genel başkanı Aziz Şasa’ya bağlanıp bölge merkezi kurdukları Adana’yı ve iletişim sorunlarını konuşurken Prof. Dr. Talat Kırış’tan Hatay’daki son durumu öğrendik.  
11/02/202354 minutes 54 seconds
Episode Artwork

İslahiye'de arama kurtarma çalışmaları nasıl ilerliyor? Adıyaman'da son durum ne?

  İslahiye’de arama-kurtarma çalışmalarına katılan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği YK Başkanı Hüseyin Karadayı’ya ve Adıyaman’a ilişkin bilgileri almak üzere Abdullah Demir’e bağlanıyoruz.
10/02/202358 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Yönetmeliğe aykırı yapılan binalar ayakta kalamadı

Altın Saatler'de kalabalık bir kadroyla karşınızdayız. Konuklarımız Prof. Dr. Okan Tüysüz, Dr. Şeref Polat, Dr. Barış Erkuş ve Mustafa Munzuroğlu. Şeref Polat ve Barış Erkuş deprem mühendisleri. Mustafa Munzuroğlu, inşaat yüksek mühendisi ve Maraşlı olması nedeniyle bölgeden haberler alıyoruz.
08/02/202353 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Altılı Masa’nın çevre politikaları

Prof. Dr. Derin Orhon ile Altılı Masa’nın açıkladığı çevre politikalarını, yaklaşımını ele aldık.
01/02/202348 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Güçlendirme ve kentsel dönüşüm

İnşaat Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesi Gülsun Parlar'la inşaat mühendislerinin istihdam ve özlük haklarına ilişkin sorunları, güçlendirme ve kentsel dönüşüm konularını konuşacağız.
25/01/202349 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Kazım Gökhan Elgin ile söyleşi

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Direktörü Kazım Gökhan Elgin ile İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi’nin 2022 yılı çalışmalarını konuşuyoruz.
18/01/202345 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Pandemi ve grip salgını

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı'yla pandemide son durumu, artış olan ülkeleri, grip salgınını konuşacak ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin 2022 Yılı İş Cinayetleri Raporu'nu özetleyeceğiz.
11/01/202352 minutes 16 seconds
Episode Artwork

Hasta, tutuklu ve mahkumlarla ilgili sorunlar

Türkiye'nin önde gelen insan hakları hukukçularından ve diplomatlarından olan Rıza Türmen ile hasta, tutuklu ve mahkumlarla ilgili sorunları konuşuyoruz.
04/01/202351 minutes 50 seconds
Episode Artwork

2022 yılının afetleri ve program istatistikleri

2022 yılında dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen afetleri, alınan önlemleri, gönüllü çalışmaları konuşacak ve programın istatistiklerini paylaşacağız.
28/12/202250 minutes 13 seconds
Episode Artwork

2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi ve İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı'nı ve Tahliye Çalışma Grubu'nun faaliyetleri

2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisini,  İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı'nı ve Tahliye Çalışma Grubu'nun faaliyetlerini konuşacağız.
21/12/20220
Episode Artwork

Lojistik sektörü ve sanayi tesislerindeki deprem riskleri

  Konuğumuz Prof. Dr. Cenk Alhan ile lojistik sektörü ve sanayi tesislerindeki deprem risklerini konuşacağız.
14/12/202251 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Düzce Gölyaka depreminin yapılara etkisi

Deprem mühendisleri Dr. Barış Erkuş ve Dr. Şeref Polat'la 23 Kasım 2022 günü Düzce Gölyaka’da gerçekleşen depremin lojistik tesis, sanayi yapıları ve binalardaki etkilerini konuşacağız.
07/12/202250 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Düzce Gölyaka depremi

Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Dr. Eren Vuran'la 23 Kasım 2022 tarihinde Düzce Gölyaka’da gerçekleşen depremi konuşacağız. Konuklarımız deprem bölgesinde yaptıkları inceleme sonuçlarını ve gözlemlerini aktaracak.
30/11/202247 minutes 39 seconds
Episode Artwork

İzmir'de deprem riskini azaltma çalışmaları

Konuğumuz İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç ile İzmir’de deprem riskini azaltmaya yönelik yürütülen çalışmaları ele alacağız.
23/11/202248 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı

Konuğumuz İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'yla 12 Kasım Cumartesi günü ülke çapında gerçekleştirilen “Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı”nı konuşacağız.
16/11/202251 minutes 51 seconds
Episode Artwork

İzmir Buca Depremi ve diğer gündem maddeleri

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi'nin yayımladığı raporu, İzmir Buca Depremi'ni, Datça'da gerçekleşen hortumu ve dahasını konuşuyoruz.
09/11/202249 minutes 33 seconds
Episode Artwork

İzmir Deprem Çalıştayı

Ercan Yüksel ile İzmir Deprem Çalıştayı'nı konuşuyoruz.
02/11/202249 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Tasarım gözetmenliği mekanizması

“Tasarım Gözetmenliği” mekanizmasını kendisi de bir Tasarım Gözetmeni olan Dr. Öğretim Üyesi Eren Vuran ile konuşuyoruz.
26/10/202252 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Amasra'daki maden faciası

Konuğumuz Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel ile Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi'nde gerçekleşen maden faciasını konuşacağız.
19/10/202248 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Avukat Berrin Demir ile söyleşi

Konuğumuz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) gönüllüsü Avukat Berrin Demir ile iş cinayetlerinin hukuki yönlerini, açılan ve takip edilen davaları konuşuyoruz.
12/10/202251 minutes 1 second
Episode Artwork

Bülent Tutluoğlu ile söyleşi

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu ile COVID-19'un sosyal etkilerini, güncel akıbetini ve tıbbi içerimlerini konuşuyoruz.
05/10/202252 minutes 46 seconds
Episode Artwork

İstanbul İtfaiyesi teşkilatı

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürü Erdinç Turan ile İstanbul İtfaiyesi teşkilatını konuşuyoruz.
28/09/202250 minutes 46 seconds
Episode Artwork

İsmail Derse ile söyleşi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse'yle İzmir'de yaşanan deprem, sel ve orman yangınları sırasında itfaiyenin çalışmalarını konuştuk. 
21/09/202251 minutes 5 seconds
Episode Artwork

2022 İnsani Gelişme Raporu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan 2022 İnsani Gelişme Raporu’nu UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık ile konuşacağız.
14/09/202250 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Afetlere ilişkin kavram ve tanımlarda karıştırılanlar

Afetlere ilişkin kavram ve tanımlarda karıştırılanları ve yanlış bilinenleri konuştuk.   
07/09/202249 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Prof. Dr. Murat Balamir’in anısına

17 Ağustos günü aramızdan ayrılan değerli hocamız Prof. Dr. Murat Balamir’i anmak amacıyla, 23 Aralık 2020 günü kendisiyle yaptığımız programın kaydını yayınlıyoruz.
31/08/202250 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Afetlerde kamuoyu iletişimi

Konuğumuz Sibel Asna ile afet öncesi, afet sırası ve sonrasında yürütülen kamuoyu iletişimi hakkındaki görüş ve önerilerini, afet bilincinin geliştirilmesi için yapılması gerekenleri konuşuyoruz.
24/08/202251 minutes 45 seconds
Episode Artwork

23. yılında 17 Ağustos 1999 Depremi

Program yapımcıları olarak yirmi üçüncü yılında 17 Ağustos 1999 Depremi üzerine konuşuyoruz.
17/08/202255 minutes 12 seconds
Episode Artwork

İnşaatlarda şantiye şeflerinin görevlendirilmesi ve İMO’nun 17 Ağustos etkinlikleri

Konuğumuz İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 2. Başkanı Nusret Suna ile inşaatlarda şantiye şeflerinin görevlendirilmesini ve İMO’nun 17 Ağustos anma etkinliklerini konuşuyoruz.
10/08/202250 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Erhan Karaesmen ile söyleşi

Konuğumuz Erhan Karaesmen ile ODTÜ ve hâlâ eğitmenliğe devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi yıllarını, öğrencileriyle ilişkilerini, deprem mühendisliği ve tarihi yapılarla ilgili görüşlerini, sanat ve müzik ile yakın ilişkisini konuşuyoruz.
03/08/202253 minutes
Episode Artwork

Faruk Karadoğan ile üniversite eğitimi üzerine

Konuğumuz Prof. Dr. Faruk Karadoğan ile Türkiye'de üniversitelerin araştırma ve eğitim açılarından genel durumunu konuşuyoruz.
27/07/202252 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Afet gönüllülüğü ve orman yangınlarına müdahale

Konuğumuz Buğra Çelik ile son orman yangınlarını, afet gönüllülerinin çalışmalarını, yangınlara müdahale konusundaki ihtiyaçları, eksiklikleri konuşuyoruz.
20/07/202252 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Üniversite eğitiminin durumu ve yetkin mühendislik

Prof. Dr. Uğur Ersoy ile üniversite eğitiminin halini, yetkin mühendisliği konuşuyoruz.
13/07/202249 minutes 16 seconds
Episode Artwork

Kıyı ve deniz mühendisliği üzerine

Prof. Dr. Ayşen Ergin ile kıyı ve deniz mühendisliğini konuşuyoruz.
06/07/202254 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Kıyı kanunu uygulamalarındaki değişiklikler

İnşaat mühendisi Dr. Işıkhan Güler ile 'Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişikliği ve kıyılarımızı tehdit eden uygulamaları konuşuyoruz.
29/06/202250 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Orman yangınlarının temel nedenleri ve önlemleri

Prof. Dr. Kadir Erdin ile orman yangınlarının temel nedenlerini ve önlemleri konuşuyoruz.
22/06/202252 minutes
Episode Artwork

Türkiye ve dünyada depremler, meteorolojik olaylar

 Prof. Dr. Okan Tüysüz ile Van Depreminden hareketle Türkiye'deki ve dünyadaki depremleri; Habertürk Meteoroloji Editörü Hüseyin Öztel ile meteorolojik olayları, su baskınlarını, seller ve bizi nasıl bir yaz beklediğini konuşuyoruz.
14/06/202250 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Levent Artüz ile Marmara ve Karadeniz üzerine

Hidrobiyolog Levent Artüz ile Marmara Denizi ve Karadeniz'in son durumunu, Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'nı konuşuyoruz.
08/06/202252 minutes 37 seconds
Episode Artwork

İstanbul özelinde İl Afet Risk Azaltma Planı

Prof. Dr. Ercan Yüksel ile ülke genelinde ve İstanbul özelinde İl Afet Risk Azaltma Planını (İRAP) konuşacağız.
01/06/202252 minutes 28 seconds
Episode Artwork

İzmir'de İl Afet Risk Azaltma Planları

Konuğumuz Prof. Dr. Hasan Sözbilir ile ülke genelinde ve İzmir özelinde İl Afet Risk Azaltma Planlarını (İRAP) konuşuyoruz.
25/05/202251 minutes 51 seconds
Episode Artwork

İl Afet Risk Azaltma Planı ve İş Cinayetleri Raporu

TMMOB Afet Sempozyumunda M. Nuray Aydınoğlu'nun sunumunu, İl Afet Risk Azaltma Planlarını ve Dört Aylık İş Cinayetleri Raporu'nu konuşuyoruz.
18/05/202249 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Fırtına, hortum ve tsunamiler

Konuğumuz ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı ve Deniz Mühendisliği Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ile fırtınaları, hortumları ve tsunamileri konuşuyoruz.
11/05/202250 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Boş konutlar, kira artışları ve inşaatların kalitesi

Konuğumuz Önder Algedik ile ülkedeki boş konutları, kira artışlarını, inşaatların kalitesini konuşuyoruz.
27/04/202251 minutes 22 seconds
Episode Artwork

TTB'nin “Pandeminin İkinci Yılı Değerlendirme Raporu”

Konuğumuz Prof. Dr. Mehmet Zencir ile TTB'nin “Pandeminin İkinci Yılı Değerlendirme Raporu”nu konuşuyoruz.
20/04/202252 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Açık Radyo sadece bir radyo mudur?

19. Dinleyici Destek Projesi vesilesiyle, Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum ve Gürhan Ertür olarak "Açık Radyo sadece bir radyo mudur?" sorusunun yanıtını arıyoruz.
13/04/202238 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Afetlerde gönüllü sağlık hizmetleri

Seyfullah Orhan ile afetlerde gönüllü sağlık hizmetlerini konuşuyoruz.
06/04/202250 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Hayata Destek Derneği'den Fatih Kıyman'la söyleşi

Ukrayna sınırında insani yardım çalışmalarını organize eden Hayata Destek Derneği çalışanı Fatih Kıyman ile konuşuyoruz.
30/03/202250 minutes 56 seconds
Episode Artwork

"Bozkurt: İklim Adaleti Üzerine Saha Notları"

Özge Doruk ile "Bozkurt: İklim Adaleti Üzerine Saha Notları" Raporunu konuşuyoruz.
23/03/202248 minutes 53 seconds
Episode Artwork

TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu YK üyesi Dr. M. İlhan'la söyleşi

Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Mübeccel İlhan ile yürüttükleri çalışmaları konuşuyoruz.
16/03/202253 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Türkiye Deprem Vakfı ve İstanbul deprem araştırması

Prof. Dr. Alper İlki ile Türkiye Deprem Vakfı'nın faaliyetlerini ve İstanbul'da 30 bin binada yapılan deprem araştırmasını konuşuyoruz.
09/03/202251 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Savaşın yol açacağı riskler

Savaşın yol açacağı riskleri, KMO'nın “Endüstriyel Yangın ve Patlamalar” raporunu, T. Afet Müdahale Planı’nın endüstriyel kuruluşlardaki uygulamalarını Serkan Küçük ile konuşuyoruz.
02/03/202251 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Muğla bölgesi yangınlara müdahale raporu

Buğra Çelik ile Akyaka Afet Gönüllülerinin, Muğla Bölgesinde gerçekleşen yangınlara müdahale çalışmalarıyla ilgili raporunu konuşacağız.
23/02/202252 minutes 30 seconds
Episode Artwork

İMO başkanı Nusret Suna ile inşaat mühendisliği üzerine söyleşi

 İnşaat mühendisliği alanındaki sorunları, 2016'dan bu yana İstanbul İMO başkanlığını yürütmüş olan Nusret Suna ile konuşuyoruz.
16/02/202250 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Türkiye Afet Müdahale Planı

Türkiye Afet Müdahale Planı'nı ve sahadaki uygulamalarda karşılaşılan sorunları Aziz Şasa ile konuşuyoruz.
09/02/202251 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Karın İstanbul'a etkileri

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile kardan etkilenen İstanbul'u, oto yolları, İstanbul Havalimanını konuşuyoruz.
02/02/202251 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Mahalle Afet Gönüllüleri

  Hüseyin Karadayı ile Mahalle Afet Gönüllüleri örgütlenmesi ve faaliyetlerini konuştuk.
26/01/202252 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Pandemiye dair resmi kararlar ve anlaşmazlıklar

Dr. Nuriye Ortaylı ile pandemi konusunda resmi kararlar, açıklamalar ve uygulamalardaki anlaşılmazlıkları konuşuyoruz.
19/01/202251 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Dikmen Vadisi ve Portakal Çiçeği projeleri ve kentsel dönüşüm

Murat Karayalçın ile Dikmen Vadisi ve Portakal Çiçeği kentsel yenileme projelerinden hareketle bugünkü kentsel dönüşüm uygulamalarını değerlendiriyoruz. 
12/01/202250 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 2022 planlaması

2022 yılında Altın Saatler programlarında hangi konulara ağırlık vereceğimizi konuşuyoruz.
05/01/202251 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Afetler ve önlemler: 2021 değerlendirmesi

Afetler ve önlemler açısından 2021 yılını değerlendiriyoruz. 
29/12/202155 minutes
Episode Artwork

Polyak Maden Sahasındaki kaza ve madenlerin durumu

"Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ayhan Yüksel ile Kınık'taki Polyak Maden Sahasındaki kazayı ve madenlerdeki durumu konuşacağız." 
22/12/202154 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Sağlık çalışanlarının G(ö)revi ve pandemide son durum

Dr. Nuriye Ortaylı ile sağlık çalışanlarının G(ö)revi ve pandemide son durumu konuşuyoruz.
15/12/202156 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Diri faylar üzerindeki 22 ilimiz

Konuğumuz Prof. Dr. Okan Tüysüz ile Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından 2021 yılı içinde yayınlanan diri faylar üzerine oturan 22 ilimize ilişkin raporları konuşuyoruz. 
08/12/202151 minutes 55 seconds
Episode Artwork

İzmir'de deprem sonrası konut yapımı

İş cinayetleri raporları ve İzmir'de deprem sonrası konut yapımı üzerine konuşuyoruz.
01/12/202152 minutes 37 seconds
Episode Artwork

İklim değişikliği ile mücadeleye ayrılan kamu kaynakları

Prof. Dr. Nurhan Yentürk ve Yağız Abanus ile Çevre koruma ve iklim değişikliği ile mücadeleye ayrılan kamu kaynaklarına ilişkin raporu konuşuyoruz.
24/11/202154 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Riskli binaların yenilenmesinde finansman modelleri

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Prof. Dr. Haluk Levent ile Türkiye'deki riskli binaların yenilenmesine ilişkin finansman modelini konuşuyoruz.
17/11/202155 minutes 19 seconds
Episode Artwork

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bina güçlendirme projeleri

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Onur Eryüce ile orta ve hafif hasarlı binaların güçlendirilmesine ilişkin çalışmaları ve İzmir'deki İBB projelerini konuşuyoruz. 
10/11/202153 minutes 37 seconds
Episode Artwork

İstanbul’daki kamu binalarını güçlendirme çalışmaları

İPKB Direktörü Gökhan Elgin ile, İSMEP Projesi kapsamında, İstanbul’daki okullar dahil kamu binalarındaki yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarını konuştuk.
03/11/202153 minutes 3 seconds
Episode Artwork

İzmir Depreminin birinci yıldönümünde Eylem Ulutaş Ayatar'la söyleşi

İMO İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar ile İzmir Depreminin birinci yıldönümü nedeniyle düzenlenen sempozyumu ve yürütülmekte olan çalışmaları konuştuk.
27/10/202151 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun 50. Akademik Yılı-4

Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu’nun 50. Akademik Yılı vesilesiyle, 50 Yılda dünyada ve Türkiye’de deprem mühendisliğinin nereden nereye geldiğini ele aldığımız program serimizi dördüncü bölümle sonlandırıyoruz.
20/10/202157 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun 50. Akademik Yılı-3

Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu’nun 50. akademik yılı vesilesiyle, 50 Yılda dünyada ve Türkiye’de deprem mühendisliğinin nereden nereye geldiğini konuşmaya üçüncü bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
13/10/202153 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun 50. Akademik Yılı-2

Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu’nun 50. akademik yılı vesilesiyle, 50 Yılda dünyada ve Türkiye’de deprem mühendisliğinin nereden nereye geldiğini konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
06/10/202150 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Mehmet Nuray Aydınoğlu'nun 50. Akademik Yılı-1

Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu’nun 50. akademik yılı vesilesiyle, 50 Yılda dünyada ve Türkiye’de deprem mühendisliğinin nereden nereye geldiğini konuşuyoruz.
30/09/202150 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Son MAREM araştırması

Hidrobiyolog Levent Artüz ile Marmara Denizi'nde yapılan son MAREM araştırmasının bulgularını konuşuyoruz.
23/09/202153 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Afetler ile iklim değişikliği

Dr. Elvan Cantekin ile afetlerle iklim değişikliği arasındaki ilişkiyi ve afet yönetiminde ortaya çıkan sorunları konuşuyoruz.
16/09/202151 minutes 11 seconds
Episode Artwork

"Deprem ve Türkiye" kitabı

Prof. Dr. Okan Tüysüz ile yeni yayınlanan kitabı Deprem ve Türkiye'yi konuşuyoruz.
09/09/202151 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Türkiye'de inşaat yapım süreci

İnşaat Yüksek Mühendisi Habip Canbilen ile Türkiye'de inşaat yapım sürecini, müteahhitlik uygulamalarını tartışıyoruz.
02/09/202152 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Haiti'de deprem

Haiti'de deprem, yapı kalitesi, uluslararası yardım kuruluşlarının faaliyetleri ve İstanbul'da deprem riskinin azaltılmasına ilişkin çalışmalar
26/08/202154 minutes 37 seconds
Episode Artwork

17 Ağustos'un 22. yıldönümü

17 Ağustos'un 22. yıldönümünü, Haiti Depremini, ülkemizdeki selleri ve yangınları, afete müdahalede koordinasyon sorunlarını konuştuk ve yıllardır apaçık belli olan afet risklerinin önlenmesi için neden çaba gösterilmediğini sorduk.
19/08/202158 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesi

İktisatçı ve Kamu Harcamalarını İzleme Platformu (KAHİP-kahip.org) Sözcüsü Prof. Dr. Nurhan Yentürk ile Orman Genel Müdürlüğü’nün bütçesini, gelir kaynaklarını, orman yangınları için ayırdığı payı konuştuk.
12/08/202154 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Pandemide hangi evredeyiz?

Dr. Nuriye Ortaylı ile; pandemide hangi evredeyiz, varyantlar, okulların açılmasına ilişkin önlemler, aşılar, aşılanma konusunda tereddütler.
05/08/202152 minutes 10 seconds
Episode Artwork

TBMM Deprem Komisyonu'nun raporu

TBMM Deprem Komisyonu'nun raporu, Türkiye'de ve dünyada seller, kum fırtınaları, orman yangınları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin haziran ayı Raporu...
29/07/202152 minutes 6 seconds
Episode Artwork

"İstanbul Yenileniyor" projesi

*İstanbul Yenileniyor" projesini KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile konuştuk.
26/07/202151 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Kentsel dönüşümde karşılaşılan hukuki sorunlar

İdare Hukuku uzmanı Av. Mert Er Karagülle ile kentsel dönüşümde karşılaşılan hukuki sorunları konuştuk.
16/07/202152 minutes 39 seconds
Episode Artwork

"İstanbul Yenileniyor"

M. Nuray Aydınoğlu ile "Deprem ve Binalarımız" makalesini (5. Program) ve İBB’nin başlattığı “İstanbul Yenileniyor" projesini konuştuk.
08/07/202150 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Miami ve Sarıyer'da çöken binalar

Miami ve Sarıyer Bahçeköy'de çöken binaları ve M. Nuray Aydınoğlu ile "Deprem ve Binalarımız" makalesi üzerine (4. program) konuştuk.
01/07/202151 minutes 6 seconds
Episode Artwork

"Deprem ve Binalarımız"

Prof. Dr. Ali Pınar ile Kartal-Sultanbeyli İlçeleri arasındaki AYDOST ORMANI’nda gerçekleşen 4.2 büyüklüğündeki depremin bilinmeyenlerini ve Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu ile “Deprem ve Binalarımız" makalesini konuştuk.
24/06/202151 minutes 34 seconds
Episode Artwork

"Deprem ve Binalarımız"

Mehmet Nuray Aydınoğlu ile "Deprem ve Binalarımız" makalesi üzerine 2. programımızı gerçekleştirdik.
17/06/202153 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Marmara Denizi ve Kanal İstanbul

Prof. Dr. Derin Orhon ile Marmara Denizi'nin durumunu ve Kanal İstanbul'u konuştuk.
10/06/202154 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Binalar nasıl hasar görür, neden yıkılır?

Mehmet Nuray Aydınoğlu ile binalarımızın nasıl hasar gördüğünü ve neden yıkıldığını konuştuk.
03/06/202156 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Destek özel programı

Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi için özel program.
27/05/202134 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 19 Mayıs 2021

Prof. Dr. Seval Sözen ile 'Depremde Atık Yönetimi' makalesini konuştuk.
20/05/202151 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 12 Mayıs 2021

Prof. Dr. Nuray Karancı ile Deprem Psikolojisi üzerine konuştuk.
13/05/202152 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 5 Mayıs 2021

Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy ile kentsel dönüşüm ve şehir planlama üzerine...
06/05/202152 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 28 Nisan 2021

Halk Sağlığı uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı ile pandemi konusunda alınan son kısıtlama kararlarını değerlendirdik.
29/04/202154 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 21 Nisan 2021

Prof. Dr. Okan Tüysüz ile Türkiye ve dünyadaki son depremleri konuştuk. Ayrıca salgınların afet kabul edilmesini ve Avcılar Kentsel Dönüşüm Modeli'nin değerlendirmesini ele aldık.
22/04/202151 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 14 Nisan 2021

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ile Avcılar İlçesi'nde uygulanan kentsel dönüşüm modelini konuştuk.
15/04/20211 hour 1 second
Episode Artwork

Altın Saatler: 7 Nisan 2021

Konuklarımız Türkiye Prefabrik Birliği yöneticileri Günkut Barka ve Hakan Ataköy ile prefabrik yapıları konuştuk.
08/04/202154 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 31 Mart 2021

DASK Genel Sekreteri Serpil Öztürk'e sorduk: Zorunlu Deprem Sigortası nedir, ne değildir? DASK, Marmara depremine nasıl hazırlanıyor? Silivri, Elazığ, İzmir depremlerinden DASK ne yaptı?
01/04/202153 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 24 Mart 2021

İkinci kez Covid'e yakalanan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu ile yaşadıklarını, nedenlerini, kendi örneğinden çıkarılması gereken dersleri konuştuk.
25/03/202153 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 17 Mart 2021

5 Mart Cuma günü İstanbul Kent Konseyi’nin Youtube kanalında gerçekleştirdiğimiz “İstanbul’da Deprem Risklerinin Azaltılmasında Seçenekler” Panelinin ikinci ve son bölümüdür.
18/03/202154 minutes 25 seconds
Episode Artwork

"İstanbul’da Deprem Risklerinin Azaltılmasında Seçenekler" paneli

5 Mart Cuma günü, İstanbul Kent Konseyi’nin Youtube kanalında “İstanbul’da Deprem Risklerinin Azaltılmasında Seçenekler” Panelini gerçekleştirdik. İki saat süren bu panelin ilk bölümüdür.
11/03/202152 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 3 Mart 2021

04/03/202154 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Prof. Dr. Üstün Ergüder’e destek kampanyaları

Prof. Dr. Üstün Ergüder’e destek kampanyalarını, TBMM Deprem Komisyonu çalışmalarını, 1-7 Mart Deprem Haftasını konuştuk.
25/02/202152 minutes 52 seconds
Episode Artwork

İnşaat sektöründeki sorunlar

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna ile pandemi döneminde inşaat sektöründeki sorunları ve İstanbul'daki afet riskinin azaltılmasına ilişkin çalışmaları konuştuk.
18/02/202154 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Deprem sonrası İzmir

Konak Belediyesi eski başkanı Muzaffer Tunçağ ile deprem sonrası İzmir’i, su baskınlarını ve kentin altyapıya ilişkin sorunlarını konuştuk.
11/02/202154 minutes 19 seconds
Episode Artwork

İstanbul'un deprem riski hangi yaklaşımla azaltılabilir?

Şehir ve Bölge Planlama uzmanı Faruk Göksu ile İstanbul’un deprem riskinin hangi yaklaşımla azaltılabileceğini konuştuk.
04/02/202157 minutes 23 seconds
Episode Artwork

İstanbul, yapısal hasar riski ile nasıl başa çıkabilir?

Prof. Dr. Alper İlki ile İstanbul'un yapısal hasar riski ile nasıl başa çıkılabileceğini konuştuk.
28/01/202149 minutes 15 seconds
Episode Artwork

İstanbul'un su sorunu

İstanbul'un su sorununu, nedenlerini Prof. Dr. Derin Orhon ile konuştuk.
21/01/202152 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 13 Ocak 2021

Travmatik etkenler ve şiddetin ruh sağlığına etkisi, cinsellik ve cinsel kimlik sorunları konusunda uzman psikiyatr Prof. Dr. Şahika Yüksel ile pandemi döneminin sorunlarını konuştuk.
14/01/202150 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 6 Ocak 2021

Prof. Dr. Önder Ergönül ile aşılar, mutasyon, ilaçlar, sürdürülen yanlışlar üzerine konuştuk
08/01/202150 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 30 Aralık 2020

04/01/202153 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 23 Aralık 2020

Prof. Dr. Murat Balamir ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yazdığı mektubun içeriğini konuştuk.
24/12/202051 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 16 Aralık 2020

Prof. Dr. Elif Dağlı ile gerçekleştirdiğimiz 2. programda çocuklar, okulların açılması,  sağlıkçıların durumu ve aşılarla ilgili son gelişmeleri konuştuk
17/12/202053 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 9 Aralık 2020

Prof. Dr. Elif Dağlı ile sağlıkçıların, çocukların, hastaların durumunu, gerçek ölüm sayılarını, artı ölüm çalışmasını, pandeminin alerji ve obezite üzerindeki etkilerini konuştuk.
10/12/202051 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 2 Aralık 2020

Üniversitelerden İzmir Hasar Raporları, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti’nden iletişime ilişkin bilgiler.
03/12/202049 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 25 Kasım 2020

Muzaffer Tunçağ  (Yüksek İnşaat Mühendisi, eski İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı, eski İzmir Konak Belediyesi Başkanı) ile İzmir’deki son durumu ve önceki yıllarda gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm uygulamalarını konuştuk.
26/11/202054 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 18 Kasım 2020

Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ile Samos Depremi sonrası oluşan tsunamiyi konuştuk.
19/11/202051 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 11 Kasım 2020

İnşaat Mühendisleri Muzaffer Tunçağ ve Şeref Polat ile depremin İzmir’e etkileri konusunda yanlış bilinenleri konuştuk.
12/11/202053 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 4 Kasım 2020

05/11/202053 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 28 Ekim 2020

29/10/202053 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 21 Ekim 2020

Prof. Dr. Önder Ergönül'e Covid-19'un bilinmeyenlerini sorduk.
22/10/202056 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 14 Ekim 2020

Prof. Dr. Doğanay Tolunay ile Kanal İstanbul’un ekolojik etkileri üzerine söyleşi.
15/10/202053 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 7 Ekim 2020

10 Ekim 1999, Altın Saatler'in başladığı gün. Program yapımcıları olarak gelecek programlarımızda neler yapmamız gerektiğini konuştuk.
08/10/202052 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 30 Eylül 2020

Prof. Dr. Erdoğan Yüzer ile Kanal İstanbul'un Projesinin yeraltı sularına etkisini konuştuk.
01/10/202050 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 23 Eylül 2020

Prof. Dr. Okan Tüysüz ile Niğde depremini, Burcu Meltem Arık ile pandemi döneminde eğitim sorunlarını konuştuk.
24/09/202057 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 16 Eylül 2020

Prof. Dr. İlhan Avcı ile “Kanal İstanbul – Entegre Kıyı ve Deniz Yapıları” raporunu konuştuk.
17/09/202051 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 9 Eylül 2020

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Serkan Küçük ile Beyrut patlamasından hareketle Türkiye'de kimyasalların, patlayıcı ve yanıcı maddelerin depolanmasını, ilgili yönetmelikleri, uygulamaların denetimini, sorunları ve riskleri konuştuk.
10/09/202052 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 2 Eylül 2020

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile Giresun ve Karadeniz'deki sellerin nedenlerini konuştuk.
02/09/202053 minutes 1 second
Episode Artwork

Altın Saatler: 26 Ağustos 2020

Programda Mimar, Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy ile Kanal İstanbul ve Yenişehir Projesi’ni, Şehir Planlaması açısından irdeledik.
26/08/202056 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 19 Ağustos 2020

"İstanbul’da 790 bin binanın deprem riski açısından incelenmesiyle ilgili pilot çalışmayı Prof. Dr. M. Nuray Aydınoğlu anlatıyor."
19/08/202055 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 12 Ağustos 2020

Program konuğu Prof. Dr. Haluk Gerçek ile KANAL İSTANBUL trafik ve ulaşım açısından değerlendirildi. 
12/08/202053 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 5 Ağustos 2020

"Prof. Dr. A. Cemal Saydam ile "Kanal İstanbul Deniz Bilimleri Açısından Neden Olmaz?" raporunu konuştuk."
05/08/202050 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 29 Temmuz 2020

Türkiye İnsan Hakları Kentleri Projesi ortak göstergeleri bu çalışmanın koordinatörü Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen ile konuşuldu.
29/07/202053 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 22 Temmuz 2020

Bu hafta, "Kanal İstanbul - Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme" kitabının "İstanbul Boğazı ve Kanal İstanbul'un Gemi Geçişleri Açısından Değerlendirilmesi" bölümünü, Emekli Baş Kılavuz Kaptan Saim Oğuzülgen ile konuştuk.
22/07/202053 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 15 Temmuz 2020

Programda Prof. Dr. Derin Orhon ile "Kanal İstanbul - Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme" kitabının  "Kanalın İstanbul ve Çevresine Ölümcül Etkileri” bölümü konuşuldu.
15/07/202051 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler. 8 Temmuz 2020

08/07/202054 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 1 Temmuz 2020

01/07/202053 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 24 Haziran 2020

24/06/202046 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 17 Haziran 2020

17/06/202049 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 10 Haziran 2020

10/06/202051 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 3 Haziran 2020

03/06/202053 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 27 Mayıs 2020

27/05/202052 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 20 Mayıs 2020

20/05/202052 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 13 Mayıs 2020

13/05/202053 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 6 Mayıs 2020

07/05/202054 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 29 Nisan 2020

30/04/202057 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 22 Nisan 2020

23/04/202057 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 15 Nisan 2020

16/04/202056 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 8 Nisan 2020

09/04/202055 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 25 Mart 2020

24/03/202057 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 18 Mart 2020

17/03/202055 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 11 Mart 2020

10/03/202058 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 4 Mart 2020

03/03/202057 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 26 Şubat 2020

26/02/202057 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 19 Şubat 2020

18/02/202057 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 12 Şubat 2020

11/02/202058 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 5 Şubat 2020

04/02/202056 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 29 Ocak 2020

28/01/202057 minutes 1 second
Episode Artwork

Altın Saatler: 22 Ocak 2020

21/01/202055 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 15 Ocak 2020

14/01/202058 minutes 1 second
Episode Artwork

Altın Saatler: 8 Ocak 2020

07/01/202058 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 1 Ocak 2020

31/12/201955 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 25 Aralık 2019

24/12/201957 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 18 Aralık 2019

17/12/201959 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 11 Aralık 2019

10/12/201958 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 4 Aralık 2019

03/12/201958 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 27 Kasım 2019

26/11/201957 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 20 Kasım 2019

19/11/201955 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 13 Kasım 2019

12/11/201956 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 6 Kasım 2019

05/11/201958 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 30 Ekim 3029

29/10/201956 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 23 Ekim 2019

22/10/201958 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 16 Ekim 2019

15/10/201958 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 9 Ekim 2019

08/10/201958 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 2 Ekim 2019

01/10/201957 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 25 Eylül 2019

24/09/201959 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 18 Eylül 2019

17/09/201958 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 11 Eylül 2019

10/09/201956 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 4 Eylül 2019

03/09/201957 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 28 Ağustos 2019

27/08/201956 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 21 Ağustos 2019

20/08/201959 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 14 Ağustos 2019

13/08/201956 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 7 Ağustos 2019

06/08/201958 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 31 Temmuz 2019

30/07/201956 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 24 Temmuz 2019

23/07/201953 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 17 Temmuz 2019

16/07/201957 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 10 Temmuz 2019

09/07/201958 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 3 Temmuz 2019

02/07/201958 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 26 Haziran 2019

25/06/201958 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 19 Haziran 2019

18/06/201957 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 12 Haziran 2019

11/06/201958 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 5 Haziran 2019

04/06/201955 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 29 Mayıs 2019

28/05/201958 minutes 27 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 22 Mayıs 2019

21/05/201959 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 15 Mayıs 2019

14/05/201957 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 8 Mayıs 2019

07/05/201959 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 1 Mayıs 2019

30/04/201959 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 24 Nisan 2019

23/04/201958 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 17 Nisan 2019

16/04/201958 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 3 Nisan 2019

02/04/201957 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 27 Mart 2019

26/03/201955 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 20 Mart 2019

19/03/201958 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 13 Mart 2019

12/03/201957 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 6 Mart 2019

05/03/201958 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 27 Şubat 2019

26/02/201956 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 20 Şubat 2019

19/02/201955 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 13 Şubat 2019

12/02/201957 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 6 Şubat 2019

05/02/201957 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 30 Ocak 2019

29/01/20191 hour 30 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 16 Ocak 2019

15/01/201956 minutes 16 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 9 Ocak 2019

7 Kasım 2018 tarihli programın tekrar yayını.
08/01/201957 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 2 Ocak 2019

01/01/201956 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 26 Aralık 2018

25/12/201858 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 19 Aralık 2018

18/12/20181 hour 1 minute 3 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 12 Aralık 2018

11/12/201857 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 5 Aralık 2018

04/12/201858 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 28 Kasım 2018

27/11/201857 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 21 Kasım 2018

20/11/201858 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 14 Kasım 2018

13/11/201857 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 7 Kasım 2018

07/11/201857 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 31 Ekim 2018

30/10/20181 minute 1 second
Episode Artwork

Altın Saatler: 24 Ekim 2018

23/10/201859 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 17 Ekim 2018

16/10/201858 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 10 Ekim 2018

09/10/20181 hour 21 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 3 Ekim 2018

03/10/201858 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 26 Eylül 2018

25/09/201856 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 19 Eylül 2018

18/09/201858 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 12 Eylül 2018

11/09/20181 second
Episode Artwork

Altın Saatler: 5 Eylül 2018

05/09/201858 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 29 Ağustos 2018

28/08/201855 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 22 Ağustos 2018

22/08/201858 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 15 Ağustos 2018

15/08/201856 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 8 Ağustos 2018

08/08/201856 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 1 Ağustos 2018

31/07/201854 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 25 Temmuz 2018

24/07/201857 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 18 Temmuz 2018

18/07/201856 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 11 Temmuz 2018

10/07/201859 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 4 Temmuz 2018

04/07/201855 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 4 Temmuz 2018

03/07/201856 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 27 Haziran 2018

26/06/201859 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 20 Haziran 2018

20/06/201858 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 13 Haziran 2018

12/06/201857 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 6 Haziran 2018

05/06/201854 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Sevcan Çamlıdağ (Oy ve Ötesi): 6 Haziran 2018

05/06/201823 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 30 Mayıs 2018

29/05/201855 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 23 Mayıs 2018

22/05/201855 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 16 Mayıs 2018

15/05/201853 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 9 Mayıs 2018

08/05/201856 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 2 Mayıs 2018

01/05/201858 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 25 Nisan 2018

24/04/201857 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 18 Nisan 2018

17/04/201855 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 11 Nisan 2018

10/04/201856 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 4 Nisan 2018

03/04/201857 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 21 Mart 2018

20/03/201858 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 14 Mart 2018

13/03/201858 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 7 Mart 2018

06/03/201857 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 28 Şubat 2018

27/02/201858 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 21 Şubat 2018

13 Aralık 2017 tarihli programın tekrar yayını.
20/02/201858 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 14 Şubat 2018

13/02/201857 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 7 Şubat 2018

07/02/201856 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 31 Ocak 2018

30/01/201857 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 31 Ocak 2018

30/01/201857 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 24 Ocak 2018

23/01/201856 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 23 Ocak 2019

10 Ekim 2018 tarihli programın tekrar yayını.
22/01/20181 hour 21 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 17 Ocak 2018

16/01/201856 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 10 Ocak 2018

09/01/201858 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 3 Ocak 2018

02/01/201857 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 27 Aralık 2017

26/12/201757 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 20 Aralık 2017

18 Ekim 2017 tarihli programın tekrar yayını.
19/12/201756 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 13 Aralık 2017

12/12/201758 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 6 Aralık 2017

05/12/201757 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 29 Kasım 2017

28/11/201756 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 22 Kasım 2017

21/11/201755 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 15 Kasım 2017

14/11/201757 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 8 Kasım 2017

07/11/201758 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 1 Kasım 2017

31/10/201757 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 25 Ekim 2017

24/10/201757 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 18 Ekim 2017

17/10/201756 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 11 Ekim 2017

11/10/201755 minutes 14 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 4 Ekim 2017

03/10/20170
Episode Artwork

Altın Saatler: 27 Eylül 2017

26/09/201757 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 20 Eylül 2017

19/09/201757 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 13 Eylül 2017

12/09/20171 hour 4 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 6 Eylül 2017

05/09/201757 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 30 Ağustos 2017

29/08/201757 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 23 Ağustos 2017

22/08/201759 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 16 Ağustos 2017

15/08/201757 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 9 Ağustos 2017

08/08/20171 hour 2 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 2 Ağustos 2017

01/08/201757 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 26 Temmuz 2017

25/07/201757 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 19 Temmuz 2017

18/07/201757 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 12 Temmuz 2017

11/07/201758 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 5 Temmuz 2017

04/07/201755 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 28 Haziran 2017

27/06/201758 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 21 Haziran 2017

20/06/201759 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 14 Haziran 2017

14/06/201755 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 7 Haziran 2017

07/06/201757 minutes 1 second
Episode Artwork

Altın Saatler: 31 Mayıs 2017

31/05/201757 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 24 Mayıs 2017

24/05/201758 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 17 Mayıs 2017

16/05/201757 minutes
Episode Artwork

Altın Saatler: 10 Mayıs 2017

09/05/201756 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 3 Mayıs 2017

02/05/201756 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 26 Nisan 2017

25/04/201756 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 19 Nisan 2017

18/04/201758 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 12 Nisan 2017

11/04/201758 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 5 Nisan 2017

04/04/201757 minutes 9 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 22 Mart 2017

21/03/201756 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 15 Mart 2017

14/03/201759 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 8 Mart 2017

07/03/201759 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 1 Mart 2017

28/02/201754 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 22 Şubat 2017

21/02/201756 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 15 Şubat 2017

14/02/201757 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 8 Şubat 2017

07/02/201756 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 1 Şubat 2017

31/01/201756 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 25 Ocak 2017

24/01/201757 minutes 42 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 18 Ocak 2017

17/01/201758 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 11 Ocak 2017

10/01/201752 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 4 Ocak 2017

03/01/201729 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 28 Aralık 2016

27/12/201657 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 21 Aralık 2016

20/12/201658 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 14 Aralık 2016

13/12/201657 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 7 Aralık 2016

06/12/201655 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 30 Kasım 2016

29/11/201655 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 23 Kasım 2016

22/11/201656 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 16 Kasım 2016

15/11/201658 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 9 Kasım 2016

08/11/201656 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 2 Kasım 2016

01/11/201656 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 26 ekim 2016

25/10/201657 minutes 27 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 19 Ekim 2016

18/10/201653 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 12 Ekim 2016

11/10/201658 minutes 10 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 5 Ekim 2016

14 Eylül 2016 tarihli programın tekrar yayını.
04/10/201657 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 28 Eylül 2016

27/09/201658 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 21 Eylül 2016

20/09/201657 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 14 Eylül 2016

13/09/201657 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 7 Eylül 2016

06/09/201656 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 24 Ağustos 2016

23/08/201658 minutes 12 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 17 Ağustos 2016

16/08/201656 minutes 45 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 10 Ağustos 2016

09/08/201658 minutes 1 second
Episode Artwork

Altın Saatler: 3 Ağustos 2016

02/08/201656 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 27 Temmuz 2016

26/07/201657 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 20 Temmuz 2016

19/07/201655 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 13 Temmuz 2016

12/07/201658 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 6 Temmuz 2016

05/07/201655 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 29 Haziran 2016

28/06/201656 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 22 Haziran 2016

21/06/201657 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 15 Haziran 2016

14/06/201656 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 8 Haziran 2016

2 Mart 2016 tarihli programın tekrar yayını.
08/06/201659 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 1 Haziran 2016

31/05/201655 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 25 Mayıs 2016

24/05/201654 minutes 8 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 18 Mayıs 2016

17/05/201656 minutes 50 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 4 Mayıs 2016

03/05/201657 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 27 Nisan 2016

26/04/20161 hour 3 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 20 Nisan 2016

20/04/201658 minutes 16 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 13 Nisan 2016

13/04/201656 minutes 47 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 6 Nisan 2016

06/04/201653 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 30 Mart 2016

29/03/201654 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 16 Mart 2016

27 Ocak 2016 tarihli programın tekrar yayını
16/03/201627 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 9 Mart 2016

09/03/201658 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 24 Şubat 2016

23/02/201656 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 17 Şubat 2016

17/02/201658 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 17 Şubat 2016

16/02/201658 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 10 Şubat 2016

29 Mayıs 2015 tarihli programın tekrar yayını.
10/02/201657 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 2 Mart 2016

02/02/201659 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 3 Şubat 2016

02/02/201658 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 27 Ocak 2016

26/01/201657 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler: 20 Ocak 2016

21/01/201656 minutes 27 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 13 Ocak 2016

Altın Saatler 13 Ocak 2016
14/01/201657 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 13 Ocak 2016

Altın Saatler 13 Ocak 2016 14 Ekim 2015 tarihli programın tekrar yayını.
13/01/201629 minutes 51 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 6 Ocak 2016

Altın Saatler 6 Ocak 2016
11/01/201633 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 30 Aralık 2015

Altın Saatler 30 Aralık 2015
03/01/201626 minutes 16 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 23 Aralık 2015

Altın Saatler 23 Aralık 2015
25/12/201531 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 16 Aralık 2015

Altın Saatler 16 Aralık 2015
21/12/201531 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 9 Aralık 2015

Altın Saatler 9 Aralık 2015
11/12/201531 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 2 Aralık 2015

Altın Saatler 2 Aralık 2015
07/12/201531 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 25 Kasım 2015

Altın Saatler 25 Kasım 2015
30/11/201529 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 18 Kasım 2015

Altın Saatler 18 Kasım 2015
21/11/201531 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 11 Kasım 2015

Altın Saatler 11 Kasım 2015
12/11/201531 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 4 Kasım 2015

Altın Saatler 4 Kasım 2015
12/11/201532 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 28 Ekim 2015

Altın Saatler 28 Ekim 2015
12/11/201532 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 21 Ekim 2015

Altın Saatler 21 Ekim 2015 Altın Saatler 9 Eylül 2015 trihli programın tekararı.
12/11/201531 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 14 Ekim 2015

Altın Saatler 14 Ekim 2015
15/10/201532 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 7 Ekim 2015

Altın Saatler 7 Ekim 2015
07/10/201532 minutes 35 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 30 Eylül 2015

Altın Saatler 30 Eylül 2015
02/10/201532 minutes 16 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 23 Eylül 2015

Altın Saatler 23 Eylül 2015
28/09/201532 minutes 15 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 16 Eylül 2015

Altın Saatler 16 Eylül 2015
27/09/201532 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 9 Eylül 2015

Altın Saatler 9 Eylül 2015
13/09/201529 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 2 Eylül 2015

Altın Saatler 2 Eylül 2015
03/09/201529 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 26 Ağustos 2015

Altın Saatler 26 Ağustos 2015
27/08/201530 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 19 Ağustos 2015

Altın Saatler 19 Ağustos 2015
20/08/201529 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 12 Ağustos 2015

Altın Saatler 12 Ağustos 2015
18/08/201526 minutes 41 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 5 Ağustos 2015

Altın Saatler 5 Ağustos 2015
06/08/201531 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 29 Temmuz 2015

Altın Saatler 29 Temmuz 2015
30/07/201530 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 22 Temmuz 2015

Altın Saatler 22 Temmuz 2015
23/07/201531 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 15 Temmuz 2015

Altın Saatler 15 Temmuz 2015
16/07/201529 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 8 Temmuz 2015

Altın Saatler 8 Temmuz 2015
09/07/201530 minutes 29 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 1 Temmuz 2015

Altın Saatler 1 Temmuz 2015
02/07/201531 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 24 Haziran 2015

Altın Saatler 24 Haziran 2015
25/06/201530 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 17 Haziran 2015

Altın Saatler 17 Haziran 2015
23/06/201530 minutes 24 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 10 Haziran 2015

Altın Saatler 10 Haziran 2015
11/06/201529 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 3 Haziran 2015

Altın Saatler 3 Haziran 2015
04/06/201528 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 27 Mayıs 2015

Altın Saatler 27 Mayıs 2015
28/05/201529 minutes 48 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 20 Mayıs 2015

Altın Saatler 20 Mayıs 2015
21/05/201528 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 13 Mayıs 2015

Altın Saatler 13 Mayıs 2015
14/05/201530 minutes 36 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 6 Mayıs 2015

Altın Saatler 6 Mayıs 2015
06/05/201530 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 29 Nisan 2015

Altın Saatler 29 Nisan 2015
30/04/201530 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 22 Nisan 2015

Altın Saatler 22 Nisan 2015
27/04/201528 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 15 Nisan 2015

Altın Saatler 15 Nisan 2015
16/04/201528 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 8 Nisan 2015

Altın Saatler 8 Nisan 2015
08/04/201529 minutes 30 seconds
Episode Artwork

Altın Saatler 1 Nisan 2015

Altın Saatler 1 Nisan 2015
02/04/201528 minutes 57 seconds
Episode Artwork

Altın_Saatler 25 Mart 2015

Altın Saatler 25 Mart 2015
27/03/201530 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Altın_Saatler 11 Mart 2015

Altın_Saatler 11 Mart 2015
12/03/201529 minutes 33 seconds
Episode Artwork

Altın_Saatler 4 Mart 2015

Altın_Saatler 4 Mart 2015
12/03/201530 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Altın_Saatler 25 Şubat 2015

Altın_Saatler 25 Şubat 2015
05/03/201529 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Altın_Saatler 18 Şubat 2015

Altın_Saatler 18 Şubat 2015
05/03/201531 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Altın_Saatler 11 Şubat 2015

Altın_Saatler 11 Şubat 2015 5 Kasım 2014 tarihli programın tekrar yayını.
05/03/201531 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 4 Şubat 2015

Altin_Saatler 4 Şubat 2015
05/02/201531 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 28 Ocak 2015

Altin_Saatler 28 Ocak 2015
02/02/201525 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 21 Ocak 2015

Altin_Saatler 21 Ocak 2015
26/01/201531 minutes 32 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 14 Ocak 2015

Altin_Saatler 14 Ocak 2015
15/01/201531 minutes 46 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 7 Ocak 2015

Altin_Saatler 7 Ocak 2015
08/01/201525 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 31 Aralık 2014

Altin_Saatler 31 Aralık 2014
08/01/201533 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 24 Aralık 2014

Altin_Saatler 24 Aralık 2014
26/12/201431 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 17 Aralık 2014

Altin_Saatler 17 Aralık 2014
18/12/201432 minutes 43 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 10 Aralık 2014

Altin_Saatler 10 Aralık 2014
11/12/201431 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 3 Aralık 2014

Altin_Saatler 3 Aralık 2014
04/12/201431 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 26 Kasım 2014

Altin_Saatler 26 Kasım 2014
27/11/201430 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 19 Kasım 2014

Altin_Saatler 19 Kasım 2014
20/11/201430 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 12 Kasım 2014

Altin_Saatler 12 Kasım 2014
13/11/201430 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 5 Kasım 2014

Altin_Saatler 5 Kasım 2014
07/11/201427 minutes 18 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 29 Ekim 2014

Altin_Saatler 29 Ekim 2014
30/10/201428 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 22 Ekim 2014

Altin_Saatler 22 Ekim 2014
23/10/201431 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 8 Ekim 2014

Altin_Saatler 8 Ekim 2014 17 Eylül 2014 tarihli programın tekrarı.
09/10/201431 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 1 Ekim 2014

Altin_Saatler 1 Ekim 2014
02/10/201433 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 24 Eylül 2014

Altin_Saatler 24 Eylül 2014
25/09/201431 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 17 Eylül 2014

Altin_Saatler 17 Eylül 2014
24/09/201427 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 10 Eylül 2014

Altin_Saatler 10 Eylül 2014
21/09/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 27 Ağustos 2014

Altin_Saatler 27 Ağustos 2014
28/08/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 20 Ağustos 2014

Altin_Saatler 20 Ağustos 2014
25/08/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 13 Ağustos 2014

Altin_Saatler 13 Ağustos 2014
14/08/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 6 Ağustos 2014

Altin_Saatler 6 Ağustos 2014
08/08/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 30 Temmuz 2014

Altin_Saatler 30 Temmuz 2014
01/08/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 23 Temmuz 2014

Altin_Saatler 23 Temmuz 2014
29/07/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 16 Temmuz 2014

Altin_Saatler 16 Temmuz 2014
18/07/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 9 Temmuz 2014

Altin_Saatler 9 Temmuz 2014 15 Ocak 2014 tarihli programın tekrarı:
18/07/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 2 Temmuz 2014

Altin_Saatler 2 Temmuz 2014
03/07/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 25 Haziran 2014

Altin_Saatler 25 Haziran 2014
26/06/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 18 Haziran 2014

Altin_Saatler 18 Haziran 2014
19/06/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 11 Haziran 2014

Altin_Saatler 11 Haziran 2014
11/06/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 4 Haziran 2014

Altin_Saatler 4 Haziran 2014
04/06/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 28 Mayıs 2014

Altin_Saatler 28 Mayıs 2014
28/05/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 21 Mayıs 2014

Altin_Saatler 21 Mayıs 2014 Oktay Tan'la Türkiye'de iş güvenliği hakkında konuştuk.
22/05/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 14 Mayıs 2014

Altin_Saatler 14 Mayıs 2014 Soma maden faciası.
15/05/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 7 Mayıs 2014

Altin_Saatler 7 Mayıs 2014
08/05/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 30 Nisan 2014

Altin_Saatler 30 Nisan 2014
30/04/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 16 Nisan 2014

Altin_Saatler 16 Nisan 2014
16/04/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 9 Nisan 2014

Altin_Saatler 9 Nisan 2014
10/04/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 26 Mart 2014

Altin_Saatler 26 Mart 2014
27/03/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 5 Mart 2014

Altin_Saatler 5 Mart 2014
06/03/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 25 Şubat 2014

Altin_Saatler 25 Şubat 2014
27/02/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 19 Şubat 2014

Altin_Saatler 19 Şubat 2014 İstanbul Hepimizin girişimini ve İstanbul Sözleşmesi'ni ve yerel yönetimlerin bu sözleşmeyi imzalaması için yürütülen çalışmayı konuştuk. Konuğumuz İTÜ'den İpek Akpınar'dı.
20/02/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 12 Şubat 2014

Altin_Saatler 12 Şubat 2014
12/02/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 5 Şubat 2014

Altin_Saatler 5 Şubat 2014
10/02/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 29 Ocak 2014

Altin_Saatler 29 Ocak 2014
29/01/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 22 Ocak 2014

Altin_Saatler 22 Ocak 2014
22/01/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 15 Ocak 2014

Altin_Saatler 15 Ocak 2014
16/01/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 8 Ocak 2014

Altin_Saatler 8 Ocak 2014
08/01/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 1 Ocak 2014

Altin_Saatler 1 Ocak 2014
02/01/20140
Episode Artwork

Altin_Saatler 25 Aralık 2013

Altin_Saatler 25 Aralık 2013
28/12/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 18 Aralık 2013

Altin_Saatler 18 Aralık 2013
19/12/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 11 Aralık 2013

Altin_Saatler 11 Aralık 2013
12/12/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 4 Aralık 2013

Altin_Saatler 4 Aralık 2013
05/12/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 27 Kasım 2013

Altin_Saatler 27 Kasım 2013
02/12/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 20 Kasım 2013

Altin_Saatler 20 Kasım 2013
22/11/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 13 Kasım 2013

Altin_Saatler 13 Kasım 2013
13/11/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 6 Kasım 2013

Altin_Saatler 6 Kasım 2013
07/11/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 31 Ekim 2013

Altin_Saatler 31 Ekim 2013
31/10/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 23 Ekim 2013

Altin_Saatler 23 Ekim 2013
24/10/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 9 Ekim 2013

Altin_Saatler 9 Ekim 2013
11/10/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 18 Eylül 2013

Altin_Saatler 18 Eylül 2013
19/09/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 11 Eylül 2013

Altin_Saatler 11 Eylül 2013 2020 Olimpiyat Oyunlarına İstanbul'un adaylığı hakkında konuşmak üzere bir önceki Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komitesi'nden Cenap Nuhrat konuğumuzdu.
12/09/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 14 Ağustos 2013

Altin_Saatler 14 Ağustos 2013 17 Ağustos 1999 Körfez Depremi'nin 14. yıdönümü dolayısıyla bir özel program. 14 yılın değerlendirmesini yaptık.
15/08/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 7 Ağustos 2013

Altin_Saatler 7 Ağustos 2013
13/08/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 31 Temmuz 2013

Altin_Saatler 31 Temmuz 2013
01/08/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 24 Temmuz 2013

Altin_Saatler 24 Temmuz 2013 Konuğumuz, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'ndan (TÜSEV) Ayşegül Ekmekçi ile vakfın da katılımıyla oluşan Ulusal Gönüllülük Komitesi'nin çalışmaları hakkında konuştuk.
01/08/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 24 Temmuz 2013

Altin_Saatler 24 Temmuz 2013 Konuğumuz, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'ndan (TÜSEV) Ayşegül Ekmekçi ile vakfın da katılımıyla oluşan Ulusal Gönüllülük Komitesi'nin çalışmaları hakkında konuştuk.
25/07/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 17 Temmuz 2013

Altin_Saatler 17 Temmuz 2013 Mehmet Kaçmaz'la Nar Photo'nun, kentsel dönüşüm konulu Milyonluk Manzara sergisini, gazeteci Tarhan Erdem'le meslek odalarının yetkilerini kısıtlayan yasayı ve bu konudaki gelişmeleri, Chip Online genel yayın yönetmeni Cenk Tarhan'la Kandilli Deprem Bilgi Sistemi'ni konuştuk.
24/07/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 10 Temmuz 2013

Altin_Saatler 10 Temmuz 2013 Bu hafta Altın Saatler'de Prof. Dr. Haluk Eyidoğan (CHP İstanbul Milletvekili, Yer Bilimci) ve Cemal Gökçe ile (İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı) ile, dün gece TBMM Genel Kurulunda İmar Kanunda yapılan ve meslek odalarının vize ve onay yetkisini kaldıran değişikliği konuştuk. Bu değişiklik neyi içeriyor, oylama nasıl yapıldı, bunun sonuçları ne olacak? Programın 2. Bölümünde de Anti Müslümanlar Dönem Sözcüsü Özgür Kazım Kıvanç'la Ramazan'ın ilk günü, muhalif Müslüman'ların çağrısıyla kurulan ve Galatasaray Lisesi'nin önünden Taksim'e uzanan Yeryüzü Sofrası'nı konuştuk.
24/07/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 3 Temmuz 2013

Altin_Saatler 3 Temmuz 2013 İstanbul, şehir planlaması ve kentsel dönüşüm hakkında konuşmak üzere konuğumuz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Üniversitesi Doç. Dr. Rıfat Akbulut idi.
04/07/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 26 Haziran 2013

Altin_Saatler 26 Haziran 2013
27/06/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 19 Haziran 2013

Altin_Saatler 19 Haziran 2013 Gezi Parkı'nın 15 Haziran tarihinde, aralarında çocukların da bulunduğu sivil halkla dolu iken son derece sert bir polis müdahalesi ile boşaltılmasının ardından, insanlar İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanında parklarda buluşmaya başladılar. Altın Saatler'de katılımcı ve doğrudan yerel demokrasiyi nasıl kurabileceğimiz üzerine forumların yapıldığı park buluşmalarını, tabandan gelen bu hareketi, Bursa Nilüfer Belediyesi'nde bu konuda pek çok tecrübesi olan ve bu tecrübeyi Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda paylaşan İkbal Polat'la ve Abbasağa Parkı'ndaki forumu Gülesin Nemutlu'yla, Maçka Parkı'nı Gözde Durmuş'la, Yiğit Aksakoğlu'la da Cihangir Parkı'nı konuştuk.
19/06/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 12 Haziran 2013

Altin_Saatler 12 Haziran 2013 Bugün Altın Saatler'in tamamında Gezi Parkı direnişini kapsadık, olayları değerlendirmeye yorumlamaya çalıştık, Gezi Parkı direnişinin bize öğrettiklerini konuştuk. Açık Radyo programcıları Sona Ertekin, Çiğdem Mater, Avukat İbrahim Demirci, Gezi Parkı Derneği'nden Işıl Ertüzün, eski programcımız Cem Madra konuklarımızdı. Ayrıca BDP milletvekilleri, Ertuğrul Kürkçü, Levent Tüzel, Sabahat Tuncel, Sırrı Süreyya Önder'in bugün Gezi Parkı'nda yaptıkları açıklamayı da dinledik.
12/06/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 5 Haziran 2013

Altin_Saatler 5 Haziran 2013 Altın Saatler'de Gürhan Ertür, Nor Zartonk'tan Melis Tantan, Bilgi Üniversitesi STK Birimi'nden Kenan Dursun, Antikapitalist Müslümanlar'dan Yasin Aygün, Müştereklerden ve LGBT Blok'tan Gencay Ünsalan ve müstakil pasif direnişçi, sanatçı Ozan Erkan Gezi Parkı direnişinde sosyal medyanın dayanışma ve örgütlenmedeki rolünü konuştu.
05/06/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 22 Mayıs 2013

Altin_Saatler 22 Mayıs 2013
23/05/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 15 Mayıs 2013

Altin_Saatler 15 Mayıs 2013
21/05/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 8 Mayıs 2013

Altin_Saatler 8 Mayıs 2013
09/05/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 1 Mayıs 2013

Altin_Saatler 1 Mayıs 2013
02/05/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 10 Nisan 2013

Altin_Saatler 10 Nisan 2013
25/04/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 24 Nisan 2013

Altin_Saatler 24 Nisan 2013
25/04/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 17 Nisan 2013

Altin_Saatler 17 Nisan 2013
23/04/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 23 Nisan 2014

Altin_Saatler 23 Nisan 2014
23/04/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 20 Mart 2013

Altin_Saatler 20 Mart 2013
29/03/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 27 Mart 2013

Altin_Saatler 27 Mart 2013
28/03/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 13 Mart 2013

Altin_Saatler 13 Mart 2013 16 Ocak 2013 tarihli programın tekrarı: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr Erbatur Çavuşoğlu'yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin düzenlediği, İstanbul'un geleceğine dair 'Gelecek İstanbul Yarışması'nı konuştuk.
14/03/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 6 Mart 2013

Altın_Saatler 6 Mart 2013 Bu hafta Altın Saatler'de Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve İstanbul Arşatırmaları Bilim Dalı Başkanı Prof. Recep Bozlağan konuğumuzdu. Yerel yönetim, kent yönetimi, Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ve İtanbul'un sorunları hakkında konuştuk.
07/03/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 27 Şubat 2013

Altın_Saatler 27 Şubat 2013 Bu hafta Altın Saatler'de kentsel dönüşüm konusunu ele aldık.
28/02/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 20 Şubat 2013

Altın_Saatler 20 Şubat 2013 Serkan Bektaş ve Ceren Kumbasar ile Esenyurt konut krizini konuştuk.
26/02/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 13 Subat 2013

Altin_Saatler 13 Subat 2013 Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
14/02/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 30 Ocak 2013

Altın_Saatler 30 Ocak 2013 Bu programda Deprem Yönetmeliği'ndeki güncellemeler ve kentsel dönüşüm konusu ele alındı.
11/02/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 6 Subat 2013

Altin_Saatler 6 Subat 2013
06/02/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 23 Ocak 2013

Altin_Saatler 23 Ocak 2013 Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği'nden (www.trac.org.tr) Aziz Şasa ve Efe Özçağlar ile afet ve haberleşmeyi konuştuk.
28/01/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 16 Ocak 2013

Altin_Saatler 16 Ocak 2013 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr Erbatur Çavuşoğlu'yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin düzenlediği, İstanbul'un geleceğine dair 'Gelecek İstanbul Yarışması'nı konuştuk.
17/01/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 2 Ocak 2013

Altin_Saatler 2 Ocak 2013
10/01/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 9 Ocak 2013

Altin_Saatler 9 Ocak 2013 19 Aralık 2012 tarihli programın tekrarı. Konu: İSMEK çalışmaları. Konuk: Kazım Gökhan Elgin – İstanbul proje koordinasyon birimi koordinatörü
09/01/20130
Episode Artwork

Altin_Saatler 26 Aralık 2012

Altin_Saatler 26 Aralık 2012 Konu: Kentsel Dönüşüm Yasası, Uygulama Yönetmeliği'ndeki 15 Aralık 2012 tarihindeki değişiklikler. Konuk: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsün'nden Dr. Şeref Polat ve Dr. Cüneyt Tüzün.
27/12/20120
Episode Artwork

Altin_Saatler 19 Aralık 2012

Altin_Saatler 19 Aralık 2012 Konu: İSMEK çalışmaları. Konuk: Kazım Gökhan Elgin – İstanbul proje koordinasyon birimi koordinatörü
20/12/20120
Episode Artwork

Altin_Saatler 12 Aralık 2012

Altin_Saatler 12 Aralık 2012
13/12/20120
Episode Artwork

Altin_Saatler 21 Mart 2012

Altin_Saatler 21 Mart 2012
21/03/20120
Episode Artwork

Altin_Saatler 25 Ocak 2012

Altin_Saatler 25 Ocak 2012
06/03/20120
Episode Artwork

Altin_Saatler 18 Ocak 2012

Altin_Saatler 18 Ocak 2012
06/03/20120
Episode Artwork

Altin_Saatler 11 Ocak 2012

Altin_Saatler 11 Ocak 2012
06/03/20120
Episode Artwork

Altin_Saatler 4 Ocak 2012

Altin_Saatler 4 Ocak 2012
06/03/201226 minutes 53 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 28 Aralik 2011

Altin_Saatler 28 Aralik 2011
06/03/201227 minutes 39 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 21 Aralik 2011

Altin_Saatler 21 Aralik 2011
06/03/201224 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 14 Aralik 2011

Altin_Saatler 14 Aralik 2011
06/03/201227 minutes 27 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 7 Aralik 2011

Altin_Saatler 7 Aralik 2011
06/03/201226 minutes 2 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 30 Kasim 2011

Altin_Saatler 30 Kasim 2011
06/03/201226 minutes 26 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 23 Kasim 2011

Altin_Saatler 23 Kasim 2011
06/03/201226 minutes 40 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 16 Kasim 2011

Altin_Saatler 16 Kasim 2011
06/03/201223 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 9 Kasim 2011

Altin_Saatler 9 Kasim 2011
06/03/201226 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 2 Kasim 2011

Altin_Saatler 2 Kasim 2011
06/03/201227 minutes 4 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 26 Ekim 2011

Altin_Saatler 26 Ekim 2011
06/03/201226 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 28 Nisan 2010

Mucella Yapici ile Istanbul Kentsel Donusum Projeleri, TOKI, Zorlu Insaati, Emek Sinemasi, 5366 sayili yasa, Tarlabasi, Kartal, Zeytinburnu, Galataport, Kucukcekmece uzerine sohbet.
28/04/201024 minutes 54 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 21 Nisan 2010

Prof.Dr.Okan Tuysuz, Prof.Dr.Yuksel Orgun, Prof.Dr. Beyza Ustun ile Izlanda Yanardagi patlamasi ve etkileri uzerine soylesi.
22/04/201026 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 14 Nisan 2010

Prof.Dr.Okan Tuysuz ile Solomon Adalari, Ispanya, Cin depremleri. Prof.Ruhi Kafescioglu ve Mimar Murat Kafescioglu ile Kerpic-Toprak Yapilar uzerine soylesi.
15/04/20101 hour 24 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 17 Mart 2010

Insaat Muhendisleri Odasi Ist.Sube Baskani Cemal Gokce ile Karakocan Depremi, Istanbul Buyuk Sehir Belediyesi'nin sorumluluklari, Oda'nin "Deprem Gercegi" baslikli raporu, deprem riskinin azaltilmasi icin yapilmasi gerekenler uzerine...
18/03/201025 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 10 Mart 2010

Prof.Dr.Okan Tuysuz ve Prof.Dr. Semih Tezcan ile Elazig Karakocan Depremi uzerine......
18/03/201025 minutes 22 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 10 Mart 2010

Prof.Dr.Okan Tuysuz ve Prof.Dr. Semih Tezcan ile Elazig Karakocan Depremi uzerine......
17/03/201027 minutes 59 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 3 Mart 2010

Prof.Dr. Okan Tuysuz ve Prof.Dr. Haluk Eyidogan ile Sili depremi üzerine...
05/03/201026 minutes 25 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 17 Şubat 2010

Altin_Saatler 17 Şubat 2010: Besir Ozmen ve Nurten Evrenesoglu ile Haiti'ye insani yardim ornekleri.
25/02/201024 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 13 Ocak 2010

Altin_Saatler 13 Ocak 2010: Okan Tuysuz ve Cemal Gokce ile 2009 degerlendirmesi.
25/02/201026 minutes 11 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 20 Ocak 2010

Altin_Saatler 20 Ocak 2010: Semih Tezcan, Beyza Üstün ve GEA ile söyleşi.
25/02/201026 minutes 44 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 24 Şubat 2010

Altin_Saatler 24 Şubat 2010: Prof.Dr. Metin Ilkisik ile Istanbul'da durum, projeler uzerine soylesi.
25/02/201024 minutes 21 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 10 Şubat 2010

Altin_Saatler 10 Şubat 2010: Burcu Balçık Koyuncu ile afet sonrası insani yardım organizasyonu, lojistik, projelendirme hakkında söyleşi
25/02/201025 minutes 52 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 27 Ocak 2010

Altin_Saatler 27 Ocak 2010: Dr.Seda Kundak ile Istanbul'un riskli mahallelerinde yapilan Risk Algilama Arastirmasi uzerine soylesi. GEA'dan Haiti bilgileri.
25/02/201025 minutes 31 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 3 Şubat 2010

Altin_Saatler 3 Şubat 2010: Prof.Dr. Faruk Karadogan ile ITU Yapı ve Deprem Mühendisligi Laboratuari faaliyetleri uzerine soylesi.
25/02/201024 minutes 19 seconds
Episode Artwork

Altin_Saatler 6 Ocak 2010

Altin_Saatler 6 Ocak 2010
12/02/201024 minutes 8 seconds