ไทยและภาษาท้องถิ่(นเพลงพระวรสาร-คำของชีวิต-ข่าวดี)/Words of Life, Good News, Gospel Songs About Jesus Christ in Thai Language & Dialescts and Language of Minority Ethnics. Cover
ไทยและภาษาท้องถิ่(นเพลงพระวรสาร-คำของชีวิต-ข่าวดี)/Words of Life, Good News, Gospel Songs About Jesus Christ in Thai Language & Dialescts and Language of Minority Ethnics. Profile

ไทยและภาษาท้องถิ่(นเพลงพระวรสาร-คำของชีวิต-ข่าวดี)/Words of Life, Good News, Gospel Songs About Jesus Christ in Thai Language & Dialescts and Language of Minority Ethnics.

Thai, Religion, 1 seasons, 100 episodes, 1 day 11 hours 10 minutes
About
ไทยและภาษาท้องถิ่(นเพลงพระวรสาร-คำของชีวิต-ข่าวดี)/Words of Life, Good News, Gospel Songs About Jesus Christ in Thai Language & Dialescts and Language of Minority Ethnics.
Episode Artwork

มีโหยในหัวใจของเราเพื่อคุณ O! พระเจ้า.mp4

There is a Longing in Our Hearts for YOu, O! Lord.mp4
27/10/20204 minutes 56 seconds
Episode Artwork

===========ไทยและภาษาท้องถิ่(นเพลงพระวรสาร-คำของชีวิต-ข่าวดี)===============

==========Words of Life, Good News, Gospel Songs About Jesus Christ in Thai Language & Dialescts and Language of Minority Ethnics.========
26/04/20164 minutes 32 seconds
Episode Artwork

ไทย(ภาคกลาง) พระเยซูเพลง-Thai(Central) Gospel Song/ลูกทุ่งคริสเตียน-เพลง มองแสงสว่าง.3gp

ข่าวประเสริฐแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์นำมาซึ่งความรอด 15:1 ยิ่งกว่านี้ พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลาย ซึ่งท่านได้ยอมรับไว้ อันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่. 15:2 และซึ่งทำให้ท่านรอดด้วย ถ้าท่านยึดหลักคำสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไว้แก่ท่านทั้งหลายนั้น เว้นเสียแต่ท่านได้เชื่ออย่างไร้ประโยชน์. 15:3 เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายก่อน คือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ 15:4 และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น. 15:5 พระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาส แล้วแก่อัครสาวกสิบสองคน. 15:6 ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียว ซึ่งส่วนมากยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ แต่บางคนก็ล่วงหลับไปแล้ว. 15:7 ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากอบ แล้วแก่อัครสาวกทั้งหมด. 15:8 ครั้นหลังที่สุดพระองค์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าด้วย ผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนด. 15:9 เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในพวกอัครสาวก และไม่สมควรจะได้ชื
26/04/20164 minutes 21 seconds
Episode Artwork

ไทย(ภาคกลาง) คริสเตียนเพลง-Thai(Central) Christian Song/ลอรีอาแด่พระเจ้า Gloria In Excelsis Deo.3gp

26/04/20162 minutes 49 seconds
Episode Artwork

ไทย (ภาคกลาง) พระเยซูเพลง-Thai(Central) Gospel Song/พักพิงในพระเจ้า.3gp

บุคคลใดที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน..(มธ.11:28)
26/04/20163 minutes 16 seconds
Episode Artwork

ไทย(ภาคกลาง) คริสเตียนเพลง-Thai(Central) Christian Song/บุตรแห่งรางหญ้า.3gp

26/04/20164 minutes 28 seconds
Episode Artwork

ไทยเพลงคาทอลิก-Thai Catholic Song-เชิญถวายพระพร.3gp

26/04/20162 minutes
Episode Artwork

ไทยเพลงคาทอลิก-Thai Catholic Song-โอ้พระเยซูพระผู้เป็นใหญ่.3gp

26/04/20163 minutes 43 seconds
Episode Artwork

อีสาน/ไทยหมอลำนมัสการคริสเตียน-Isaan/Thai Mor Lam Christian Worship.3gp

26/04/20162 minutes 10 seconds
Episode Artwork

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไทยอีสาน(ลาว)คริสเตียนเพลง/Northeastern Thai-Isan(Lao)Christian Song/ ໃຫ້ພຣະຄຣິດນຳ(Christ Lead).3gp

26/04/20163 minutes 57 seconds
Episode Artwork

ทางตอนเหนือของเพลงไทย/Northern Thai Music.3gp

26/04/20164 minutes 43 seconds
Episode Artwork

ทางตอนเหนือของเพลงไทย/Northern Thai Music.3gp

26/04/20164 minutes 26 seconds
Episode Artwork

ไทยภาคใต้-นอร์ทเขมร(สุรินทร์)/พระคัมภีร์แรกจอห์น - Southern Thai-North Khmer(Surin)/Bible First John.3gp

26/04/20167 minutes 32 seconds
Episode Artwork

ไทยภาคใต้-นอร์ทเขมร(สุรินทร์)/พระเยซูล้างความผิดบาป/Southern Thai-North Khmer(Surin)/Jesus Washes Away Sin.3gp

26/04/20161 minute 56 seconds
Episode Artwork

เฮ้อภาษาไทย - มาร์ค 11/Thai Sigh Language - Mark 11.3gp

26/04/20168 minutes 23 seconds
Episode Artwork

ไทย(ภาคกลาง)-(ข่าวดี)/Thai(Central-(Good News).3gp

25/04/201622 minutes 38 seconds
Episode Artwork

ไทย(ภาคกลาง)-(พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอด)/Thai(Central)-(Jesus:Lord & Savior).3gp

25/04/201634 minutes 6 seconds
Episode Artwork

ไทย(ภาคกลาง)-(พระเยซู: ครูและเยียวยา)/Thai(Central)-(Jesus: Teacher & Healer).3gp

25/04/201632 minutes 27 seconds
Episode Artwork

ไทย(ภาคกลาง)-พระเยซูภาพยนตร์/Thai(Central)-Jesus Film.3gp

JESUS Film Thai- ขอ​ให้​พระ​คุณ​แห่ง​พระ​เยซู​เจ้า จง​ดำรง​อยู่​กับ​ธรรมิก​ชน​ทั้ง​หลาย​เถิด อาเมน​ https://www.youtube.com/watch?v=qm3X3ReNbnk
25/04/20164 minutes 32 seconds
Episode Artwork

ภาคใต้ของไทย(ภาคเหนือเขมร)-(คำถามและคำตอบ)/Southern Thai(Northern Khmer)-(Questions & Answers).mp3

25/04/201658 minutes 2 seconds
Episode Artwork

ภาคใต้ของไทย (ภาคเหนือเขมร) - (Words of Life)/Southern Thai(Northern Khmer)-(Words of Life).mp3

25/04/201635 minutes 1 second
Episode Artwork

ไทยภาคเหนือ (ล้านนา)-(Words of Life)/ Northern Thai(Lanna)-(Words of Life).mp3

25/04/201639 minutes 53 seconds
Episode Artwork

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย(ภาคอีสาน/ลาว)-(ข่าวดี)/Northeastern Thai(Isan/Lao)-(Good News).3gp

25/04/201650 minutes 17 seconds
Episode Artwork

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (ภาคอีสาน/ลาว)-(Words of Life)/Northeastern Thai(Isan/Lao)-(Words of Life).mp3

25/04/201638 minutes 50 seconds
Episode Artwork

=========AUSTROASIASTIC(MON-KHMER) LANGUAGES FAMILY==============

======================AUSTROASIASTIC(MON-KHMER) LANGUAGES FAMILY=====================
25/04/20163 minutes 45 seconds
Episode Artwork

เขมร(กัมพูชา)คริสเตียนเพลงใหม่ 217/Khmer (Cambodian) Christian Song New 217.3gp

25/04/20163 minutes 45 seconds
Episode Artwork

เขมรคริสเตียนเพลง/Khmer Christian Song-ថ្ងៃបុណ្យណូអែល คริสต์มาส.3gp

25/04/20161 minute 40 seconds
Episode Artwork

มอญภาษาพระวรสารนักบุญเพลง / พม่าพันธกิจไทยMon Gospel Song-Myanmar Thai Mission.mp3

24/04/20164 minutes 59 seconds
Episode Artwork

จันทร์เพื่อนเอ็มกรุงเทพฯ/แอ็คชั่นเพลง/Mon Fellow MCA Bangkok/Action Song.3gp

23/04/20163 minutes 52 seconds
Episode Artwork

ภาษามอญพระวรสารของจอห์น/Gospel of John In Mon Language.mp4

23/04/201654 seconds
Episode Artwork

WA เพลงภาษา/WA Language Song/เพลงภาษา The Sign Language.3gp

23/04/20169 minutes 9 seconds
Episode Artwork

คนกลุ่มแรกที่ภาษาสรรเสริญพระเจ้า/Orang Asli Language-Praise God.3gp

23/04/20163 minutes 14 seconds
Episode Artwork

เขมรไทย (Words of Life)/Khmer-Thai-(Words of Life).mp3

23/04/201629 minutes 32 seconds
Episode Artwork

มอญภาษา-(ข่าวดี)/Mon Language-(Good News).3gp

23/04/201657 minutes 29 seconds
Episode Artwork

ภาษามอญ-(Words of Life)/Mon Language-(Words of Life).mp3

23/04/201634 minutes 28 seconds
Episode Artwork

วาภาษา-(การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์)/Wa Language-(Act of Holy Spirit).3gp

23/04/201634 minutes 28 seconds
Episode Artwork

วาภาษา-(Words of Life)/Wa Language-(Words of Life).mp3

23/04/201618 minutes 5 seconds
Episode Artwork

Kuy ภาษา-(Words of Life)/Kuy Language-(Words of Life).mp3

23/04/201654 minutes 38 seconds
Episode Artwork

Bru, ตะวันตกดงหลวง/Bru, Western-Dong Luang/ปฐมกาลตอนที่ 1 [Genesis Stories 1]

23/04/201657 minutes 34 seconds
Episode Artwork

ละว้า-Papae-(Words of Life)/Lawa-Papae-(Words of Life).mp3

23/04/201615 minutes 15 seconds
Episode Artwork

ไผ่ภาษา-(Words of Life)/Phai Language-(Words of Life),mp3

23/04/201614 minutes 3 seconds
Episode Artwork

====Austronesian ภาษาครอบครัว/AUSTRONESIAN LANGUAGES FAMILY=================

================Austronesian ภาษาครอบครัว/AUSTRONESIAN LANGUAGES FAMILY=================
23/04/20163 minutes 46 seconds
Episode Artwork

ความรัก (มาเลย์คริสเตียนสรรเสริญและนมัสการเพลงกับเนื้อเพลง)/Kasih (Malay Christian Praise and Worship Songs With Lyrics)

23/04/20165 minutes 2 seconds
Episode Artwork

มาเลย์ปัตตานี languge-พระวรสารนักบุญเพลง/Malay-Pattani Languge-Gospel Song.mp3

23/04/201618 minutes 23 seconds
Episode Artwork

มลายูปัตตานีภาษา/ Malay-Pattani Languge/Words of Life.mp3

23/04/201658 minutes 45 seconds
Episode Artwork

จามภาษา-(Words of Life)/Cham Language-(Words of Life).mp3

23/04/201613 minutes
Episode Artwork

ภาษามอแกน-(ข่าวดี)/Moken language-(Good News).3gp

23/04/201641 minutes 6 seconds
Episode Artwork

ภาษาอูรักลาโว้ย-คำพยาน /Urak Lawoi Language-Testimonies.mp3

23/04/201636 minutes 15 seconds
Episode Artwork

ภาษาอูรักลาโว้ย-เสรีภาพจากความกลัว/Urak Lawoi Language-Freedom From Fear.mp3

23/04/201636 minutes 30 seconds
Episode Artwork

===จีนภาษาถิ่นภาษาครอบครัว/CHINESE DIALECT LANGUAGES FAMILY===================

===========CHINESE DIALECTS BELONG TO SINO-TIBETAN LANGYAGES FAMILY========== 
22/04/20163 minutes 13 seconds
Episode Artwork

พระวรสารแต้จิ๋วเพลง-ศักดิ์สิทธิ์! บริสุทธิ์! บริสุทธิ์!/Teochew Gospel Song-Holy!Holy!Holy! 潮語圣詩-聖哉!聖哉聖哉!.3gp

十字架的信息 http://liutzejohn.podomatic.com
22/04/20164 minutes 12 seconds
Episode Artwork

ผมได้รับพระเยซูในหัวใจของฉัน-พระวรสารแต้จิ๋วเพลง/Teochew Gospel Song-潮语圣诗-我把耶稣接在心理裡.3gp

22/04/20162 minutes 19 seconds
Episode Artwork

แคะทีมพระวรสาร-ในโลกที่มีพระเจ้า/Hakka Gospel Song-客家聖樂團-天地有位神.3gp

十字架的信息  http://liutzejohn.podomatic.com  
22/04/20163 minutes 23 seconds
Episode Artwork

บทสวดแคะ-วิธีที่เป็นความจริงและเป็นชีวิต/Hakka Gospel Song 客家詩歌~道路 真理 生命.3gp-

22/04/20162 minutes 22 seconds
Episode Artwork

ฝูเจี้ยนบทกวีภาษา-ฉันจะตามคุณทุกชีวิตของฉัน/Min-Nan 闽南语-"I Will Follwow You All My Life" 一世人跟隨你.3gp

22/04/20164 minutes 39 seconds
Episode Artwork

ไหหลำเพลงคริสเตียน-/Hainanese Christian Song-海南话基督教音乐-Precious Corner-最珍贵的角落.mp4

十字架的信息 http://liutzejohn.podomatic.com  
22/04/201652 seconds
Episode Artwork

แรลลี่คอลเล็คไหหลำคริสเตียน/ Hainanese Christian Rally 海南话基督徒佈道会.3gp

22/04/20164 minutes 59 seconds
Episode Artwork

ภาษาแต้จิ๋ว-(Words of Life)/Teochew Language 潮州话-(Words of Life).mp3

22/04/201659 minutes 19 seconds
Episode Artwork

แคะภาษา-(ข่าวดี)/Hakka Language 客家话-(Good News).3gp

22/04/201640 minutes 38 seconds
Episode Artwork

แคะภาษา-(Words of Life)/Hakka Language 客家话-(Words of Life).mp3

22/04/201635 minutes 14 seconds
Episode Artwork

ภาษาไหหลำ-ภาพของพระเยซู-ติดตาม (A)/Hainanese 海南话-Track(A)-(Portrait of Jesus).mp3

22/04/201657 minutes 43 seconds
Episode Artwork

ภาษาไหหลำ-ภาพของพระเยซู-ติดตาม(B)/Hainanese 海南话-Track(B)-(Portrait of Jesus).mp3

22/04/201640 minutes 40 seconds
Episode Artwork

ภาษา Amoy-(Words of Life)/Xiamen-Amoy-(Words of Life)/夏门话.mp3

22/04/201632 minutes 29 seconds
Episode Artwork

====ชิโนธิเบตภาษาครอบครัว/SINO-TIBETAN LANGUAGES FAMILY==============

22/04/20161 minute 19 seconds
Episode Artwork

พระวรสารนักบุญลาหู่เพลง/Lahu Gospel Song/Co Ha Ya k_aw To Hta.3gp

22/04/20163 minutes 41 seconds
Episode Artwork

ลาหู่คริสเตียนเพลง/Lahu Christian Song : LTC Daw law kui : Aw mo.3gp

22/04/20164 minutes 6 seconds
Episode Artwork

พระวรสารลีซอเพลง/Lisu Gospel Song-Mogoke Myoma.3gp

22/04/20163 minutes 24 seconds
Episode Artwork

พระวรสารลีซอเพลง/Lisu Gospel Song-Sipha tae Qoru.3gp

22/04/20163 minutes 7 seconds
Episode Artwork

เพลงอาข่า-มอบภาระให้พระเยซู/Akha Gospel Song-K_aˆbehˆYeˬsuˇ-ahˇ a nehˬ .3gp

22/04/20163 minutes 3 seconds
Episode Artwork

เพลงอาข่า-ทางเดินชีวิต/Akha Language Song/Dehꞈ-eu gaˇma.3gp

22/04/20163 minutes 30 seconds
Episode Artwork

พระวรสารกะเหรี่ยงเพลงสำหรับเด็ก/ Karen Gospel Song For Children.3gp

22/04/20163 minutes 28 seconds
Episode Artwork

พระวรสารกะเหรี่ยงเพลง/Karen Gospel Song.3gp

22/04/20164 minutes 26 seconds
Episode Artwork

ลีซูใต้ภาษา-(ข่าวดี)/Lisu South Language-(Good News).3gp

22/04/201656 minutes 12 seconds
Episode Artwork

ลีซูใต้ภาษา-(Words of Life)/Lisu South Language-(Words of Life).mp3

22/04/201646 minutes 16 seconds
Episode Artwork

ลาหู่นาภาษา/พระเยซู-จีซัส:ลอร์ดและผู้ช่วยให้รอด/Lahu-Na Language/(Jesus: Lord & Savior).3gp

21/04/201636 minutes 35 seconds
Episode Artwork

ลาหู่นาภาษา/พระเยซู-พระเยซู:ครู แอนด์เยียวยา/Lahu-Na Language-(Jesus: Teacher & Healer).3gp/

21/04/201634 minutes 51 seconds
Episode Artwork

กะเหรี่ยง S'gaw-จีซัส:ลอร์ดและผู้ช่วยให้รอด/Karen,S'gaw-(Jesus: Lord & Savior).3gp

21/04/201643 minutes 42 seconds
Episode Artwork

กะเหรี่ยง S'gaw-(พระเยซู:ครู แอนด์เยียวยา)/Karen,S'gaw-(Jesus: Teacher & Healer).3gp

21/04/201643 minutes 54 seconds
Episode Artwork

ไทภาษาอาข่า-(ข่าวดี)/Tai Akha Language-(Good News).3gp

21/04/201642 minutes 12 seconds
Episode Artwork

ไทภาษาอาข่า-(Words of Life)/Tai Alha Language-(Words of Life).mp3

21/04/201613 minutes 42 seconds
Episode Artwork

======อื่น ๆ ในครอบครัวภาษาไทย/Other TAI LANGUAGES FAMILY================

20/04/20165 minutes 10 seconds
Episode Artwork

ไท Lu(Dai) ภาษา-พระวรสารนักบุญเพลง/Tai Lu(Dai)-Gospel Song.mp3

20/04/20163 minutes 19 seconds
Episode Artwork

ไท Song ภาษา-คำพยาน & เพลงพระวรสาร/Thai Song Language-Testimonies and Gospel Songs.mp3

20/04/201638 minutes 46 seconds
Episode Artwork

ไทภาษาไทใหญ่/Tai Shan Language-Khao Phak Dou Sao.3gp

20/04/20162 minutes 13 seconds
Episode Artwork

ดีไทยฉานคริสมาสต์/Thoed Thai Shan Christmas 2.3gp

20/04/20163 minutes 57 seconds
Episode Artwork

ไท Lu(Dai)-(Words of Life)/Tai Lu(Dai)-(Words of Life).mp3

20/04/201620 minutes 29 seconds
Episode Artwork

ไท Song-(ข่าวดี)/Tai Song-(Good News).3gp

20/04/201650 minutes 33 seconds
Episode Artwork

ไท Dam(สีดำ)-(ข่าวดี)/Tai Dam(Black)-(Good News).3gp

20/04/201658 minutes 34 seconds
Episode Artwork

ไทฉาน-(จีซัส:ลอร์ดและผู้ช่วยให้รอด)/Tai Shan-(Jesus: Lord & Savior).3gp

20/04/201655 minutes 4 seconds
Episode Artwork

ไทฉาน-(พระเยซู:ครู แอนด์เยียวยา)/Tai Shan-(Jesus: Teacher & Healer).3gp

20/04/201642 minutes 17 seconds
Episode Artwork

ไท Saek-(Words of Life)/Tai Saek-(Words of Life),mp3

19/04/201614 minutes 5 seconds
Episode Artwork

ไท Yoy-(พระเยซู:ครู แอนด์เยียวยา)/Tai Yoy-(Jesus: Teacher & Healer).3gp

19/04/201647 minutes 24 seconds
Episode Artwork

ไท Yoy-(เริ่มต้นด้วยพระเจ้า)/Yoy Tai-(Beginning With God).3gp

19/04/201643 minutes 13 seconds
Episode Artwork

ไทภูภาษา-(ข่าวดี) ติดตาม(A)/Phu-Na Kae-Track(A) (Good News).3gp

19/04/201635 minutes 5 seconds
Episode Artwork

ไทภูภาษา-(ข่าวดี) ติดตาม(B)/Phu-Na Kae-Track(B) (Good News).3gp

19/04/201620 minutes 49 seconds
Episode Artwork

ไทภูภาษา-(Words of Life)/Tai Phu Language-(Words of Life).mp3

19/04/201619 minutes 46 seconds
Episode Artwork

=======ม้งเมี่ยนภาษา-ครอบครัว/HMONG-MIEN LANGUAGES FAMILY==================

19/04/20163 minutes 2 seconds
Episode Artwork

ม้งเพลงคริสเตียน/Zoo Siab Kuv Los Ntseeg Yexus (Nkauj Ntseeg Vaajtswv)-Rejoice Christian (Christian God).3gp

19/04/20163 minutes 2 seconds
Episode Artwork

ม้งเพลงคริสเตียน/Hmong Christian Song - Cia Siab Rau Vajtswv-(Hope in God).3gp

19/04/20164 minutes 43 seconds
Episode Artwork

ภาษาม้งสีขาว ภาษา-(Words of Life)/Hmong-White-(Words of Life).mp3

18/04/20161 hour 41 seconds