Winamp Logo
Absalons Stemme Cover
Absalons Stemme Profile

Absalons Stemme

Danish, Education, 2 seasons, 19 episodes, 12 hours 27 minutes
About
Absalons Stemme er en podcast produceret af Professionshøjskolen Absalon. I podcasten kan du få faglige perspektiver på uddannelse, professioner og samfund.
Episode Artwork

Afsnit 18 - Jobmeddiagnose.dk

Vidste du godt, at kun hver tredje person med en psykisk lidelse har et job eller er i beskæftigelse? Til sammenligning er tallet for folk med langvarige fysiske helbredsproblemer, to tredjedele. Altså en markant større andel. For mange er netop dét at have et arbejde en vigtig del af at få det bedre, men når man har en psykisk lidelse, kan vejen til beskæftigelse være svær. Det gør det ikke nemmere, at det for de fagprofessionelle, der står klar til at hjælpe, kan være svært at få overblik og navigere i, hvilke tilbud der findes og hvad det for eksempel vil sige at have borderline, angst eller skizofreni. For hvor der findes en del viden og information at hente for både dem med psykiske lidelser og deres pårørende, så har det faktisk skortet med stof til de fagprofessionelle.Derfor har Professionshøjskolen Absalon udviklet Jobmeddiagnose.dk – en vidensportal til kommunale medarbejdere og ledere, der arbejder med at få persone
27/01/202038 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Afsnit 17 - Professionsfagligheden under pres

Professionsfagligheden er under pres – Hvad skal der til for at styrke den?Lærere, pædagoger, sygeplejesker og flere andre traditionelle velfærdsprofessioner er under pres og har været det længe. Konstant blusser debatten om det faglige niveau, uddannelsernes kvalitet og de rammer som de fagprofessionelle skal agere i op. Når debatten raser ude i de danske hjem, i medierne og inde på Borgen, så er ressourcer, tid og den faglige kvalitet de typiske omdrejningspunkter for både kritik og løsningsforslag. Og med god grund for det er alle relevante faktorer, når man diskutere hvorfor kvaliteten af vores velfærdsydelser ikke altid lever op til de forventninger vi har til vores velfærdssamfund og de fagfolk, der dagligt gør hvad de kan for at få tingene til at fungere.Minimumsnormeringer og øremærkede penge til kvalitetsløft på uddannelserne er blandt de politiske initiativer, der skal sikre bedre kvalitet. Men spørgsmålet er om vejen til styrket fagl
18/12/201952 minutes 37 seconds
Episode Artwork

Afsnit 16 - Studieengagement

Hvad er studieengagement set fra de studerendes perspektiv?Det er forskningsmæssigt velunderbygget, at jo mere engagerede studerende er, jo større udbytte får de af deres studie og jo større er sandsynligheden for at de gennemfører den uddannelse de starter på. Og nok så vigtigt: Det er også velunderbygget, at studieengagement kan påvirkes af institutionens, undervisernes og de medstuderendes adfærd, forventninger og støtte undervejs i uddannelsen og de studerendes læreproces. Men hvad påvirker egentlig de studerendes engagement mest? Hvornår føler de sig mest engagerede? Og hvad mener de studerende at uddannelsen, underviserne og de studerende kan gøre for at fremme og understøtte studieengament? De spørgsmål er omdrejningspunktet i dette afsnit af ’Absalons Stemme’, hvor gæsterne denne gang er tre studerende fra Absalon; Daniel Ken Togo Kristiansen og Helle Juul Grauballe, studerende på socialrådgiveruddannelsen, og lærerstu
25/11/201942 minutes 17 seconds
Episode Artwork

Afsnit 15 - Mod i Ledelse

Hvad er mod? Og hvad vil det sige at være modig?Langt de fleste af os vil, hvis vi bliver bedt om at forestille os en modig person, som det første tænke på én der udfører en heroisk handling. En heltemodig person der overvinder en udfordring og beskytter andre.Det er nok de færreste af os, der som det første ville tænke på den lokale skoleleder eller teamlederen i administrationen på kommunen. For selvom mange store ledere gennem historien – som f.eks. Mandela, Ghandi og Dalai Lama - anerkendes for deres mod, så er det ikke en ting man forbinder med de helt almindelige ledere, som du og jeg møder i vores dagligdag.Men mod er faktisk noget, som efterspørges blandt ledere på alle niveauer i det moderne samfund. Spørgsmålet er så hvilken form for mod man forventes at udvise og hvorfor det er en vigtig forudsætning for at lykkes som leder?I dette afsnit sætter vi fokus på begrebet mod – og mere specifikt mod i ledelse. Lyt med og
22/10/201951 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Afsnit 14 - Overgange i matematik

Det er en alment kendt problematik, at elever, der skifter fra grundskolen til gymnasiet eller STX, oplever, at faget matematik pludselig er noget helt andet end det, de er vant til. Dette oplevede faglige skel er ikke et nyt fænomen – og heller ikke en udfordring, der begrænser sig til matematikfaget. Det interessante spørgsmål er så, hvad vi kan gøre ved det?Det har man bl.a. undersøgt i et 4-årigt udviklingsprojekt i Roskilde Kommune. Projektet er for nyligt udmundet i en rapport, som ganske enkelt hedder ’Overgange i matematik’. I dette afsnit ser vi nærmere på erfaringer fra projektet og de vigtigste pointer fra rapporten. Mere specifikt skal vi tale om udfordringerne ved overgange i faget matematik, og hvordan man kan hjælpe eleverne med dem.Gæster i studiet er lektor på læreruddannelsen på Absalon, Bent Kofod Lindhardt og lærerstuderende på læreruddannelsen i Roskilde, Christoffer Wagenblast Mayntzhusen.Vært er Michel Winckle
28/08/201947 minutes 3 seconds
Episode Artwork

Afsnit 13 - Talentforløb

I februar 2019 offentliggjorde den nu tidligere regering, at man ville sætte 190 mio. kr. af over de næste fire år til talentprogrammer på de videregående uddannelsesinstitutioner. Formålet er at styrke de cirka 2 procent dygtigste studerende på tværs af hele landet. Ét af de steder, hvor man allerede har etableret et talentforløb og kan dele ud af erfaringerne herfra, er på Absalons fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelser. I dette afsnit zoomer vi ind på talentforløbet for ergoterapeutuddannelsen og taler om, hvilke tanker der ligger bag, hvordan det er skruet sammen, og hvad der motiverer de studerende til at søge ind på forløbet. Gæster i studiet er uddannelsesleder på Absalons fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelser, Ane Kruse og ergoterapeutstuderende og deltager på talentforløbet, Didde Cecilie Damm.Vært er Michel Winckler. ___________Læs mere om det nationale talentprogram : <a href="https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/ta
24/06/201944 minutes 23 seconds
Episode Artwork

Afsnit 12 - Regional forsyning af videregående uddannelser

I dette afsnit ser vi nærmere på hvordan vi i Danmark kan sikre økonomisk rentable regionale uddannelser af høj kvalitet. Med udgangspunkt i en spritny forskningsrapport zoomer vi ind på forskellige måder at organisere regional forsyning af uddannelser, erfaringer fra andre lande med lignende udfordringer og ambitioner OG hvad der skal til hvis fremtidens uddannelsesudbud skal leve op til de krav og forventninger der er stilles til dem. Gæster i studiet er docent ved Professionshøjskolen Absalon, Karsten Gynther, lektor UCSYD, Lars Lykkedegn og projektchef ved SmartLearning, Henrik Køhler Simonsen.Vært er Michel Winckler. ___________I podcasten omtales den nationale konference ’Hvordan skabes den bedst mulige regionale forsyning af videregående uddannelse’ – Læs mere om den her: https://phabsalon.dk/nyheder/nyhed/fra-seminarie-modellen-til-starb
25/04/201936 minutes 49 seconds
Episode Artwork

Afsnit 11 - TEO: enkeltfag på læreruddannelsen 100% online

I dette afsnit kan du høre om et sprit nyt uddannelseskoncept - TEO - , der gør det muligt at tage enkeltfag på læreruddannelsen 100 % online. Hør bl.a. om hvem TEO er relevant for, hvad der gør konceptet nyt og unikt og hvilke didaktiske overvejelser der ligger bag.Gæster i studiet er docent og uddannelsesleder på Center for Skole og læring, Karsten Gynther og lektor og projektleder for TEO, Jonatan Kolding Karnøe.Vært er Michel Winckler. ___________Læs mere om TEO på phabsalon.dk/teo____________Hvis du ønsker at høre bestemte dele af afsnittet er her vejledende tidskoder for afsnittet:00.00 - Intro02.30 - Det nye ved konceptet06.28 - Hvem er målgruppen?15.19 - Hvilke behov imødekommer TEO?27.00 - Opbygning og design af forløb på TEO40.31 - Autentiske læringsrum og værksteder45.40 - Eksamen på TEO48.00 - Perspektiver for udbredelse af konceptet52.53 - Afr
27/03/201955 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Afsnit 10 - Studerende i forskning

I dette afsnit har vi to af Absalons forskere i studiet til en snak om studerende i forskning, herunder hvordan vi som uddannelsesinstitutioner inddrager dem og om der er potentiale for at tænke studerende ind som reelle forskningsressourcer.Gæster i studiet er Docent og Forskningsleder på Center for Skole og læring, René Boyer Christiansen og Lektor på vores pædagoguddannelse i Slagelse, Mikkel Snorre Wilms Boysen.Vært er Michel Winckler. ___________
26/02/20191 hour 9 minutes 58 seconds
Episode Artwork

Afsnit 9 - Evaluering af kompetenceudviklingsforløb

I dette afsnit er emnet evaluering af kompetenceudviklings- og videreuddannelsesforløb. Vi kigger på, hvorfor systematiske evalueringer er en god idé i forbindelse med kompetenceudviklingsforløb, hvordan man kan gribe det an metodisk, og hvilken værdi evalueringerne har for det udbytte, som rekvirenten og deltagerne på forløbet får. Gæster i studiet er specialkonsulent Henriette Mortensen og adjunkt Jonas McAlpine, der på Center for Skole og Læring arbejder systematisk med evalueringer til at rammesætte og styre kompetenceudviklingsprojekter og sikre det ønskede udbytte for rekvirenterne. Vært er Michel Winckler. ___________ Center for Skole og Lærings nye evalueringskatalog samt yderligere information om, hvordan centeret arbejder med evalueringer i praksis, kan findes her: <a href="https://phabsalon.dk/videreuddannelse/skole-og-laering/kompetenceudviklingsforloeb-for-skolen/evaluering-af-kompetenceudviklingsforloeb/" rel="noopener
23/01/201934 minutes 13 seconds
Episode Artwork

Afsnit 8 - Administrationsbacheloruddannelsens nye uddannelsesdesign

I dette afsnit ser vi nærmere på det nye uddannelsesdesign på administrationsbacheloruddannelsen i Næstved, hvorfor man har valgt at nedbryde skellet mellem online- og fremmødestuderende og hvad ændringen har betydet for både studerende og undervisere.Gæst i dette afsnit er Torben Kastrup, lektor, Administrationsbacheloruddannelsen i Næstved.Torben har som lektor på uddannelsen haft en aktiv rolle i arbejdet med det nye uddannelsesdesign som blev rullet ud fra september 2018. Undervejs i processen har han tilmed fungeret som konstitueret uddannelsesleder og har derfor været dybt involveret i udviklingsarbejdet.Vært er Michel Winckler.___________I afsnittet henvises til administrationsbacheloruddannelsens podcast og til en række LinkedIn-artikler om udviklingen af det nye uddannelsesdesign. De kan findes her:- POAcast: https://www.spreaker.com/show/poacast_2
19/12/201846 minutes 28 seconds
Episode Artwork

Afsnit 7 - Hvilke forventninger er der til dig som offentlig leder i 2019?

I dette afsnit ser vi nærmere hvad det vil sige at være offentlig leder anno 2019, den udvikling lederrollen har gennemgået de senere år og hvilke kompetencer man fremtidens offentlige ledere forventes at besidde? Vært er Michel Winckler.I studiet har vi besøg af uddannelsesleder fra Absalons Diplomuddannelse i Ledelse, Erik Vestergård. Han giver sit bud på hvad den moderne offentlige leder skal kunne og forklarer hvordan Absalon udvikler lederuddannelse til nutiden og fremtidens behov. ___________I afsnittet henvises til to uddannelsestilbud. De kan findes her:- Diplom i Ledelse - Modul 1 'Det personlige lederskab og forandring': https://phabsalon.dk/modul/det-personlige-lederskab-og-forandring/ - Diplom i Ledelse - Turbo-modul : <a href="https://phabsalon.dk/modul/det-personlige-lederskab-og-forandring-turbohold/" rel="noop
21/11/201839 minutes 6 seconds
Episode Artwork

Afsnit 6 - Den gode studiegruppe

I dette afsnit har vi fokus på studiegrupper, dynamikkerne bag og hvordan vi på de videregående uddannelser kan få mere ud af arbejdet i og med dem.Vært er Michel Winckler.Dagens gæst er Karsten Mellon, Lektor, Phd. ved Professionshøjskolen Absalons Center for Skole og Læring. Anledningen er udgivelsen af en ny bog 'Den gode studiegruppe', som Karsten er medforfatter til.Den gode studiegruppe kan findes på biblioteket og i boghandler:- Absalons bibliotek: https://goo.gl/tcVM7T- Forlaget Dafolo: https://goo.gl/mWBea7
23/10/201840 minutes 7 seconds
Episode Artwork

Afsnit 5 - Sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk - Samarbejde på tværs af sektorer og kommunegrænser

I dette afsnit stiller vi skarpt på den nye sygeplejerskeuddannelse i Holbæk - en uddannelse med et fokus på tværs af sektorer. Hør blandt andet om baggrunden for uddannelsen, den lokale opbakning og forankring, og hvordan uddannelsen klæder de studerende på til fremtidens arbejdsopgaver.I den første del af podcasten kommer du med til paneldialog ved åbningsarrangementet for uddannelsen i Holbæk d. 3.september.Panelet består af Regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen, borgmester i Holbæk Kommune Christina K. Hansen, Sundhedsfaglig vicedirektør på Holbæk Sygehus Lone Bjørklund, Camilla Wang, rektor for Professionshøjskolen Absalon samt borgmestre for Lejre og Odsherred kommuner Carsten Rasmussen og Thomas Adelskov.I anden del af podcasten kommer du med ind bag murene på Holbæk Uddannelsescenter til en snak med Uddannelsesleder Anne Bondesen og Næstformand i Sygeplejerstuderendes Landssammenslutning (SLS) Anne Vagner Christensen til en snak om den
04/09/201852 minutes 34 seconds
Episode Artwork

Afsnit 4 - Rammer pædagoguddannelsen fremtidens behov?

Vi sender podcast fra dette års Folkemøde og Professionshøjskolernes Strandbar. I dette afsnit kigger vi nærmere på om pædagoguddannelsen rammer fremtidens behov. Deltagerne kommer bl.a. rundt om:- Hvordan tværfaglighed kan styrkes, når man som studerende har valgt studie på baggrund af en interesse i selve professionen - Vigtigheden af at styrke de pædagogstuderendes eget dannelsesperspektiv og faglige identitet.- Hvorvidt praktik fylder for meget eller for lidt på pædagoguddannelsen- At der skal arbejdes med, hvordan vi løfter de børn og unge, som vi indtil nu ikke har formået løfteDeltagere: Anne Vang (Direktør med ansvar for Børn- og Ungeområdet i Ballerup Kommune), Mia Rebecca Lund (Faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning) og Camilla Wang (Rektor for Professionshøjskolen Absalon)Vært: Ole Worregård (Kommunikationschef på Professionshøjskolen Absalon)
16/06/201822 minutes 20 seconds
Episode Artwork

Afsnit 3 - Lærernes tabte autoritet

Vi sender podcast fra dette års Folkemøde og Professionshøjskolernes Strandbar. I dette afsnit diskuterer vi lærernes tabte autoritet og hvordan den kan genvindes. Undervejs drøfter deltagerne bl.a.:- Hvordan lærerne kan tage styringen i klasserummet tilbage? - Hvorvidt det er forældrenes krav og holdning til skolen eller politikernes konstante modeluner, der er årsag til problemet? - Hvad der kan gøres for, at styrke lærernes autoritet, og hvor der skal sættes ind?Deltagere: Per Schultz Jørgensen (Professor på Danmarks Pædagogiske Universitet. og tidl. formand for Børnerådet), Stina Møllenbach (Chef for Center for Skole og Læring på Absalon), Mette With Hagensen (Landsformand for Skole og Forældre) og Inaluk Hede Pedersen (Nyuddannet lærer ansat på Bagsværd Skole).Vært: Ole Worregård (Kommunikationschef på Professionshøjskolen Absalon)
15/06/201821 minutes 56 seconds
Episode Artwork

Afsnit 2 - E-læring i fremtiden?

Vi sender podcast fra dette års Folkemøde og Professionshøjskolernes Strandbar. I dette afsnit stiller vi skarpt på debatten om fremtidens e-læring og stiller spørgsmålene: - Kan man lære at skabe menneskelige relationer gennem en skærm? - Hvilke spørgsmål skal vi turde stille til fremtidens undervisning?- Og er e-læring overhovedet svaret på alle uddannelsesudfordringer?Deltagere: Rune Heiberg (Director i Damvad Analytics), Sahra-Josephine Hjort (CEO i CanopyLAB) og Rasmus Hvitfeldt Raben (Lærerstuderende og Studenterrådsformand fra Absalon) Vært: Ole Worregård (Kommunikationschef på Professionshøjskolen Absalon)
15/06/201812 minutes 55 seconds
Episode Artwork

Afsnit 1 - Optakt til Folkemødet 2018

I dette første afsnit stiller vi skarpt på Absalons deltagelse Folkemødet 2018. Vi har Rektor, Camilla Wang i studiet til en snak om, hvad Absalon som professionhøjskole får ud af at deltage og hvad målet er med at sende podcast fra klippeøen.Vært: Ole Worregård, Kommunikationschef, Professionshøjskolen Absalon
12/06/20188 minutes