Winamp Logo
อานุภาพหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) Cover
อานุภาพหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) Profile

อานุภาพหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

Thai, Religion, 3 seasons, 46 episodes, 14 hours, 45 minutes
About
ประวัติชีวิต บทเทศนา และหลักคำสอน ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร
Episode Artwork

ตอนที่ 21 | อานิสงส์ของการหล่อหลวงปู่ | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

อานิสงส์ ของการหล่อหลวงปู่ เมื่อไปเกิดในภพชาติใดเราจะเป็นผู้ได้ครอบครองสมบัติที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเลิศที่สุดในโลก  1. สามารถเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐี    2. จะเป็นพูดถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติอันงดงาม  3. จะเป็นผู้มีผิวพรรณวรรณะ สว่างงดงามดุจทองคำจะได้เกิดตระกูลสูง  4. จะเป็นผู้มีเกียรติยศชื่อเสียงขจรขจาย   5. จะมีบุตรและบริวารที่อยู่ในโอวาท  6. จะเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศจะขึ้นชื่อว่ามีสายบุญเชื่อมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ  7. จะเป็นผู้มีสัมมาทิฐิเกิดในปฏิรูปประเทศจะเป็นผู้ที่มีอายุขัยยืนยาว โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา" แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ  เรียบเรียงโดย ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์
1/10/20207 minutes, 22 seconds
Episode Artwork

ตอนที่ 20 | เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

พระมงคลเทพมุนี (สด จนทฺสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร เป็นพระภิกษุผู้เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม คุณวิเศษอย่างจักนับจักประมาณมิได้ คณะศิษยานุศิษย์จึงได้พร้อมใจกันหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยทองคำ และนำไปประดิษฐาน ณ ที่สำคัญ ๆ อันเป็นสถานที่ที่เราจะได้ระลึกถึงประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่ท่าน อนุสรณ์สถานในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ทั้ง 7 แห่ง มีที่ประดิษฐานหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำไปแล้ว  6 แห่งดังต่อไปนี้คือ  อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี โลตัสแลนด์ สถานที่กำเนิดรูปกายเนื้อของหลวงปู่  วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี  อนุสรณ์สถานบางปลา  วัดโบสถ์บน บางคูเวียง วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  และมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วัดพระธรรมกาย  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    https://youtu.be/j3VkyRHRvso  โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา" แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ
1/10/20208 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

ตอนที่ 19 | บุญหล่อหลวงปู่ | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

เรื่องราวของคุณอภิเชษฐ์และคุณสมบุญ จากที่ประสบความลำบากเป็นหนี้สินมากมาย  บ้านก็ถูกยึด แต่ด้วยบุญที่ทำบุญหล่อทองหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำอย่างถูกหลักวิชชา  ทั้งปลื้มปีติ รักษาศีล เจริญภาวนา ทำให้เกิดอานุภาพบุญพลิกฟื้นสถานการณ์เป็นอัศจรรย์  โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา" แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ  เรียบเรียงโดย ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์
12/24/20198 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

ตอนที่ 18 | ผู้สืบทอดวิชชาธรรมกาย | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

อานุภาพหลวงปู่วัดปากน้ำ  เรื่องราวที่น้าองุ่นหลานของหลวงปู่คุยกับปู่ผง  ปู่ผง มีแก้วน้อย เป็นหนึ่งในอุปัฏฐากใกล้ชิดหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ และมีศักดิ์เป็นน้องชายหลวงปู่ เพราะพ่อปู่ผงเป็นน้าหลวงปู่ ถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้ 90 ปี  เรื่องของผู้สืบทอด หลวงปู่เคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งในช่วงที่อาพาธมาก ๆ ว่า "คนดีเขามาแล้ว จะมาแทน  มาจากสิงห์บุรี คนนั้นเขาดี เขามีวิชชาธรรมกายเด่นมาก เขาจะเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก"  โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา" แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ
12/23/20199 minutes, 40 seconds
Episode Artwork

ตอนที่ 17 | ปู่ผงแก้ผังจน | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

เรื่องราวที่น้าองุ่นหลานของหลวงปู่คุยกับปู่ผง ปู่ผงมี แก้วน้อย เป็นหนึ่งในอุปัฏฐากใกล้ชิดหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ และมีศักดิ์เป็นน้องชายหลวงปู่ เพราะพ่อปู่ผงเป็นน้าหลวงปู่ ถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้ 90 ปี เกร็ดประวัติหลวงปู่วัดปากน้ำ ทั้งเรื่องการตื่นจำวัด การฉันภัตตาหารที่มีเสขิยวัตรงดงาม คุณธรรมหลวงปู่เรื่องความสันโดษ และการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของหลวงปู่กับปู่กับด้วยความเมตตาที่จะแก้ผังจนให้กับปู่ผง  โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา" แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ เรียบเรียงโดย ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์
12/21/20198 minutes, 57 seconds
Episode Artwork

ตอนที่ 16 | พระตายเลี้ยงพระเป็น | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

หลวงปู่บอกเวลามรณภาพ และท่านบอกไม่ให้ชำระร่างท่าน ท่านกล่าวว่า “พระตายจะเลี้ยงพระเป็น” ที่วัดปากน้ำ  และเรื่องหลวงปู่ถูกลอบยิง กระสุนปืนทะลุจีวร ต่อมาจับคนร้ายชื่อ นายรอดได้  สุดท้ายแม้หลวงปู่ไม่เอาเรื่องแต่นายรอดก็ไม่รอดไปจากกฎแห่งกรรม  เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามฟังได้ในหนังสือเสียง โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา" แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ เรียบเรียงโดย ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์
12/21/201913 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

ตอนที่ 15 | ปาฏิหาริย์จีวรหลวงปู่ | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

- ลุงฉลอม มีแก้วน้อย เล่าเรื่องปาฏิหาริย์ที่เจอมากับตัวและหลานของท่าน  ที่สามารถรอดพ้นจากอันตรายต่าง ๆ เพราะได้เศษจีวรของหลวงปู่ใส่กรอบบูชา  และทานอาหารที่เหลือจากหลวงปู่แม้จะมีน้อยแต่กินอิ่มทั้ง 7 คนอย่างอัศจรรย์ ลุงสมจิตร ฉ่ำรัศมี เล่าเรื่องหลวงปู่ทำนายอนาคต เรื่องถนนทางเข้าวัด ตาทิพย์  หูทิพย์ ปราสาทสามฤดู โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา" แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ เรียบเรียงโดย ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์
12/12/201911 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

ตอนที่ 14 | อานุภาพพระของขวัญ | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

- ทำไมพระของขวัญ (พระผงวัดปากน้ำ) ถึงศักดิ์สิทธิ์ และมีอานุภาพมาก โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา" แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ เรียบเรียงโดย ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์
12/11/201917 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

ตอนที่ 13 | ตายแล้วไปอยู่ที่ไหน | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

- ตรวจดูภพภูมิที่ไปเกิดมาเกิด นรก สวรรค์ การเติมบุญด้วยการฟังสวดพระอภิธรรม  - บันทึกของพระทิพย์ปริญญา (ธูป กลัมพสุต) เรื่องหลวงจบกระบวนยุทธ  - เรื่องแม่ของคุณสายัณห์ ศรีธนชัย #มะเร็ง - ญานทัสสนะของหลวงปู่วัดปากน้ำ ที่ล่วงรู้ทุกอย่าง เรื่องสมัยสามเณรของ ลุงเตชวัน มณีวรรณวรวุฒิ  โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา" แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ เรียบเรียงโดย ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์
12/6/201911 minutes, 21 seconds
Episode Artwork

ตอนที่ 12 | สยบไสยเวท | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา" แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ เรียบเรียงโดย ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์
12/5/20199 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

ตอนที่ 11 | หยั่งรู้อนาคต | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา" แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ เรียบเรียงโดย ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์
12/4/201911 minutes, 14 seconds
Episode Artwork

ตอนที่ 10 | แก้ทุกข์ภัยมนุษย์ ด้วยวิชชาธรรมกาย | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา" แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ เรียบเรียงโดย ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์
11/28/201910 minutes, 32 seconds
Episode Artwork

ตอนที่ 9 | ทำวิชชาแก้โรค | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา" แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ เรียบเรียงโดย ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์
11/26/201912 minutes, 46 seconds
Episode Artwork

ตอนที่ 8 | เรื่องมหัศจรรย์ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข สำแดงปั้น | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา" แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ เรียบเรียงโดย ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์
11/26/201914 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

ตอนที่ 7 | รวมเรื่องอัศจรรย์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

1. เขาเห็น..ตอนปัดระเบิด 2. ดับเดือน..ดับดาว 3. ทำจันทรคราส (จันทรุปราคา) โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา" แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ เรียบเรียงโดย ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์
11/19/201914 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

ตอนที่ 6 | สามศูนย์ปริศนาพระอภิรูโป | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา" แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ เรียบเรียงโดย ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์
11/6/201916 minutes, 13 seconds
Episode Artwork

ตอนที่ 5 | ท่านศักดิ์สิทธิ์เกินไป | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา" แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ เรียบเรียงโดย ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์
11/2/201919 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

ตอนที่ 4 | สามเณรธรรมกายปราบทิฏฐินายต่างตลาดพลู | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา" แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ เรื่องที่ 3.1 - 3.2  สามเณรธรรมกายปราบทิฏฐินายต่างตลาดพลู สามเณรตาทิพย์ เรียบเรียงโดย ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์
10/27/20195 minutes, 44 seconds
Episode Artwork

ตอนที่ 3 | สยบกองทัพงู ณ วัดปากน้ำ | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา" แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ เรื่องที่ 2  สยบกองทัพงู ณ วัดปากน้ำ เรื่องแม่ชีนาคและหลวงตาตะบันหมาก   เรียบเรียงโดย ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์
10/25/20198 minutes, 42 seconds
Episode Artwork

ตอนที่ 2 | เห็นพระธรรมกายด้วยตาเนื้อ ณ น่านฟ้าวัดปากน้ำ | อานุภาพหลวงปู่ยุคต้นวิชชา

โครงการหนังสือเสียง "อานุภาพหลวงปู่..ยุคต้นวิชชา"  แล้วคุณจะรู้ว่า... ทำไมศิษยานุศิษย์ทั่วโลกถึงหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ ตอนที่ 2 เห็นพระธรรมกายด้วยตาเนื้อ ณ น่านฟ้าวัดปากน้ำ   เรียบเรียงโดย ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์
10/24/20198 minutes, 28 seconds