Winamp Logo
5 phút cầu nguyện Cover
5 phút cầu nguyện Profile

5 phút cầu nguyện

Vietnamese, Fitness / Keep-fit, 1 season, 21 episodes, 2 hours, 50 minutes
About
Nguyện xin những lời cầu nguyện đơn sơ này chạm đến trái tim bạn và an ủi bạn. Xin Chúa ban bình an xuống trên bạn và gia đình bạn. Kênh youtube của tôi: https://www.youtube.com/@5phutcaunguyen
Episode Artwork

10000 reasons cover

Hôm nay tôi hát lại bài hát này dành tặng ban, chúc bạn một ngày bình an Ten thousands reasons  Matt Redman Bless the Lord, O my soul, /Linh hồn tôi ơi chúc tụng Chúa O my soul, worship His holy Name./Linh hồn tôi chúc tụng thánh danh Ngài Sing like never before, O my soul./Hãy hát lên như chưa từng, linh hồn tôi I’ll worship Your holy Name./Tôi sẽ tán tụng thánh danh  The sun comes up, it’s a new day dawning;/Mặt trời lên, và ngày mới bắt đầu It’s time to sing Your song again./Đây thời khắc tôi lại hát bài hát của Ngài Whatever may pass and whatever lies before me,/Dù điều gì đã qua hay ở trước tôi Let me be singing when the evening comes./Hãy hát lên khi chiều dần buông xuống Chorus Bless the Lord, O my soul, O my soul, worship His holy Name. Sing like never before, O my soul. I’ll worship Your holy Name. You’re rich in love and You’re slow to anger,/Ngài giàu lòng thương xót và chậm bất bình Your Name is great and Your heart is kind;/Danh thánh Ngài thật vĩ đại và thánh tâm ngài bao dung For all Your goodness I will keep on singing,/Vì lòng nhân hậu của, tôi vẫn ca hát Ten thousand reasons for my heart to find./10 ngàn lý do để trái tim tôi kiếm tìm
11/5/20222 minutes, 46 seconds