Winamp Logo
0084 Cover
0084 Profile

0084

Vietnamese, Social, 1 season, 21 episodes, 5 hours, 57 minutes
About
Đây là một show podcast kể những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh cuộc sống của chúng ta. -------- ??Kết nối với tụi mình tại: ?Website: https://www.podcastviet.com/0084 ?Facebook: https://www.facebook.com/0084podcast ?Email: [email protected] Tham gia cộng đồng yêu thích podcast tại: ?Group Cộng đồng "chơi" podcast ở VN: https://bit.ly/3cb6NAJ
Episode Artwork

CHỬI THỀ #018

Podcast kể những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh cuộc sống của chúng ta. -------- 💁🏻Kết nối với tụi mình: 🌟Facebook: https://www.facebook.com/0084podcast 🌟Email: [email protected] Tham gia cộng đồng yêu thích podcast: 🌟Group Cộng đồng "chơi" podcast ở VN: https://bit.ly/3cb6NAJ #podcastviet #0084podcast #vietnamesepodcast
5/17/202120 minutes, 43 seconds
Episode Artwork

Chiều Mưa #017

Podcast kể những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh cuộc sống của chúng ta. -------- 💁🏻Kết nối với tụi mình: 🌟Facebook: https://www.facebook.com/0084podcast 🌟Email: [email protected] Tham gia cộng đồng yêu thích podcast: 🌟Group Cộng đồng "chơi" podcast ở VN: https://bit.ly/3cb6NAJ #podcastviet #0084podcast #vietnamesepodcast
5/7/202115 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

BUZZ BUZZ!!! #016

Podcast kể những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh cuộc sống của chúng ta. -------- 💁🏻Kết nối với tụi mình: 🌟Facebook: https://www.facebook.com/0084podcast 🌟Email: [email protected] Tham gia cộng đồng yêu thích podcast: 🌟Group Cộng đồng "chơi" podcast ở VN: https://bit.ly/3cb6NAJ #podcastviet #0084podcast #vietnamesepodcast
4/12/202122 minutes, 18 seconds
Episode Artwork

Kẹt, Kẹt Nữa, Kẹt Mãi #015

Podcast kể những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh cuộc sống của chúng ta. -------- 💁🏻Kết nối với tụi mình: 🌟Facebook: https://www.facebook.com/0084podcast 🌟Email: [email protected] Tham gia cộng đồng yêu thích podcast: 🌟Group Cộng đồng "chơi" podcast ở VN: https://bit.ly/3cb6NAJ #podcastviet #0084podcast #vietnamesepodcast
3/29/202117 minutes, 41 seconds
Episode Artwork

Chào Cờ ... Chào #014

Podcast kể những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh cuộc sống của chúng ta. -------- 💁🏻Kết nối với tụi mình: 🌟Facebook: https://www.facebook.com/0084podcast 🌟Email: [email protected] Tham gia cộng đồng yêu thích podcast: 🌟Group Cộng đồng "chơi" podcast ở VN: https://bit.ly/3cb6NAJ #podcastviet #0084podcast #vietnamesepodcast
3/14/202118 minutes, 53 seconds
Episode Artwork

Gánh Hàng Rong #013

Podcast kể những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh cuộc sống của chúng ta. -------- 💁🏻Kết nối với tụi mình: 🌟Facebook: https://www.facebook.com/0084podcast 🌟Email: [email protected] Tham gia cộng đồng yêu thích podcast: 🌟Group Cộng đồng "chơi" podcast ở VN: https://bit.ly/3cb6NAJ #podcastviet #0084podcast #vietnamesepodcast
2/28/202116 minutes, 23 seconds
Episode Artwork

Cuộc Đua Ngày Tết #012

Podcast kể những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh cuộc sống của chúng ta. -------- 💁🏻Kết nối với tụi mình: 🌟Facebook: https://www.facebook.com/0084podcast 🌟Email: [email protected] Tham gia cộng đồng yêu thích podcast: 🌟Group Cộng đồng "chơi" podcast ở VN: https://bit.ly/3cb6NAJ #podcastviet #0084podcast #vietnamesepodcast
2/11/202112 minutes, 47 seconds
Episode Artwork

Sounds Reel #011

Podcast kể những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh cuộc sống của chúng ta. -------- 💁🏻Kết nối với tụi mình: 🌟Facebook: https://www.facebook.com/0084podcast 🌟Email: [email protected] Tham gia cộng đồng yêu thích podcast: 🌟Group Cộng đồng "chơi" podcast ở VN: https://bit.ly/3cb6NAJ #podcastviet #0084podcast #vietnamesepodcast
1/26/20213 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Ở Đây Không Bắn Pháo Hoa Cho Tình Nhân #010

Podcast kể những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh cuộc sống của chúng ta. -------- 💁🏻Kết nối với tụi mình: 🌟Facebook: https://www.facebook.com/0084podcast 🌟Email: [email protected] Tham gia cộng đồng yêu thích podcast: 🌟Group Cộng đồng "chơi" podcast ở VN: https://bit.ly/3cb6NAJ #podcastviet #0084podcast #vietnamesepodcast
1/11/202110 minutes, 48 seconds
Episode Artwork

1 2 3 Zô #009

Đây là một show podcast kể những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh cuộc sống của chúng ta. -------- 💁🏻Kết nối với tụi mình tại: 🌟Website: https://www.podcastviet.com/0084 🌟Facebook: https://www.facebook.com/0084podcast 🌟Email: [email protected] Tham gia cộng đồng yêu thích podcast tại: 🌟Group Cộng đồng "chơi" podcast ở VN: https://bit.ly/3cb6NAJ #podcastviet #0084podcast #vietnamesepodcast
1/4/202118 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Giáng Sinh Là Mùa Yêu Thương #008

Podcast kể những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh cuộc sống của chúng ta. -------- 💁🏻Kết nối với tụi mình: 🌟Facebook: https://www.facebook.com/0084podcast 🌟Email: [email protected] Tham gia cộng đồng yêu thích podcast: 🌟Group Cộng đồng "chơi" podcast ở VN: https://bit.ly/3cb6NAJ #podcastviet #0084podcast #vietnamesepodcast
12/28/202023 minutes
Episode Artwork

Việt Nam Ơi, Đi Bão Thôi! #007

Podcast kể những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh cuộc sống của chúng ta. -------- 💁🏻Kết nối với tụi mình: 🌟Facebook: https://www.facebook.com/0084podcast 🌟Email: [email protected] Tham gia cộng đồng yêu thích podcast: 🌟Group Cộng đồng "chơi" podcast ở VN: https://bit.ly/3cb6NAJ #podcastviet #0084podcast #vietnamesepodcast
12/21/202015 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

Thuê Bao Quý Khách Vừa Gọi ... #006

Podcast kể những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh cuộc sống của chúng ta. -------- 💁🏻Kết nối với tụi mình: 🌟Facebook: https://www.facebook.com/0084podcast 🌟Email: [email protected] Tham gia cộng đồng yêu thích podcast: 🌟Group Cộng đồng "chơi" podcast ở VN: https://bit.ly/3cb6NAJ #podcastviet #0084podcast #vietnamesepodcast
12/14/202015 minutes, 12 seconds
Episode Artwork

Tết Trung Thu #005

Podcast kể những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh cuộc sống của chúng ta. -------- 💁🏻Kết nối với tụi mình: 🌟Facebook: https://www.facebook.com/0084podcast 🌟Email: [email protected] Tham gia cộng đồng yêu thích podcast: 🌟Group Cộng đồng "chơi" podcast ở VN: https://bit.ly/3cb6NAJ #podcastviet #0084podcast #vietnamesepodcast
12/6/202015 minutes, 28 seconds
Episode Artwork

Âm Thanh Tuổi Trưởng Thành #004

Podcast kể những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh cuộc sống của chúng ta. -------- 💁🏻Kết nối với tụi mình: 🌟Facebook: https://www.facebook.com/0084podcast 🌟Email: [email protected] Tham gia cộng đồng yêu thích podcast: 🌟Group Cộng đồng "chơi" podcast ở VN: https://bit.ly/3cb6NAJ #podcastviet #0084podcast #vietnamesepodcast
11/30/202016 minutes, 37 seconds
Episode Artwork

Chuyện Hàng Xóm "Hét" Karaoke #003

Podcast kể những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh cuộc sống của chúng ta. -------- 💁🏻Kết nối với tụi mình: 🌟Facebook: https://www.facebook.com/0084podcast 🌟Email: [email protected] Tham gia cộng đồng yêu thích podcast: 🌟Group Cộng đồng "chơi" podcast ở VN: https://bit.ly/3cb6NAJ #podcastviet #0084podcast #vietnamesepodcast
11/23/202014 minutes, 54 seconds
Episode Artwork

Khi Thầy Cô Là Các... Influencers Xịn Nhất! #002

Podcast kể những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh cuộc sống của chúng ta. -------- 💁🏻Kết nối với tụi mình: 🌟Facebook: https://www.facebook.com/0084podcast 🌟Email: [email protected] Tham gia cộng đồng yêu thích podcast: 🌟Group Cộng đồng "chơi" podcast ở VN: https://bit.ly/3cb6NAJ #podcastviet #0084podcast #vietnamesepodcast
11/20/202017 minutes, 5 seconds
Episode Artwork

"Cho Tôi Xin Một Vé Tàu Về Tuổi Thơ" #001

Podcast kể những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh cuộc sống của chúng ta. -------- 💁🏻Kết nối với tụi mình: 🌟Facebook: https://www.facebook.com/0084podcast 🌟Email: [email protected] Tham gia cộng đồng yêu thích podcast: 🌟Group Cộng đồng "chơi" podcast ở VN: https://bit.ly/3cb6NAJ #podcastviet #0084podcast #vietnamesepodcast
11/7/202022 minutes, 4 seconds